Đề cương môn luật tố tụng hình sự 2TC

32 29 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:04

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ (Dùng cho CTĐT Liên thông) HÀ NỘI – 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BLTTHS Bộ luật tố tụng hình CAND Công an nhân dân CTQG Chính trị quốc gia GV Giảng viên HĐXX Hội đồng xét xử KTĐG Kiểm tra đánh giá LT Lí thuyết MT Mục tiêu NC Nghiên cứu Nxb Nhà xuất TTHS Tố tụng hình SV Sinh viên VĐ Vấn đề XHCN Xã hội chủ nghĩa TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân liên thông Luật tố tụng hình 02 Bắt buộc THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN TS Vũ Gia Lâm - GVC, Trưởng Bộ môn Điện thoại DĐ: 0913067607 ThS Nguyễn Hải Ninh - GVC, Phó trưởng Bộ môn Điện thoại DĐ: 0904190821 TS Phan Thị Thanh Mai - GVC, Chủ nhiệm Khoa Điện thoại DĐ: 0989658848 ThS Mai Thanh Hiếu - GV, Phó chủ nhiệm Khoa Điện thoại DĐ: 0904247253 ThS Trần Thị Liên –GV Điện thoại DĐ: 0982081685 Th.S Nguyễn Thị Mai - GV Điện thoại DĐ: 0933102216 Th.S Nguyễn Phương Anh- GV Điện thoại DĐ:0968993788 Ngô Thị Vân Anh –GV Điện thoại DĐ:0977022522 * Văn phòng Bộ môn luật TTHS Phòng 309 (tầng nhà A), Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.37738326 Giờ làm việc: 7h00 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày lễ) MÔN HỌC TIÊN QUYẾT - Luật hình Việt Nam (CNBB05) - Luật hình Việt Nam (CNBB06) TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Môn học luật TTHS môn khoa học pháp lí cung cấp kiến thức lí luận thực tiễn TTHS khả áp dụng thực tế Môn học gồm hai nội dung bản: Những vấn đề lí luận chung TTHS giai đoạn tố tụng cụ thể trình tự tố tụng giải vụ án hình Môn học luật TTHS nghiên cứu quy định pháp luật quan điểm khoa học trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mối quan hệ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền nghĩa vụ người tham gia tố tụng, quan, tổ chức công dân; hợp tác quốc tế Tố tụng hình NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Khái niệm luật TTHS; nhiệm vụ nguyên tắc TTHS 1.1 Khái niệm TTHS, luật TTHS, giai đoạn TTHS, khoa học luật TTHS mối liên quan với ngành khoa học khác 1.2 Nhiệm vụ luật TTHS; Nguồn luật Tố tụng hình sự; 1.3 Các nguyên tắc Tố tụng hình 1.3.1 Nhóm nguyên tắc đặc thù 1.3.2 Các nguyên tắc khác: bảo đảm Pháp chế XHCN; bảo đảm quyền bình đẳng công dân trước pháp luật; bảo đảm quyền bình đẳng trước án; xác định thật vụ án hình sự; thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập tuân theo pháp luật; xét xử tập thể có hội thẩm tham gia Vấn đề Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng người tham gia TTHS 2.1 Xác định khái niệm, đặc điểm quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; quy định chung việc thay đổi người tiến hành tố tụng 2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; tổ chức, nguyên tắc hoạt động quan tiến hành tố tụng, quyền nghĩa vụ người tham gia tố tụng; trường hợp cụ thể thay đổi người tiến hành tố tụng Vấn đề Chứng chứng minh 3.1 Khái niệm chứng cứ, thuộc tính chứng cứ, nguồn chứng Đối tượng chứng minh phân loại đối tượng chứng minh, nghĩa vụ chứng minh, trình chứng minh 3.2 Phân loại chứng 3.3 Cơ sở lí luận chứng cứ, quan điểm chứng cứ, phân loại chứng Quá trình chứng minh giai đoạn tố tụng khác Vấn đề Biện pháp ngăn chặn 4.1 Khái niệm, áp dụng biện pháp ngăn chặn, phân biệt biện pháp ngăn chặn biện pháp cưỡng chế; liệt kê biện pháp ngăn chăn cụ thể; phân tích biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam 4.2 Các biện pháp ngăn chặn khác 4.3 Thay đổi, huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn Vấn đề Khởi tố vụ án hình 5.1 Thẩm quyền khởi tố vụ án; cứ, sở khởi tố vụ án hình sự; không khởi tố vụ án; khởi tố vụ án theo yêu cầu người bị hại 5.2 Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa khởi tố vụ án hình sự; trình tự khởi tố vụ án 5.3 Quyền hạn, trách nhiệm viện kiểm sát giai đoạn khởi tố Vấn đề Điều tra vụ án hình 6.1 Thẩm quyền điều tra; định quan điều tra 6.2 Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa số hoạt động điều tra: Khởi tố bị can, hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, khám xét, tạm giữ đồ vật, tài liệu khám xét, xem xét dấu vết thân thể, khám nghiệm trường 6.3 Những quy định chung hoạt động điều tra; hoạt động điều tra khác Vấn đề Truy tố 7.1 Các định viện kiểm sát giai đoạn truy tố 7.2 Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa giai đoạn truy tố 7.3 Các hoạt động viện kiểm sát giai đoạn truy tố: Nhận nghiên cứu hồ sơ Vấn đề Xét xử sơ thẩm vụ án hình 8.1 Thẩm quyền xét xử sơ thẩm án; giới hạn xét xử; định án trình chuẩn bị xét xử 8.2 Những quy định chung thủ tục tố tụng phiên toà; trình tự phiên sơ thẩm hình 8.3 Hoạt động nhận, nghiên cứu hồ sơ; việc cần làm sau kết thúc phiên Vấn đề Xét xử phúc thẩm vụ án hình 9.1 Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm; phạm vi xét xử phúc thẩm; thẩm quyền án cấp phúc thẩm 9.2 Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa giai đoạn xét xử phúc thẩm; quy định chung; trình tự phiên phúc thẩm 9.3 Phúc thẩm định án sơ thẩm Vấn đề 10 Thi hành án, định án 10.1 Những quy định chung thi hành án định án 10.2 Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa thi hành án hình sự; thi hành hình phạt tử hình, hình phạt tù; hoãn, tạm đình thi hành án phạt tù 10.3 Thi hành loại hình phạt khác; giảm thời hạn, miễn chấp hành hình phạt; xoá án tích Vấn đề 11 Thủ tục xét lại án, định có hiệu lực pháp luật án 11.1 Tính chất giám đốc thẩm, tái thẩm; kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 11.2 Những vấn đề pháp lí khác giám đốc thẩm tái thẩm 11.3 Phân biệt thủ tục giám đốc thẩm với xét xử sơ thẩm, phúc thẩm thủ tục tái thẩm MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 5.1 Mục tiêu nhận thức  Về kiến thức - Nắm khái niệm, nhiệm vụ nguyên tắc TTHS; - Xác định phân biệt khái niệm chủ thể khác quan hệ pháp luật TTHS địa vị pháp lí chủ thể; - Nắm chất, thuộc tính chứng cứ, loại chứng vấn đề khác có liên quan đến việc chứng minh; - Nhận thức chất, ý nghĩa áp dụng biện pháp ngăn chặn Nhận diện biện pháp ngăn chặn cụ thể; - Xác định thẩm quyền, trình tự, thủ tục hoạt động cụ thể trình khởi tố, điều tra, truy tố vụ án hình Căn nội dung định tố tụng giai đoạn này; - Xác định thẩm quyền, trình tự, thủ tục tiến hành hoạt động giai đoạn xét xử sơ thẩm; xét xử phúc thẩm; giám đốc thẩm; tái thẩm Căn nội dung định tố tụng giai đoạn này; - Nhận thức quy định chung thi hành án, trình tự, thủ tục, chủ thể thi hành án định án  Về kĩ - Có khả nhận diện xác định tư cách tố tụng người tham gia tố tụng; - Có khả phân loại, kiểm tra, đánh giá sử dụng chứng việc xác định thật vụ án cụ thể; - Lựa chọn biện pháp ngăn chặn phù hợp để áp dụng với đối - - tượng trường hợp cụ thể; Lựa chọn, vận dụng phù hợp quy định luật TTHS để giải tình cụ thể trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; Lựa chọn định tố tụng xác để giải tình (vụ án) cụ thể  Về thái độ - Nâng cao ý thức trách nhiệm vai trò, sứ mạng người cán pháp lí giai đoạn mới; nhạy bén với mới, chủ động thích ứng với thay đổi; - Hình thành niềm say mê nghề nghiệp, tư tưởng không ngừng học hỏi, tích cực đổi tư cách thức giải vấn đề pháp lí 5.2 Các mục tiêu khác - Phát triển kĩ tư sáng tạo, khám phá tìm tòi; - Trau dồi, phát triển lực đánh giá tự đánh giá; MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT MT VĐ Bậc Bậc Bậc Khái niệm luật TTHS; nhiệm vụ nguyê n tắc 1A1 Nêu khái niệm: TTHS, luật TTHS, giai đoạn TTHS, quan hệ pháp luật TTHS 1A2 Nêu nhiệm vụ TTHS đặc điểm quan hệ pháp luật TTHS 1B1 Phân tích mối quan hệ luật hình luật TTHS 1B2 Phân biệt giai đoạn TTHS phân tích mối quan hệ giai đoạn 1B3 Phân biệt 1C1 Bình luận quan điểm phân loại nguyên tắc, đề xuất quan điểm cá nhân tiêu chí cách phân loại giai đoạn tố tụng Nhận xét, đánh giá 1A3 Nêu hiệu lực của BLTTHS; nguồn TTHS luật TTHS; khoa học luật TTHS mối liên quan với ngành khoa học khác 1A4 Nêu nội dung nguyên tắc suy đoán vô tội, xác định thật vụ án hình sự; xét xử có HT tham gia, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập tuân theo pháp luật; xét xử hai cấp 1A5 Nêu 16 nguyên tắc lại Cơ quan tiến 2A1 Nêu quan tiến hành tố tụng, 11 người tiến hành tố tụng quan hệ pháp luật TTHS với số quan hệ pháp luật khác 1B4 Phân tích nguyên tắc thuộc nhóm nguyên tắc đặc thù nguyên tắc liệt kê 1A4 1B5 Phân biệt nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật với nguyên tắc bình đẳng trước án; nguyên tắc đảm bảo quyền bồi thường người bị thiệt hại phục hồi danh dự, quyền lợi người bị oan với nguyên tắc đảm bảo quyền bồi thường người bị thiệt hại quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gây cách phân chia nhóm nguyên tắc bản, đề xuất ý kiến cá nhân cách phân nhóm nguyên tắc 2B1 Trình bày quy định pháp luật tổ chức, nguyên tắc 2C1 Nhận xét, đánh giá quy định pháp luật tổ hành tố tụng, người tiến hành tố tụng người tham gia TTHS 10 theo quy định BLTTHS 2A2 Nêu nhiệm vụ, quyền hạn quan tiến hành tố tụng, 11 người tiến hành tố tụng 2A3 Nêu tổ chức, nguyên tắc hoạt động quan THTT 2A4 Nêu quy định pháp luật việc thay đổi người tiến hành tố tụng 2A5 Nêu khái niệm 12 chủ thể tham gia tố tụng 2A6 Nêu quyền nghĩa vụ 12 chủ thể tham gia tố tụng Biết quyền nghĩa vụ chủ thể tham gia tố tụng họ người chưa thành niên; hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn quan tiến hành tố tụng; xác định khác biệt tổ chức, nguyên tắc hoạt động, chức quan tiến hành tố tụng mối quan hệ quan 2B2 Xác định việc thay đổi thẩm phán hội thẩm; thay đổi kiểm sát viên; thay đổi điều tra viên trường hợp cụ thể 2B3 Phân tích quyền, nghĩa vụ tố tụng 12 người tham gia tố tụng; tìm quyền nghĩa vụ đặc thù người tham gia tố tụng; xác định quyền, nghĩa vụ họ tình cụ thể 2B4 Phân biệt so sánh chủ thể tham gia tố tụng khác 2B5 Xác định chức nguyên tắc hoạt động quan tiến hành tố tụng việc thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng hạn, miễn chấp hành hình phạt; xoá án tích Biết quy định thi hành hình phạt người chưa thành niên 11 Thủ tục xét lại án, định có hiệu lực pháp luật án 11A1 Nêu khái niệm, nhiệm vụ giai đoạn đặc biệt 11A2 Nêu tính chất giám đốc thẩm; kháng nghị giám đốc thẩm,tái thẩm 11A3 Nêu quy định pháp luật thẩm quyền, thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm thẩm quyền hội đồng giám đốc thẩm, tái thẩm 11B1 Phân biệt thủ tục giám đốc thẩm với xét xử sơ thẩm, phúc thẩm 11B2 Lựa chọn cách giải định phù hợp với quy định thẩm quyền hội đồng giám đốc thẩm tái thẩm trường hợp cụ thể 11C1 Nhận xét, đánh giá quy định pháp luật giám đốc thẩm, đưa quan điểm cá nhân nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về: Thẩmquyền kháng nghị, kháng nghị, thời hạn kháng nghị, giám đốc thẩm, tái thẩm… TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC Mục tiêu Vấn đề Bậc Bậc Bậc Tổng Vấn đề 5 11 18 Vấn đề 12 Vấn đề 10 Vấn đề 4 Vấn đề 5 Vấn đề 10 Vấn đề Vấn đề 10 Vấn đề 11 Vấn đề 10 Vấn đề 11 Tổng 51 38 11 100 HỌC LIỆU A GIÁO TRÌNH GT.Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật TTHS Việt Nam, Nxb CAND, Hà Nội, 2009 - 2015, 2017 B TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUỘC * Sách Phạm Hồng Hải, Bảo đảm quyền bào chữa người bị buộc tội, Nxb CAND, Hà Nội, 1999 Nguyễn Văn Hiền, Thủ tục rút gọn TTHS Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2004 Đinh Văn Quế, Thủ tục xét xử vụ án hình sự, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2003 Lê Hữu Thể (chủ biên), Đỗ Văn Bường, Nông Xuân Trường, Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn điều tra, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2005 Trần Quang Tiệp, Về tự cá nhân biện pháp cưỡng chế TTHS, Nxb CTQG, Hà Nội, 2005 19 Trường Đại học Luật Hà Nội, Những nguyên tắc luật TTHS Việt Nam, Nxb CAND, Hà Nội, 2000 Viện khoa học pháp lí, Chế định thẩm phán - Một số vấn đề lí luận thực tiễn, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2004 Võ Khánh Vinh (chủ biên), Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Nxb CAND, Hà Nội, 2004 Văn phòng Quốc hội, Những nội dung Pháp lệnh tổ chức điều tra hình năm 2004, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2004 * Văn quy phạm pháp luật Hiến pháp năm 2013 BLHS nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) BLHS nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2015 BLTTHS nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2003 BLTTHS nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2015 Luật luật sư năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật luật sư năm 2012 Luật tổ chức án nhân dân năm 2014 Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân năm 2014 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2009 10 Pháp lệnh tổ chức điều tra hình năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) 11 Luật tổ chức quan điều tra hình 2015 12 Luật thi hành tạm giữ tạm giam năm 2015 13 Pháp lệnh tổ chức án quân năm 2002 14 Luật thi hành án hình năm 2010 15 Thông tư liên tịch Viện kiểm sát tối cao, Bộ công an Bộ quốc phòng số 05/2005/TTLT-VKSTC-BCA-BQP ngày 07/9/2005 quan hệ phối hợp quan điều tra viện kiểm sát việc thực số quy định BLTTHS năm 2003 16 Thông tư liên tịch Viện kiểm sát tối cao Bộ công an số 01/2010/TTLT-VKSTC-BCA-TANDTC ngày 27/8/2010 hướng dẫn thi hành quy định BLTTHS trả hồ sơ để điều tra bổ sung 17 Thông tư liên tịch Viện kiểm sát tối cao, Bộ công an Bộ quốc phòng - Bộ Tài chính- Bộ Tư pháp số 17/2013/TTLT-VKSTC-BCABQP – BTC- BTP ngày 14/11/2013 hướng dẫn việc đặt tiền để bảo đảm theo quy định Điều 93 Bộ luật Tố tụng hình 20 18 Thông tư Bộ công an số 70/2011/TT-BCA ngày 10/10/2010 quy định chi tiết thi hành quy định BLTTHS liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa giai đoạn điều tra vụ án hình 19 Thông tư liên tịch Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ công an, Bộ tư pháp, Bộ lao động, thương binh xã hội số 01/2011/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BQP-BCA-BTP ngày 12/7/2011 hướng dẫn thi hành số quy định BLTTHS người tham gia tố tụng người chưa thành niên 20 Nghị Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02/10/2004 hướng dẫn thi hành số quy định Phần thứ “Những quy định chung” BLTTHS năm 2003 21 Nghị Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05/11/2004 hướng dẫn thi hành số quy định BLTTHS năm 2003 22 Nghị Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08/12/2005 hướng dẫn thi hành số quy định Phần thứ tư “Xét xử phúc thẩm” BLTTHS năm 2003 23 Nghị Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 hướng dẫn thi hành số quy định Phần thứ năm “Thi hành án định án” BLTTHS năm 2003 24 Nghị định Chính phủ số 82/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 quy định việc thi hành án tử hình hình thức tiêm thuốc độc 25 Nghị định Chính phủ số 47/2013/NĐ-CP ngày13/5 /2013 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định Chính phủ số 82/2011/NĐCP ngày 16/9/2011 quy định việc thi hành án tử hình hình thức tiêm thuốc độc 26 Quy chế công tác thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử vụ án hình ngày 17/9/2007 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 27 Quy chế công tác thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật việc điều tra vụ án hình ngày 02/1/2008 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 21 C TÀI LIỆU THAM KHẢO LỰA CHỌN * Sách Nguyễn Văn Huyên- Lê Lan Chi, Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình năm 2015, Nxb Lao Động, Hà Nội, 2016 Dương Thanh Biểu, Tranh luận phiên sơ thẩm, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2007 Nguyễn Văn Cừ, Chứng luật TTHS Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2005 Phạm Hồng Hải, Mô hình lí luận BLTTHS Việt Nam, Nxb CAND, Hà Nội, 2003 HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 9.1 Lịch trình chung Tuần VĐ LT Hình thức tổ chức dạy-học KTĐG 1-2 3-4 5-6 Kiểm tra BT cá nhân 7-8 9-11 6 Nộp BT học kỳ Tổng 22 30 tiết Nhận BT học kỳ 9.2 Lịch trình chi tiết Tuần 1: Vấn đề 1-2 Hình Số thức tổ tiết chức học dạy-học LT (VĐ1) LT2 (VĐ2) Nội dung Yêu cầu SV chuẩn bị Trình bày khái tiết niệm: TTHS, luật TTHS, giai đoạn TTHS; trình bày nguyên tắc quy định điều 9, 10, 11, 14, 15, 20 BLTTHS.(có tham khảo BLTTHS 2015) *Đọc: - Chương I, Chương II Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2009-2015; 2017 - Từ Điều - Điều 32, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb CAND, Hà Nội, 2004, tr 15 - 70 - Những nguyên tắc luật TTHS, Trường Đại học Luật * Nhận BT học Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2000, tr 13 - 174 kỳ - Các quy định BLTTHS năm 2015 nguyên tắc TTHS(Những tài liệu sử dụng LT 1) Cơ quan tiến hành tiết tố tụng, người tiến hành tố tụng, việc thay đổi người THTT.Người tham gia tố tụng hình sự(có tham khảo *Đọc: - Chương III Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 20092015; 2017 - Điều 33 - Điều 62, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ 23 BLTTH S 2015) Khánh Vinh (chủ biên), Nxb CAND, Hà Nội, 2004, tr 71 - 148 - Chế định thẩm phán - Một số vấn đề lí luận thực tiễn, Viện khoa học pháp lí, Bộ tư pháp, tr 101 129 - Những nội dung PL tổ chức điều tra hình năm 2004, Vụ công tác lập pháp, Văn phòng Quốc hội, tr - 19 - Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn điều tra, Lê Hữu Thể (chủ biên), Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2005, tr 21 - 97 - Các quy định BLTTHS năm 2015 quan có thẩm quyền , người có thẩm quyền THTT(Những tài liệu sử dụng LT2) Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30 thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật TTHS KTĐG Nhận BT học kỳ vào lý thuyết Tuần2: Vấn đề 3-4 Hình Số Nội dung thức tổ tiết chức học 24 Yêu cầu SV chuẩn bị dạy-học LT1 (VĐ3) LT1 (VĐ4) Khái niệm *Đọc: tiết thuộc tính - Chương IV Giáo trình luật TTHS, chứng cứ: Các nguồn chứng cứ; đối tượng chứng minh: nghĩa vụ chứng minh; trình chứng minh (có tham khảo BLTTHS 2015) Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2009-2015; 2017 - Từ Điều 63 - Điều 78, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb CAND, Hà Nội, 2004, tr 150 - 179 - Các quy định BLTTHS năm 2015 chứng chứng minh (Những tài liệu sử dụng LT1) Khái niệm biện tiết pháp ngăn chặn, áp dụng biện pháp ngăn chặn, nêu biện pháp ngăn chặn Phân tích biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam * Đọc: - Chương V Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2009-2015; 2017 - Từ Đ 79 đến Đ 94, Bình luận KH BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb CAND, Hà Nội, 2004, tr 180 - 221 - Về tự cá nhân biện pháp cưỡng chế TTHS, Trần Quang (có tham khảo Tiệp, Nxb CTQG, Hà Nội, 2005, tr 42 BLTTHS 2015) 168 - Các quy định BLTTHS năm 2015 biện pháp ngăn chặn (Những tài liệu sử dụng LT2) Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30 thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật TTHS 25 Tuần 3: Vấn đề 5-6 Hình thức Số tổ chức tiết dạy-học học LT1 (VĐ5) Nội dung Thẩm quyền khởi tố vụ án * Đọc: tiết hình sự; sở khởi - Chương VI Giáo tố vụ án hình sự; không khởi tố vụ án hình sự; khởi tố vụ án theo yêu cầu người bị hại (có tham khảo BLTTHS 2015) * Kiểm tra BT cá nhân 26 Yêu cầu SV chuẩn bị trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 20092015;2017 - Từ Điều 100 đến Điều 109, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb CAND, Hà Nội, 2004, tr 237 - 313 - Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn điều tra, Nguyễn Văn Bường (chủ biên), Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2005, tr 67 - 188 - Các quy định BLTTHS năm 2015 khởi tố vụ án hình (Những tài liệu sử dụng LT 1) LT (VĐ6) Những quy định chung * Đọc: tiết điều tra; hoạt động hỏi cung bị - Chương VII Giáo can, lấy lời khai người làm chứng, khám xét; tạm đình điều tra kết thúc điều tra (tham khảo quy định BLTTHS 2015) trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2009-2015; 2017 - Từ Điều 110 đến Điều 159, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb CAND, Hà Nội, 2004, tr 314 - 432 - Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn điều tra, Nguyễn Văn Bường (chủ biên), Nxb.TPHà Nội, 2005, tr 67 - 188 - Những nội dung PL tổ chức điều tra hình năm 2004, Vụ công tác lập pháp, Văn phòng Quốc hội, tr - 52 - Các quy định BLTTHS năm 2015 điều tra vụ án hình (Những tài liệu sử dụng LT 2) 27 Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30 thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật TTHS KTĐG Kiểm tra BT cá nhân vào lý thuyết Tuần 4: Vấn đề 7-8 Hình thức Số tổ chức tiết dạy-học học LT (VĐ7) LT2 (VĐ8) 28 Nội dung Yêu cầu SV chuẩn bị Nhiệm vụ viện kiểm * Đọc: tiết sát giai đoạn truy - Chương VIII Giáo trình tố; hoạt động viện kiểm sát giai đoạn truy tố; định viện kiểm sát giai đoạn truy tố (có tham khảo BLTTHS 2015) luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2009-2015; 2017 - Từ Điều 166 đến Điều 169, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb CAND, Hà Nội, 2004, tr 489 - 502 - Các quy định BLTTHS năm 2015 truy tố(Những tài liệu sử dụng LT 1) Thẩm quyền xét xử sơ tiết thẩm; định án giai đoạn chuẩn bị xét xử; quy định chung thủ tục tố tụng phiên toà; trình tự phiên sơ *Đọc: - Chương IX Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2009-2015; 2017 - Từ Điều 170 đến Điều 229, Bình luận khoa học BLTTHS thẩm (có tham khảo năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb CAND, Hà BLTTHS 2015) Nội, 2004, tr 505 - 628 - Thủ tục xét xử vụ án hình sự, Đinh Văn Quế, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2003, tr 138 - 223 - Các quy định BLTTHS năm 2015 xét xử sơ thẩm vụ án hình (Những tài liệu sử dụng LT2) Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30 thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật TTHS Tuần 5: Vấn đề - 11 Hình thức Số Nội dung tổ chức tiết dạy-học học LT1 - Kháng cáo, tiết kháng nghị phúc (VĐ9) thẩm; phạm vi xét xử phúc thẩm; thẩm quyền án cấp phúc thẩm (có tham khảo BLTTHS 2015) Yêu cầu SV chuẩn bị * Đọc: - Chương X Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2009-2015; 2017 - Từ Điều 230 đến Điều 254, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb CAND, Hà Nội, 2004, tr 505 – 628 - Thủ tục xét xử vụ án hình sự, - SV tự nghiên Đinh Văn Quế, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2003, tr 224 – 285 cứu Vấn đề 10 29 * Nộp BT học kỳ LT2 (VĐ11) KTĐG - Các quy định BLTTHS năm 2015 xét xử phúc thẩm VAHS(Những tài liệu sử dụng LT 1) Tính chất giám tiết đốc thẩm tái thẩm; kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm tái thẩm; thẩm quyền hội đồng giám đốc thẩm tái thẩm (có tham khảo BLTTHS 2015) * Đọc: - Chương XII Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2009, 2010, 2011 - Từ Điều 272 đến Điều 300, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb CAND, Hà Nội, 2004, tr 745 – 806 - Thủ tục xét xử vụ án hình sự, Đinh Văn Quế, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2003, tr 286 – 355 - Các quy định BLTTHS năm 2015 giám đốc thẩm, tái thẩm (Những tài liệu sử dụng LT 2) Nộp BT học kỳ vào lý thuyết 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC - Theo Quy chế đào tạo hành - Kết kiểm tra đánh giá công khai cho SV biết 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11.1 Đánh giá thường xuyên: Kiểm diện 11.2 Đánh giá định kì 30 Hình thức 01 BT cá nhân Tỉ lệ 15 % BT học kỳ 15% Thi kết thúc học phần 70 % 11.3 Tiêu chí đánh giá - Hình thức: Bài thi học phần lấy NH đề thi GV giảng dạy buổi có lịch thi theo định trưởng môn - Tiêu chí đánh giá: Theo đáp án Tổng: 10 điểm  Thi kết thúc học phần: - Hình thức thi: Thi viết - Tiêu chí đánh giá thi viết theo hình thức tự luận kết hợp bán trắc nghiệm giải tình (bài tập): Theo đáp án đề thi + Điểm cho câu bán trắc nghiệm điểm + Điểm cho BT tình điểm + Điểm cho câu tự luận điểm Tổng: 10 điểm (Thi kết thúc học phần, sinh viên sử dụng BLTTHS) 31 MỤC LỤC Tran g 10 32 Thông tin giảng viên Môn học tiên Tóm tắt nội dung môn học Nội dung chi tiết môn học Mục tiêu chung môn học Mục tiêu nhận thức chi tiết Tổng hợp mục tiêu nhận thức Học liệu Hình thức tổ chức dạy-học Chính sách môn học 4 18 19 22 30 ... đề XHCN Xã hội chủ nghĩa TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân liên thông Luật tố. .. Vấn đề Bậc Bậc Bậc Tổng Vấn đề 5 11 18 Vấn đề 12 Vấn đề 10 Vấn đề 4 Vấn đề 5 Vấn đề 10 Vấn đề Vấn đề 10 Vấn đề 11 Vấn đề 10 Vấn đề 11 Tổng 51 38 11 100 HỌC LIỆU A GIÁO TRÌNH GT.Trường Đại học Luật. .. hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; tổ chức, nguyên tắc hoạt động quan tiến hành tố tụng, quyền nghĩa vụ người tham gia tố tụng; trường hợp cụ thể thay đổi người tiến hành tố tụng Vấn đề Chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương môn luật tố tụng hình sự 2TC , Đề cương môn luật tố tụng hình sự 2TC , Đề cương môn luật tố tụng hình sự 2TC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay