Đề cương môn luật so sánh 3TC

33 31 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:04

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI VIỆN LUẬT SO SÁNH ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LUẬT HỌC SO SÁNH HÀ NỘI - 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT Bài tập CAND Công an nhân dân GV Giảng viên GVC Giảng viên KTĐG Kiểm tra đánh giá LVN Làm việc nhóm NC Nghiên cứu TC Tín XHCN Xã hội chủ nghĩa TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI VIỆN LUẬT SO SÁNH Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân luật Luật học So sánh 03 Tự chọn THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN PGS TS Nguyễn Thị Ánh Vân - GVC, Viện trưởng Viện luật so sánh E-mail: nguyenthianh.van@hlu.edu.vn TS Nguyễn Toàn Thắng - GV, Phó Viện trưởng Viện Luật so sánh Email: ngthang@hlu.edu.vn TS Đào Lệ Thu - GV, Giám đốc Trung tâm So sánh Luật công E-mail: daolethuhlu@gmail.com ThS Phạm Quý Đạt - GV E-mail: quydat85@gmail.com ThS Đỗ Thị Ánh Hồng - GV E-mail: anhhongdo22@gmail.com ThS Đặng Thị Hồng Tuyến - GV E-mail: hongtuyenhlu@gmail.com Bùi Thị Minh Trang - GV E-mail: trangbui1203@gmail.com ThS Phạm Minh Trang - GV E-mail: trangpm.hlu@gmail.com ThS Hà Thị Út - GV E-mail: hautthan@gmail.com Văn phòng Viện Luật So sánh Phòng 301 302, nhà K4, Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04 37736090 Giờ làm việc: 7h30 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ Bảy, Chủ nhật ngày nghỉ lễ) MÔN HỌC TIÊN QUYẾT - Lí luận nhà nước pháp luật; - Luật hiến pháp TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Luật học so sánh môn học cung cấp cho người học kiến thức dòng họ pháp luật chủ đạo giới thông qua phương pháp tiếp cận so sánh luật - Môn học gồm hai nhóm vấn đề chính: (1) Lí luận chung luật học so sánh; (2) Các dòng họ pháp luật chủ đạo giới số chế định pháp luật đặc thù hệ thống pháp luật điển hình Cụ thể: Khái niệm, hình thành phát triển luật học so sánh; Phương pháp nghiên cứu luật học so sánh; Kĩ sử dụng phương pháp nghiên cứu so sánh; Ý nghĩa khoa học thực tiễn luật học so sánh; Phân nhóm hệ thống pháp luật; Sự hình thành phát triển dòng họ Civil Law; Cấu trúc nguồn luật hệ thống pháp luật thuộc dòng họ civil law; Một số hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil Law; Những vấn đề dòng họ pháp luật XHCN; Sự hình thành phát triển dòng họ Common Law; Một số hệ thống pháp luật điển hình dòng họ Common Law; Pháp luật quốc gia chịu ảnh hưởng đạo Hồi; Đào tạo luật nghề luật nước giới NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Nhập môn luật học so sánh Khái niệm luật học so sánh Sự hình thành phát triển luật học so sánh Ý nghĩa khoa học thực tiễn luật học so sánh Phân nhóm hệ thống pháp luật giới Môn học luật học so sánh Vấn đề Dòng họ Civil Law Sự hình thành phát triển dòng họ Civil Law Cấu trúc hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil Law Nguồn hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil Law Pháp luật số nước thuộc dòng họ Civil Law Vấn đề Dòng họ Common Law Sự hình thành phát triển dòng họ Common Law Một số hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Common Law Vấn đề Dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa Quá trình hình thành phát triển dòng họ pháp luật XHCN Hệ thống pháp luật Liên Xô - Hệ thống pháp luật chủ đạo dòng họ pháp luật XHCN Vấn đề Dòng họ pháp luật Hồi giáo Luật Hồi giáo Pháp luật quốc gia Hồi giáo Vấn đề Hệ thống pháp luật số quốc gia Đông Á Hệ thống pháp luật Nhật Bản Hệ thống pháp luật Trung Quốc MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 5.1 Về kiến thức - Hiểu khái niệm, đặc điểm, đối tượng phương pháp nghiên cứu luật học so sánh; - Hiểu hình thành phát triển dòng họ pháp luật giới; - Hiểu nội dung loại nguồn luật, cách thức áp dụng loại nguồn luật hệ thống pháp luật nước giới; - Hiểu hệ thống án thẩm quyền giải vụ việc án số nước giới; - Hiểu việc đào tạo luật nghề luật số nước giới 5.2 Về kĩ - Hình thành phát triển lực thu thập thông tin pháp luật nước giới; kĩ tổng hợp, hệ thống hoá thông tin pháp luật nước ngoài; - Phân tích, bình luận, đánh giá hệ thống pháp luật; - Hình thành phát triển kĩ so sánh pháp luật để ứng dụng vào thực tiễn 5.3 Về thái độ - Tích cực nâng cao trình độ nhận thức hệ thống pháp luật nước giới; - Khách quan đánh giá hệ thống pháp luật Việt Nam 5.4 Các mục tiêu khác - Góp phần phát triển kĩ cộng tác, LVN; - Góp phần phát triển kĩ tư sáng tạo, khám phá tìm tòi; - Góp phần trau dồi, phát triển lực đánh giá; - Góp phần rèn kĩ lập kế hoạch, tổ chức, quản lí, theo dõi kiểm tra việc thực chương trình học tập MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT Mục tiêu Vấn đề Nhập môn luật học so sánh Bậc Bậc Bậc 1A1 Nêu định 1B1 Phân tích 1C1 Lí giải nghĩa luật học so sánh định nghĩa việc sử dụng tên gọi 1A2 Nêu đối luật học so sánh "luật học so sánh" tượng luật học so 1B2 Phân biệt 1C2 Bình luận sánh, hai cấp độ so so sánh vi đánh giá sánh pháp luật mô so sánh vĩ thực trạng 1A3 Nêu phương mô triển vọng phát pháp luật học so 1B3 Phân biệt triển luật học sánh luật học so so sánh Việt 1A4 Nêu vấn sánh phương Nam đề cần lưu ý nghiên pháp so sánh luật 1C3 Đánh giá cứu pháp luật nước 1B4 Phân tích cách phân nội dung nhóm hệ 1A5 Nêu yếu vấn đề cần lưu ý thống pháp luật tố định tương nghiên cứu nước đồng khác biệt luật học so sánh giới hệ thống pháp luật 1B5 Phân tích 1A6 Nêu hình yếu tố thành phát triển định luật học so sánh tương đồng giới Việt Nam: khác biệt Các tổ chức nghiên cứu, hệ thống pháp nhà nghiên cứu luật công trình nghiên 1B6 Phân tích cứu tiêu biểu ý nghĩa 1A7 Nêu ý luật học so sánh nghĩa khoa học thực tiễn luật học so sánh 1A8 Nêu tiêu chí cách phân nhóm hệ thống pháp luật giới Dòng họ Civil Law 2A1 Nêu tên 2B1 Phân tích 2C1 Đánh giá gọi khác dòng họ lí áp dụng vị trí Civil Law luật thống Corpus Juris 2A2 Nêu khái nước châu Âu Civilis luật quát trình phát lục địa La Mã triển luật La Mã 2B2 Phân tích 2C2 Bình luận 2A3 Nêu được lí thành ảnh hưởng phận nội dung công thất bại của dòng họ Civil phận công pháp Law đến hệ thống Corpus Juris điển hoá pháp luật Civilis nước châu Âu lục nước giới 2A4 Nêu địa 2C3 Bình luận hình thành phát 2B3 Phân tích nguyên triển dòng họ Civil nguyên nhân nhân ảnh hưởng Law mở rộng dòng Civil Law tới 2A5 Cách thức tiếp họ Civil Law Việt Nam nhận luật La Mã 2B4 Giải thích 2C4 Bình luận nước châu Âu lục địa lí nét 2A6 Nêu mở phân chia luật đặc trưng hệ rộng dòng họ Civil công luật tư thống pháp luật Law 2B5 Phân tích Pháp hệ thống 2A7 Nêu ảnh hưởng pháp luật Đức phân chia luật công luật La Mã tới 2C5 Bình luận luật tư: Định nghĩa, luật công luật Bộ luật đặc điểm luật công tư dân Pháp Bộ luật tư 2B6 Giải thích luật dân Đức 2A8 Nêu lí ảnh hưởng tương đồng khác tương đồng khác chúng tới luật biệt luật biệt luật công dân công hệ thống luật tư nước giới pháp luật thuộc dòng nước Civil Law 2C6 Bình luận họ Civil Law 2B7 Phân tích việc đào 2A9 Nêu vị trí, tầm tạo luật Pháp tương đồng khác quan trọng Đức, kinh biệt luật tư nguồn luật hệ nghiệm tiếp hệ thống pháp thống pháp luật thu ứng dụng luật thuộc dòng họ thuộc dòng họ Civil vào Việt Nam Civil Law Law 2C7 Bình luận 2A10 Nêu bốn 2B8 So sánh, phân nghề luật nguồn tích Pháp Đức, hệ thống pháp luật điểm tương đồng kinh thuộc dòng họ Civil khác biệt nghiệm tiếp Law hệ thống pháp luật thu ứng dụng 2A11 Nêu nội Pháp hệ thống Việt Nam dung hệ pháp luật Đức thống pháp luật Pháp 2B9 So sánh, hệ thống pháp luật phân tích Đức (nguồn luật, hệ điểm tương thống án, đào tạo đồng khác biệt luật nghề luật) Bộ luật dân Pháp Bộ luật dân Đức 2B10 So sánh việc đào tạo luật nghề luật Pháp Đức 3A1 Nêu ba tên 3B1 Phân biệt 3C1 Phân biệt Dòng gọi khác dòng bốn nghĩa khác họ họ “Common Law” thuật ngữ Common Common 3A2 Nêu tầm “Common Law” Law equity Law quan trọng pháp luật 3B2 Trình bày law Anh hình hình 3C2 Bình luận thành phát triển thành phát triển việc đào dòng họ “Common hệ thống pháp tạo luật Anh, Law” luật Anh kinh 3A3 Nêu bốn 3B3 Phân tích nghiệm tiếp giai đoạn hình thành nguyên tắc thu ứng dụng phát triển hệ thống áp dụng án lệ vào Việt Nam pháp luật Anh hệ thống 3C3 Bình luận 3A4 Trình bày pháp luật Anh nghề luật khái quát nguyên nhân 3B4 Xác định Anh, kinh mở rộng dòng họ mối quan hệ nghiệm tiếp Common Law luật thành thu ứng dụng 3A5 Nêu ba văn án lệ Việt Nam nguồn luật hệ thống pháp luật 3C4 So sánh hệ thống pháp luật Anh Anh vị trí vai 3A6 Mô tả khái quát 3B5 So sánh trò luật thành hệ thống việc đào tạo văn án lệ án Anh, thẩm quyền luật Anh với hệ thống pháp luật án việc đào tạo luật Anh hệ thống 3A7 Trình bày khái Pháp Đức pháp luật Mỹ quát đào tạo 3B6 Xác định 3C5 Bình luận luật Anh hình thức điểm vai trò đào tạo, phương pháp giống khác hiến pháp đào tạo nghề luật hệ thống 3A8 Nắm Anh với nghề luật nguồn luật Mỹ phân chia nghề Pháp Đức so sánh với vai luật Anh Điều kiện 3B7 Phân biệt trò hiến pháp để trở thành thẩm nguyên tắc áp hệ thống phán, luật sư; thẩm dụng án lệ hệ nguồn luật quyền bổ nhiệm, công thống pháp luật nước thuộc dòng nhận; việc hành nghề Anh hệ thống họ Civil Law thẩm phán, luật sư pháp luật Mỹ 3C6 Bình luận công chứng viên 3B8 Giải thích việc đào 3A9 Nêu được tầm quan tạo luật Mỹ, nguồn luật hệ trọng Hiến kinh thống pháp luật Mỹ, pháp Mỹ hệ nghiệm tiếp nguyên tắc áp dụng án thống nguồn luật thu ứng dụng lệ hệ thống pháp Mỹ vào Việt Nam luật Mỹ 3B9 Xác định 3C7 Bình luận 3A10 Mô tả khái quát điểm giống nghề luật 10 Bản”, Tạp chí dân chủ pháp luật, số 10/1999 15 Lệ Thuỷ, “Một số nội dung cải cách tư pháp Trung Quốc”, Tạp chí kiểm sát, số 15/2005 16 GS.TS Roland Fritz, M.A., “Hệ thống tài phán hành Cộng hoà liên bang Đức”, Tạp chí Luật học, số 9/2011 17 TS Phạm Hồng Quang, “Nguồn luật số kinh nghiệm giải thích pháp luật Nhật Bản”, Tạp chí luật học, số 8/2011 C TÀI LIỆU THAM KHẢO TỰ CHỌN * Sách Trường Đại học Luật Hà Nội, Tập giảng luật so sánh, 2003 Hoàng Xuân Liêm, “Pháp luật so sánh với vấn đề đổi pháp luật nước ta nay” (trong sách: Đại hội VIII Đảng cộng sản Việt Nam vấn đề cấp bách khoa học nhà nước pháp luật, Nxb KHXH, 1997) Đào Trí Úc, “Tiếp cận số hướng nghiên cứu khoa học pháp lí nước ta nay” (trong sách: Nhà nước pháp luật nghiệp đổi mới), Nxb KHXH 1997 Dominique Sourdel, Hồi giáo, Nxb Thế giới, 2003 M.A Glendon, M.W Gordon, P.G Carozza, Comparative Legal Traditions In a Nutshell, Second Edition, West Group, 1999 Zweigert and Kotz, An Introduction to Compartive Law, Oxford 1997 D René, J Brierley, Major Legal Systems in the World Today, 3rd ed London 1985 H P Glenn, Legal Traditions of The World, Oxford University Press, 2000 H.C Gutterridge, Comparative Law: An Introduction to the Comparative Method of Legal Study & Research, Cambridge 19 University Press, Reprinted 1971 10 P de Cruz, Comparative Law in a changing world, Cavendish Publishing Limited, 1999 11 A Harding & E Orucu (Editors), Comparative Law in the 21st Century, Kluwer academic Publishers, 2002 12 Bộ luật dân Pháp, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2005 * Bài tạp chí Thái Vĩnh Thắng, “Tìm hiểu hệ thống pháp luật Hồi giáo”, Tạp chí luật học, số 1/2006 Thái Vĩnh Thắng, “Tìm hiểu hệ thống pháp luật châu Âu lục địa”, Tạp chí luật học, số 2/2004 Thái Vĩnh Thắng, “Tìm hiểu hệ thống pháp luật Anglo-Saxon (common law)”, Tạp chí luật học, số 6/2003 Phan Hữu Thư, “Tổ chức tư pháp Pháp”, Tạp chí luật học, số 6/1996 Trần Văn Nam, “Cơ quan công tố Nhật Bản kinh nghiệm việc xây dựng mô hình viện công tố nước ta nay”, Tạp chí nhà nước pháp luật, số 3/ 2009 Nguyễn Ngọc Khánh, “Vị trí, vai trò Viện công tố Hoa Kỳ, Viện công tố Nhật Bản, Viện công tố Cộng hoà Indonesia tố tụng dân sự”, Tạp chí kiểm sát, số 3/2008 Nguyễn Đăng Dung, Bùi Xuân Đức, “Luật hiến pháp nước tư Phần phụ lục, Hiến pháp Mỹ, Pháp, Nhật, Cộng hoà Liên bang Đức, Anh”, Trường đại học tổng hợp Hà Nội, Khoa luật, 1994 Nguyễn Huy Quý, “Về việc Trung Quốc sửa đổi Hiến pháp”, Tạp chí nhà nước pháp luật, số 5/2004 20 HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC 9.1 Lịch trình chung Hình thức tổ chức dạy-học Tuần VĐ 1+ 2 2+ 3+ 5+ 6 4+ 6 Lí thuyết LVN Semina Tự NC r 16 tiết 14 tiết 30 tiết 14 tiết Tổng cộng = 16 TC 9.2 Lịch trình chi tiết Tuần 1: Vấn đề + 21 =7 TC = 15 TC =7 TC KTĐG Nhận BT Mức độ tham gia seminar Nộp thuyết trình BT nhóm Mức độ tham gia seminar Nộp thuyết trình BT nhóm Mức độ tham gia seminar Nộp thuyết trình BT nhóm Nộp BT lớn Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Nội dung Lí thuyết - Giới thiệu chung luật TC học so sánh: tên gọi, học liệu, hệ thống khái niệm, thuật ngữ - Giới thiệu môn học luật học so sánh: mục tiêu khái quát, thành tựu triển vọng - Hướng dẫn phương pháp thu thập, xử lí thông tin luật học so sánh - Khái niệm, đặc điểm luật học so sánh - Đối tượng nghiên cứu luật học so sánh: Phạm vi, cấp độ so sánh - Phương pháp luật học so sánh Tự NC 22 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2008, tr - 44 - Luật so sánh (tiếng Việt), Michael Bogdan, Kluwer, Norstedts Juridik, Tano, 2002, tr 11 – 19, tr.30 - 63 - Những hệ thống pháp luật giới đương đại, Rene David, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2001, tr - 19 - Các hệ thống pháp luật giới, Michel Fromont, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2006, tr 10 - 12 - Sự hình thành * Đọc: phát triển - Giáo trình luật so sánh, Trường luật so sánh - Ý nghĩa khoa học thực tiễn luật học so sánh - Cách phân nhóm hệ thống pháp luật giới Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2008, tr 46 - 68 - Những hệ thống pháp luật giới đương đại, Rene David, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2001, tr - 30 - Luật so sánh (tiếng Việt), Michael Bogdan, Kluwer, Norstedts Juridik, Tano, 2002, tr 63 - 70 - Các hệ thống pháp luật giới, Michel Fromont, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2006, tr 12 - 18 Sự hình thành phát triển TC dòng họ Civil Law * Đọc: - Giáo trình luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2008, tr 103 - 117 - Những hệ thống pháp luật giới đương đại, Rene David, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2001, tr - 19; tr 33 - 67 TC Lí thuyết LVN TC Semina r TC Tư vấn 23 Thảo luận vấn đề theo nhóm Thảo luận nội dung thuộc vấn đề + - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 08h00’ đến 11h00’ thứ Tư học buổi chiều Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ Tư học buổi sáng - Địa điểm: Văn phòng Viện luật so sánh KTĐG Buổi học thứ tuần 1: Nhận BT lớn, BT nhóm Mức độ tham gia seminar Tuần 2: Vấn đề + Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lí thuyết Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Cấu trúc hệ thống TC pháp luật thuộc dòng họ Civil Law - Nguồn hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil Law * Đọc: - Giáo trình luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2008, tr 118 - 143 - Những hệ thống pháp luật giới đương đại, Rene David, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2001, tr - 19; tr 68 - 128 Tự NC Hệ thống pháp TC luật Pháp hệ thống pháp luật Đức * Đọc: - Giáo trình luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2008, tr 143 192 - Luật so sánh (tiếng Việt), Michael Bogdan, Kluwer, Norstedts Juridik, Tano, 2002, tr 131 - 155 - Các hệ thống pháp luật giới, Michel Fromont, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2006, tr 31 - 59 LVN Lí 24 TC Thảo luận vấn đề theo nhóm - Khái quát * Đọc: thuyết TC dòng họ common law - Hệ thống pháp luật Anh: Sự hình thành phát triển - Giáo trình luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2008, tr 193 232 - Những hệ thống pháp luật giới đương đại, Rene David, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2001, tr - 19; tr 222 - 241 - Các hệ thống pháp luật giới, Michel Fromont, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2006, tr 130 - 136 Semina r TC Thảo luận nội dung thuộc vấn đề + Semina r TC Thuyết trình BT nhóm - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu Tư vấn - Thời gian: Từ 08h00’ đến 11h00’ thứ Tư học buổi chiều Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ Tư học buổi sáng - Địa điểm: Văn phòng Viện luật so sánh KTĐG - Mức độ tham gia seminar - Thuyết trình BT nhóm Tuần 3: Vấn đề + Hình thức Số tổ chức dạy-học TC 25 Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lí thuyết Hệ thống pháp luật TC Anh hệ thống pháp luật Mỹ: - Nguồn luật Anh - Nguồn luật Mỹ * Đọc: - Giáo trình luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2008, tr 258 - 268, tr 295 -302 - Luật so sánh (tiếng Việt), Michael Bogdan, Kluwer, Norstedts Juridik, Tano, 2002, tr 78 - 92 - Những hệ thống pháp luật giới đương đại, Rene David, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2001, tr 268 - 293; tr 315 - 336 - Các hệ thống pháp luật giới, Michel Fromont, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2006, tr 147 - 153, tr 196 - 203 Tự NC - Hệ thống pháp luật Anh: TC + Hệ thống án + Đào tạo luật nghề luật - Hệ thống pháp luật Mỹ: + Khái quát chung hệ thống pháp luật Mỹ + Hệ thống án + Đào tạo luật nghề luật * Đọc: - Giáo trình luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2008, tr 232 - 258, tr 269 295, tr 302 - 308 - Luật so sánh (tiếng Việt), Michael Bogdan, Kluwer, Norstedts Juridik, Tano, 2002, tr 93 - 129 - Những hệ thống pháp luật giới đương đại, Rene David, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2001, tr 269 - 277; tr 294 - 323 - Các hệ thống pháp luật giới, Michel Fromont, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2006, tr 137 - 146, tr 187 - 196 26 Dòng họ pháp Lí thuyết TC luật Hồi giáo: Luật Hồi giáo * Đọc: - Giáo trình luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2008, tr 336 – 357 - Luật so sánh (tiếng Việt), Michael Bogdan, Kluwer, Norstedts Juridik, Tano, 2002, tr 174 - 180 - Những hệ thống pháp luật giới đương đại, Rene David, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2001, tr 339 - 353 Semina r TC LVN TC Thảo luận nội dung thuộc vấn đề Semina r TC Thuyết trình BT nhóm Tư vấn KTĐG Thảo luận vấn đề theo nhóm - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 08h00’ đến 11h00’ thứ Tư học buổi chiều Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ Tư học buổi sáng - Địa điểm: Văn phòng Viện luật so sánh - Mức độ tham gia seminar - Thuyết trình BT nhóm Tuần 4: Vấn đề + Hình thức Số tổ chức dạy-học TC 27 Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Tự NC TC LVN Lí thuyết TC Hệ thống pháp luật quốc gia Hồi giáo * Đọc: - Giáo trình luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2008, tr 358 - 364 - Những hệ thống pháp luật giới đương đại, Rene David, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2001, tr 354 - 361 Thảo luận vấn đề theo nhóm Hệ thống pháp luật TC số quốc gia Đông Á: Hệ thống pháp luật Nhật Bản: + Nguồn luật + Hệ thống án + Đào tạo luật nghề luật * Đọc: - Giáo trình luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2008, tr 369 - 394 - Những hệ thống pháp luật giới đương đại, Rene David, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2001, tr 399 - 411 - Các hệ thống pháp luật giới, Michel Fromont, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2006, tr 284 - 296 Semina r TC Thuyết trình BT nhóm Semina r TC Thảo luận nội dung thuộc vấn đề + Tư vấn 28 - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 08h00’ đến 11h00’ thứ Tư học buổi chiều Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ Tư học buổi sáng - Địa điểm: Văn phòng Viện luật so sánh KTĐG - Thuyết trình BT nhóm - Mức độ tham gia seminar Tuần 5: Vấn đề + Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Tự NC LVN Lí thuyết 29 TC TC Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Dòng họ pháp luật XHCN * Đọc: - Giáo trình luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2008, tr 309 - 334 - Luật so sánh (tiếng Việt), Michael Bogdan, Kluwer, Norstedts Juridik, Tano, 2002, tr 156 - 165 - Những hệ thống pháp luật giới đương đại, Rene David, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2001, tr - 19; tr 133 - 220 Thảo luận vấn đề theo nhóm Hệ thống pháp luật TC số quốc gia Đông Á: Hệ thống pháp luật Trung Quốc: + Nguồn luật + Hệ thống án * Đọc: - Giáo trình luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2008, tr 401 - 414 - Luật so sánh (tiếng Việt), Michael Bogdan, Kluwer, Norstedts Juridik, Tano, 2002, tr 166 - 173 - Những hệ thống pháp luật giới đương đại, Rene David, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2001, tr 389 - 398 - Các hệ thống pháp luật + Đào tạo giới, Michel Fromont, Nxb Tư luật nghề pháp, Hà Nội, 2006, tr 137 - 146, tr luật 302 - 320 Semina r TC Tự NC LVN Thảo luận nội dung thuộc vấn đề + - Khái quát hệ thống TC pháp luật Nhật Bản - Khái quát hệ thống pháp luật Trung Quốc TC Semina r TC * Đọc: - Giáo trình luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2008, tr 365 - 369, tr 394 - 401 - Luật so sánh (tiếng Việt), Michael Bogdan, Kluwer, Norstedts Juridik, Tano, 2002, tr 166 - 173 - Những hệ thống pháp luật giới đương đại, Rene David, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2001, tr 388 - 409 - Các hệ thống pháp luật giới, Michel Fromont, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2006, tr 279 - 283, tr 297 - 301 Thảo luận vấn đề theo nhóm Thảo luận nội dung thuộc vấn đề Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 08h00’ đến 11h00’ thứ Tư học buổi chiều Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ Tư học buổi sáng - Địa điểm: Văn phòng Viện luật so sánh KTĐG Mức độ tham gia seminar Nộp BT lớn vào buổi học cuối tuần 30 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC - Theo quy định chung Trường; - BT nộp thời hạn theo quy định 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện; - Minh chứng tham gia LVN 11.2 Đánh giá định kì Hình thức  -  - 31 Tỉ lệ BT nhóm 15 % BT lớn 15 % Thi kết thúc học phần 70 % Yêu cầu chung BT BT soạn thảo in khổ giấy A4 Độ dài tuỳ thuộc vào yêu cầu loại BT Định dạng: Lề trên: 3.0cm; lề dưới: 3.0cm; lề trái: 3.0cm; lề phải: 2.0cm; kiểu chữ: Times New Roman; cỡ chữ: 14; chế độ dãn dòng: 1,5 lines Các BT không vượt độ dài quy định Phần vượt không chấm tính điểm BT nhóm Hình thức: Viết (không trang A4) Nội dung: Các nhóm lựa chọn theo danh mục tài liệu Bộ môn cung cấp sở yêu cầu giảng viên Tiêu chí đánh giá phần viết: + Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí điểm + Phân tích logic, thẳng vào vấn đề điểm + Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn điểm + Ngôn ngữ sáng, trình bày đẹp điểm - Tổng: 10 điểm Kết LVN kết trung bình tất BT LVN toàn môn học  BT lớn - Hình thức: Bài luận (không trang A4) - Nội dung: BT chọn danh mục BT Bộ môn công bố sở đề xuất sinh viên giảng viên đồng ý - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí điểm + Phân tích logic, thẳng vào vấn đề điểm + Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn điểm + Ngôn ngữ sáng, trình bày đẹp điểm Tổng: 10 điểm  32 Thi kết thúc học phần Hình thức: Thi bán trắc nghiệm Tổng: 10 điểm MỤC LỤC Trang 33 ... Vấn đề Nhập môn luật học so sánh Bậc Bậc Bậc 1A1 Nêu định 1B1 Phân tích 1C1 Lí giải nghĩa luật học so sánh định nghĩa việc sử dụng tên gọi 1A2 Nêu đối luật học so sánh "luật học so sánh" tượng luật. .. Khái niệm luật học so sánh Sự hình thành phát triển luật học so sánh Ý nghĩa khoa học thực tiễn luật học so sánh Phân nhóm hệ thống pháp luật giới Môn học luật học so sánh Vấn đề Dòng họ Civil... thập, xử lí thông tin luật học so sánh - Khái niệm, đặc điểm luật học so sánh - Đối tượng nghiên cứu luật học so sánh: Phạm vi, cấp độ so sánh - Phương pháp luật học so sánh Tự NC 22 Yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương môn luật so sánh 3TC , Đề cương môn luật so sánh 3TC , Đề cương môn luật so sánh 3TC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay