Đề cương môn hợp đồng thương mại

35 23 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT CAND GV GVC KTĐG LVN MT NC TC VĐ Bài tập Công an nhân dân Giảng viên Giảng viên Kiểm tra đánh giá LVN Mục tiêu Nghiên cứu Tín Vấn đề TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân ngành luật Hợp đồng thương mại 02 Tự chọn THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN TS Nguyễn Quý Trọng – GVC, Trưởng Bộ môn E-mail: trongltm@gmail.com TS Nguyễn Thị Dung - GVC, Phó trưởng Khoa E-mail: dunglkt69@yahoo.com ThS Vũ Phương Đông - GV E-mail: vuphuongdonghlu@gmail.com TS Trần Bảo Ánh - GV E-mail: baoanhltm@yahoo.com PGS.TS Nguyễn Viết Tý E-mail: nguyenvietty2003@yahoo.com TS Nguyễn Thị Yến - GV E-mail: ntyen.law@gmail.com PGS.TS Trần Ngọc Dũng ThS Trần Quỳnh Anh - GV Email: quynhanhtran1912@yahoo.com ThS Nguyễn Như Chính - GV E-mail: chinh_nguyennhu1756@yahoo.com 10 ThS Nguyễn Ngọc Anh - GV E-mail: ngocanh.ltm@gmail.com 11 ThS Lê Hương Giang - GV E-mail: lehuonggiang29@gmail.com 12 ThS Vũ Thị Hoà Như - GV E-mail: vuhoanhuhlu@gmail.com 13 ThS Lê Ngọc Anh - GV E-mail: lengocanhhlu@gmail.com 14 ThS Nguyễn Thị Huyền Trang Email: huyen_trang_1210@yahoo.com 15 ThS Phạm Thị Huyền Email: huyen.phuong2412@gmail.com 16 ThS Cao Thanh Huyền Email: caothanhhuyen0507@gmail.com 78 Ths Trần Trọng Đại Email: trantrongdai.hlu@gmail.com Văn phòng Bộ môn luật thương mại Phòng 1512, nhà A - Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 0243.7731469 E-mail: vanphongbomonltm@yahoo.com Giờ làm việc 8h00 - 16h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày nghỉ lễ) MÔN HỌC TIÊN QUYẾT - Luật thương mại Việt Nam (module - CNBB-12) - Luật thương mại Việt Nam (module - CNBB-13) TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Bên cạnh nội dung hoạt động thương mại cung cấp môn học bắt buộc luật thương mại, môn học hợp đồng hoạt động thương mại cung cấp cho người học hiểu biết loại hợp đồng thương mại phương diện lí luận thực tiễn áp dụng, gồm có: Hợp đồng mua bán hàng hoá qua sở giao dịch, hợp đồng mua bán doanh nghiệp, hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, hợp đồng dịch vụ pháp lí, hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng thành lập công ti, hợp đồng hợp tác kinh doanh NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Tổng quan pháp luật hợp đồng thương mại pháp luật hợp đồng thương mại 1.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại hợp đồng thương mại 1.2 Pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng thương mại 1.2.1 Khái quát thống pháp luật hợp đồng pháp luật Việt Nam 1.2.2 Pháp luật giao kết hợp đồng thương mại 1.2.2.1 Chủ thể đại diện giao kết hợp đồng thương mại 1.2.2.2 Thời điểm hình thành có hiệu lực hợp đồng thương mại 1.2.2.3 Hợp đồng thương mại vô hiệu 1.2.3 Pháp luật thực hợp đồng thương mại 1.2.3.1 Nguyên tắc thực hợp đồng thương mại 1.2.3.2 Điều khoản thường lệ hợp đồng thương mại Vấn đề Hợp đồng mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá 2.1 Khái quát mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá pháp luật điều chỉnh hoạt động mua bán hàng hoá qua sở giao dịch Việt Nam số nước giới 2.1.1 Khái quát mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá 2.1.2 Khái quát pháp luật điều chỉnh hoạt động mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá Việt Nam số nước giới 2.2 Khái niệm, đặc điểm loại hợp đồng có liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá 2.2.1 Khái niệm, đặc điểm hợp đồng kì hạn 2.2.2 Khái niệm, đặc điểm hợp đồng quyền chọn 2.2.3 Khái niệm, đặc điểm hợp đồng môi giới hợp đồng uỷ thác giao dịch 2.3 Nội dung hợp đồng có liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá 2.3.1 Nội dung hợp đồng kì hạn 2.3.2 Nội dung hợp đồng quyền chọn 2.3.3.Nội dung hợp đồng môi giới hợp đồng uỷ thác giao dịch Vấn đề Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp 3.1 Khái quát bán hàng đa cấp pháp luật bán hàng đa cấp 3.2 Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp Vấn đề Hợp đồng mua bán doanh nghiệp 4.1 Khái quát mua bán doanh nghiệp pháp luật mua bán doanh nghiệp Việt Nam số nước giới 4.2 Khái niệm, đặc điểm hợp đồng mua bán doanh nghiệp 4.3 Nội dung hợp đồng mua bán doanh nghiệp Vấn đề Hợp đồng nhượng quyền thương mại 5.1 Khái quát nhượng quyền thương mại pháp luật nhượng quyền thương mại Việt Nam số nước giới 5.2 Khái niệm, đặc điểm hợp đồng nhượng quyền thương mại 5.3 Nội dung hợp đồng nhượng quyền thương mại Vấn đề Hợp đồng dịch vụ pháp lí cho doanh nghiệp 6.1 Khái quát dịch vụ pháp lí pháp luật dịch vụ pháp lí Việt Nam số nước giới 6.2 Khái niệm, đặc điểm, loại hợp đồng dịch vụ pháp lí cho doanh nghiệp 6.3 Nội dung hợp đồng dịch vụ pháp lí cho doanh nghiệp Vấn đề Hợp đồng thành lập công ti 7.1 Khái quát thoả thuận thành lập công ti hợp đồng thành lập công ti pháp luật Việt Nam số nước giới 7.1.1 Thoả thuận thành lập công ti theo quan điểm pháp luật giới (Anh-Mỹ) 7.1.2 Thoả thuận thành lập công ti theo quan điểm pháp luật Việt Nam 7.2 Khái niệm, đặc điểm hợp đồng thành lập công ti 7.2.1 Khái niệm hợp đồng thành lập công ti 7.2.2 Đặc điểm hợp đồng thành lập công ti 7.2.3 Hiệu lực hợp đồng thành lập công ti 7.3 Nội dung hợp đồng thành lập công ti 7.3.1 Điều khoản loại hình tên công ti 7.3.2 Điều khoản ngành nghề kinh doanh 7.3.3 Điều khoản tài sản góp vốn góp vốn 7.3.4 Điều khoản cấu quản trị công ti 7.3.5 Một số điều khoản khác Vấn đề Hợp đồng hợp tác kinh doanh 8.1 Khái quát hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định pháp luật Việt Nam số nước giới 8.2 Khái niệm, đặc điểm hợp đồng hợp tác kinh doanh 8.3 Nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 5.1 Mục tiêu nhận thức  Về kiến thức Có hiểu biết tổng quát hợp đồng thương mại pháp luật hợp đồng thương mại Nắm đặc trưng pháp lí, nội dung hợp đồng mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá, bán hàng đa cấp, mua bán doanh nghiệp, nhượng quyền thương mại, dịch vụ pháp lí, thành lập công ti, hợp tác kinh doanh Nhận diện quyền nghĩa vụ bên quan hệ hợp đồng đối với loại hợp đồng  Kĩ Hình thành kĩ bình luận, đánh giá điều khoản hợp đồng thương mại Vận dụng kiến thức pháp luật, kiến thức thực tế hoạt động thương mại để tư vấn, soạn thảo hiệu hợp đồng thương mại  Về thái độ Nhận thức đắn quyền tự hợp đồng tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại Nhận thức đắn vị trí, vai trò hợp đồng thương mại trình hợp tác để kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận tổ chức, cá nhân 5.2 Các mục tiêu khác Phát triển kĩ cộng tác, LVN; Phát triển kĩ tư sáng tạo, độc lập nghiên cứu; Trao dồi, phát triển lực đánh giá tự đánh giá; Rèn kĩ lập kế hoạch, tổ chức, quản lí, điều khiển, theo dõi kiểm tra hoạt động, LVN, lập mục tiêu, phân tích chương trình MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT MT VĐ Tổng quan pháp luật hợp đồng thương mại pháp luật hợp đồng thương mại Bậc Bậc Bậc 1A1 Nêu khái niệm hợp đồng thương mại 1A2 Nêu đặc điểm hợp đồng hoạt động thương mại 1A3 Nêu loại hợp đồng thương mại 1A4 Nêu quy định chủ thể, đại diện giao kết hợp đồng 1A5 Nêu nguyên tắc thực hợp đồng 1B1 Phân tích tổng quan cấu trúc pháp luật hợp đồng 1B2 Phân tích trình thống pháp luật hợp đồng 1B3 Phân tích nguyên tắc, điều kiện áp dụng Bộ luật dân sự, Luật thương mại, luật chuyên ngành quan hệ hợp đồng thương mại 1B4 Đánh giá 1C1 Đánh giá ưu điểm hệ thống pháp luật hợp đồng thương mại 1C2 Đánh giá hạn chế pháp luật hợp đồng thương mại Việt Nam 1C3 Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật hợp đồng hoạt động thương mại Hợp đồng mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá 1A6 Nêu "điều khoản thường lệ" theo quy định Luật thương mại hiệu lực hợp đồng thương mại dựa pháp lí Bộ luật dân 2A1 Nêu khái niệm mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá dưới giác độ ngôn ngữ, kinh tế, pháp lí 2A2 Nêu đặc điểm pháp lí hoạt động mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá 2A3 Nêu khái niệm, nội dung pháp luật điều chỉnh hoạt động mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá 2A4 Nêu khái niệm, đặc điểm hợp đồng kì hạn, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng môi giới hợp đồng uỷ thác 2B1 Phân tích khái niệm mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá 2B2 Phân biệt hoạt động mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá với hoạt động mua bán hàng hoá thông thường hoạt động mua bán tương lai sở giao dịch hàng hoá 2B3 Phân tích nhóm quy phạm nội dung pháp luật điều chỉnh hoạt động mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá 2B4 Phân tích đặc thù hợp đồng 2C1 Bình luận khái niệm mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá theo pháp luật hành 2C2 Bình luận quy định pháp luật hành hợp đồng kì hạn, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng môi giới, hợp đồng uỷ thác giao dịch Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp 10 giao dịch 2A5 Nêu nội dung hợp đồng kì hạn, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng môi giới hợp đồng uỷ thác giao dịch kì hạn, hợp đồng quyền chọn so với hợp đồng mua bán hàng hoá thông thường hợp đồng mua bán hàng hoá tương lai sở giao dịch hàng hoá 3A1 Nêu khái niệm đặc điểm bán hàng đa cấp 3A2 Nêu nguồn luật điều chỉnh hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp 3A3 Nêu khái niệm đặc điểm hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp 3A4 Nêu quyền nghĩa vụ bên hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp 3A5 Nêu chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp 3B1 Phân tích đặc điểm bán hàng đa cấp 3B2 Phân tích đặc điểm hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp 3B3 Phân tích đặc thù vấn đề giao kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp 3B4 Phân tích trách nhiệm pháp lí việc chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp 3C1 Bình luận đánh giá biểu bán hàng đa cấp bất HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 9.1 Lịch trình chung Hình thức tổ chức dạy-học Lí Semina LVN Tự KTĐG Tuần Buổi Vấn thuyết r NC đề 1,2 Nhận BT 2 2 2 3 4,5 0 2 10 6,7 11 2 12 13 2 14 15 10 tiết Tổng 10 TC Kiểm tra + Nộp BT lớn 20 10 10 Tiết 10 5 giờ TC TC TC 9.2 Lịch trình chi tiết Tuần - Vấn đề 1+2 21 Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lí thuyết Tự NC 22 Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Đặc điểm phân loại TC hợp đồng thương mại - Tổng quan pháp luật điều chỉnh hợp đồng thương mại - Quy định giao kết hợp đồng thương mại (lưu ý quy định đặc thù chủ thể, đại diện kí kết hợp đồng vấn đề hiệu lực hợp đồng) - Quy định thực hợp đồng thương mại (lưu ý quy định điều khoản thường lệ Luật thương mại quyền nghĩa vụ quan hệ thương mại) * Đọc: - Chương Giáo trình số hợp đồng đặc thù hoạt động thương mại kĩ đàm phán soạn thảo, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012 - Luật thương mại năm 2005 - Bộ luật dân năm 2005 - Mục Pháp luật hợp đồng thương mại đầu tư - Những vấn đề pháp lí bản, Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008 - Nhận BT website: http://hlu.edu.vn (mục sinh viên) - Chương 2, Giáo trình số hợp đồng đặc thù hoạt động thương mại Nhận BT Website kĩ đàm phán soạn thảo, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012 - Quá trình lịch sử, * Đọc: hình thành thống - Chương 1, Pháp luật pháp luật hợp đồng Việt Nam - Thời điểm hình thành hợp đồng vấn đề hợp đồng thương mại vô hiệu - Pháp luật mua bán qua sở giao dịch hàng hoá điều chỉnh hoạt động mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá Việt Nam, Nguyễn Thị Yến, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2011 Seminar - Giới thiệu khái quát khái niệm, đặc điểm TC mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá - Giới thiệu khái niệm, nội dung pháp luật điều chỉnh hoạt động mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá - Lưu ý quy định áp dụng luật quan hệ hợp đồng thương mại thời điểm hình thành hợp đồng vấn đề hợp đồng thương mại vô hiệu * Đọc: - Chương Giáo trình số hợp đồng đặc thù hoạt động thương mại kĩ đàm phán soạn thảo, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, 2012 - Luật thương mại năm 2005 - Bộ luật dân năm 2005 - Bộ luật dân năm 2005 LVN - Thống - Phân công công việc cho nhóm phương pháp thành viên đạt mục tiêu - Thống quy trình - Pháp luật mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá số nước giới 23 Seminar - Giới thiệu khái niệm, đặc điểm, nội dung TC hợp đồng kì hạn, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng môi giới, hợp đồng uỷ thác giao dịch LVN * Đọc: - Chương Giáo trình số hợp đồng đặc thù hoạt động thương mại kĩ đàm phán soạn thảo, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, 2012 - Luật thương mại năm 2005 - Bộ luật dân năm 2005 - Trao đổi nội dung học - Ý kiến đề xuất Tuần - Vấn đề Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Nội dung Lí thuyết - Giới thiệu khái niệm đặc điểm TC bán hàng đa cấp - Giới thiệu nội dung pháp luật hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp Tự NC Tự tìm hiểu, nghiên cứu để đáp ứng mục tiêu nhận 24 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: Chương IX Giáo trình luật thương mại (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2006, tr - 62 thức vấn đề Seminar - Quyền nghĩa vụ bên TC hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp LVN * Đọc: - Chương III Phần Pháp luật hợp đồng thương mại đầu tư - Những vấn đề pháp lí bản, Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009 - Pháp luật bán hàng đa cấp Việt Nam - Một số vấn đề cần hoàn thiện, Đoàn Văn Bình, Đoàn Trung Kiên, Tạp chí luật học, số 7/2007 - Bản chất pháp lí hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, Đoàn Trung Kiên, Tạp chí luật học, số 11/2008 - Khoản 11 Điều Điều 48 Luật cạnh tranh - Nghị định Chính phủ số 110/2005/NĐ-CP ngày 8/4/2005 quản lí bán hàng đa cấp - Thông tư Bộ thương mại số 19/2005/TT-BTM ngày 8/11/2005 hướng dẫn số nội dung quy định Nghị định Chính phủ số 110/2005/NĐCP ngày 28/4/2005 quản lí bán hàng đa cấp - Tìm hiểu thực * Đọc: 25 tiễn áp dụng pháp - Pháp luật bán hàng đa cấp luật bán hàng Việt Nam - Một số vấn đề cần đa cấp Việt hoàn thiện, Đoàn Văn Bình, Đoàn Trung Kiên, Tạp chí luật Nam học, số 7/2007 Seminar - Bình luận * Đọc: đánh giá biểu bán hàng - Chương III Phần Pháp luật TC đa cấp bất hợp đồng thương mại đầu tư - Những vấn đề pháp lí bản, Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009 - Pháp luật bán hàng đa cấp Việt Nam - Một số vấn đề cần hoàn thiện, Đoàn Văn Bình, Đoàn Trung Kiên, Tạp chí luật học, số 7/2007 - Bản chất pháp lí hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, Đoàn Trung Kiên, Tạp chí luật học, số 11/2008 - Khoản 11 Điều Điều 48 Luật cạnh tranh - Nghị định Chính phủ số 110/2005/NĐ-CP ngày 28/4/2005 quản lí bán hàng đa cấp - Thông tư Bộ thương mại số 19/2005/TT-BTM ngày 8/11/2005 hướng dẫn số nội dung quy định Nghị định Chính phủ số 110/2005/NĐCP ngày 28/4/2005 quản lí bán 26 hàng đa cấp Tuần - Vấn đề 4+5 Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Nội dung Lí - Giới thiệu khái thuyết niệm đặc điểm TC mua bán doanh nghiệp - Giới thiệu pháp luật mua bán doanh Việt Nam số nước giới - Giới thiệu nội dung hợp đồng mua bán - Giới thiệu chất pháp lí hợp đồng nhượng quyền thương mại - Giới thiệu đặc điểm pháp lí chủ thể, nội dung hình thức hợp đồng nhượng quyền thương mại Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Chương Giáo trình số hợp đồng đặc thù hoạt động thương mại kĩ đàm phán soạn thảo, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012 - Giáo trình luật thương mại (tập 1), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2006 (đọc phần mua bán doanh nghiệp tư nhân, mua bán chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần công ti) - Giáo trình luật đầu tư, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2009 (đọc phần hình thức đầu tư mua lại, sáp nhập) - Giáo trình luật cạnh tranh, Trường đại học kinh tế-luật, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Nxb Dân trí, Hà Nội, 2010 (đọc từ tr 157 - 160) - Pháp luật hợp đồng thương mại đầu tư - Những vấn đề pháp lí bản, Nguyễn 27 Thị Dung (chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009 LVN - Hệ thống hoá thông tin thu thập hợp đồng mua bán doanh nghiệp * Đọc: - Giáo trình luật thương mại (tập 1), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an, Hà Nội, 2006 - Chương Giáo trình số hợp đồng đặc thù hoạt động thương mại kĩ đàm phán soạn thảo, Nxb CAND, Hà Nội, 2012 - Trần Thị bảo Ánh, Pháp luật mua bán doanh nghiệp Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học luật Hà nội, 2014 Seminar - Những đặc điểm riêng TC mua bán doanh nghiệp so với mua bán tài sản, mua bán phần vốn góp - Những nội dung hợp đồng mua bán doanh nghiệp nguyên tắc áp dụng pháp luật để xây dựng nội dung hợp đồng mua bán 28 * Đọc: - Chương Giáo trình số hợp đồng đặc thù hoạt động thương mại kĩ đàm phán soạn thảo, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012 - Bộ luật dân năm 2005 (phần mua bán tài sản) - Giáo trình luật thương mại (tập 1), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2006 (đọc phần mua bán doanh nghiệp tư nhân, mua bán chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần công ti) Tự NC LVN doanh nghiệp - Đánh giá điểm bất cập pháp luật mua bán doanh nghiệp phương hướng hoàn thiện - Tự tìm hiểu nghiên cứu để đáp ứng mục tiêu nhận thức - Vấn đề áp dụng Luật cạnh tranh hợp đồng nhượng quyền thương mại * Đọc: - Các điều khoản độc quyền hợp đồng nhượng quyền thương mại, Bùi Ngọc Cường, Tạp chí nhà nước pháp luật, 2007 - Nhượng quyền thương mại dưới góc độ luật cạnh tranh, Nguyễn Thanh Tú, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 3/2007 * Đọc: - Luật cạnh tranh năm 2004 - Các điều khoản độc quyền hợp đồng nhượng quyền thương mại, Bùi Ngọc Cường, Tạp chí nhà nước pháp luật, 2007 - Nhượng quyền thương mại dưới góc độ luật cạnh tranh, Nguyễn Thanh Tú, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 03/2007 Seminar - Bình luận số * Đọc: điều luật nhượng - Luật thương mại năm 2005 TC quyền thương mại - Các điều khoản độc quyền quy định Luật 29 thương mại năm hợp đồng nhượng quyền thương mại, Bùi Ngọc Cường, 2005 - Giải tình Tạp chí nhà nước pháp luật, 2007 Tự NC - Hệ thống hoá - Truy cập website www.viet thông tin thu thập franchise.com để tiếp cận thông hợp đồng tin nhượng quyền thương mại Tuần - Vấn đề 6+7 Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lí thuyết LVN 30 Nội dung - Giới thiệu quan niệm dịch vụ pháp TC lí pháp luật dịch vụ pháp lí - Giới thiệu khái niệm, đặc điểm dịch vụ pháp lí - Giới thiệu nội dung hợp đồng dịch vụ pháp lí - Giới thiệu khái niệm, đặc điểm nội dung hợp đồng thành lập công ti Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Chương Giáo trình số hợp đồng đặc thù hoạt động thương mại kĩ đàm phán soạn thảo, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012 - Cơ sở khoa học việc xây dựng nội dung giảng dạy pháp luật thương mại dịch vụ bậc cử nhân Trường Đại học Luật Hà Nội, Chuyên đề 10, Đề tài nghiên cứu khoa học - Luật doanh nghiệp năm 2005 - Chuẩn bị nội - Phân công công việc cho dung cho buổi thành viên Seminar Seminar - Bản chất loại dịch vụ pháp lí - Một số vấn đề cần TC lưu ý kí kết hợp đồng dịch vụ pháp lí Tự NC - Từng bước xây dựng quan niệm dịch vụ pháp lí hành nghề luật sư số vấn đề lí luận thực tiễn, Phan Trung Hoài, Tạp chí nhà nước pháp luật, số 2/2007 - Luật luật sư năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật luật sư năm 2012 - Các văn pháp * Đọc: luật hành về - Luật luật sư năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung số điều dịch vụ pháp lí Luật luật sư năm 2012 Seminar - Giới thiệu nội dung điều khoản quan TC trọng hợp đồng thành lập công ti - Giải số tình liên quan đến hợp đồng thành lập công ti LVN Tự NC - Thực hành xây dựng điều khoản hợp đồng dịc vụ pháp lí - Hệ thống hoá pháp luật dịch vụ pháp lí, thành lập công ti * Đọc: - Tạp chí luật học số 11/2008 - Luật doanh nghiệp năm 2005 - Chia thành nhóm nhỏ để thực hành * Đọc: - Luật doanh nghiệp 2005; - Luật doanh nghiệp năm 2014; - Luật luật sư năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung số điều 31 Luật luật sư năm 2012 Tuần 5- Vấn đề (Kiểm tra + thu tập lớn) Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Nội dung Lí thuyết - Khái quát hợp đồng hợp tác kinh TC doanh theo pháp luật Việt Nam số nước giới - Khái niệm, đặc điểm hợp đồng hợp tác kinh doanh - Nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh Tự NC Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Chương Pháp luật hợp đồng thương mại đầu tư - Những vấn đề pháp lí bản, Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009 - Tự tìm hiểu - Luật đầu tư năm 2005 nghiên cứu vấn đề để đáp ứng mục tiêu nhận thức vấn đề Seminar - Phân biệt hợp * Đọc: - Tạp chí luật học số 11/2008 đồng hợp tác kinh - Luật doanh nghiệp năm 2005 TC doanh hợp đồng - Chương Pháp luật hợp thành lập công ti, hợp đồng liên đồng thương mại đầu tư - Những vấn đề pháp lí doanh bản, Nguyễn Thị Dung (chủ - Giải số biên), Nxb Chính trị quốc gia, tình Hà Nội, 2009 32 LVN - Hoàn chỉnh tập lớn Seminar - Một số điểm lưu ý hạn chế rủi ro hợp đồng hợp tác TC kinh doanh * Kiểm tra BT cá nhân; * Thu tâp lớn - Phân công cho thành viên rà soát, hoàn chỉnh tập - Chương Pháp luật hợp đồng thương mại đầu tư - Những vấn đề pháp lí bản, Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC - Theo quy chế đào tạo hành - Các BT giống phần hoặc toàn (trừ trường hợp rõ nguồn trích dẫn) bị trừ điểm theo quy chế - Chính sách Bộ môn: Tình thực hành Bài 10 coi BT nhóm bổ sung GV lựa chọn nhóm (tự nguyện) báo cáo kết đàm phán Nếu kết tốt, thay điểm BT nhóm thức giao (hoặc cộng - điểm vào BT nhóm thức giao) 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện - Minh chứng tham gia seminar, LVN (biên LVN ) - Trắc nghiệm, BT 11.2 Đánh giá định kì Hình thức Tỉ lệ BT cá nhân 15% BT lớn 15% Thi kết thúc học phần 70% 33 11.3 Tiêu chí đánh giá  Hình thức - BT cá nhân: Đánh máy hoặc viết tay tối đa trang A4 (không kể phụ lục), dãn dòng 1,5 line, cỡ chữ 14 - BT lớn: Đánh máy tối đa trang A4, dãn dòng 1,5 line, cỡ chữ 14  Nội dung - BT chọn danh mục BT môn công bố hoặc sở đề xuất sinh viên Trưởng môn đồng ý - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí điểm + Phân tích logic, thẳng vào vấn đề điểm + Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn điểm + Ngôn ngữ sáng, trình bày đẹp điểm Tổng:  - 10 điểm Thi kết thúc học phần Hình thức: Thi viết, sử dụng văn pháp luật Nội dung: 11 vấn đề đề cương môn học Tiêu chí đánh giá: Theo đáp án chi tiết Bộ môn MỤC LỤC Trang 34 35 ... pháp luật hợp đồng thương mại pháp luật hợp đồng thương mại Bậc Bậc Bậc 1A1 Nêu khái niệm hợp đồng thương mại 1A2 Nêu đặc điểm hợp đồng hoạt động thương mại 1A3 Nêu loại hợp đồng thương mại 1A4... mại 1.2.2.3 Hợp đồng thương mại vô hiệu 1.2.3 Pháp luật thực hợp đồng thương mại 1.2.3.1 Nguyên tắc thực hợp đồng thương mại 1.2.3.2 Điều khoản thường lệ hợp đồng thương mại Vấn đề Hợp đồng mua... MÔN HỌC Vấn đề Tổng quan pháp luật hợp đồng thương mại pháp luật hợp đồng thương mại 1.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại hợp đồng thương mại 1.2 Pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng thương mại
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương môn hợp đồng thương mại , Đề cương môn hợp đồng thương mại , Đề cương môn hợp đồng thương mại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay