Đề cương môn luật thương mại 2 3TC

51 39 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:04

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI MODULE HÀ NỘI - 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT CAND CTQG GV GVC KTĐG LT LVN MT NC TC VĐ Bài tập Công an nhân dân Chính trị quốc gia Giảng viên Giảng viên Kiểm tra đánh giá Lí thuyết Làm việc nhóm Mục tiêu Nghiên cứu Tín Vấn đề TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI Hệ đào tạo: Chính quy - Cử nhân ngành: Luật, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh Luật thương mại quốc tế Tên môn học: Luật thương mại (module 2) Số tín chỉ: 03 Loại môn học: Bắt buộc THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN TS Nguyễn Quý Trọng – GVC, Trưởng Bộ môn E-mail: trongltm@gmail.com TS Vũ Phương Đông - GV E-mail: vuphuongdonghlu@gmail.com TS Nguyễn Thị Dung - GVC, Phó trưởng Khoa pháp luật kinh tế E-mail: nguyenthidunghlu@gmail.com PGS.TS Trần Ngọc Dũng E-mail: tndung12854@yahoo.com PGS.TS Nguyễn Viết Tý E-mail: nguyenvietty2003@yahoo.com TS Nguyễn Thị Yến - GV E-mail: ntyen.law@gmail.com TS Trần Thị Bảo Ánh - GV E-mail: baoanhltm@yahoo.com ThS Trần Quỳnh Anh - GV Email: quynhanhtran1912@yahoo.com ThS Nguyễn Như Chính - GV E-mail: chinh_nguyennhu1756@yahoo.com 10 ThS Nguyễn Ngọc Anh - GV E-mail: ngocanh.ltm@gmail.com 11 ThS Lê Hương Giang - GV E-mail: lehuonggiang.hlu@gmail.com 12 ThS Vũ Thị Hoà Như - GV E-mail: vuhoanhuhlu@gmail.com 13 ThS Lê Ngọc Anh - GV E-mail: lengocanhhlu@gmail.com 14 ThS Nguyễn Thị Huyền Trang - GV Email: huyen_trang_1210@yahoo.com 15 ThS Phạm Thị Huyền - GV Email: huyen.phuong2412@gmail.com 16 ThS Cao Thanh Huyền Email: caothanhhuyen0507@gmail.com 17 Ths Trần Trọng Đại Email: trantrongdai.hlu@gmail.com 18 Ths Nguyễn Quang Huy Email: huycleve91@gmail.com Văn phòng Bộ môn luật thương mại Phòng 1512, nhà A (tầng 15), Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội E-mail: vanphongbomonltm@yahoo.com Giờ làm việc: 8h00 - 16h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày nghỉ lễ) MÔN HỌC TIÊN QUYẾT Luật thương mại (module 1) - CNBB12 TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Luật thương mại môn học chuyên ngành, cung cấp kiến thức thương nhân hành vi thương mại Bên cạnh đó, luật thương mại cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức giải tranh chấp thương mại, đặc biệt giải tranh chấp thương mại án Môn học thiết kế thành module Module có nội dung gồm 12 vấn đề NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Pháp luật mua bán hàng hoá 1.1 Khái quát mua bán hàng hoá 1.1.1 Khái niệm mua bán hàng hoá 1.1.2 Nguồn luật điều chỉnh quan hệ mua bán hàng hoá 1.2 Hợp đồng mua bán hàng hoá thương mại 1.2.1 Khái niệm đặc điểm hợp đồng mua bán hàng hoá 1.2.2 Nội dung hợp đồng mua bán hàng hoá 1.2.3 Giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá 1.2.4 Điều kiện có hiệu lực hợp đồng mua bán hàng hoá 1.2.5 Thực hợp đồng mua bán hàng hoá 1.2.6 Trách nhiệm vi phạm hợp đồng mua bán hàng hoá Vấn đề Những vấn đề chung cung ứng dịch vụ thương mại 2.1 Khái niệm, đặc điểm dịch vụ 2.2 Khái niệm, đặc điểm cung ứng dịch vụ thương mại 2.3 Các dịch vụ thương mại theo Luật thương mại năm 2005 2.4 Quyền nghĩa vụ bên hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại 2.4.1 Quyền nghĩa vụ bên cung ứng dịch vụ thương mại 2.4.2 Quyền nghĩa vụ bên sử dụng dịch vụ thương mại Vấn đề Pháp luật đại diện cho thương nhân môi giới thương mại 3.1 Đại diện cho thương nhân 3.1.1 Khái niệm, đặc điểm 3.1.2 Quyền nghĩa vụ bên quan hệ đại diện cho thương nhân 3.1.3 Chấm dứt hợp đồng đại diện cho thương nhân 3.2 Môi giới thương mại 3.2.1 Khái niệm, đặc điểm 3.2.2 Quyền nghĩa vụ bên quan hệ môi giới thương mại Vấn đề Pháp luật uỷ thác mua bán hàng hoá đại lí thương mại 4.1 Uỷ thác mua bán hàng hoá 4.1.1 Khái niệm, đặc điểm 4.1.2 Quyền nghĩa vụ bên quan hệ uỷ thác mua bán hàng hoá 4.2 Đại lí thương mại 4.2.1 Khái niệm, đặc điểm 4.2.2 Các hình thức đại lí 4.2.3 Quyền nghĩa vụ bên quan hệ đại lí 4.2.4 Chấm dứt hợp đồng đại lí Vấn đề Pháp luật khuyến mại quảng cáo thương mại 5.1 Khuyến mại 5.1.1 Khái niệm, đặc điểm 5.1.2 Các hình thức khuyến mại hạn mức khuyến mại 5.1.3 Thủ tục thực khuyến mại 5.1.4 Các hoạt động khuyến mại bị cấm thực 5.2 Quảng cáo thương mại 5.2.1 Khái niệm, đặc điểm 5.2.2 Nội dung phương tiện quảng cáo thương mại 5.2.3 Các chủ thể tham gia vào trình quảng cáo 5.2.4 Thủ tục thực quảng cáo thương mại 5.2.5 Các hoạt động quảng cáo thương mại bị cấm thực Vấn đề Pháp luật dịch vụ logistics 6.1 Khái niệm đặc điểm dịch vụ logistics 6.2 Chuỗi dịch vụ logistics 6.3 Hợp đồng dịch vụ logistics 6.4 Điều kiện để kinh doanh dịch vụ logistics giới hạn trách nhiệm thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics Vấn đề Pháp luật đấu giá hàng hoá 7.1 Khái niệm đặc điểm đấu giá hàng hoá 7.1.1 Khái niệm đấu giá hàng hoá 7.1.2 Đặc điểm đấu giá hàng hoá 7.2 Các hình thức đấu giá hàng hoá 7.2.1 Đấu giá theo phương thức trả giá lên đấu giá theo phương thức đặt giá xuống 7.2.2 Đấu giá dùng lời nói đấu giá không dùng lời nói 7.3 Chủ thể tham gia vào quan hệ đấu giá hàng hoá 7.3.1 Người bán hàng hoá 7.3.2 Người tổ chức bán đấu giá hàng hoá người điều hành bán đấu giá 7.3.3 Người mua hàng hoá 7.4 Nguyên tắc đấu giá hàng hoá 7.4.1 Nguyên tắc công khai 7.4.2 Nguyên tắc trung thực 7.4.3 Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi ích bên tham gia 7.5 Thủ tục trình tự đấu giá hàng hoá 7.5.1 Lập hợp đồng dịch vụ tổ chức bán đấu giá 7.5.2 Xác định giá khởi điểm 7.5.3 Chuẩn bị bán đấu giá hàng hoá 7.5.4 Tiến hành đấu giá hàng hoá 7.5.5 Hoàn thành văn bán đấu giá hàng hoá Vấn đề Pháp luật đấu thầu hàng hoá, dịch vụ 8.1 Khái niệm đặc điểm đấu thầu hàng hoá, dịch vụ 8.1.1 Khái niệm đấu thầu hàng hoá, dịch vụ 8.1.2 Đặc điểm đấu thầu hàng hoá, dịch vụ 8.2 Phân loại đấu thầu hàng hoá, dịch vụ 8.2.1 Đấu thầu rộng rãi đấu thầu hạn chế 8.2.2 Đấu thầu túi hồ sơ đấu thầu hai túi hồ sơ 8.3 Nguyên tắc đấu thầu hàng hoá, dịch vụ 8.3.1 Nguyên tắc coi trọng tính hiệu 8.3.2 Nguyên tắc cạnh tranh với điều kiện ngang 8.3.3 Nguyên tắc thông tin đầy đủ, công khai 8.3.4 Nguyên tắc bảo mật thông tin đấu thầu 8.3.5 Nguyên tắc đánh giá khách quan, công 8.4 Thủ tục trình tự đấu thầu hàng hoá, dịch vụ 8.4.1 Mời thầu 8.4.2 Dự thầu 8.4.3 Mở thầu 8.4.4 Đánh giá so sánh hồ sơ dự thầu 8.4.5 Xếp hạng lựa chọn nhà thầu 8.4.6 Thông báo kết thầu kí kết hợp đồng Vấn đề Pháp luật số hoạt động thương mại khác 9.1 Gia công thương mại 9.1.1 Khái niệm đặc điểm gia công thương mại 9.1.2 Hợp đồng gia công thương mại 9.2 Cho thuê hàng hoá 9.2.1 Khái niệm đặc điểm cho thuê hàng hoá 9.2.2 Hợp đồng cho thuê hàng hoá 9.3 Dịch vụ giám định 9.3.1 Khái quát dịch vụ giám định 9.3.2 Quyền nghĩa vụ bên quan hệ giám định Vấn đề 10 Chế tài thương mại 10.1 Khái niệm chế tài thương mại 10.2 Căn áp dụng chế tài thương mại 10.3 Các hình thức chế tài thương mại 10.4 Miễn trách nhiệm Vấn đề 11 Những vấn đề chung giải tranh chấp thương mại 11.1 Khái quát tranh chấp thương mại 11.2 Giải tranh chấp thương mại án 11.2.1 Bản chất việc giải tranh chấp án 11.2.2 Thẩm quyền án giải tranh chấp thương mại 11.2.3 Sơ lược giai đoạn xét xử án (chỉ giới thiệu sơ lược sinh viên chưa học luật tố tụng dân sự) 11.3 Các hình thức giải tranh chấp án 11.3.1.Thương lượng 11.3.2 Hoà giải 11.3.3 Trọng tài thương mại 11.3.3.1 Bản chất trọng tài thương mại 11.3.3.2 Các hình thức trọng tài 11.3.3.3 Thành lập trung tâm trọng tài Vấn đề 12 Thủ tục giải tranh chấp thương mại trọng tài thương mại 12.1 Các nguyên tắc giải tranh chấp thương mại trọng tài thương mại 12.1.1 Nguyên tắc thoả thuận trọng tài 12.1.2 Nguyên tắc trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư, phải vào pháp luật tôn trọng thoả thuận bên giải tranh chấp 12.1.3 Nguyên tắc giải lần 12.1.4 Nguyên tắc giải không công khai 12.2 Thẩm quyền giải tranh chấp thương mại trọng tài thương mại 12.2.1 Trọng tài có thẩm quyền giải tranh chấp phát sinh hoạt động kinh doanh thương mại 12.2.2 Trọng tài có thẩm quyền giải tranh chấp phát sinh hoạt động kinh doanh thương mại bên tranh chấp chủ thể kinh doanh 12.2.3 Trọng tài có thẩm quyền giải tranh chấp phát sinh hoạt động kinh doanh thương mại bên tranh chấp có thoả thuận trọng tài thoả thuận trọng tài có hiệu lực 12.3 Trình tự, thủ tục giải tranh chấp thương mại trọng tài thương mại 12.3.1 Nộp nhận đơn kiện 12.3.2 Thành lập hội đồng trọng tài 12.3.3 Công tác điều tra chuẩn bị hồ sơ 12.3.4 Phiên họp giải tranh chấp 12.3.5 Huỷ định trọng tài, thi hành định trọng tài MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 5.1 Mục tiêu nhận thức  Về kiến thức Có hiểu biết toàn diện hoạt động thương mại chủ yếu thương nhân tiến hành; Nắm đặc trưng pháp lí hoạt động mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thương mại, trung gian thương mại, xúc tiến thương mại, đấu thầu, đấu giá, dịch vụ logistics số hoạt động thương mại khác; Nắm quy định quyền nghĩa thương nhân tiến hành hoạt động thương mại nói trên; Nắm quy định hình thức nguyên tắc áp dụng chế tài thương mại; Có hiểu biết tranh chấp thương mại phương thức giải tranh chấp thương mại kinh tế thị trường; Nắm chất trọng tài thương mại, hình thức trọng tài nguyên tắc tố tụng trọng tài ưu điểm hạn chế thủ tục tố tụng này; Hiểu biết vai trò hỗ trợ quan tư pháp hoạt động trọng tài; Trình bày trình tự, thủ tục giải vụ tranh chấp thương mại theo thủ tục trọng tài  Về kĩ Hình thành phát triển lực thu thập thông tin, kĩ tổng hợp, hệ thống hoá vấn đề mối quan hệ tổng thể; kĩ so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá vấn đề luật thương mại Thành thạo số kĩ tìm, tra cứu sử dụng quy định pháp luật để giải tình nảy sinh thực tiễn kinh doanh; Vận dụng kiến thức hoạt động thương mại thương nhân chế tài thương mại để tư vấn đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương mại; Vận dụng kiến thức hoạt động thương mại thương nhân 10 Fancis Lemeunier, Nxb CTQG, 1993 Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ sáu - Địa điểm: Phòng 206, nhà K4 Tuần 6: Vấn đề Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lí thuyết - Giới thiệu khái niệm, đặc điểm khuyến TC mại, quảng cáo thương mại; dịch vụ khuyến mại, dịch vụ quảng cáo - Nội dung pháp luật khuyến mại: Các hình thức khuyến mại, hoạt động khuyến mại bị cấm thực hiện, thủ tục khuyến mại - Nội dung pháp luật quảng cáo thương mại: Sản phẩm phương tiện quảng cáo, hoạt động quảng cáo bị cấm thực hiện, thủ tục quảng cáo * Đọc: - Giáo trình luật thương mại (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2006, tr 149 - 150, 163 - 165 - Nghị định Chính phủ số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 quy định chi tiết thi hành Luật thương mại hoạt động xúc tiến thương mại - Pháp lệnh quảng cáo văn hướng dẫn thi hành - Pháp luật xúc tiến thương mại Việt Nam - Những vấn đề lí luận thực tiễn, Nguyễn Thị Dung, Nxb CTQG, Hà Nội, 2007 Seminar - Giải tình * Đọc: - Trao đổi nội dung - Hỏi đáp luật thương TC lí thuyết vướng mắc mại, Nguyễn Thị Dung (chủ 37 * Nộp BT nhóm Tự NC biên), Nxb Chính trị-hành chính, 2011 - Pháp luật trưng bày * Đọc: giới thiệu hàng hoá, dịch - Giáo trình luật thương mại vụ hội chợ triển lãm (tập 2), Trường Đại học Luật - Tự tìm hiểu nghiên Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, cứu vấn đề nhằm 2006, tr 149, 150, 163 - 165 đáp ứng mục tiêu - Nghị định Chính phủ số ngày nhận thức vấn đề thứ 37/2006/NĐ-CP 04/4/2006 quy định chi thiết thi hành Luật thương mại hoạt động xúc tiến thương mại - Luật quảng cáo năm 2012 - Pháp luật xúc tiến thương mại kinh tế thị trường Việt Nam - Những vấn đề lí luận thực tiễn, Nguyễn Thị Dung, Nxb CTQG, 2007 Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ sáu - Địa điểm: Phòng206, nhà K4 KTĐG Nộp BT nhóm thảo luận Tuần 7: Vấn đề Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lí thuyết 38 Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Giới thiệu chất * Đọc: pháp lí dịch vụ - Chương XIII Giáo trình luật LVN Tự NC TC logistics chuỗi dịch vụ logistics - Giới thiệu khái niệm đặc điểm hợp đồng logistics - Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics - Giới hạn trách nhiệm thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics thương mại (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2006, tr 227 - 265 - Mục Chương Luật thương mại năm 2005 - Nghị định Chính phủ số 140/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 quy định chi tiết Luật thương mại điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics giới hạn trách nhiệm thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics - Bộ luật hàng hải - Luật hàng không dân dụng - Thống nội TC dung cần thuyết trình, dự kiến câu hỏi phương án trả lời câu hỏi liên quan đến BT nhóm - Phân công nhiệm vụ cụ thể thuyết trình - Phân công thực nội dung thảo luận liên quan đến BT nhóm khác - Chuẩn bị vấn đề cần thuyết trình - Chuẩn bị vấn đề cần thảo luận liên quan đến BT nhóm nhóm lại lớp thảo luận - Gửi thuyết trình (tóm tắt) cho nhóm lớp thảo luận nghiên cứu trước - Tự tìm hiểu nghiên cứu vấn đề nhằm đáp ứng mục tiêu nhận thức vấn đề thứ * Đọc: - Vận tải giao nhận ngoại thương, Trường đại học ngoại thương, Hà Nội, 2005 39 Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ sáu - Địa điểm: Phòng 206, nhà K4 Tuần 8: Thuyết trình BT nhóm số thảo luận vấn đề có liên quan Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Nội dung Seminar - Thuyết trình BT nhóm thảo luận vấn đề có TC liên quan đến BT nhóm LVN - Rút kinh nghiệm chọn, triển khai thuyết trình TC BT nhóm số - Rút kinh nghiệm thảo luận thuyết trình nhóm - Chọn BT nhóm số Tư vấn Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Sinh viên định báo cáo kết BT nhóm tối đa phút - Trả lời câu hỏi nhóm khác GV - Suy nghĩ cho ý kiến vấn đề có liên quan đến BT nhóm - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ sáu - Địa điểm: Phòng 206, nhà K4 Tuần 9: Vấn đề Hình thức Số 40 Nội dung Yêu cầu sinh viên tổ chức dạy-học TC chuẩn bị Lí thuyết - Khái niệm, đặc điểm đấu giá TC hàng hoá - Hình thức đấu giá hàng hoá - Thủ tục trình tự đấu giá hàng hoá * Đọc: - Chương XII Giáo trình luật thương mại (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2007 - Mục Chương Luật thương mại năm 2005 - Bộ luật dân năm 2005 - Nghị định Chính phủ số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 bán đấu giá tài sản LVN - Nghiên cứu xác định hướng TC triển khai BT - Phân công công việc cho thành viên - Điểm danh, ghi biên LVN (Lưu ý: nhóm lớp thảo luận không phép chọn trùng BT nhóm) Tự NC Tư vấn - Tự tìm hiểu nghiên cứu vấn đề nhằm đáp ứng mục tiêu vấn đề thứ * Đọc: - Luật thương mại năm 2005 - Bộ luật dân năm 2005 - Nghị định Chính phủ số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 bán đấu giá tài sản - Luật thương mại giải tranh chấp thương mại, Nguyễn Thị Khế, Nxb Tài chính, Hà Nội, 2007, tr 175 - 192 - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp 41 học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ sáu - Địa điểm: Phòng 206, nhà K4 Tuần 10: Vấn đề Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Nội dung Lí thuyết - Khái niệm, đặc điểm đấu thầu TC - Hình thức phương thức đấu thầu hàng hoá, dịch vụ - Thủ tục trình tự đấu thầu hàng hoá, dịch vụ Seminar -Quyền nghĩa vụ bên quan hệ TC đấu thầu - Quyền nghĩa vụ bên quan hệ đấu giá - Bài tập tình Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Chương XII Giáo trình luật thương mại (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2006 - Mục Chương Luật thương mại năm 2005 - Luật đấu thầu năm 2005 - Chương XII Giáo trình luật thương mại (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2006 - Mục Chương Luật thương mại năm 2005 - Luật đấu thầu năm 2005 - Kiểm tra thảo luận (Bài cá nhân số 2) Tự NC - Tự tìm hiểu nghiên * Đọc: cứu vấn đề nhằm - Luật thương mại năm 2005; đáp ứng mục tiêu - Luật đấu thầu năm 2013 nhận thức vấn đề thứ Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp 42 học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ sáu - Địa điểm: Phòng 206, nhà K4 Tuần 11: Vấn đề Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lý thuyết Tự NC LVN Nội dung - Khái niệm, đặc điểm hoạt TC động thương mại: Gia công thương mại; cho thuê hàng hoá; dịch vụ giám định - Pháp luật điều chỉnh hoạt động gia công thương mại; cho thuê hàng hoá; dịch vụ giám định - Tự tìm hiểu nghiên cứu vấn đề nhằm thực mục tiêu vấn đề thứ - Thống nội dung cần thuyết TC trình, dự kiến câu hỏi phương án trả lời câu hỏi liên quan Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * SV trình bày tóm tắt đặc điểm pháp lí hoạt động thương mại: - Nhóm 1: Gia công thương mại - Nhóm 2: Cho thuê hàng hoá - Nhóm 3: Dịch vụ giám định * Đọc: - Mục Chương XIII, Giáo trình luật thương mại (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2006, tr 265 275 - Mục Chương Luật thương mại năm 2005 - Luật thương mại giải tranh chấp thương mại, Nguyễn Thị Khế, Nxb Tài chính, Hà Nội, 2007, tr 168 - 175; 227 - 236 - Chuẩn bị vấn đề cần thuyết trình - Chuẩn bị vấn đề cần thảo luận liên quan đến BT nhóm nhóm lại lớp thảo 43 đến BT nhóm - Phân công nhiệm vụ cụ thể thuyết trình - Phân công thực nội dung thảo luận liên quan đến BT nhóm khác Tư vấn luận - Gửi thuyết trình (tóm tắt) cho nhóm lớp thảo luận - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ sáu - Địa điểm: Phòng 206, nhà K4 Tuần 12: Thảo luận vấn đề kiểm tra tập tuần số Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Seminar Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Quyền nghĩa vụ - Sinh viên nghiên cứu bên quan hệ gia công quy định Luật thương TC thương mại mại năm 2005 Bộ - Quyền nghĩa vụ bên luật dân năm 2005 quan hệ cho thuê hàng hóa - Điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định, giá trị pháp lý chứng thư giám định, trách nhiệm tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định * Kiểm tra BT cá nhân Tư vấn 44 - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ sáu - Địa điểm: Phòng 206, nhà K4 KTĐG Kiểm tra BT cá nhân thảo luận Tuần 13: Vấn đề 10 Hình thức tổ chức dạy-học Lý thuyết Số Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị TC - Khái niệm , đặc điểm Đọc: chế tài thương mại TC - Các hình thức chế tài Chương VII, Luật Thương mại 2005 thương mại - Căn áp dụng chế Seminar Tự NC tài thương mại - Tình áp * SV trình bày tóm tắt vấn dụng chế tài thương đề pháp lí chế tài thương mại mại: TC - Tự tìm hiểu nghiên - Nhóm 1: Khái quát cứu vấn đề nhằm hình thức chế tài thương mại đáp ứng mục tiêu - Nhóm 2: Làm rõ nhận thức vấn đề thứ áp dụng chế tài thương mại - Nhóm 3: So sánh với chế 10 tài hợp đồng theo quy định Bộ luật dân * Đọc: - Chương IX Giáo trình luật thương mại (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb 45 CAND, Hà Nội, 2006 - Mục Chương Luật thương mại năm 2005 - Bộ luật dân năm 2005 Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ sáu - Địa điểm: Phòng 206, nhà K4 Tuần 14: Vấn đề 11 Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lí thuyết - Giới thiệu loại TC tranh chấp thương mại - Giới thiệu hình thức giải tranh chấp thương mại Seminar Phân biệt - Chương XVII Giáo trình luật thương hình thức giải mại (tập 2), Trường Đại học Luật Hà TC TCTM; Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2006 46 * Đọc: - Chương XVII Giáo trình luật thương mại (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2006 - Chương IX Giáo trình luật thương mại (tập 2), Bùi Ngọc Cường (chủ biên), Nxb Giáo dục, tr 145 - 163 - Luật thương mại giải tranh chấp thương mại, Nguyễn Thị Khế, Nxb Tài chính, Hà Nội, 2007, tr 248 - 280 - Chương VII Giáo trình luật tố tụng dân Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2007 - Luật trọng tài thương mại năm 2010 Tự NC Tư vấn - Ưu điểm, hạn chế hình thức giải TCTM - Bài tập tình - Luật thương mại giải tranh chấp thương mại, Nguyễn Thị Khế, Nxb Tài chính, Hà Nội, 2007, tr 248 - 280 - Chương VII Giáo trình luật tố tụng dân Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2007 - Tự tìm hiểu nghiên cứu vấn đề nhằm đáp ứng mục tiêu nhận thức vấn đề thứ 11 * Đọc: - Trọng tài phương thức giải tranh chấp lựa chọn, Geneva 2001, VIAC - 50 phán trọng tài quốc tế chọn lọc, Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, Nxb CTQG, Hà Nội, 2004 - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ sáu - Địa điểm: Phòng 206 , nhà K4 Tuần 15: Vấn đề 12 Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lí thuyết Nội dung - Giới thiệu nguyên tắc giải TC tranh chấp thương mại trọng tài thương mại - Giới thiệu thẩm quyền giải tranh chấp thương mại trọng tài thương mại Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Chương XVIII, Giáo trình luật thương mại (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2006, tr 471 - 498 - Chương IX, Giáo trình luật thương mại (tập 2), Bùi Ngọc Cường (chủ biên), Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2008 tr 149 - 163 47 - Giới thiệu trình tự, thủ tục giải tranh chấp thương mại trọng tài thương mại Seminar - Giải tình TC - Nhận xét quy định pháp luật trọng tài thương mại * Nộp BT lớn học kỳ * Đọc: - Luật trọng tài thương mại năm 2010 - Giáo trình luật thương mại (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2006 - Trọng tài phương thức giải tranh chấp lựa chọn, Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, 2004 Tự NC - Tự tìm hiểu nghiên cứu vấn đề nhằm đáp ứng mục tiêu nhận thức vấn đề thứ 12 - Những điểm Dự thảo Luật trọng tài * Đọc: - 50 phán trọng tài quốc tế chọn lọc, Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, Nxb CTQG, Hà Nội, 2004 - Hỏi đáp luật thương mại, Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Nxb Chính trị-hành chính, 2011 Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ sáu - Địa điểm: Phòng 206, nhà K4 KTĐG Nộp BT lớn học kỳ thảo luận 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC 48 - Theo quy định chung; - Các BT giống phần toàn (trừ trường hợp rõ nguồn trích dẫn) bị trừ điểm theo quy chế; - nhóm lớp thảo luận không phép chọn trùng BT nhóm GV nghe thuyết trình định trừ điểm nhóm trùng BT 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện; - Minh chứng tham gia seminar, LVN, BT 11.2 Đánh giá định kì Hình thức BT cá nhân BT nhóm BT lớn học kỳ Thi kết thúc học phần Tỉ lệ 10% 10% 10% 70% 11.3 Tiêu chí đánh giá  BT cá nhân - Hình thức: Bài viết tối đa trang khổ giấy A4; cỡ chữ: 14; font: Times New Roman Vn.Time; kích thước lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2.5cm, 2.5cm, 3.5cm, 2cm; dãn dòng 1.5 lines (hoặc yêu cầu viết tay) - Nội dung: Kiểm tra thái độ tự học, tự nghiên cứu mục tiêu cụ thể nội dung tuần - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề cần phân tích, bình luận, nghiên cứu + Bài viết đảm bảo tính trung thực, có liên hệ thực tiễn + Ngôn ngữ sáng, chuẩn theo tiếng Việt 49 + Tài liệu tham khảo hợp lệ  BT nhóm - Hình thức: Nhóm trình bày báo cáo dạng tiểu luận, viết tối đa 15 trang khổ giấy A4; cỡ chữ: 14; font: Times New Roman Vn.Time; kích thước lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2.5cm, 2.5cm, 3.5cm, 2cm; dãn dòng 1.5 lines (hoặc yêu cầu viết tay) - Nội dung: Giải BT nhóm (trong BT); thái độ thành viên nhóm khả phối hợp LVN, giải BT giao - Tiêu chí đánh giá: + Yêu cầu viết: Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí, khả thi Phân tích lập luận logic, có liên hệ thực tiễn Ngôn ngữ sáng, chuẩn theo tiếng Việt Tài liệu tham khảo hợp lệ + Báo cáo kết LVN  BT lớn - Hình thức: Bài viết tối đa 15 trang, khổ giấy A4; cỡ chữ: 14; font: Times New Roman Vn.Time; kích thước lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2.5cm, 2.5cm, 3.5cm, 2cm; dãn dòng 1.5 lines (hoặc yêu cầu viết tay), đóng thành - Nội dung: Giải BT lớn (trong BT sinh viên tự chọn phải Bộ môn chấp thuận) - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí, khả thi + Phân tích lập luận logic sâu sắc, có liên hệ thực tiễn nhằm giải vấn đề mà thực tế đặt + Ngôn ngữ sáng, chuẩn theo tiếng Việt + Tài liệu tham khảo hợp lệ  Thi kết thúc học phần - Hình thức: Thi viết, bao gồm câu hỏi trắc nghiệm, tự luận BT tình (được sử dụng văn pháp luật) 50 - Nội dung: 12 vấn đề đề cương môn học - Yêu cầu: Đạt 159 mục tiêu nhận thức thể mục Đề cương - Tiêu chí đánh giá: + Đối với thi viết: Theo đáp án chi tiết Bộ môn MỤC LỤC Trang 5.1 Khuyến mại Vấn đề Pháp luật dịch vụ logistics .6 Vấn đề Pháp luật đấu thầu hàng hoá, dịch vụ .7 Lí thuyết 32 Tự NC 33 51 ... thuyết NC vấn 1 2 Nhận loại tập 2 2 Làm BT cá nhân số 2 2 Nộp BT nhóm 2 2 Thuyết trình BT nhóm 2 10 2 11 2 12 Làm BT cá nhân số 13 10 2 14 11 2 15 12 2 Nộp BT lớn 24 tiết 20 tiết 12t 15t 24 10 Tổng... chấp thương mại trọng tài TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC Mục tiêu Vấn đề Vấn đề Vấn đề Vấn đề Vấn đề Vấn đề 22 Bậc Bậc Bậc Tổng 4 7 4 1 16 10 12 19 Vấn đề Vấn đề Vấn đề Vấn đề Vấn đề 10 Vấn đề 11... vụ thương mại 2. 3 Các dịch vụ thương mại theo Luật thương mại năm 20 05 2. 4 Quyền nghĩa vụ bên hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại 2. 4.1 Quyền nghĩa vụ bên cung ứng dịch vụ thương mại 2. 4 .2 Quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương môn luật thương mại 2 3TC , Đề cương môn luật thương mại 2 3TC , Đề cương môn luật thương mại 2 3TC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay