Đề cương môn tâm lí học đại cương 2TC

37 35 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:04

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ BỘ MÔN TÂM LÍ ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC (Lưu hành nội bộ) Hà Nội - 2017 TỪ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ CƯƠNG BT ĐĐ KTĐG MT TG VĐ GV GVC GVCC LVN NC Nxb TC Bài tập Địa điểm Kiểm tra đánh giá Mục tiêu Thời gian Vấn đề Giảng viên Giảng viên Giảng viên cao cấp Làm việc nhóm Nghiên cứu Nhà xuất Tín TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ BỘ MÔN TÂM LÍ HỌC Hệ đào tạo: Chính quy - Cử nhân ngành Luật, Ngôn ngữ Anh, Luật chất lượng cao, Liên thông đại học Tên môn học: Tâm lí học đại cương Số tín chỉ: 02 Loại môn học: Tự chọn THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN a Chu Văn Đức – TS.GVC, Phụ trách môn Điện thoại: 0913037238 Email: chuduchlu@gmail.com b Bùi Kim Chi – TS GVC Điện thoại: 0988745921 E-mail: dungchi24_307@yahoo.com c Dương Thị Loan – Ths.GVC Điện thoại: 0912069236 Email: duongloan211@gmail.com d Đặng Thanh Nga – TS PGS.GVCC, giảng viên kiêm nhiệm Điện thoại: 0912468846 E-mail: ngadang1963@gmail.com e ThS Phan Công Luận – giảng viên thỉnh giảng Văn phòng Bộ môn tâm lí Phòng A309 - Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Giờ làm việc: 8h00-17h00 hàng ngày (trừ thứ Bảy, Chủ nhật ngày lễ) CÁC MÔN HỌC TIÊN QUYẾT: Không có TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Môn tâm lí học Đại cương trang bị cho sinh viên kiến thức lĩnh vực đời sống tinh thần hành vi người như: trình nhận thức, cảm xúc, hành động, nhân cách; kỹ phân tích tâm lí hành vi, kỹ tư duy, kiểm soát cảm xúc v.v Trên sở đó, sinh viên lý giải tượng xảy đời sống cá nhân xã hội, có khả giải thành công vấn đề xuất sống trình hành nghề sau NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Tâm lí học ngành khoa học 1.1 Sơ lược lịch sử tâm lí học 1.1.1 Tư tưởng tâm lí học thời cổ đại 1.1.2 Tư tưởng tâm lí học từ nửa đầu kỉ XIX trở trước 1.1.3 Tâm lí học trở thành khoa học độc lập 1.1.4 Các trường phái 1.2 Bản chất tượng tâm lí 1.2.1 Định nghĩa tượng tâm lí 1.2.2 Tâm lí - phản ánh thực khách quan não, mang tính chủ thể có chất xã hội lịch sử 1.3 Chức tâm lí 1.4 Phân loại tượng tâm lí 1.5 Đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu tâm lí học 1.5.1 Đối tượng tâm lí học 1.5.2 Nhiệm vụ tâm lí học 1.6 Các nguyên tắc phương pháp nghiên cứu tâm lí học 1.6.1 Các nguyên tắc tâm lí học 1.6.2 Những phương pháp tâm lí học 1.7 Vị trí tâm lí học lĩnh vực tâm lí học 1.7.1 Vị trí tâm lí học 1.7.2 Các lĩnh vực tâm lí học Vấn đề Ý thức vô thức 2.1 Ý thức 2.1.1 Khái niệm ý thức 2.1.2 Đặc điểm ý thức 2.1.3 Cấu trúc ý thức 2.1.4 Các cấp độ ý thức 2.1.5 Quá trình hình thành phát triển ý thức 2.1.6 Ý thức lĩnh vực pháp lí 2.2 Vô thức 2.2.1 Định nghĩa vô thức 2.2.2 Các tượng vô thức 2.2.3 Mối quan hệ ý thức vô thức 2.3 Vô thức lĩnh vực pháp lí Vấn đề Chú ý 3.1 Khái niệm ý 3.1.1 Định nghĩa 3.1.2 Vai trò ý 3.2 Các thuộc tính ý 3.2.1 Khối lượng ý 3.2.2 Phân phối ý 3.2.3 Tập trung ý 3.2.4 Sự bền vững ý 3.2.5 Sự di chuyển ý 3.3 Phân loại ý Vấn đề Hoạt động 4.1 Một số khái niệm 4.1.1 Khái niệm hoạt động 4.1.2 Khái niệm hành động 4.1.3 Khái niệm hành vi 4.2 Đặc điểm hoạt động 4.2.1 Tính đối tượng 4.2.2 Tính chủ thể 4.2.3 Tính mục đích 4.2.4 Tính gián tiếp 4.3 Cấu trúc hoạt động 4.4 Quá trình động hoá 4.4.1 Định nghĩa 4.4.2 Các yếu tố trình động hoá 4.4.3 Cơ chế trình động hoá 4.5 Sự sai lệch hành vi cá nhân hành vi xã hội nhân cách 4.5.1 Sự sai lệch hành vi cá nhân 4.5.2 Sự sai lệch hành vi xã hội giáo dục sửa chữa hành vi lệch chuẩn mực đạo đức xã hội Vấn đề Hoạt động nhận thức 5.1 Hoạt động nhận thức cảm tính 5.1.1 Cảm giác 5.1.1.1 Khái niệm cảm giác 5.1.1.2 Đặc điểm cảm giác 5.1.1.3 Vai trò cảm giác 5.1.1.4 Các quy luật cảm giác 5.1.1.5 Phân loại cảm giác 5.1.1.6 Rèn luyện cảm giác 5.1.2 Tri giác 5.1.2.1 Khái niệm tri giác 5.1.2.2 Đặc điểm tri giác 5.1.2.3 Vai trò tri giác 5.1.2.4 Các quy luật tri giác 5.1.2.5 Phân loại tri giác 5.2 Hoạt động nhận thức lí tính 5.2.1 Tư 5.2.1.1 Khái niệm tư 5.2.1.2 Vai trò tư 5.2.1.3 Các đặc điểm tư 5.2.1.4 Các thao tác tư 5.2.1.5 Các loại tư 5.2.1.6 Trí thông minh 5.2.2 Tưởng tượng 5.2.2.1 Khái niệm tưởng tượng 5.2.2.2 Vai trò tưởng tượng 5.2.2.3 Các loại tưởng tượng 5.2.2.4 Các cách sáng tạo tưởng tượng 5.2.2.5 Tính sáng tạo 5.3 Trí nhớ 5.3.1 Khái niệm trí nhớ 5.3.2 Vai trò trí nhớ 5.3.3 Các loại trí nhớ 5.3.4 Các trình nhớ 5.3.5 Nguyên nhân dẫn đến quên 5.3.6 Rèn luyện trí nhớ Vấn đề Xúc cảm tình cảm 6.1 Khái niệm xúc cảm, tình cảm 6.1.1 Định nghĩa xúc cảm, tình cảm 6.1.2 Đặc điểm chung xúc cảm, tình cảm 6.1.3 Phân biệt xúc cảm tình cảm 6.2 Vai trò xúc cảm, tình cảm 6.2.1 Vai trò xúc cảm, tình cảm hoạt động nhận thức 6.2.2 Vai trò xúc cảm, tình cảm đời sống người 6.3 Bản chất xã hội xúc cảm, tình cảm 6.4 Các đặc điểm đặc trưng tình cảm 6.4.1 Tính nhận thức 6.4.2 Tính xã hội 6.4.3 Tính khái quát 6.4.4 Tính ổn định 6.4.5 Tính chân thực 6.4.6 Tính đối cực 6.5 Các quy luật xúc cảm - tình cảm 6.5.1 Quy luật lây lan 6.5.2 Quy luật thích ứng 6.5.3 Quy luật tương phản 6.5.4 Quy luật di chuyển 65.5 Quy luật pha trộn 6.5.6 Quy luật hình thành tình cảm 6.6 Các mức độ xúc cảm, tình cảm 6.6.1 Màu sắc xúc cảm cảm giác 6.6.2 Xúc cảm 6.6.3 Tình cảm 6.7 Trí tuệ cảm xúc 6.7.1 Khái niệm trí tuệ cảm xúc 6.7.2 Vai trò trí tuệ cảm xúc 6.7.3 Cấu trúc trí tuệ cảm xúc 6.7.4 Các biện pháp rèn luyện trí tuệ cảm xúc Vấn đề Ý chí 7.1 Khái niệm ý chí 7.1.1 Định nghĩa ý chí 7.1.2 Đặc điểm ý chí 7.1.3 Quan hệ ý chí với nhận thức xúc cảm – tình cảm 7.2 Các phẩm chất ý chí 7.2.1 Tính mục đích 7.2.2 Tính độc lập 7.2.3 Tính đoán 7.2.4 Tính kiên trì 7.2.5 Tính tự chủ 7.2.6 Tính dũng cảm 7.3 Hành động ý chí 7.3.1 Khái niệm hành động ý chí 7.3.2 Các loại hành động ý chí 7.3.3 Các giai đoạn hành động ý chí Vấn đề Nhân cách 8.1 Một số khái niệm 8.1.1 Khái niệm người 8.1.2 Khái niệm cá nhân 8.1.3 Khái niệm chủ thể 8.1.4 Khái niệm cá tính 8.1.5 Khái niệm nhân cách 8.2 Đặc điểm nhân cách 8.2.1 Tính ổn định nhân cách 8.2.2 Tính thống nhân cách 8.2.3 Tính tích cực nhân cách 8.2.4 Tính giao tiếp nhân cách 8.3 Cấu trúc nhân cách 8.3.1 Một số thuyết cấu trúc nhân cách 8.3.2 Mô hình bốn thành phần cấu trúc nhân cách 8.3.2.1 Xu hướng 8.3.2.2 Năng lực 8.3.2.3.Tính cách 8.3.2.4 Khí chất 8.4 Mối quan hệ thuộc tính tâm lí nhân cách 8.4.1 Mối quan hệ xu hướng với lực 8.4.2 Mối quan hệ khí chất với tính cách 8.4.3 Mối quan hệ khí chất với lực 8.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến hình thành phát triển nhân cách 8.5.1 Di truyền 8.5.2 Hoàn cảnh sống 8.5.3 Giáo dục 8.5.4 Hoạt động 8.5.5 Giao tiếp 8.6 Các giai đoạn phát triển tâm lí nhân cách 8.6.1 Sự phát triển tâm lí nhân cách trẻ em từ đến tuổi 8.6.2 Sự phát triển tâm lí nhân cách trẻ em độ tuổi từ đến 12 tuổi 8.6.3 Sự phát triển tâm lí nhân cách trẻ em độ tuổi từ 12 đến 16 tuổi 8.6.4 Những đặc điểm phát triển nhân cách người chưa thành 10 Trần Kiều (chủ biên), Trí tuệ đo lường trí tuệ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005 Nicky Hayes, Nền tảng tâm lí học, Nxb Lao động, 2005 Phan Trọng Ngọ (chủ biên), Tâm lí học trí tuệ, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội, 2001 10 Pierre Daco (Võ Liên Phương dịch), Những thành tựu lẫy lừng tâm lí học đại, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2003 11 Sigmund Freud, Phân tâm học nhập môn, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002 12 S.Freud, C.Juny, E.Fromm, R.Asgagioli, Phân tâm học văn hoá tâm linh, Nxb Văn hoá thông tin, 2004 13 Trần Trọng Thuỷ, Khoa học chẩn đoán tâm lí, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1992 14 Tony & Barry Buzan, Sơ đồ tư duy, Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2008 15 Tony Buzan, Sách dạy đọc nhanh, Nxb Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2008 16 Nguyễn Khắc Viện (chủ biên) Từ điển tâm lí, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội 2001 17 300 giải đáp tâm lí người, Nxb Thanh Hoá, 2005 * Tạp chí Tạp chí tâm lí học * Website http://tamlyhoc.net/diendan http://tamly.com.vn http://psychologyinfo.com/directory 23 HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 9.1 Lịch trình chung Tuần 24 Buổi Số Số tiết TC VĐ Lí thuyết 2 1+2 LVN Seminar 1 Seminar 2 Tự NC Lí thuyết 2 LVN Seminar Seminar 2 Tự NC Lí thuyết 2 LVN Seminar Seminar 2 Tự NC Lí thuyết 2 LVN 2 Seminar Seminar 2 KTĐG Nhận BT nhóm, BT lớn 3+4 6+7 Nộp BT nhóm Tự NC LVN 2 Lí thuyết 2 Seminar Nộp BT lớn Seminar 2 Thuyết trình BT nhóm Tự NC 55 30 Tổng 9.2 Lịch trình chi tiết Tuần 1: Vấn đề + Hình thức TG, tổ chức ĐĐ dạy-học Nội dung Giới 10 - Giới thiệu đề cương thiệu đề phút môn học để sinh viên cương chủ động chuẩn bị kế môn hoạch học tập học - Giới thiệu tổng quan môn học: hệ thống khái niệm, thuật ngữ, phạm trù lí thuyết, thực trạng tâm lí học… Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Đọc đề cương môn học - Chuẩn bị câu hỏi đề cương tài liệu học tập - Giới thiệu danh mục tập nhóm, tập học kì để sinh viên đăng kí - Gợi ý để sinh viên tự đề xuất đề tài Lí thuyết - Phân tích * Đọc: TC chất tượng tâm - Giáo trình tâm lí học 25 lí theo quan điểm đại cương, Trường Đại chủ nghĩa vật biện học Luật Hà Nội, Nxb chứng Công an nhân dân, Hà - Phân biệt loại Nội, 2013, Chương I,II tượng tâm lí - Giáo trình tâm lí học - Phân biệt tượng ý đại cương, Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), thức vô thức Nxb Đại học Sư phạm, - Phân tích mối quan hệ Hà Nội 2005, Chương I, ý thức vô thức II ( tr – 50) KTĐG LVN Tự NC Nhận BT lớn, BT nhóm TC TC Thảo luận vấn đề theo nhóm Nghiên cứu tài liệu làm BT Seminar 11 - Nêu ý kiến TC chất tượng tâm lí người - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giảng viên giao câu hỏi tình - Nhận xét cách phân khác loại tượng tâm lí - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp 26 Seminar - Nêu quan điểm TC riêng cá nhân chất vai trò ý thức vô thức đời sống tâm lí hành vi người - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giảng viên giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào -Đánh giá mối quan trình thảo luận hệ ý thức vô thức lớp đời sống tâm lí hành vi người - Lí giải vấn đề liên quan đến ý thức lĩnh vực pháp lí Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn tâm lí (Phòng A309) Tuần 2: Vấn đề 3+4 + Hình thức TG, tổ chức ĐĐ dạy-học Lí thuyết Nội dung - Phân biệt loại ý: ý TC không chủ định, ý có chủ định, ý sau chủ định, ý bên bên Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình tâm lí học đại cương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2011, Chương III,IV - Phân biệt hoạt động, 27 hành động, hành vi - Giáo trình tâm lí học đại - Xác định cấu trúc cương, Nguyễn Quang Uẩn hành động hoạt (chủ biên), Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 2005, động Chương III (tr 76 – 87) - Xác định yếu tố trình * Tóm tắt nội dung tài liệu động hoá LVN TC Thảo luận vấn đề theo nhóm Seminar - Nêu quan điểm cá nhân vai trò TC ý người hoạt động nghề luật nói chung người tiến hành tố tụng nói riêng - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giảng viên giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp - So sánh ý không chủ định với ý có chủ định Từ đó, điều kiện ảnh hưởng đến trì ý Tự NC TC 28 Nghiên cứu tài liệu làm BT nhóm Seminar - So sánh khái niệm hành vi, hành động TC - Nêu quan điểm riêng cá nhân chế trình động hoá Tư vấn - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giảng viên giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn tâm lí (Phòng A309) Tuần 3: Vấn đề Hình thức TG, tổ chức ĐĐ dạy-học Lí thuyết Nội dung - Phân tích đặc trưng cảm giác TC - Xác định quy luật cảm giác Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình tâm lí học đại cương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an - Phân tích đặc nhân dân, Hà Nội 2011, Chương V trưng tri giác - Xác định quy luật - Giáo trình tâm lí học đại cương, Nguyễn Quang Uẩn tri giác (chủ biên), Nxb Đại học Sư - Phân tích đặc phạm, Hà Nội 2005, điểm tư Chương IV (tr 99 – 120) - Phân biệt tư - Giáo trình tâm lí học đại với tưởng tượng cương, Trường Đại học - Phân biệt Luật Hà Nội, Nxb Công an 29 trình nhớ Đặc biệt nhân dân, Hà Nội, 2011, phân biệt Chương V hình thức tái - Giáo trình tâm lí học đại cương, Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 2005, Chương IV, VI (tr 121 – 130; 177 – 194) * Tóm tắt nội dung tài liệu Tự NC TC LVN Seminar 1 TC Nghiên cứu tài liệu làm BT Thảo luận vấn đề theo nhóm - So sánh điểm giống khác TC hoạt động nhận thức cảm tính với hoạt động nhận thức lí tính - Phân tích mối quan hệ hoạt động nhận thức cảm tính với hoạt động nhận thức lí tính 30 - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giảng viên giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp Seminar - Chứng minh TC trí nhớ trình chuyển tiếp từ hoạt động nhận thức cảm tính đến hoạt động nhận thức lí tính ngược lại - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giảng viên giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp - Tìm phương pháp học tập cách có hiệu riêng cho Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn tâm lí (Phòng A309) Tuần 4: Vấn đề + Hình thức TG, tổ chức ĐĐ dạy-học Lí thuyết Nội dung Phân biệt xúc cảm với tình cảm TC - Phân tích quy luật xúc cảm, tình cảm Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình tâm lí học đại cương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2011, Chương VI - Xác định - Giáo trình tâm lí học đại cấu trúc trí tuệ cương, Nguyễn Quang Uẩn cảm xúc (chủ biên), Nxb Đại học Sư - Phân tích phạm, Hà Nội, 2005, Chương khái niệm ý chí, V (tr 158 – 167) 31 nội dung - Giáo trình tâm lí học đại phẩm chất ý chí cương, Trường Đại học Luật - Phân biệt Hà Nội, Nxb Công an nhân hành động ý chí dân, Hà Nội 2011, Chương với hành động khác VII - Phân tích cấu trúc giai đoạn hành động ý chí; phẩm chất ý chí biểu giai đoạn hành động ý chí Tự NC TC - Giáo trình tâm lí học đại cương, Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2005, Chương V (tr 167 – 177) * Tóm tắt nội dung tài liệu Nghiên cứu tài liệu làm BT Seminar 1 - Đánh giá ý nghĩa xúc cảm, TC tình cảm đời sống hàng ngày - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giảng viên giao câu hỏi tình khác - Vận dụng - Tham gia tích cực vào đặc trưng quy luật trình thảo luận lớp xúc cảm, tình cảm đời sống LVN Tự NC 32 Các nhóm hoàn thiện - Lập biên LVN BT nhóm - Các thành viên nhóm TC trao đổi để giải vấn đề BT tình giao TC Nghiên cứu tài liệu làm BT lớn Seminar - Đánh giá vai trò ý chí TC nói chung phẩm chất ý chí nói riêng đới sống - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giảng viên giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp - Biết vận dụng số biện pháp rèn luyện ý chí - Nộp BT nhóm KTĐG Nộp BT nhóm Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn tâm lí (Phòng A309) Tuần 5: Vấn đề Hình thức TG, tổ chức ĐĐ dạy-học LVN TC Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Thảo luận vấn đề theo nhóm Lí thuyết - Phân biệt khác TC khái niệm: người, cá nhân, cá thể, cá tính, nhân cách * Đọc: - Giáo trình tâm lí học đại cương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb - Phân tích cấu Công an nhân dân, Hà trúc nhân cách Nội, 2011, Chương - Phân tích nhân VIII tố ảnh hưởng đến - Giáo trình tâm lí học 33 hình thành phát triển đại cương, Nguyễn nhân cách Quang Uẩn (chủ biên), Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2005, Chương VII (tr 216 – 227) * Tóm tắt nội dung tài liệu Tự NC TC Nghiên cứu tài liệu làm BT lớn LVN TC Thảo luận vấn đề theo nhóm Seminar 1 - Đưa ý kiến TC riêng trình khắc phục nhược điểm loại khí chất đời sống - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giảng viên giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào - Đánh giá vai trò trình thảo luận nhân tố lớp hình thành phát triển nhân cách Seminar - Các nhóm thuyết trình Tất thành viên TC BT nhóm nhóm chuẩn bị để thuyết trình - Nộp BT lớn Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn tâm lí (Phòng A309) KTĐG 34 Nộp BT lớn 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC Theo quy chế đào tạo hành 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện; - Minh chứng tham gia seminar, LVN (biên làm việc); - Trắc nghiệm, BT nhỏ 11.2 Đánh giá định kì Hình thức Tỉ lệ Bài tập nhóm 15% Bài tập lớn 15% Thi kết thúc học phần 70% 11.3 Tiêu chí đánh giá  BT nhóm - Hình thức: Báo cáo thu hoạch dạng tiểu luận, viết từ đến 15 trang khổ giấy A4; cỡ chữ 14; font: Times New Roman; kích thước lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2,5cm, 2,5cm, 3,5cm, 2cm, dãn dòng 1,5 lines (yêu cầu đánh máy) - Nội dung: giải BT nhóm (trong BT); thái độ thành viên nhóm khả phối hợp LVN giải BT giao - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề seminar rõ ràng, hợp lí, khả thi; + Thể kĩ tổ chức, quản lí, điều hành seminar; + Chuẩn bị chu đáo cẩn thận; 35 + Tài liệu sử dụng phong phú đa dạng, hấp dẫn; + Viết báo cáo học tập quy định; + Hình thức seminar sáng tạo  BT lớn - Hình thức: luận từ đến 10 trang khổ giấy A4; cỡ chữ 14; font: Times New Roman; kích thước lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2,5cm, 2,5cm, 3,5cm, 2cm, dãn dòng 1,5 lines, (yêu cầu đánh máy đóng thành quyển) - Nội dung: Giải BT lớn (trong BT) - Tiêu chí đánh giá: + Thực yêu cầu bài; + Bố cục chặt chẽ; + Lập luận logic; + Văn phong rõ ràng; + Trình bày đẹp, có trích dẫn; + Danh mục tài liệu tham khảo lập quy định hành  Thi kết thúc học phần - Hình thức: Thi viết - Nội dung: vấn đề nghiên cứu vấn đề tự nghiên cứu, gồm 126 mục tiêu nhận thức thể mục Đề cương 36 MỤC LỤC Trang 10 11 Thông tin giảng viên Các môn học tiên Tóm tắt nội dung môn học Nội dung chi tiết môn học Mục tiêu chung môn học Mục tiêu nhận thức chi tiết Tổng hợp mục tiêu nhận thức Học liệu Hình thức tổ chức dạy-học Chính sách môn học Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá 3 4 11 12 21 21 23 35 35 37 ... học 1.6.1 Các nguyên tắc tâm lí học 1.6.2 Những phương pháp tâm lí học 1.7 Vị trí tâm lí học lĩnh vực tâm lí học 1.7.1 Vị trí tâm lí học 1.7.2 Các lĩnh vực tâm lí học Vấn đề Ý thức vô thức 2.1 Ý... vấn đề xuất sống trình hành nghề sau NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Tâm lí học ngành khoa học 1.1 Sơ lược lịch sử tâm lí học 1.1.1 Tư tưởng tâm lí học thời cổ đại 1.1.2 Tư tưởng tâm lí học. .. Chức tâm lí 1.4 Phân loại tượng tâm lí 1.5 Đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu tâm lí học 1.5.1 Đối tượng tâm lí học 1.5.2 Nhiệm vụ tâm lí học 1.6 Các nguyên tắc phương pháp nghiên cứu tâm lí học 1.6.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương môn tâm lí học đại cương 2TC , Đề cương môn tâm lí học đại cương 2TC , Đề cương môn tâm lí học đại cương 2TC

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay