Đề cương môn lịch sử nhà nước và pháp luật

30 27 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:03

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC BỘ MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT HÀ NỘI – 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT GV GVC KTĐG LT Bài tập Giảng viên Giảng viên Kiểm tra đánh giá Lí thuyết LVN MT TC TL TS XHCN VĐ Làm việc nhóm Mục tiêu Tín Thảo luận Tổng số Xã hội chủ nghĩa Vấn đề TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC BỘ MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân luật Lịch sử nhà nước pháp luật 03 Tự chọn THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN 1.1 ThS Trần Hồng Nhung - GV, Phụ trách Bộ môn Email: nhungshl@yahoo.com 1.2 ThS Hà Thị Lan Phương - GVC, Phó trưởng Bộ môn Email: haphuonghcnn@yahoo.com 1.3 ThS Vũ Thị Yến - GVC Email: yenlsnnpl@yahoo.com.vn 1.4 ThS Phạm Thị Thu Hiền – GV Email: hienphamanh@yahoo.com 1.5 ThS Trần Thị Hoa - GV Email: maihoa1204@gmail.com 1.6 ThS Đậu Công Hiệp - GV Email: cong_hiep2002@yahoo.com 1.7 Nguyễn Thị Khánh Huyền - GV Email: khanhhuyenhlu91@gmail.com Văn phòng Bộ môn lịch sử nhà nước pháp luật Phòng 501 - Nhà A - Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 0437738331 E-mail: lichsunnpl@gmail.com Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ 7, chủ nhật ngày nghỉ lễ) TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Lịch sử nhà nước pháp luật môn khoa học pháp lí sở cung cấp kiến thức trình hình thành, phát triển, thay kiểu nhà nước pháp luật giới Từ đó, khái quát đặc điểm trình hình thành, phát triển, hội nhập với khu vực quốc tế nhà nước - pháp luật Việt Nam tiến trình lịch sử NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Nhà nước pháp luật thời kì cổ đại Cơ sở hình thành phát triển nhà nước pháp luật phương Đông phương Tây thời kì cổ đại Nhà nước thời kì cổ đại 2.1 Một số nhà nước điển hình phương Đông 2.2 Một số nhà nước điển hình phương Tây Pháp luật thời kì cổ đại 3.1 Pháp luật phương Đông cổ đại 3.2 Pháp luật phương Tây cổ đại Nhà nước pháp luật Việt Nam thời kì cổ đại 4.1 Đặc thù trình hình thành nhà nước Văn Lang - Âu Lạc 4.2 Quá trình tiếp biến văn hoá trị - pháp lí Việt Nam thời kì Bắc thuộc Vấn đề Nhà nước pháp luật thời kì trung đại Cơ sở hình thành phát triển nhà nước pháp luật phương Đông phương Tây thời kì trung đại Nhà nước thời kì trung đại 2.1 Một số nhà nước phong kiến phương Đông 2.1.1 Nhà nước phong kiến Trung Quốc 2.1.2 Nhà nước phong kiến Việt Nam 2.2 Nhà nước phong kiến Tây Âu Pháp luật thời kì trung đại 3.1 Pháp luật phong kiến phương Đông 3.1.1 Pháp luật phong kiến Trung Quốc 3.1.2 Pháp luật phong kiến Việt Nam 3.2 Pháp luật phong kiến Tây Âu Vấn đề Nhà nước pháp luật thời kì cận đại Cơ sở hình thành phát triển nhà nước tư sản Một số nhà nước tư sản điển hình giới thời cận đại Pháp luật tư sản Nhà nước pháp luật Việt Nam thời Pháp thuộc 4.1 Quy chế trị - pháp lí Việt Nam thời kì Pháp thuộc 4.2 Đặc điểm nhà nước Việt Nam thời kì Pháp thuộc 4.3 Đặc điểm pháp luật Việt Nam thời kì Pháp thuộc Vấn đề Nhà nước pháp luật thời kì đại Nhà nước pháp luật tư sản thời kì đại 1.1 Những thay đổi nhà nước tư sản thời kì đại 1.2 Pháp luật tư sản đại Nhà nước pháp luật XHCN 2.1 Nhà nước pháp luật Liên bang cộng hoà XHCN Xô viết 2.2 Nhà nước pháp luật nước XHCN thiết lập sau Chiến tranh giới lần thứ II 2.3 Nhà nước pháp luật XHCN Việt Nam MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 4.1 Mục tiêu nhận thức 4.1.1 Về kiến thức - Sinh viên có kiến thức bản, hệ thống trình hình thành, phát triển nhà nước pháp luật giới Việt Nam tiến trình lịch sử; - Thấy kế thừa phát triển giá trị truyền thống nhà nước pháp luật qua thời kì lịch sử; - Thấy trình hội nhập nhà nước pháp luật Việt Nam với khu vực giới tiến trình lịch sử giá trị, học kinh nghiệm cần kế thừa bối cảnh toàn cầu hoá 4.1.2 Về kĩ - Hình thành cho sinh viên kĩ tìm kiếm, thu thập, hệ thống hoá, tổng hợp xử lí nguồn sử liệu cách khoa học, khách quan; - Rèn luyện cách làm việc độc lập liên kết theo nhóm với tinh thần hợp tác xây dựng - Có khả vận dụng kiến thức lịch sử nhà nước pháp luật để phân tích, đánh giá vấn đề lí luận thực tiễn, đưa kiến cá nhân vấn đề đời sống nhà nước pháp luật 4.1.3 Về thái độ - Trân trọng, giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống văn hoá trị - pháp lí lịch sử Việt Nam; - Phê phán yếu tố tiêu cực trình phát triển lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam; - Có thức vận dụng kiến thức học để liên thông với môn khoa học 4.2 Các mục tiêu khác - Phát triển kĩ cộng tác, làm việc nhóm; Phát triển kĩ tư sáng tạo, khám phá, tìm tòi; Trau dồi, phát triển lực đánh giá tự đánh giá; Rèn kĩ bình luận, thuyết trình trước công chúng; Rèn kĩ lập kế hoạch, tổ chức, quản lí, điều khiển, theo dơi kiểm tra hoạt động, làm việc nhóm, lập mục tiêu, phân tích chương trình MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT MT VĐ Nhà nước pháp luật thời kì cổ đại Bậc Bậc Bậc 1A1 Nêu sở kinh tế, xã hội, tư tưởng, yếu tố thúc đẩy đời phát triển nhà nước - pháp luật phương Đông cổ đại 1A2 Nêu sở kinh tế, xã hội, tư tưởng, yếu tố thúc đẩy đời phát triển nhà nước - pháp luật phương Tây cổ đại 1A3 Nêu sở thiết lập cấu tổ chức máy nhà nước Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc thời kì cổ đại 1A4 Nêu sở thiết lập cấu tổ chức máy nhà nước Spac, Aten La Mã thời cổ đại 1A5 Nêu hoàn cảnh đời, nội dung chế định quyền sở hữu, hợp đồng, hôn nhân gia đình, hình sự, tố tụng luật Hammurabi Lưỡng Hà 1B1 So sánh sở kinh tế, xã hội yếu tố thúc đẩy đời phát triển nhà nước pháp luật phương Đông phương Tây thời kì cổ đại 1B2 Phân tích sở thiết lập biểu hình thức thể nhà nước quân chủ quư tộc Trung Quốc thời kì Tây Chu 1B3 So sánh hình thức thể nhà nước Spac, Aten La Mã thời kì cổ đại 1B4 Phân tích đặc trưng luật 1C1 Phân tích tác động sở hình thành nhà nước pháp luật đến hình thức, chức nãng, chất nhà nước phương Đông phương Tây thời kì cổ đại 1C2 Đánh giá ảnh hưởng nhà nước pháp luật thời kì cổ đại tiến trình phát triển thời cổ đại 1A6 Nêu hai giai đoạn phát triển luật pháp La Mã thời cổ đại 1A7 Nêu nội dung chế định quyền sở hữu, hợp đồng, hôn nhân gia đình, thừa kế Luật dân La Mã thời cộng hoà hậu kì thời quân chủ 1A8 Nêu sở kinh tế-xã hội yếu tố thúc đẩy nhà nước Việt Nam đời sớm 1A9 Nêu trình đời tổ chức máy nhà nước Vãn Lang-Âu Lạc 1A10 Nêu nguồn hình thành, hình thức nội dung pháp luật thời Vãn Lang - Âu Lạc 1A11 Nêu tổ chức máy sách cai trị quyền đô hộ 1A12 Nêu tổ chức máy nhà nước Vạn Xuân quyền độc lập tự chủ kỉ X 1A13 Nêu nguồn hình thành, hình thức nội dung pháp luật thời Bắc Hammurabi Lưỡng Hà cổ đại 1B5 So sánh chế định quyền sở hữu, hợp đồng, hôn nhân gia đình, thừa kế luật Hammurabi Luật dân La Mã thời cộng hoà hậu kì thời quân chủ 1B6 Phân tích nguyên nhân Luật dân La Mã thời cộng hoà hậu kì phát triển thời cổ đại 1B7 Phân tích đặc thù trình hình thành nhà nước Vãn Lang - Âu Lạc 1B8 Phân tích đặc điểm nhà nước pháp luật thời kì Bắc thuộc nhà nước pháp luật 1C3 Phân tích di tồn thời kì dựng nước trình xây dựng phát triển nhà nước pháp luật Việt Nam thời kì 1C4 Phân tích hệ thời kì Bắc thuộc trình xây dựng phát triển nhà nước pháp luật Việt Nam thuộc Nhà nước pháp luật thời kì phong kiến 2A1 Nêu sở kinh tế, xã hội, tư tưởng cho hình thành phát triển nhà nước - pháp luật phong kiến phương Đông 2A2 Nêu sở kinh tế, xã hội, tư tưởng cho hình thành phát triển nhà nước pháp luật phong kiến phương Tây 2A3 Nêu lược sử triều đại phong kiến Trung Quốc 2A4 Nêu nguyên tắc tổ chức hoạt động nhà nước phong kiến Trung Quốc 2A5 Nêu cấu tổ chức máy nhà nước phong kiến Trung Quốc qua triều đại Tần, Đường, Minh 2A6 Nêu sở kinh tế, xã hội, tư tưởng đặc điểm lịch sử nhà nước pháp luật phong kiến Việt Nam 2A7 Nêu lược sử triều đại phong kiến Việt Nam thời phong kiến 2B1 Phân tích so sánh sở hình thành phát triển nhà nước pháp luật phong kiến phương Đông phương Tây, Trung Quốc Việt Nam 2B2 Phân tích so sánh nguyên tắc tổ chức hoạt động máy nhà nước phong kiến Trung Quốc Việt Nam 2B3 Phân tích trình hoàn thiện máy nhà nước phong kiến Trung Quốc qua thời kì Tần, Đường, Minh 2B4 Phân tích 2C1 Phân tích tác động sở kinh tế, xã hội, tư tưởng đến hình thức, chức năng, chất nhà nước phong kiến phương Đông phương Tây thời kì trung đại 2C2 Đánh giá mô hình tổ chức máy nhà nước phong kiến Việt Nam 2C3 Phân tích đặc điểm nhà 2A8 Nêu nguyên tắc tổ chức hoạt động máy nhà nước phong kiến Việt Nam 2A9 Nêu mô hình tổ chức máy nhà nước quân chủ quư tộc trước cải cách Lê Thánh Tông 2A10 Nêu nguyên nhân, điều kiện, nguyên tắc, biện pháp cải cách mô hình tổ chức máy nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế thời Lê Thánh Tông 2A11 Nêu mô hình tổ chức máy nhà nước lưỡng đầu Lê -Trịnh Đàng Ngoài 2A12 Nêu nguyên tắc, biện pháp cải cách mô hình tổ chức máy nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế thời Nguyễn 2A13 Nêu đặc điểm nhà nước phong kiến Việt Nam 2A14 Nêu giai đoạn phát triển nhà nước phong kiến Tây Âu 2A15 Nêu nguyên nhân thiết lập biểu biểu mô hình nhà nước quân chủ quư tộc nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế Việt Nam thời kì phong kiến 2B5 Phân tích nguyên nhân thiết lập đặc điểm nhà nước lưỡng đầu LêTrịnh Đàng Ngoài 2B6 Phân tích đặc điểm nhà nước phong kiến Tây Âu qua thời kì 2B7 Phân tích nguyên nhân thiết lập biểu trạng thái phân quyền cát nhà nước phong kiến Tây Âu 2B8 Phân tích chế nước phong kiến Việt Nam 2C4 Phân tích đặc điểm hình phạt pháp luật phong kiến Việt Nam 2C5 Đánh giá chế độ hôn nhân gia đình, thừa kế pháp luật phong kiến Việt Nam 2C6 Phân tích đặc điểm pháp luật phong kiến Việt Nam Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, tập 1, 2, 3, Nxb KHXH, Hà Nội, 1992 “Nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu nhà nước”, Tuyển tập Mác - Ăngghen, tập 6, Nxb Sự thật, 1984 Lương Ninh (chủ biên), Lịch sử giới cổ đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2006 Nguyễn Gia Phu (chủ biên), Lịch sử giới trung đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2006 10 Vũ Dương Ninh (chủ biên), Lịch sử giới cận đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2006 11 Nguyễn Anh Thái (chủ biên), Lịch sử giới đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2006 12 Viện thông tin khoa học xã hội, Thuyết “Tam quyền phân lập” tổ chức máy nhà nước tư sản đại, Hà Nội, 1992 13 Nguyễn Anh Tuấn, Khảo lược Bộ luật Hamurabi nhà nước Lưỡng Hà cổ đại, Nxb CTQG, Hà Nội, 2008 14 Nguyễn Đăng Dung, Bùi Xuân Đức, Luật hiến pháp nước tư (phần phụ lục: Hiến pháp Mỹ năm 1787…), Khoa luật - Trường đại học tổng hợp Hà Nội, 1994 15 Đậu Công Hiệp (dịch giới thiệu), Luật Salic vương quốc Phrang, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014 * Văn quy phạm pháp luật Quốc triều hình luật, Nxb Pháp lí, Hà Nội, 1991 Một số văn pháp luật Việt Nam kỉ XV - XVIII, Nxb KHXH, Hà Nội, 1994 Hoàng Việt luật lệ, Nxb VHTT, Hà Nội, 1994 Hoàng Việt luật lệ tân định, Sài Gòn, 1931 Dân luật Bắc kì, Hà Nội, 1981 Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 1946, 1959, 1980, 1992 Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787 Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X, Nxb CTQG, Hà Nội Quang Đạm, Nho giáo xưa nay, Nxb VHTT, Hà Nội, 1999 Hiến pháp Nhật Bản năm 1889, 1946 Hiến pháp Pháp năm 1958 C TÀI LIỆU THAM KHẢO LỰA CHỌN * Sách Phan Đại Doãn, Nguyễn Minh Tường, Một số vấn đề quan chế triều Nguyễn, Nxb Thuận Hoá, 1998 Đại Việt sử kí toàn thư, tập 1, 2, 3, 4, Nxb KHXH, 1993 Bùi Xuân Đính, Nhà nước pháp luật thời phong kiến Việt Nam - suy ngẫm, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2005 Vũ Văn Mẫu, Cổ luật Việt Nam thông khảo, Sài Gòn, 1974 Nguyễn Hiến Lê, Khổng Tử, Nxb VHTT, 1994 Trương Hữu Quưnh, Chế độ ruộng đất Việt Nam kỉ XI XVIII, tập 1, 2, Nxb KHXH, Hà Nội, 1982, 1983 Lê Thị Sơn (chủ biên), Quốc triều hình luật - Lịch sử hình thành, nội dung giá trị, Nxb KHXH, Hà Nội, 2004 10 Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hoà, Lịch sử định chế trị pháp quyền Việt Nam, Nxb CTQG, Hà Nội, 1994 11 Lê Đức Tiết, Về hương ước lệ làng, Nxb CTQG, Hà Nội, 1998 12 Nguyễn Minh Tường, Cải cách hành triều Minh Mạng, Nxb KHXH, Hà Nội, 1994 13 Viện nhà nước pháp luật, Nghiên cứu pháp luật Việt Nam kỉ XV - XVIII, Nxb KHXH, Hà Nội, 1994 14 Trương Hữu Quưnh, Đinh Xuân Lâm, Lê Mậu Hãn (chủ biên), Đại cương lịch sử Việt Nam, tập 1, 2, 3, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2004 15 Khâm Định Việt sử thông giám cương mục, Nxb KHXH, Hà 16 17 18 Nội, 1998 Lê Kim Ngân, Chế độ trị Việt Nam kỉ XVII - XVIII, Viện đại học Vạn Hạnh, 1974 Nguyễn Quang Ngọc (chủ biên), Cơ cấu xã hội trình phát triển lịch sử Việt Nam, Đề tài khoa học cấp nhà nước, Hà Nội, 1995 Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập - 8, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2004 Hồng Đức thiện thư, Nam Hà ấn quán Sài Gòn, 1975 19 20 Khâm định Đại Nam hội điển lệ, Nxb KHXH, Hà Nội, 1995 21 Minh Mệnh yếu, tập 1, 2, 3, Nxb Thuận Hoá, Huế, 1994 22 Vũ Minh Giang (chủ biên), Những đặc trưng máy quản lí đất nước hệ thống trị nước ta trước thời kì đổi mới, Nxb CTQG, Hà Nội, 2008 * Tạp chí Tạp chí nghiên cứu lịch sử Tạp chí luật học Tạp chí xưa Tạp chí nhà nước pháp luật Nguyễn Minh Tuấn, “Bộ luật Hamurabi - Bộ luật cổ xưa nhân loại”, Tạp chí luật học, số 5/2005 Thái Vĩnh Thắng, “Chế định tổng thống Hoa Kỳ, Hiến pháp thực tiễn”, Tạp chí luật học, số 5/1996 Nguyễn Thị Hồi, “Hình thức thể nhà nước Anh”, Tạp chí luật học, số 1/1998 * Đề tài khoa học, luận văn, luận án Nguyễn Thị Việt Hương, Tư tưởng trị - pháp lí làng xã cổ truyền ảnh hưởng xã hội Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Hà Nội, 2003 Vũ Thị Nga, Tư tưởng đức trị, pháp trị kết hợp đức trị pháp trị đường lối cai trị nhà nước phong kiến hậu Lê, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2000 Nguyễn Hoài Văn, Tìm hiểu tư tưởng trị Nho giáo Việt Nam từ Lê Thánh Tông đến Minh Mệnh, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học khoa học xã hội nhân văn, Hà Nội, 2001 Nguyễn Đức Anh, Thể chế trị Việt Nam từ kỉ XV đến kỉ XVIII, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học KHXH&NV HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC 8.1 Lịch trình chung Tuần Buổi Lí thuyết Lí thuyết Seminar Seminar Seminar LVN Tự NC Lí thuyết Lí thuyết Seminar Seminar Seminar LVN Tự NC Lí thuyết Lí thuyết Seminar Seminar Seminar LVN Tự NC Lí thuyết Seminar 10 Seminar 11 Seminar 12 LVN Tự NC Lí thuyết Seminar 13 Seminar 14 Seminar 15 LVN Tự NC Tổng Vấn đề 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3+4 1+2+ 3 Số tiết 2 2 2 2 2 2 2 Số KTĐG TC Nhận loại BT 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 79 1 45 Thực BT tuần Nộp BT học kì Tổng số phân bố tuần Tuần Vấn đề Lí Seminar LVN Tự NC thuyết 1 2 2 2 2 4 3+4 4 Tổng số thực 16 30 14 14 tế Tổng số TC 16 15 7 Tổng 8 7 45 8.2 Lịch trình chi tiết Tuần 1: Vấn đề Hình thức Số Nội dung tổ chức dạy-học TC Lí - Nhập môn thuyết - VĐ1: Xem nội dung TC chi tiết môn học vấn đề Lí VĐ2: Xem nội dung thuyết chi tiết môn học mục TC đến mục 2.1.1 Seminar 1 So sánh sở hình thành phát triển TC nhà nước pháp luật phương Đông phương Tây thời kì cổ đại Seminar - Nhà nước pháp luật Việt Nam thời kì TC cổ đại - Đặc thù Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình lịch sử nhà nước pháp luật giới, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012, tr - 78 - Giáo trình lịch sử nhà nước pháp luật giới, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 1997, tr - 48 - Nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu nhà nước, Ph Seminar TC LVN trình đời nhà nước Văn Lang Âu Lạc - Đặc điểm nhà nước pháp luật Việt Nam thời kì Bắc thuộc Cơ sở hình thành phát triển nhà nước pháp luật Việt Nam thời kỳ phong kiến Ăngghen, tr 233 - 251 - Lịch sử giới cổ đại, Lương Ninh, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2006, tr 40 - 70; 148 - 161 - Khảo lược Bộ luật Hamurabi nhà nước Lưỡng Hà cổ đại, Nguyễn Anh Tuấn, - Đại cương lịch sử văn hoá Trung Quốc, Ngô Vinh Chính, Vương Miện Quư, tr 297 - 301; 324 - 326 - Chương I, Chương II Phương thức hình thành nhà nước người Việt cổ Tuần 2: Vấn đề Hình thức tổ chức dạy-học Lí thuyết Số TC TC Lí thuyết TC Seminar TC Seminar Seminar Nội dung VĐ2: Xem nội dung chi tiết môn học mục 2.1.2 mục 2.2 VĐ2: Xem nội dung chi tiết môn học mục Đánh giá mô hình nhà nước quân chủ quư tộc mô hình quân chủ quan liêu chuyên chế Việt Nam thời kì phong kiến Đặc điểm nhà nước lưỡng đầu LêTC Trịnh Đàng Ngoài từ năm 1599 - 1786 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình lịch sử nhà nước pháp luật giới, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012 - Chương IV đến chương IX Phần III Giáo trình lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012, tr 127 184, 147 - 176, 314 – 322 - Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nguyễn Quang Ngọc (Chủ biên), Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2007 - Pháp chế sử, Vũ Quốc Thông, Nxb Đại học Vạn Đặc điểm nhà Hạnh, Sài Gòn, 1973, tr nước phong kiến 47 - 70; 158 - 188 TC Việt Nam - Khổng Tử, Nguyễn Hiến Lê, Nxb Văn hoá, 1995, tr 130 -161 - Tư tưởng trị-pháp lí làng xã cổ truyền ảnh hưởng xã hội Việt Nam, Nguyễn Thị Việt Hương Luận án tiến sĩ luật học, Hà Nội, LVN 2003, tr 27 - 143 - Phần quan chức chí Lịch triều hiến chương loại chí, tập 1, Phan Huy Chú, Nxb KHXH, 1992 - Hoàng triều quan chế, Đại Việt sử kí toàn thư, tập 2, Nxb KHXH, 1993, tr 453 - 455 - Nguyễn Minh Tường, Cải cách hành triều Minh Mạng, Hà Nội, 1996, tr 51 - 183 - Chế độ trị Việt Nội dung tư tưởng pháp trị Tuần 3: Vấn đề Hình thức Số Nội dung tổ chức dạy-học TC Lí thuyết VĐ2: Xem nội dung chi tiết môn học mục TC Lí thuyết VĐ2: Xem nội dung chi tiết môn học TC mục Seminar Đặc điểm hình phạt pháp luật TC phong kiến Việt Nam Seminar Đánh giá chế độ hôn nhân gia đình TC phong kiến Việt Nam Seminar Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình lịch sử nhà nước pháp luật giới, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012, tr 119 - 162 - Giáo trình lịch sử nhà nước pháp luật giới, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, tr 84 – 87 - Lịch sử giới trung đại, Nguyễn Gia Phu (chủ biên), Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2006, 183 - 370 - Đại cương lịch sử văn Những điểm đặc sắc hoá Trung Quốc, Ngô Quốc triều Vinh Chính, Nxb Văn hoá TC hình luật thời Hậu thông tin 1994, tr 302 Lê 306; 322 - 324; 327 - 334 - Giáo trình lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012, tr 93 - 96; 107 -121; 185 - 207; 277 - 292 - Quốc triều hình luật: Danh lệ số điều chương đạo tặc, đấu tụng; điều 2, 314 - 324, LVN 374 - 381, 401 - 406, 475 481 - Hoàng Việt luật lệ: Luật hình, 12 - 20 - Tập 2: Phần hình phạt tội phạm Quyển Cổ luật Việt Nam thông khảo, Vũ Văn Mẫu, Sài Gòn, 1974 - Chương: Điền sản, hương hoả, tạp luật Quốc triều hình luật - Hoàng Việt luật lệ: Các điều 2, 76, 94 - 106, 253 Đường lối cai trị kết hợp đức trị pháp trị nhà nước phong kiến Việt Nam Tuần 4: Vấn đề Hình thức Số Nội dung tổ chức dạy-học TC Lí thuyết VĐ3: Xem nội dung TC chi tiết môn học mục mục vấn đề Seminar Sự vận dụng học thuyết 10 phân quyền tổ TC chức máy nhà nước tư sản Seminar So sánh Nghị viện Anh 11 Nghị viện Mỹ thời TC kì cận đại *Thực tập tuần Seminar So sánh cách thức thiết 12 lập quyền lực, thẩm TC quyền nguyên thủ quốc gia nhà nước tư sản Anh, Mỹ, Pháp, Nhật thời cận đại LVN Hiến pháp tư sản thời cận đại Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình lịch sử nhà nước pháp luật giới, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012 - Giáo trình lịch sử nhà nước pháp luật giới, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội - Giáo trình lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012, tr 208 - 231; 236 - 246; 292 - 305; 306 - 313 - Quốc triều hình luật Lịch sử hình thành, nội dung giá trị, Lê Thị Sơn (chủ biên), Nxb KHXH, Hà Nội, 2004, tr 385 - 410 Tuần 5: Vấn đề 3+4 Hình thức Số Nội dung tổ chức dạy-học TC Lí thuyết Xem nội dung chi tiết môn học mục 3, TC vấn đề vấn đề Seminar Di tồn thời kì 13 dựng nước TC trình phát triển nhà nước pháp luật Việt Nam tiến trình lịch sử Seminar Sự kết hợp yếu tố tư 14 TC sản yếu tố phong kiến nhà nước pháp luật Việt Nam thời kì Pháp thuộc Seminar Tổng kết môn học 15 TC * Nộp tập cá nhân học kì LVN Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012, tr 314 – 526 - Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 1946, 1959, 1980 - Phần Báo cáo trị Văn kiện Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI, VII, VIII, IX, X, XI - Tạp chí luật học, số 1/2007 - Chính quyền thực dân Pháp Việt Nam, Dương Kinh Quốc, Nxb KHXH, Hà Nội, 1982 - Pháp chế sử, Vũ Quốc Thông, Sài Gòn, 1974 Đặc điểm nhà nước pháp luật Việt Nam thời kì thuộc Pháp CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC - Theo quy chế đào tạo hành - Các BT công khai cho sinh viên biết Kết đánh giá môn học thông tin công khai cho sinh viên biết 10 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 10.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện - Minh chứng tham gia seminar, tự nghiên cứu, làm việc nhóm 10.2 Đánh giá định kì Hình thức Tỉ lệ BT cá nhân 15% BT học kì 15% Thi kết thúc học phần 70% 10.3 Tiêu chí đánh giá  BT cá nhân Hình thức: Viết, thực lớp  BT học kì - Hình thức: Bài luận - không trang A4 (không tính phần thống kê minh hoạ) - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề rơ ràng, hợp lí: điểm + Phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực tế: điểm + Sử dụng tài liệu tham khảo phong phú: điểm + Ngôn ngữ xác, rơ ràng: điểm + Trích dẫn quy định: điểm + Sáng tạo cách trình bày: điểm Tổng: 10 điểm Chú ư: Các BT không vượt độ dài quy định Phần vượt không chấm tính điểm  Thi kết thúc học phần: Hình thức: Thi viết 120 phút MỤC LỤC Trang ... Vấn đề TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC BỘ MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân luật Lịch sử nhà nước pháp. .. kì Pháp thuộc Vấn đề Nhà nước pháp luật thời kì đại Nhà nước pháp luật tư sản thời kì đại 1.1 Những thay đổi nhà nước tư sản thời kì đại 1.2 Pháp luật tư sản đại Nhà nước pháp luật XHCN 2.1 Nhà. .. khu vực quốc tế nhà nước - pháp luật Việt Nam tiến trình lịch sử NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Nhà nước pháp luật thời kì cổ đại Cơ sở hình thành phát triển nhà nước pháp luật phương Đông
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương môn lịch sử nhà nước và pháp luật , Đề cương môn lịch sử nhà nước và pháp luật , Đề cương môn lịch sử nhà nước và pháp luật

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay