đề cương môn luật thương mại 1

48 35 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:04

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI MODULE HÀ NỘI - 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT CTCP DNTN ĐKKD GV GVC HTX HKD HNCN KTĐG LVN MT NC TC TNHH VĐ Bài tập Công ti cổ phần Doanh nghiệp tư nhân Đăng kí kinh doanh Giảng viên Giảng viên Hợp tác xã Hộ kinh doanh Hội nghị chủ nợ Kiểm tra đánh giá Làm việc nhóm Mục tiêu Nghiên cứu Tín Trách nhiệm hữu hạn Vấn đề TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI Hệ đào tạo: Chính quy - Cử nhân ngành: Luật, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh Luật thương mại quốc tế Tên môn học: Luật thương mại (module 1) Số tín chỉ: 03 Loại môn học: Bắt buộc (Tự chọn ngành Luật thương mại quốc tế) THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN TS Nguyễn Quý Trọng - GVC, Trưởng Bộ môn E-mail: trongltm@gmail.com TS Vũ Phương Đông - GV, Phó Bộ môn E-mail: vuphuongdonghlu@gmail.com TS Nguyễn Thị Dung- GVC, Phó trưởng Khoa E-mail: nguyenthidunghlu@gmail.com PGS.TS Trần Ngọc Dũng E-mail: tndung12854@yahoo.com PGS.TS Nguyễn Viết Tý E-mail: nguyenvietti2003@yahoo.com TS Nguyễn Thị Yến - GV E-mail: ntien.law@gmail.com TS Trần Thị Bảo Ánh - GV E-mail: baoanhltm@yahoo.com ThS Trần Quỳnh Anh - GV Email: quynhanhtran1912@yahoo.com ThS Nguyễn Như Chính - GV E-mail: chinh_nguyennhu1756@yahoo.com 10 ThS Nguyễn Ngọc Anh - GV E-mail: ngocanh.ltm@gmail.com 11 ThS Lê Hương Giang - GV E-mail: lehuonggiang.hlu@gmail.com 12 ThS Vũ Thị Hoà Như - GV E-mail: vuhoanhuhlu@gmail.com 13 ThS Lê Ngọc Anh - GV E-mail: lengocanhhlu@gmail.com 14 ThS Nguyễn Thị Huyền Trang - GV Email: huyen_trang_1210@yahoo.com 15 ThS Phạm Thị Huyền - GV Email: huyen.phuong2412@gmail.com 16 ThS Cao Thanh Huyền Email: caothanhhuyen0507@gmail.com 17 Ths Nguyễn Quang Huy Email: huycleve91@gmail.com 18 Ths Trần Trọng Đại Email: trantrongdai.hlu@gmail.com Văn phòng Bộ môn luật thương mại Phòng 1512, nhà A (tầng 15), Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội E-mail: vanphongbomonltm@yahoo.com Giờ làm việc: 8h00 - 16h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày nghỉ lễ) TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Luật thương mại môn khoa học pháp lí chuyên ngành, cung cấp kiến thức thương nhân hành vi thương mại Bên cạnh đó, luật thương mại cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức giải tranh chấp thương mại, đặc biệt giải tranh chấp thương mại án Môn học thiết kế thành module, module có nội dung gồm 13 vấn đề NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Thương nhân hoạt động thương mại 1.1 Thương nhân 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm thương nhân 1.1.3 Phân loại thương nhân 1.1.4 Quyền tự kinh doanh thương nhân 1.2 Hoạt động thương mại 1.2.1 Khái niệm hoạt động thương mại 1.2.2 Đặc điểm hoạt động thương mại 1.2.3 Các lĩnh vực hoạt động thương mại Vấn đề Bản chất pháp lí doanh nghiệp tư nhân hộ kinh doanh 2.1 Bản chất pháp lí doanh nghiệp tư nhân 2.1.1 Khái niệm đặc điểm doanh nghiệp tư nhân 2.1.2 Quyền chủ doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp tư nhân 2.2 Bản chất hộ kinh doanh 2.2.1 Khái niệm đặc điểm hộ kinh doanh 2.2.2 Đăng kí kinh doanh, tạm ngừng chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Vấn đề Bản chất pháp lí công ti hợp danh 3.1 Khái niệm đặc điểm công ti hợp danh 3.1.1 Khái niệm công ti hợp danh 3.1.2 Đặc điểm công ti hợp danh 3.2 Quy chế pháp lí vốn công ti hợp danh Vấn đề Bản chất pháp lí công ti cổ phần 4.1 Khái niệm CTCP đặc điểm pháp lí CTCP 4.1.1 Khái niệm CTCP 4.1.2 Đặc điểm pháp lí CTCP 4.2 Quy chế pháp lí vốn CTCP 4.2.1 Các loại cổ phần, cổ phiếu 4.2.2 Tài sản góp vốn chuyển quyền sở hữu tài sản gsóp vốn 4.2.3 Huy động vốn 4.2.4 Tăng, giảm vốn điều lệ 4.2.5 Chuyển nhượng mua lại vốn góp Vấn đề Bản chất pháp lí công ti trách nhiệm hữu hạn 5.1 Khái niệm, đặc điểm công ti TNHH 5.1.1 Khái niệm, đặc điểm công ti TNHH thành viên trở lên 5.1.2 Khái niệm, đặc điểm công ti TNHH thành viên 5.2 Quy chế pháp lí vốn công ti TNHH 5.2.1 Tài sản góp vốn chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn 5.2.2 Huy động vốn 5.2.3 Tăng, giảm vốn điều lệ 5.2.4 Chuyển nhượng mua lại vốn góp Vấn đề Thành lập doanh nghiệp quy chế pháp lí thành viên doanh nghiệp 6.1 Thành lập doanh nghiệp 6.1.1 Đối tượng có quyền thành lập doanh nghiệp 6.1.2 Điều kiện thành lập doanh nghiệp 6.1.3 Trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp 6.2 Quy chế thành viên doanh nghiệp 6.2.1.Đối tượng có quyền trở thành thành viên 6.2.2 Điều kiện trở thành thành viên 6.2.3 Quyền nghĩa vụ thành viên 6.2.4 Chấm dứt tư cách thành viên Vấn đề Quy chế pháp lí tổ chức quản lí doanh nghiệp 7.1 Các yếu tố cấu thành quy chế pháp lí tổ chức quản lí doanh nghiệp 7.2 Mô hình tổ chức quản lí loại hình doanh nghiệp 7.2.1 Công ti cổ phần 7.2.2 Công ti TNHH 7.2.3 Công ti hợp danh Vấn đề Tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp Tổ chức lại doanh nghiệp 8.1.1 Khái quát tổ chức lại doanh nghiệp 8.1.2 Các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp 8.2 Giải thể doanh nghiệp 8.2.1 Các trường hợp giải thể 8.2.2 Thủ tục giải thể Vấn đề Một số vấn đề pháp lí đặc thù doanh nghiệp nhà nước 9.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại doanh nghiệp nhà nước 9.2 Quyền nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước doanh nghiệp nhà nước 9.3 Chủ sở hữu nhà nước chế đại diện chủ sở hữu nhà nước 9.4 Chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước 9.4.1 Các hình thức chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước 9.4.2 Nội dung pháp lí việc thực chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước Vấn đề 10 Một số vấn đề pháp lí nhóm công ti 10.1 Khái niệm đặc điểm pháp lí nhóm công ti 10.1.1 Khái niệm nhóm công ti 10.1.2 Đặc điểm pháp lí nhóm công ti 10.1.3 Các hình thức nhóm công ti 10.2 Một số vấn đề pháp lí công ti mẹ-công ti 10.2.1 Khái niệm đặc điểm pháp lí công ti mẹ, công ti 10.2.2 Mối quan hệ công ti mẹ công ti 10.3 Một số vấn đề pháp lí tập đoàn kinh tế 10.3.1 Khái niệm đặc điểm pháp lí tập đoàn kinh tế 10.3.2 Các hình thức tập đoàn kinh tế: Tập đoàn kinh tế nhà nước tập đoàn kinh tế tư nhân Vấn đề 11 Quy chế pháp lí hợp tác xã 11.1 Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc tổ chức hoạt động HTX 11.2 Thành lập, giải thể HTX 11.3 Quy chế pháp lí thành viên HTX 11.4 Chế độ pháp lí tài sản tài HTX 11.5 Tổ chức, quản lý HTX Vấn đề 12 Khái quát phá sản pháp luật phá sản 12.1 Khái quát phá sản 12.1.1 Khái niệm doanh nghiệp, HTX khả toán 12.1.2 Phân biệt phá sản với giải thể 12.2 Khái quát pháp luật phá sản 12.2.1 Khái niệm pháp luật phá sản 12.2.2 Nội dung pháp luật phá sản Vấn đề 13 Thủ tục phá sản doanh nghiệp, HTX 13.1 Nộp đơn yêu cầu thụ lí đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 13.1.1 Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 13.1.2 Thụ lí đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 13.2 Mở thủ tục phá sản 13.2.1 Căn để định mở hay không mở thủ tục phá sản 13.2.2 Hậu pháp lí định mở thủ tục phá sản 13.3 Hội nghị chủ nợ 13.3.1 Thủ tục triệu tập HNCN 13.3.2 Thành phần tham gia HNCN 13.3.3 Nội dung họp HNCN 13.3.4 Điều kiện hợp lệ HNCN 13.3.5 Hoãn HNCN 13.3.6 Đình tiến hành thủ tục phá sản 13.4 Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh 13.4.1 Điều kiện áp dụng thủ tục phục hồi nội dung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh 13.4.2 Xem xét, thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh 13.4.3 Công nhận nghị phương án phục hồi giám sát thực phương án phục hồi 13.4.4 Thời hạn thực phương án phục hồi 13.4.5 Đình thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh hậu pháp lí 13.5 Tuyên bố doanh nghiệp, HTX bị phá sản 13.5.1 Căn để án định tuyên bố doanh nghiệp, HTX bị phá sản 13.5.2 Thông báo tuyên bố phá sản 13.5.3 Khiếu nại, kháng nghị giải khiếu nại, kháng nghị định tuyên bố phá sản 13.6 Thi hành định tuyên bố doanh nghiệp, HTX phá sản 13.6.1 Căn áp dụng thủ tục lí tài sản, khoản nợ 13.6.2 Tài sản doanh nghiệp, HTX bị tuyên bố phá sản 13.6.3 Thứ tự phân chia tài sản MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 4.1 Mục tiêu nhận thức  Về kiến thức Có hiểu biết toàn diện thương nhân hành vi thương mại; Nắm đặc điểm pháp lí loại thương nhân, bao gồm: CTCP, công ti TNHH, công ti hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, nhóm công ti HTX; Nhận diện loại hình doanh nghiệp, phân biệt chúng đánh giá ưu điểm, hạn chế loại; Nắm quy định thành lập doanh nghiệp quy chế pháp lí thành viên đầu tư thành lập góp vốn vào doanh nghiệp; Nắm quy định pháp luật vốn loại hình doanh nghiệp; Nắm quy định cấu tổ chức, quản lí doanh nghiệp (quản trị doanh nghiệp); Hiểu nội dung quyền tự kinh doanh, phân tích số rào cản quyền tự kinh doanh pháp luật hành thực tiễn áp dụng; Nắm mục đích, hình thức cách thức tổ chức lại doanh nghiệp; Nắm chất, điều kiện việc chấm dứt hoạt động doanh nghiệp thông qua giải thể phá sản; 10 Trình bày thủ tục giải yêu cầu phá sản doanh nghiệp, HTX  Về kĩ Hình thành phát triển lực thu thập thông tin, kĩ tổng hợp, hệ thống hoá vấn đề mối quan hệ tổng thể; kĩ so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá vấn đề luật thương mại; Thành thạo số kĩ tìm, tra cứu sử dụng quy định pháp luật để giải tình nảy sinh thực tiễn kinh doanh; Vận dụng kiến thức doanh nghiệp để tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp yêu cầu, khả chủ đầu tư; Vận dụng kiến thức doanh nghiệp để giải tranh chấp phát sinh trình thành lập, hoạt động doanh nghiệp; Vận dụng kiến thức phá sản giải thể để giải tình liên quan đến lợi ích doanh nghiệp, chủ nợ doanh nghiệp người lao động doanh nghiệp chấm dứt hoạt động; Có kĩ bình luận, đánh giá quy định pháp luật thực định nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu áp dụng  Về thái độ Hình thành nhận thức thái độ đắn quyền tự kinh doanh tổ chức, cá nhân kinh tế thị trường; Hình thành thái độ khách quan lợi ích cần bảo vệ chủ thể có liên quan đến hoạt động kinh doanh, bao gồm lợi ích thương nhân, chủ nợ thương nhân, người lao động Nhà nước 4.2 Các mục tiêu khác Phát triển kĩ cộng tác, LVN; Phát triển kĩ tư sáng tạo, khám phá tìm tòi; Trau dồi, phát triển lực đánh giá tự đánh giá; Phát triển kĩ lập luận, hùng biện người học; Phát triển kĩ lập kế hoạch, tổ chức, quản lí, điều khiển, theo dõi kiểm tra hoạt động, LVN, lập mục tiêu, phân tích chương trình 10 Tư vấn KTĐG doanh, Nguyễn Thị Khế, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2007 - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ sáu - Địa điểm: Phòng 206 - K4 Kiểm tra BT cá nhân thảo luận Tuần 6: Vấn đề Hình Số Nội dung thức tổ chức TC dạy-học Lí - Giới thiệu điều kiện thuyết thành lập doanh nghiệp; TC - Giới thiệu thủ tục ĐKKD doanh nghiệp; - Điều kiện trở thành thành viên công ti; - Quyền nghĩa vụ thành viên công ti - Chấm dứt tư cách thành viên công ti; Seminar 34 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Luật doanh nghiệp năm 2014; - Luật doanh nghiệp năm 2005 nghị định hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp; - Chương III Giáo trình luật thương mại, Trường Đại học Luật Hà Nội; - Nghị định Chính phủ số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 đăng kí doanh nghiệp - Hỏi đáp luật thương mại, Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Nxb Chính trị-hành chính, 2011 -Tình đăng kí * Đọc: doanh nghiệp TC -Tình quyền nghĩa vụ thành viên công ti Tự NC Tư vấn KTĐG - Luật doanh nghiệp năm 2014; - Luật doanh nghiệp năm 2005 nghị định hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp; - Hỏi đáp luật thương mại, Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Nxb Chính trị-hành chính, 2011 - Tự tìm hiểu nghiên * Đọc: cứu vấn đề nhằm thực - Giáo trình luật kinh tế, tập mục tiêu 1, Khoa luật - Đại học quốc vấn đề thứ 8: Thành lập gia Hà Nội; doanh nghiệp quy chế - Chương Pháp luật thành viên mua bán công ti Việt Nam - Thực trạng giải pháp, Vũ Phương Đông, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2010; - Luật doanh nghiệp năm 2005 - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ sáu - Địa điểm: Phòng 206 - K4 Nộp BT nhóm vào thảo luận Tuần 7: Vấn đề Hình Số thức tổ chức TC Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 35 dạy-học Lý - Cơ cấu máy tổ chức, chức Thuyết năng, nhiệm vụ, quyền hạn thể TC thức hoạt động quan máy tổ chức quản lí doanh nghiệp; - Giới thiệu mô hình tổ chức quản lí loại hình doanh nghiệp; * Đọc: - Giáo trình luật thương mại, tập 1, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2006; - Luật doanh nghiệp văn hướng dẫn thi hành; Seminar - Kiểm soát giao dịch có giá - Luật doanh trị lớn, giao dịch có nguy nghiệp văn TC phát sinh tư lợi bảo vệ quyền hướng dẫn thi lợi thành viên thiểu số; hành; - Tình LVN - Thảo luận lại nội dung tập nhóm số 1, phân công thành viên TC nhóm thuyết trình nội dung tập, dự liệu câu hỏi giảng viên nhóm khác, lên phương án trả lời câu hỏi Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ sáu - Địa điểm: Phòng 206 - K4 Tuần 8: Thuyết trình BT nhóm thảo luận vấn đề liên quan 36 Hình thức tổ chức dạy-học LVN Số Nội dung TC Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Chuẩn bị báo cáo thuyết trình TC BT nhóm số chuẩn bị nội dung cần thảo luận Seminar - Thuyết trình BT nhóm TC - Thảo luận vấn đề có liên quan đến BT nhóm (thông qua hỏi, đáp nhóm với với GV) Tư vấn KTĐG - Thống nội dung cần thuyết trình, dự kiến câu hỏi trả lời câu hỏi BT nhóm; - Hoàn thiện biên LVN phân loại kết công việc thành viên nhóm - Sinh viên định báo cáo kết BT nhóm tối đa phút; - Trả lời câu hỏi nhóm khác GV; - Suy nghĩ cho ý kiến vấn đề có liên quan đến BT nhóm (Lưu ý: nhóm lớp thảo luận không phép chọn trùng BT nhóm GV nghe thuyết trình định trừ điểm nhóm trùng BT) - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ sáu - Địa điểm: Phòng 206 - K4 Thuyết trình BT nhóm vào thảo luận Tuần 9: Vấn đề Hình Số Nội dung Yêu cầu sinh viên thức tổ chuẩn bị chức TC dạy-học Seminar -Giới thiệu hình * Đọc: 37 thức TC tổ chức lại doanh nghiệp - Giới thiệu trường hợp giải thể doanh nghiệp - Thủ tục giải thể doanh nghiệp - Điều kiện giải thể Tự NC - Tự tìm hiểu nghiên cứu vấn đề nhằm thực mục tiêu vấn đề thứ 8: Thành lập doanh nghiệp quy chế thành viên Tư vấn - Luật doanh nghiệp năm 2014; - Luật doanh nghiệp năm 2005 nghị định hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp; - Chương III Giáo trình luật thương mại, Trường Đại học Luật Hà Nội; * Đọc: - Giáo trình luật kinh tế, tập 1, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội; - Chương Pháp luật mua bán công ti Việt Nam - Thực trạng giải pháp, Vũ Phương Đông, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2010; - Luật doanh nghiệp năm 2014; - Luật doanh nghiệp năm 2005 - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ sáu - Địa điểm: Phòng 206 - K4 Tuần 10: Vấn đề Hình Số Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị thức tổ chức TC dạy-học Lí - Khái niệm, đặc * Đọc: thuyết TC điểm loại - Chương VI Giáo trình luật 38 LVN Tự NC doanh nghiệp nhà nước; - Quyền nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước doanh nghiệp nhà nước; - Vấn đề chuyển đổi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước Rút kinh nghiệm BT nhóm 1; - Tự nghiên cứu vấn đề nhằm thực mục tiêu vấn đề thứ 6: doanh nghiệp nhà nước thương mại, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2006; - Nghị định Chính phủ số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 chuyển đổi công ti nhà nước thành công ti TNHH thành viên tổ chức quản lí công ti TNHH thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu; - Luật doanh nghiệp năm 2014; - Luật doanh nghiệp năm 2005 - Đánh giá tình thần thái độ LVN phương pháp triển khai BT nhóm * Đọc: - Nghị định Chính phủ số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ti cổ phần NĐ 189/2013/NĐ –CP sửa đổi NĐ 59 - Nghị định Chính phủ số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 việc phân công, phân cấp thực quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước doanh nghiệp nhà nước vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; - Nghị định Chính phủ số 128/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 39 Tư vấn Tuần 11: Hình thức tổ chức dạy-học Lí thuyết LVN bán, giao chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ sáu - Địa điểm: Phòng 206 - K4 Vấn đề 10 Số Nội dung TC - Khái niệm, đặc điểm pháp lí TC nhóm công ti - Giới thiệu mô hình công ti mẹ công ti - Giới thiệu mô hình tập đoàn kinh tế - Chuẩn bị nội dung thảo luận Doanh TC nghiệp Nhà nước nhóm công ti Tự NC - Tự tìm hiểu nghiên cứu vấn đề nhằm thực mục tiêu 40 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Luật doanh nghiệp năm 2005; - Nghị định Chính phủ số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành số điều Luật doanh nghiệp; - Nghị định Chính phủ số 69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014 tập đoàn kinh tế nhà nước tổng công ti nhà nước - Đọc quy định doanh nghiệp nhà nước, quản lí vốn nhà nước, chế đại diện phần vốn góp nhà nước doanh nghiệp * Đọc: - Hỏi đáp luật thương mại, Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Nxb Chính trị-hành chính, Tư vấn vấn đề thứ 10: Một 2011 số vấn đề pháp lí nhóm công ti - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ sáu - Địa điểm: Phòng 206 - K4 Tuần 12: Thảo luận vấn đề doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ti kiểm tra tập tuần số2 Hình Số Nội dung Yêu cầu sinh viên thức tổ chuẩn bị chức TC dạy-học Seminar - Thảo luận đặc điểm - Sinh viên nghiên cứu phân loại doanh nghiệp có Nghị định quản lí vốn TC vốn nhà nước; nhà nước doanh nghiệp - Quyền nghĩa vụ nhà nước chủ sở hữu nhà nước đối - Sinh viên nghiên cứu với doanh nghiệp có vốn Nghị định Chính phủ nhà nước; số 69/2014/NĐ-CP tập - Vấn đề chuyển đổi đoàn kinh tế Nhà nước./ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước - Thảo luận hình thức liên kết tập đoàn kinh tế * Kiểm tra BT cá nhân Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ sáu - Địa điểm: Phòng 206 - K4 41 KTĐG Kiểm tra BT cá nhân thảo luận Tuần 13: Vấn đề 11 Hình Số Nội dung thức tổ chức TC dạy-học Lí - Giới thiệu khái niệm Thuyết đặc điểm HTX; TC - Quy chế pháp lí thành viên HTX; - Chế độ pháp lí thành lập, giải thể HTX Seminar TC LVN TC Tự NC 42 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Chương V Giáo trình luật thương mại, tập I, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2006; - Luật HTX năm 2012 - Nghị định Chính phủ số 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết số điều Luật HTX -Tổ chức quản lý HTX Đọc: -Tình - Luật HTX năm 2012 - Nghị định Chính phủ số 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết số điều Luật HTX - Thảo luận nội dung câu hỏi tập cá nhân tuần số - Thảo luận số nội dung nguyên tắc hoạt động HTX - Tự nghiên cứu * Đọc: vấn đề nhằm thực - Chương V Pháp luật tổ mục tiêu Vấn chức hình thức kinh đề doanh, Nguyễn Thị Khế, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2007 - Hỏi đáp luật thương mại, Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Tư vấn Tuần 14: Hình thức tổ chức dạy-học Lí thuyết Nxb Chính trị-hành chính, 2011 - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ sáu - Địa điểm: Phòng 206 - K4 Vấn đề 12 Số Nội dung TC Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Giới thiệu khái * Đọc: niệm doanh nghiệp, - Chương XV Giáo trình luật TC HTX khả thương mại, tập 2, Trường Đại toán; học Luật Hà Nội; - Giới thiệu: Đối - Luật phá sản năm 2014; tượng áp dụng Luật phá sản; thẩm quyền giải quyết; thẩm quyền nộp đơn Tự học, - Tự tìm hiểu * Đọc: tự NC nghiên cứu vấn - Luật phá sản năm 2014; đề nhằm thực - Chương XV Giáo trình luật mục tiêu thương mại, tập 2, Trường Đại vấn đề thứ 11: Khái học Luật Hà Nội quát phá sản pháp luật phá sản Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ sáu - Địa điểm: Phòng 206 - K4 43 Tuần 15: Vấn đề 13 Hình Số Nội dung thức tổ chức TC dạy-học Lí - Nộp đơn mở thuyết thủ tục phá sản; TC - Thủ tục phục hồi; - Thanh lí tài sản khoản nợ; - Tuyên bố phá sản Seminar - Một số nội dung LPS 2014; TC -Phân biệt phá sản giải thể; - Tình * Nộp BT học kỳ Tự học, - Tự tìm hiểu tự NC nghiên cứu vấn đề nhằm thực mục tiêu vấn đề thứ 13: Thủ tục phá sản doanh nghiệp, HTX Tư vấn KTĐG Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Chương XVI Giáo trình luật thương mại, tập 2, Trường Đại học Luật Hà Nội; - Luật phá sản năm 2014; * Đọc: - Chương XVI Giáo trình luật thương mại, tập 2, Trường Đại học Luật Hà Nội; - Luật phá sản năm 2014; * Đọc: - Luật phá sản năm 2014; - Chương XV, XVI Giáo trình luật thương mại, tập 2, Trường Đại học Luật Hà Nội; - Hỏi đáp luật thương mại, Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Nxb Chính trị-hành chính, 2011 - Nội dung: Thuyết trình lại BT nhóm tháng (đối với trường hợp nộp giấy phép hợp lệ) - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ sáu - Địa điểm: Phòng 206 - K4 Nộp BT lớn vào thảo luận CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC - Theo quy định chung; 44 - Các BT giống phần toàn (trừ trường hợp rõ nguồn trích dẫn) bị trừ điểm theo quy chế; - nhóm lớp thảo luận không phép chọn trùng BT nhóm GV nghe thuyết trình định trừ điểm nhóm trùng BT 10 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 10.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện; - Minh chứng tham gia seminar, LVN, trắc nghiệm, BT 10.2 Đánh giá định kì Hình thức Tỉ lệ BT cá nhân 10% BT nhóm 10% BT lớn học kỳ 10% Thi kết thúc học phần 70% 10.3 Tiêu chí đánh giá  BT cá nhân - Hình thức: Bài viết tối đa trang khổ giấy A4; cỡ chữ: 14; font: Times New Roman VnTime; kích thước lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2.5cm, 2.5cm, 3.5cm, 2cm; dãn dòng 1.5 lines (hoặc viết tay) - Nội dung: Kiểm tra thái độ tự học, tự nghiên cứu mục tiêu cụ thể nội dung tuần - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề cần phân tích, bình luận, nghiên cứu + Bài viết đảm bảo tính trung thực, có liên hệ thực tiễn + Ngôn ngữ sáng, chuẩn theo tiếng Việt + Tài liệu tham khảo hợp lệ  BT nhóm - Hình thức: Nhóm trình bày báo cáo dạng tiểu luận, viết tối đa 15 trang khổ giấy A4; cỡ chữ: 14; font: Times New Roman Vn.Time; kích thước lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2.5cm, 2.5cm, 3.5cm, 2cm; dãn dòng 1.5 lines (hoặc yêu cầu viết 45 tay) - Nội dung: Giải BT nhóm (trong BT); thái độ thành viên nhóm khả phối hợp LVN, giải BT giao - Tiêu chí đánh giá: + Yêu cầu viết: Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí, khả thi; Phân tích lập luận logic, có liên hệ thực tiễn; Ngôn ngữ sáng, chuẩn theo tiếng Việt; Tài liệu tham khảo hợp lệ; + Báo cáo kết LVN  BT lớn - Hình thức: Bài viết tối đa 15 trang, khổ giấy A4; cỡ chữ: 14; font: Times New Roman VnTime; kích thước lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2.5cm, 2.5cm, 3.5cm, 2cm; dãn dòng 1.5 lines (hoặc yêu cầu viết tay), đóng thành - Nội dung: Giải BT lớn (trong BT sinh viên tự chọn phải Bộ môn chấp thuận) - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí, khả thi; + Phân tích lập luận logic sâu sắc, có liên hệ thực tiễn nhằm giải vấn đề mà thực tế đặt ra; + Ngôn ngữ sáng, chuẩn theo tiếng Việt; + Tài liệu tham khảo hợp lệ  Thi kết thúc học phần - Hình thức: Thi vấn đáp (Không sử dụng tài liệu) - Nội dung: 13 vấn đề đề cương môn học - Yêu cầu: Đạt 149 mục tiêu nhận thức thể mục Đề cương - Tiêu chí đánh giá: + Đối với thi vấn đáp: Trả lời xác, rõ ràng, khúc chiết câu hỏi chính: điểm; 46 Trả lời rõ ràng, xác câu hỏi thêm: điểm 47 MỤC LỤC Trang THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Tổ chức lại doanh nghiệp 8.1.1 Khái quát tổ chức lại doanh nghiệp .7 8.2 Giải thể doanh nghiệp 8.2.1 Các trường hợp giải thể 10.1 Khái niệm đặc điểm pháp lí nhóm công ti 10.3 Một số vấn đề pháp lí tập đoàn kinh tế MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT 11 TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC .21 Tổng 21 HỌC LIỆU .21 HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 27 Lí thuyết .29 Tự NC 30 Seminar .30 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC 44 10 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 45 Tỉ lệ 45 48 ... Bậc Tổng Vấn đề Vấn đề 6 15 Vấn đề 12 Vấn đề 4 11 Vấn đề 4 11 Vấn đề 14 Vấn đề 3 Vấn đề 2 Vấn đề 4 11 Vấn đề 4 11 Vấn đề 10 12 Vấn đề 11 10 Vấn đề 12 Vấn đề 13 5 17 Tổng 60 52 36 14 8 HỌC LIỆU... Thương nhân 1. 1 .1 Khái niệm 1. 1.2 Đặc điểm thương nhân 1. 1.3 Phân loại thương nhân 1. 1.4 Quyền tự kinh doanh thương nhân 1. 2 Hoạt động thương mại 1. 2 .1 Khái niệm hoạt động thương mại 1. 2.2 Đặc... đề TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI Hệ đào tạo: Chính quy - Cử nhân ngành: Luật, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh Luật thương mại quốc tế Tên môn học: Luật thương
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn luật thương mại 1 , đề cương môn luật thương mại 1 , đề cương môn luật thương mại 1

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay