Đề cương môn xã hội học pháp luật

36 17 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:05

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ BỘ MÔN XÃ HỘI HỌC XÃ HỘI HỌC PHÁP LUẬT (DÙNG CHO NGÀNH LUẬT KINH TẾ) HÀ NỘI - 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT Bài tập KTĐG Kiểm tra đánh giá LT Lí thuyết LVN Làm việc nhóm MT Mục tiêu NC Nghiên cứu TG Thời gian VĐ Vấn đề TC Tín TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ BỘ MÔN XÃ HỘI HỌC Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân ngành Luật kinh tế Xã hội học pháp luật 02 Tự chọn sở ngành THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN TS Ngọ Văn Nhân - GVC, Trưởng Bộ môn, Phó Trưởng Khoa Điện thoại: 0913639128 E-mail: ngovannhan65@gmail.com TS Phan Thị Luyện - GV Điện thoại: 0983894588 E-mail: luyendhl76@yahoo.com CN Nguyễn Thanh Hương Điện thoại: 0982546008 E-mail : thanhhuong.vnu.edu@gmail.com Văn phòng Khoa Lý luận trị Phòng 1408, nhà A, Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.38354642 Giờ làm việc: 7h30-17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày lễ) MÔN HỌC TIÊN QUYẾT: Không có TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Xã hội học pháp luật ngành xã hội học chuyên biệt, nghiên cứu quy luật tính quy luật trình phát sinh, tồn tại, hoạt động pháp luật xã hội, mối liên hệ với loại chuẩn mưc xã hội khác, nguồn gốc, chất xã hội, chức xã hội pháp luật, khía cạnh xã hội hoạt động xây dựng, thực áp dụng pháp luật Là môn học thuộc khối kiến thức sở ngành luật, xã hội học pháp luật cung cấp, trang bị cho sinh viên luật cách tiếp cận - tiếp cận xã hội học kiện, tượng pháp luật xảy xã hội thông qua việc áp dụng phương pháp điều tra xã hội học để thu thập, xử lí phân tích thông tin thực nghiệm làm sáng tỏ nguồn gốc, nguyên nhân, chất chúng Xã hội học pháp luật giới thiệu trào lưu nghiên cứu pháp luật giới để giúp sinh viên có nhìn đối sánh với luật học nước; làm rõ mối quan hệ pháp luật với loại chuẩn mực xã hội khác, chuẩn mực trị, chuẩn mực đạo đức; phân tích, làm bật khía cạnh xã hội hoạt động xây dựng, thực áp dụng pháp luật thực tế xã hội nước ta Việc học tập, nghiên cứu xã hội học pháp luật chắn mang lại cho sinh viên luật nhiều điều lí thú, bổ ích, phục vụ thiết thực, trực tiếp cho trình học tập nghiên cứu môn khoa học pháp lí NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Nhập môn xã hội học pháp luật 1.1 Khái quát lịch sử hình thành phát triển xã hội học pháp luật 1.1.1 Nguyên nhân xuất xã hội học pháp luật 1.1.2 Quá trình hình thành phát triển xã hội học pháp luật 1.1.3 Một số trào lưu xã hội học pháp luật tiêu biểu 1.1.3.1 Xã hội học pháp luật thực dụng 1.1.3.2 Trào lưu thực luật học Mỹ 1.1.3.3 Trào lưu pháp luật tự châu Âu 1.1.3.4 Nghiên cứu xã hội học pháp luật Liên bang Nga nước Đông Âu 1.1.3.5 Tình hình nghiên cứu xã hội học pháp luật Việt Nam 1.2 Đối tượng nghiên cứu xã hội học pháp luật 1.2.1 Cuộc tranh luận xung quanh vấn đề xã hội học pháp luật môn khoa học xã hội học hay môn khoa học luật 1.2.2 Đối tượng nghiên cứu xã hội học pháp luật 1.2.3 Mối quan hệ xã hội học pháp luật khoa học pháp lí 1.2.3.1 Mối quan hệ xã hội học pháp luật lí luận nhà nước pháp luật 1.2.3.2 Mối quan hệ xã hội học pháp luật khoa học pháp lí chuyên ngành 1.3 Các chức xã hội học pháp luật 1.3.1 Chức nhận thức 1.3.2 Chức thực tiễn 1.3.3 Chức dự báo 1.4 Ý nghĩa việc học tập, nghiên cứu xã hội học pháp luật 1.4.1 Về tri thức khoa học 1.4.2 Về phương pháp khoa học Vấn đề Phương pháp nghiên cứu xã hội học pháp luật 2.1 Khái quát phương pháp 2.1.1 Phương pháp chung 2.1.2 Phương pháp nghiên cứu chuyên ngành xã hội học 2.1.2.1 Các nguyên tắc, quy trình nghiên cứu 2.1.2.2 Kĩ thuật nghiên cứu 2.1.2.3 Các phương pháp thu thập thông tin 2.2 Quy trình tiến hành điều tra xã hội học kiện, tượng pháp luật 2.2.1 Giai đoạn chuẩn bị 2.2.1.1 Xác định vấn đề pháp luật cần nghiên cứu đặt tên đề tài 2.2.1.2 Xác định mục đích nghiên cứu nhiệm vụ điều tra 2.2.1.3 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 2.2.1.4 Xây dựng mô hình lí luận, thao tác hoá khái niệm xác định báo nghiên cứu 2.2.1.5 Lựa chọn phương pháp thu thập thông tin 2.2.1.6 Soạn thảo bảng câu hỏi 2.2.1.7 Chọn mẫu điều tra 2.2.1.8 Lập phương án dự kiến xử lí thông tin 2.2.1.9 Điều tra thử, hoàn chỉnh lại toàn bảng hỏi báo nghiên cứu 2.2.2 Giai đoạn tiến hành thu thập thông tin 2.2.2.1 Lựa chọn thời điểm tiến hành điều tra 2.2.2.2 Chuẩn bị kinh phí cho điều tra 2.2.2.3 Công tác tiền trạm 2.2.2.4 Lập biểu đồ tiến độ điều tra 2.2.2.5 Lựa chọn tập huấn điều tra viên 2.2.2.6 Tiến hành thu thập thông tin 2.2.3 Giai đoạn xử lí phân tích thông tin 2.2.3.1 Tập hợp, phân loại tài liệu xử lí thông tin 2.2.3.2 Phân tích thông tin 2.2.3.3 Kiểm tra giả thuyết nghiên cứu 2.2.3.4 Trình bày báo cáo xã hội hoá kết nghiên cứu 2.3 Các phương pháp thu thập thông tin dùng xã hội học pháp luật 2.3.1 Phương pháp phân tích tài liệu 2.3.1.1 Nguồn tài liệu 2.3.1.2 Đánh giá giá trị tài liệu 2.3.1.3 Thực chất phương pháp phân tích tài liệu 2.3.1.4 Phân loại phương pháp phân tích tài liệu 2.3.1.5 Đánh giá phương pháp phân tích tài liệu 2.3.2 Phương pháp quan sát 2.3.2.1 Thực chất phương pháp quan sát 2.3.2.2 Phân biệt phương pháp quan sát khoa học với quan sát thông thường 2.3.2.3 Kế hoạch quan sát 2.3.2.4 Các loại hình quan sát 2.3.2.5 Các biện pháp để nâng cao tính chân thực độ tin cậy thông tin thu phương pháp quan sát 2.3.2.6 Đánh giá phương pháp quan sát 2.3.3 Phương pháp vấn 2.3.3.1 Thực chất phương pháp vấn 2.3.3.2 Phân loại vấn 2.3.3.3 Trình tự dẫn dắt vấn 2.3.3.4 Đánh giá phương pháp vấn 2.3.4 Phương pháp ankét 2.3.4.1 Thực chất phương pháp ankét 2.3.4.2 Phân loại ankét 2.3.4.3 Kết cấu phiếu ankét 2.3.4.4 Đánh giá phương pháp ankét 2.3.5 Phương pháp thực nghiệm 2.3.5.1 Thực chất phương pháp thực nghiệm 2.3.5.2 Phân biệt phương pháp thực nghiệm với phương pháp quan sát xã hội học pháp luật 2.3.5.3 Đánh giá phương pháp thực nghiệm Vấn đề Pháp luật mối liên hệ với cấu xã hội 3.1 Nguồn gốc, chất xã hội, chức xã hội pháp luật 3.1.1 Nguồn gốc pháp luật 3.1.2 Bản chất xã hội pháp luật 3.1.3 Các chức xã hội pháp luật 3.2 Pháp luật mối liên hệ với cấu xã hội 3.2.1 Cơ cấu xã hội số khái niệm 3.2.1.1 Khái niệm cấu xã hội 3.1.1.2 Một số khái niệm (nhóm xã hội, vị xã hội, vai trò xã hội, thiết chế xã hội) 3.2.2 Pháp luật cấu xã hội - nhân 3.2.2.1 Các vấn đề pháp luật theo cấu giới tính 3.2.2.2 Các vấn đề pháp luật theo cấu lứa tuổi 3.2.2.3 Các vấn đề pháp luật theo cấu tình trạng hôn nhân 3.2.3 Pháp luật cấu xã hội - lãnh thổ 3.2.3.1 Các vấn đề pháp luật đời sống xã hội đô thị 3.2.3.2 Các vấn đề pháp luật đời sống xã hội nông thôn 3.2.4 Pháp luật cấu xã hội - dân tộc 3.2.5 Pháp luật cấu xã hội - nghề nghiệp 3.2.6 Pháp luật vấn đề phân tầng xã hội Vấn đề Pháp luật mối liên hệ với loại chuẩn mực xã hội 4.1 Khái quát chung chuẩn mực xã hội 4.1.1 Khái niệm chuẩn mực xã hội 4.1.2 Các hình thức biểu chuẩn mực xã hội 4.1.3 Các đặc trưng chuẩn mực xã hội 4.1.3.1 Tính tất yếu xã hội 4.1.3.2 Tính định hướng chuẩn mưc xã hội theo không gian, thời gian đối tượng 4.1.3.3 Tính vận động, biến đổi chuẩn mực xã hội theo không gian, thời gian, giai cấp dân tộc 4.1.4 Vai trò chuẩn mực xã hội đời sống xã hội 4.2 Các loại chuẩn mực xã hội mối quan hệ chúng với pháp luật 4.2.1 Chuẩn mực trị 4.2.1.1 Khái niệm chuẩn mực trị 4.2.1.2 Các đặc điểm chuẩn mực trị 4.2.1.3 Mối quan hệ chuẩn mực trị pháp luật 4.2.2 Chuẩn mực tôn giáo 4.2.2.1 Khái niệm chuẩn mực tôn giáo 4.2.2.2 Các đặc điểm chuẩn mực tôn giáo 4.2.2.3 Mối quan hệ chuẩn mực tôn giáo pháp luật 4.2.3 Chuẩn mực đạo đức 4.2.3.1 Khái niệm chuẩn mực đạo đức 4.2.3.2 Các đặc điểm chuẩn mực đạo đức 4.2.3.3 Mối quan hệ chuẩn mực đạo đức pháp luật 4.2.4 Chuẩn mực phong tục, tập quán 4.2.4.1 Khái niệm chuẩn mực phong tục, tập quán 4.2.4.2 Các đặc điểm chuẩn mực phong tục, tập quán 4.2.4.3 Mối quan hệ chuẩn mực phong tục, tập quán pháp luật 4.2.5 Chuẩn mực thẩm mĩ 4.2.5.1 Khái niệm chuẩn mực thẩm mĩ 4.2.5.2 Các đặc điểm chuẩn mực thẩm mĩ 4.2.5.3 Mối quan hệ chuẩn mực thẩm mĩ pháp luật Vấn đề Các khía cạnh xã hội hoạt động xây dựng pháp luật 5.1 Khái quát hoạt động xây dựng pháp luật 5.1.1 Khái niệm xây dựng pháp luật 5.1.2 Chủ thể hoạt động xây dựng pháp luật 5.1.3 Quy trình hoạt động xây dựng pháp luật 5.2 Nội dung nghiên cứu khía cạnh xã hội hoạt động xây dựng pháp luật 5.2.1 Các khía cạnh xã hội hoạt động trước xây dựng pháp luật 5.2.2 Các khía cạnh xã hội hoạt động xây dựng pháp luật sau pháp luật ban hành có hiệu lực thực thi 5.2.3 Các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng pháp luật 5.2.3.1 Kĩ soạn thảo dự án luật 5.2.3.2 Dư luận xã hội 5.2.3.3 Thông tin đại chúng 5.3 Các biện pháp nâng cao chất lượng hiệu hoạt động xây dựng pháp luật nước ta 5.3.1 Tăng cường công tác thẩm tra dự án luật công cụ xã hội học 5.3.2 Tăng cường vai trò, trách nhiệm quan chức chủ thể tham gia hoạt động xây dựng pháp luật 5.3.3 Hoàn thiện quy định pháp luật hoạt động xây dựng pháp luật trước yêu cầu mở rộng dân chủ xã hội phát triển bền vững Vấn đề Các khía cạnh xã hội hoạt động thực pháp luật 6.1 Khái quát hoạt động thực pháp luật áp dụng pháp luật 6.1.1 Khái niệm thực pháp luật 6.1.2 Các hình thức thực pháp luật 6.1.3 Khái niệm, đặc điểm, quy trình hoạt động áp dụng pháp luật 6.2 Nội dung nghiên cứu khía cạnh xã hội hoạt động thực pháp luật 6.2.1 Sự phù hợp quy tắc chuẩn mực pháp luật với lợi ích chủ thể thực pháp luật 6.2.2 Cơ chế thực pháp luật 6.2.3 Các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến hoạt động thực pháp luật 6.2.3.1 Yếu tố kinh tế 6.2.3.2 Yếu trị 6.2.3.3 Yếu tố văn hoá - lối sống 6.2.3.4 Yếu tố pháp luật 6.2.4 Thực pháp luật lĩnh vực pháp luật cụ thể 6.2.4.1 Các chủ đề nghiên cứu thực pháp luật lĩnh vực pháp luật cụ thể 6.2.4.2 Nội dung nghiên cứu thực pháp luật lĩnh vực pháp luật cụ thể 6.2.5 Mối quan hệ trị áp dụng pháp luât 6.2.6 Mối quan hệ chuẩn mực pháp luật định áp dụng pháp luật 6.2.7 Vai trò nhân tố chủ quan hoạt động áp dụng pháp luật 6.2.8 Vai trò nhân tố khách quan hoạt động áp dụng pháp luật 6.3 Các biện pháp nâng cao hiệu hoạt động thực nước ta 6.3.1 Nâng cao ý thức pháp luật, hình thành thói quen “sống làm việc theo pháp luật” chủ thể pháp luật 6.3.2 Phát huy vai trò phương tiện thông tin đại chúng công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho tầng lớp nhân dân 6.3.3 Tăng cường vai trò, trách nhiệm quan chức hoạt động thực pháp luật 6.3.4 Tăng cường giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kĩ nghiệp vụ, nâng cao ý thức pháp luật nghề nghiệp cho cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền áp dụng pháp luật 6.3.5 Thông báo công khai kết hoạt động áp dụng pháp luật phương tiện thông tin đại chúng Vấn đề Sai lệch chuẩn mực pháp luật 7.1 Khái niệm chung sai lệch chuẩn mực pháp luật 10 Ngọ Văn Nhân, Xã hội học pháp luật (tái bản, có sửa chữa, bổ sung), Nxb Hồng Đức, Hà Nội, 2012 Ngọ Văn Nhân, Giáo trình xã hội học (chương 4), Nxb Thông tin Truyền thông, Hà Nội, 2012 Trường Đại học Luật Hà Nội (chủ biên: TS Ngọ Văn Nhân), Tập giảng xã hội học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2010 B TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUỘC Kulcsar Kalman, Cơ sở xã hội học pháp luật, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2004 Nguyễn Khắc Viện (chủ biên), Từ điển xã hội học, Nxb Thế giới, Hà Nội, 1994 Đào Trí Úc, “Vai trò xã hội học lập pháp nước ta giai đoạn nay”, Tạp chí nhà nước pháp luật, số 01/2003 Đào Trí Úc, “Xã hội học thực pháp luật”, Tạp chí nhà nước pháp luật, số 02/2005 Võ Khánh Vinh, “Về nội dung xã hội học pháp luật”, Tạp chí nhà nước pháp luật, số 10(126)/1998 Mai Quỳnh Nam, “Xã hội học với hoạt động lập pháp”, Tạp chí nhà nước pháp luật, số 01(259)/2009 C TÀI LIỆU THAM KHẢO LỰA CHỌN * Sách Ngọ Văn Nhân, Tác động dư luận xã hội ý thức pháp luật đội ngũ cán cấp sở, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011 Phan Thị Luyện, Nguyên nhân ly hôn phụ nữ qua nghiên cứu hồ sơ Tòa án nhân dân, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2016 Tony Bilton, Kenvin Bonnett, Philip Jones, Michelle Stanwett, Ken Sheard Andrew Webster, Nhập môn xã hội học, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1993 Thanh Lê, Xã hội học tội phạm, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 22 2002 L Therese Beker, Thực hành nghiên cứu xã hội, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1998 * Bài tạp chí Võ Khánh Vinh, Hoạt động pháp luật: vấn đề lí luận, nguồn:http://thongtinphapluatdansu.wordprees.com Ngọ Văn Nhân, “Phát huy vai trò dư luận xã hội công tác phòng, chống hành vi tiêu cực đội ngũ cán bộ, công chức cấp sở nước ta nay”, Tạp chí luật học, số 08(87)/2007 Ngọ Văn Nhân, “Một số vấn đề tội phạm công nghệ cao nước ta nay”, Tạp chí phát triển nhân lực, số 05(15)/2009 Ngọ Văn Nhân, “Vận dụng phương pháp xã hội học vào việc nghiên cứu tội phạm ẩn dấu”, Tạp chí phát triển nhân lực, số 06(16)/2009 Ngọ Văn Nhân, “Phát huy vai trò dư luận xã hội công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán cấp sở”, Tạp chí luật học, số 05(132)/2011, tr 21 - 28 Ngọ Văn Nhân, “Một số điểm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua văn kiện Đại hội XI Đảng”, Tạp chí triết học, số 03(238)/2011, tr - 10 Ngọ Văn Nhân, “Giáo dục pháp luật hay giáo dục ý thức pháp luật?”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 12(295)/2012, tr - Ngọ Văn Nhân, “Về khái niệm văn hóa pháp luật”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 4(312)/2014, tr - Ngọ Văn Nhân, “Về kỹ nghiệp vụ Chấp hành viên thi hành án dân sự”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, số 5/ 2016 HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC 9.1 Lịch trình chung 23 Hình thức tổ chức dạy-học Tuần VĐ LT Semina LVN r Tự NC KTĐG Nhận đề tài BT lớn Ca hội trườ ng 1 2 2+3 2 4+5 2 6+7 2 2 10 20 10 10 10 10 5 Tổng số Làm BT cá nhân Nộp BT lớn 5 30 9.2 Lịch trình chi tiết Tuần 1: Vấn đề Hình thức tổ chức dạy - học Lí thuyết 24 TG, ĐĐ Nội dung - Giới thiệu đề cương môn học Giới thiệu tổng quan TC môn học - Khái quát lịch sử hình thành phát triển xã hội học pháp luật - Các trào lưu xã hội học pháp luật tiêu biểu - Đối tượng nghiên cứu xã hội học pháp luật - Các chức Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Ngọ Văn Nhân, Xã hội học pháp luật, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2010, tr - 62 - Kulcsar Kalman, Cơ sở xã hội học pháp luật, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2004 Seminar xã hội học pháp luật - Ý nghĩa việc nghiên cứu xã hội học pháp luật - Trình bày khái quát lịch sử hình thành phát triển xã hội học pháp luật TC - Phân tích quan điểm nhà xã hội học pháp luật thuộc trào lưu xã hội học pháp luật tiêu biểu Seminar TC LVN TC Tự NC Tư vấn KTĐG - Sinh viên đọc kĩ nội dung vấn đề giáo trình, tham khảo thêm tài liệu có liên quan đến vấn đề cần thảo luận - Phân tích đối tượng nghiên - Chuẩn bị trước cứu xã hội học pháp câu hỏi điểm chưa rõ luật - Phân tích chức vấn đề mang tính xã hội học pháp tranh luận - Tích cực tham gia luật vào trình thảo - Nhận đề BT lớn luận lớp Các thành viên nhóm thảo luận vấn đề theo nhóm, lựa chọn chủ đề BT nhóm, phân công nhiệm vụ cho thành viên nhóm chuẩn bị để tuần nhận BT nhóm (có biên làm việc nhóm) Mỗi sinh viên nghiên cứu tài liệu, suy nghĩ số câu hỏi liên quan đến chủ đề tập nhóm TC - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác, thu thập nguồn tài liệu - Hình thức tư vấn: gọi điện thoại trực tiếp cho giảng viên trước 21h00 hàng ngày gửi e-mail cho giảng viên (số điện thoại e-mail có mục Thông tin chung giảng viên) Nhận BT lớn vào Seminar 25 Tuần 2: Vấn đề + Hình thức tổ chức dạy - học Lí thuyết 26 TG, ĐĐ Nội dung - Một số vấn đề chung phương pháp xã hội học TC - Các bước tiến hành điều tra xã hội học kiện, tượng pháp luật: giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn tiến hành thu thập thông tin, giai đoạn xử lí phân tích thông tin - Các phương pháp thu thập thông tin thông dụng dùng xã hội học pháp luật: phương pháp phân tích tài liệu, phương pháp quan sát, phương pháp vấn, phương pháp ankét phương pháp thực nghiệm - Nguồn gốc, chất xã hội, chức xã hội pháp luật - Cơ cấu xã hội số khái niệm bản; - Pháp luật cấu xã hội - nhân - Pháp luật cấu xã hội - lãnh thổ - Pháp luật cấu xã hội - dân tộc Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Trường Đại học Luật Hà Nội, Tập giảng xã hội học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2010; Bài - Ngọ Văn Nhân, Xã hội học pháp luật, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2010, tr 63 168 - Ngọ Văn Nhân, Giáo trình xã hội học, Nxb Thông tin truyền thông, Hà Nội, 2012 - Ngọ Văn Nhân, Vận dụng phương pháp xã hội học vào việc nghiên cứu tội phạm ẩn dấu, Tạp chí phát triển nhân lực, số 06(16)/2009, tr 46 - 49 Seminar TC LVN TC Tự NC - Pháp luật cấu xã hội - nghề nghiệp - Pháp luật vấn đề phân tầng xã hội - Trình bày bước tiến - Sinh viên đọc kĩ nội hành điều tra xã dung vấn đề hội học kiện, giáo trình, tham tượng pháp luật khảo thêm tài - Phân tích phương pháp liệu có liên quan đến thu thập thông tin thông vấn đề cần thảo dụng dùng xã luận hội học pháp luật: phương - Chuẩn bị trước pháp phân tích tài liệu, câu hỏi phương pháp quan sát, điểm chưa rõ phương pháp vấn, vấn đề mang tính phương pháp ankét tranh luận phương pháp thực nghiệm - Tích cực tham gia - Phân tích nội dung pháp vào trình thảo luật cấu xã hội - luận lớp nhân khẩu; cấu xã hội - lãnh thổ; cấu xã hội - dân tộc; cấu xã hội - nghề nghiệp; pháp luật vấn đề phân tầng xã hội - Nhận BT nhóm Các nhóm nhận BT nhóm, thảo luận, xây dựng đề cương, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên nhóm thực hiện, thống thời hạn hoàn thành bảng hỏi phát - thu phiếu điều tra xử lý số liệu để viết BT nhóm tuần (có biên làm việc nhóm) Tích cực nghiên cứu tài liệu, hoàn thành công việc 27 nhóm giao để nộp BT nhóm BT lớn TC tuần KTĐG Tư vấn Xây dựng xong bảng câu hỏi (phiếu điều tra) phục vụ BT nhóm - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác, thu thập nguồn tài liệu - Hình thức tư vấn: gọi điện thoại trực tiếp cho giảng viên trước 21h00 hàng ngày gửi e-mail cho giảng viên (số điện thoại e-mail có mục Thông tin chung giảng viên) Tuần 3: Vấn đề + Hình thức TG, Nội dung tổ chức dạy ĐĐ - học Lí thuyết - Khái quát chung chuẩn mực xã hội (khái niệm, TC hình thức biểu hiện, đặc trưng bản, vai trò chuẩn mực xã hội) - Mối quan hệ loại chuẩn mực xã hội (chính trị, tôn giáo, đạo đức, phong tục, tập quan thẩm mĩ) với pháp luật Lí thuyết 28 - Nội dung nghiên cứu khía cạnh xã hội TC hoạt động xây dựng pháp luật - Các biện pháp nâng cao chất lượng hiệu hoạt động xây dựng pháp Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Ngọ Văn Nhân, Xã hội học pháp luật, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2010, tr 169 210 - Kulcsar Kalman, Cơ sở xã hội học pháp luật, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2004 * Đọc: - Ngọ Văn Nhân, Xã hội học pháp luật, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2010, tr 211 248 - Kulcsar Kalman, luật nước ta Seminar LVN Tự NC KTĐG Tư vấn Cơ sở xã hội học pháp luật, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2004 - Mối quan hệ loại - Sinh viên đọc kĩ nội chuẩn mực xã hội (chính trị, dung vấn đề TC tôn giáo, đạo đức, phong giáo trình, tham tục, tập quan thẩm mĩ) khảo thêm tài với pháp luật liệu có liên quan để - Nội dung nghiên cứu thảo luận khía cạnh xã hội - Chuẩn bị trước hoạt động xây dựng pháp câu hỏi điểm chưa rõ luật - Các biện pháp nâng cao vấn đề mang tính chất lượng hiệu tranh luận hoạt động xây dựng pháp - Tích cực tham gia vào trình thảo luật nước ta luận lớp Thành viên nhóm thảo luận, thống lần cuối nội dung BT nhóm trước nộp (có biên làm TC việc nhóm ghi chi tiết ý kiến thành viên nhóm) Nghiên cứu tài liệu tích cực tham gia vào hoạt động nhóm nhằm hoàn thiện BT nhóm BT TC lớn trước nộp Nộp phiếu điều tra thu xử lý số liệu thu - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác, thu thập nguồn tài liệu - Hình thức tư vấn: gọi điện thoại trực tiếp cho giảng viên trước 21h00 hàng ngày gửi e-mail cho giảng viên (số điện thoại e-mail có mục Thông tin chung giảng viên) 29 Tuần 4: Vấn đề + Hình thức TG, Nội dung tổ chức dạy ĐĐ - học Lí thuyết - Nội dung nghiên cứu khía cạnh xã hội TC hoạt động thực pháp luật hoạt động áp dụng pháp luật - Các biện pháp nâng cao hiệu hoạt động thực pháp luật nước ta - Khái niệm chung sai lệch chuẩn mực pháp luật - Các yếu tố tác động tới sai lệch chuẩn mực pháp luật - Các chế hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật Seminar 30 - Trình bày khái quát hoạt động thực pháp TC luật; phân tích nội dung nghiên cứu khía cạnh xã hội hoạt động thực pháp luật - Phân tích nội dung biện pháp nâng cao hiệu hoạt động thực pháp luật nước ta Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Ngọ Văn Nhân, Xã hội học pháp luật, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2010, tr 249 310 - Kulcsar Kalman, Cơ sở xã hội học pháp luật, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2004 - Ngọ Văn Nhân, Tác động dư luận xã hội ý thức pháp luật đội ngũ cán cấp sở, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011 - Sinh viên đọc kĩ nội dung vấn đề giáo trình, tham khảo thêm tài liệu có liên quan đến vấn đề cần thảo luận - Chuẩn bị trước câu hỏi điểm chưa rõ vấn đề mang tính tranh luận Seminar LVN Tự NC KTĐG Tư vấn - Định nghĩa, phân loại, hậu - Tích cực tham gia sai lệch chuẩn mực vào trình thảo TC pháp luật luận lớp - Các yếu tố tác động tới sai lệch chuẩn mực pháp luật (Hệ thống giá trị, Sự rối loạn thiết chế xã hội, Sự biến đổi chuẩn mực xã hội, Sự thay đổi quan hệ xã hội) - Các chế hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật * Kiểm tra BT cá nhân Thành viên nhóm thảo luận, thống lần cuối nội dung BT nhóm trước nộp (có biên làm TC việc nhóm ghi chi tiết ý kiến thành viên nhóm) Nghiên cứu tài liệu tích cực tham gia vào hoạt động nhóm nhằm hoàn thiện BT nhóm BT TC lớn trước nộp Kiểm tra BT cá nhân vào Seminar - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác, thu thập nguồn tài liệu - Hình thức tư vấn: gọi điện thoại trực tiếp cho giảng viên trước 21h00 hàng ngày gửi e-mail cho giảng viên (số điện thoại e-mail có mục Thông tin chung giảng viên) Tuần 5: Vấn đề Hình thức TG, Nội dung Yêu cầu sinh viên tổ chức dạy ĐĐ chuẩn bị - học Lí thuyết - Khái niệm xã hội học tội * Đọc: 31 phạm phạm TC - Khái niệm, đặc trưng tượng tội phạm; - Các mô hình nghiên cứu xã hội học tượng tội phạm - Khái niệm nguyên nhân, điều kiện tượng tội phạm - Nguyên nhân, điều kiện tượng tội phạm nước ta biện pháp phòng ngừa Seminar TC LVN TC 32 - Ngọ Văn Nhân, Xã hội học pháp luật, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2010, tr 311 336 - Kulcsar Kalman, Cơ sở xã hội học pháp luật, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2004 - Trường Đại học Luật Hà Nội, Tập giảng xã hội học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2010; Bài - Khái niệm, đặc trưng - Sinh viên đọc kĩ nội tượng tội dung vấn đề phạm; giáo trình, tham - Các mô hình nghiên cứu khảo thêm tài xã hội học tượng tội liệu có liên quan đến phạm vấn đề cần thảo - Nguyên nhân, điều kiện luận tượng tội phạm - Chuẩn bị trước nước ta biện câu hỏi pháp phòng ngừa điểm chưa rõ * Nộp BT lớn vấn đề mang tính tranh luận - Tích cực tham gia vào trình thảo luận lớp Thành viên nhóm thảo luận, thống lần cuối nội dung BT nhóm trước nộp (có biên làm việc nhóm ghi chi tiết ý kiến thành viên Tự NC KTĐG Tư vấn nhóm) Nghiên cứu tài liệu tích cực tham gia vào hoạt động nhóm nhằm hoàn thiện BT nhóm BT TC lớn trước nộp Nộp BT lớn vào Seminar - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác, thu thập nguồn tài liệu - Hình thức tư vấn: gọi điện thoại trực tiếp cho giảng viên trước 21h00 hàng ngày gửi e-mail cho giảng viên (số điện thoại e-mail có mục Thông tin chung giảng viên) 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC - Theo quy chế đào tạo hành quy định chung Trường; - BT nộp thời hạn theo quy định 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện; - Minh chứng tham gia seminar, làm việc nhóm (biên làm việc); - Trắc nghiệm, BT nhỏ 11.2 Đánh giá định kì Hình thức Tỉ lệ BT cá nhân 15% BT lớn học kỳ 15% Thi kết thúc học phần 70% 11.3 Tiêu chí đánh giá  BT cá nhân: Bài làm lớp vào thảo luận − Hình thức: Bài kiểm tra bán trắc nghiệm có giải thích, xây dựng bảng câu hỏi theo đề tài; tự luận (2 - trang) 33 − Nội dung: Phân tích, đánh giá, đề xuất ý kiến cá nhân nội dung học tập theo chương trình; trả lời câu hỏi sai giải thích cho khẳng định; nêu điểm giống khác hai đối tượng nhận thức phân tích − Tiêu chí đánh giá luận: + Hình thức theo quy định số trang điểm + Xác định vấn đề nghiên cứu điểm + Trích dẫn tài liệu tham khảo rõ ràng, hợp lệ điểm + Phân tích logic, thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế; điểm + Nêu quan điểm cá nhân có tính thuyết phục điểm Tổng: 10 điểm − Tiêu chí đánh giá trắc nghiệm: + Chọn phương án trả lời điểm + Xác định để giải thích điểm + Giải thích điểm Tổng: 10 điểm Tiêu chí đánh giá kiểm tra thay BT cá nhân: Theo đáp án đề thi Tổng: 10 điểm  BT lớn - Hình thức: Bài luận từ 10 đến 15 trang khổ giấy A4; cỡ chữ 14; font Times New Roman VnTime; kích thước lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2,5cm, 2,5cm, 3,5cm, 2cm, dãn dòng 1,5 lines, yêu cầu đánh máy đóng thành (không sử dụng bìa foocmica đóng quyển) - Nội dung: Giải BT lớn (trong danh mục BT Bộ môn quy định cho đợt học) - Tiêu chí đánh giá: + Thực yêu cầu bài; + Bố cục chặt chẽ; + Lập luận logic; + Văn phong rõ ràng; + Trình bày đẹp, có trích dẫn, thích đầy đủ, rõ ràng; + Tài liệu tham khảo hợp lệ 34  Thi kết thúc học phần - Hình thức: Thi viết Đề thi gồm câu: câu yêu cầu phân tích vấn đề lí luận, có liên hệ thực tiễn; câu yêu cầu trả lời nhận định hay sai? giải thích sao? Thời gian làm bài: 90 phút - Nội dung: vấn đề nội dung môn học học tập, nghiên cứu vấn đề tự nghiên cứu, gồm 82 mục tiêu nhận thức thể mục đề cương MỤC LỤC Trang Thông tin giảng viên Môn học tiên Tóm tắt nội dung môn học Nội dung chi tiết môn học Mục tiêu chung môn học 3 12 35 10 11 36 Mục tiêu nhận thức chi tiết Tổng hợp mục tiêu nhận thức Học liệu Hình thức tổ chức dạy-học Chính sách môn học Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá 13 21 22 24 33 34 ... nghiên cứu xã hội học pháp luật 1.2.1 Cuộc tranh luận xung quanh vấn đề xã hội học pháp luật môn khoa học xã hội học hay môn khoa học luật 1.2.2 Đối tượng nghiên cứu xã hội học pháp luật 1.2.3... xã hội học pháp luật khoa học pháp lí 1.2.3.1 Mối quan hệ xã hội học pháp luật lí luận nhà nước pháp luật 1.2.3.2 Mối quan hệ xã hội học pháp luật khoa học pháp lí chuyên ngành 1.3 Các chức xã. .. nghiên cứu tưởng số xã hội học pháp trường phái xã hội học luật pháp luật tiêu biểu (Xã 1B3 Phân tích hội học pháp luật thực chức dụng, trường phái thực luật học xã hội học pháp Mỹ ) luật 1A3 Trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương môn xã hội học pháp luật , Đề cương môn xã hội học pháp luật , Đề cương môn xã hội học pháp luật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay