Đề cương môn luật sở hữu trí tuệ 3TC

63 41 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:04

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ TRUNG TÂM LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ HÀ NỘI - 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT ĐĐ GV GVC KTĐG LVN MT NC Nxb SHCN SHTT TC TG TT VĐ Bài tập Địa điểm Giảng viên Giảng viên Kiểm tra đánh giá Làm việc nhóm Mục tiêu Nghiên cứu Nhà xuất Sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ Tín Thời gian Thuyết trình Vấn đề TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ TRUNG TÂM LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân Luật kinh tế Luật sở hữu trí tuệ 03 Bắt buộc THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN 1.1 PGS TS GVC Vũ Thị Hải Yến, Giám đốc Trung tâm Luật SHTT Điện thoại: 0913523007 E-mail: vuhaiyen_hlu@yahoo.com 1.2 TS Kiều Thị Thanh - GVC Điện thoại: 0906306788 E-mail: thanhvb2005@yahoo.com 1.3 ThS Lê Thanh Mai Điện thoại: 0916096009 E-mail: mailethanh.hlu@gmail.com 1.4 ThS Đặng Thị Vân Anh Điện thoại: 0947719229 E-mail: van_anh2210@yahoo.com 1.5 Ths Phạm Minh Huyền Điện thoại: 0979323273 E-mail: huyenphamlaw@gmail.com 1.6 Ths.Nguyễn Phan Diệu Linh Điện thoại: 0981101091 E-mail: nguyenphandieulinh@gmail.com 3 Văn phòng Trung tâm Luật SHTT Phòng 306, nhà A số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày lễ) TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Luật SHTT bảo vệ quyền tài sản nhân thân cá nhân, tổ chức liên quan đến tài sản trí tuệ - loại tài sản đặc biệt phát sinh từ hoạt động sáng tạo lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, khoa học, sản xuất, kinh doanh Bảo hộ quyền SHTT chứng minh công cụ đắc lực cho phát triển kinh tế, đặc biệt kinh tế tri thức mà Việt Nam hướng đến Việc công nhận bảo vệ quyền SHTT nhằm khuyến khích hoạt động sáng tạo văn hoá, nghệ thuật, kĩ thuật, đổi khoa học, công nghệ, bảo đảm việc phân chia sử dụng hiệu tài sản trí tuệ, hài hoà lợi ích chủ thể sáng tạo, đầu tư chủ thể khác xã hội Đào tạo SHTT trường đại học, đặc biệt khối trường đào tạo chuyên ngành luật trở thành xu hướng tất yếu giới Môn học luật SHTT nhằm trang bị cho sinh viên chuyên ngành luật kiến thức lí luận tảng việc bảo hộ quyền SHTT đồng thời tạo sở cho sinh viên hình thành phát triển kĩ áp dụng pháp luật SHTT để giải vấn đề thực tiễn NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Khái quát quyền SHTT Vấn đề Đối tượng chủ thể quyền tác giả Vấn đề Nội dung, giới hạn thời hạn bảo hộ quyền tác giả Vấn đề Quyền liên quan đến quyền tác giả Vấn đề Xác lập, chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan Vấn đề Hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan 4 Vấn đề Điều kiện bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp mang đặc tính sáng tạo Vấn đề Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu phân loại nhãn hiệu Vấn đề Điều kiện bảo hộ tên thương mại, dẫn địa lý Vấn đề 10 Xác lập quyền SHCN Vấn đề 11 Chủ thể, nội dung, giới hạn quyền, chuyển giao quyền SHCN Vấn đề 12 Xâm phạm quyền SHCN Vấn đề 13 Quyền giống trồng Vấn đề 14 Các biện pháp bảo vệ quyền SHTT MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 4.1 Mục tiêu nhận thức 4.1.1 Về kiến thức - Nắm hệ thống khái niệm liên quan đến SHTT; - Hiểu đặc trưng phận quyền SHTT (quyền tác giả quyền liên quan đến quyền tác giả; quyền SHCN, quyền giống trồng); - Nắm yếu tố quan hệ pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan, quyền SHCN, quyền giống trồng (chủ thể; khách thể, nội dung quyền); - Nắm xác lập, chấm dứt quyền SHTT; thời hạn bảo hộ đối tượng SHTT ; - Nhận diện đối tượng khác quyền SHTT; - Nắm cách thức điều kiện để chuyển giao quyền SHTT; - Nắm biện pháp bảo vệ quyền SHTT 4.1.2 Về kĩ - Hình thành phát triển kĩ phân tích, đánh giá, so sánh quy định luật SHTT với tượng xã hội có liên quan; - Hình thành kĩ thu thập, xử lí thông tin SHTT; 5 - Phát triển khả vận dụng pháp luật SHTT để giải tình phát sinh thực tế; - Hình thành phát triển kĩ tư vấn vấn đề liên quan đến bảo hộ quyền SHTT 4.1.3 Về thái độ - Hình thành ý thức tôn trọng bảo vệ quyền SHTT; - Kích thích niềm say mê sáng tạo lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, khoa học, sản xuất kinh doanh; - Có ý thức tuyên truyền pháp luật SHTT cộng đồng để góp phần nâng cao nhận thức công chúng việc bảo hộ quyền SHTT 4.2 Các mục tiêu khác - Góp phần hình thành phát triển kĩ cộng tác, làm việc nhóm; - Hình thành phát triển kĩ nghiên cứu độc lập; - Có ý thức tuyên truyền pháp luật SHTT cộng đồng để góp phần nâng cao nhận thức công chúng việc bảo hộ quyền SHTT MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT MT VĐ Khái quát quyền SHTT Bậc Bậc Bậc 1A1 Nêu kháiniệm quyền SHTT:(1) theo nghĩa kháchquan; (2) theo nghĩa chủ quan; (3) theo nghĩa quan hệ pháp luật 1A2 Trình bày đặc điểm quyền SHTT: (1) đối tượng; (2) xác lập quyền; (3) 1B1 Phân tích chất quyền SHTT: (i) quyền tài sản có kết hợp với quyền nhân thân; (ii) mang tính độc quyền 1B2 Phân tích điểm giống điểm khác quyền SHTT quyền sở hữu tài 1C1 Phân tích mối quan hệ quyền SHTT tài sản trí tuệ 1C2 Hiểu lí việc công nhận bảo vệ quyền SHTT 1C3 Phân tích, nhận xét mối quan hệ trình hình thành phát triển hệ nội dung quyền; (4) đặc điểm chủ thể, khách thể, nội dung; (5) giới hạn quyền 1A3 Nêu phận cấu thành quyền SHTT theo pháp luật Việt Nam 1A4 Nhận diện quan hệ thuộc quyền tác giả, quyền liên quan, quyền SHCN, quyền giống trồng 1A5 Nắm hình thành phát triển hệ thống pháp luật SHTT giới 1A6 Nêu giai đoạn phát triển hệ thống pháp luật SHTT Việt Nam 1A7 Nêu điều ước quốc tế quan trọng tronglĩnh vực SHTT màViệt Nam thành viên (sắp xếp theo sản thông thường 1B3 Phân biệt khác quyền tác giả quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền SHCN quyền giống trồng 1B4 Xác định đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan, quyền SHCN, quyền giống trồng 1B5 Phân tích ý nghĩa, vai trò việc bảo hộ quyền SHTT phát triển kinh tế xã hội thống pháp luật SHTT giới phát triển kinh tế-xã hội, khoa học-kĩ thuật thương mại tự 1C4 Chứng minh bảo hộ quyền SHTT động lực thúc đẩy phát triển kinh tế 1C5 Nhận xét, phân tích đặc điểm bảo hộ quyền SHTT bối cảnh toàn cầu hoá 1C6 Phân tích lí dẫn đến hệ thống luật SHTT Việt Nam phát triển hoàn thiện không ngừng lĩnh vực) 1A8 Trình bày loại nguồn pháp luật SHTT Việt Nam 2A1 Nêu khái niệm tác Đối tượng phẩm 2A2 Trình bày chủ tiêu chí để phân loại tác thể phẩm: (i) dựa vào quyền lĩnh vực sáng tạo; (ii) dựa vào hình tác thức thể hiện; (iii) giả dựa vào nguồn gốc hình thành 2A3 Trình bày điều kiện bảo hộ tác phẩm 2A4 Lấy ví dụ tác phẩm phái sinh 2A5 Nêu loại chủ thể quyền tác giả 2A6 Nêu điều kiện chủ thể quyền tác giả 2A7 Nêu 2B1 Nhận diện đối tượng bảo hộ quyền tác giả; đối tượng không bảo hộ quyền tác giả 2B2 Cho ví dụ loại tác phẩm theo tiêu chí phân loại 2B3 Phân tích mối quan hệ tác phẩm gốc tác phẩm phái sinh 2B4 Phân biệt tác giả với người hỗ trợ cho việc sáng tạo tác phẩm 2B5 Phân biệt loại chủ sở hữu quyền tác giả 2B6 Phân biệt trường hợp 2C1 Nêu quan điểm riêng cá nhân khái niệm tác phẩm điều kiện bảo hộ tác phẩm 2C2 Đánh giá tiêu chí phân loại tác phẩm Luật SHTT 2C3 Nêu quan điểm cá nhân khái niệm tác phẩm phái sinh; khái niệm đồng tác giả kháiniệm tác giả, tác phẩm thuộc sở đồng tác giả, chủ sở hữu nhà nước hữu quyền tác giả tác phẩm thuộc công chúng 3A1 Nêu quyền nhân thân Nội dung, thuộc quyền tác giới giả hạn 3A2 Trình bày quyền tài thời sản hạn 3A3 Trình bày bảo trường hợp sử dụng tác hộ quyền phẩm xin phép, không tác phải trả tiền nhuận giả bút, thù lao 3A4 Trình bày trường hợp sử dụng tác phẩm xin phép phải trả tiền nhuận bút, thù lao 3A5 Trình bày thời hạn bảo hộ quyền tác giả loại hình tác phẩm: (i) tác phẩm bảo hộ không theo nguyên 3B1 Xác định quyền nhân thân tuyệt đối tương đối 3B2 Cho ví dụ trường hợp tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả thực quyền tài sản như: quyền chép tác phẩm,quyền truyền đạt tácphẩm, quyền phân phối tác phẩm 3B3 Xác định công bố tác phẩm 3B4 Xác định phạm vi hưởng quyền tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trường hợp cụ thể 3B5 Phân tích điều kiện “sao chép tự do” 3C1 Tìm trường hợp ngoại lệ không bị coi vi phạm quyền bảo vệ toàn vẹn tác phẩm 3C2 Nhận xét ý nghĩa quyền công bố tác phẩm 3C3 Luận giải lí quy định giới hạn quyền tác giả 3C4 Đánh giá, nhận xét tính tương thích quy định bảo hộ quyền tác giả Luật SHTT Công ước Berne bảo hộ tác phẩm văn học, nghệ thuật; Hiệp ước WIPO quyền tác giả (Hiệp ước WCT) Quyền liên quan đến quyền tác giả 10 tắc đời người (ii) tác phẩm bảo hộ theo nguyên tắc đời người 3A6 Phát biểu quyền nhân thân bảo hộ vô thời hạn 3B6 Nêu ví dụ trường hợp sử dụng tác phẩm xin phép, trả tiền nhuận bút, thù lao 3B7 Nêu ví dụ trường hợp sử dụng tác phẩm xin phép phải trả tiền nhuận bút, thù lao 3B8 Vận dụng kiến thức để tính thời hạn bảo hộ quyền tác giả trường hợp cụ thể 3C5 Bình luận quy định thay đổi thời hạn bảo hộ quyền tác giả Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật SHTT (Điều 27, khoản 2, điểm a) 4A1 Trình bày loại đối tượng quyền liên quan 4A2 Nêu điều kiện bảo hộ đối tượng: biểu diễn; ghi âm, ghi hình; chương trình phát sóng 4A3 Nêu 4B1 Phân tích đặc điểm đối tượng quyền liên quan: 4B2 Xác định đối tượng; chủ thể; quyền, nghĩa vụ chủ thể quyền liên quan tình thực tế 4C1 Nêu ý nghĩa việc bảo hộ quyền liên quan 4C2 Chỉ mối liên quan mật thiết bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan 4C3 Nêu quan điểm cá nhân quy định 10 bí mật kinh doanh - So sánh tính mớicủa sáng chế kiểu dáng công nghiệp - Điều kiện bảo hộ bí mật kinh doanh Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ năm - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Luật Sở hữu trí tuệ Tuần 8: Vấn đề - Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu phân loại nhãn hiệu Hình thức tổ chức dạy học Số TC Lý thuyết 49 Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Điều kiện bảo hộ * Đọc: nhãn hiệu - Chương III Giáo trình luật - Các loại nhãn hiệu: SHTT Việt Nam, Phùng + Nhãn hiệu hàng Trung Tập (chủ biên), Nxb hoá nhãn hiệu Công an nhân dân, Hà Nội, dịch vụ 2009, tr 130-141 + Nhãn hiệu liên kết - Chương III Giáo trình luật + Nhãn hiệu tập thể SHTT, Lê Đình Nghị Vũ nhãn hiệu chứng Thị Hải Yến (chủ biên), Nxb nhận Giáo dục, 2009, tr 92-104 + Nhãn hiệu - Công ước Paris bảo hộ tiếng quyền SHCN năm 1883 49 - Nghị định Chính phủ số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật SHTT SHCN, sửa đổi, bổ sung theo quy định Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 Thảo luận Tư vấn - Phân tích điều kiện bảo hộ nhãn hiệu - So sánh nhãn hiệu với thương hiệu, nhãn hàng hoá - So sánh nhãn hiệu tập thể nhãn hiệu chứng nhận - So sánh điều kiện bảo hộ nhãn hiệu thường với nhãn hiệu tiếng - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giáo viên giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ năm - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Luật Sở hữu trí tuệ Tuần 9: Vấn đề - Điều kiện bảo hộ tên thương mại, dẫn địa lý Hình thức tổ chức dạy 50 Số TC Nội dung 50 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị học Lý thuyết - Điều kiện bảo hộ * Đọc: tên thương mại - Chương III Giáo trình luật - Điều kiện bảo hộ SHTT Việt Nam, Phùng dẫn địa lí Trung Tập (chủ biên), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009, tr 130-141 - Chương III Giáo trình luật SHTT, Lê Đình Nghị Vũ Thị Hải Yến (chủ biên), Nxb Giáo dục 2009, tr 92-104 - Công ước Paris bảo hộ quyền SHCN năm 1883 - Nghị định Chính phủ số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật SHTT SHCN, sửa đổi, bổ sung theo quy định Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 Thảo luận - So sánh nhãn hiệu tên thương mại - So sánh nhãn hiệu dẫn địa lí - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giáo viên giao câu hỏi tình khác - So sánh dẫn địa - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp lí nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng 51 51 nhận LVN Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ năm - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Luật Sở hữu trí tuệ KTĐG Nhận BT nhóm lý thuyết website trường Tuần 10: Vấn đề 10 - Xác lập quyền SHCN Hình thức tổ chức dạy học Số TC Lý thuyết 52 Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Xác lập quyền SHCN sở đăng kí cấp văn bảo hộ + Quyền đăng kí đối tượng SHCN + Nguyên tắc đăng kí + Trình tự, thủ tục đăng kí quyền SHCN + Văn bảo hộ; trì, gia hạn hiệu lực; chấm dứt hiệu lực; hủy bỏ hiệu lực văn bảo * Đọc: - Chương III Giáo trình luật SHTT Việt Nam, Phùng Trung Tập (chủ biên), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009, tr 180-193 - Chương III Giáo trình luật SHTT, Lê Đình Nghị Vũ Thị Hải Yến (chủ biên), Nxb Giáo dục 2009, tr 118-126 - Nghị định Chính phủ số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật SHTT SHCN, sửa đổi, bổ 52 hộ - Xác lập quyền SHCN sở thực tiễn sử dụng - Thời hạn bảo hộ đối tượng SHCN - Nguyên tắc nộp đơn nguyên tắc ưu tiên - Phân loại quyền SHCN dựa tiêu chí thủ tục xác lập quyền Thảo luận LVN 1 - Thông tư số 01/2007/TTBKHCN ngày 14/02/2007 Bộ khoa học công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định Chính phủ số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật SHTT SHCN (được sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2011 2013) - Chuẩn bị câu hỏi tình Lập biểu đồ trình bày bước đăng thảo luận giáo viên giao câu hỏi tình ký SHCN khác - - 53 sung theo quy định Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp Nhóm lập dàn ý vấn đề thảo luận, tài liệu hỗ trợ (văn bản, băng, đĩa hình, bảng biểu ) Nhóm tập điều hành seminar theo chủ đề đăng kí Xây dựng đề cương công việc phần công việc phải làm Phân công công việc cho thành viên Thu thập tài liệu liên quan đến vụ việc Tập hợp phần công việc phân công, hoàn thiện báo cáo chung nhóm Hoàn thiện biên LVN phân loại kết 53 công việc thành viên nhóm Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ năm - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Luật Sở hữu trí tuệ Tuần 11: Vấn đề 11 - Chủ thể, nội dung, giới hạn quyền, chuyển giao quyền SHCN Hình thức tổ chức dạy học Số TC Lý thuyết 54 Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Chủ thể quyền SHCN - Nội dung quyền SHCN - Các trường hợp giới hạn quyền SHCN - Chuyển giao quyền SHCN - Quyền tạm thời quyền SHCN sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí - Quyền nghĩa vụ chủ sở hữu đối tượng SHCN - Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế * Đọc: - Chương III Giáo trình luật SHTT Việt Nam, Phùng Trung Tập (chủ biên), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009, tr 152-179; 194-224 54 - Chương III Giáo trình luật SHTT, Lê Đình Nghị Vũ Thị Hải Yến (chủ biên), Nxb Giáo dục 2009, tr 127-149 Thảo luận - Chuẩn bị câu hỏi tình So sánh dạng thảo luận giáo viên hợp đồng sử dụng giao câu hỏi tình đối tượng SHCN khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ năm - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Luật Sở hữu trí tuệ KTĐG Làm BT cá nhân số lớp thảo luận Tuần 12: Vấn đề 12 - Xâm phạm quyền SHCN Hình thức tổ chức dạy học Số TC Lý thuyết Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Các hành vi xâm phạm quyền sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí - Các hành vi xâm phạm quyền bí mật kinh doanh - Các hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu, tên thương mại, dẫn địa lí * Đọc: - Chương V Giáo trình luật SHTT Việt Nam, Phùng Trung Tập (chủ biên), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009, tr 251-257 - Chương V Giáo trình luật SHTT, Lê Đình Nghị Vũ Thị Hải Yến (chủ biên), Nxb Giáo dục 2009, tr 175-179 - Nghị định Chính phủ số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết - Xác định hành vi hướng dẫn thi hành 55 55 cạnh tranh không số điều Luật SHTT lành mạnh bảo vệ quyền SHTT quản lí nhà nước SHTT, sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 Thảo luận Tư vấn Phân biệt loại - Chuẩn bị câu hỏi tình hành vi xâm phạm thảo luận giáo viên giao câu hỏi tình quyền SHCN khác Phân biệt hành vi xâm phạm quyền - Tham gia tích cực vào SHCN nhãn trình thảo luận lớp hiệu, tên thương mại, dẫn địa lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ năm - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Luật Sở hữu trí tuệ Tuần 13: Vấn đề 13 & 14 - Quyền giống trồng & biện pháp bảo vệ quyền SHTT Hình thức tổ chức dạy học Số TC Lý thuyết 56 Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Quyền * Đọc: giống trồng: - Chương IV Giáo trình luật Đối tượng điều SHTT Việt Nam, Phùng 56 kiện bảo hộ giống trồng; Xác lập quyền giống trồng; Chủ thể, nội dung, giới hạn quyền giống trồng; Chuyển giao quyền giống trồng; Hành vi xâm phạm quyền giống trồng - Bảo vệ quyền SHTT: Chủ thể, biện pháp, ưu điểm hạn chế biện pháp tự bảo vệ; Thẩm quyền án nhân dân việc giải tranh chấp SHTT; Các hành vi xâm phạm quyền SHTT bị xử phạt hành chính; Biện pháp hình việc bảo vệ quyền SHTT; Biện pháp bảo vệ quyền SHTT biên giới 57 57 Trung Tập (chủ biên), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009, tr 225-240 - Chương IV Giáo trình luật SHTT, Lê Đình Nghị Vũ Thị Hải Yến (chủ biên), Nxb Giáo dục 2009, tr 150-166 - Chương V Giáo trình luật SHTT Việt Nam, Phùng Trung Tập (chủ biên), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009, tr 259-269 - Chương V Giáo trình luật SHTT, Lê Đình Nghị Vũ Thị Hải Yến (chủ biên), Nxb Giáo dục 2009, tr 181-191 - Nghị định Chính phủ số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật SHTT bảo vệ quyền SHTT quản lí nhà nước SHTT sửa đổi, bổ sung theo quy định Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 - Nghị định Chính phủ số 99/2013 ngày 29/08/2013quy định xử lí vi phạm hành lĩnh vực SHCN - Nghị định Chính phủ số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành quyền tác giả, quyền liên quan - Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTCVKSNDTC-BCA-BTP ngày 29/2/2008 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình hành vi xâm phạm quyền SHTT - Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTCVKSNDTC-BVHTT&DLBKH&CN-BTP ngày 03/4/2008 hướng dẫn áp dụng số quy định pháp luật việc giải tranh chấp quyền SHTT án nhân dân Thảo luận - Phân biệt quyền giống trồng & quyền SHTT khác - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giáo viên giao câu hỏi tình khác - Phân biệt biện - Tham gia tích cực vào pháp bảo vệ quyền trình thảo luận lớp SHTT khác - Trình bày chủ thể, nội dung, lĩnh vực giám định SHTT Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ năm - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Luật Sở hữu trí tuệ KTĐG 58 Nộp BT nhóm lớp thảo luận 58 Tuần 14: Thảo luận Hình thức tổ chức dạy học Thảo luận Tư vấn Số TC Nội dung Sinh viên thảo luận hướng dẫn GV vấn đề môn học Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Tóm tắt tài liệu yêu cầu đọc & chuẩn bị nhà liên quan đến nội dung thảo luận - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ năm - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Luật Sở hữu trí tuệ Tuần 15: Thuyết trình BT nhóm Hình thức tổ chức dạy học Thảo luận Tư vấn 59 Số TC Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Các nhóm thuyết Tất thành viên trình BT nhóm nhóm phải chuẩn bị để tham gia thuyết trình - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu 59 - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ năm - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Luật Sở hữu trí tuệ KTĐG Nộp BT lớn CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC Theo quy chế đào tạo hành 10 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 10.1 Đánh giá thường xuyên Kiểm diện Minh chứng tham gia seminar, LVN (biên làm việc), trắc nghiệm, BT 10.2 Đánh giá định kì Hình thức Tỉ lệ BT cá nhân 10% BT nhóm 10% BT học kỳ 10% Thi kết thúc học phần 70% 10.3 Tiêu chí đánh giá Yêu cầu chung BT - BT trình bày khổ giấy A4; cỡ chữ 14; font: Times New Roman Vn.Time; kích thước lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2.5 cm, 2.5 cm, 3.5 cm, cm; dãn dòng 1.5 lines - Sinh viên phải ghi đầy đủ thông tin liên quan đến cá nhân (mã sinh viên, nhóm, lớp ) trang bìa loại BT  BT cá nhân - Hình thức: Làm tập KTĐG lớp thảo luận - Nội dung: Kiểm tra thái độ tự học, tự nghiên cứu mục tiêu cụ thể nội dung tuần - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề cần phân tích, bình luận, nghiên cứu; + Bài viết đảm bảo tính trung thực, có liên hệ thực tiễn;  60 60 + Ngôn ngữ sáng, chuẩn theo tiếng Việt; + Tài liệu tham khảo hợp lệ * Lưu ý: BT chép phần toàn nội dung chép từ tài liệu khác trích dẫn bị xử lí theo quy định BT nhóm  - Hình thức: Nhóm trình bày báo cáo dạng tiểu luận, viết tối đa 15 trang đánh máy (nếu viết tay số trang tối đa 18 trang A4) Số trang không bao gồm phụ lục kèm theo (nếu có) - Nội dung: Giải BT nhóm (trong BT); thái độ thành viên nhóm khả phối hợp LVN giải BT giao - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề cần phân tích, bình luận, nghiên cứu; + Bài viết đảm bảo tính trung thực, có liên hệ thực tiễn; + Ngôn ngữ sáng, chuẩn theo tiếng Việt; + Tài liệu tham khảo hợp lệ; + Báo cáo kết LVN * Lưu ý: - BT chép phần toàn nội dung nhau, chép từ tài liệu khác trích dẫn bị xử lí theo quy định; - BT có số trang vượt yêu cầu bị trừ 25% điểm (không phụ thuộc số trang vượt); - BT nộp không hạn (xem lịch trình chi tiết) bị tính điểm  BT lớn - Hình thức: Bài luận tối đa 15 trang đánh máy (nếu viết tay số trang tối đa 20 trang A4), đóng thành Số trang không bao gồm phụ lục kèm theo (nếu có) - Nội dung: Giải BT lớn (trong BT sinh viên tự chọn) - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí, khả thi; + Phân tích lập luận logic sâu sắc, có liên hệ thực tiễn nhằm giải vấn đề mà thực tế đặt ra; 61 61 + Ngôn ngữ sáng, chuẩn theo tiếng Việt; + Tài liệu tham khảo hợp lệ * Lưu ý: BT chép phần toàn nội dung nhau, chép từ tài liệu khác trích dẫn bị xử lí theo quy định; BT có số trang vượt yêu cầu bị trừ 25% điểm (không phụ thuộc số trang vượt); BT nộp không hạn (xem lịch trình chi tiết) bị tính điểm  Thi kết thúc học phần Hình thức: + Thi tự luận có kèm theo trắc nghiệm; sinh viên sử dụng văn pháp luật; thời gian thi … phút + Thi vấn đáp Nội dung: 14 vấn đề nghiên cứu 62 62 MỤC LỤC Trang 10 63 Thông tin giảng viên Tóm tắt nội dung môn học Nội dung chi tiết môn học Mục tiêu chung môn học Mục tiêu nhận thức chi tiết Tổng hợp mục tiêu nhận thức Học liệu Hình thức tổ chức dạy-học Chính sách môn học Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá 63 4 26 27 41 59 60 ... xuất Sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ Tín Thời gian Thuyết trình Vấn đề TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ TRUNG TÂM LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn. .. Vấn đề 19 Vấn đề 16 Vấn đề 19 Vấn đề 15 Vấn đề 2 Vấn đề Vấn đề 10 21 Vấn đề 5 16 Vấn đề 14 Vấn đề 10 12 26 Vấn đề 11 19 Vấn đề 12 Vấn đề 13 11 Vấn đề 14 12 25 Tổng mục tiêu 92 77 54 222 Vấn đề. .. ngày 22/9/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật sở hữu trí tuệ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ quản lí nhà nước sở hữu trí tuệ (được sửa đổi, bổ sung theo quy định Nghị định số 119/2010/NĐ-CP
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương môn luật sở hữu trí tuệ 3TC , Đề cương môn luật sở hữu trí tuệ 3TC , Đề cương môn luật sở hữu trí tuệ 3TC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay