đề cương môn học luật đất đai 3TC

53 23 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:10

Trờng đại học luật hà nội Khoa pháp luật kinh tế Bộ môn luật đất đai Hà nội - 2017 bảng từ viết tắt BT CAND CTQG GV GVC KTĐG LT LVN MT NC TC TG VĐ Bài tập Công an nhân dân Chính trị quốc gia Giảng viên Giảng viên Kiểm tra đánh giá Lí thuyết Làm việc nhóm Mục tiêu Nghiên cứu Tín Thời gian Vấn đề Trờng đại học luật hà nội Khoa pháp luật kinh tế Bộ môn luật đất đai Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Môn học: Chính quy - Cử nhân Luật Luật đất đai 03 Bắt buộc Thông tin giảng viên PGS TS Nguyễn Thị Nga GVCC, Trởng Bộ môn Điện thoại: 0903225819 E-mail: ngalandlaw@gmail.com PGS TS Nguyễn Quang Tuyến - GVCC, Phú CNK Điện thoại: 0913231544/01689928999 E-mail: qtuyen1966@gmail.com TS Nguyễn Thị Dung GVC, Phú B mụn Điện thoại: 0915542568 E-mail: dung68389@yahoo.com TS Phạm Thu Thuỷ - GVC Điện thoại: 0915230081 E-mail: thaiminh2811@yahoo.com TS Nguyễn Thị Hồng Nhung - GV Điện thoại: 0912172071 E-mail: hongnhungdpp26@yahoo.com ThS Xuõn Trng GV in thoi: 0904545369 E-mail: neu37a@yahoo.com ThS Lờ Th Ngc Mai GV in thoi: 01256607232 E-mail: ngocmai.hlu@gmail.com Văn phòng Bộ môn luật đất đai Phũng 1504, Tng 15, nh A, Trờng Đại học Luật Hà Nội Số 87, đờng Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày lễ) môn học tiên quyết: - Lut Hnh chớnh - Lut Dõn s Tóm tắt nội dung môn học Luật đất đai môn khoa học pháp lí chuyên ngành, cung cấp kiến thức chế độ sở hữu, chế độ quản lí đất đai Việt Nam Luật đất đai thể dới góc độ lí luận thực tiễn địa vị pháp lý ngời sử dụng đất, quản lý sử dụng loại đất, trình tự thủ tục quản lý, sử dụng đất đai Bên cạnh đó, môn học mang đến cho sinh viên hệ thống kiến thức tra, giám sát; xử lý vi phạm pháp luật đất đai; giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai Môn học đợc xây dựng với module, kết cấu phần gồm: Các vấn đề lí luận chung luật đất đai sở hữu toàn dân đất đai; chế độ quản lí đất đai; địa vị pháp lý ngời sử dụng đất; tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo lĩnh vực đất đai Nội dung chi tiết môn học chia thành 08 vấn đề chủ yếu bao quát toàn chế định ngành luật đất đai 4 Nội dung chi tiết môn học Vấn đề Những vấn đề lí luận chung ngành luật đất đai 1.1 Khái niệm ngành luật đất đai 1.1.1 Định nghĩa ngành luật đất đai 1.1.2 Đối tợng điều chỉnh 1.1.3 Phơng pháp điều chỉnh 1.1.4 Lịch sử hình thành phát triển ngành luật đất đai 1.2 Nguồn luật đất đai 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Các loại nguồn 1.3 Các nguyên tắc ngành luật đất đai 1.3.1 Nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nớc đại diện chủ sở hữu 1.3.2 Nguyên tắc Nhà nớc thống quản lý đất đai theo pháp luật 1.3.3 Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp ngời sử dụng đất 1.3.4 Nguyên tắc u tiên bảo vệ phát triển quỹ đất nông nghiệp 1.3.5 Nguyên tắc sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, cải tạo bồi bổ đất đai 1.4 Quan hệ pháp luật đất đai 1.4.1 Khái niệm quan hệ pháp luật đất đai 1.4.2 Các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật đất đai Vấn đề Chế độ sở hữu toàn dân đất đai 2.1 Cơ sở việc xây dựng chế độ sở hữu toàn dân đất đai nớc ta 2.1.1 Cơ sở lý luận việc xây dựng chế độ sở hữu toàn dân đất đai 2.1.2 Cơ sở thực tiễn việc xây dựng chế độ sở hữu toàn dân đất đai 2.2 Khái niệm, đặc điểm chế độ sở hữu toàn dân đất đai 2.3 Nội dung chế độ sở hữu toàn dân đất đai 2.3.1 Quyền sở hữu toàn dân đất đai 2.3.2 Cơ chế bảo đảm thực quyền sở hữu toàn dân đất đai Vấn đề Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất 3.1 Quy hoch, k hoch s dng t 3.1.1 Khỏi nim, vai trũ ca quy hoch, k hoch s dng t 3.1.2 Nguyờn tc lp quy hoch, k hoch SD 3.1.3 Cn c lp quy hoch, k hoch SD 3.1.4 Ni dung quy hoch, k hoch SD 3.1.5 Lp, xột duyt quy hoch, k hoch SD 3.1.6 Thc hin quy hoch, k hoch SD 3.2 Giao đất, cho thuê đất 3.2.1 Khái niệm giao đất, cho thuê đất 3.2.2 Căn giao đất, cho thuê đất 3.2.3 Hình thức giao đất, cho thuê đất 3.2.4 Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất 3.3 Thu hồi đất 3.3.1 Khái niệm thu hồi đất 3.3.2 Các trờng hợp thu hồi đất 3.3.3 Bồi thờng, hỗ trợ, tái định c Nhà nớc thu hồi đất 3.3.4 Thẩm quyền thu hồi đất Vấn đề Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) hệ thống thông tin, sở liệu đất đai 4.1 Đăng ký đất đai 4.1.1 Khái niệm đặc điểm 4.1.2 Các hình thức đăng ký đất đai 4.1.3 Trách nhiệm thẩm quyền đăng ký đất đai 4.2 Cấp giấy chứng nhận 4.2.1 Khái niệm giấy chứng nhận 4.2.2 Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận 4.2.3 Các trờng hợp đợc cấp giấy chứng nhận 4.2.4 Điều kiện đợc cấp giấy chứng nhận 4.2.5 Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận 4.3 Hệ thống thông tin đất đai sở liệu đất đai 4.3.1 Hệ thống thông tin đất đai 4.3.2 Cơ sở liệu đất đai Vấn đề Giá đất nghĩa vụ tài đất đai 5.1 Giá đất 5.1.1 Giá đất Nhà nớc quy định 5.1.2 Giá đất thị trờng 5.2 Các nghĩa vụ tài đất đai 5.2.1 Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 5.2.2 Thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất 5.2.3 Phí lệ phí 5.2.4 Nghĩa vụ tài khác Vấn đề Địa vị pháp lí ngi sử dụng đất 6.1 Một số vấn đề chung địa vị pháp lý ngời sử dụng đất 6.1.1 Khái niệm địa vị pháp lý ngời sử dụng đất 6.1.2 Những đảm bảo Nhà nớc ngời sử dụng đất 6.1.3 Quyền nghĩa vụ chung ngời sử dụng đất 6.2 Các quyền cụ thể ngời sử dụng đất 6.2.1 Quyền tổ chức nớc sử dụng đất 6.2.2 Quyền hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất 6.2.3 Quyền cộng đồng dân c, sở tôn giáo sử dụng đất 6.2.4 Quyền tổ chức nc ngoi, doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài, ngời Việt Nam định c nớc sử dụng đất Vấn đề Chế độ pháp lí loại đất 7.1 Chế độ pháp lí nhóm đất nông nghiệp 7.1.1 Khái niệm phân loại nhóm đất nông nghiệp 7.1.2 Thời hạn sử dụng đất nông nghiệp 7.1.3 Hạn mức đất nông nghiệp 7.1.4 Quản lý sử dụng quỹ đất công ích 7.1.5 Quản lý sử dụng loại đất khác 7.2 Chế độ pháp lí nhóm đất phi nông nghiệp 7.2.1 Khái niệm phân loại nhóm đất phi nông nghiệp 7.2.2 Quản lý sử dụng đất 7.2.3 Quản lý sử dụng đất khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao 7.2.4 Quản lý sử dụng loại đất khác Vấn đề Những vấn đề pháp lí giám sát, tra, giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo v xử lý vi phạm lĩnh vực đất đai 8.1 Những vấn đề pháp lý giám sát quản lý sử dụng đất đai 8.1.1 Hoạt động giám sát quan Nhà nớc công dân 8.1.2 Hoạt động theo dõi đánh giá quản lý sử dụng đất đai 8.2 Những vấn đề pháp lí tra chuyên ngành đất đai 8.2.1 Chức nhiệm vụ quyền hạn tra chuyên ngành đất đai 8.2.2 Nội dung tra chuyên ngành đất đai 8.3 Những vấn đề pháp lí giải tranh chấp đất đai 8.3.1 Hòa giải tranh chấp đất đai 8.3.2 Thẩm quyền giải tranh chấp đất đai 8.4 Những vấn đề pháp lí giải khiếu nại, tố cáo lĩnh vực đất đai 8.4.1 Giải khiếu nại lĩnh vực đất đai 8.4.2 Giải tố cáo lĩnh vực đất đai 8.5 Những vấn đề pháp lí xử lí vi phạm pháp luật đất đai 8.5.1 Các loại vi phạm pháp luật đất đai 8.5.2 Các hình thức trách nhiệm pháp lý hành vi vi phạm pháp luật đất đai Mục tiêu chung môn học 5.1 Mục tiêu nhận thức Về kiến thức - Nhận diện đợc khái niệm, chất đặc thù quan hệ thuộc phạm vi điều chỉnh ngành luật đất đai; - Nắm đợc nội dung chế định sở hữu toàn dân đất đai; chế định quản lí, sử dụng đất đai; chế độ pháp lí nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp; - Nắm đợc nội dung quy định giám sát, tra, xử lý vi phạm, giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo lĩnh vực đất đai; - Nắm đợc hệ thống quan điểm, sở lí luận thực tiễn, t pháp lí Đảng Nhà nớc ta việc điều chỉnh quan hệ đất đai pháp luật; - Phân tích, đánh giá, bình luận quy định pháp luật đất đai thực tiễn áp dụng; - Nhận diện đợc mối quan hệ luật đất đai với số ngành luật khác hệ thống pháp luật Việt Nam nh luật hành chính, luật dân sự, luật hình sự, luật hôn nhân gia đình, luật tài chính, luật môi trờng, luật thơng mại, luật đầu t ; - Vận dụng đợc vấn đề lí thuyết đợc trang bị vào việc giải vụ việc đất đai xảy thực tiễn; - Trang bị t phân tích, t tiếp cận hệ thống nghiên cứu pháp luật đất đai đặt việc giải tổng thể sách phát triển kinh tế-xã hội đất nớc nói chung sách nông nghiệp, nông thôn, xoá đói, giảm nghèo, bình đẳng giới sử dụng đất phát triển bền 10 Tho lun bui T vấn TC pháp lí - Tranh luận xây dựng củng cố chế độ sở hữu toàn dân đất đai giai đoạn công nghiệp hoá, đại hoá nớc ta gi TC Thảo luận - Các nhóm lựa chọn đề nội dung vấn đề tài 1+2 - Thảo luận nhóm - Tranh luận - Nội dung: Giải đáp, t vấn nội dung phơng pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ sáu - Địa điểm: Vn phũng B mụn lut t 39 Tun 2: Vn + Hỡnh thc TG, Ni dung t chc dy-hc Lớ thuyt bui 40 chớnh Yờu cu sinh viờn chun b - Giới thiệu nội * Đọc: gi dung - Chơng III Giáo trình TC quy hoạch, kế luật đất đai, Trờng hoạch sử dụng Đại học Luật Hà Nội, đất Nxb CAND, 2008, tr 99 - 160 - Giới thiệu nội dung - Cẩm nang hội thẩm giao đất, cho thuê (sách tham khảo), Học viện t pháp, đất - Giới thiệu nội Nxb Lao động-xã dung hội, Hà Nội, 2005, tr 190 - 198 thu hồi đất - Pháp luật đất đai - Hớng dẫn sinh viên bình luận giải nghiên cứu tài tình huống, liệu, tìm kiếm Trần Quang Huy, văn pháp Nguyễn Văn Phơng, luật, truy cập Nxb T pháp, Hà Nội, internet vụ 2005 việc liên quan đến quản lí nhà nớc nội dung quan trọng nêu để phân công công việc buổi thảo luận nhóm Lớ thuyt bui - Giới thiệu nội gi dung TC đăng ký đất đai - Giới thiệu nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) - Giới thiệu nội dung xây dựng quản lý khai thác hệ thống thông tin đất đai sở liệu đất đai - Hớng dẫn sinh viên nghiên cứu tài liệu, tìm kiếm văn pháp luật, truy cập internet vụ việc liên quan đến quản lí nhà nớc nội dung quan trọng nêu để phân công công việc buổi * Đọc: - Chơng III Giáo trình luật đất đai, Trờng Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, 2008, tr 99 - 160 - Cẩm nang hội thẩm (sách tham khảo), Học viện t pháp, Nxb Lao động-xã hội, Hà Nội, 2005, tr 190 - 198 - Pháp luật đất đai bình luận giải tình huống, Trần Quang Huy, Nguyễn Văn Phơng, Nxb T pháp, Hà Nội, 2005 41 thảo luận nhóm Tho lun bui LVN Tự NC 42 gi TC Tho lun 3, Cỏc bn quy phm phỏp lut liờn quan Sinh viờn tho lun v * Đọc: gi ni dung ca BT nhúm - Lut t nm 2013 TC - Ngh nh ca Chớnh ph s 43/2014/N-CP ngy 15/05/2014 quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca Lut t 2013 - Ngh nh ca Chớnh ph s 44/2014/N-CP ngy 15/05/2014 quy nh v giỏ t - Ngh nh ca Chớnh ph s 45/2014/N-CP ngy 15/05/2014 quy nh v thu tin s dng t - Ngh nh ca Chớnh ph s 46/2014/N-CP ngy 15/05/2014 quy nh v thu tin thuờ t, thuờ mt nc - Ngh nh ca Chớnh ph s 47/2014/N-CP ngy 15/05/2014 quy nh v bi thng, h tr tỏi nh c nh nc thu hi t - Sinh viên nghiên cứu Chơng III Giáo trình - Đọc tài liệu tham khảo TC Tho gi Tho lun lun bui TC 1,2,3,4 Cỏc bn quy phm phỏp lut liờn quan Tho gi Tho lun lun bui TC 1,2,3,4 Cỏc bn quy phm phỏp lut liờn quan T - Nội dung: Giải đáp, t vấn nội dung cỏc lớ thuyt ó hc - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ sáu - Địa điểm: Vn phũng B mụn lut t Tun 3: Vn + Vn Hỡnh thc TG, t chc dy-hc Lớ thuyt bui Ni dung chớnh - Gii thiu cỏc gi quy nh v TC nguyờn tc, phng phỏp v thm quyn xỏc nh giỏ t - Bỡnh lun v cỏc quy nh v giỏ t - Phõn tớch cỏc quy nh v ngha v ti chớnh v t Yờu cu sinh viờn chun b * Đọc: - Luật đất đai năm 2013 - Ngh nh s 45/2011/N-CP ngy 17/6/2011 ca Chớnh ph v l phớ trc b - Ngh nh s 23/2013/N-CP ngy 25/3/2013 ca Chớnh ph v sa i ngh nh 45/2011/N-CP ngy 17/6/2011 ca Chớnh ph v l phớ trc b - Ngh nh ca Chớnh ph s 43/2014/N-CP ngy 15/05/2014 quy nh chi tit thi hnh mt s 43 iu ca Lut t 2013 - Ngh nh ca Chớnh ph s 44/2014/N-CP ngy 15/05/2014 quy nh v giỏ t - Ngh nh ca Chớnh ph s 45/2014/N-CP ngy 15/05/2014 quy nh v thu tin s dng t - Ngh nh ca Chớnh ph s 46/2014/N-CP ngy 15/05/2014 quy nh v thu tin thuờ t, thuờ mt nc - Chng IV Giỏo trỡnh lut t ai, Trng i hc Lut H Ni Lớ thuyt bui 44 - Gii thiu mt s chung gi v a v phỏp TC lý ca ngi s dng t - Nghiờn cu cỏc quy nh v quyn v ngha v ca ngi s dng t - Bỡnh lun, so sỏnh v quyn v ngha v ca cỏc ch th s dng t * Đọc: - Chơng VI Giáo trình luật đất đai, Trờng Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2008 - Lut t nm 2013 - Ngh nh ca Chớnh ph s 43/2014/N-CP ngy 15/05/2014 quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca Lut t 2013 - Thị trờng quyền sử dụng đất Việt Nam, Bùi Thị Tuyết Mai, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội, 2005 - a v phỏp lớ ca ngi s dng t cỏc giao dch dõn s, thng mi v t ai, Lun ỏn tin s lut hc, Nguyn Quang Tuyn - B lut dõn s nm 2005 Tho lun bui gi TC Tho lun Cỏc bn quy phm phỏp lut liờn quan LVN gi Sinh viờn tỡm kim cỏc thụng tin, ti liu v giỏ t, TC cỏc ti chớnh v t trờn mng v tho lun nhúm Tự NC gi Sinh viờn t nghiờn cu v th tc hnh chớnh v t TC Tho gi lun bui TC Tho lun Tho gi lun bui TC Tho lun 5,6 T - Nội dung: Giải đáp, t vấn nội dung dung cỏc lớ thuyt ó hc - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ sáu - Địa điểm: Vn phũng B mụn lut t Tun 4: Vn Hỡnh thc t chc TG, dy-hc Ni dung chớnh Yờu cu sinh viờn chun b 45 Lớ thuyt bui - Gii thiu nhng * Đọc: gi ni dung v ch - Luật đất đai năm 2013 TC phỏp lớ nhúm t - Ngh nh ca Chớnh ph s nụng nghip 43/2014/N-CP ngy - Gii thiu nhng 15/05/2014 quy nh chi tit ni dung v ch thi hnh mt s iu ca Lut phỏp lớ nhúm t t 2013 - Giáo trình luật đất phi nụng nghip * Np bi nhúm đai, Trờng Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2008, tr 364 - 385 - Nghị định Chính phủ số 72/2001/NĐ- CP phân loại đô thị phân cấp quản lí đô thị - Kinh tế trang trại gia đình giới châu á, Nguyễn Điền, Trần Đức, Trần Huy Năng, Nxb Thống kê, Hà Nội, 1993 - Nguyn Quang Tuyn (Ch biờn), Tỡm hiu Lut t nm 2003, Nxb CAND, H Ni, 2004 Tho lun bui 10 gi TC Tho 46 Tho lun Cỏc bn quy phm phỏp lut liờn quan Tho lun Cỏc bn quy phm phỏp lun bui 11 gi TC (tip theo) Tho lun bui 12 gi TC Thuyt trỡnh BT nhúm lut liờn quan LVN gi Sinh viờn tỡm kim cỏc thụng tin, ti liu phõn tớch TC thc trng s dng t nụng nghip, t phi nụng nghip Tự NC gi Sinh viờn t nghiờn cu nhng liờn quan n TC xu th phỏt trin kinh t trang tri T vấn - Nội dung: Giải đáp, t vấn nội dung cỏc lớ thuyt ó hc - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật đất đai KTG Np BT nhúm vo gi lý thuyt; thuyt trỡnh BT nhúm vo gi seminar 12 Tun 5: Vn Hỡnh thc TG, t chc dy-hc Ni dung chớnh Yờu cu sinh viờn chun b Lớ thuyt gi - Gii thiu nhng phỏp * c: bui nh TC lý v giỏm sỏt qun lý v s - Ngh dng t 43/2014/N-CP - Gii thiu vấn đề ngy 15/5/2014 q chi tit thi hnh pháp lí tra s iu ca Lut t chuyên ngành đất đai nm 2013 47 nh s - Gii thiu vấn đề - Ngh 102/2014/N-CP pháp lí giải ngy 10 thỏng 11 tranh chấp đất đai nm 2014 ca - Gii thiu vấn đề Chớnh ph v x pháp lí giải pht vi phm hnh khiếu nại, tố cáo chớnh lnh lĩnh vực đất đai vc t - Gii thiu vấn đề - Thông t liên pháp lí xử lí vi phạm tịch Tòa án nhân dân tối pháp luật đất đai cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng cục địa số 02/TTLT ngày 28/7/1997 - Thông t liên tịch số 01/TTLTTANDTCVKSNDTC-TCĐC ngày 03/01/2002 hớng dẫn thẩm quyền TAND việc giải tranh chấp liên quan đến sử dụng đất - Nghị Hội đồng 48 thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 02/2004/NQHĐTP - Giáo trình luật đất đai, Trờng Đại học Luật Hà Nội Tho lun bui 13 gi TC Tho lun Tho lun bui 14 gi TC Tho lun (tip Cỏc bn quy theo) phm phỏp lut liờn quan Tho lun bui 15 gi TC Tho lun chung cỏc 1, Cỏc bn quy 2, 3, 4, 5, 6, 7, phm phỏp lut liờn quan * Np bi ln hc k LVN Cỏc bn quy phm phỏp lut liờn quan - Thực trạng áp dụng - Đọc tài liệu gi pháp luật công tác - Lập dàn ý TC hoà giải vấn đề thảo - Phân tích số luận định giải quan tranh chấp đất đai - Đa uỷ ban nhân dân điểm riêng cấp, án án nhân dân cấp xét xử - Những vớng mắc 49 hoạt động giải tranh chấp đất đai, x lớ vi phm phỏp lut t - Thực trạng áp dụng T KTG - Nội dung: Giải đáp, t vấn nội dung vấn đề lí thuyết ó hc v BT lớn - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật đất đai Np BT hc k vo gi seminar 15 10 Chính sách môn học - Theo quy chế đào tạo hành; - BT giống đến 50% trừ 1/2 số điểm; - BT giống 50% bị điểm không; - Những sinh viên không nhận BT, không nộp nộp chậm quy định bị điểm 11 Phơng pháp, hình thức kiểm tra đánh giá 11.1 Đánh giá thờng xuyên - Kiểm diện; - Minh chứng tham gia seminar, LVN, trắc nghiệm, BT 11.2 Đánh giá định kì Hình thức BT nhóm BT lớn Thi kết thúc học phần Tỉ lệ 15% 15% 70% 11.3 Tiêu chí đánh giá BT nhóm (01 BT) Hình thức: Bài thuyết trình dới dạng tiểu luận từ - trang A4 50 Nội dung: Sinh viên chọn đề tài danh mục Bộ môn cung cấp tự chọn (với đồng ý giáo viên lên lớp) Tiêu chí đánh giá: + Trình bày hợp lí, sát với yêu cầu đặt đề tài, có có tính tổng kết, điểm đánh giá, nhận xét u khuyết điểm hệ thống pháp luật thực tiễn có liên quan đến đề tài nghiên cứu: + Giải vấn đề có tính sáng tạo: điểm + Trình bày đẹp thuyết trình mạch lạc: điểm Tổng: 10 điểm BT lớn/học kì Hình thức: Tiểu luận từ - trang A4 Nội dung: Sinh viên lựa chọn BT đề tài Bộ môn cung cấp Tiêu chí đánh giá: + Trình bày đầy đủ, hợp lí, sát yêu cầu điểm đặt BT đề tài, có chứng tỏ sử dụng tài liệu tham khảo, có tính tổng kết, đánh giá, nhận xét u điểm, khuyết điểm hệ thống pháp luật thực tiễn có liên quan đến đề tài nghiên cứu, có quan điểm cá nhân: + Giải vấn đề có tính sáng tạo: 1,5 điểm + Trình bày đẹp thuyết trình 1,5 mạch lạc, logic: điểm 51 Tổng: Thi kết thúc học phần: Thi vit 52 10 điểm Mục lục 10 11 Thông tin giảng viên Các môn học tiên Tóm tắt nội dung Nội dung chi tiết Mục tiêu môn học Mục tiêu nhận thức chi tiết Tổng hợp mục tiêu Học liệu Hình thức tổ chức dạy-học Chính sách môn học Phơng pháp, hình thức kiểm tra đánh giá Trang 4 10 24 25 29 44 44 53 ... cứu Tín Thời gian Vấn đề Trờng đại học luật hà nội Khoa pháp luật kinh tế Bộ môn luật đất đai Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Môn học: Chính quy - Cử nhân Luật Luật đất đai 03 Bắt buộc Thông... vực đất đai Nội dung chi tiết môn học chia thành 08 vấn đề chủ yếu bao quát toàn chế định ngành luật đất đai 4 Nội dung chi tiết môn học Vấn đề Những vấn đề lí luận chung ngành luật đất đai 1.1... thông tin đất đai sở liệu đất đai 4.3.1 Hệ thống thông tin đất đai 4.3.2 Cơ sở liệu đất đai Vấn đề Giá đất nghĩa vụ tài đất đai 5.1 Giá đất 5.1.1 Giá đất Nhà nớc quy định 5.1.2 Giá đất thị trờng
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn học luật đất đai 3TC , đề cương môn học luật đất đai 3TC , đề cương môn học luật đất đai 3TC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay