Đề cương môn luật đầu tư 2017

34 35 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:03

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT Bài tập CAND GV GVC KTĐG LVN NC TC Công an nhân dân Giảng viên Giảng viên Kiểm tra đánh giá Làm việc nhóm Nghiên cứu Tín TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân ngành Luật; Luật kinh tế Luật đầu tư 02 Tự chọn chuyên ngành THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN TS Nguyễn Quý Trọng – GVC, Trưởng Bộ môn E-mail: trongltm@gmail.com TS Vũ Phương Đông - GV, Phó trưởng Bộ môn E-mail: vuphuongdonghlu@gmail.com TS Nguyễn Thị Dung - GVC, Phó trưởng Khoa E-mail: nguyenthidunghlu@gmail.com PGS.TS Nguyễn Viết Tý - GVC E-mail: nguyenvietty2003@yahoo.com PGS TS Trần Ngọc Dũng – GVC E-mail: tndung12854@yahoo.com TS Nguyễn Thị Yến - GV E-mail: ntyen.law@gmail.com TS Trần Thị Bảo Ánh - GV E-mail: baoanhltm@yahoo.com ThS Trần Quỳnh Anh - GV Email: quynhanhtran1912@yahoo.com ThS Nguyễn Như Chính - GV E-mail: chinh_nguyennhu1756@yahoo.com 10 ThS Nguyễn Ngọc Anh - GV E-mail: ngocanh.ltm@gmail.com 11 ThS Lê Hương Giang - GV E-mail: lehuonggiang29@gmail.com 12 ThS Vũ Thị Hoà Như - GV E-mail: vuhoanhuhlu@gmail.com 13 ThS Lê Ngọc Anh - GV E-mail: lengocanhhlu@gmail.com 14 ThS Nguyễn Thị Huyền Trang - GV Email: huyen_trang_1210@yahoo.com 15 ThS Phạm Thị Huyền - GV Email: huyen.phuong2412@gmail.com 16 ThS Cao Thanh Huyền Email: caothanhhuyen0507@gmail.com 17 Ths Nguyễn Quang Huy Email: huycleve91@gmail.com 18 Ths Trần Trọng Đại Email: trantrongdai.hlu@gmail.com Văn phòng Bộ môn luật thương mại Phòng 206, nhà K4, Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 043.7731469 E-mail: vanphongbomonltm@yahoo.com Giờ làm việc: 8h00 - 16h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày nghỉ lễ) TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Luật đầu tư môn học chuyên ngành, cung cấp những kiến thức về hoạt động đầu tư kinh doanh, bao gồm: Hình thức đầu tư, trình tự thủ tục đầu tư, đảm bảo, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, hoạt động đầu tư vào tổ chức kinh tế, quy chế pháp lí về khu kinh tế đặc biệt, hoạt động đầu tư trực tiếp nước Môn học thiết kế giảng dạy theo chuyên đề, gồm vấn đề NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Những vấn đề chung luật đầu tư Khái quát về đầu tư 1.1 Khái niệm đầu tư 1.2 Phân loại đầu tư 1.3 Các hình thức đầu tư Khái quát về pháp luật đầu tư 2.1 Khái niệm pháp luật đầu tư 2.2 Đối tượng điều chỉnh pháp luật đầu tư 2.3 Phương pháp điều chỉnh pháp luật đầu tư Vấn đề Pháp luật thủ tục đầu tư 2.1 Khái quát về dự án đầu tư 2.1.1 Khái niệm đặc điểm dự án đầu tư 2.1.2 Phân loại dự án đầu tư 2.2 Nội dung quy trình, thủ tục đầu tư triển khai dự án đầu tư 2.2.1 Chuẩn bi đầu tư 2.2.2 Thủ tục đầu tư 2.2.3 Triển khai dự án đầu tư Vấn đề Pháp luật biện pháp bảo đảm, ưu đãi hỗ trợ đầu tư 3.1 Bảo đảm đầu tư 3.1.1 Những vấn đề chung về biện pháp bảo đảm đầu tư 3.1.2 Nội dung biện pháp bảo đảm đầu tư 3.2 Ưu đãi đầu tư 3.2.1 Những vấn đề chung về biện pháp ưu đãi đầu tư 3.2.2 Nội dung biện pháp ưu đãi đầu tư 3.3 Hỗ trợ đầu tư 3.3.1 Những vấn đề chung về biện pháp hỗ trợ đầu tư 3.3.2 Nội dung biện pháp hỗ trợ đầu tư Vấn đề Pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư vào tổ chức kinh tế 4.1 Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế 4.1.1 Khái niệm, đặc điểm đầu tư thành lập tổ chức kinh tế 4.1.2 Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ 4.1.3 Thủ tục đầu tư thành lập tổ chức kinh tế 4.2 Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế 4.2.1 Khái niệm, đặc điểm hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế 4.2.2 Hình thức điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế 4.2.3 Thủ tục đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế Vấn đề Pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư theo hợp đồng 5.1 Đầu tư theo hình thức hợp đồng đối tác công tư (hợp đồng PPP) 5.1.1 Khái niệm, đặc điểm hợp đồng PPP 5.1.2 Các loại hợp đồng PPP 5.1.3 Thủ tục đầu tư theo hợp đồng PPP 5.2 Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) 5.2.1 Khái niệm, đặc điểm hợp đồng BCC 5.1.2 Nội dung hợp đồng BCC 5.1.3 Thủ tục đầu tư theo hợp đồng BCC Vấn đề Pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư vào khu kinh tế đặc biệt 6.1 Sự hình thành, phát triển khu kinh tế đặc biệt 6.2 Khái niệm đặc điểm khu kinh tế đặc biệt 6.2.1 Khu công nghiệp 6.2.2 Khu chế xuất 6.2.3 Khu công nghệ cao 6.2.4 Khu kinh tế 6.3 Những quy đinh về hoạt động đầu tư vào khu kinh tế đặc biệt 6.3.1 Quy đinh về nhà đầu tư 6.3.2 Quy đinh về doanh nghiệp hoạt động khu kinh tế đặc biệt 6.3.3 Quy đinh về lĩnh vực đầu tư 6.3.4 Quy đinh về thủ tục đầu tư 6.3.5 Quy đinh về ưu đãi đầu tư Vấn đề Pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư nước 7.1 Khái quát về hoạt động đầu tư nước 7.2 Những nội dung pháp luật về đầu tư nước MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 4.1 Mục tiêu nhận thức  Về kiến thức - Có những hiểu biết toàn diện về hoạt động đầu tư pháp luật về đầu tư nền kinh tế thi trường; - Hiểu rõ cách thức thực quy trình, thủ tục đầu tư triển khai dự án đầu tư; - Hiểu rõ quy đinh về biện pháp bảo đảm, ưu đãi hỗ trợ đầu tư, đối tượng phạm vi áp dụng biện pháp đó; - Hiểu biết đầy đủ về quy chế pháp lí khu kinh tế đặc biệt; - Hiểu biết quy đinh về đầu tư theo hợp đồng; - Nắm những nội dung pháp luật về đầu tư nước ngoài;  Về kĩ - Hình thành phát triển lực thu thập thông tin, kĩ tổng - hợp, hệ thống hoá vấn đề mối quan hệ tổng thể; kĩ so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá vấn đề luật đầu tư; Thành thạo số kĩ tìm, tra cứu sử dụng quy đinh pháp luật để giải tình nảy sinh thực tiễn đầu tư; Vận dụng kiến thức học để tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp; Vận dụng kiến thức học để tư vấn quy trình, thủ tục, triển khai hoạt động đầu tư; Có kĩ bình luận, đánh giá quy đinh pháp luật thực đinh nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu áp dụng  Về thái độ - Hình thành nhận thức đắn về vai trò đầu tư, ưu đãi hạn chế nhà nước hình thức đầu tư, đia bàn, lĩnh vực đầu tư; - Hình thành thái độ khách quan lợi ích cần bảo vệ chủ thể có liên quan đến hoạt động đầu tư, bao gồm lợi ích nhà đầu tư Nhà nước 4.2 Các mục tiêu khác - Phát triển kĩ cộng tác, LVN; - Phát triển kĩ tư sáng tạo, độc lập nghiên cứu; - Trau dồi, phát triển lực đánh giá tự đánh giá; - Rèn kĩ lập kế hoạch, tổ chức, quản lí, điều khiển, theo dõi kiểm tra hoạt động, LVN, lập mục tiêu, phân tích chương trình MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT Mục tiêu Vấn đề Bậc Bậc Bậc 1A1 Nêu 1B1 Phân tích 1C1 Bình luận Những khái niệm đầu tư khái niệm ý nghĩa vấn đề dấu hiệu đặc đầu tư; phân biệt việc phân chung về luật đầu tư Pháp luật điều chỉnh thủ tục đầu tư 10 trưng hoạt động đầu tư 1A2 Nêu để phân loại đầu tư dấu hiệu xác đinh loại hình đầu tư theo phân loại 1A3 Nêu hình thức đầu tư (4 hình thức bản) 1A4 Nêu khái niệm pháp luật đầu tư 1A5 Nêu loại chủ thể luật đầu tư khái niệm đầu tư với khái niệm kinh doanh, thương mại loại đầu tư 1C2 Bình luận mối quan hệ giữa luật đầu 1B2 Phân tích tư luật thương vi trí, vai trò mại mối tương quan hình thức đầu tư 2A1 Nêu khái niệm, đặc điểm phân loại dự án đầu tư 2A2 Phân loại thủ tục đầu tư 2A3 Nêu thẩm quyền 2B1 Nắm vững thủ tục đinh chủ trương đầu tư thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 1B3 Phân tích dấu hiệu xác đinh hình thức đầu tư; phân biệt hình thức đầu tư 1B4 Phân tích khái niệm luật đầu tư 1B5 Phân tích vi trí, vai trò loại chủ thể loại quan hệ pháp luật đầu tư 2C1 Nhận xét về những điểm bất cập quy đinh pháp luật về thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đề xuất số - Hiệp đinh khung về khu vực đầu tư ASEAN Tự NC - Quá trình thống nhất pháp luật về đầu tư TC - Các hình thức đầu tư: Thành lập tổ chức kinh tế, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp Seminar - Tình nhận biết * Đọc: hình thức đầu tư - Nguyễn Khắc Đinh, TC Hoàn thiện pháp luật đầu 20 * Đọc: - Pháp luật Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế phát triển bền vững, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2009 (bài “Pháp luật đầu tư Việt Nam tiến trình hội nhập phát triển” TS Nguyễn Thi Dung) - Pháp luật về mua bán công ti Việt Nam - Thực trạng giải pháp, Vũ Phương Đông, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2010 tư trực tiếp nước xu nhất thể hoá pháp luật về đầu tư Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2003 - Tờ trình Dự án Luật đầu tư năm 2005 - Hiệp đinh thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ - Hiệp đinh khung về khu vực đầu tư ASEAN LVN Tư vấn - Sự đời, mục đích, ý nghĩa Luật đầu TC tư - Một số cam kết quốc tế về thương mại đầu tư Tự tìm hiểu nghiên cứu vấn đề cải cách thủ tục hành lĩnh vực đầu tư - Điểm danh, ghi biên LVN - Mỗi cá nhân nhận phần công việc phân công - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung và phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn P.206 - K Tuần 2: Vấn đề Hình thức Số tổ chức Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 21 dạy-học TC Lý thuyết Giới thiệu khái quát về dự án đầu tư TC - Khái niệm đặc điểm dự án đầu tư * Đọc: - Chương III Giáo trình luật đầu tư, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2007 - Luật đầu tư năm - Phân loại dự án 2005/2014 - Nghi đinh Chính phủ đầu tư số 108/2006/NĐ-CP ngày - Nội dung 22/9/2006 quy đinh chi tiết hướng dẫn thi hành quy trình, thủ số điều Luật đầu tư tục đầu tư triển khai dự án đầu tư - Tình về dự án đầu tư - Tình về thủ tục đầu tư Tự NC 22 - Chính sách đầu tư * Đọc: - Điều kiện áp dụng bảo đảm đầu tư, ưu - Chương III Giáo trình luật TC đãi hỗ trợ đẩu tư đầu tư, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2007 - Luật đầu tư năm 2014 - Nghi đinh Chính phủ số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy đinh chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật đầu tư Seminar 1 TC LVN TC - Luật thuế giá tri gia tăng năm 2008 - Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005 - Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 - Tình về dự án - Những nội dung Luật đầu tư, Vụ công đầu tư tác lập pháp - Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2006 - Luật đầu tư 2014 - Tổng hợp biên tập - Ghi biển LVN phần chuẩn bi thành viên Seminar - Tình về thủ - Những nội dung Luật đầu tư, Vụ công tục đầu tư tác lập pháp - Uỷ ban TC thường vụ Quốc hội, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2006 - Luật đầu tư năm 2014 - Nghi đinh Chính phủ số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy đinh chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật đầu tư - Văn hướng dẫn LĐT 2014 TNC - Tìm hiểu về tổ chức - Luật Đầu tư 2014 - Luật đầu tư công 2014 kinh tế TC 23 Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung và phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn P.206 - K Tuần3: Vấn đề + Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lý thuyết Nội dung - Giới thiệu những vấn đề chung về biện pháp TC bảo đảm đầu tư - Nội dung biện pháp bảo đảm đầu tư - Những vấn đề chung về biện pháp ưu đãi đầu tư - Nội dung biện pháp ưu đãi đầu tư - Những vấn đề chung về biện pháp hỗ trợ đầu tư - Nội dung biện 24 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Chương III Giáo trình luật đầu tư, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2007 - Luật đầu tư năm 2005/2014 - Nghi đinh Chính phủ số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy đinh chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật đầu tư pháp hỗ trợ đầu tư - Rút kinh nghiệm về - Mỗi thành viên nêu rõ ý kiến đánh giá góp ý kĩ LVN TC - Chuẩn bi câu hỏi thảo luận Seminar - Tình về - Luật Đầu tư 2014 việc áp dụng bảo - Luật Đầu tư công 2014 TC đảm ưu đãi hỗ trợ - Luật Chứng khoán - Luật tổ chức tín dụng đầu tư LVN - Nghi đinh Chính phủ số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy đinh chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật đầu tư Seminar - Thực trạng về thủ tục đầu tư thành lập TC tổ chức kinh tế - Vấn đề góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước LVN - Khai thác thảo luận tình về TC BCC, PPP Tư vấn - Luật Đầu tư 2014 - Luật Đầu tư công 2014 - Luật kinh doanh bảo hiểm - Luật tổ chức tín dụng - Luật Đấu thầu -Luật Chứng khoán - Luật Đầu tư 2014 - Luật Đầu tư công 2014 - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung và phương 25 pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn P.206 - K Tuần 4: Vấn đề 5+ Hình thức Số Nội dung tổ chức dạy-học TC Lý thuyết - Giới thiệu khái niệm, đặc điểm TC hình thức đầu tư PPP - Thủ tục đầu tư theo PPP - Giới thiệu khái niệm, đặc điểm hình thức đầu tư BCC - Thủ tục đầu tư theo PPP Tình liên quan PPP, BCC Các loại hợp đồng PPP - Nội dung số rủi ro ký kết, thực hợp đồng BCC - Tình 26 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Đọc: - Luật Đầu tư 2005/2014 - Giáo trình luật đầu tư, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2007 - Nghi đinh Chính phủ số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy đinh chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật đầu tư - Nghi đinh Chính phủ số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao – kinh doanh - Luật Đầu tư 2014 - Luật Đầu tư công 2014 - Luật kinh doanh bảo hiểm - Luật tổ chức tín dụng - Luật Đấu thầu -Luật Chứng khoán liên quan Tự NC - Sự khác biệt giữa BCC với loại hợp đồng PPP - Tìm hiểu thực tiễn về hợp đồng BCC, PPP Seminar - Thảo luận nội dung liên TC quan LVN * Đọc: - Pháp luật về hợp đồng thương mại đầu tư - Những vấn đề pháp lí bản, Nxb Chính tri quốc gia, Hà Nội, 2008 - Luật Đầu tư 2005/2014 - Giáo trình luật đầu tư, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb - Giải tình CAND, Hà Nội, 2007 về - Nghi đinh Chính phủ số loại hợp đồng 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 PPP BCC quy đinh chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật đầu tư - Nghi đinh Chính phủ số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao – kinh doanh - Tìm hiểu * Đọc: hình - Chương IV Giáo trình luật đầu thành, TC tư, Trường Đại học Luật Hà Nội, phát triển Nxb CAND, Hà Nội, 2007, tr khu 187 - 234 kinh tế - Luật đầu tư năm 2005/2014 27 đặc biệt Seminar - Bản chất pháp lý khu TC kinh tế đặc biệt - Nghi đinh Chính phủ số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy đinh chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật đầu tư * Đọc: - Luật đầu tư năm 2014 - Văn hướng dẫn LĐT 2014 - Giáo trình luật đầu tư, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb - Quy trình, thủ CAND, Hà Nội, 2007 tục đầu tư vào khu kinh tế đặc - Nghi đinh Chính phủ số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 biệt - Ưu đãi đầu tư quy đinh chi tiết hướng dẫn khu kinh thi hành số điều Luật đầu tư tế đặc biệt Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung và phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn P.206 – K Tuần 5: Vấn đề Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lí thuyết 28 Nội dung - Khái niệm đặc điểm đầu tư TC nước - Những nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình luật đầu tư, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, pháp luật về 2007 đầu tư nước - Luật đầu tư năm 2005; 2014 - Nghi đinh Chính phủ số 78/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 quy đinh về đầu tư trực tiếp nước Tự NC - Bình luận đánh giá phát triển TC pháp luật về đầu tư nước Việt Nam * Đọc: - Luật đầu tư năm 2005/2014 - Nghi đinh Chính phủ số 78/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 quy đinh về đầu tư trực tiếp nước - Nghi đinh Chính phủ số 22/1999/NĐ-CP ngày 14/4/1999 về đầu tư nước doanh nghiệp Việt Nam Seminar - Thủ tục đầu tư * Đọc: nước - Luật đầu TC - Thực trạng đầu tư 2005/2014 nước - Thu BT lớn Seminar - Ôn tập - Làm BT cá nhân TC lớp tư năm CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC 29 - Theo quy chế đào tạo hành - Các BT giống phần hoặc toàn (trừ trường hợp rõ nguồn trích dẫn) bi trừ điểm theo quy chế 10 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 10.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện - Minh chứng tham gia seminar, LVN (biên LVN ) - Trắc nghiệm, BT 10.2 Đánh giá định kì Hình thức Tỉ lệ BT cá nhân 15% BT lớn 15% Thi kết thúc học phần 70% 10.3 Tiêu chí đánh giá  Hình thức - BT cá nhân : Làm lớp, nội dung hình thức theo yêu cầu Bộ môn - BT lớn: Đánh máy tối đa trang A4, dãn dòng 1,5 line, cỡ chữ 14  Nội dung - BT chọn danh mục BT Bộ môn công bố hoặc sở đề xuất sinh viên Trưởng môn đồng ý - Tiêu chí đánh giá: + Xác đinh vấn đề rõ ràng, hợp lí điểm + Phân tích logic, thẳng vào vấn đề điểm + Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn điểm + Ngôn ngữ sáng, trình bày đẹp điểm Tổng:  Thi kết thúc học phần 30 10 điểm - Hình thức: Thi viết - Nội dung: 07 vấn đề đề cương môn học - Yêu cầu: Đạt 56 mục tiêu nhận thức thể mục Đề cương - Tiêu chí đánh giá: Theo đáp án chi tiết Bộ môn MỤC LỤC Trang Vấn đề Những vấn đề chung luật đầu tư Khái quát đầu tư 1.1 Khái niệm đầu tư 1.2 Phân loại đầu tư 1.3 Các hình thức đầu tư Khái quát pháp luật đầu tư 2.1 Khái niệm pháp luật đầu tư .5 2.2 Đối tượng điều chỉnh pháp luật đầu tư .5 2.3 Phương pháp điều chỉnh pháp luật đầu tư .5 Vấn đề Pháp luật thủ tục đầu tư 2.1 Khái quát dự án đầu tư 2.1.1 Khái niệm va đặc điểm dự án đầu tư 2.1.2 Phân loại dự án đầu tư 2.2 Nội dung bản quy trình, thủ tục đầu tư va triển khai dự án đầu tư .5 2.2.1 Chuẩn bi đầu tư 2.2.2 Thủ tục đầu tư 31 2.2.3 Triển khai dự án đầu tư Vấn đề Pháp luật biện pháp bảo đảm, ưu đãi va hỗ trợ đầu tư 3.1 Bảo đảm đầu tư 3.1.1 Những vấn đề chung biện pháp bảo đảm đầu tư 3.1.2 Nội dung biện pháp bảo đảm đầu tư 3.2 Ưu đãi đầu tư 3.2.1 Những vấn đề chung biện pháp ưu đãi đầu tư 3.2.2 Nội dung biện pháp ưu đãi đầu tư 3.3 Hỗ trợ đầu tư .6 3.3.1 Những vấn đề chung biện pháp hỗ trợ đầu tư .6 3.3.2 Nội dung biện pháp hỗ trợ đầu tư Vấn đề Pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư vao tổ chức kinh tế 4.1 Đầu tư lập tổ chức kinh tế .6 4.1.1 Khái niệm, đặc điểm đầu tư lập tổ chức kinh tế 4.1.2 Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ 4.1.3 Thủ tục đầu tư lập tổ chức kinh tế 4.2 Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vao tổ chức kinh tế 4.2.1 Khái niệm, đặc điểm hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vao tổ chức kinh tế 32 4.2.2 Hình thức va điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vao tổ chức kinh tế 4.2.3 Thủ tục đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vao tổ chức kinh tế Vấn đề Pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư theo hợp đồng .7 5.1 Đầu tư theo hình thức hợp đồng đối tác công tư (hợp đồng PPP) 5.1.1 Khái niệm, đặc điểm hợp đồng PPP .7 5.1.2 Các loại hợp đồng PPP 5.1.3 Thủ tục đầu tư theo hợp đồng PPP 5.2 Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) 5.2.1 Khái niệm, đặc điểm hợp đồng BCC 5.1.2 Nội dung hợp đồng BCC 5.1.3 Thủ tục đầu tư theo hợp đồng BCC .7 Vấn đề Pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư vao khu kinh tế đặc biệt 6.1 Sự hình thanh, phát triển khu kinh tế đặc biệt 6.2 Khái niệm va đặc điểm khu kinh tế đặc biệt 6.2.1 Khu công nghiệp 6.2.2 Khu chế xuất 6.2.3 Khu công nghệ cao 6.2.4 Khu kinh tế .7 6.3 Những quy đinh bản hoạt động đầu tư vao khu kinh tế đặc biệt 6.3.1 Quy đinh nha đầu tư 6.3.2 Quy đinh doanh nghiệp hoạt động khu kinh tế đặc biệt .8 33 6.3.3 Quy đinh lĩnh vực đầu tư 6.3.4 Quy đinh thủ tục đầu tư 6.3.5 Quy đinh ưu đãi đầu tư Vấn đề Pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư nước ngoai 7.1 Khái quát hoạt động đầu tư nước ngoai 7.2 Những nội dung bản pháp luật đầu tư nước ngoai - Giới thiệu vấn đề chung biện pháp bảo đảm đầu tư .24 - Nội dung biện pháp bảo đảm đầu tư 24 - Những vấn đề chung biện pháp ưu đãi đầu tư .24 - Nội dung biện pháp ưu đãi đầu tư .24 - Những vấn đề chung biện pháp hỗ trợ đầu tư 24 - Nội dung biện pháp hỗ trợ đầu tư 24 - Tìm hiểu sự hình thanh, phát triển khu kinh tế đặc biệt 27 - Bản chất pháp lý khu kinh tế đặc biệt 28 34 ... Vấn đề Những vấn đề chung luật đầu tư Khái quát về đầu tư 1.1 Khái niệm đầu tư 1.2 Phân loại đầu tư 1.3 Các hình thức đầu tư Khái quát về pháp luật đầu tư 2.1 Khái niệm pháp luật đầu tư 2.2... BCC, PPP Tư vấn - Luật Đầu tư 2014 - Luật Đầu tư công 2014 - Luật kinh doanh bảo hiểm - Luật tổ chức tín dụng - Luật Đấu thầu -Luật Chứng khoán - Luật Đầu tư 2014 - Luật Đầu tư công 2014 - Nội... Phân loại dự án đầu tư 2.2 Nội dung quy trình, thủ tục đầu tư triển khai dự án đầu tư 2.2.1 Chuẩn bi đầu tư 2.2.2 Thủ tục đầu tư 2.2.3 Triển khai dự án đầu tư Vấn đề Pháp luật biện pháp bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương môn luật đầu tư 2017 , Đề cương môn luật đầu tư 2017 , Đề cương môn luật đầu tư 2017

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay