đề cương môn luật hành chính việt nam

35 25 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:03

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC BỘ MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH HÀ NỘI - 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT ĐĐ GV GVC KTĐG LT LVN MT NC TC TG VĐ Bài tập Địa điểm Giảng viên Giảng viên Kiểm tra đánh giá Lí thuyết LVN Mục tiêu Nghiên cứu Tín Thời gian Vấn đề TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC BỘ MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân ngành Luật thương mại quốc tế Luật hành Việt Nam 02 Bắt buộc THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN PGS.TS Bùi Thị Đào - GVC, Trưởng Bộ môn Điện thoại: 0437558088 E-mail: buithidao@hlu.edu.vn TS Nguyễn Thị Thuỷ – GV, Phó trưởng Bộ môn Điện thoại: 0904004998 E-mail: nguyenthuydhl@yahoo.com TS Trần Thị Hiền - GVC, Phó chủ nhiệm Khoa Điện thoại: 0903472992 E-mail: hienkhc@yahoo.com TS Hoàng Quốc Hồng - GVC Điện thoại: 0983306323 E-mail: hoanghongdhl@gmail.com ThS Lê Thị Thúy - GV Điện thoại: 0913038828 E-mail: thuy_khc@yahoo.com.vn TS Nguyễn Ngọc Bích - GV Điện thoại: 0989196519 E-mail: bichlhc129@yahoo.com.vn TS Nguyễn Mạnh Hùng - GV Điện thoại: 0912236060 E-mail: hunglhn@yahoo.com.vn TS Tạ Quang Ngọc - GV Điện thoại: 0913562237 ThS Nguyễn Thu Trang - GV Điện thoại: 0976459686 10 ThS Hoàng Thị Lan Phương – GV Điện thoại: 09 596 3776 11 ThS Nguyễn Thùy Linh – GV Điện thoại: 0123 777 5670 Văn phòng Bộ môn luật hành Phòng 501 nhà A - Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.37738327 Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 ngày tuần MÔN HỌC TIÊN QUYẾT - Lí luận nhà nước pháp luật (CNBB 01) TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Luật hành Việt Nam môn khoa học pháp lí chuyên ngành, cung cấp kiến thức ngành luật hành chính; quản lí hành nhà nước; vi phạm hành chính, xử lí vi phạm hành biện pháp kiểm tra, giám sát hoạt động quản lí hành nhà nước Những kiến thức cần thiết cho việc xây dựng, tổ chức thực hoàn thiện pháp luật quản lí hành nhà nước; bảo đảm quản lí có hiệu bảo hộ tích cực quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức quản lí hành nhà nước Luật hành Việt Nam cung cấp kiến thức tảng cho việc nghiên cứu khoa học pháp lí chuyên ngành khác như: tra giải khiếu nại, tố cáo; luật tố tụng hành chính; xây dựng văn pháp luật; luật đất đai; luật tài chính; luật lao động; luật môi trường; luật hôn nhân gia đình Môn học thiết kế giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành luật, sau sinh viên hoàn thành xong môn học tiên quyết: Lí luận nhà nước pháp luật NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Những vấn đề chung Luật hành 1.1 Quản lí quản lí nhà nước 1.1.1 Quản lí xã hội 1.1.2 Quản lí nhà nước 1.1.3 Quản lí hành nhà nước 1.2 Ngành luật hành Việt Nam, khoa học luật hành chính, môn học luật hành 1.2.1 Ngành luật hành 1.2.2 Khoa học luật hành Việt Nam 1.2.3 Môn học luật hành 1.3 Quy phạm quan hệ pháp luật hành 1.3.1 Quy phạm pháp luật hành 1.3.2 Quan hệ pháp luật hành Vấn đề Nguyên tắc phương thức quản lí hành nhà nước 2.1 Các nguyên tắc quản lí hành nhà nước 2.1.1 Khái niệm hệ thống nguyên tắc quản lí hành nhà nước 2.1.2 Các nguyên tắc quản lí hành nhà nước 2.2 Hình thức quản lí hành nhà nước 2.2.1 Khái niệm phân loại hình thức quản lí hành nhà nước 2.2.2 Các hình thức quản lí hành nhà nước 2.3 Phương pháp quản lí hành nhà nước 2.3.1 Khái niệm yêu cầu phương pháp quản lí hành nhà nước 2.3.2 Các phương pháp quản lí hành nhà nước Vấn đề Thủ tục hành định hành 3.1 Thủ tục hành 3.1.1 Khái niệm thủ tục hành chính, nguyên tắc xây dựng thực thủ tục hành 3.1.2 Chủ thể thủ tục hành 3.1.3 Các loại thủ tục hành 3.1.4 Các giai đoạn thủ tục hành 3.1.5 Cải cách thủ tục hành 3.2 Quyết định hành 3.2.1 Khái niệm đặc điểm định hành 3.2.2 Trình tự xây dựng ban hành định hành quy phạm 3.2.3 Yêu cầu tính hợp pháp hợp lí định hành Vấn đề Chủ thể Luật hành 4.1 Quy chế pháp lí hành quan hành nhà nước 4.1.1 Khái niệm phân loại quan hành nhà nước 4.1.2 Địa vị pháp lí hành quan hành nhà nước 4.1.3 Cải cách máy hành 4.2 Quy chế pháp lí hành cán bộ, công chức, viên chức 4.2.1 Quy chế pháp lí hành cán bộ, công chức 4.2.2 Quy chế pháp lí hành viên chức 4.3 Quy chế pháp lí hành tổ chức xã hội 4.3.1 Khái niệm tổ chức xã hội 4.3.2 Các loại tổ chức xã hội 4.3.3 Các quyền nghĩa vụ pháp lí hành tổ chức xã hội 4.4 Quy chế pháp lí hành công dân, người nước 4.4.1 Quy chế pháp lí hành công dân Việt Nam 4.4.2 Quy chế pháp lí hành người nước cư trú Việt Nam Vấn đề Trách nhiệm hành bảo đảm pháp chế quản lí hành nhà nước 5.1 Vi phạm hành 5.1.1 Khái niệm vi phạm hành 5.1.2 Cấu thành vi phạm hành 5.1.3 Phân biệt vi phạm hành với tội phạm 5.2 Trách nhiệm hành 5.2.1 Khái niệm trách nhiệm hành 5.2.2 Xử phạt vi phạm hành 5.3 Áp dụng biện pháp xử lí hành 5.4 Khái niệm bảo đảm pháp chế quản lí hành nhà nước 5.4.1 Yêu cầu bảo đảm pháp chế quản lí hành nhà nước 5.4.2 Các biện pháp pháp lí bảo đảm pháp chế quản lí hành nhà nước 5.4.3 Hoạt động giám sát quan quyền lực nhà nước 5.4.4 Hoạt động kiểm tra quan hành nhà nước 5.4.5 Hoạt động xét xử án nhân dân 5.4.6 Hoạt động tra nhà nước, tra nhân dân 5.4.7 Hoạt động kiểm tra xã hội 5.4.8 Khiếu nại, tố cáo giải khiếu nại, tố cáo MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 5.1 Mục tiêu nhận thức 5.1.1 Về kiến thức - Sinh viên nắm kiến thức lí luận thực tiễn quản lí hành nhà nước pháp luật quản lí hành nhà nước địa vị pháp lí chủ thể quan hệ pháp luật hành chính; thủ tục hành chính, định hành chính; vi phạm hành xử lí vi phạm hành chính; biện pháp đảm bảo thực pháp luật quản lí hành nhà nước Sinh viên hiểu mối quan hệ quan nhà nước việc thực hoạt động quản lí hành nhà nước; - Sinh viên trang bị kiến thức cần thiết để vận dụng pháp luật quản lí hành nhà nước vào thực tiễn 5.1.2 Về kĩ - Người học có khả đọc, hiểu biết cách khai thác văn pháp luật quản lí hành nhà nước; - Có khả vận dụng pháp luật vào thực tiễn quản lí hành - nhà nước; Biết cách bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp quản lí hành nhà nước; Có khả đưa kiến, nhận xét cá nhân hoạt động quản lí hành nhà nước diễn thực tế ý kiến đề xuất để khắc phục hạn chế, yếu tồn 5.1.3 Về thái độ - Có ý thức tôn trọng pháp luật, đặc biệt tôn trọng định chủ thể có thẩm quyền quản lí hành nhà nước; - Có quan điểm hành Việt Nam nay; - Tích cực đấu tranh bảo vệ công lí; - Nghiêm túc, khách quan nghiên cứu khoa học đánh giá vấn đề lí luận, thực tiễn quản lí hành nhà nước; - Có ý thức vận dụng kiến thức pháp luật học sống công tác 5.2 Các mục tiêu khác - Phát triển kĩ cộng tác, LVN; - Phát triển kĩ tư sáng tạo, khám phá tìm tòi; - Trau dồi, phát triển lực đánh giá tự đánh giá; - Rèn kĩ bình luận, thuyết trình trước công chúng; - Rèn kĩ lập kế hoạch, tổ chức, quản lí, điều khiển, theo dõi kiểm tra hoạt động, LVN, lập mục tiêu, phân tích chương trình MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT MT VĐ Bậc 1 1A1 Nêu Những khái niệm quản lí; vấn đề quản lí xã hội; chung quản lí nhà nước; quản lí hành Luật nhà nước Bậc Bậc 1B1 Phân tích ý nghĩa yếu tố quyền uy tổ chức việc tiến hành hoạt động quản lí xã hội 1C1 Phân biệt quản lí hành nhà nước với hoạt động lập pháp hoạt động tư hành 1A2 Nêu đối tượng điều chỉnh luật hành 1A3 Phát biểu khái niệm phương pháp điều chỉnh luật hành 1A4 Phát biểu định nghĩa ngành luật hành 1A5 Trình bày khái niệm quy phạm pháp luật hành 1A6 Phân loại quy phạm pháp luật hành (theo tiêu chí khác nhau) 1A7 Nêu hình thức thực quy phạm pháp luật hành 1A8 Nêu yêu cầu hoạt động áp dụng quy phạm pháp luật hành 1A9 Nêu khái niệm quan hệ pháp luật hành 1B2 Phân tích tính chấp hành - điều hành hoạt động quản lí hành nhà nước 1B3 Lấy ví dụ cho nhóm đối tượng điều chỉnh luật hành 1B4 Giải thích luật hành sử dụng phương pháp mệnh lệnh đơn phương 1B5 Phân biệt luật hành với số ngành luật khác 1B6 Xác định khó khăn, thuận lợi công tác hệ thống hoá nguồn luật hành 1B7 Phân biệt hình thức áp dụng quy phạm pháp luật hành với hình thức khác thực quy phạm pháp luật hành pháp 1C2 Kết luận điều kiện để văn pháp luật coi nguồn luật hành 1C3 Đưa quan điểm cá nhân giải pháp hợp lí cho hoạt động hệ thống hoá nguồn luật hành 1C4 Nhận xét thực trạng thực quy phạm pháp luật hành Việt Nam giai đoạn 1C5 Phân biệt quan hệ pháp luật hành với quan hệ pháp luật khác 1C6 Giải thích khác biệt lực chủ thể cá nhân với 1A10 Nêu khái niệm chủ thể quan hệ pháp luật hành 1A11 Trình bày yếu tố sở làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật hành 2A1 Trình bày Nguyên khái niệm tắc nguyên tắc phương quản lí hành thức nhà nước quản lí 2A2 Nêu hành biểu nguyên tắc nhà quản lí hành nước nhà nước 1B8 Phân tích đặc điểm quan hệ pháp luật hành 1B9 Phân tích điều kiện để cá nhân, tổ chức trở thành chủ thể quan hệ pháp luật hành Lấy ví dụ minh hoạ 1B10 Phân tích nội dung yếu tố sở làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật hành 2B1 Phân tích biểu nguyên tắc quản lí hành nhà nước Lấy ví dụ minh hoạ 2B2 Phân tích cần thiết phải kết hợp quản lí theo ngành, quản lí theo chức 2A3 Nêu năng, quản lí theo khái niệm hình địa phương với thức quản lí hành 2B3 Phân biệt nhà nước hình thức quản lí 2A4 Kể tên nêu hành nhà nước 10 lực chủ thể quan, tổ chức cán bộ, công chức 2C1 Đánh giá thực trạng phân cấp quản lí hành nhà nước Việt Nam 2C2 Đưa 02 ví dụ liên quan đến nguyên tắc quản lí theo chức ngành, kết hợp với quản lí 27 Nghị định Chính phủ số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 28 Nghị Chính phủ số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020; 29 Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 22/6/2007 ban hành quy chế thực chế cửa, cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương * Tạp chí Số chuyên đề Pháp lệnh xử lí vi phạm hành năm 2002, Tạp chí dân chủ pháp luật, số 09/2002; Đặc san xử lí vi phạm hành chính, Tạp chí luật học, số 09/2003 * Websites http://www.luatvietnam.com.vn http://www.vietlaw.gov.vn http://www.chinhphu.vn http://www.westlaw.com http://www.caicachhanhchinh.gov.vn HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 9.1 Lịch trình chung Hình thức tổ chức dạy-học Tuần VĐ Semina Tự Tư LT LVN KTĐG r NC vấn Nhận BT HK Tổng số 1 11 2 11 3 11 4 11 21 Tổng 10 tiết 20 Làm BTCN Nộp BT học kì 11 10 15 tiết tiết 55 tiết = 10 = 10 = = giờ TC giờ TC TC TC = 30 TC tiết 9.2 Lịch trình chi tiết Tuần 1: Vấn đề Hình TG thức tổ , chức ĐĐ dạy-học Lí thuyết 22 tiết =2 TC Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Khái niệm quản lí, quản lí nhà nước, quản lí hành nhà nước; - Yếu tố quyền uy tổ chức quản lí; - Tính chấp hành-điều hành quản lí hành nhà nước; - Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh Luật hành chính; * Đọc: - Chương I Giáo trình luật hành Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội; - Chương I Giáo trình luật hành Việt Nam, Khoa luật, Đại học quốc gia Hà Nội; - Mục I.1, I.3 II.1 Chương II Giáo trình luật hành Việt - Khái niệm, đặc điểm Nam, Trường Đại học quan hệ pháp luật hành Luật Hà Nội; - Mục II.A.1, II.A.3 chính; II.B Chương III Giáo trình luật hành Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội; Seminar tiết =2 TC - Phân biệt quản lí hành nhà nước với hoạt động lập pháp, tư pháp; - Khái niệm, đặc điểm quy phạm pháp luật hành chính; - Thực quy phạm pháp luật hành - Năng lực chủ thể quan hệ pháp luật hành chính; - Cơ sở làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính; - Phân biệt Luật hành với số ngành luật khác; - Yêu cầu hoạt động áp dụng quy phạm pháp luật hành - Lập dàn ý nội dung vấn đề thảo luận; - Thảo luận vấn đề LVN; - Thảo luận, tranh luận nội dung lựa chọn * Đọc: - Mục II.3.a, II.4 Chương II Giáo trình luật hành Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội; - Mục II.A.5 Chương III, Giáo trình luật hành Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội; - Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Luật cán bộ, công 23 chức; - Luật Xử lí vi phạm hành năm 2012; - Luật tổ chức quyền địa phương năm 2015 LVN tiết - Phân tích tính chủ động = sáng tạo quản lí hành nhà nước; TC - Phân loại quy phạm pháp luật hành chính; - Phân loại quan hệ pháp luật hành chính; - Đọc luật (hoặc pháp lệnh) nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật (hoặc pháp lệnh) liên quan đến lĩnh vực lựa chọn - Kết làm việc nhóm làm thành văn thuyết trình Tự NC tiết - Hệ thống ngành luật = hành chính; - Nguồn Luật hành TC - Môn học Luật Hành * Đọc: Mục I.5, I.6, II III Chương I, Giáo trình luật hành Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: 8h00 - 11h00 thứ ba - Địa điểm: Phòng 501 nhà A KTĐG 24 Nhận BT học kỳ Tuần 2: Vấn đề Hình TG, thức tổ ĐĐ chức dạyhọc Lí thuyết tiết =2 TC Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Khái niệm nguyên tắc * Đọc: quản lí hành - Chương III, IV, V, VI nhà nước; Giáo trình luật hành - Nguyên tắc tập trung- Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội; dân chủ; - Luật ban hành văn - Khái niệm hình thức quy phạm pháp luật năm phương pháp quản lí hành 2015; nhà nước; - Phương pháp thuyết phục phương pháp cưỡng chế quản lí hành nhà nước; Seminar tiết =1 TC Nguyên tắc Đảng - Nhóm lập dàn ý nội lãnh đạo; dung lựa chọn; Nguyên tắc kết - Thảo luận, tranh luận hợp quản lí ngành với nội dung quản lí theo địa phương; lựa chọn Nguyên tắc kết hợp quản lí theo ngành với quản lí theo chức 25 Seminar 2 tiết =1 TC Tự NC LVN tiết =1 TC - Hình thức ban hành văn quy phạm pháp luật; - Hình thức ban hành văn áp dụng quy phạm pháp luật; - Phương pháp hành phương pháp kinh tế quản lí hành nhà nước - Nguyên tắc nhân dân lao động tham gia vào quản lí hành nhà nước; - Nguyên tắc pháp chế; - Nguyên tắc bình đẳng dân tộc * Đọc: - Chương II, III, Giáo trình luật hành Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội; Các hình thức tiết quản lí không mang tính = pháp lí; TC Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: 8h00 - 11h00 thứ ba - Địa điểm: Phòng 501 nhà A Tuần 3: Vấn đề Hình TG thức tổ , chức ĐĐ 26 Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị dạy-học Lí thuyết tiết =2 TC - Khái niệm thủ tục hành chính; - Các nguyên tắc xây dựng thực thủ tục hành chính; - Khái niệm loại định hành chính; * Đọc: - Nghị Chính phủ số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020; - Nghị định Chính phủ số 63/2010/NĐ-CP kiểm soát thủ tục hành (đã sửa đổi, bổ sung NĐ 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung số điều nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính) LVN - Trình tự xây dựng tiết ban hành định = hành quy phạm; TC * Đọc: Mục II.1, II.3, III Chương VII Giáo trình luật hành Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội; - Mục I.2, II.4, II.5 Chương VIII; Mục I Chương X; Mục III.1 Chương IX Giáo trình luật hành Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội; - Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 93/2007/QĐTTg ngày 22/6/2007 ban hành quy chế thực chế cửa, cửa liên 27 thông quan hành nhà nước địa phương Seminar - Các loại thủ tục hành tiết chính; =2 - Thủ tục hành theo mô hình cửa, TC cửa liên thông; - Các giai đoạn thực thủ tục hành chính; - Tính hợp pháp hợp lí định hành TNC tiết =1 TC - Các giai đoạn thực thủ tục hành chính; * Đọc: - Nghị Chính phủ số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020; - Nghị định Chính phủ số 63/2010/NĐ-CP kiểm soát thủ tục hành (đã sửa đổi, bổ sung NĐ 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung số điều nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính) - Kiểm soát thủ tục hành Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: 8h00 - 11h00 thứ ba - Địa điểm: Phòng 501 nhà A Tuần 4: Vấn đề Hình 28 TG Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị thức tổ , chức ĐĐ dạy-học Lí thuyết tiết =2 TC - Khái niệm, đặc điểm quan hành nhà nước; - Khái niệm cán bộ, công chức cách hình thành, bổ sung đội ngũ cán bộ, công chức; - Khái niệm, đặc điểm, quyền nghĩa vụ tổ chức xã hội; - Khái niệm, đặc điểm quy chế pháp lí hành công dân * Đọc: - Luật tổ chức Chính phủ năm 2015; - Luật tổ chức quyền địa phương năm 2015 - Luật cán bộ, công chức; - Luật viên chức năm 2010; - Nghị định Chính phủ số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức bộ, quan ngang LVN tiết =1 TC - Vấn đề thành lập, sáp nhập, tách quan hành nhà nước; - Công vụ nguyên tắc chế độ công vụ; - Chế độ khen thưởng công chức; - Nội dung quy chế pháp lí hành người nước ngoài, người không quốc tịch * Đọc: Mục II.1, II.3, III Chương VII Giáo trình luật hành Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội; - Mục I.2, II.4, II.5 Chương VIII; Mục I Chương X; Mục III.1 Chương IX Giáo trình luật hành Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội; - Nghị định Chính phủ số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 quy định tổ chức, hoạt động quản lí hội (đã sửa đổi, bổ sung năm 2012); - Luật mặt trận tổ quốc Việt 29 Nam 1999; - Luật công đoàn năm 1990; - Luật luật sư 2006 Seminar tiết =2 - Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức; - Trách nhiệm kỉ luật cán bộ, công chức, TC viên chức; - Trách nhiệm bồi thường, bồi hoàn cán bộ, công chức, viên chức - Các nhóm quyền nghĩa vụ pháp lí công dân - Các loại tổ chức xã hội; TNC tiết =1 TC - Địa vị pháp lí hành Chính phủ, bộ, quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp; - Các quyền, nghĩa vụ tổ chức xã hội quản lí hành nhà nước; - Các quyền, nghĩa vụ cùa cán bộ, công chức, viên chức; * Đọc: - Luật tổ chức Chính phủ; - Luật tổ chức quyền địa phương; - Luật cán bộ, công chức; - Luật viên chức; - Nghị định Chính phủ số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 quy định xử lí kỉ luật công chức; - Nghị định Chính phủ 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 quy định xử lí kỉ luật viên chức, trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức; - Nghị định Chính phủ 118/2006/NĐ-CP ngày 10/10/2006 xử lí trách nhiệm vật chất cán bộ, công chức Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: 8h00 - 11h00 thứ ba 30 - Địa điểm: Phòng 501 nhà A Tuần 5: Vấn đề Hình TG, thức tổ ĐĐ chức dạy-học Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị LT tiết =2 TC - Khái niệm vi phạm hành chính; - Cấu thành vi phạm hành chính; - Khái niệm xử phạt vi phạm hành chính; - Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính; - Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính; - Thủ tục xử phạt vi phạm hành (gồm thời hiệu, thời hạn xử phạt) * Đọc: - Mục I.1, I.2 Giáo trình luật hành Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội; - Luật xử lí vi phạm hành năm 2012 LVN tiết =1 TC - Khái niệm yêu cầu bảo đảm pháp chế; - Khiếu nại, tố cáo hoạt động giải khiếu nại, tố cáo; - Các biện pháp pháp lí bảo đảm pháp chế, gồm: + Hoạt động kiểm tra quan hành nhà nước; * Đọc: - Nghị định Chính phủ số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt hành lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình - Nghị định Chính phủ số 171/2013/NĐ31 CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường đường sắt Seminar tiết =1 TC - Lấy ví dụ vi phạm hành cụ thể, phân tích cấu thành vi phạm hành cụ thể đó; - Phân biệt hình thức xử phạt xử phạt bổ sung - Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành - Hoạt động tra nhà nước Seminar 2 tiết =1 TC - Các biện pháp cưỡng chế áp dụng trình xử phạt vi phạm hành chính; - Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; - Các biện pháp xử lí hành - Hoạt động giám sát quan quyền lực nhà nước; - Hoạt động xét xử án nhân dân LVN 32 - Khái niệm trách nhiệm tiết hành chính; = - Phân biệt vi phạm hành * Đọc: - Mục I.3 Giáo trình luật hành Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội; - Bộ luật hình năm 2015; - Các văn pháp luật xử lí vi phạm hành - Luật hoạt động giám sát Quốc hội năm 2003; - Luật tra năm 2010; - Luật tố tụng hành năm 2015; - Luật công đoàn năm 1990; - Luật mặt trận tổ quốc Việt Nam năm 1999 tội phạm thông qua TC ví dụ cụ thể; - Giải tình xử phạt vi phạm hành Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: 8h00 - 11h00 thứ ba - Địa điểm: Phòng 501 nhà A KTĐG Làm tập cá nhân; Nộp BT học kì 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC - Theo quy chế đào tạo hành; - Kết đánh giá môn học thông tin công khai cho sinh viên biết 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện; - Minh chứng tham gia seminar, LVN, trắc nghiệm, BT nhỏ 11.2 Đánh giá định kì Hình thức BT cá nhân BT lớn học kỳ Thi kết thúc học phần Tỉ lệ 15% 15% 70% 11.3 Tiêu chí đánh giá  BT cá nhân - Hình thức: Bài viết lớp  BT học kì - Hình thức: Bài luận (5 - trang) - Nội dung: Sinh viên lựa chọn theo danh mục vấn đề Bộ 33 môn cung cấp tự chọn đề tài giảng viên chấp nhận trước - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí: điểm + Phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực tế: điểm + Sử dụng tài liệu tham khảo phong phú: điểm + Ngôn ngữ xác, rõ ràng: điểm + Trích dẫn quy định: điểm Tổng: 10 điểm  Thi kết thúc học phần - Hình thức thi: Viết - Nội dung: Gồm vấn đề tuần với bậc mục tiêu nhận thức Đề thi gồm 02 câu hỏi có nội dung chương trình môn học 34 MỤC LỤC Trang 10 11 Thông tin giảng viên Môn học tiên Tóm tắt nội dung môn học Nội dung chi tiết môn học Mục tiêu chung môn học Mục tiêu nhận thức chi tiết Tổng hợp mục tiêu nhận thức Học liệu Hình thức tổ chức dạy-học Chính sách môn học Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá 4 19 20 27 34 34 35 ... Việt Nam, khoa học luật hành chính, môn học luật hành 1.2.1 Ngành luật hành 1.2.2 Khoa học luật hành Việt Nam 1.2.3 Môn học luật hành 1.3 Quy phạm quan hệ pháp luật hành 1.3.1 Quy phạm pháp luật. .. Vấn đề TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC BỘ MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân ngành Luật thương mại quốc tế Luật hành. .. nước pháp luật (CNBB 01) TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Luật hành Việt Nam môn khoa học pháp lí chuyên ngành, cung cấp kiến thức ngành luật hành chính; quản lí hành nhà nước; vi phạm hành chính, xử
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn luật hành chính việt nam , đề cương môn luật hành chính việt nam , đề cương môn luật hành chính việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay