đề cương môn học kĩ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự 2TC

29 42 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:09

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ BỘ MÔN LUẬT DÂN SỰ ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC HÀ NỘI - 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT GV GVC KTĐG LVN NC TVPL TVPLDS Bài tập Giảng viên Giảng viên Kiểm tra đánh giá Làm việc nhóm Nghiên cứu Tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật dân TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ BỘ MÔN LUẬT DÂN SỰ Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân Luật Kĩ tư vấn pháp luật lĩnh vực dân 02 Tự chọn THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN 1.1 Giảng viên Bộ môn Luật dân TS Vũ Thị Hồng Yến – GV , Phụ trách Bộ môn Điện thoại: 0973586499 Email: vuthihongyenhlu@gmail.com TS Vương Thanh Thúy – GV, Phó trưởng Bộ môn Điện thoại: 0932373366 Email: thuyvuong28@gmail.com PGS.TS Phùng Trung Tập – GVCC Điện thoại: 0912345620 Email: phungtrungtap2013@gmail.com PGS.TS Trần Thị Huệ - GVCC Điện thoại: 0913308546 E-mail: tranthiminhhue2004@yahoo.com TS Nguyễn Minh Tuấn - GVC Điện thoại: 01675996964 E-mail: tuanhanh93@gmail.com PGS TS Phạm Văn Tuyết – GVCC Điện thoại: 0942115665 E-mail: tuyetpv2010@yahoo.com.vn TS Nguyễn Minh Oanh - GV Điện thoại: 0942216776 E-mail: nguyenminhoanh76@gmail.com TS Kiều Thị Thuỳ Linh - GV Điện thoại: 0975124618 E-mail: kieulinh.hlu@gmail.com TS Nguyễn Văn Hợi - GV Điện thoại: 0984215883 E-mail: hoi8383@gmail.com 10 ThS.NCS Chu Thị Lam Giang - GV Điện thoại: 0983850602 E-mail: lamgiang62@yahoo.com 11 ThS.NCS Hoàng Thị Loan - GV Điện thoại: 0978468899 E-mail: loanhoang.nt@gmail.com 12 ThS.NCS Lê Thị Giang - GV Điện thoại: 0932826555 Email: lethigiang.lds@gmail.com 13 ThS Nguyễn Thị Long - GV Điện thoại: 0981552111 Email: yenthanglake@gmail.com 14 ThS Lê Thị Hải Yến - GV Điện thoại: 01224272473 Email: lehaiyen.hlu@gmail.com 15 ThS Trần Ngọc Hiệp - GV Điện thoại: 01693999907 Email: hiep.cbks@gmail.com 16 ThS.NCS Nguyễn Hoàng Long Điện thoại: 0904709303 Email: dulong1803@gmail.com 1.2 GIẢNG VIÊN NGOÀI BỘ MÔN PGS.TS Bùi Đăng Hiếu - GVCC, Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội Điện thoại: 0913540934 E-mail: buidanghieu@yahoo.com TS Lê Đình Nghị, GV, Trưởng phòng Đào tạo, trường Đại học Luật Hà Nội Điện thoại: 0908163888 Email: nghi.ld@gmail.com ThS.NCS Hoàng Ngọc Hưng - GV, Phòng Hành - Tổng hợp Email: hoang.hung3188@gmail.com Điện thoại: 0938530555 Văn phòng Bộ môn luật dân Phòng 305, nhà A - Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 043.7731467 Giờ làm việc: 8h00-17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày lễ) MÔN HỌC TIÊN QUYẾT - Luật dân module - Luật dân module - Luật thương mại - Luật đất đai TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Kĩ tư vấn pháp luật dân môn học chương trình đào tạo cử nhân luật, cung cấp cho người học số kĩ thực hành tư vấn pháp luật dân Môn học thiết kế nhằm giúp người học ứng dụng kiến thức luật dân lĩnh hội để tư vấn cho đương tình khác thuộc lĩnh vực dân Môn học “Kĩ tư vấn pháp luật dân sự” trang bị cho người học số kiến thức kĩ sau đây: Kiến thức chung tư vấn pháp luật tư vấn pháp luật dân sự; kĩ tư vấn pháp luật dân trường hợp cụ thể: tư vấn pháp luật sở hữu; tư vấn pháp luật hợp đồng; tư vấn pháp luật bồi thường thiệt hại hợp đồng; tư vấn pháp luật thừa kế NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Tổng quan hoạt động tư vấn tư vấn pháp luật dân Vấn đề Kĩ tư vấn pháp luật chủ thể quan hệ dân Vấn đề Kĩ tư vấn pháp luật tài sản, quyền sở hữu quyền khác tài sản Vấn đề Kĩ tư vấn pháp luật hợp đồng Vấn đề Kĩ tư vấn pháp luật trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng Vấn đề Kĩ tư vấn pháp luật thừa kế MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 5.1 Mục tiêu nhận thức * Về kiến thức - Nắm khái niệm tư vấn hoạt động tư vấn pháp luật dân sự; - Xác định yếu tố cần thiết hoạt động tư vấn pháp luật dân sự; - Nhận diện thuận lợi khó khăn hoạt động tư vấn pháp luật dân sự; - Nhận diện công việc cần phải thực tư vấn pháp luật nói chung, tư vấn pháp luật dân nói riêng; - Xác định yếu tố cần thiết có kĩ việc tư vấn pháp luật dân liên quan đến cá nhân; - Xác định yếu tố cần thiết có kĩ việc tư vấn pháp luật dân tài sản, quyền sở hữu quyền khác tài sản; - Xác định yếu tố cần thiết có kĩ việc tư vấn pháp luật dân hợp đồng; - Xác định yếu tố cần thiết có kĩ việc tư vấn pháp luật dân thừa kế; - Xác định yếu tố cần thiết có kĩ việc tư vấn pháp luật dân trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng * Về kĩ - Vận dụng thực kĩ việc tư vấn pháp luật dân vụ việc cụ thể; - Vận dụng kiến thức pháp luật nội dung việc tiếp xúc khách hàng nhằm xác định nội dung yêu cầu tư vấn; - Sắp xếp tiến hành tốt việc tư vấn vụ việc cụ thể * Về thái độ - Nâng cao ý thức trách nhiệm vai trò, sứ mạng người cán pháp lí giai đoạn mới; nhạy bén với mới, chủ động thích ứng với thay đổi - Hình thành niềm say mê nghề nghiệp, tư tưởng không ngừng học hỏi, tích cực đổi tư cách thức giải vấn đề pháp lí 5.2 Các mục tiêu khác - Phát triển kĩ cộng tác, LVN; - Phát triển kĩ tư sáng tạo, khám phá tìm tòi; - Trau dồi, phát triển lực đánh giá tự đánh giá; - Rèn kĩ lập kế hoạch, tổ chức, quản lí, điều khiển, theo dõi, kiểm tra hoạt động, LVN, lập mục tiêu, phân tích chương trình MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT Mục tiêu Bậc Bậc Bậc 1A1 Nêu khái niệm TVPL TVPLDS 1A2 Trình bày đặc 1B1 Hiểu khác TVPL với hoạt động tư vấn lĩnh vực 1C1 Đưa quan điểm cá nhân ưu, nhược điểm Vấn đề Tổng quan hoạt động tư vấn tư vấn pháp luật dân điểm hoạt động TVPL TVPLDS 1A3 Nêu hình thức TVPL 1A4 Biết giai đoạn TVPL: Tiếp xúc khách hàng, tìm hiểu yêu cầu tư vấn; thoả thuận hợp đồng dịch vụ pháp lí; xác định vấn đề pháp lí; xác định luật áp dụng; trả lời tư vấn khác 1B2 Hiểu rõ yếu tố đặc thù hoạt động TVPLDS 1B3 Hiểu vận dụng kĩ TVPL lĩnh vực dân cụ thể 1B4 Xác định yếu tố cần thiết hoạt động TVPLDS hình thức TVPL 1C2 Đưa quan điểm cá nhân lưu ý thực TVPL nói chung, TVPLDS nói riêng 1C3 Nhận xét thuận lợi, khó khăn TVPLDS giai đoạn 1C4 Đưa quan điểm định hướng hoàn thiện hoạt động TVPL TVPLDS Kĩ tư vấn pháp luật chủ thể quan hệ pháp luật dân 2A1 Nắm vấn đề liên quan đến cá nhân TVPLDS: Quyền nhân thân; giám hộ; tuyên bố hạn chế lực hành vi dân sự; tuyên bố lực hành vi dân sự; 2B1 Xây dựng hồ sơ TVPL liên quan đến cá nhân tình cụ thể 2B2 Phân tích, nhận định vấn đề cần thiết phải ý TVPL liên quan đến cá nhân 2C1 Vận dụng kĩ TVPL việc tư vấn vấn đề bảo vệ quyền nhân thân cá nhân; vấn đề liên quan đến giám hộ; vấn đề liên quan tuyên bố tích, tuyên bố chết 2A2 Xác định vấn đề pháp lí cụ thể TVPLDS liên quan đến cá nhân đương yêu cầu tư vấn 2A3 Xác định trường hợp đại diện theo pháp luật đại diện theo ủy quyền cá nhân 2A4 Nắm vấn đề liên quan đến pháp nhân TVPLDS: nhận diện pháp nhân thương mại phi thương mại; xác định người đại diện theo pháp luật đại diện theo ủy quyền pháp nhân; xác định hình thức chuyển đổi, chấm dứt pháp nhân; phân biệt pháp nhân với chi nhánh văn tình cụ thể 2B3 Xác định nội dung việc trả lời tư vấn cho đương vấn đề liên quan đến cá nhân 2B4 Chỉ khác biệt đại diện theo pháp luật đại diện theo ủy quyền; hình thức ủy quyền: giấy ủy quyền hợp đồng ủy quyền 2B5 Chỉ trách nhiệm pháp nhân người đại diện pháp nhân ký kết thực hợp đồng thẩm quyền đại diện vượt phạm vi thẩm quyền đại diện 2B6 Chỉ hậu pháp lý hợp đồng có liên quan đến sở hữu chung hộ gia đình, tổ hợp tác ký mà thiếu chữ ký thành đến tuyên bố tích, tuyên bố chết 2C2 Xác định vấn đề cần tư vấn cụ thể (trình tự, thủ tục, quan giải tranh chấp ) tình tư vấn liên quan đến cá nhân 2C3 Đưa quan điểm cá nhân việc nâng cao hoạt động TVPLDS liên quan đến cá nhân 2C4 Tổng kết tiêu chí để tư vấn cho chủ thể hợp đồng ký kết pháp nhân chủ thể khác tư cách pháp nhân (hộ gia đình, tổ hợp tác, Kĩ tư vấn pháp luật tài sản, quyền sở hữu quyền khác tài sản 10 phòng đại diện viên pháp nhân 2A5 Nắm vấn đề liên quan đến hộ gia đình, tổ hợp tác TVPLDS: xác định tư cách chủ thể ký kết hợp đồng trách nhiệm phát sinh quy chiếu theo tư cách trách nhiệm cá nhân doanh nghiệp tư nhân) 3A1 Nhận dạng khái niệm tài sản, loại tài sản quan hệ dân 3C1 Vận dụng kĩ TVPL việc tư vấn vấn đề sở hữu: Tư vấn sở hữu chung/riêng, xác lập, chấm dứt quyền sở hữu, bảo vệ quyền sở hữu, tranh chấp lối 3C2 Xác định vấn đề cần tư vấn cụ thể (trình tự, thủ tục, quan giải 3A2 Nắm vấn đề sở hữu TVPLDS: Xác lập, chấm dứt quyền sở hữu, tranh chấp tài sản thuộc sở hữu; xác định tư cách chiếm hữu; quyền bất động sản liền kề; quyền hưởng dụng, quyền 3B1 Xây dựng hồ sơ TVPL sở hữu tình cụ thể 3B2 Phân tích, nhận định vấn đề cần thiết phải ý TVPL liên quan đến sở hữu tình cụ thể 3B3 Xác định nội dung việc trả lời tư vấn cho đương vấn đề liên quan đến sở hữu hưởng di sản; thời hiệu khởi kiện thừa kế; thừa kế theo di chúc; thừa kế theo pháp luật; thừa kế vị; người thừa kế vị phải đảm bảo điều kiện nào; toán phân chia di sản thừa kế 6A3 Xác định vấn đề pháp lí cụ thể TVPLDS thừa kế đương yêu cầu tư vấn 6C2 Xác định vấn đề cần tư vấn cụ thể (trình tự, thủ tục, quan giải tranh chấp ) tình tư vấn liên quan đến thừa kế 6C3 Đưa quan điểm cá nhân việc nâng cao hoạt động TVPLDS liên quan đến thừa kế TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC Mục tiêu Bậc Bậc Bậc Tổng Vấn đề 4 12 Vấn đề 15 Vấn đề 15 Vấn đề 4 12 Vấn đề 3 Vấn đề 3 Vấn đề 15 Tổng cộng 24 27 21 72 HỌC LIỆU A GIÁO TRÌNH Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật dân Việt Nam (tập tập 2), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2012 Lê Đình Nghị (chủ biên), Giáo trình luật dân Việt Nam, (tập tập 2), Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2012 Học viện tư pháp, Giáo trình kĩ tư vấn pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2012 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật dân Việt Nam (tập 1&2), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2017 (tái có chỉnh sửa) B TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUỘC * Văn quy phạm pháp luật Bộ luật tố tụng dân năm 2004 Bộ luật tố tụng dân sửa đổi năm 2011, 2014 Bộ luật dân năm 2005 2015 Bộ luật lao động năm 1994 (sửa đổi, bổ sung năm 2006, 2012) Luật hôn nhân gia đình năm 2014 Luật đất đai năm 2013 Luật doanh nghiệp năm 2014 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009 Luật thương mại năm 2005 Luật kinh doanh bất động sản 2014 10 Luật Nhà 2014 11 Luật Doanh nghiệp 2014 12 Luật công chứng 2014 13 Luật Phá sản 2014 14 Pháp lệnh Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 10/2009/PL16 UBTVQH12 ngày 27/02/2009 án phí, lệ phí án 15 Nghị HĐTPTANDTC số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31/03/2005 hướng dẫn thi hành số quy định Phần thứ “Những quy định chung” BLTTDS 16 Nghị HĐTPTANDTC số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27/04/2005 hướng dẫn thi hành số quy định Chương VIII “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời” BLTTDS 17 Nghị HĐTPTANDTC số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17/09/2005 hướng dẫn thi hành số quy định BLTTDS “Chứng minh chứng cứ” 18 Nghị HĐTPTANDTC số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12/05/2006 hướng dẫn thi hành số quy định BLTTDS “Thủ tục giải vụ án án cấp sơ thẩm” 19 Nghị HĐTPTANDTC số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04/08/2006 hướng dẫn thi hành số quy định BLTTDS “Thủ tục giải vụ án án cấp phúc thẩm” 20 Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/09/2005 hướng dẫn thi hành số quy định BLTTDS kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng dân việc tham gia viện kiểm sát nhân dân việc giải vụ việc dân C TÀI LIỆU THAM KHẢO LỰA CHỌN * Sách Trường đào tạo chức danh tư pháp, Kĩ hành nghề luật sư, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2001 Trường đào tạo chức danh tư pháp, Sổ tay thẩm phán, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2001 Phan Trung Hoài, Bút kí luật sư, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2005 Phan Hữu Thư, Sổ tay luật sư, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2004 Phan Hữu Thư (chủ biên), Bộ phiếu kĩ thuật kĩ hành nghề luật sư, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2004 17 Học viện Tư pháp, Giáo trình Kỹ chuyên sâu luật sư việc giải vụ án dân sự, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2014 Học viện Tư pháp, Sổ tay tư vấn pháp luật (Phần dân sự), NXB Lao động xã hội, Hà Nội, 2014 Tòa án nhân dân tối cao, Trường Cán Tòa án, Trao đổi nghiệp vụ năm 2013, NXB Thanh niên, 2015 * Các tài liệu khác Vụ bổ trợ tư pháp, Bộ tư pháp, Sổ tay nghiệp vụ tư vấn pháp luật, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2006 Nguyễn Thanh Bình (chủ biên), Nghiệp vụ luật sư tư vấn pháp luật tư vấn hợp đồng, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2008 Nguyễn Bá Bình, Nghề luật, nghĩ suy, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2008 Nguyễn Ngọc Bích, Cách suy nghĩ luật sư, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2006 Lê Hồng Hạnh (chủ biên), Đạo đức kĩ luật sư kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội, 2002 * Bài tạp chí Nguyễn Hải Anh, “Về kĩ tư vấn pháp luật hoạt động trợ giúp pháp lí”, Tạp chí dân chủ pháp luật, Số chuyên đề trợ giúp pháp lí tư vấn pháp luật, 2002, tr 10 Chu Liên Anh, "Một số phẩm chất nghề nghiệp luật sư", Tạp chí tâm lí học, số 3/2007 Chu Liên Anh, "Một số vấn đề lí luận tư vấn pháp luật", Tạp chí tâm lí học, số 2/2009, tr 38 - 44 Chu Liên Anh, "Kĩ thể trung thực với khách hàng luật sư tư vấn pháp luật", Tạp chí tâm lí học, số 10/2010, tr 40 - 47 Chu Liên Anh, "Kĩ thu thập thông tin từ khách hàng 18 hoạt động tư vấn pháp luật luật sư", Tạp chí nghề luật, số 03/2010, tr 23 - 30 Chu Liên Anh, "Kĩ xây dựng mối quan hệ với khách hàng luật sư tư vấn pháp luật", Tạp chí nghề luật, số 06/2010, tr 44 - 48 Chu Liên Anh, "Kĩ cung cấp giải pháp tư vấn pháp luật luật sư", Tạp chí tâm lí học, số 5/2011, tr 79 - 90 Phan Hoà Hiệp, “Hoàn thiện kĩ tư vấn vụ việc trợ giúp pháp lí, góp phần nâng cao chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lí”, Tạp chí dân chủ pháp luật, số chuyên đề tháng 10/2009, tr 23 - 27 Phan Trung Hoài, “Luật sư, nghề khó khăn”, Tạp chí dân chủ pháp luật (1), 1999, tr - 10 10 Phan Trung Hoài, "Bàn khái niệm đặc điểm nghề luật sư", Tạp chí khoa học pháp lí, (7), 2002, tr 37 - 41 11 Lê Hồng Sơn, “Luật sư với hoạt động trợ giúp pháp lí”, Tạp chí nhà nước pháp luật, số 6/1998, tr 25 - 36 12 Trần Minh Sơn, “Nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư tư vấn cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập”, Tạp chí dân chủ pháp luật, (2/179), 2007, tr 42 - 45 13 Lê Xuân Thân, “Nâng cao chất lượng hoạt động nghề nghiệp luật sư”, Tạp chí dân chủ pháp luật, (3/156), 2005, tr - 28 14 Trần Quang Mỹ, “Hoạt động tư vấn pháp luật vấn đề nâng cao văn hoá pháp lí”, Tạp chí dân chủ pháp luật, 1999, tr 29 - 33 * Website http://www.luatvietnam.com.vn http://www.vietlaw.gov.vn http://www.vietnamlawjournal.com.vn http://www.nclp.gov.vn http://www.thongtinphapluatdansu.wordpress.com http://www.thuvienphapluat.vn 19 HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 9.1 Lịch trình chung Vấn Tuần đề Hình thức tổ chức dạy-học Lí Seminar LVN Tự NC thuyết 1+ 2 3 3 4 2 12 tiết 18 tiết tiết 15 tiết = 12 TC =9 TC =4 TC =5 TC Tổng 9.2 Lịch trình chi tiết Tuần 1: Vấn đề 1+2 20 KTĐG Tổng số Nhận BT lớn, BT nhóm Nộp BT nhóm Thuyết trình BT nhóm , nộp BT lớn 30 TC Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lý thuyết Nội dung - GV hệ thống hoá kiến TC thức giải đáp thắc mắc vấn đề liên quan tới TVPL, TVPLDS KTĐG: - Nhận BT nhóm - Nhận BT lớn Seminar SV thảo luận vấn đề TC sau: - Các điều kiện để cá nhân, pháp nhân chủ thể quan hệ pháp luật dân - Chủ thể tham gia vào quan hệ dân trực tiếp hay gián tiếp Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: Phần I Giáo trình kĩ tư vấn pháp luật, Học viện tư pháp, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2012, tr 10 - 75; Chương Giáo trình luật dân (tập 1), Lê Đình Nghị (chủ biên), Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2011; Phần “Cá nhân” Bộ luật dân năm 2005; "Một số vấn đề lí luận tư vấn pháp luật", Chu Liên Anh, Tạp chí tâm lí học, số 2/2009, tr 38 - 44; "Kĩ thể trung thực với khách hàng luật sư tư vấn pháp luật", Chu Liên Anh, Tạp chí tâm lí học, số 10/2010, tr 40 - 47; "Kĩ thu thập thông tin từ khách hàng hoạt động tư vấn pháp luật luật sư", Chu Liên Anh, Tạp chí nghề luật, số 03/2010, tr 23 30; "Kĩ xây dựng mối quan hệ với khách hàng luật sư tư vấn pháp luật", Chu Liên Anh, Tạp chí nghề luật, số 06/2010, tr 44 - 48; "Kĩ cung cấp giải pháp tư vấn pháp luật luật sư", Chu 21 thông qua Liên Anh, Tạp chí tâm li học, số 5/2011, tr 79 - 90; người đại diện “Hoàn thiện kĩ tư vấn vụ Seminar * Làm BT tình việc trợ giúp pháp lí, góp phần nâng mà GV cao chất lượng vụ việc trợ giúp pháp TC giao lí”, Phan Hoà Hiệp, Tạp chí dân chủ pháp luật, số chuyên đề tháng 10 năm 2009, tr 23 - 27; 10 “Luật sư, nghề khó khăn”, Phan Trung Hoài, Tạp chí dân chủ pháp luật (1), 1999, tr - 10; 11 Phan Trung Hoài, "Bàn khái niệm đặc điểm nghề luật sư", Tạp chí khoa học pháp lí, (7), 2002, tr 37 - 41 LVN Tư vấn * Sinh viên tự làm việc nhóm TC thảo luận vấn đề LT seminar ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu ‐ Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm ‐ Địa điểm: Phòng 305, tầng 3, nhà A Tuần 2: Vấn đề Hình Số thức tổ chức TC dạy-học 22 Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lí thuyết GV hệ thống hoá kiến thức liên TC quan đến TVPLDS sở hữu Semina r1 * Sinh viên thảo luận vấn đề mà TC giảng viên nêu Seminar * Làm BT tình mà GV giao TC * Giải đáp thắc mắc * Đọc: Chương “Tài sản quyền sở hữu” Giáo trình luật dân Việt Nam (tập 1); Chương “Nghĩa vụ hợp đồng” Giáo trình luật dân Việt Nam (tập 2), TS Lê Đình Nghị (chủ biên), Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2011 Chương “Tài sản quyền sở hữu” Giáo trình luật dân Việt Nam (tập 1), Chương “Nghĩa vụ hợp đồng” Giáo trình luật dân Việt Nam (tập 2), Nxb Công an nhân dân, 2012 Phần thứ hai Phần thứ ba Bộ luật dân năm 2005 Chương 10, 11, 12, 13 Giáo trình kĩ tư vấn pháp luật, Học viện tư pháp, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2012, tr 226 - 332 Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu ‐ Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm ‐ Địa điểm: Phòng 305 nhà A Tuần 3: Vấn đề Hình Số thức tổ Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 23 chức TC dạy-học Lí thuyết GV hệ thống hoá kiến thức liên TC quan đến TVPLDS hợp đồng Semina * Sinh viên thảo r1 luận vấn đề mà TC giảng viên nêu Seminar * Làm BT tình mà GV giao TC * Giải đáp thắc mắc * Đọc: Chương “Tài sản quyền sở hữu” Giáo trình luật dân Việt Nam (tập 1); Chương “Nghĩa vụ hợp đồng” Giáo trình luật dân Việt Nam (tập 2), TS Lê Đình Nghị (chủ biên), Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2011 Chương “Tài sản quyền sở hữu” Giáo trình luật dân Việt Nam (tập 1), Chương “Nghĩa vụ hợp đồng” Giáo trình luật dân Việt Nam (tập 2), Nxb Công an nhân dân, 2012 Phần thứ hai Phần thứ ba Bộ luật dân năm 2005 Chương 10, 11, 12, 13 Giáo trình kĩ tư vấn pháp luật, Học viện tư pháp, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2012, tr 226 - 332 Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu ‐ Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm ‐ Địa điểm: Phòng 305 nhà A Tuần 4: Vấn đề 24 Hình Số thức tổ chức TC dạy-học Nội dung Lí GV hệ thuyết thống hoá TC kiến thức liên quan đến TVPL bồi thường thiệt hại hợp đồng Lí thuyết TC Seminar TC Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: Chương “Thừa kế” Giáo trình luật dân Việt Nam (tập 1), Phần “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng” Chương “Nghĩa vụ hợp đồng” Giáo trình luật dân Việt Nam (tập 2), TS Lê Đình Nghị (chủ biên), Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2011 Chương “Thừa kế”, Chương “Nghĩa vụ hợp đồng” Phần “Trách nhiệm bồi GV hệ thường thiệt hại hợp đồng” Giáo thống hoá trình luật dân Việt Nam (tập 2), Nxb kiến Công an nhân dân, 2012 thức TVPL Phần thứ ba, phần thứ năm Bộ luật dân năm 2005 thừa kế Chương 16 Giáo trình kĩ tư vấn * Sinh viên pháp luật, Học viện tư pháp, Nxb Công thảo luận an nhân dân, Hà Nội, 2012, tr 371 - 381 vấn đề mà giảng viên nêu * Làm BT tình mà GV giao * Giải đáp thắc mắc 25 * KTĐG: Nộp BT nhóm Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu ‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm ‐ Địa điểm: Phòng 305 nhà A Tuần 5: Vấn đề + Thuyết trình tập nhóm Hình Số thức tổ chức TC dạy-học Lý thuyết Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị GV hệ thống hoá kiến thức liên quan TC đến TVPL thừa kế Seminar 1 TC Seminar TC - Các nhóm phân công thành viên chuẩn bị nội dung thuyết trình kết BT nhóm - Xác định mức độ tham gia - Thuyết trình BT thành viên làm nhóm; việc nhóm - Thảo luận chung - Đại diện nhóm báo cáo trình làm việc nhóm kết - Thuyết trình BT làm việc nhóm Các thành viên nhóm ; nhóm hỗ trợ thành viên đại - Thảo luận chung diện trình thuyết * KTĐG: Nộp BT lớn trình Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu ‐ Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm ‐ Địa điểm: Phòng 305 nhà A 26 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC Theo quy định chung 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 11.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện - Minh chứng tham gia seminar, làm việc nhóm, trắc nghiệm, BT 11.2 Đánh giá định kì Hình thức BT nhóm BT lớn Thi kết thúc học phần Tỉ lệ 15% 15% 70% 11.3 Tiêu chí đánh giá a/ BT nhóm - Hình thức: Báo cáo thu hoạch dạng tiểu luận, khổ giấy A4; (yêu cầu đánh máy) - Nội dung: Giải BT nhóm (trong BT); thái độ thành viên nhóm khả phối hợp LVN giải BT giao - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề cần nghiên cứu; + Nội dung đảm bảo tính trung thực, trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo hợp lệ; + Tài liệu sử dụng phong phú đa dạng, hấp dẫn; + Có liên hệ lí luận thực tiễn; + Đưa ý kiến, bình luận, kiến nghị nhóm; + Báo cáo kết làm việc nhóm; + Thể kĩ tổ chức, quản lí, điều hành seminar b/ BT lớn - Hình thức: Bài luận từ đến 10 trang khổ giấy A4; cỡ chữ 27 - - 28 14; font: Times New Roman Vn.Time; kích thước lề trên, dưới, trái, phải, theo thứ tự 2.5 cm, 2.5cm, 3.5cm, 2cm, dãn dòng 1.5 lines (hoặc yêu cầu viết tay), đóng thành Nội dung: Giải BT lớn (trong BT môn giao) Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí, khả thi; + Phân tích lập luận logic sâu sắc, có liên hệ thực tiễn nhằm giải vấn đề mà thực tế đặt ra; + Ngôn ngữ sáng, chuẩn tiếng Việt; + Tài liệu tham khảo hợp lệ Thi kết thúc học phần Hình thức: Thi viết Nội dung: toàn kiến thức môn học Tiêu chí đánh giá: theo đáp án chi tiết Bộ môn MỤC LỤC Trang 10 11 Thông tin giảng viên Môn học tiên Tóm tắt nội dung môn học Nội dung chi tiết môn học Mục tiêu chung môn học Mục tiêu nhận thức chi tiết Tổng hợp mục tiêu nhận thức Học liệu Hình thức tổ chức dạy-học Chính sách môn học Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá 4 5 12 13 16 22 22 29 ... người học số kiến thức kĩ sau đây: Kiến thức chung tư vấn pháp luật tư vấn pháp luật dân sự; kĩ tư vấn pháp luật dân trường hợp cụ thể: tư vấn pháp luật sở hữu; tư vấn pháp luật hợp đồng; tư vấn pháp. .. cứu Tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật dân TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ BỘ MÔN LUẬT DÂN SỰ Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân Luật Kĩ tư vấn. .. Vấn đề Kĩ tư vấn pháp luật tài sản, quyền sở hữu quyền khác tài sản Vấn đề Kĩ tư vấn pháp luật hợp đồng Vấn đề Kĩ tư vấn pháp luật trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng Vấn đề Kĩ tư vấn pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn học kĩ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự 2TC , đề cương môn học kĩ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự 2TC , đề cương môn học kĩ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự 2TC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay