đề cương môn pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế

29 19 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:04

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BỘ MÔN PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ HÀ NỘI - 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT CAND CTQG GV KTĐG LVN NC TC Bài tập Công an nhân dân Chính trị quốc gia Giảng viên Kiểm tra đánh giá Làm việc nhóm Nghiên cứu Tín TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BỘ MÔN PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân Luật thương mại quốc tế Pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế 02 Bắt buộc THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN (1) TS Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Trưởng Khoa pháp luật thương mại quốc tế, Trưởng Bộ môn Email: hiennguyen_hlu@yahoo.com (2) ThS Tào Thị Huệ - GV Email: hueqt31a@gmail.com (3) ThS Hà Thị Phương Trà – GV Email: tra.law.vn@gmail.com (4) Trần Thu Yến – GV Email: tranyenlhp@gmail.com (5) Đỗ Thu Hương – Khoa pháp luật thương mại quốc tế Email: dothuhuong2611@gmail.com (6) TS Nguyễn Thị Tình – Phó Trưởng Phòng Tổ chức – cán bộ, Trường Đại học Thương mại Email: nytinhluat@gmail.com Thông tin liên hệ Bộ môn: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại hàng hoá dịch vụ quốc tế (môn Pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế) Phòng A.307, Nhà A - Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 024.37731787 E-mail: pltmhhdvqt@gmail.com Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày lễ) MÔN HỌC TIÊN QUYẾT - Luật thương mại Việt Nam (module 2); - Luật WTO TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế môn khoa học nghiên cứu quan hệ pháp lí quốc gia hoạt động thương mại thương nhân lĩnh vực thương mại hàng hoá quốc tế Môn học bao gồm phần chính: Pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế quốc gia pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế có tham gia thương nhân Mục đích môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức pháp lí thương mại hàng hoá quốc tế, nhằm giúp sinh viên nghiên cứu chuyên sâu vào lĩnh vực cụ thể thương mại quốc tế Đồng thời, môn học giúp cho sinh viên nâng cao khả phân tích, đánh giá vận dụng để giải tình cụ thể có liên quan lĩnh vực thương mại hàng hoá quốc tế Nội dung môn học tóm tắt sau: 1) Tổng quan thương mại hàng hoá quốc tế pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế 2) Pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế khuôn khổ WTO 3) Pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế khuôn khổ liên kết kinh tế khu vực 4) Pháp luật điều chỉnh quan hệ thương mại hàng hoá quốc tế Hiệp định thương mại tự Việt Nam 5) Pháp luật điều chỉnh quan hệ thương mại hàng hoá quốc tế có tham gia thương nhân 4 NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Tổng quan thương mại hàng hoá quốc tế pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế 1.1 Khái quát chung thương mại hàng hoá quốc tế 1.2 Tổng quan pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế Vấn đề Pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế khuôn khổ WTO 2.1 Tổng quan pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế khuôn khổ WTO 2.2 Nội dung pháp luật WTO điều chỉnh lĩnh vực thương mại hàng hoá quốc tế: 2.2.1 Thuế quan 2.2.2 Nông nghiệp 2.2.3 Tiêu chuẩn an toàn sản phẩm 2.2.4 Dệt may 2.2.5 Chống bán phá giá, trợ cấp tự vệ thương mại 2.2.6 Một số rào cản phi thuế quan (NTBs) 2.2.7 Các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại 2.2.8 Mua bán máy bay dân dụng mua sắm phủ Vấn đề Pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế khuôn khổ liên kết kinh tế khu vực 3.1 Tổng quan hội nhập kinh tế khu vực pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế khuôn khổ liên kết kinh tế khu vực 3.2 Pháp luật thị trường nội khối Liên minh Châu Âu (EU) quy định thương mại hàng hoá quốc tế 3.3 Khu vực thương mại tự Bắc Mỹ (NAFTA) quy định thương mại hàng hoá quốc tế 3.4 Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) quy định thương mại hàng hoá quốc tế 3.5 Xu hướng phát triển, mối quan hệ tác động hiệp định thương mại khu vực (RTAs) tới WTO Vấn đề Pháp luật điều chỉnh quan hệ thương mại hàng hoá quốc tế hiệp định thương mại tự Việt Nam 4.1 Tổng quan hiệp định thương mại tự xu hướng đàm phán bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 4.2 Pháp luật điều chỉnh quan hệ thương mại hàng hoá quốc tế Hiệp định thương mại tự Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) 4.3 Pháp luật điều chỉnh quan hệ thương mại hàng hoá quốc tế Hiệp định thương mại tự Việt Nam – EU (EVFTA) 4.4 Pháp luật điều chỉnh quan hệ thương mại hàng hoá quốc tế Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định TPP) Vấn đề Pháp luật điều chỉnh quan hệ thương mại hàng hoá quốc tế có tham gia thương nhân 5.1 Tổng quan pháp luật điều chỉnh quan hệ thương mại hàng hoá quốc tế có tham gia thương nhân 5.2 Pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế 5.3 Pháp luật điều chỉnh giao dịch kinh doanh quốc tế khác lĩnh vực thương mại hàng hoá quốc tế MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 5.1 Về kiến thức - Nắm vấn đề chung thương mại hàng hoá quốc tế pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế; - Nắm nội dung quy định WTO thương mại hàng hoá quốc tế; - Nắm nội dung quy định pháp luật EU, NAFTA AEC thương mại hàng hoá quốc tế; - Nắm nội dung quy định điều chỉnh quan hệ thương mại hàng hoá quốc tế Hiệp định thương mại tự điển hình mà Việt Nam kí kết; - Nắm nội dung quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ thương mại hàng hoá quốc tế có tham gia thương nhân, bao gồm pháp luật Việt Nam 5.2 Về kĩ - Hình thành phát triển lực thu thập thông tin, kĩ tổng hợp, hệ thống hoá vấn đề thương mại hàng hoá quốc tế; - Bước đầu hình thành kĩ phân tích vấn đề pháp lí quốc tế pháp luật Việt Nam thương mại hàng hoá quốc tế; - Vận dụng kiến thức học để xử lí tình cụ thể lĩnh vực thương mại hàng hoá quốc tế; - Phát triển khả truy cập nguồn thông tin tư liệu điện tử mạng Internet 5.3 Về thái độ - Tự tin việc thực hành nghề nghiệp thương mại quốc tế; - Tích cực, chủ động tìm hiểu vấn đề pháp lí điều chỉnh lĩnh vực thương mại hàng hoá quốc tế tranh chấp liên quan tới Việt Nam; - Có tinh thần trách nhiệm việc học tập 5.4 Các mục tiêu khác - Phát triển kĩ cộng tác, LVN; - Phát triển kĩ tư sáng tạo, khám phá, tìm tòi; - Trau dồi, phát triển lực phân tích MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT Mục tiêu Vấn đề Bậc Bậc Bậc Tổng quan thương mại 1A1 Nêu khái niệm thương mại hàng hoá quốc tế 1A2 Nêu vị 1B1 Phân tích khái niệm luật thương mại quốc tế 1B2 Phân tích 1C1 Bình luận vị trí vai trò hoạt động thương mại hàng hoá thương hàng hoá quốc tế pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế trí vai trò hoạt động thương mại hàng hoá thương mại quốc tế 1A3 Trình bày khái niệm pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế 1A4 Liệt kê nhóm chủ thể quan hệ thương mại hàng hoá quốc tế 1A5 Nêu loại nguồn pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế Cho ví dụ 1A6 Nêu trường hợp áp dụng loại nguồn pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế vị trí vai trò hoạt động thương mại hàng hoá thương mại quốc tế 1B3 Phân tích trường hợp áp dụng loại nguồn pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế mại quốc tế 1C2 Đánh giá thực trạng pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế Pháp luật điều chỉnh thương mại 2A1 Liệt kê hệ thống hiệp định WTO điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế 2A2 Trình bày lịch sử hình 2B1 Phân tích vận dụng quy định pháp lí WTO điều chỉnh lĩnh vực thuế quan để 2C1 Đánh giá thành công hạn chế pháp luật WTO điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế hàng hoá quốc tế khuôn khổ WTO thành phát triển pháp luật WTO điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế 2A3 Trình bày nội dung quy định pháp lí WTO điều chỉnh lĩnh vực thuế quan 2A4 Trình bày nội dung quy định pháp lí WTO điều chỉnh lĩnh vực nông nghiệp 2A5 Trình bày nội dung quy định pháp lí WTO điều chỉnh lĩnh vực tiêu chuẩn an toàn 2A6 Trình bày nội dung quy định pháp lí WTO điều chỉnh lĩnh vực dệt may 2A7 Trình bày nội dung quy định giải tập tình cụ thể 2B2 Phân tích nội dung quy định pháp lí WTO điều chỉnh lĩnh vực nông nghiệp 2B3 Phân tích vận dụng quy định pháp lí WTO điều chỉnh lĩnh vực tiêu chuẩn an toàn để giải tập tình cụ thể 2B4 Phân tích nội dung quy định pháp lí WTO điều chỉnh lĩnh vực dệt may 2B5 Phân tích vận dụng quy định pháp lí WTO điều chỉnh lĩnh 2C2 Đưa quan điểm cá nhân vai trò pháp luật WTO điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế phát triển thương mại quốc tế Pháp luật điều 10 pháp lí WTO điều chỉnh lĩnh vực chống bán phá giá, trợ cấp tự vệ thương mại 2A8 Trình bày nội dung quy định pháp lí WTO điều chỉnh lĩnh vực NTBs 2A9 Trình bày nội dung quy định pháp lí WTO điều chỉnh lĩnh vực biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại 2A10 Trình bày nội dung quy định pháp lí WTO điều chỉnh lĩnh vực mua bán máy bay dân dụng mua sắm phủ vực chống bán phá giá, trợ cấp tự vệ thương mại để giải tập tình cụ thể 2B6 Phân tích nội dung quy định pháp lí WTO điều chỉnh lĩnh vực NTBs 3A1 Phát biểu khái niệm hội nhập kinh tế khu vực 3B1 Phân tích nội dung quy định pháp luật 3C1 Đánh giá vai trò pháp luật điều chỉnh thương mại chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 Luật đầu tư năm 2014 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Đầu tư Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 22/11/2016, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 Luật doanh nghiệp năm 2014 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 Luật thương mại năm 2005 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006 Pháp lệnh chống bán phá giá hàng hoá nhập vào Việt Nam ban hành ngày 29/4/2004, có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2004 Pháp lệnh chống trợ cấp hàng hoá nhập ban hành ngày 10/8/2004, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2005 Pháp lệnh đối xử tối huệ quốc đối xử quốc gia thương mại quốc tế ban hành ngày 7/6/2002, có hiệu lực từ ngày 01/9/2002 Pháp lệnh tự vệ nhập hàng hoá nước vào Việt Nam ban hành ngày 7/6/2002, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2002 Nghị định Chính phủ số 04/2006/NĐ-CP ngày 9/01/2006 việc thành lập quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức Hội đồng xử lí vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp tự vệ 10 Nghị định Chính phủ số 90/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh chống bán phá giá hàng hoá nhập vào Việt Nam 11 Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 7/1/2016 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lược tổng hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 15 12 Quyết định số 2588/2015/QĐ-CTN ngày 24/11/2015 Chủ tịch nước việc gia nhập Công ước Liên hợp quốc Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế * Điều ước quốc tế Hiệp định Marrakesh 1994 thành lập Tổ chức Thương mại giới phụ lục Báo cáo Ban Công tác việc Việt Nam gia nhập WTO biểu cam kết hàng hóa Việt Nam Công ước Viên năm 1980 Liên hợp quốc hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Hiệp định thương mại tự Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) Hiệp định thương mại tự Việt Nam – EU (EVFTA) Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định TPP)._ Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) C TÀI LIỆU THAM KHẢO TỰ CHỌN Ban thư kí WTO, Guide to the Uruguay Round Agreements, (1999) Bộ Tư pháp, International Economic Integration - A Training Guidelines for Judicial Agencies, 2008 Doaa Abdel Motaal, Overview of the World Trade Organization Agreement on Technical Barriers to Trade, nguồn: http://www wto.org/english/docs_e/legal_e/u rsum_e.htm#gAgreement Surya P Subedi, International Economic Law, University of London Press, London, 2006 Surya P Subedi, ‘The Challenge of Managing the “Second Agricultural Revolution” through International Law: Liberalization of Trade in Agriculture and Sustainable Development’, sách Nico Schrijver Friedl Weiss (chủ biên), International Law and Sustainable Development: Principles and Practice, Martinus Nijhoff, The Hague, 2004 J M Philippe, E Laurenza, F Lupo Pasini, The Free Trade Agreement between Vietnam and the European Union: 16 Quantitative and Qualitative Impact Analysis, MUTRAP Report, Hà Noi, MUTRAP III, 2010 The Vietnam-US Trade Council and Ministry of Trade, The Summary of the Vietnam-US Bilateral Trade Agreement, nguồn: http://www.usvtc.org Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam * 10 11 12 13 Website http://chongbanphagia.vn http://europa.eu http://www.chinhphu.vn http://www.mof.gov.vn http://www.mofa.gov.vn http://www.moit.gov.vn http://www.mutrap.org.vn http://www.nciec.gov.vn http://www.ustr.gov http://www.usvtc.org http://www.wipo.int http://www.worldtradelaw.net http://www.wto.org HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 9.1 Lịch trình chung Hình thức tổ chức dạy-học Lí LVN Tự Seminar KTĐG thuyết NC Tuần Vấn đề 1,2 (4) (2) (3) 2 (4) (2) (3) - Nhận BT lớn - Nhận BT nhóm Tổng số 6 17 3 (4) (2) (3) 4 (4) (2) (3) - Nộp BT nhóm 5 (4) (2) (3) - Thuyết trình BT nhóm - Nộp BT lớn 10 10 5 Tổng 9.2 Lịch trình chi tiết Tuần 1: Vấn đề 1+2 Hình thức Số Nội dung tổ chức dạy-học TC Lí thuyết 18 - Giới thiệu Đề cương môn học; TC - Giới thiệu về: + Khái quát chung thương mại hàng hoá quốc tế + Tổng quan pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế; + Pháp luật WTO điều chỉnh số lĩnh vực thương mại hàng hoá quốc tế: thuế quan, nông nghiệp, tiêu chuẩn an toàn; NTBs; 30 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Nghiên cứu Đề cương môn học Pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế * Những đề xuất, nguyện vọng * Đọc: - Chương Mục 3, Chương 2, Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình Luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2015; biện pháp đầu tư - Tài liệu khác liên quan đến thương mại * Nhận BT lớn BT nhóm Seminar 1 Thảo luận pháp luật WTO điều TC chỉnh số lĩnh vực: thuế quan, nông nghiệp, tiêu chuẩn an toàn * Đọc: - Chương 1, Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2013; - Tài liệu khác Seminar Thảo luận pháp luật WTO điều TC chỉnh số lĩnh vực: NTBs; biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại * Đọc: - Mục 3, Chương 2, Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2015; - Tài liệu khác LVN Các nhóm làm quen với cách làm việc TC thành viên, thảo luận, tìm cách - Đọc tài liệu - Lập dàn ý vấn đề cần thảo luận - Chuẩn bị nội dung thảo luận 19 giải BT nhóm - Đưa quan điểm cá nhân Tự NC Vị trí vai trò - Đọc tài liệu hoạt động thương TC mại hàng hoá thương mại quốc tế Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu,… - Thời gian: 8h30 - 10h30 thứ hai hàng tuần - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại hàng hoá dịch vụ quốc tế (Nhà A, Tầng 3, Phòng A.307) KTĐG Nhận BT lớn BT nhóm Tuần 2: Vấn đề Hình thức Số Nội dung tổ chức dạy-học TC Lí thuyết Giới thiệu pháp luật WTO chống bán TC phá giá, trợ cấp tự vệ thương mại Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Mục 3, Chương 2, Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2015; - Tài liệu khác Seminar 20 Thảo luận pháp luật * Đọc: WTO chống bán - Mục 3, Chương 2, International TC phá giá, trợ cấp Textbook Trade and Business Law, tự vệ thương mại Hanoi Law University, Seminar Vận dụng quy định People’s Public Security WTO chống Publishing House, Hanoi, TC bán phá giá, trợ cấp 2012; tự vệ thương mại - Giáo trình luật thương để giải tình mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb cụ thể CAND, Hà Nội, 2015; - Tài liệu khác LVN Thảo luận, giải - Đọc tài liệu BT nhóm - Lập dàn ý vấn đề cần TC thảo luận - Chuẩn bị nội dung thảo luận - Đưa quan điểm cá nhân Tự NC - Pháp luật WTO - Đọc tài liệu dệt may; TC - Pháp luật WTO mua bán máy bay dân dụng mua sắm phủ Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu,… - Thời gian: 8h30 - 10h30 thứ hai hàng tuần - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại hàng hoá dịch vụ quốc tế (Nhà A, Tầng 3, Phòng A.307) Tuần 3: Vấn đề Hình thức Số tổ chức Nội dung Yêu cầu sinh viên 21 dạy-học TC Lí thuyết Giới thiệu pháp luật điều chỉnh TC thương mại hàng hoá quốc tế khuôn khổ liên kết kinh tế khu vực * Đọc: - Chương 3, Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2015; - Tài liệu khác Seminar 1 Thảo luận pháp TC luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế khuôn khổ liên kết kinh tế khu vực (EU, NAFTA AEC) * Đọc: - Chương 3, Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2015; - Tài liệu khác Seminar Thảo luận xu TC hướng phát triển, mối quan hệ tác động hiệp định thương mại khu vực (RTAs) tới WTO LVN 22 chuẩn bị Thảo luận, giải - Đọc tài liệu TC BT nhóm - Chuẩn bị nội dung thảo luận - Đưa quan điểm cá nhân Tự NC Việt Nam tiến - Đọc tài liệu trình hội nhập TC kinh tế khu vực Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu,… - Thời gian: 8h30 - 10h30 thứ hai hàng tuần - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại hàng hoá dịch vụ quốc tế (Nhà A, Tầng 3, Phòng A.307) Tuần 4: Vấn đề Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lí thuyết Giới thiệu pháp luật điều TC chỉnh quan hệ thương mại hàng hoá quốc tế hiệp định thương mại tự Việt Nam * Đọc: Giáo trình Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2015; - Tài liệu khác Seminar 1 Thảo luận tổng quan TC hiệp định thương mại tự xu hướng đàm phán * Đọc: Giáo trình Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại 23 bối cảnh hội quốc tế, Trường Đại học Luật Hà nhập kinh tế Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2015; quốc tế - Tài liệu khác * Nộp nhóm Seminar LVN Tự NC Tư vấn 24 BT Thảo luận pháp luật điều TC chỉnh quan hệ thương mại hàng hoá quốc tế Việt Nam với số đối tác theo hiệp định thương mại tự * Đọc: Giáo trình Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2015; - Tài liệu khác Thảo luận, - Đọc tài liệu giải BT - Chuẩn bị nội dung thảo luận TC nhóm - Đưa quan điểm cá nhân Những hội - Đọc tài liệu thách thức TC Việt Nam tham gia vào hiệp định thương mại tự - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu,… - Thời gian: 8h30 - 10h30 thứ hai hàng tuần - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại hàng hoá dịch vụ quốc tế (Nhà A, Tầng 3, Phòng A.307) KTĐG Nộp BT nhóm vào seminar Tuần 5: Vấn đề Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lí thuyết Nội dung Giới thiệu pháp luật điều TC chỉnh quan hệ thương mại hàng hoá quốc tế có tham gia thương nhân Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Chương Chương 6, Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2015; - Tài liệu khác Seminar 1 Thuyết trình - Chuẩn bị nội dung thuyết trình BT nhóm - Phân công người thuyết trình TC - Đọc tài liệu liên quan tới Seminar Thuyết trình buổi thuyết trình BT nhóm TC * Nộp BT lớn LVN Tự NC Thảo luận, - Đọc tài liệu giải BT - Chuẩn bị nội dung thảo luận TC nhóm - Đưa quan điểm cá nhân Vai trò - Đọc tài liệu pháp luật điều TC chỉnh quan hệ 25 thương mại hàng hoá quốc tế có tham gia thương nhân phát triển thương mại quốc tế Tư vấn KTĐG - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu,… - Thời gian: 8h30 - 10h30 thứ hai hàng tuần - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại hàng hoá dịch vụ quốc tế (Nhà A, Tầng 3, Phòng A.307) - Thuyết trình BT nhóm vào seminar - Nộp BT lớn vào serminar 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC - Theo quy chế đào tạo hành - Sinh viên làm BT vượt số trang quy định bị trừ điểm Mức trừ điểm: vượt 25% số trang quy định bị trừ điểm (một điểm) - BT phải đánh máy khổ giấy A4 Số thứ tự trang trang, phía Cỡ chữ 14, kiểu chữ Times New Roman, dãn dòng 1,5 lines; lề 3,5 cm, lề cm, lề trái 3,5 cm, lề phải cm Không cần đóng bìa màu 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện - Minh chứng tham gia LVN 26 11.2 Đánh giá định kì Hình thức BT nhóm BT lớn Thi kết thúc học phần Tỉ lệ 15% 15% 70%  BT nhóm - Hình thức: Bài luận từ đến trang A4 (kể phụ lục, có) - Nội dung: Bộ BT liên quan tới phạm vi kiến thức tích lũy tương ứng trước nộp tập nhóm; - Tiêu chí đánh giá: Xác định kiện pháp luật, vấn điểm đề pháp luật chủ yếu liên quan đến BT Xác định xác nguồn luật liên quan; có điểm khả tóm tắt giải thích pháp luật; có khả vận dụng lập luận mang tính học thuyết cách ngắn gọn, súc tích Thể ý tưởng rõ ràng, cú pháp rõ ràng; có điểm khả trích dẫn nguồn tài liệu; danh mục tài liệu tham khảo đầy đủ Kỹ làm việc nhóm lãnh đạo nhóm điểm Tổng 10 điểm  - BT lớn Hình thức: Bài luận từ đến trang A4 (kể phụ lục, có) Nội dung: Bộ BT liên quan đến toàn kiến thức chương trình Tiêu chí đánh giá: Xác định kiện pháp luật, vấn đề điểm pháp luật chủ yếu liên quan đến BT Xác định xác nguồn luật liên quan; có khả điểm tóm tắt giải thích pháp luật; có khả vận dụng lập luận mang tính học thuyết cách ngắn gọn, súc tích Thể ý tưởng rõ ràng, cú pháp rõ ràng; có khả điểm trích dẫn nguồn tài liệu; danh mục tài liệu tham 27 khảo đầy đủ Tổng  Thi kết thúc học phần - Hình thức: Thi trắc nghiệm khách quan - Tổng điểm: 10 điểm 28 10 điểm MỤC LỤC 10 11 Thông tin giảng viên Môn học tiên Tóm tắt nội dung môn học Nội dung chi tiết môn học Mục tiêu chung môn học Mục tiêu nhận thức chi tiết Tổng hợp mục tiêu nhận thức Học liệu Hình thức tổ chức dạy-học Chính sách môn học Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá Trang 4 14 14 17 27 27 29 ... quan thương mại hàng hoá quốc tế pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế 2) Pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế khuôn khổ WTO 3) Pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc. .. Tổng quan pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế Vấn đề Pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế khuôn khổ WTO 2.1 Tổng quan pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế khuôn... động thương mại hàng hoá thương hàng hoá quốc tế pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế trí vai trò hoạt động thương mại hàng hoá thương mại quốc tế 1A3 Trình bày khái niệm pháp luật điều
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế , đề cương môn pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế , đề cương môn pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay