đề cương môn học tiếng nga học phần i

10 39 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI BỘ MÔN NGOẠI NGỮ TỔ BỘ MÔN TIẾNG NGA - TRUNG ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TIẾNG NGA HỌC PHẦN I HÀ NỘI - 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI BỘ MÔN NGOẠI NGỮ TỔ BỘ MÔN TIẾNG NGA – TRUNG Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân luật Tiếng Nga học phần I 03 Bắt buộc THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN TS Nguyễn Thị Khánh Vân - GVC, Phó trưởng Bộ môn, Phụ trách Bộ môn ngoại ngữ Điện thoại: 0986161962 Trần Thị Tuyết - GV, Trưởng Bộ môn tiếng Nga - Trung Điện thoại: 01248157245 Đỗ Thị Tiến Mai – GV tập Điện thoại: 0979481388 Email: dothitienmai@gmail.com Văn phòng Tổ môn tiếng Nga - Trung Phòng 404, nhà K4 - Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 043 8355772 MÔN HỌC KẾ TIẾP Tiếng Nga học phần II TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức cách phát âm, cách viết chữ cái, từ vựng, ngữ pháp câu giao tiếp đơn giản - Các ngữ điệu gồm: ИК-1, ИК-2, ИК-3 - Cách sử dụng danh từ cách 1, cách 2, cách cách 6; giới từ cách 2, cách 4, cách - Động từ chia thời tại, khứ tương lai, động từ chuyển động - Tính từ, đại từ sở hữu cách 1, cách - Từ vựng, câu chương trình học từ, câu đơn giản giao tiếp sinh hoạt hàng ngày; từ ngữ, khoá củng cố kiến thức ngữ pháp; số từ vựng chuyên ngành luật đơn giản - Một số loại câu đơn, câu phức đơn giản NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Bài 1: Mẫu câu: Đây ai? Ngữ điệu 1, ngữ điệu Cách phát âm nguyên âm O Bài 2: Mẫu câu: Đây gì? Câu hỏi địa điểm (Где?) Danh từ giống đực, giống cái, giống trung Đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu cách Một số nguyên tắc phát âm tiếng Nga Bài 3: Câu hỏi từ hỏi ИК3 Câu khẳng định, câu phủ định Danh từ cách số nhiều Bài 4: Tính từ cách 1, cách sử dụng Chia động từ thời nhóm Số từ số lượng từ đến 10 Bài 5: Chia động từ thời nhóm Danh từ cách địa điểm Mẫu câu phức với liên từ “где” Bài 6: Danh từ cách bất động vật (Что Вы любите?) Mẫu câu: Tên bạn gì? Đại từ nhân xưng cách Mẫu câu phức với liên từ “кто, что, как” Bài 7: Mẫu câu: Bây giờ? Chia động từ có đuôi “ся” thời tạiю Chia động từ có dạng: “авать, овать” thời Số từ số lượng từ 11 đến 20 Bài 8: Chia động từ thời khứ Danh từ động vật cách Mẫu câu phức với liên từ “кого” Tính từ cách Bài 9: Danh từ cách sở hữu với giới từ “у” Mẫu câu phức với liên từ “у кого” Bài 10: Động từ chuyển động Danh từ cách phương hướng (Куда Вы идёте?) Danh từ cách phương tiện giao thông (на чём?) Mẫu câu phức với liên từ “куда, ” Bài 11: Thể động từ Các thành phần câu Bài 12: Cách sử dụng động từ “xотеть, любить” Trạng từ Đại từ sở hữu cách Số từ thứ tự từ đến 10 MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 5.1 Về kiến thức - Nắm cách đọc xác chữ tiếng Nga - Lượng từ vựng học khoảng 300 từ thông dụng giao tiếp hàng ngày - Hiểu nắm vững thứ tự thành phần câu tiếng Nga, mẫu câu thường dùng; câu hỏi nghi vấn phủ định thường dùng; danh từ, số từ thường dùng; đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu; động từ, tính từ trạng từ mức độ thường dùng - Biết cách thực hành chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, tạm biệt… thực tế giao tiếp - Biết vận dụng tiếng Nga để nói chủ đề đơn giản sống như: Gia đình, giới thiệu thân, nhà trường, bạn bè, học tập, nơi ở… 5.2 Về kĩ - Nghe hiểu phản ứng nhanh trường hợp đơn giản như: Các mệnh lệnh yêu cầu giáo viên lớp học, chủ đề liên quan đến cá nhân sống hàng ngày - Có thể đọc theo, thuật lại, học thuộc câu từ, khoá học lớp Có thể giới thiệu thông tin thân, chủ động chào hỏi trả lời hỏi thăm, biết dùng từ ngữ đơn giản để biểu đạt nhu cầu thân - Biết phân biệt từ loại tiếng Nga biết cách sử dụng chúng Đọc hiểu biết lấy thông tin từ khoá đoạn văn đơn giản - Biết viết dịch câu đơn giản, số câu phức liên quan đến sống hàng ngày, công việc học tập, gia đình, bạn bè, trường học 5.3 Về thái độ - Nâng cao lực giao tiếp độc lập, tự tin ngoại ngữ sinh viên, giúp sinh viên hoàn thiện dần kĩ năng: Nghe, nói, đọc, viết - Hình thành niềm say mê, hứng thú học tập tiếng Nga - Hình thành thái độ học tập nâng cao ý thức học tập 5.4 Các mục tiêu khác - Phát triển kĩ cộng tác làm việc theo nhóm - Bước đầu tìm hiểu phong tục tập quán giao tiếp người Nga, từ tạo hứng thú văn hoá Nga - Bước đầu tìm hiểu khác giống văn hóa Việt Nam Liên bang Nga HỌC LIỆU A GIÁO TRÌNH Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình tiếng Nga, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2011 B TÀI LIỆU THAM KHẢO T.M Punkina, Ngữ pháp tiếng Nga, Hà Nội, 2003 Bùi Hiền, Sổ tay ngữ pháp tiếng Nga, Hà Nội, 2000 Phân viện Puskin, Giáo trình tiếng Nga, Hà Nội, 1995 HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC Lịch trình chi tiết Tuần Buổi 1 Bài Bài Nội dung học tập sinh viên - Giới thiệu nguyên âm: - Luyện phát âm A, O, И У, Э, Ы - Học luyện tập phát âm, theo - Giới thiệu 12 phụ âm: M, hướng dẫn giáo viên Б, П, Ф, В, К, Г, Н, Т, Д, Р - Luyện đọc tập 1, 2, sách giáo trình - Luyện đọc, học thuộc từ - Tập viết chữ dòng Nội dung giảng dạy - Từ - Ngữ điệụ ngữ điệu - Câu hỏi: Đây ai? - Cách đọc nguyên âm O - Luyện đọc ngữ điệu theo theo hướng dẫn giáo viên - Làm tập 4, tập bổ sung - Luyện đọc, học thuộc từ - Viết từ dòng - Cách phát âm số chữ - Học luyện tập phát âm, theo tiếng Nga hướng dẫn giáo viên - Từ - Luyện đọc, học thuộc từ - Cách viết chữ - Tập viết chữ cái, từ dòng học Bài Bài - Giới thiệu phụ âm - Làm tập 1, 2, 3, tập bổ sung nguyên âm lại - Luyện đọc học thuộc từ - Đại từ nhân xưng cách đại từ nhân xưng cách Bài Bài Bài Bài - Danh từ giống đực, giống - Nắm vững cách nhận biết loại cái, giống trung danh từ, đại từ sở hữu - Đại từ sở hữu cách - Học thuộc từ đại từ sở hữu - Bài tập 4,5, Mẫu câu: - Luyện đọc mẫu câu theo theo hướng - Đây gì? Что это? dẫn giáo viên; đặt câu hỏi câu trả -Câu hỏi địa điểm Где? lời theo cặp - Làm tập bổ sung - Từ mới, khoá - Luyện đọc, học thuộc từ khoá - Viết lại khoá lần - Làm tập tập bổ sung - Bài tập cá nhân số - Câu hỏi nghi vấn - Nắm vững quy tắc biến đổi danh từ - Câu khẳng định, phủ giống đực, giống cái, giống trung sang định số nhiều - Danh từ cách số nhiều - Luyện đặt câu hỏi nghi vấn 5 Bài - Tiếp tục cách biến đổi - Học thuộc biến đổi bất quy tắc danh từ cách số nhiều số danh từ - Làm tập số 4, sách giáo trình số tập bổ sung 10 Bài - Luyện đọc, học thuộc từ khoá 11 Bài - Từ - Bài khoá - Tính từ cách 12 Bài 13 Bài Từ mới, khoá 14 Bài - Chia động từ nhóm thời 15 Bài - Danh từ cách địa điểm 16 Bài - Mẫu câu phức với liên từ “где” - Làm tập 10, 11, 12 tập bổ sung - Viết từ dòng; đặt câu hỏi cho câu khoá - Bài tập cá nhân số - Học thuộc cách chia động từ nhóm thời - Làm tập số 1, 2, 3, sách giáo khoa tập bổ sung - Học thuộc cách chia số động từ chia đặc biệt - Học thuộc bảng biến đổi danh từ sang cách - Bài tập 5, 6, 7, 8, 9, 10 tập bổ sung - Biết phân biệt danh từ với giới từ на - Luyện đọc, học thuộc từ đọc nhiêu lần khoá - Viết từ dòng - Làm tập 11, 12, 13 - Học thuộc bảng biến đổi danh từ bất động vật, - Bài tập 1,2,3,4,5 tập bổ sung - Nhận biết loại đuôi tính từ giống đực, giống cái, giống trung số nhiều - Làm tập số 1, 2, 3, sách giáo khoa tập bổ sung - Đặt câu với tính từ - Chia động từ nhóm thời - Học thuộc cách chia động từ nhóm thời - Học thuộc số từ số lượng từ đến 10 - Số từ số lượng từ đến 10 - Làm tập số 5, 6, 7, 8, sách giáo khoa tập bổ sung - Từ mới, khoá 17 Bài - Danh từ bất động vật cách 18 Bài - Đại từ nhân xưng cách - Học bảng biến đổi đại từ nhân xưng - Mẫu câu phức với liên từ sang cách - Luyện tập đặt câu hỏi câu trả lời “кто, что, как” theo mẫu câu - Bài tập 6, 7 10 19 Bài - Bài khoá - Học thuộc từ mới; đọc dịch khoá - Bài tập cá nhân số 20 Bài - Mẫu câu: Bây giờ? - Câu hỏi thời gian cách (ngày giờ) - Luyện tập đặt câu hỏi câu trả lời theo mẫu câu - Học thuộc danh từ ngày tuần làm tập số 1, 21 Bài 22 Bài 23 Bài 24 Bài 25 Bài - Chia động từ phản thân - Học thuộc cách chia động từ phản (ся) thời tại, động từ thân (ся) thời tại, động từ có dạng có dạng -овать, -авать -овать, -авать - Bài tập số 3, 4, - Bài khóa - Học thuộc từ mới, đọc dịch - Số từ số lượng từ 11 đến khóa - Học thuộc số từ số lượng từ 11 đến 20 20 - Chia động từ thời - Học thuộc cách chia động từ thời khứ khứ - Danh từ động vật cách - Học thuộc bảng biến đổi danh từ động vật sang cách - Bài tập 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 -Mẫu câu phức với liên từ - Nắm vững quy tắc biến đổi tính từ «кого» với danh từ động vật bất - Tính từ cách động vật cách - Làm tập 11,12,13 - Bài khóa - Học thuộc từ mới, đọc dịch khóa - Bài tập cá nhân số - Từ 26 Bài - Danh từ, ĐTNX cách - Học thuộc bảng biến đổi danh từ, sở hữu với giới từ “ y ” ĐTNX sang cách - Luyện đặt câu hỏi câu trả lời theo mẫu câu - Làm tập 1,2,3,4 tập bổ sung 27 Bài - Danh từ, ĐTNX cách sở hữu với giới từ “ y” - Mẫu câu phức với liên từ “ y кого” 28 Bài - Bài khóa 29 Bài 10 - Động từ chuyển động - Học thuộc cách chia động từ chuyển - Danh từ cách phương động hướng - Luyện tập đặt câu hỏi câu trả lời theo mẫu câu - Làm tập số 1,2,3,4 tập bổ sung - Luyện tập đặt câu hỏi câu trả lời theo mẫu câu - Làm tập 5,6,7,8 - Luyện đặt câu phức với liên từ“ y кого” - Học thuộc từ mới, đọc dịch khóa 11 12 30 Bài 10 - Danh từ cách phương tiện giao thông - Mẫu câu phức với liên từ «куда» , «на чём» - Học thuộc danh từ phương tiện giao thông - Luyện đặt câu hỏi, câu trả lời theo mẫu câu - Làm tập 5,6,7,8,9 tập bổ sung - Học thuộc từ - Đọc dịch khóa 31 Bài 10 - Bài khóa 32 Bài 11 - Động từ chưa hoàn thành - Nắm vững cách chia động từ thời thể hoàn thành thể tương lai (несов сов.) - Ý nghĩa cách sử dụng động từ - Chia động từ thời tương chưa hoàn thành thể hoàn thành thể - Bài tập cá nhân số lai 33 Ôn tập - Ôn tập - Bài tập thực hành 34 Ôn tập - Ôn tập - Bài tập thực hành 35 Ôn tập - Ôn tập - Bài tập thực hành - Ôn tập toàn kiến thức học - Làm lại tập sách giáo khoa tập bổ sung - Ôn tập toàn kiến thức học - Làm lại tập sách giáo khoa tập bổ sung - Ôn tập toàn kiến thức học - Làm lại tập sách giáo khoa tập bổ sung CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC - Theo quy chế đào tạo hành (Quyết định số 2098/QĐ-ĐHLHN việc ban hành Quy chế đào tạo hệ quy theo hệ thống tín Trường Đại học Luật Hà Nội ngày 21 tháng năm 2014): - Sinh viên dự thi kết thúc học phần có đủ điều kiện sau: Tham gia học tập lớp 85% thời gian quy định cho học phần - Kết đánh giá môn học thông tin mang tính công khai cho sinh viên - Trong tập cá nhân, có từ trở lên bị điểm không đủ điều kiện dự thi - tập cá nhân có trọng số 30% - Điểm thi cuối kì có trọng số 70% PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 9.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện - Bài tập cá nhân 9.2 Đánh giá định kì - Thi kết thúc học phần, hình thức thi trắc nghiệm MỤC LỤC Trang 10 ... N i i n tho i: 043 8355772 MÔN HỌC KẾ TIẾP Tiếng Nga học phần II TÓM TẮT N I DUNG CỦA MÔN HỌC Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức cách phát âm, cách viết chữ c i, từ vựng, ngữ pháp câu giao... Đ I HỌC LUẬT HÀ N I BỘ MÔN NGO I NGỮ TỔ BỘ MÔN TIẾNG NGA – TRUNG Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Lo i môn học: Chính quy - Cử nhân luật Tiếng Nga học phần I 03 Bắt buộc THÔNG TIN VỀ GIẢNG... pháp tiếng Nga, Hà N i, 2000 Phân viện Puskin, Giáo trình tiếng Nga, Hà N i, 1995 HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC Lịch trình chi tiết Tuần Bu i 1 B i B i N i dung học tập sinh viên - Gi i thiệu nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn học tiếng nga học phần i , đề cương môn học tiếng nga học phần i , đề cương môn học tiếng nga học phần i

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay