đề cương môn học luật sở hữu tí tuệ 3TC

61 28 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ TRUNG TÂM LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ HÀ NỘI - 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT GV GVC KTĐG LVN MT NC Nxb SHCN SHTT TC TT VĐ Bài tập Giảng viên Giảng viên Kiểm tra đánh giá Làm việc nhóm Mục tiêu Nghiên cứu Nhà xuất Sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ Tín Thuyết trình Vấn đề TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ TRUNG TÂM LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân luật Luật sở hữu trí tuệ 03 Tự chọn THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN 1.1 TS Vũ Thị Hải Yến - GVC,Giám đốc Trung tâm Luật SHTT Điện thoại: 0913523007 E-mail: vuhaiyen_hlu@yahoo.com 1.2 TS Kiều Thị Thanh - GVC Điện thoại: 0906306788 E-mail: thanhvb2005@yahoo.com 1.3 ThS Lê Thanh Mai Điện thoại: 0916096009 E-mail: mailethanh.hlu@gmail.com 1.4 ThS Đặng Thị Vân Anh Điện thoại: 0947719229 E-mail: van_anh2210@yahoo.com 1.5 ThS Phạm Minh Huyền Điện thoại: 0979323273 E-mail: huyenphamlaw@gmail.com 1.6 ThS Nguyễn Phan Diệu Linh Điện thoại: 0981101091 E-mail: nguyenphandieulinh@gmail.com Văn phòng Trung tâm Luật SHTT Phòng 306, nhà A số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày nghỉ lễ) MÔN HỌC TIÊN QUYẾT Luật dân 1, TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Luật SHTT bảo vệ quyền tài sản nhân thân cá nhân, tổ chức liên quan đến tài sản trí tuệ - loại tài sản đặc biệt phát sinh từ hoạt động sáng tạo lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, khoa học, sản xuất, kinh doanh Bảo hộ quyền SHTT chứng minh công cụ đắc lực cho phát triển kinh tế, đặc biệt kinh tế tri thức mà Việt Nam hướng đến Việc công nhận bảo vệ quyền SHTT nhằm khuyến khích hoạt động sáng tạo văn hoá, nghệ thuật, kĩ thuật, đổi khoa học, công nghệ, bảo đảm việc phân chia sử dụng hiệu tài sản trí tuệ, hài hoà lợi ích chủ thể sáng tạo, đầu tư chủ thể khác xã hội Đào tạo SHTT trường đại học, đặc biệt khối trường đào tạo chuyên ngành luật trở thành xu hướng tất yếu giới Môn học luật SHTT nhằm trang bị cho sinh viên chuyên ngành luật kiến thức lí luận tảng việc bảo hộ quyền SHTT đồng thời tạo sở cho sinh viên hình thành phát triển kĩ áp dụng pháp luật SHTT để giải vấn đề thực tiễn NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Khái quát quyền SHTT 1.1 Khái niệm đặc điểm quyền SHTT 1.1.1 Khái niệm quyền SHTT 1.1.2 Đặc điểm quyền SHTT 1.2 Các phận cấu thành quyền SHTT 1.2.1 Quyền tác giả quyền liên quan 1.2.2 Quyền SHCN 1.2.3 Quyền giống trồng 1.3 Hệ thống pháp luật SHTT quốc tế Việt Nam 1.3.1 Hệ thống pháp luật SHTT quốc tế 1.3.1.1 Sơ lược trình phát triển hệ thống SHTT giới 1.3.1.2 Các điều ước quốc tế SHTT mà Việt Nam thành viên 1.3.2 Hệ thống pháp luật SHTT Việt Nam 1.3.2.1 Sơ lược trình phát triển hệ thống pháp luật SHTT Việt Nam 1.3.2.2 Nguồn pháp luật SHTT Việt Nam 1.4 Vai trò quyền SHTT phát triển kinh tế, xã hội Vấn đề Đối tượng chủ thể quyền tác giả 2.1 Đối tượng quyền tác giả 2.1.1 Khái niệm phân loại tác phẩm 2.1.2 Điều kiện bảo hộ tác phẩm 2.2 Chủ thể quyền tác giả 2.2.1 Điều kiện chung chủ thể quyền tác giả 2.2.2 Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả Vấn đề Nội dung, giới hạn thời hạn bảo hộ quyền tác giả 3.1 Nội dung quyền tác giả 3.1.1 Các quyền nhân thân thuộc quyền tác giả 3.1.2 Các quyền tài sản thuộc quyền tác giả 3.1.3 Phạm vi hưởng quyền tác giả 3.2 Các trường hợp giới hạn quyền tác giả 3.2.1 Các trường hợp sử dụng tác phẩm xin phép, trả nhuận bút, thù lao 3.2.2 Các trường hợp sử dụng tác phẩm xin phép phải trả nhuận bút, thù lao 3.3 Thời hạn bảo hộ quyền tác giả Vấn đề Quyền liên quan đến quyền tác giả 4.1 Đối tượng quyền liên quan 4.2 Chủ thể quyền liên quan 4.3 Nội dung quyền liên quan 4.4 Giới hạn quyền liên quan 4.5 Thời hạn bảo hộ quyền liên quan Vấn đề Xác lập, chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan 5.1 Xác lập quyền tác giả, quyền liên quan 5.1.1 Xác lập tự động 5.2.2 Đăng kí quyền tác giả, quyền liên quan 5.2 Chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan 5.2.1 Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan 5.2.2 Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan Vấn đề Hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan 6.1 Hành vi xâm phạm quyền tác giả 6.1.1 Các hành vi xâm phạm quyền nhân thân tuyệt đối tác giả 6.1.2 Các hành vi xâm phạm quyền công bố tác phẩm quyền tài sản 6.2 Hành vi xâm phạm quyền liên quan 6.2.1 Hành vi xâm phạm quyền người biểu diễn 6.2.2 Hành vi xâm phạm quyền nhà sản xuất ghi âm, ghi hình 6.2.3 Hành vi xâm phạm quyền tổ chức phát sóng Vấn đề Điều kiện bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp mang đặc tính sáng tạo 7.1 Điều kiện bảo hộ sáng chế 7.2 Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp 7.3 Điều kiện bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp 7.4 Điều kiện bảo hộ bí mật kinh doanh Vấn đề Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu phân loại nhãn hiệu 8.1 Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu 8.2 Các loại nhãn hiệu 8.2.1 Nhãn hiệu hàng hoá nhãn hiệu dịch vụ 8.2.2 Nhãn hiệu liên kết 8.2.3 Nhãn hiệu tập thể nhãn hiệu chứng nhận 8.2.4 Nhãn hiệu tiếng Vấn đề Điều kiện bảo hộ tên thương mại, dẫn địa lí 9.1 Điều kiện bảo hộ tên thương mại 9.2 Điều kiện bảo hộ dẫn địa lí Vấn đề 10 Xác lập quyền SHCN 10.1 Xác lập quyền SHCN sở đăng kí cấp văn bảo hộ 10.1.1 Quyền đăng kí đối tượng SHCN 10.1.2 Nguyên tắc đăng kí 10.1.3 Trình tự, thủ tục đăng kí quyền SHCN 10.1.4 Văn bảo hộ; trì, gia hạn hiệu lực; chấm dứt hiệu lực; hủy bỏ hiệu lực văn bảo hộ 10.2 Xác lập quyền SHCN sở thực tiễn sử dụng 10.3 Thời hạn bảo hộ đối tượng SHCN Vấn đề 11 Chủ thể, nội dung, giới hạn quyền, chuyển giao quyền SHCN 11.1 Chủ thể quyền SHCN 11.2 Nội dung quyền SHCN 11.3 Các trường hợp giới hạn quyền SHCN 11.4 Chuyển giao quyền SHCN Vấn đề 12 Xâm phạm quyền SHCN 12.1 Hành vi xâm phạm quyền sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp 12.2 Hành vi xâm phạm quyền bí mật kinh doanh 12.3 Hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu, tên thương mại, dẫn địa lí 12.4 Hành vi cạnh tranh không lành mạnh Vấn đề 13 Quyền giống trồng 13.1 Đối tượng điều kiện bảo hộ giống trồng 13.2 Xác lập quyền giống trồng 13.3 Chủ thể, nội dung, giới hạn quyền giống trồng 13.4 Chuyển giao quyền giống trồng 13.5 Hành vi xâm phạm quyền giống trồng Vấn đề 14 Các biện pháp bảo vệ quyền SHTT 14.1 Biện pháp tự bảo vệ 14.2 Biện pháp dân 14.3 Biện pháp hành 14.4 Biện pháp hình 14.5 Biện pháp bảo vệ quyền SHTT biên giới MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 5.1 Mục tiêu nhận thức 5.1.1 Về kiến thức - Nắm hệ thống khái niệm liên quan đến SHTT; - Hiểu đặc trưng phận quyền SHTT (quyền tác giả quyền liên quan đến quyền tác giả; quyền SHCN, quyền giống trồng); - Nắm yếu tố quan hệ pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan, quyền SHCN, quyền giống trồng (chủ thể; khách thể, nội dung quyền); - Nắm xác lập, chấm dứt quyền SHTT; thời hạn bảo hộ đối tượng SHTT ; - Nhận diện đối tượng khác quyền SHTT; - Nắm cách thức điều kiện để chuyển giao quyền SHTT; - Nắm biện pháp bảo vệ quyền SHTT 5.1.2 Về kĩ - Hình thành phát triển kĩ phân tích, đánh giá, so sánh quy định luật SHTT với tượng xã hội có liên quan; - Hình thành kĩ thu thập, xử lí thông tin SHTT; - Phát triển khả vận dụng pháp luật SHTT để giải tình phát sinh thực tế; - Hình thành phát triển kĩ tư vấn vấn đề liên quan đến bảo hộ quyền SHTT 5.1.3 Về thái độ - Hình thành ý thức tôn trọng bảo vệ quyền SHTT; - Kích thích niềm say mê sáng tạo lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, khoa học, sản xuất kinh doanh; - Có ý thức tuyên truyền pháp luật SHTT cộng đồng để góp phần nâng cao nhận thức công chúng việc bảo hộ quyền SHTT 5.2 Các mục tiêu khác - Góp phần hình thành phát triển kĩ cộng tác, LVN; - Hình thành phát triển kĩ nghiên cứu độc lập; - Có ý thức tuyên truyền pháp luật SHTT cộng đồng để góp phần nâng cao nhận thức công chúng việc bảo hộ quyền SHTT MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT MT VĐ Khái quát quyền SHTT Bậc Bậc Bậc 1A1 Nêu khái niệm quyền SHTT: (1) theo nghĩa khách quan; (2) theo nghĩa chủ quan; (3) theo nghĩa quan hệ pháp luật 1A2 Trình bày đặc điểm quyền SHTT: (1) Về đối tượng; (2) Về xác lập quyền; (3) Về nội dung quyền; (4) Đặc điểm chủ thể, khách thể, nội dung; (5) Về giới hạn quyền 1A3 Nêu 1B1 Phân tích chất quyền SHTT: (i) quyền tài sản có kết hợp với quyền nhân thân; (ii) mang tính độc quyền 1B2 Phân tích điểm giống điểm khác quyền SHTT quyền sở hữu tài sản thông thường 1B3 Phân biệt khác quyền tác giả quyền liên quan đến 1C1 Phân tích mối quan hệ quyền SHTT tài sản trí tuệ 1C2 Hiểu lí việc công nhận bảo vệ quyền SHTT 1C3 Phân tích, nhận xét mối quan hệ trình hình thành phát triển hệ thống pháp luật SHTT giới phát triển kinh tế- phận cấu thành quyền SHTT theo pháp luật Việt Nam 1A4 Nhận diện quan hệ thuộc quyền tác giả, quyền liên quan, quyền SHCN, quyền giống trồng 1A5 Nắm hình thành phát triển hệ thống pháp luật SHTT giới 1A6 Nêu giai đoạn phát triển hệ thống pháp luật SHTT Việt Nam 1A7 Nêu điều ước quốc tế quan trọng lĩnh vực SHTT mà Việt Nam thành viên (sắp xếp theo lĩnh vực) 1A8 Trình bày loại nguồn pháp luật SHTT Việt Nam quyền tác giả, quyền SHCN quyền giống trồng 1B4 Xác định đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan, quyền SHCN, quyền giống trồng 1B5 Phân tích ý nghĩa, vai trò việc bảo hộ quyền SHTT phát triển kinh tế xã hội 10 xã hội, khoa họckĩ thuật thương mại tự 1C4 Chứng minh bảo hộ quyền SHTT động lực thúc đẩy phát triển kinh tế 1C5 Nhận xét, phân tích đặc điểm bảo hộ quyền SHTT bối cảnh toàn cầu hoá 1C6 Phân tích lí dẫn đến hệ thống luật SHTT Việt Nam phát triển hoàn thiện không ngừng liên quan SHTT, Lê Đình Nghị Vũ - Thời hạn bảo hộ Thị Hải Yến (chủ biên), Nxb quyền liên quan Giáo dục 2009, tr 47-69 - Nghị định Chính phủ số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Bộ luật dân năm 2005 Luật SHTT quyền tác giả quyền liên quan (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 85/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011) - Công ước Geneva bảo hộ nhà sản xuất ghi âm, chống chép bất hợp pháp ghi âm năm 1971 - Công ước Rome bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất ghi âm tổ chức phát sóng năm 1961 - Công ước Brussels truyền tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hoá năm 1974 Seminar - Nêu khác biệt quyền liên TC quan quyền tác giả - Phân tích điều kiện bảo hộ quyền liên quan - Nêu nội dung quyền nghĩa vụ 47 * Đọc: - Chương II Giáo trình luật SHTT Việt Nam, Phùng Trung Tập (chủ biên), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009, tr 76-106 - Chương II Giáo trình luật SHTT, Lê Đình Nghị Vũ Thị Hải Yến (chủ biên), Nxb chủ thể Giáo dục 2009, tr 47-77 quyền liên quan * Tóm tắt nội dung - Nêu trường hợp tài liệu giới hạn quyền liên quan cho ví dụ - Nêu xác lập quyền tác giả - Nêu ý nghĩa việc đăng kí quyền tác giả, quyền liên quan - Liệt kê hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan LVN TC - Lập biên LVN - Các thành viên nhóm trao đổi để giải vấn đề BT tình giao Seminar - Hành vi xâm phạm quyền tác giả: TC + Các hành vi xâm phạm quyền nhân thân tuyệt đối tác giả + Các hành vi xâm phạm quyền công bố tác phẩm quyền tài sản - Hành vi xâm phạm quyền liên quan 48 * Đọc: - Chương II Giáo trình luật SHTT Việt Nam, Phùng Trung Tập (chủ biên), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009, tr 247-251 - Chương II Giáo trình luật SHTT, Lê Đình Nghị Vũ Thị Hải Yến (chủ biên), Nxb Giáo dục 2009, tr 173-175 - Nghị định Chính phủ số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 + Hành vi xâm phạm quyền người biểu diễn + Hành vi xâm phạm quyền nhà sản xuất ghi âm, ghi hình + Hành vi xâm phạm quyền tổ chức phát sóng quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật SHTT bảo vệ quyền SHTT quản lí nhà nước SHTT sửa đổi, bổ sung theo quy định Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 Seminar - Xác lập quyền tác giả, quyền liên TC quan - Chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan * Đọc: - Chương II Giáo trình luật SHTT Việt Nam, Phùng Trung Tập (chủ biên), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009, tr 247-251 - Chương II Giáo trình luật SHTT, Lê Đình Nghị Vũ Thị Hải Yến (chủ biên), Nxb Giáo dục 2009, tr 173-175 Tự NC TC Tư vấn Nghiên cứu tài liệu làm BT nhóm - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ năm - Địa điểm: Văn phòng Trung tâm luật SHTT (Phòng A306) Tuần 3: Vấn đề 7-8 Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Nội dung 49 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lí - Điều kiện bảo hộ thuyết sáng chế - Điều kiện bảo hộ TC kiểu dáng công nghiệp - Điều kiện bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp * Đọc: - Chương III Giáo trình luật SHTT Việt Nam, Phùng Trung Tập (chủ biên), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009, tr 116-129 - Chương III Giáo trình luật SHTT, Lê Đình Nghị Vũ Thị Hải Yến (chủ biên), Nxb Giáo dục 2009, tr 82-92 - Công ước Paris bảo hộ quyền SHCN năm 1883 - Nghị định Chính phủ số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng năm 2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật SHTT SHCN, sửa đổi, bổ sung theo quy định Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 Lí - Điều kiện bảo hộ thuyết nhãn hiệu TC - Các loại nhãn hiệu: + Nhãn hiệu hàng hoá nhãn hiệu dịch vụ + Nhãn hiệu liên kết + Nhãn hiệu tập thể nhãn hiệu * Đọc: - Chương III Giáo trình luật SHTT Việt Nam, Phùng Trung Tập (chủ biên), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009, tr 130-141 - Chương III Giáo trình luật SHTT, Lê Đình Nghị Vũ Thị Hải Yến (chủ biên), Nxb Giáo dục, 2009, tr 92-104 - Công ước Paris bảo hộ 50 chứng nhận quyền SHCN năm 1883 + Nhãn hiệu - Nghị định Chính phủ số tiếng 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật SHTT SHCN, sửa đổi, bổ sung theo quy định Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 Seminar 1 - So sánh điều kiện bảo hộ sáng chế TC giải pháp hữu ích - Trình bày ưu điểm hạn chế việc bảo hộ bí khoa học, công nghệ theo hình thức bảo hộ sáng chế bí mật kinh doanh - So sánh tính sáng chế kiểu dáng công nghiệp - Điều kiện bảo hộ bí mật kinh doanh - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giáo viên giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp Seminar - Phân tích điều kiện - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giáo viên Giờ bảo hộ nhãn hiệu giao câu hỏi tình TC khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp Seminar - So sánh nhãn hiệu - Chuẩn bị câu hỏi tình 51 với thương hiệu, TC nhãn hàng hoá - So sánh nhãn hiệu tập thể nhãn hiệu chứng nhận - So sánh điều kiện bảo hộ nhãn hiệu thường với nhãn hiệu tiếng Tự NC TC thảo luận giáo viên giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp Nghiên cứu tài liệu làm BT nhóm 2, BT lớn LVN Các nhóm chuẩn bị - Lập biên LVN BT nhóm - Các thành viên nhóm TC trao đổi để giải vấn đề BT tình giao Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ năm - Địa điểm: Văn phòng Trung tâm luật SHTT (Phòng A306) Tuần 4: Vấn đề 9+ 10+11 Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lí - Điều kiện bảo hộ * Đọc: thuyết tên thương mại - Chương III Giáo trình luật TC - Điều kiện bảo hộ SHTT Việt Nam, Phùng dẫn địa lí Trung Tập (chủ biên), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009, tr 130-141 - Chương III Giáo trình luật 52 SHTT, Lê Đình Nghị Vũ Thị Hải Yến (chủ biên), Nxb Giáo dục 2009, tr 92-104 - Công ước Paris bảo hộ quyền SHCN năm 1883 - Nghị định Chính phủ số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật SHTT SHCN, sửa đổi, bổ sung theo quy định Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 Seminar 1 - So sánh nhãn hiệu Giờ tên thương mại - So sánh nhãn hiệu TC dẫn địa lí - So sánh dẫn địa lí nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giáo viên giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp Seminar * Đọc: - Chương III Giáo trình luật SHTT Việt Nam, Phùng Trung Tập (chủ biên), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009, tr 180-193 - Chương III Giáo trình luật SHTT, Lê Đình Nghị Vũ Thị Hải Yến (chủ biên), Nxb Giáo dục 2009, tr 118-126 - Nghị định Chính phủ số - Xác lập quyền Giờ SHCN sở TC đăng kí cấp văn bảo hộ + Quyền đăng kí đối tượng SHCN + Nguyên tắc đăng kí + Trình tự, thủ tục đăng kí quyền 53 SHCN + Văn bảo hộ; trì, gia hạn hiệu lực; chấm dứt hiệu lực; hủy bỏ hiệu lực văn bảo hộ - Xác lập quyền SHCN sở thực tiễn sử dụng - Thời hạn bảo hộ đối tượng SHCN - Trình bày nguyên tắc nộp đơn nguyên tắc ưu tiên - Phân loại quyền SHCN dựa tiêu chí thủ tục xác lập quyền 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật SHTT SHCN, sửa đổi, bổ sung theo quy định Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 - Thông tư số 01/2007/TTBKHCN ngày 14/02/2007 Bộ khoa học công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định Chính phủ số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật SHTT SHCN (được sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2011 2013) Seminar - Chủ thể quyền SHCN TC - Nội dung quyền SHCN - Các trường hợp giới hạn quyền SHCN - Chuyển giao quyền SHCN - Phân biệt quyền tạm thời quyền SHCN sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết * Đọc: - Chương III Giáo trình luật SHTT Việt Nam, Phùng Trung Tập (chủ biên), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009, tr 152-179; 194-224 - Chương III Giáo trình luật SHTT, Lê Đình Nghị Vũ Thị Hải Yến (chủ biên), Nxb Giáo dục 2009, tr 127-149 54 kế bố trí - Phân tích quyền nghĩa vụ chủ sở hữu đối tượng SHCN - Nêu để bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế - So sánh dạng hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN Tự NC TC Nghiên cứu tài liệu làm BT lớn LVN TC Thảo luận vấn đề theo nhóm Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ năm - Địa điểm: Văn phòng Trung tâm luật SHTT (Phòng A306) Tuần 5: Vấn đề 12+13+14 Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lí thuyết Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Các hành vi xâm phạm quyền sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí - Các hành vi xâm phạm quyền đối * Đọc: - Chương V Giáo trình luật SHTT Việt Nam, Phùng Trung Tập (chủ biên), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009, tr 251-257 - Chương V Giáo trình luật 55 với bí mật kinh doanh - Các hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu, tên thương mại, dẫn địa lí - Xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh SHTT, Lê Đình Nghị Vũ Thị Hải Yến (chủ biên), Nxb Giáo dục 2009, tr 175-179 - Nghị định Chính phủ số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật SHTT bảo vệ quyền SHTT quản lí nhà nước SHTT, sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 * KTĐG: Nộp BT nhóm Seminar 1 - Đối tượng TC điều kiện bảo hộ giống trồng - Xác lập quyền giống trồng - Chủ thể, nội dung, giới hạn quyền giống trồng - Chuyển giao quyền giống trồng - Hành vi xâm phạm quyền giống trồng * Đọc: - Chương IV Giáo trình luật SHTT Việt Nam, Phùng Trung Tập (chủ biên), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009, tr 225-240 - Chương IV Giáo trình luật SHTT, Lê Đình Nghị Vũ Thị Hải Yến (chủ biên), Nxb Giáo dục 2009, tr 150-166 Tự NC TC Đọc tài liệu chuẩn bị câu hỏi thảo luận LVN TC Thảo luận vấn đề theo nhóm Seminar - Biện pháp tự bảo * Đọc: 56 TC vệ: chủ thể, biện pháp, ưu điểm hạn chế biện pháp - Thẩm quyền án nhân dân việc giải tranh chấp SHTT - Xác định tính toán thiệt hại các vụ xâm phạm quyền SHTT - Nêu hành vi xâm phạm quyền SHTT bị xử phạt hành - Biện pháp hình việc bảo vệ quyền SHTT - Trình bày chủ thể, nội dung, lĩnh vực giám định SHTT - Biện pháp bảo vệ quyền SHTT biên giới 57 - Chương V Giáo trình luật SHTT Việt Nam, Phùng Trung Tập (chủ biên), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009, tr 259-269 - Chương V Giáo trình luật SHTT, Lê Đình Nghị Vũ Thị Hải Yến (chủ biên), Nxb Giáo dục 2009, tr 181-191 - Nghị định Chính phủ số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật SHTT bảo vệ quyền SHTT quản lí nhà nước SHTT sửa đổi, bổ sung theo quy định Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 - Nghị định Chính phủ số 99/2013 ngày 29/08/2013quy định xử lí vi phạm hành lĩnh vực SHCN - Nghị định Chính phủ số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành quyền tác giả, quyền liên quan - Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-BCA-BTP ngày 29/2/2008 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình hành vi xâm phạm quyền SHTT - Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTCVKSNDTC-BVHTT&DLBKH&CN-BTP ngày 03/4/2008 hướng dẫn áp dụng số quy định pháp luật việc giải tranh chấp quyền SHTT án nhân dân Seminar Các nhóm thuyết Tất thành viên TC trình BT nhóm nhóm chuẩn bị để thuyết * KTĐG: Nộp BT lớn trình Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ năm - Địa điểm: Văn phòng Trung tâm luật SHTT (Phòng A306) 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC Theo quy chế đào tạo hành 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện; - Minh chứng tham gia seminar, LVN (biên làm việc); - Trắc nghiệm, BT nhỏ 11.2 Đánh giá định kì 58 Hình thức BT nhóm BT lớn Thi kết thúc học phần Tỉ lệ 15% 15% 70% 11.3 Tiêu chí đánh giá  BT nhóm - Hình thức: báo cáo thu hoạch dạng tiểu luận, khổ giấy A4; (yêu cầu đánh máy) - Nội dung: giải BT nhóm (trong BT); thái độ thành viên nhóm khả phối hợp LVN giải BT giao - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề cần nghiên cứu; + Nội dung đảm bảo tính trung thực, trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo hợp lệ; + Tài liệu sử dụng phong phú đa dạng, hấp dẫn; + Có liên hệ lí luận thực tiễn; + Đưa ý kiến, bình luận, kiến nghị nhóm; + Báo cáo kết làm việc nhóm; + Thể kĩ tổ chức, quản lí, điều hành seminar  - BT lớn Hình thức: luận từ đến 10 trang khổ giấy A4; Nội dung: Giải BT lớn (trong BT) Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề cần trình bày; + Bố cục hợp lí, chặt chẽ; + Phân tích, lập luận logic; + Giải vấn đề lí luận, có liên hệ thực tiễn; + Trích dẫn tài liệu hợp lệ; tài liệu tham khảo phong phú, đa dạng; + Trình bày đẹp, cẩn thận; văn phong rõ ràng  Thi kết thúc học phần - Hình thức: Bán trắc nghiệm 59 Nội dung: 14 vấn đề nghiên cứu vấn đề tự nghiên cứu Tiêu chí đánh giá: + Giải thích rõ ràng, xác, có pháp lí 60 MỤC LỤC Trang 61 ... xuất Sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ Tín Thuyết trình Vấn đề TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ TRUNG TÂM LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: ... Vấn đề 19 Vấn đề 16 Vấn đề 19 Vấn đề 15 Vấn đề 2 Vấn đề Vấn đề 7 18 Vấn đề 5 16 Vấn đề 18 Vấn đề 10 12 26 Vấn đề 11 19 Vấn đề 12 Vấn đề 13 11 Vấn đề 14 12 26 Tổng mục tiêu 92 77 55 224 Vấn đề HỌC... điều Luật sở hữu trí tuệ luật sửa đổi, bổ sung số điều luật sở hữu trí tuệ quyền giống trồng Nghị định Chính phủ số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn học luật sở hữu tí tuệ 3TC , đề cương môn học luật sở hữu tí tuệ 3TC , đề cương môn học luật sở hữu tí tuệ 3TC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay