Đề cương môn luật hình sự VN1 3TC

51 18 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:03

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ MODULE (Dành cho sinh viên ngành luật kinh tế) HÀ NỘI - 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BLHS CAND CTQG CTTP ĐĐ ĐHQG GTĐC GV GVC LT LVN MT NGƯT TC TG TNHS VĐ XHCN Bộ luật hình Công an nhân dân Chính trị quốc gia Cấu thành tội phạm Địa điểm Đại học quốc gia Giới thiệu đề cương Giảng viên Giảng viên Lí thuyết Làm việc nhóm Mục tiêu Nhà giáo ưu tú Tín Thời gian Trách nhiệm hình Vấn đề Xã hội chủ nghĩa TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân ngành Luật Kinh tế Luật hình (module 1) 03 Bắt buộc THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN Lãnh đạo môn TS Lê Đăng Doanh – GVC, Phụ trách Bộ môn Điện thoại: : 0989192998 E-mail: ledoanhhs@gmail.com TS Nguyễn Văn Hương - GVC, Phó trưởng Bộ môn Điện thoại: DĐ: 0913302673; NR: (04)38544405 E-mail: nguyenhuongdhl@yahoo.com Các giảng viên GS TS Nguyễn Ngọc Hòa – GVCC Điện thoại: 0903404589 TS Trương Quang Vinh – GVC Điện thoại: 0903250588 PGS TS Cao Thị Oanh - GVC Điện thoại: DĐ: 0904218863; NR: (04)37565221 TS Hoàng Văn Hùng - GVC Điện thoại: 0916393455 ThS Phạm Văn Báu - GVC Điện thoại: DĐ: 0989344900; NR: (04)38338337 TS Nguyễn Tuyết Mai - GVC Điện thoại: DĐ: 0912029055; NR: (04)38533197 ThS Lưu Hải Yến - GV Điện thoại: DĐ: 0989082300; NR: (04)38699863 E-mail: luuhaiyenhlu@yahoo.com ThS Vũ Hải Anh - GV Điện thoại: 0979504389 NCS Phạm Tài Tuệ - GV E-mail: phamtuehlu.hs@gmail.com Điện thoại: 0917.942.888 10 ThS Đào Phương Thanh - GV E-mail: thanhgaga@gmail.com Điện thoại: 0918.650.772 11 ThS Mai Thanh Nhung – GV Điện thoại: 0912514699 12 Nguyễn Thành Long – GV Điện thoại: 01689994526 13 Lễ Thị Diễm Hằng - GV E-mail: hangle.hlu@gmail.com Điện thoại: 0988712492 Các giảng viên thỉnh giảng ThS Trần Đức Thìn - GVC, NGƯT Điện thoại: DĐ: 0903413931; NR: (04)37750460 E-mail: tranducthin52@yahoo.com.vn PGS.TS Dương Tuyết Miên - GVC Điện thoại: DĐ: 0915191867; (04) 36450097 E-mail: dtmien@yahoo.com TS Đào Lệ Thu - GV Điện thoại: DĐ: 0913570282; NR: (04)35622636 E-mail: daolethuhs2004@yahoo.com TS Lý Văn Quyền - GVC Điện thoại: 0904118487 Văn phòng Bộ môn luật hình Phòng 309, nhà A - Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (04)37738324 E-mail: toluathinhsu@yahoo.com.vn Giờ làm việc: 8h00’ - 17h00’ hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ) Trực tư vấn (tại văn phòng Bộ môn) từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Luật hình phần chung môn học chuyên ngành luật quan trọng, thiết kế dành cho sinh viên; cung cấp lí luận tội phạm, TNHS hình phạt sở khoa học để giải vụ án hình thực tiễn Module gồm 15 vấn đề với tín Bao gồm nội dung: Khái niệm luật hình nguyên tắc luật hình Việt Nam; Nguồn luật hình Việt Nam; Tội phạm; Cấu thành tội phạm; Khách thể tội phạm; Mặt khách quan tội phạm; Chủ thể tội phạm; Mặt chủ quan tội phạm; Các giai đoạn thực tội phạm; 10 Đồng phạm; 11 Các tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội hành vi; 12 Trách nhiệm hình hình phạt; Hệ thống hình phạt biện pháp tư pháp; 13 Quyết định hình phạt; 14 Các chế định liên quan đến việc chấp hành hình phạt; 15 Trách nhiệm hình người chưa thành niên phạm tội NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Khái niệm, nhiệm vụ nguyên tắc luật hình Việt Nam 1.1 Khái niệm luật hình 1.2 Các nhiệm vụ (chức năng) luật hình Việt Nam 1.3 Các nguyên tắc luật hình Việt Nam 1.4 Khoa học luật hình Vấn đề Nguồn luật hình Việt Nam 2.1 Khái niệm nguồn luật hình 2.2 Hiệu lực luật hình - nguyên tắc chung 2.3 Bộ luật hình Việt Nam - hiệu lực, cấu tạo vấn đề giải thích pháp luật Vấn đề Tội phạm 3.1 Khái niệm tội phạm luật hình Việt Nam 3.1.1 Định nghĩa 3.1.2 Các dấu hiệu (đặc điểm) tội phạm 3.1.3 Ý nghĩa khái niệm tội phạm 3.2 Phân loại tội phạm 3.3 Tội phạm vi phạm pháp luật khác 3.3.1 Sự khác tội phạm vi phạm pháp luật khác 3.3.2 Các tiêu chuẩn phân biệt tội phạm với vi phạm pháp luật khác 3.4 Vấn đề nguồn gốc chất giai cấp tội phạm Vấn đề Cấu thành tội phạm 4.1 Các yếu tố tội phạm 4.2 Cấu thành tội phạm 4.2.1 Khái niệm 4.2.2 Đặc điểm dấu hiệu CTTP 4.2.3 Phân loại CTTP 4.2 Ý nghĩa CTTP 4.3.1 CTTP sở pháp lí TNHS 4.3.2 CTTP pháp lí để định tội 4.3.3 CTTP pháp lí để định khung hình phạt Vấn đề Khách thể tội phạm 5.1 Khách thể tội phạm 5.1.1 Khái niệm 5.1.2 Ý nghĩa khách thể tội phạm 5.1.3 Các loại khách thể tội phạm 5.2 Đối tượng tác động tội phạm 5.2.1 Khái niệm 5.2.2 Một số loại đối tượng tác động tội phạm Vấn đề Mặt khách quan tội phạm 6.1 Khái niệm 6.2 Hành vi khách quan tội phạm 6.2.1 Khái niệm 6.2.2 Hình thức thể hành vi khách quan tội phạm 6.2.3 Các dạng cấu trúc đặc biệt hành vi khách quan tội phạm 6.3 Hậu nguy hiểm cho xã hội 6.4 Vấn đề quan hệ nhân luật hình 6.5 Những nội dung biểu khác mặt khách quan tội phạm Vấn đề Chủ thể tội phạm 7.1 Khái niệm 7.2 Năng lực TNHS 7.2.1 Khái niệm 7.2.2 Tình trạng lực TNHS 7.2.3 Vấn đề lực TNHS tình trạng say dùng rượu chất kích thích mạnh khác 7.3 Tuổi chịu TNHS 7.4 Chủ thể đặc biệt tội phạm 7.5 Vấn đề nhân thân người phạm tội luật hình Vấn đề Mặt chủ quan tội phạm 8.1 Khái niệm 8.2 Lỗi 8.2.1 Khái niệm 8.2.2 Lỗi với vấn đề tự trách nhiệm 8.2.3 Lỗi cố ý trực tiếp 8.2.4 Lỗi cố ý gián tiếp 8.2.5 Lỗi vô ý tự tin 8.2.6 Lỗi vô ý cẩu thả 8.2.7 Trường hợp hỗn hợp lỗi 8.2.8 Sự kiện bất ngờ 8.3 Động mục đích phạm tội 8.3.1 Động phạm tội 8.3.2 Mục đích phạm tội 8.4 Sai lầm ảnh hưởng sai lầm TNHS 8.4.1 Sai lầm pháp luật 8.4.2 Sai lầm việc Vấn đề Các giai đoạn thực tội phạm 9.1 Khái niệm 9.2 Chuẩn bị phạm tội 9.3 Phạm tội chưa đạt 9.3.1 Khái niệm 9.3.2 Phân loại trường hợp phạm tội chưa đạt 9.4 Tội phạm hoàn thành 9.5 Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội 9.5.1 Điều kiện tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội 9.5.2 Trách nhiệm hình trường hợp tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội Vấn đề 10 Đồng phạm 10.1 Khái niệm 10.1.1 Những dấu hiệu mặt khách quan 10.1.2 Những dấu hiệu mặt chủ quan 10.2 Các loại người đồng phạm 10.2.1 Người thực hành 10.2.2 Người tổ chức 10.2.3 Người xúi giục 10.2.4 Người giúp sức 10.3 Các hình thức đồng phạm 10.3.1 Phân loại theo dấu hiệu chủ quan 10.3.2 Phân loại theo dấu hiệu khách quan 10.3.3 Phạm tội có tổ chức 10.4 Vấn đề TNHS đồng phạm 10.4.1 Một số vấn đề liên quan đến xác định tội phạm 10.4.2 Các nguyên tắc xác định TNHS đồng phạm 10.5 Những hành vi liên quan đến tội phạm cấu thành tội độc lập Vấn đề 11 Những tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội hành vi 11.1 Khái niệm 11.2 Phòng vệ đáng 11.3 Tình cấp thiết 11.4 Một số tình tiết khác loại trừ tính nguy hiểm cho xã hội hành vi Vấn đề 12 Trách nhiệm hình hình phạt; hệ thống hình phạt biện pháp tư pháp 12.1 Trách nhiệm hình 12.2 Khái niệm mục đích hình phạt 12.2.1 Khái niệm hình phạt 12.2.2 Mục đích hình phạt 12.3 Hệ thống hình phạt biện pháp tư pháp 12.3.1 Hệ thống hình phạt 12.3.2 Các biện pháp tư pháp Vấn đề 13 Quyết định hình phạt 13.1 Khái niệm 13.2 Căn định hình phạt 13.2.1 Các quy định BLHS 13.2.2 Tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi 13.2.3 Nhân thân người phạm tội 13.2.4 Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng TNHS 13.3 Quyết định hình phạt trường hợp đặc biệt 13.3.1 Quyết định hình phạt nhẹ quy định BLHS 13.3.2 Quyết định hình phạt trường hợp phạm nhiều tội 13.3.3 Tổng hợp hình phạt nhiều án 13.3.4 Quyết định hình phạt trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt 13.3.5 Quyết định hình phạt trường hợp đồng phạm Vấn đề 14 Các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt 14.1 Thời hiệu thi hành án 14.2 Miễn chấp hành hình phạt 14.3 Giảm thời hạn chấp hành hình phạt 14.4 Án treo 14.5 Hoãn, tạm đình chấp hành hình phạt tù 14.6 Xoá án tích Vấn đề 15 Trách nhiệm hình người chưa thành niên phạm tội 15.1 Đường lối xử lí người chưa thành niên phạm tội 15.1.1 Khái niệm người chưa thành niên phạm tội đặc điểm tâm lí người chưa thành niên 15.1.2 Những nguyên tắc xử lí người chưa thành niên phạm tội 15.2 Các biện pháp tư pháp hình phạt áp dụng người chưa thành niên phạm tội 15.2.1 Các biện pháp tư pháp áp dụng người chưa thành niên phạm tội 15.2.2 Các hình phạt áp dụng người chưa thành niên phạm tội MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 4.1 Mục tiêu nhận thức 4.1.1 Về kiến thức - Hiểu khái niệm luật hình lịch sử lập pháp hình Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; - Hiểu khái niệm tội phạm, hình phạt khái niệm khác liên quan đến tội phạm hình phạt; - Hiểu nguồn luật hình nội dung văn giải thích luật hình sự; - Hiểu chất, đặc điểm, nội dung khái niệm luật hình sự; - Vận dụng kiến thức để giải tình cụ thể phần chung; - Vận dụng kiến thức để áp dụng định hình phạt 4.1.2 Về kĩ - Hình thành phát triển lực thu thập, xử lí thông tin, kĩ tổng hợp, phân tích, so sánh, hệ thống hoá, bình luận, 10 LVN Tự NC Các nội dung thuộc - Các nhóm lựa chọn đề tài; TC Vấn đề đến Vấn - Thảo luận nhóm; đề - Giải BT tình Các nội dung thuộc * Đọc: TC Vấn đề đến Vấn - Chương I, II, III, IV Giáo trình đề luật hình Việt Nam (tập I), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012; - Phần chung Giáo trình luật hình Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb ĐHQG, Hà Nội, 2001, tr 124 - 160; Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung, phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu ‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư ‐ Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật hình Tuần 2: Vấn đề + + Hình Số thức TC tổ chức dạy-học Lí thuyết Nội dung * Vấn đề 5: - Khái niệm TC khách thể; - Phân loại khách thể tội phạm; - Đối tượng tác động tội phạm Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Chương V Giáo trình luật hình Việt Nam (tập I), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012; - Phần chung Giáo trình luật hình Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb ĐHQG, Hà Nội, 2001, tr 136 - 144; - Mô hình luật hình Việt Nam, Nguyễn Ngọc Hoà, Nxb CAND, Hà 37 * Vấn đề 6: - Khái niệm mặt khách quan tội phạm; - Các nội dung mặt khách quan tội phạm Lí thuyết - Khái niệm chủ thể tội phạm; - Hai dấu hiệu chủ thể tội phạm; - Chủ thể đặc biệt tội phạm; - Nhân thân người phạm tội luật hình Nội, 2010 * Đọc: - Chương VI Giáo trình luật hình Việt Nam (tập 1), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012 - Phần chung Giáo trình luật hình Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb ĐHQG, Hà Nội, 2001, tr 145 - 160; - Mô hình luật hình Việt Nam, Nguyễn Ngọc Hoà, Nxb CAND, Hà Nội, 2010 * Đọc: - Chương VII Giáo trình luật hình Việt Nam (tập I), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012; - Phần chung Giáo trình luật hình Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb ĐHQG, Hà Nội, 2001, tr 161 - 169; - Mô hình luật hình Việt Nam, Nguyễn Ngọc Hoà, Nxb CAND, Hà Nội, 2010 - Các điều 12, 13, 14 BLHS Việt Nam năm 1999; Seminar - Các nội - Các nhóm lựa chọn đề tài; TC dung thuộc - Thảo luận nhóm có Vấn đề 5; hướng dẫn giáo viên - Vận dụng kiến thức giải tình 38 cụ thể Seminar - Các nội TC dung thuộc Vấn đề 6; - Vận dụng kiến thức giải tình cụ thể Seminar Các nội dung TC thuộc Vấn đề 7; - Vận dụng kiến thức giải tình cụ thể LVN Các nội dung TC thuộc Vấn đề đến Vấn đề - Các nhóm lựa chọn đề tài; - Thảo luận nhóm có hướng dẫn giáo viên - Các nhóm lựa chọn đề tài; - Thảo luận nhóm có hướng dẫn giáo viên - Các nhóm lựa chọn đề tài; - Thảo luận nhóm; - Giải BT tình Tự NC Các nội dung * Đọc: TC thuộc Vấn đề - Chương V, VI, VII Giáo trình luật đến Vấn đề hình Việt Nam (tập I), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012; - Phần chung Giáo trình luật hình Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb ĐHQG, Hà Nội, 2001, tr 136 - 169; Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung, phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu ‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư ‐ Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật hình Tuần 3: Vấn đề + + 10 39 Hình thức Số tổ chức TC dạy-học Nội dung Lí thuyết * Vấn đề 8: TC - Khái niệm mặt chủ quan tội phạm; - Các nội dung mặt chủ quan tội phạm * Vấn đề 9: - Khái niệm giai đoạn thực tội phạm; - Đặc điểm giai đoạn thực tội phạm; Lí thuyết * Vấn đề 9: - Các đặc điểm giai đoạn thực tội phạm; - Tự ý nửa chừng chấm Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Chương VIII Giáo trình luật hình Việt Nam (tập I), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012; - Phần chung Giáo trình luật hình Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb ĐHQG, Hà Nội, 2001, tr 171 - 191; - Mô hình luật hình Việt Nam, Nguyễn Ngọc Hoà, Nxb CAND, Hà Nội, 2010; - Các điều 9, 10, 11 BLHS Việt Nam năm 1999 - Chương IX Giáo trình luật hình Việt Nam (tập I), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012; - Phần chung Giáo trình luật hình Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb ĐHQG, Hà Nội, 2001, tr 192 - 215; * Đọc: - Chương IX Giáo trình luật hình Việt Nam (tập I), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012; - Phần chung Giáo trình luật hình Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb ĐHQG, Hà Nội, 2001, tr 192 - 215; 40 Seminar1 TC Seminar2 TC dứt việc - Mô hình luật Việt Nam, phạm tội Nguyễn Ngọc Hoà, Nxb CAND, * Vấn đề 10: Hà Nội, 2010; - Khái niệm - Nghị Hội đồng thẩm phán TANDTC số 01/2000/NQđồng phạm; HĐTP ngày 4/8/2000 hướng dẫn - Các đặc áp dụng quy định BLHS điểm * Đọc: đồng phạm; - Chương X Giáo trình luật hình - Tự ý nửa Việt Nam (tập I), Trường Đại học chừng chấm Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà dứt việc Nội, 2012; phạm tội - Phần chung Giáo trình luật hình đồng Việt Nam, Khoa luật - Đại học phạm; quốc gia Hà Nội, tr 216 - 240; - Trách nhiệm hình - Mô hình luật hình Việt Nam, Nguyễn Ngọc Hoà, Nxb CAND, đồng phạm Hà Nội, 2010; - Các điều 20, 21, 22 BLHS Việt Nam năm 1999 - Các nội - Các nhóm lựa chọn đề tài; dung thuộc - Thảo luận nhóm có Vấn đề 8; hướng dẫn giáo viên - Vận dụng kiến thức giải tình cụ thể - Các nội - Các nhóm lựa chọn đề tài; dung thuộc - Thảo luận nhóm có Vấn đề 9; hướng dẫn giáo viên - Vận dụng kiến thức 41 giải tình cụ thể - Các nội dung thuộc Vấn đề 10; - Vận dụng kiến thức giải tình cụ thể - Làm BT cá nhân Các nội dung thuộc Vấn đề đến Vấn đề 10 Các nội dung thuộc Vấn đề đến Vấn đề 10 Seminar3 TC - Các nhóm lựa chọn đề tài; - Thảo luận nhóm có hướng dẫn giáo viên LVN TC Tự NC TC Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung, phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu ‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư ‐ Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật hình KTĐG ‐ Làm BT cá nhân (tại lớp) - Các nhóm lựa chọn đề tài; - Thảo luận nhóm; - Giải BT tình * Đọc: - Chương VIII, IX, X Giáo trình luật hình Việt Nam (tập I), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012; - Phần chung Giáo trình luật hình Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb ĐHQG, Hà Nội, 2001, tr 171-240 Tuần 4: Vấn đề 11 + 12 42 Hình thức tổ chức dạy-học Số TC Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lí thuyết TC - Khái niệm tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội hành vi; - Phòng vệ đáng điều kiện phòng vệ đáng; - Tình cấp thiết điều kiện tình cấp thiết * Đọc: - Chương XI Giáo trình luật hình Việt Nam (tập I), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012; - Phần chung Giáo trình luật hình Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, tr 241 - 269; - Mô hình luật hình Việt Nam, Nguyễn Ngọc Hoà, Nxb CAND, Hà Nội, 2010; - Điều 15, 16 BLHS Việt Nam năm 1999 - Khái niệm TNHS hình phạt - Hệ thống hình phạt biện pháp tư pháp; - Đặc điểm TNHS hình phạt - Hệ thống hình phạt biện pháp tư pháp; - Nội dung điều kiện áp dụng loại hình phạt 43 * Đọc: - Chương XII, XIII Giáo trình luật hình Việt Nam (tập I), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012; - Phần chung Giáo trình luật hình Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb ĐHQG, tr 273 - 316; - Từ Điều 28 đến Điều 44 BLHS Việt Nam năm 1999; - Luật Thi hành án hình ban hành ngày 17 tháng năm 2010; - Nghị hội đồng thẩm phán TANDTC số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 hướng dẫn áp dụng quy định BLHS; - Công văn TANHTC số 81/2002/TANDTC ngày 10/6/2002 giải đáp nghiệp vụ; - Công văn TANDTC số 148/2002/KHXX ngày 30/9/2002 hướng dẫn áp dụng Điều 46, Điều 47 BLHS Seminar1 TC Seminar2 TC - Các nội dung - Các nhóm lựa chọn đề thuộc Vấn đề 11; tài; - Thảo luận nhóm có hướng dẫn giáo viên - Vận dụng kiến - Các nhóm lựa chọn đề thức giải tài; tình cụ thể - Thảo luận nhóm có hướng dẫn giáo viên Seminar3 TC - Các nội dung thuộc Vấn đề 12; - Vận dụng kiến thức giải tình cụ thể 44 - Các nhóm lựa chọn đề tài; - Thảo luận nhóm có hướng dẫn LVN TC Tự NC TC Tư vấn - Làm BTcá nhân Các nội dung thuộc thuộc Vấn đề 11 Vấn đề 12 giáo viên - Các nhóm lựa chọn đề tài; - Thảo luận nhóm; - Giải BT tình Các nội dung thuộc * Đọc: Vấn đề 11 Vấn - Chương XI, XII, XIII Giáo trình luật hình Việt đề 12 Nam (tập I), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012; - Phần chung Giáo trình luật hình Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb ĐHQG, Hà Nội, 2001, tr 240-316 ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung, phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu ‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư ‐ Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật hình Tuần 5: Vấn đề 13 + 14 + 15 Hình thức tổ chức dạy-học Lí thuyết Số TC Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị TC - Khái niệm định hình phạt; - Căn định hình phạt; - Quyết định hình phạt trường hợp đặc biệt * Đọc: - Chương XIV Giáo trình luật hình Việt Nam (tập I), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012; - Phần chung Giáo trình luật hình Việt Nam, Khoa luật 45 - Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb ĐHQG, Hà Nội, 2001, - Giới thiệu thời tr 317; hiệu thi hành - BLHS Việt Nam năm 1999 án điều * Đọc: kiện; - Giới thiệu chế định - Chương XV Giáo trình luật án treo theo Điều hình Việt Nam (tập I), Trường Đại học Luật Hà Nội, 60 BLHS Nxb CAND, Hà Nội, 2012; * Vấn đề 15: - Phần chung Giáo trình luật - Khái niệm người hình Việt Nam, Khoa luật chưa thành niên Đại học Quốc gia Hà Nội, Nxb phạm tội; ĐHQG, Hà Nội, 2001, tr 349 - Đặc điểm tâm lí 372; người chưa - Trách nhiệm hình thành niên; hình phạt, Trường Đại học - Trách nhiệm hình Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà người chưa Nội, 2001, tr 103 - 144; 187 thành niên phạm 190; tội - Điều 60 BLHS Việt Nam năm 1999; - Nghị số 01/2013/NQHĐTP ngày 06 tháng 11 năm 2013 hướng dẫn áp dụng Điều 60 BLHS án treo; - Nghị Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 01/2000/NQHĐTP-TANDTC ngày 4/8/2000 hướng dẫn áp dụng quy định BLHS 1999; * Vấn đề 14: 46 - Công văn Toà án nhân dân tối cao số 148/2002/TANDTC ngày 30/9/2002 việc áp dụng Điều 46, Điều 47 BLHS; - Nghị Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 01/2006/HĐTP-TANDTC ngày 12/5/2006 hướng dẫn áp dụng quy định BLHS; Seminar1 TC Seminar2 TC * Đọc: - Chương XVI Giáo trình luật hình Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội (tập I), Nxb CAND, Hà Nội, 2012; - Phần chung Giáo trình luật hình Việt Nam, Khoa luật Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb ĐHQG, Hà Nội, 2001, tr 373 -391; - Từ Điều 68 đến Điều 77 BLHS; - Luật Thi hành án hình ban hành ngày 17 tháng năm 2010; - Các nội dung - Các nhóm lựa chọn đề tài; thuộc Vấn đề - Thảo luận nhóm có 13+14; hướng dẫn giáo viên - Các nội dung - Các nhóm lựa chọn đề tài; thuộc Vấn đề - Thảo luận nhóm 14+15; có hướng dẫn giáo - Vận dụng kiến viên 47 Seminar3 TC LVN TC Tự NC thức giải tình cụ thể - Các nội dung thuộc Vấn đề 1315; - Vận dụng kiến thức giải tình cụ thể * Nộp BT học kì Các nội dung thuộc thuộc Vấn đề 13 đến Vấn đề 15 - Các nhóm lựa chọn đề tài; - Thảo luận nhóm có hướng dẫn giáo viên - Các nhóm lựa chọn đề tài; - Thảo luận nhóm; - Giải BT tình Các nội dung thuộc * Đọc: thuộc Vấn đề 13 - Chương XIV, XV, XVI Giáo trình luật hình Việt Nam TC đến Vấn đề 15 (tập I), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012; - Phần chung Giáo trình luật hình Việt Nam, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb ĐHQG, Hà Nội, 2001, tr 318-391 Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung, phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu ‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư ‐ Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật hình KTĐG ‐ Nộp BT học kì (tại lớp) CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC - Theo quy định chung Trường; - BT nộp thời hạn theo quy định 48 10 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 10.1 Đánh giá thường xuyên - Điểm danh học, thảo luận - Minh chứng tham gia seminar, LVN 10.2 Đánh giá định kì Hình thức  Tỉ lệ BT cá nhân 15% BT học kì 15% Thi kết thúc học phần 70% Yêu cầu chung BT cá nhân  BT cá nhân - Hình thức: Bài luận lớp thảo luận - Nội dung: Sinh viên trả lời câu hỏi giải tập tình - Tiêu chí đánh giá: + Xác định nội dung vấn đề cần nghiên điểm cứu giải quyết, thể kĩ biết phân tích, tổng hợp, lập luận logic, có + Có chứng sử dụng tài liệu GV hướng dẫn điểm có sáng tạo + Trình bày đẹp điểm Tổng 10 điểm  BT học kì - Hình thức: Bài luận - trang A4 - Nội dung: Sinh viên lựa chọn BT đề tài Bộ môn cung cấp - Tiêu chí đánh giá: + Trình bày đầy đủ, hợp lí, sát với yêu cầu đặt điểm BT đề tài, có chứng tỏ sử dụng 49 tài liệu tham khảo có tính phê phán, nhận xét thể quan điểm cá nhân + Giải vấn đề có tính sáng tạo + Trình bày đẹp thuyết trình mạch lạc, logic Tổng 1,5 điểm 1,5 điểm 10 điểm  Thi kết thúc học phần - Nội dung: 15 vấn đề nghiên cứu vấn đề tự nghiên cứu; - Hình thức: Thi viết; - Tiêu chí đánh giá: + Trả lời xác, rõ ràng + Lập luận mạch lạc, chuẩn xác + Trích dẫn đúng, đầy đủ 50 MỤC LỤC Trang 10 Thông tin giảng viên Tóm tắt nội dung môn học Nội dung chi tiết môn học Mục tiêu chung môn học Mục tiêu nhận thức chi tiết Tổng hợp mục tiêu nhận thức Học liệu Hình thức tổ chức dạy-học Chính sách môn học Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá 51 5 10 11 28 29 33 49 49 ... nhiệm hình Vấn đề Xã hội chủ nghĩa TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân ngành Luật Kinh tế Luật. .. luật hình Vấn đề Nguồn luật hình Việt Nam 2.1 Khái niệm nguồn luật hình 2.2 Hiệu lực luật hình - nguyên tắc chung 2.3 Bộ luật hình Việt Nam - hiệu lực, cấu tạo vấn đề giải thích pháp luật Vấn đề. .. CỦA MÔN HỌC Vấn đề Khái niệm, nhiệm vụ nguyên tắc luật hình Việt Nam 1.1 Khái niệm luật hình 1.2 Các nhiệm vụ (chức năng) luật hình Việt Nam 1.3 Các nguyên tắc luật hình Việt Nam 1.4 Khoa học luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương môn luật hình sự VN1 3TC , Đề cương môn luật hình sự VN1 3TC , Đề cương môn luật hình sự VN1 3TC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay