đề cương môn thanh toán quốc tê

27 48 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:05

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BỘ MÔN PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ HÀ NỘI - 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT CAND CTQG GV KTĐG LVN NC Nxb TC Bài tập Công an nhân dân Chính trị quốc gia Giảng viên Kiểm tra đánh giá Làm việc nhóm Nghiên cứu Nhà xuất Tín TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BỘ MÔN PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ Hệ đào tạo: Chính quy - Cử nhân Luật thương mại quốc tế Tên môn học: Thanh toán quốc tế Số tín chỉ: 03 Loại môn học: Tự chọn THÔNG TIN GIẢNG VIÊN (1) TS Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Trưởng Khoa pháp luật thương mại quốc tế, Trưởng Bộ môn Email: hiennguyen_hlu@yahoo.com (2) ThS Trương Quang Anh – GV Email: truongquanganh1810@gmail.com (3) ThS Tào Thị Huệ - GV Email: hueqt31a@gmail.com (4) ThS Hà Thị Phương Trà – GV Email: tra.law.vn@gmail.com (5) Trần Thu Yến – GV Email: tranyenlhp@gmail.com (6) ThS Vũ Thị Thanh Nga – SMBC Email: pltmhhdvqt@gmail.com (7) ThS Nguyễn Hồng Nhung – Tập đoàn FLC Email: pltmhhdvqt@gmail.com (8) TS Nguyễn Thị Tình – Phó Trưởng Phòng Tổ chức – cán bộ, Trường Đại học Thương mại Email: pltmhhdvqt@gmail.com (9) ThS Trần Trọng Thắng – Công ty Luật Lexcom Email: pltmhhdvqt@gmail.com Thông tin liên hệ Bộ môn giảng viên Tầng 3, Phòng A.307, Nhà A - Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, Đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 024.37731787 E-mail: pltmhhdvqt@gmail.com Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày lễ) MÔN HỌC TIÊN QUYẾT - Hợp đồng thương mại quốc tế giao dịch kinh doanh quốc tế (LTMQTBB 06) TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Môn học toán quốc tế môn khoa học pháp lí cung cấp kiến thức toán lĩnh vực thương mại quốc tế Thông qua môn học này, sinh viên trang bị kiến thức: 1) Khái quát toán quốc tế 2) Cán cân toán quốc tế 3) Các phương thức toán quốc tế 4) Bộ chứng từ toán quốc tế 5) Rủi ro toán quốc tế - cách phòng tránh xử lý NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Khái quát toán quốc tế 1.1 Khái niệm đặc điểm toán quốc tế 1.2 Vai trò toán quốc tế 1.3 Các điều kiện toán quốc tế 1.4 Nguồn luật điều chỉnh hoạt động toán quốc tế Vấn đề Cán cân toán quốc tế 2.1 Khái niệm cán cân toán quốc tế 2.2 Nội dung phản ánh cán cân toán quốc tế 2.3 Các loại cán cân toán quốc tế 2.4 Nguyên tắc, trách nhiệm thời hạn lập cán cân toán quốc tế Việt Nam 2.5 Trạng thái cán cân toán quốc tế biện pháp để thăng cán cân toán quốc tế Vấn đề Chứng từ thương mại toán quốc tế 3.1 Các loại chứng từ thương mại (Commercial Documents) 3.1.1 Hoá đơn thương mại 3.1.2 Chứng từ vận tải 3.1.3 Chứng từ bảo hiểm 3.1.4 Các loại giấy chứng nhận hàng hoá 3.2 Các yêu cầu chứng từ thương mại Vấn đề Chứng từ tài toán quốc tế 4.1 Các loại chứng từ tài (Financial Documents) 4.1.1 Hối phiếu 4.1.2 Lệnh phiếu 4.1.3 Séc 4.2 Các yêu cầu chứng từ tài Vấn đề Các phương thức toán quốc tế 5.1 Phương thức chuyển tiền 5.1.1 Khái niệm 5.1.2 Quy trình chuyển tiền 5.1.3 Pháp luật điều chỉnh chuyển tiền toán quốc tế 5.2 Phương thức nhờ thu 5.2.1 Khái niệm, phân loại phương thức nhờ thu 5.2.2 Quy trình nhờ thu phiếu trơn/nhờ thu kèm chứng từ 5.2.3 Pháp luật điều chỉnh quy trình nhờ thu 5.3 Phương thức tín dụng chứng từ (L/C) 5.3.1 Khái niệm tín dụng chứng từ 5.3.2 Khái niệm, nội dung, ý nghĩa loại thư tín dụng 5.3.3.Quy trình toán tín dụng chứng từ 5.3.4 Pháp luật điều chỉnh quy trình toán tín dụng chứng từ Vấn đề Rủi ro toán quốc tế - Cách phòng tránh xử lý 6.1 Rủi ro toán quốc tế 6.1.1 Khái niệm 6.1.2 Phân loại 6.1.3 Một số loại rủi ro phổ biến toán quốc tế 6.2 Phòng tránh xử lý rủi ro toán quốc tế MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 5.1 Về kiến thức Sau học xong môn học, người học nắm nội dung toán quốc tế: - Khái niệm, đặc điểm vai trò toán quốc tế, cán cân toán quốc tế điều kiện toán quốc tế; - Các phương thức toán quốc tế; - Bộ chứng từ toán quốc tế; - Pháp luật điều chỉnh hoạt động toán quốc tế; - Các loại rủi ro toán quốc tế, cách phòng tránh xử lý 5.2 Về kĩ - Vận dụng kiến thức học để phân tích vai trò toán quốc tế thương mại quốc tế; - Kỹ kiểm tra xử lý chứng từ; - Kỹ xử lý tình toán quốc tế; - Tư vấn cho khách hàng lựa chọn phương tiện phương thức toán; - Từng bước hình thành kỹ đánh giá rủi ro tư vấn phòng tránh xử lý rủi ro toán quốc tế; - Có khả vận dụng kiến thức học vào môn học công việc thực tiễn; - Có kỹ thu thập thông tin, kỹ tổng hợp, kỹ so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá vấn đề toán quốc tế 5.3 Về thái độ với môn học - Có ý thức đắn, nghiêm túc khách quan việc nhìn nhận vai trò quan trọng toán quốc tế thương mại quốc tế; - Có ý thức nghiên cứu khoa học vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến toán quốc tế; - Có định hướng tích luỹ kiến thức chuyên môn cho nghề nghiệp sau từ sinh viên; - Có tinh thần trách nhiệm việc học tập 5.4 Các mục tiêu khác Có kỹ hành vi tích cực công tác, làm việc nhóm; Có kỹ bình luận, thuyết trình trước công chúng; MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT Mục tiêu Bậc Bậc Vấn đề Khái quát toán quốc tế 1A1 Nêu khái niệm đặc điểm toán quốc tế 1A2 Nêu vai trò toán quốc tế 1A3 Nêu điều kiện toán quốc tế 1A4 Liệt kê hai loại nguồn luật điều chỉnh hoạt 1B1 Phân tích khái niệm đặc điểm toán quốc tế 1B2 Phân tích vai trò toán quốc tế 1B3 Phân tích điều kiện toán quốc tế Bậc 1C1 Đánh giá vai trò toán quốc tế thương mại quốc tế 1C2 Bình luận giá trị pháp lý loại nguồn luật điều chỉnh hoạt động động quốc tế Cán cân toán quốc tế toán 1B4 Phân tích toán quốc tế giá trị pháp lý loại nguồn luật điều chỉnh hoạt động toán quốc tế 2A1 Nêu khái niệm cán cân toán quốc tế 2A2 Nêu nội dung phản ánh cán cân toán quốc tế 2A3 Nêu loại cán cân toán quốc tế 2A4 Trình bày nguyên tắc lập cán cân toán quốc tế Việt Nam 2A5 Trình bày trách nhiệm lập cán cân toán quốc tế Việt Nam 2A6 Nêu thời hạn lập cán cân toán quốc tế Việt Nam 2A7 Nêu trạng thái cán 2B1 Phân tích khái niệm cán cân toán quốc tế 2B2 Phân tích nội dung phản ánh cán cân toán quốc tế 2B3 Phân tích so sánh loại cán cân toán quốc tế 2B4 So sánh nguyên tắc lập cán cân toán quốc tế 2B5 Phân tích trách nhiệm thời hạn lập cán cân toán quốc tế 2B6 Phân tích 2C1 Bình luận ý nghĩa việc lập cán cân toán quốc tế Việt Nam 2C2 Bình luận vai trò cán cân toán quốc tế 2C3 Đánh giá vai trò biện pháp để thăng cán cân toán quốc tế cân toán quốc tế 2A8 Nêu biện pháp để thăng cán cân toán quốc tế Chứng từ thương mại toán quốc tế Chứng từ tài toán quốc tế 3A1 Liệt kê loại chứng từ thương mại 3A2 Trình bày yêu cầu chứng từ thương mại 3A3 Trình bày cách thức kiểm tra xử lý chứng từ toán quốc tế 4A1 Liệt kê khái niệm tính chất hối phiếu 4A2 Trình bày hình thức yếu tố hối phiếu 4A3 Trình bày loại hối phiếu 4A4 Nêu khái niệm kỳ phiếu trạng thái cán cân toán quốc tế 2B7 Phân tích biện pháp để thăng cán cân toán quốc tế 3B1 Phân tích yêu cầu chứng từ thương mại 3B2 Phân tích cách thức kiểm tra xử lý chứng từ thương mại toán quốc tế 4B1 Phân tích khái niệm tính chất loại hối phiếu 4B2 Phân tích khái niệm đối tượng liên quan đến kỳ phiếu 4B3 Phân tích nội dung 3C1 Bình luận thực tiễn sử dụng loại chứng từ thương mại Việt Nam 4C1 Đánh giá ưu điểm nhược điểm loại chứng từ tài toán quốc tế 4C2 Đánh giá vai trò loại đối tượng liên quan đến kỳ phiếu 4A5 Trình bày nội dung cách lập kỳ phiếu 4A6 Phát biểu khái niệm Séc điều kiện để phát hành Séc 4A7 Trình bày thời hạn Séc 4A8 Liệt kê ba loại Séc 4A9 Liệt kê yêu cầu chứng từ tài toán quốc tế Các phương thức toán quốc tế 10 5A1.Trình bày khái niệm pháp luật điều chỉnh phương thức chuyển tiền cách lập kỳ phiếu 4B4 So sánh hối phiếu kỳ phiếu 4B5 Phân tích khái niệm điều kiện để phát hành séc 4B6 Phân tích yêu cầu chứng từ tài toán quốc tế 5B1 Phân tích khái niệm đặc điểm phương thức chuyển tiền 5A2 Trình bày 5B2 Phân tích khái niệm quy trình đặc điểm chuyển tiền 5A3 Phát biểu phương thức nhờ chứng từ tài toán quốc tế 4C3 Bình luận tương thích pháp luật Việt Nam pháp luật quốc tế điều chỉnh chứng từ tài toán quốc tế 4C4 Đánh giá thực tiễn sử dụng chứng từ tài toán quốc tế Việt Nam 5C1 Đánh giá ưu điểm nhược điểm loại phương thức toán quốc tế 5C2 Đánh giá thực trạng sử %2Fthu_vien%2Fdefault.aspx; nhận mềm miễn phí từ Khoa pháp luật thương mại quốc tế - liên lạc theo địa email Khoa); Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật thương mại quốc tế, Nxb CAND, Hà Nội, 2016 B TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUỘC * Sách Raj Bhala, Luật thương mại quốc tế - Những vấn đề lí luận thực tiễn (sách dịch), Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2006; Lại Ngọc Quý, Rủi ro toán quốc tế giải pháp hạn chế từ góc độ pháp lý, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số 3/1999 Phạm Minh Anh, Định hướng điều chỉnh cán cân toán quốc tế Việt Nam giai đoạn nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số 5/2001 * Văn quy phạm pháp luật Bộ luật dân năm 2015; Luật thương mại 2005; Luật công cụ chuyển nhượng; Luật tổ chức tín dụng; Nghị định số 16/2014/NĐ-CP ngày 03/03/2014 Chính phủ quản lý cán cân toán quốc tế Việt Nam * Điều ước quốc tế Luật thống Geneva hối phiếu kỳ phiếu 1930 (ULB 1930) http://www.jus.uio.no/lm/bills.of.exchange.and.promissory.notes.c onvention.1930/landscape.pdf Quy tắc thống nhờ thu (URC 522) Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế để kiểm tra chứng từ phương thức tín dụng chứng từ (International standard banking practice) ISBP 745 Các quy tắc thực hành thống tín dụng chứng từ (The Uniform Customs and Practice for documentary credits) UCP 600 13 Quy tắc thống hoàn trả ngân hàng (Uniform rules for bank-to-bank reimbursements) URR 725 C TÀI LIỆU THAM KHẢO TỰ CHỌN Dự án hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn II (MUTRAP II), Vị trí, vai trò chế hoạt động Tổ chức thương mại giới hệ thống thương mại đa phương, Nxb Lao động-Xã hội, Hà Nội, 2007 (download miễn phí từ website MUTRAP: www.mutrap.org.vn); Uỷ ban Quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế, Tổng quan vấn đề tự hoá thương mại dịch vụ (sách dịch), 2006 (download miễn phí từ website MUTRAP: www.mutrap.org.vn website Uỷ ban quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế : www.nciec.gov.vn); * Các website www.sbv.gov.vn www.wb.com http://www.chinhphu.vn http://www.intertradelaw.hlu.edu.vn http://www.mof.gov.vn http://www.mofa.gov.vn http://www.moit.gov.vn www.ecgd.gov.uk www.iccwbo.org 10 www.swift.com 11 http://www.ipf-a.org 12 www.imf.org 13 www.worldbank.org 14 HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC 9.1 Lịch trình chung Vấn Tuần đề Hình thức tổ chức dạy-học Lí Seminar LVN Tự thuyết NC Kiểm tra đánh giá Tổng TC 1+2 (6) (2) - Nhận BT lớn (3) - Nhận BT nhóm 3+4 5 4 (6) (6) (6) (2) (2) (4) (3) (3) (6) 9 (6) (4) 16 30 14 21 16 15 7 45 Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Tổng số tiết Tổng số TC - Nộp BT nhóm - Thuyết trình BT nhóm (6) - Nộp BT lớn 9.2 Đề cương chi tiết Tuần 1: Vấn đề + Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lí thuyết - Giới thiệu đề cương TC môn học toán quốc tế: + Giới thiệu sách người học; + Giới thiệu tài liệu * Nghiên cứu đề cương môn học * Những đề xuất, nguyện vọng * Đọc: - Textbook International Trade and Business Law, 15 cần thiết cho môn học; + Giới thiệu hình thức kiểm tra đánh giá - Giới thiệu khái quát toán quốc tế Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012 Lí thuyết 2 - Giới thiệu cán cân * Đọc: toán quốc tế - Textbook International TC Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Tài liệu khác Seminar 1 - Thảo luận khái * Đọc: quát toán - Textbook International TC quốc tế Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Tài liệu khác Seminar - Thảo luận về: * Đọc: + Khái niệm cán cân - Textbook International TC toán quốc tế; Trade and Business Law, Hanoi Law University, + Nội dung phản ánh People’s Public Security cán cân Publishing House, Hanoi, toán quốc tế; 2012; + Các loại cán cân - Tài liệu khác toán quốc tế 16 Seminar - Thảo luận về: + Nguyên tắc, trách TC nhiệm thời hạn lập cán cân toán quốc tế Việt Nam; * Đọc: - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, + Trạng thái cán 2012; cân toán quốc - Tài liệu khác tế biện pháp để thăng cán cân toán quốc tế LVN Các nhóm làm quen với cách làm việc TC thành viên, thảo luận, tìm cách giải BT nhóm Tự NC - Nguồn luật điều TC chỉnh hoạt động toán quốc tế - Đọc tài liệu - Lập dàn ý vấn đề cần thảo luận - Chuẩn bị nội dung thảo luận - Đưa quan điểm cá nhân - Đọc tài liệu Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu,… - Thời gian: 14h00 - 16h00 thứ hai hàng tuần - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại hàng hoá dịch vụ quốc tế (Nhà A, Tầng 3, Phòng A.307) KTĐG Nhận BT nhóm BT lớn vào Lí thuyết Tuần 2: Vấn đề + 17 Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lí thuyết Lí thuyết 18 Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Giới thiệu chứng từ * Đọc: thương mại - Textbook International TC toán quốc tế Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2016; - Tài liệu khác Giới thiệu chứng * Đọc: từ tài - Textbook International Trade and Business Law, TC toán quốc tế Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2013; - GS Đinh Xuân Trình, PGS.TS Đặng Thị Nhàn, Giáo trình Thanh toán quốc tế, Nxb Khoa học Kỹ thuật, 2011 - Tài liệu khác Seminar 1 Thảo luận chứng * Đọc: từ thương mại - Textbook International TC toán quốc tế Trade and Business Law, Hanoi Law University, Seminar Thảo luận chứng từ People’s Public Security tài Publishing House, Hanoi, 2012; TC toán quốc tế - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Seminar Vận dụng kiến thức Luật Hà Nội, Nxb CAND, chứng từ để xử lý Hà Nội, 2016; TC tình cụ thể - Tài liệu khác LVN Thảo luận, giải - Đọc tài liệu BT nhóm - Chuẩn bị nội dung thảo luận TC - Đưa quan điểm cá nhân Tự NC Sơ đồ luân chuyển - Đọc tài liệu chứng từ theo TC toán phương thức toán tín dụng chứng từ Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu,… - Thời gian: 14h00 - 16h00 thứ hai hàng tuần - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại hàng hoá dịch vụ quốc tế (Nhà A, tầng 3, phòng A.307) Tuần 3: Vấn đề Hình thức Số Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 19 tổ chức dạy-học TC Lí thuyết Giới thiệu * Đọc: phương thức - Textbook International Trade and Business Law, TC toán quốc tế: + Phương thức Hanoi Law University, People’s Public Security chuyển tiền; Publishing House, Hanoi, + Phương thức nhờ 2012; thu - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2016; - Tài liệu khác Lí thuyết Giới thiệu phương * Đọc: thức tín dụng chứng - Textbook International Trade and Business Law, TC từ (L/C) Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2016; - Tài liệu khác Seminar 1 20 Thảo luận phương thức chuyển TC tiền phương thức nhờ thu * Đọc: - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2016; - Tài liệu khác Seminar * Đọc: tín - Textbook International từ Trade and Business Law, Hanoi Law University, Seminar Vận dụng kiến thức People’s Public Security để xử lý tình Publishing House, Hanoi, TC cụ thể phương 2012; thức toán quốc - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học tế Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2016; - Tài liệu khác LVN Thảo luận phương thức TC dụng chứng (L/C) Thảo luận, giải - Đọc tài liệu BT nhóm - Chuẩn bị nội dung thảo luận TC - Đưa quan điểm cá nhân Tự NC Thực tiễn sử dụng - Đọc tài liệu phương thức TC toán quốc tế Việt Nam Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu,… - Thời gian: 14h00 - 16h00 thứ hai hàng tuần - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại hàng hoá dịch vụ quốc tế (Nhà A, Tầng 3, Phòng A.307) 21 Tuần 4: Vấn đề Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lí thuyết Giới thiệu UCP * Đọc: TC 600 ISBP 745 - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2016; - Tài liệu khác Seminar Thảo luận UCP * Đọc: - Textbook International 600 ISBP 745 Trade and Business Law, TC * Nộp BT nhóm Hanoi Law University, People’s Public Security Seminar Vận dụng kiến Publishing House, Hanoi, TC thức UCP 600 2012; ISBP 745 để xử - Giáo trình luật thương mại lý tình cụ quốc tế, Trường Đại học Luật thể Hà Nội, Nxb CAND, Hà Seminar Vận dụng kiến Nội, 2013; TC thức UCP 600 - Tài liệu khác ISBP 745 để xử lý tình cụ thể LVN 22 Thảo luận, giải - Đọc tài liệu TC BT nhóm - Chuẩn bị nội dung thảo luận - Đưa quan điểm cá nhân Tự NC Tìm hiểu số - Đọc tài liệu TC biểu mẫu chứng từ toán quốc tế, tiền ảo (bitcom), ví điện tử (electronic walet) Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu,… - Thời gian: 14h00 - 16h00 thứ hai hàng tuần - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại hàng hoá dịch vụ quốc tế (Nhà A, Tầng 3, Phòng A.307) KTĐG - Nộp BT nhóm vào seminar Tuần 5: Vấn đề Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lí thuyết Nội dung Giới thiệu rủi ro TC toán quốc tế - cách phòng tránh xử lý Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2016; - Tài liệu khác 23 Seminar 1 Thảo luận rủi ro TC toán quốc tế - cách phòng tránh xử lý * Đọc: - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2013; - GS Đinh Xuân Trình, PGS.TS Đặng Thị Nhàn, Giáo trình Thanh toán quốc tế, Nxb Khoa học Kỹ thuật, 2011 - Tài liệu khác Seminar Thuyết trình BT - Chuẩn bị nội dung thuyết TC nhóm trình Seminar Thuyết trình BT - Phân công người thuyết trình - Đọc tài liệu liên quan tới nhóm buổi thuyết trình TC * Nộp BT lớn LVN Thảo luận, giải BT nhóm TC Tự NC Rủi ro thường TC gặp doanh nghiệp Việt Nam toán quốc tế Tư vấn 24 - Đọc tài liệu - Chuẩn bị nội dung thảo luận - Đưa quan điểm cá nhân - Đọc tài liệu - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu,… - Thời gian: 14h00 - 16h00 thứ hai hàng tuần - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại hàng hoá dịch vụ quốc tế (Nhà A, Tầng 3, Phòng A.307) KTĐG - Thuyết trình BT nhóm vào seminar - Nộp BT lớn vào seminar 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC - Theo Quy chế đào tạo hành - Sinh viên làm BT vượt số trang quy định bị trừ điểm Mức trừ điểm: vượt 25% số trang quy định bị trừ điểm (một điểm) - BT phải đánh máy khổ giấy A4 Số thứ tự trang trang, phía Cỡ chữ 14, kiểu chữ Times New Roman, dãn dòng 1,5 lines; lề 3,5 cm, lề cm, lề trái 3,5 cm, lề phải cm 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện - Minh chứng tham gia LVN 11.2 Đánh giá định kì Hình thức Tỉ lệ BT nhóm 15% BT lớn 15% Thi kết thúc học phần 70%  BT nhóm - Hình thức: Bài luận từ đến trang A4 (kể phụ lục, có) - Nội dung: Bộ BT liên quan tới phạm vi kiến thức tích lũy tương ứng trước nộp tập nhóm - Tiêu chí đánh giá: 25 + Xác định kiện pháp luật, vấn đề pháp luật chủ yếu liên quan đến BT + Xác định xác nguồn luật liên quan; có khả tóm tắt giải thích pháp luật; có khả vận dụng lập luận mang tính học thuyết cách ngắn gọn, súc tích + Thể ý tưởng rõ ràng, cú pháp rõ ràng; có khả trích dẫn nguồn tài liệu; danh mục tài liệu tham khảo đầy đủ + Kĩ làm việc nhóm lãnh đạo nhóm Tổng  - điểm điểm điểm điểm 10 điểm BT lớn Hình thức: Viết tiểu luận từ đến trang A4 (kể phụ lục, có) Nội dung: Bộ BT liên quan đến toàn kiến thức chương trình Tiêu chí đánh giá: - Xác định kiện pháp luật, vấn đề pháp điểm luật chủ yếu liên quan đến BT - Xác định xác nguồn luật liên quan; có khả điểm tóm tắt giải thích pháp luật; có khả vận dụng lập luận mang tính học thuyết cách ngắn gọn, súc tích - Thể ý tưởng rõ ràng, cú pháp rõ ràng; có khả điểm trích dẫn nguồn tài liệu; danh mục tài liệu tham khảo đầy đủ Tổng 10 điểm  Thi kết thúc học phần - Hình thức: Thi trắc nghiệm, thời gian 60 phút Chấm máy - Tổng điểm: 10 điểm 26 MỤC LỤC 10 11 Thông tin giảng viên Môn học tiên Tóm tắt nội dung môn học Nội dung chi tiết môn học Mục tiêu chung môn học Mục tiêu nhận thức chi tiết Tổng hợp mục tiêu nhận thức Học liệu Hình thức tổ chức dạy-học Chính sách môn học Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá Trang 4 12 12 14 25 25 27 ... CỦA MÔN HỌC Vấn đề Khái quát toán quốc tế 1.1 Khái niệm đặc điểm toán quốc tế 1.2 Vai trò toán quốc tế 1.3 Các điều kiện toán quốc tế 1.4 Nguồn luật điều chỉnh hoạt động toán quốc tế Vấn đề Cán... toán quốc tế, cán cân toán quốc tế điều kiện toán quốc tế; - Các phương thức toán quốc tế; - Bộ chứng từ toán quốc tế; - Pháp luật điều chỉnh hoạt động toán quốc tế; - Các loại rủi ro toán quốc. .. mại quốc tế Thông qua môn học này, sinh viên trang bị kiến thức: 1) Khái quát toán quốc tế 2) Cán cân toán quốc tế 3) Các phương thức toán quốc tế 4) Bộ chứng từ toán quốc tế 5) Rủi ro toán quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn thanh toán quốc tê , đề cương môn thanh toán quốc tê , đề cương môn thanh toán quốc tê

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay