Đề cương môn kinh tế vĩ mô 2TC

27 18 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:03

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ BỘ MÔN NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN HÀ NỘI - 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT Bài tập CAND ĐHKTQD Công an nhân dân Đại học kinh tế quốc dân GV GVC KTĐG LVN Giảng viên Giảng viên Kiểm tra đánh giá Làm việc nhóm NC Nghiên cứu Nxb Nhà xuất TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ BỘ MÔN NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Hệ đào tạo: Môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân luật Kinh tế vĩ mô 02 Tự chọn THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN ThS Nguyễn Thị Mai Lan - GVC, Phó trưởng Bộ môn E-mail: mailandhl66@gmail.com ĐTDĐ: 0904408644 TS Nguyễn Thị Thanh Huyền - GVC E-mail: huyendhlhn@yahoo.com.vn Văn phòng Khoa lí luận trị Tầng 3, nhà K5 Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.38354642 Giờ làm việc: 8h00 - 16h30 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày nghỉ lễ) TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Là môn học dựa lí thuyết kinh tế đại có tính ứng dụng cao phạm vi kinh tế vĩ mô, tất chủ thể tham gia thị trường đặc biệt nhà nước Môn kinh tế học vĩ mô giảng dạy phổ biến ở nước có kinh tế thị trường, ở nước có kinh tế thị trường phát triển cao nửa kỉ qua Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức kinh tế học vĩ mô Nội dung môn học bao gồm vấn đề sau: - Vấn đề 1: Tổng quan kinh tế học vĩ mô - Vấn đề 2: Tổng quan thị trường - Vấn đề 3: Đo lường sản lượng quốc gia - Vấn đề 4: Tổng cầu sản lượng cân Chính sách tài khoá - Vấn đề 5: Tiền tệ ngân hàng Chính sách tiền tệ - Vấn đề 6: Kinh tế vĩ mô kinh tế mở NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Tổng quan kinh tế học vĩ mô 1.1 Kinh tế học bộ phận kinh tế học 1.2 Đối tượng phương pháp nghiên cứu kinh tế học vĩ mô 1.3 Các biến số, mục tiêu sách kinh tế vĩ mô Vấn đề Tổng quan thị trường 2.1 Cầu, cung thị trường 2.2 Tổng cầu tổng cung Vấn đề Đo lường sản lượng quốc gia 3.1 Tổng sản phẩm quốc gia tổng sản phẩm quốc nội 3.2 Cách tính GDP kinh tế thị trường 3.3 Cách tính GNP tiêu khác kinh tế thị trường 3.4 Quan hệ ràng buộc tác nhân khu vực kinh tế Vấn đề Tổng cầu sản lượng cân Chính sách tài khoá 4.1 Tổng cầu sản lượng cân 4.2 Chính sách tài khoá Vấn đề Tiền tệ ngân hàng Chính sách tiền tệ 5.1 Tiền tệ ngân hàng 5.2 Thị trường tiền tệ 5.3 Chính sách tiền tệ Vấn đề Kinh tế vĩ mô kinh tế mở 6.1 Cơ sở kinh tế thương mại quốc tế 6.2 Cán cân toán quốc tế 6.3 Tỉ giá hối đoái thị trường ngoại hối 6.4 Tác động sách kinh tế vĩ mô kinh tế mở MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 4.1 Mục tiêu nhận thức * Về kiến thức Nắm vấn đề khái quát kinh tế học vĩ mô, đặc biệt sách kinh tế vĩ mô Cụ thể: - Nắm vấn đề chung cầu, cung thị trường - Nắm mục tiêu kinh tế vĩ mô, phương pháp đo lường sản lượng quốc gia - Nắm vấn đề tổng cầu sách tài khoá - Nắm vấn đề tiền tệ sách tiền tệ - Nắm vấn đề tỷ giá hối đoái thị trường ngoại hối * - - - * - Về kĩ Có khả phân tích, giải thích bình luận hoạt động kinh tế vĩ mô một cách khoa học gắn với thực tiễn vận hành kinh tế thị trường nước quốc tế Có khả vận dụng kiến thức học để giải thích, đánh giá, bình luận sách kinh tế vĩ mô nhà nước kinh tế thị trường Có khả vận dụng kiến thức học để nghiên cứu môn chuyên ngành pháp luật kinh tế luật thương mại, luật tài chính, luật ngân hàng… Hình thành kĩ thu thập xử lí thông tin kinh tế Về thái độ Nhìn nhận đánh giá một cách khoa học vấn đề kinh tế thị trường Tự tin chủ động xử lí tình kinh tế trước biến động thị trường - Chủ động tham gia hoạt động kinh tế làm giàu một cách hợp pháp Tuyên truyền tích cực thực sách kinh tế vĩ mô Nhà nước phạm vi khả 4.2 Các mục tiêu khác - Rèn luyện phát triển kĩ tự nghiên cứu - Phát triển kĩ hợp tác, LVN - Phát triển kĩ tư sáng tạo, khám phá tìm tòi - Trau dồi, phát triển lực đánh giá tự đánh giá - Rèn luyện kĩ xây dựng mục tiêu, lập kế hoạch hành động MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT MT VĐ Bậc 1A1 Nêu định nghĩa kinh Tổng tế học vấn đề quan trung tâm kinh kinh tế tế học học vĩ 1A2 Nêu mô hai bộ phận kinh tế học: kinh tế học vi mô kinh tế học vĩ mô 1A3 Nêu đối tượng nghiên cứu kinh tế học vĩ mô 1A4 Nêu phương pháp nghiên cứu kinh tế học vĩ mô 1A5 Nêu Bậc Bậc 1B1 Phân tích đối tượng nghiên cứu kinh tế học vĩ mô 1B2 Phân tích biến số kinh tế vĩ mô 1B3 Phân tích mục tiêu kinh tế vĩ mô 1B4 Phân tích sách kinh tế vĩ mô 1C1 Phân biệt kinh tế học vi mô, kinh tế học vĩ mô mối quan hệ chúng biến số kinh tế vĩ mô 1A6 Nêu mục tiêu kinh tế vĩ mô 1A7 Nêu sách kinh tế vĩ mô Tổng quan thị trường 2A1 Nêu khái niệm: Cầu, lượng cầu 2A2 Nêu mối quan hệ giá hàng hoá lượng cầu 2A3 Nêu yếu tố ảnh hưởng đến cầu 2A4 Nêu khái niệm: Cung, lượng cung 2A5 Nêu mối quan hệ giá hàng hoá lượng cung 2A6 Nêu yếu tố ảnh hưởng đến cung 2A7 Nêu trạng thái cân cung-cầu 2A8 Nêu trạng thái dư thừa 2B1 Phân biệt cầu lượng cầu 2B2 Phân tích cách biểu mối quan hệ giá hàng hoá lượng cầu 2B3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến cầu 2B4 Phân biệt cung lượng cung 2B5 Phân tích cách biểu mối quan hệ giá hàng hoá lượng cung 2B6 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến cung 2B7 Phân biệt 2C1 Phân biệt di chuyển dọc theo đường cầu dịch chuyển đường cầu 2C2 Phân biệt di chuyển dọc theo đường cung dịch chuyển đường cung 2C3 Vận dụng đồ thị thị trường để đánh giá biện pháp kiểm soát giá phủ thiếu hụt dư cầu dư thị trường cung 2A9 Nêu 2B8 Phân tích khái niệm: Tổng thay đổi trạng thái cân cầu, tổng cung 2A10 Nêu yếu tố làm di chuyển, dịch chuyển đường tổng cầu, đường tổng cung 3A1 Nêu 3B1 Phân biệt khái niệm: Tổng tổng sản Đo sản phẩm quốc dân, lường tổng sản phẩm phẩm quốc dân tổng sản phẩm sản quốc nội lượng 3A2 Vẽ sơ quốc nội 3B2 Phân tích quốc đồ dòng luân dòng luân gia chuyển kinh tế vĩ chuyển kinh tế vĩ mô mô 3A3 Nêu 3B3 Hiểu phương pháp phương pháp xác xác định GDP định GDP theo 3A4 Nêu luồng sản phẩm công thức tính tổng chi tiêu GDP theo luồng xã hội hàng sản phẩm hoá dịch vụ theo tổng chi tiêu 3B4 Hiểu xã hội hàng phương pháp xác hoá dịch vụ định GDP theo 3A5 Nêu luồng thu nhập hay công thức tính theo chi phí 3C1 Mở rộng dòng luân chuyển kinh tế vĩ mô để nghiên cứu mối quan hệ khu vực kinh tế 3C2 Vận dụng công thức tính toán sản lượng thu nhập quốc dân để làm BT GDP theo luồng thu nhập hay theo chi phí yếu tố sản xuất 3A6 Nêu công thức tính GDP theo phương pháp giá trị gia tăng yếu tố sản xuất 3B5 Hiểu cách tính tiêu khác: Tổng sản phẩm quốc dân, sản phẩm quốc dân ròng, thu nhập quốc dân, thu nhập sử dụng 4A1 Nêu Tổng khái niệm tổng cầu cầu bộ phận tổng cầu sản lượng mô hình đơn cân giản 4A2 Nêu Chính bộ phận tổng sách cầu kinh tế đóng có tài khoá tham gia phủ 4A3 Nêu bộ phận tổng cầu kinh tế mở 4A4 Nêu khái niệm sách tài khoá mục tiêu sách tài khoá 4A5 Nêu khái niệm ngân 4B1 Phân tích bộ phận tổng cầu sản lượng cân mô hình đơn giản 4B2 Phân tích bộ phận tổng cầu sản lượng cân kinh tế đóng có tham gia phủ 4B3 Phân tích bộ phận tổng cầu sản lượng cân kinh tế mở 4B4 Phân tích mục tiêu tác động 4C1 Liên hệ với thực tiễn tác động bộ phận tổng cầu sản lượng cân mô hình đơn giản 4C2 Liên hệ với thực tiễn tác động thuế; chi tiêu phủ xuất nhập việc làm sản lượng cân nước 4C3 Bình luận đánh giá tác động sách tài khoá kinh tế thị sách, thâm hụt ngân sách tác động chu kì kinh doanh vấn đề thâm hụt ngân sách 4A6 Nêu biện pháp tài trợ cho thâm hụt ngân sách 5A1 Nêu Tiền tệ loại tiền 5A2 Nêu ngân hai bộ phận cấu hàng thành hệ Chính thống ngân hàng sách 5A3 Nêu tiền tệ chức ngân hàng trung ương ngân hàng thương mại 5A4 Nêu tỉ lệ dự trữ bắt buộc 5A5 Nêu tỉ lệ dự trữ thực tế 5A6 Nêu khái niệm mức cung tiền 5A7 Liệt kê mức cung tiền 5A8 Nêu nhân tố ảnh hưởng đến mức cung tiền 5A9 Nêu sách tài khoá trường 4B5 Phân tích vấn đề sử dụng sách tài khoá chiều sách tài khoá ngược chiều 5B1 Phân biệt tỉ lệ dự trữ bắt buộc với tỉ lệ dự trữ thực tế 5B2 Phân tích vai trò tạo tiền ngân hàng thương mại 5B3 Phân tích công thức số nhân tiền mức cung tiền M1 5B4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến mức cung tiền 5B5 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến cầu tiền 5B6 Phân tích ba công cụ thực 10 5C1 Liên hệ vận động thị trường tiền tệ thực tế 5C2 Bình luận sách tiền tệ nhà nước kinh tế thị trường 5C3 Đánh giá, bình luận phối hợp sách tài khoá sách tiền tệ điều tiết kinh tế vĩ mô nhà nước vận động hoàn toàn tự toàn tự 6A10 Nêu tác động sách tài khoá sách tiền tệ kinh tế mở với hệ thống tỉ giá linh hoạt, tư vận động hoàn toàn tự TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC Mục tiêu Bậc Bậc Bậc Tổng Vấn đề 12 Vấn đề 10 21 Vấn đề 13 Vấn đề 14 Vấn đề 12 22 Vấn đề 10 21 Tổng 50 38 19 103 Vấn đề HỌC LIỆU A GIÁO TRÌNH Bộ giáo dục đào tạo, Kinh tế học vĩ mô (giáo trình dùng cho trường đại học, cao đẳng khối kinh tế), Nxb Giáo dục Việt Nam, 1997 - 2009 B TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUỘC Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình kinh tế học đại cương, 13 Nxb CAND, Hà Nội, 2002 C TÀI LIỆU THAM KHẢO LỰA CHỌN * Giáo trình David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch, Kinh tế học vĩ mô, Nxb Thống kê, Hà Nội, 1995 - 2009 David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch, Bài tập kinh tế học vĩ mô, Nxb Thống kê, Hà Nội, 1995 - 2009 Robert C Guell, Kinh tế vĩ mô, Nxb Tổng hợp Đồng Nai, 2009 Trường ĐHKTQD, Giáo trình nguyên lí kinh tế vĩ mô, Nxb Lao động, Hà Nội, 2008 Trường ĐHKTQD, Bài tập nguyên lí kinh tế vĩ mô, Nxb Lao động, Hà Nội, 2008 * Tạp chí Tạp chí nghiên cứu kinh tế Tạp chí kinh tế dự báo Tạp chí kinh tế phát triển Tạp chí thương mại Tạp chí phát triển kinh tế Tạp chí ngân hàng Thời báo kinh tế * Website http://www.mof gov.vn http://www.chinhphu.vn http://www.gso.gov.vn http://www.mpi.gov.vn http://www.vneconomy.vn HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 14 8.1 Lịch trình chung Tuần Buổi Lí thuyết Số Số Vấn tiết TC đề 2 Seminar 2 Seminar 2 Tự NC Lí thuyết 2 Seminar Seminar 2 Tự NC Lí thuyết 2 Seminar 4+5 Seminar 2 Tự NC Lí thuyết 2 Seminar Seminar 2 Tự NC Lí thuyết 2 Seminar Seminar 2 Tự NC Tổng 1-6 KTĐG Nhận loại BT Kiểm tra BTCN, Nộp BT lớn 60 30 TỔNG SỐ GIỜ PHÂN BỔ CÁC TUẦN 15 Tuần Vấn đề Lí thuyết Seminar Tự NC 1+2+3 3+4 3 4+5 4 5 Tổng số thực tế 10 20 30 Tổng số tín 10 10 10 8.2 Lịch trình chi tiết Tuần 1: Vấn đề + + Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lí thuyết Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Giới thiệu đề - Đọc đề cương môn học cương môn học - Chuẩn bị tài liệu học tập TC - Nhận loại tập - Giới thiệu BT * KTĐG: Nhận loại BT - Định nghĩa * Đọc: kinh tế học - Chương I, II Kinh tế học vĩ mô - Các bộ phận (giáo trình dùng cho trường kinh tế học đại học, cao đẳng khối kinh tế), - Đối tượng Bộ giáo dục đào tạo, Nxb phương pháp Giáo dục Việt Nam, 2009, tr 5, 6, nghiên cứu 34, 35; tr 40 - 44 16 kinh tế học vĩ - Chương I, VI Giáo trình kinh tế mô học đại cương, Trường Đại học - Các biến số, Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà mục tiêu Nội, 2002, tr 12 - 16; tr 173 - 177 sách kinh tế vĩ mô Seminar - Khái quát * Đọc: cầu, cung thị - Chương I, II Kinh tế học vĩ mô TC trường: (giáo trình dùng cho trường đại học, cao đẳng khối kinh tế), + Cầu Bộ giáo dục đào tạo, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2009, tr 24 + Cung 33- Chương II Giáo trình kinh tế + Cân cung học đại cương, Trường Đại học – cầu Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2002, tr 23 – 40 Seminar - Khái quát tổng cung TC tổng cầu kinh tế - Tổng sản phẩm quốc dân tổng sản phẩm quốc nội - Sơ đồ dòng luân chuyển kinh tế vĩ mô Tự NC * Đọc: - Chương III Kinh tế học vĩ mô (giáo trình dùng cho trường đại học, cao đẳng khối kinh tế), Bộ giáo dục đào tạo, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2009, tr 36 – 40; tr 51 - 60 - Chương VI Giáo trình kinh tế học đại cương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, 2002, tr 177 - 182 - Phân biệt * Đọc: kinh tế học vi - Chương III Kinh tế học vĩ mô 17 TC Tư vấn mô kinh tế (giáo trình dùng cho trường đại học, cao đẳng khối kinh tế), Bộ học vĩ mô giáo dục đào tạo, Nxb Giáo dục - Ý nghĩa Việt Nam, 2009, tr - 17; tr 55 GDP GNP -57 - Chương I, VI Giáo trình kinh tế học - Phân biệt đại cương, Trường Đại học Luật Hà GDP bình quân Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2002, tr đầu người 14 -16; tr 179 - 180 GNP bình quân đầu người - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Tư vấn thảo luận qua E-mail Tuần 2: Vấn đề + Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lí thuyết Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Các phương pháp * Đọc: TC tính GDP - Chương III Kinh tế học vĩ kinh tế thị trường mô (giáo trình dùng cho trường đại học, cao đẳng - Cách tính tổng sản khối kinh tế), Bộ giáo dục phẩm quốc gia (GNP) đào tạo, Nxb Giáo dục Việt tiêu khác Nam, 2009, tr 57 - 71 (NNP, Y, YD) - Chương VI Giáo trình kinh kinh tế thị tế học đại cương, Trường Đại trường học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2002, tr 177 - 187 18 Seminar - Tổng cầu sản lượng cân TC mô hình kinh tế đơn giản - Làm chữa BT Seminar - Tổng cầu sản lượng cân kinh tế đóng có TC tham gia phủ - Làm chữa BT Tự NC - Quan hệ ràng buộc tác nhân TC khu vực kinh tế 19 * Đọc: - Chương IV Kinh tế học vĩ mô (giáo trình dùng cho trường đại học, cao đẳng khối kinh tế), Bộ giáo dục đào tạo, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2009, tr 78 - 90 - Chương VII Giáo trình kinh tế học đại cương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2002, tr 191 - 198 * Đọc: - Chương IV Kinh tế học vĩ mô (giáo trình dùng cho trường đại học, cao đẳng khối kinh tế), Bộ giáo dục đào tạo, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2009, tr 91 - 97 - Chương VII Giáo trình kinh tế học đại cương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2002, tr 199 - 203 * Đọc: - Chương III Kinh tế học vĩ mô (giáo trình dùng cho trường đại học, cao đẳng khối kinh tế), Bộ giáo dục đào tạo, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2009, tr 72 - 77 - Chương VI Giáo trình kinh tế học đại cương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2002, tr 187 - 190 Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Tư vấn thảo luận qua E-mail Tuần 3: Vấn đề + Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lí thuyết Nội dung - Tổng cầu sản lượng cân TC kinh tế mở - Chính sách tài khoá mặt lí thuyết - Những hạn chế sách tài khoá thực tế so với lí thuyết Seminar 1 TC - Chính sách tài khoá vấn đề thâm hụt ngân sách; sách tài khoá chiều sách tài khoá ngược chiều 20 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Chương IV Kinh tế học vĩ mô (giáo trình dùng cho trường đại học, cao đẳng khối kinh tế), Bộ giáo dục đào tạo, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2009, tr 97 - 103 - Chương VII Giáo trình kinh tế học đại cương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2002, tr 204 - 208 * Đọc: - Chương IV, V Kinh tế học vĩ mô (giáo trình dùng cho trường đại học, cao đẳng khối kinh tế), Bộ giáo dục đào tạo, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2009, tr 103 - 106; tr 116 -118; tr 123 - Hệ thống ngân hàng, chức ngân hàng trung ương ngân hàng thương mại - Chương VII, VIII Giáo trình kinh tế học đại cương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2002, tr 208 - 211; tr 215 – 219 - Vai trò tạo tiền ngân hàng thương mại Seminar - Mức cung tiền tệ - Các yếu tố ảnh TC hưởng đến mức cung tiền - Làm chữa BT Tự NC TC * Đọc: - Chương IV Kinh tế học vĩ mô (giáo trình dùng cho trường đại học, cao đẳng khối kinh tế), Bộ giáo dục đào tạo, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2009, tr 119 - 123 - Chương VIII Giáo trình kinh tế học đại cương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2002, tr 220 - 224 - Các biện pháp tài * Đọc: trợ cho thâm hụt - Chương IV, V Kinh tế học vĩ ngân sách mô (giáo trình dùng cho trường đại học, cao đẳng khối - Các loại tiền kinh tế), Bộ giáo dục đào - Các chức tạo, Nxb Giáo dục Việt Nam, tiền 2009, tr 107; tr 113 - 115 - Chương VII, VIII Giáo trình kinh tế học đại cương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb 21 CAND, Hà Nội, 2002, tr 211 212; tr 213 - 215 Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Tư vấn thảo luận qua E-mail Tuần 4: Vấn đề Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lí thuyết Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Mức cầu tiền * Đọc: tệ, yếu tố quy - Chương V Kinh tế học vĩ mô TC định cầu tiền (giáo trình dùng cho trường - Mối quan hệ đại học, cao đẳng khối kinh tế), mức cầu Bộ giáo dục đào tạo, Nxb tiền mức cầu Giáo dục Việt Nam, 2009, tr 126 - 132 trái phiếu - Chương VIII Giáo trình kinh tế - Cân thị học đại cương, Trường Đại học trường tiền tệ Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2002, tr 224 - 229 Seminar 1 TC - Mối quan hệ * Đọc: tiền tệ, lãi - Chương V Kinh tế học vĩ mô suất tổng cầu (giáo trình dùng cho trường đại học, cao đẳng khối kinh tế), - Chính sách tiền Bộ giáo dục đào tạo, Nxb Giáo tệ dục Việt Nam, 2009, tr 132 - 134 - Làm chữa - Chương VIII Giáo trình kinh tế học đại cương, Trường Đại học BT Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2002, tr 229 - 233 22 Seminar TC Tự NC Tư vấn - Mô hình IS - * Đọc: LM - Chương V Kinh tế học vĩ mô (giáo trình dùng cho trường - Sự phối hợp đại học, cao đẳng khối kinh tế), Bộ sách tài giáo dục đào tạo, Nxb Giáo dục khoá Việt Nam, 2009, tr 134 - 142 sách tiền tệ - Chương VIII Giáo trình kinh tế học đại cương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2002, tr 234 - 244 Sự phối hợp * Đọc: sách tài Các tạp chí thông tin TC khoá sách tiền tệ ở một mạng Internet tham số quốc gia khảo qua phương tiện thông tác động tin đại chúng - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Tư vấn thảo luận qua E-mail Tuần 5: Vấn đề Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lí thuyết TC Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Cơ sở kinh tế thương mại quốc tế: Lợi tuyệt đối lợi tương đối - Khái niệm tỉ giá hối đoái thị trường ngoại hối * Đọc: - Chương VIII Kinh tế học vĩ mô (giáo trình dùng cho trường đại học, cao đẳng khối kinh tế), Bộ giáo dục đào tạo, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2009, 23 Seminar 1 TC Seminar TC - Cầu tiền thị trường ngoại hối - Cung tiền thị trường ngoại hối - Cân thị trường ngoại hối, nguyên nhân dẫn đến dịch chuyển đường cung đường cầu thị trường ngoại hối tr 195 - 200; tr 203 - 205 * Đọc: - Chương VIII Kinh tế học vĩ mô (giáo trình dùng cho trường đại học, cao đẳng khối kinh tế), Bộ giáo dục đào tạo, Nxb Giáo - Vai trò tỉ giá hối dục Việt Nam, 2009, tr đoái mối quan hệ 205 - 209 tỉ giá hối đoái cán cân toán - Làm tập cá nhân * Đọc: - Hệ thống giải đáp - Toàn bộ chương thắc mắc học - Nộp tập lớn KTĐG - Kiểm tra BT cá nhân - Nộp tập lớn - Cán cân toán quốc tế: Khái niệm bộ phận cấu thành - Các chế độ tỉ giá hối đoái - Tác động sách vĩ mô kinh tế mở Tự NC TC Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương 24 * Đọc: - Chương VIII Kinh tế học vĩ mô (giáo trình dùng cho trường đại học, cao đẳng khối kinh tế), Bộ giáo dục đào tạo, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2009, tr 200 - 203; tr 210 -226 pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Tư vấn thảo luận qua E-mail CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC Theo quy chế đào tạo hành 10 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 10.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện - Minh chứng tham gia thảo luận 10.2 Đánh giá định kì Hình thức Tỉ lệ BT cá nhân 15% BT lớn 15% Thi kết thúc học phần 70% 10.3 Tiêu chí đánh giá Yêu cầu BT cá nhân Kiểm tra lớp vào thảo luận tuần Thời gian làm 45 phút, sinh viên sử dụng tài liệu Nội dung: Kiểm tra kiến thức tuần đầu Yêu cầu BT lớn Hình thức: đến 10 trang A4 (không tính mục lục, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục), đánh máy viết tay Nếu đánh máy: cỡ chữ 14; font chữ Times New Roman; kích thước lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự: cm, cm, cm, cm; giãn dòng 1.5 lines - Ở trang bìa tập sinh viên phải ghi đầy đủ thông tin: tên đề tài, mã sinh viên, nhóm, lớp - Nội dung: Giải một số BT lớn - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề nghiên cứu, điểm   25 + Trình bày phần lí luận, phân tích logic, sâu sắc, liên hệ với thực tế giải BT + Sử dụng tài liệu phong phú, trích dẫn quy định, ngôn ngữ sáng, súc tích Tổng: điểm điểm 10 điểm  Thi kết thúc học phần - Nội dung: vấn đề nghiên cứu - Hình thức: Trắc nghiệm khách quan, chọn phương án phương án câu hỏi + Số lượng câu hỏi một đề thi: 45 câu + Thời gian làm bài: 60 phút + Không sử dụng tài liệu làm - Tiêu chí đánh giá: Chọn phương án trả lời tính điểm (chấm máy tính) Tổng: 10 điểm MỤC LỤC Trang 26 27 ... Vấn đề 6: Kinh tế vĩ mô kinh tế mở NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Tổng quan kinh tế học vĩ mô 1.1 Kinh tế học bộ phận kinh tế học 1.2 Đối tượng phương pháp nghiên cứu kinh tế học vĩ mô. .. nghĩa kinh Tổng tế học vấn đề quan trung tâm kinh kinh tế tế học học vĩ 1A2 Nêu mô hai bộ phận kinh tế học: kinh tế học vi mô kinh tế học vĩ mô 1A3 Nêu đối tượng nghiên cứu kinh tế học vĩ mô 1A4... tích sách kinh tế vĩ mô 1C1 Phân biệt kinh tế học vi mô, kinh tế học vĩ mô mối quan hệ chúng biến số kinh tế vĩ mô 1A6 Nêu mục tiêu kinh tế vĩ mô 1A7 Nêu sách kinh tế vĩ mô Tổng quan thị trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương môn kinh tế vĩ mô 2TC , Đề cương môn kinh tế vĩ mô 2TC , Đề cương môn kinh tế vĩ mô 2TC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay