đề cương môn học luật hình sự việt nam (modul 2) 3TC

69 41 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ MODULE HÀ NỘI - 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BLHS BT ĐĐ GTĐC GV GVC KTĐG LT LVN MT NC TC TG TL VĐ XHCN Bộ luật hình Bài tập Địa điểm Giới thiệu đề cương Giảng viên Giảng viên Kiểm tra đánh giá Lí thuyết Làm việc nhóm Mục tiêu Nghiên cứu Tín Thời gian Thảo luận Vấn đề Xã hội chủ nghĩa TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Môn học: Chính quy - Cử nhân luật Luật hình Việt Nam (modul 2) 03 Bắt buộc THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN Lãnh đạo môn TS Lê Đăng Doanh – GVC, Phụ trách Bộ môn Điện thoại: : 0989192998 E-mail: ledoanhhs@gmail.com TS Nguyễn Văn Hương - GVC, Phó trưởng Bộ môn Điện thoại: DĐ: 0913302673; NR: (04)38544405 E-mail: nguyenhuongdhl@yahoo.com Các giảng viên GS TS Nguyễn Ngọc Hòa – GVCC Điện thoại: 0903404589 TS Trương Quang Vinh – GVC Điện thoại: 0903250588 PGS TS Cao Thị Oanh - GVC Điện thoại: DĐ: 0904218863; NR: (04)37565221 TS Hoàng Văn Hùng - GVC Điện thoại: 0916393455 ThS Phạm Văn Báu - GVC Điện thoại: DĐ: 0989344900; NR: (04)38338337 TS Nguyễn Tuyết Mai - GVC Điện thoại: DĐ: 0912029055; NR: (04)38533197 ThS Lưu Hải Yến - GV Điện thoại: DĐ: 0989082300; NR: (04)38699863 E-mail: luuhaiyenhlu@yahoo.com ThS Vũ Hải Anh - GV Điện thoại: 0979504389 NCS Phạm Tài Tuệ - GV E-mail: phamtuehlu.hs@gmail.com Điện thoại: 0917.942.888 10 ThS Đào Phương Thanh - GV E-mail: thanhgaga@gmail.com Điện thoại: 0918.650.772 11 ThS Mai Thanh Nhung – GV Điện thoại: 0912514699 12 Nguyễn Thành Long – GV Điện thoại: 01689994526 13 Lễ Thị Diễm Hằng - GV E-mail: hangle.hlu@gmail.com Điện thoại: 0988712492 Các giảng viên thỉnh giảng ThS Trần Đức Thìn - GVC, NGƯT Điện thoại: DĐ: 0903413931; NR: (04)37750460 E-mail: tranducthin52@yahoo.com.vn PGS.TS Dương Tuyết Miên - GVC Điện thoại: DĐ: 0915191867; (04) 36450097 E-mail: dtmien@yahoo.com TS Đào Lệ Thu - GV Điện thoại: DĐ: 0913570282; NR: (04)35622636 E-mail: daolethuhs2004@yahoo.com TS Lý Văn Quyền - GVC Điện thoại: 0904118487 Văn phòng Bộ môn luật hình Phòng 309, nhà A - Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (04)37738324 E-mail: toluathinhsu@yahoo.com.vn Giờ làm việc: 8h00’ - 17h00’ hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ) Trực tư vấn (tại văn phòng Bộ môn) từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư MÔN HỌC TIÊN QUYẾT - Luật hình Việt Nam (CNBB-05) TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Luật hình phần tội phạm môn khoa học chuyên ngành cung cấp lí luận tội phạm, trách nhiệm hình hình phạt tội cụ thể; sở khoa học để giải vụ án hình thực tiễn Môn học có nội dung gồm 16 vấn đề NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Các tội xâm phạm an ninh quốc gia 1.1 Lịch sử lập pháp hình đấu tranh chống tội xâm phạm an ninh quốc gia 1.2 Các tội phạm cụ thể xâm phạm an ninh quốc gia 1.2.1 Khái niệm tội xâm phạm an ninh quốc gia 1.2.2 Các tội trực tiếp uy hiếp tồn quyền nhân dân 1.2.3 Các tội trực tiếp uy hiếp vững mạnh quyền nhân dân Vấn đề Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ người 2.1 Các tội xâm phạm tính mạng người 2.1.1 Khái niệm chung 2.1.2 Các tội phạm cụ thể 2.2 Các tội xâm phạm sức khoẻ người 2.2.1 Khái niệm chung 2.2.2 Các tội phạm cụ thể Vấn đề Các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người 3.1 Khái niệm chung 3.2 Các tội phạm cụ thể Vấn đề Các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ công dân 4.1 Khái niệm chung 4.2 Các tội phạm cụ thể Vấn đề Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình 5.1 Khái niệm chung 5.2 Các tội phạm cụ thể Vấn đề Các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt 6.1 Những vấn đề chung tội xâm phạm sở hữu 6.1.1 Khái niệm tội xâm phạm sở hữu 6.1.2 Các tội xâm phạm sở hữu BLHS Việt Nam 6.2 Các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt 6.2.1 Khái niệm chung 6.2.2 Các tội phạm cụ thể Vấn đề Các tội xâm phạm sở hữu tính chiếm đoạt 7.1 Các tội xâm phạm sở hữu tính chiếm đoạt 7.1.1 Khái niệm chung 7.1.2 Các tội phạm cụ thể 7.2 Các tội xâm phạm sở hữu mục đích tư lợi Vấn đề Các tội xâm phạm trật tự quản lí kinh tế 8.1 Những vấn đề chung 8.2 Các tội phạm cụ thể Vấn đề Các tội phạm môi trường 9.1 Khái niệm chung 9.2 Các tội phạm cụ thể Vấn đề 10 Các tội phạm ma tuý 10.1 Khái niệm chung 10.2 Các tội phạm cụ thể Vấn đề 11 Các tội xâm phạm an toàn công cộng 11.1 Khái niệm chung 11.2 Các tội phạm cụ thể Vấn đề 12 Các tội xâm phạm trật tự công cộng 12.1 Khái niệm chung 12.2 Các tội phạm cụ thể Vấn đề 13 Các tội xâm phạm trật tự quản lí hành 13.1 Khái niệm chung 13.2 Các tội phạm cụ thể Vấn đề 14 Các tội phạm tham nhũng 14.1 Sơ lược lịch sử lập pháp hình nước Cộng hoà XHCN Việt Nam tội phạm chức vụ 14.2 Khái niệm đặc điểm chung tội phạm chức vụ 14.3 Các tội phạm cụ thể Vấn đề 15 Các tội phạm khác chức vụ 15.1 Khái niệm chung 15.2 Các tội phạm cụ thể Vấn đề 16 Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp 16.1 Những vấn đề chung tội xâm phạm hoạt động tư pháp 16.2 Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp người có chức vụ, quyền hạn hoạt động tư pháp thực 16.3 Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp người có nghĩa vụ phải giúp quan tư pháp hoạt động tư pháp thực 16.4 Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà chủ thể đối tượng án định quan tư pháp 16.5 Các tội xâm phạm cụ thể MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 5.1 Mục tiêu nhận thức 5.1.1 Về kiến thức – Nhận diện dấu hiệu đặc trưng tội phạm cụ thể; – Phân tích dấu hiệu pháp lí tội phạm cụ thể; – – Đánh giá tính chất nguy hiểm loại tội mức độ nguy hiểm trường hợp phạm tội cụ thể; Chỉ giống khác tội phạm cụ thể; 5.1.2 Về kĩ – Áp dụng kiến thức học để thực việc định tội danh trường hợp phạm tội cụ thể; – Bình luận vụ án hình sự; – Góp phần hoàn thiện quy định luật hình phần tội phạm; – Phê phán số quan điểm sai lầm 5.1.3 Về thái độ – Nâng cao kiến thức, trình độ nhận thức luật hình (phần tội phạm) cho người học; – Góp phần định hướng đào tạo thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư giai đoạn tiếp theo; – Hình thành tính chủ động sáng tạo, khả tự nghiên cứu cho sinh viên; – Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo 5.2 Các mục tiêu khác – Phát triển kĩ cộng tác, LVN; – Phát triển kĩ tư sáng tạo, khám phá tìm tòi; – Trau dồi, phát triển lực đánh giá tự đánh giá; – Rèn kĩ bình luận, thuyết trình trước công chúng; – Rèn kĩ lập mục tiêu, kế hoạch, phân tích chương trình, tổ chức, quản lí, điều khiển, theo dõi kiểm tra hoạt động, LVN MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT MT VĐ Bậc Bậc Bậc 1A1 Nêu tên 1B1 Phân tích 1C1 Nhận xét Các gọi nhóm tội dấu hiệu khác biệt tội tội xâm pháp lí tội dấu hiệu pháp lí xâm phạm an ninh quốc gia phạm an ninh quốc gia 1A2 Nêu dấu hiệu pháp lí cấu thành tội phạm quy định Điều 78 Điều 79 BLHS 1A3 Nêu dấu hiệu pháp lí tội phạm quy định điều 80, 81, 82, 83, 84 BLHS 1A4 Nêu dấu hiệu pháp lí tội phạm quy định điều 85, 89, 90, 91 BLHS phạm quy định Điều 78 Điều 79 BLHS 1B2 Phân tích dấu hiệu pháp lí tội phạm quy định điều 80, 81, 82, 83, 84 BLHS 1B3 Phân tích dấu hiệu pháp lí tội phạm quy định điều 85, 89, 90, 91 BLHS 1B4 Áp dụng quy định BLHS tội xâm phạm an ninh quốc gia để giải tình cụ thể tội phạm quy định Điều 78 Điều 79 BLHS 1C2 Nhận xét khác biệt dấu hiệu pháp lí tội phạm quy định điều 80, 81, 82, 83, 84 BLHS 1C3 Nhận xét khác biệt dấu hiệu pháp lí tội phạm quy định điều 85, 89, 90, 91 BLHS Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ 2A1 Nêu khái niệm đặc điểm chung tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ người 2A2 Nêu định nghĩa tội giết 2B1 Phân tích dấu hiệu pháp lí cấu thành tội giết người Cho ví dụ 2B2 Phân tích dấu hiệu pháp lí tội giết đẻ Cho 2C1 Nhận xét khác biệt tội giết người (Điều 93 BLHS) với tội giết đẻ (Điều 94 BLHS) 2C2 Nhận xét khác biệt người 2A3 Nêu người định nghĩa tội giết đẻ 2A4 Nêu định nghĩa tội giết người trạng thái tinh thần bị kích động mạnh 2A5 Nêu định nghĩa tội giết người vượt giới hạn phòng vệ đáng 2A6 Nêu định nghĩa tội làm chết người thi hành công vụ 2A7 Nêu định nghĩa tội tử 2A8 Nêu định nghĩa tội xúi giục giúp người khác tự sát 2A9 Nêu định nghĩa tội không cứu giúp người tình trạng nguy 10 ví dụ 2B3 Phân tích dấu hiệu pháp lí tội giết người trạng thái tinh thần bị kích động mạnh Cho ví dụ 2B4 Phân tích dấu hiệu pháp lí tội giết người vượt giới hạn phòng vệ đáng Cho ví dụ 2B5 Phân tích dấu hiệu pháp lí tội làm chết người thi hành công vụ Cho ví dụ 2B6 Phân tích dấu hiệu pháp lí tội tử Cho ví dụ 2B7 Phân tích dấu hiệu pháp lí tội xúi giục tội giúp người khác tự sát tội giết người với tội giết người trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (Điều 95 BLHS) 2C3 Nhận xét khác biệt tội giết người trạng thái tinh thần bị kích động mạnh với tội giết người vượt giới hạn phòng vệ đáng (Điều 96 BLHS) 2C4 Nhận xét khác biệt tội giết người với tội làm chết người thi hành công vụ 2C5 Nhận xét khác biệt tội giết người với tội tử Hình Số thức tổ chức TC dạy-học Lí thuyết Nội dung - Nêu định nghĩa tội phạm TC môi trường, ma túy - Giảng Điều 182, 186, 188, 189 - Giảng Điều 192, 193, 194, 197, 198, 200 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Chương XXIII, XXIV Giáo trình luật hình Việt Nam (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2014; - Giáo trình luật hình Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, 2005 (chương tương ứng); - Bộ luật hình Việt Nam năm 1999 (sửa đổi năm 2009); - Các tội phạm môi trường so sánh luật hình Thụy Điển luật hình Việt Nam, Đào Lệ Thu, Luận án thạc sĩ luật học, Hà Nội, 2004 - Luật phòng chống ma tuý năm 2000; - Nghị định Chính phủ số 67/2001/NĐ-CP ngày 1/10/2001 việc ban hành danh mục chất ma tuý tiền chất; - Nghị định Chính phủ số 133/2003/NĐ-CP ngày 6/11/2003 việc bổ sung 55 số chất vào danh mục chất ma tuý tiền chất ban hành kèm theo Nghị định Chính phủ số 67/2001/NĐ-CP ngày 1/10/2001; - Thông tư liên tịch Bộ Công an - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp số 17/2007/TTLT-BCAVKSNDTC-TANDTC-BTP hướng dẫn áp dụng Chương XVIII "Các tội phạm ma túy" Bộ luật hình năm 1999 ban hành ngày 24 tháng 12 năm 2007; - Nghị Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15/3/2001 hướng dẫn áp dụng số quy định điều 139, 193, 194, 278, 279 289 BLHS năm 1999; - Nghị Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 hướng dẫn áp dụng số quy định BLHS; - Về hành vi phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, Lê Đăng Doanh, Tạp chí luật 56 học, số 2/1999; - Chính sách hình Nhà nước ta việc trồng thuốc phiện loại khác có chứa chất ma tuý, Nguyễn Tuyết Mai, Tạp chí luật học, số 3/2003, tr 51 - 55; - Quy định pháp luật hình Việt Nam chất ma tuý, số vướng mắc hướng hoàn thiện, Nguyễn Tuyết Mai, Tạp chí án nhân dân, số tháng 1/2007, tr Seminar - Dấu hiệu - Sinh viên chia thành tội xâm phạm trật tự nhiều nhóm để thảo luận; TC quản lý kinh tế - Các nhóm thảo luận, tranh - Dấu hiệu luận có hướng dẫn giáo tội phạm môi viên trường tội phạm ma túy; - Phân biệt tội xâm phạm trật tự quản lí kinh tế với tội có cấu thành gần giống; - Thực tiễn áp dụng chế định liên quan đến tội xâm phạm trật tự quản lí kinh tế Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung, phương pháp 57 học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật hình Tuần 10: Vấn đề 11 Hình Số thức tổ chức dạy-học TC Nội dung Lí thuyết - Giới thiệu khái niệm tội xâm phạm an TC toàn công cộng; - Nêu cách phân loại tội xâm phạm an toàn công cộng; - Hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cho nhóm; - Phân tích khái niệm tội phạm cụ thể; - Phân tích tình tiết định khung tăng nặng tội xâm phạm an toàn công cộng tình cụ thể; - Ý nghĩa việc xác định tội xâm phạm an toàn công 58 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Chương XXV Giáo trình luật hình Việt Nam (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2014; - Giáo trình luật hình Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, 2005 (chương tương ứng); - Bộ luật hình Việt Nam năm 1999 (sửa đổi năm 2009); - Bộ luật hình nước giới; - Mô hình luật hình Việt Nam, Nguyễn Ngọc Hoà, Nxb CAND, Hà Nội, 2010; - Các văn hướng dẫn áp dụng quy định Bộ luật hình tội xâm phạm an toàn công cộng cộng; - Phân tích tình cụ thể liên quan đến việc xác định tội xâm phạm an toàn công cộng - Giảng Điều 202, 203, 2036, 207, 230, 230a, 230b, 231 LVN - Nêu ý nghĩa việc - Đọc tài liệu, trao đổi; nghiên cứu tội xâm - Chuẩn bị câu hỏi, tài liệu có TC phạm an toàn công liên quan cộng; - Phân biệt tội xâm phạm an toàn công cộng với tội có cấu thành gần giống; - Thực tiễn áp dụng chế định liên quan đến tội xâm phạm an toàn công cộng Tự NC - Nêu ý nghĩa việc nghiên cứu tội xâm phạm trật tự công cộng; TC - Thực tiễn áp dụng chế định liên quan đến tội xâm phạm trật tự công cộng Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung, phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật hình Tuần 11: Vấn đề 12 59 Hình Số thức tổ chức TC dạy-học Lí thuyết 60 Nội dung - Giới thiệu khái niệm tội xâm phạm trật tự công cộng; TC - Nêu cách phân loại tội xâm phạm trật tự công cộng; - Phân tích khái niệm tội phạm cụ thể; - Hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cho nhóm - Giảng Điều 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 254, 255 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Chương XXV Giáo trình luật hình Việt Nam (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2014; - Giáo trình luật hình Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2005 (chương tương ứng); - Bộ luật hình Việt Nam năm 1999 (sửa đổi năm 2009); - Mô hình luật hình Việt Nam, Nguyễn Ngọc Hoà, Nxb CAND, Hà Nội, 2010; - Các văn hướng dẫn áp dụng quy định Bộ luật hình tội xâm phạm trật tự công cộng Seminar - Xác định nội dung dấu hiệu pháp lí tội phạm cụ TC thể; - Xác định nội dung tình tiết định khung tăng nặng tội phạm cụ thể; - So sánh tội phạm với tội phạm khác; Tự NC - Phân biệt tội xâm phạm trật tự quản lí hành với tội có cấu thành gần giống; - Thực tiễn áp dụng chế định liên quan đến tội xâm phạm trật tự quản lí hành - Đọc văn hướng dẫn; - Sưu tầm vụ án thực tiễn Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung, phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật hình KTĐG - Làm BT cá nhân số (Nội dung từ Điều 138 đến Điều 255) - Thu tập nhóm (Nội dung tập nhóm: từ vấn đề đến vấn đề 11) Tuần 12: Vấn đề 13 14 Hình thức Số Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 61 tổ chức TC dạy-học Lí thuyết - Giới thiệu khái niệm tội xâm phạm trật TC tự quản lí hành chính; - Nêu cách phân loại tội xâm phạm trật tự quản lí hành chính; - Phân tích khái niệm tội phạm cụ thể - Giới thiệu khái niệm tội phạm tham nhũng; - Nêu đặc điểm chung đặc trưng tội phạm tham nhũng - Phân tích dấu hiệu pháp lí tội phạm cụ thể; - Giới thiệu khái niệm tội phạm khác chức vụ; - Nêu đặc điểm chung đặc trưng tội phạm khác chức vụ; - Phân tích dấu hiệu pháp lí tội phạm cụ thể; - Hướng dẫn, phân 62 * Đọc: - Chương XXVII Giáo trình luật hình Việt Nam (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2014; - Giáo trình luật hình Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, 2005 (chương tương ứng); - Bộ luật hình Việt Nam năm 1999 (sửa đổi năm 2009); - Bộ luật hình nước giới; - Mô hình luật hình Việt Nam, Nguyễn Ngọc Hoà, Nxb CAND, Hà Nội, 2010; - Các văn hướng dẫn áp dụng quy định Bộ luật hình tội phạm môi trường công nhiệm vụ cho nhóm - Giảng Điều 257, 259, 263 tội phạm tham nhũng LVN - Xác định tội xâm phạm trật tự quản TC lí hành tình cụ thể; - Xác định tình tiết định khung tăng nặng tội xâm phạm trật tự quản lí hành tình cụ thể; - Phân tích tình cụ thể liên quan đến việc xác định tội xâm phạm trật tự quản lí hành - Sinh viên chia thành nhiều nhóm để thảo luận; - Các nhóm sau thảo luận viết báo cáo gửi cho giảng viên LVN - Xác định nội dung dấu hiệu pháp lí TC tội phạm cụ thể; - Hiểu rõ nội dung tình tiết tăng nặng định khung hình phạt - Sinh viên đọc giáo trình tài liệu hướng dẫn; - Sưu tầm vụ án để tranh luận Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung, phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật hình 63 Tuần 13: Vấn đề 15 16 Hình Số thức tổ chức TC dạy-học Lí thuyết Nội dung - Giới thiệu khái niệm tội phạm khác chức vụ; TC - Nêu đặc điểm chung đặc trưng tội phạm khác chức vụ; - Phân tích dấu hiệu pháp lí tội phạm cụ thể; - Hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cho nhóm - Giới thiệu khái niệm tội xâm phạm hoạt động tư pháp; - Nêu cách phân loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp; - Phân tích khái niệm tội phạm cụ thể; - Hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cho nhóm - Giảng Điều 285, 289, 290, 291, 292, 293, 64 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Chương XXVIII Giáo trình luật hình Việt Nam (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2014; - Giáo trình luật hình Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, 2005 (chương tương ứng); - Bộ luật hình Việt Nam năm 1999 (sửa đổi năm 2009); - Bộ luật hình nước giới; - Mô hình luật hình Việt Nam, Nguyễn Ngọc Hoà, Nxb CAND, Hà Nội, 2010; - Các văn hướng dẫn áp dụng quy định Bộ luật hình tội xâm phạm hoạt động tư pháp 298, 299, 300, 301, 313,314 Seminar - Xác định nội dung dấu hiệu pháp lí tội TC phạm cụ thể; - Xác định nội dung tình tiết định khung tăng nặng tội phạm cụ thể; - So sánh tội phạm với tội phạm khác; - Đọc văn hướng dẫn; - Sưu tầm vụ án thực tiễn Tự NC - Nêu ý nghĩa việc nghiên cứu tội xâm phạm hoạt động tư pháp; TC - Phân biệt tội xâm phạm hoạt động tư pháp với tội có cấu thành gần giống; - Thực tiễn áp dụng chế định liên quan đến tội xâm phạm hoạt động tư pháp Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung, phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật hình Tuần 14: Seminar Hình Số thức tổ chức TC dạy-học Seminar Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Các nhóm thuyết trình - Đọc tài liệu thuộc nội BT nhóm ; dung học; TC Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung, phương pháp học 65 tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật hình KTĐG Nộp tập học kỳ (Nội dung tập học kỳ từ vấn đề đến vấn đề 14) Tuần 15: Seminar Hình Số thức tổ chức TC dạy-học Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Giải đáp loại tập Seminar Đọc tài liệu thuộc thắc mắc liên quan đến kiến TC nội dung thức môn học học Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung, phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật hình 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC – Theo quy chế hành; – Kết môn học thông báo công khai cho sinh viên 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11.1 Đánh giá thường xuyên – Thông qua BT cá nhân; – Chấm BT: vòng giảng viên thực 11.2 Đánh giá định kì – Thông qua BT nhóm BT lớn; 66 – Chấm BT: vòng giảng viên thực 11.3 Cơ cấu điểm môn học Hình thức Tỉ lệ BT cá nhân 10% BT nhóm 10% BT học kỳ 10% Thi kết thúc học phần 70% 11.4 Tiêu chí đánh giá  BT cá nhân - Hình thức: Bài luận lớp thảo luận - Nội dung: Sinh viên trả lời câu hỏi giải tập tình - Tiêu chí đánh giá: + Xác định nội dung vấn đề cần nghiên điểm cứu giải quyết, thể kĩ biết phân tích, tổng hợp, lập luận logic, có + Có chứng sử dụng tài liệu GV hướng dẫn điểm có sáng tạo + Trình bày đẹp điểm Tổng 10 điểm  BT nhóm - Hình thức: Bài luận (có thuyết trình) - 10 trang A4 - Nội dung: Sinh viên chọn đề tài danh mục Bộ môn cung cấp Các nhóm lớp thảo luận không làm trùng đề tài - Tiêu chí đánh giá: + Nội dung trình bày hợp lí, có cứ, bám sát điểm yêu cầu đặt đề tài có tính phê 67 phán, nhận xét thể quan điểm nhóm + Giải vấn đề có tính sáng tạo + Trình bày đẹp thuyết trình mạch lạc Tổng điểm điểm 10 điểm  BT học kỳ - Hình thức: Bài luận - trang A4 - Nội dung: Sinh viên lựa chọn BT đề tài Bộ môn cung cấp - Tiêu chí đánh giá: + Trình bày đầy đủ, hợp lí, sát với yêu cầu đặt điểm BT đề tài, có chúng tỏ sử dụng tài liệu tham khảo có tính phê phán, nhận xét thể quan điểm cá nhân + Giải vấn đề có tính sáng tạo 1,5 điểm + Trình bày đẹp thuyết trình mạch lạc, 1,5 điểm logic Tổng 10 điểm  Thi kết thúc học phần - Nội dung: 16 vấn đề nghiên cứu vấn đề tự nghiên cứu - Hình thức: Thi viết 68 MỤC LỤC Trang 69 ... nghĩa TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Môn học: Chính quy - Cử nhân luật Luật hình Việt Nam (modul 2) 03 Bắt buộc THÔNG... tư vấn (tại văn phòng Bộ môn) từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư MÔN HỌC TIÊN QUYẾT - Luật hình Việt Nam (CNBB-05) TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Luật hình phần tội phạm môn khoa học chuyên ngành cung cấp... luận tội phạm, trách nhiệm hình hình phạt tội cụ thể; sở khoa học để giải vụ án hình thực tiễn Môn học có nội dung gồm 16 vấn đề NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Các tội xâm phạm an ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn học luật hình sự việt nam (modul 2) 3TC , đề cương môn học luật hình sự việt nam (modul 2) 3TC , đề cương môn học luật hình sự việt nam (modul 2) 3TC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay