Đề cương môn tâm lí học đại cương 3TC

39 52 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:05

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ BỘ MÔN TÂM LÍ HỌC (Lưu hành nội bộ) Hà Nội - 2017 TỪ VIẾT TẮT BT Bài tập ĐĐ Địa điểm KTĐG Kiểm tra đánh giá MT Mục tiêu TG Thời gian VĐ Vấn đề GV Giảng viên GVC Giảng viên GVCC Giảng viên cao cấp LVN Làm việc nhóm NC Nghiên cứu Nxb Nhà xuất TC Tín TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ BỘ MÔN TÂM LÍ Hệ đào tạo: Chính quy - Cử nhân ngành Luật kinh tế, Thương mại quốc tế Tên môn học: Tâm lí học đại cương Số tín chỉ: 03 Loại môn học: Tự chọn THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN a Chu Văn Đức – TS.GVC, Phụ trách môn Điện thoại: 0913037238 E-mail: chuduchlu@gmail.com b Bùi Kim Chi – TS GVC Điện thoại: 0988745921 E-mail: dungchi24_307@yahoo.com c Dương Thị Loan – Ths.GVC Điện thoại: 0912069236 Email: duongloan211@gmail.com d Đặng Thanh Nga – TS PGS.GVCC, giảng viên kiêm nhiệm Điện thoại: 0912468846 E-mail: ngadang1963@gmail.com e ThS Phan Công Luận – giảng viên thỉnh giảng Văn phòng Bộ môn Phòng A309 - Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Giờ làm việc:8h00-17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày lễ) Giờ làm việc: 8h00-17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày lễ) CÁC MÔN HỌC TIÊN QUYẾT: Không 3 TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Môn tâm lí học Đại cương cung cấp cho sinh viên kiến thức lĩnh vực đời sống tâm lí hành vi người như: nhận thức, cảm xúc, hành động, nhân cách; kỹ phân tích tâm lí hành vi, kỹ tư duy, kiểm soát cảm xúc v.v Trên sở đó, sinh viên lý giải tượng hành vi đời sống cá nhân xã hội, có khả giải thành công vấn đề xuất sống trình hành nghề sau NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Tâm lí học ngành khoa học 1.1 Sơ lược lịch sử tâm lí học 1.1.1 Tư tưởng tâm lí học thời cổ đại 1.1.2 Tư tưởng tâm lí học từ nửa đầu kỉ XIX trở trước 1.1.3 Tâm lí học trở thành khoa học độc lập 1.1.4 Các trường phái tâm lí học 1.2 Bản chất tượng tâm lí 1.2.1 Định nghĩa tượng tâm lí 1.2.2 Tâm lí - phản ánh thực khách quan não, mang tính chủ thể có chất xã hội lịch sử 1.3 Chức tâm lí 1.4 Phân loại tượng tâm lí 1.5 Đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu tâm lí học 1.5.1 Đối tượng tâm lí học 1.5.2 Nhiệm vụ tâm lí học 1.6 Các nguyên tắc phương pháp nghiên cứu tâm lí học 1.6.1 Các nguyên tắc tâm lí học 1.6.2 Những phương pháp tâm lí học 1.7 Vị trí tâm lí học lĩnh vực tâm lí học 1.7.1 Vị trí tâm lí học 1.7.2 Các lĩnh vực tâm lí học Vấn đề Ý thức vô thức 2.1 Ý thức 2.1.1 Khái niệm ý thức 2.1.2 Đặc điểm ý thức 2.1.3 Cấu trúc ý thức 2.1.4 Các cấp độ ý thức 2.1.5 Quá trình hình thành phát triển ý thức 2.1.6 Ý thức lĩnh vực pháp lí 2.2 Vô thức 2.2.1 Định nghĩa vô thức 2.2.2 Các tượng vô thức 2.2.3 Mối quan hệ ý thức vô thức 2.3 Vô thức lĩnh vực pháp lí Vấn đề Chú ý 3.1 Khái niệm ý 3.1.1 Định nghĩa 3.1.2 Vai trò ý 3.2 Các thuộc tính ý 3.2.1 Khối lượng ý 3.2.2 Phân phối ý 3.2.3 Tập trung ý 3.2.4 Sự bền vững ý 3.2.5 Sự di chuyển ý 3.3 Phân loại ý Vấn đề Hoạt động 4.1 Một số khái niệm 4.1.1 Khái niệm hoạt động 4.1.2 Khái niệm hành động 4.1.3 Khái niệm hành vi 4.2 Đặc điểm hoạt động 4.2.1 Tính đối tượng 4.2.2 Tính chủ thể 4.2.3 Tính mục đích 4.2.4 Tính gián tiếp 4.3 Cấu trúc hoạt động 4.4 Quá trình động hoá 4.4.1 Định nghĩa 4.4.2 Các yếu tố trình động hoá 4.4.3 Cơ chế trình động hoá 4.5 Sự sai lệch hành vi cá nhân hành vi xã hội nhân cách 4.5.1 Sự sai lệch hành vi cá nhân 4.5.2 Sự sai lệch hành vi xã hội giáo dục sửa chữa hành vi lệch chuẩn mực đạo đức xã hội Vấn đề Hoạt động nhận thức 5.1 Hoạt động nhận thức cảm tính 5.1.1 Cảm giác 5.1.1.1 Khái niệm cảm giác 5.1.1.2 Đặc điểm cảm giác 5.1.1.3 Vai trò cảm giác 5.1.1.4 Các quy luật cảm giác 5.1.1.5 Phân loại cảm giác 5.1.1.6 Rèn luyện cảm giác 5.1.2 Tri giác 5.1.2.1 Khái niệm tri giác 5.1.2.2 Đặc điểm tri giác 5.1.2.3 Vai trò tri giác 5.1.2.4 Các quy luật tri giác 5.1.2.5 Phân loại tri giác 5.2 Hoạt động nhận thức lí tính 5.2.1 Tư 5.2.1.1 Khái niệm tư 5.2.1.2 Vai trò tư 5.2.1.3 Các đặc điểm tư 5.2.1.4 Các thao tác tư 5.2.1.5 Các loại tư 5.2.1.6 Trí thông minh 5.2.2 Tưởng tượng 5.2.2.1 Khái niệm tưởng tượng 5.2.2.2 Vai trò tưởng tượng 5.2.2.3 Các loại tưởng tượng 5.2.2.4 Các cách sáng tạo tưởng tượng 5.2.2.5 Tính sáng tạo 5.3 Trí nhớ 5.3.1 Khái niệm trí nhớ 5.3.2 Vai trò trí nhớ 5.3.3 Các loại trí nhớ 5.3.4 Các trình nhớ 5.3.5 Nguyên nhân dẫn đến quên 5.3.6 Rèn luyện trí nhớ Vấn đề Xúc cảm tình cảm 6.1 Khái niệm xúc cảm, tình cảm 6.1.1 Định nghĩa xúc cảm, tình cảm 6.1.2 Đặc điểm chung xúc cảm, tình cảm 6.1.3 Phân biệt xúc cảm tình cảm 6.2 Vai trò xúc cảm, tình cảm 6.2.1 Vai trò xúc cảm, tình cảm hoạt động nhận thức 6.2.2 Vai trò xúc cảm, tình cảm đời sống người 6.3 Bản chất xã hội xúc cảm, tình cảm 6.4 Các đặc điểm đặc trưng tình cảm 6.4.1 Tính nhận thức 6.4.2 Tính xã hội 6.4.3 Tính khái quát 6.4.4 Tính ổn định 6.4.5 Tính chân thực 6.4.6 Tính đối cực 6.5 Các quy luật xúc cảm - tình cảm 6.5.1 Quy luật lây lan 6.5.2 Quy luật thích ứng 6.5.3 Quy luật tương phản 6.5.4 Quy luật di chuyển 65.5 Quy luật pha trộn 6.5.6 Quy luật hình thành tình cảm 6.6 Các mức độ xúc cảm, tình cảm 6.6.1 Màu sắc xúc cảm cảm giác 6.6.2 Xúc cảm 6.6.3 Tình cảm 6.7 Trí tuệ cảm xúc 6.7.1 Khái niệm trí tuệ cảm xúc 6.7.2 Vai trò trí tuệ cảm xúc 6.7.3 Cấu trúc trí tuệ cảm xúc 6.7.4 Các biện pháp rèn luyện trí tuệ cảm xúc Vấn đề Ý chí 7.1 Khái niệm ý chí 7.1.1 Định nghĩa ý chí 7.1.2 Đặc điểm ý chí 7.1.3 Quan hệ ý chí với nhận thức xúc cảm – tình cảm 7.2 Các phẩm chất ý chí 7.2.1 Tính mục đích 7.2.2 Tính độc lập 7.2.3 Tính đoán 7.2.4 Tính kiên trì 7.2.5 Tính tự chủ 7.2.6 Tính dũng cảm 7.3 Hành động ý chí 7.3.1 Khái niệm hành động ý chí 7.3.2 Các loại hành động ý chí 7.3.3 Các giai đoạn hành động ý chí Vấn đề Nhân cách 8.1 Một số khái niệm 8.1.1 Khái niệm người 8.1.2 Khái niệm cá nhân 8.1.3 Khái niệm chủ thể 8.1.4 Khái niệm cá tính 8.1.5 Khái niệm nhân cách 8.2 Đặc điểm nhân cách 8.2.1 Tính ổn định nhân cách 8.2.2 Tính thống nhân cách 8.2.3 Tính tích cực nhân cách 8.2.4 Tính giao tiếp nhân cách 8.3 Cấu trúc nhân cách 8.3.1 Một số thuyết cấu trúc nhân cách 8.3.2 Mô hình bốn thành phần cấu trúc nhân cách 8.3.2.1 Xu hướng 8.3.2.2 Năng lực 8.3.2.3.Tính cách 8.3.2.4 Khí chất 8.4 Mối quan hệ thuộc tính tâm lí nhân cách 8.4.1 Mối quan hệ xu hướng với lực 8.4.2 Mối quan hệ khí chất với tính cách 8.4.3 Mối quan hệ khí chất với lực 8.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến hình thành phát triển nhân cách 8.5.1 Di truyền 8.5.2 Hoàn cảnh sống 10 Seminar Seminar 2 Seminar 3 Tự NC Lí thuyết 2 Lí thuyết 2 LVN Seminar Seminar 2 Seminar Tự NC Lí thuyết 2 LVN Seminar Seminar 2 Seminar Tự NC Lí thuyết 7+8 LVN Seminar Seminar 2 Seminar Tự NC 79 45 Tổng Nộp BT nhóm Nộp BT lớn Thuyết trình BT nhóm 25 9.2 Lịch trình chi tiết Tuần 1: Vấn đề + Hình thức TG, tổ chức ĐĐ dạy-học Nội dung Giới 30 - Giới thiệu đề cương môn thiệu đề phút học để sinh viên chủ động cương chuẩn bị kế hoạch học tập môn - Giới thiệu tổng quan học môn học: hệ thống khái niệm, thuật ngữ, phạm trù lí thuyết, thực trạng tâm lí học… Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Đọc đề cương môn học - Chuẩn bị câu hỏi đề cương tài liệu học tập - Giới thiệu danh mục tập nhóm, tập học kì để sinh viên đăng kí - Gợi ý để sinh viên tự đề xuất đề tài Lí - Phân tích chất thuyết TC tượng tâm lí theo quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng * Đọc: - Giáo trình tâm lí học đại cương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb - Phân biệt loại Công an nhân dân, Hà tượng tâm lí Nội, 2011, Chương I - Phân tích chức - Giáo trình tâm lí học tâm lí đại cương, Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), 26 Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 2005, Chương I, II ( tr – 50) KTĐG Nhận BT lớn, BT nhóm Lí - Phân biệt ý thức * Đọc: thuyết TC vô thức - Giáo trình tâm lí học - Phân tích mối quan đại cương, Trường Đại hệ ý thức vô thức học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2011, Chương II, III * Tóm tắt nội dung tài liệu LVN TC Thảo luận vấn đề theo nhóm Tự NC TC Nghiên cứu tài liệu làm BT LVN TC Thảo luận vấn đề theo nhóm Seminar 11 - Nêu ý kiến - Chuẩn bị câu hỏi TC chất tượng tình thảo luận tâm lí người giảng viên giao - Nhận xét chức câu hỏi tình khác tâm lí - Vai trò to lớn tâm lí - Tham gia tích cực vào trình thảo luận học sống lớp Seminar - Nêu quan điểm cá - Chuẩn bị câu hỏi TC nhân chất vai trò tình thảo luận 27 ý thức vô thức giảng viên giao đời sống hoạt động câu hỏi tình người khác - Biết ứng dụng tri thức - Tham gia tích cực vào ý thức vô thức để phục trình thảo luận vụ sống, phát huy lớp tiềm thân, Seminar Làm tập tình Tự NC TC Tư vấn Nghiên cứu tài liệu làm BT nhóm - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn tâm lí (Phòng A309) Tuần 2: Vấn đề 3+4+5 Hình thức TG, tổ chức ĐĐ dạy-học Nội dung Lí - Phân biệt thuyết loại ý: ý TC không chủ định, ý có chủ định, ý sau chủ định, ý bên bên Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình tâm lí học đại cương, Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 2005, Chương III (tr 76 – 87) - Phân biệt hoạt động, - Giáo trình tâm lí học đại hành động, hành vi cương, Nguyễn Quang Uẩn - Phân tích (chủ biên), Nxb Đại học Sư chất yếu tố phạm, Hà Nội 2005, Chương trình động hoá IV (tr 99 - 120) 28 * Tóm tắt nội dung tài liệu LVN TC Thảo luận vấn đề theo nhóm Lí thuyết - Phân tích khái niệm cảm giác TC - Biết ứng dụng tri thức quy luật cảm giác để phục vụ cho học tập sống * Đọc: - Giáo trình tâm lí học đại cương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2011, Chương V - Giáo trình tâm lí học đại cương, Nguyễn Quang Uẩn - Phân tích đặc (chủ biên), Nxb Đại học Sư trưng tri giác phạm, Hà Nội 2005, Chương - Phân biệt cảm IV, VI (tr 121 - 130; 177 194) giác với tri giác - Xác định quy luật * Tóm tắt nội dung tài liệu tri giác LVN TC Thảo luận vấn đề theo nhóm Seminar - So sánh ý không chủ định với ý có TC chủ định, ý bên bên - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giảng viên giao câu hỏi tình khác - Biết ứng dụng tri - Tham gia tích cực vào thức ý để phục trình thảo luận lớp vụ sống học tập seminar - Nhận dạng - Chuẩn bị câu hỏi tình 29 hành vi hành động, thảo luận giảng viên loại hành động giao câu hỏi tình thực tiễn khác - Biết ứng dụng tri thức trình động hoá để tạo động cho thân cho người khác Tự NC TC Nghiên cứu tài liệu làm BT nhóm Seminar - So sánh cảm giác tri giác TC - Biết ứng dụng tri thức cảm giác tri giác để phục vụ cho sống hoạt động thân Tư vấn - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giảng viên giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn tâm lí (Phòng 504, K3) Tuần 3: Vấn đề + Hình thức TG, tổ chức ĐĐ dạy-học Nội dung Lí Phân tích đặc thuyết điểm tư TC - Phân biệt tư với cảm giác 30 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình tâm lí học đại cương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà tri giác Nội, 2011, Chương V - Phân tích mối quan hệ tư với nhận thức cảm tính - Giáo trình tâm lí học đại cương, Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2005, Chương V (tr 158 – 167) - Phân biệt tư * Tóm tắt nội dung với tưởng tài liệu tượng - Phân biệt trình nhớ Lí - Phân biệt xúc thuyết cảm với tình cảm TC - Phân tích quy luật xúc cảm, tình cảm * Đọc: - Giáo trình tâm lí học đại cương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 2011, Chương VI - Phân tích - Giáo trình tâm lí học đại đặc điểm trí tuệ cương, Nguyễn Quang Uẩn (chủ cảm xúc biên), Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2005, Chương V (tr 167 – 177) * Tóm tắt nội dung tài liệu Tự NC TC LVN TC Nghiên cứu tài liệu làm BT nhóm, BT lớn Thảo luận vấn đề theo nhóm 31 Seminar 1 - So sánh nhận - Chuẩn bị câu hỏi tình thức cảm tính với thảo luận giảng viên giao TC nhận thức lí tính câu hỏi tình khác - Biết ứng dụng tri - Tham gia tích cực vào thức đặc trình thảo luận lớp điểm tư để phục vụ hoạt động thực tiễn - Biết cách rèn luyện tư sáng tạo, tư tích cực tư phê phán LVN TC Thảo luận vấn đề theo nhóm Seminar - Chứng minh TC vai trò cầu nối trí nhớ nhận thức cảm tính nhận thức lí tính - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giảng viên giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp - Tìm phương pháp học tập cách có hiệu riêng cho - Biết cách luyện trí nhớ Seminar rèn - Đánh giá ý nghĩa xúc cảm, tình cảm đời sống hàng ngày Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giảng viên giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào - Vận dụng trình thảo luận lớp 32 đặc trưng quy luật xúc cảm thực tiễn - Biết rèn luyện trí tuệ cảm xúc Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn tâm lí (Phòng 504, K3) Tuần 4: Vấn đề + Hình thức TG, tổ chức ĐĐ dạy-học Nội dung Lí - Phân tích thuyết khái niệm ý chí, TC nội dung phẩm chất ý chí Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình tâm lí học đại cương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà - Xác định Nội, 2011, Chương VII, VIII loại hành động ý - Giáo trình tâm lí học đại chí cương, Nguyễn Quang Uẩn - Phân tích khái niệm: người, cá nhân, cá thể, cá tính nhân cách (chủ biên), Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2005, Chương VII (tr 195 – 216) * Tóm tắt nội dung tài liệu - Phân tích cấu trúc nhân cách 33 Tự NC TC Nghiên cứu tài liệu làm BT nhóm, BT lớn Seminar 1 - Phân tích cấu trúc hành động ý chí TC thông qua hành động ý chí cụ thể - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giảng viên giao câu hỏi tình khác - Biết rèn luyện - Tham gia tích cực vào phẩm chất ý chí trình thảo luận lớp LVN Tự NC Các nhóm hoàn - Lập biên LVN thiện BT nhóm - Các thành viên nhóm trao TC đổi để giải vấn đề BT tình giao TC Nghiên cứu tài liệu làm BT lớn Seminar - Phân biệt - Chuẩn bị câu hỏi tình nhu cầu hứng thảo luận giảng viên TC thú giao câu hỏi tình - Biết cách phát khác huy điểm - Tham gia tích cực vào mạnh khắc phục trình thảo luận lớp nhược điểm loại khí chất Seminar Làm tập tình KTĐG Nộp BT nhóm Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn tâm lí (Phòng 504, K3) 34 Tuần 5: Vấn đề Hình thức TG, tổ chức ĐĐ dạy-học Lý thuyết Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Phân tích cấu trúc * Đọc: nhân cách - Giáo trình tâm lí học đại - Phân tích cương, Trường Đại học trình hình thành phát Luật Hà Nội, Nxb Công triển nhân cách an nhân dân, Hà Nội, 2011, - Phân tích nhân Chương VIII tố ảnh hưởng đến - Giáo trình tâm lí học đại hình thành phát triển cương, Nguyễn Quang nhân cách Uẩn (chủ biên), Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2005, Chương VII (tr 216 – 227) * Tóm tắt nội dung tài liệu LVN TC Thảo luận vấn đề theo nhóm Seminar 1 Phân tích ý nghĩa mối TC quan hệ thành phần cấu trúc nhân cách - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giảng viên giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp Tự NC TC Nghiên cứu tài liệu làm BT lớn LVN TC Thảo luận vấn đề theo nhóm 35 Seminar - Đánh giá vai trò TC nhân tố hình thành phát triển nhân cách - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giảng viên giao câu hỏi tình khác - Biết ứng dụng tri thức - Tham gia tích cực vào trình hình thành trình thảo luận phát triển nhân cách lớp để phục vụ hoạt động thực tiễn KTĐG: Nộp tập lớn Seminar - Các nhóm thuyết trình Tất thành viên TC BT nhóm nhóm chuẩn bị để thuyết trình Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn tâm lí (Phòng 504, K3) 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC Theo quy chế đào tạo hành 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện; - Minh chứng tham gia seminar, LVN (biên làm việc); - Trắc nghiệm, BT nhỏ 11.2 Đánh giá định kì Hình thức BT nhóm 36 Tỉ lệ 15% BT lớn 15% Thi kết thúc học phần 70% 11.3 Tiêu chí đánh giá  BT nhóm - Hình thức: Báo cáo thu hoạch dạng tiểu luận, viết từ đến 10 trang khổ giấy A4; cỡ chữ 14; font: Times New Roman; kích thước lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2,5cm, 2,5cm, 3,5cm, 2cm, dãn dòng 1,5 lines (yêu cầu đánh máy) - Nội dung: giải BT nhóm (trong BT); thái độ thành viên nhóm khả phối hợp LVN giải BT giao - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề seminar rõ ràng, hợp lí, khả thi; + Thể kĩ tổ chức, quản lí, điều hành seminar; + Chuẩn bị chu đáo cẩn thận; + Tài liệu sử dụng phong phú đa dạng, hấp dẫn; + Viết báo cáo học tập quy định; + Hình thức seminar sáng tạo  BT lớn - Hình thức: luận từ đến 10 trang khổ giấy A4; cỡ chữ 14; font: Times New Roman; kích thước lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2,5cm, 2,5cm, 3,5cm, 2cm, dãn dòng 1,5 lines, (yêu cầu đánh máy đóng thành quyển) - Nội dung: Giải BT lớn (trong BT) - Tiêu chí đánh giá: + Thực yêu cầu bài; 37 + Bố cục chặt chẽ; + Lập luận logic; + Văn phong rõ ràng; + Trình bày đẹp, có trích dẫn; + Tài liệu tham khảo hợp lệ  Thi kết thúc học phần - Hình thức: Thi viết - Nội dung: vấn đề nghiên cứu vấn đề tự nghiên cứu, gồm 144 mục tiêu nhận thức thể mục Đề cương - Tiêu chí đánh giá: Trả lời xác, rõ ràng, khúc chiết câu hỏi 38 MỤC LỤC Trang Thông tin giảng viên Các môn học tiên Tóm tắt nội dung môn học 4 Nội dung chi tiết môn học Mục tiêu chung môn học 11 Mục tiêu nhận thức chi tiết 13 Tổng hợp mục tiêu nhận thức 21 Học liệu 22 Hình thức tổ chức dạy-học 24 10 Chính sách môn học 36 11 Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá 36 39 ... TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Tâm lí học ngành khoa học 1.1 Sơ lược lịch sử tâm lí học 1.1.1 Tư tưởng tâm lí học thời cổ đại 1.1.2 Tư tưởng tâm lí học từ nửa đầu kỉ XIX trở trước 1.1.3 Tâm lí học trở... học 1.6.1 Các nguyên tắc tâm lí học 1.6.2 Những phương pháp tâm lí học 1.7 Vị trí tâm lí học lĩnh vực tâm lí học 1.7.1 Vị trí tâm lí học 1.7.2 Các lĩnh vực tâm lí học Vấn đề Ý thức vô thức 2.1 Ý... Chức tâm lí 1.4 Phân loại tượng tâm lí 1.5 Đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu tâm lí học 1.5.1 Đối tượng tâm lí học 1.5.2 Nhiệm vụ tâm lí học 1.6 Các nguyên tắc phương pháp nghiên cứu tâm lí học 1.6.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương môn tâm lí học đại cương 3TC , Đề cương môn tâm lí học đại cương 3TC , Đề cương môn tâm lí học đại cương 3TC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay