đề cương môn học pháp luật bảo vệ người tiêu dùng 2TC

30 51 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ TRUNG TÂM PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG HÀ NỘI - 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT CAND CTQG ĐĐ GV GVC KTĐG LBVQLNTD LVN MT NC NTD TC TG VĐ Bài tập Công an nhân dân Chính trị quốc gia Địa điểm Giảng viên Giảng viên Kiểm tra đánh giá Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 Làm việc nhóm Mục tiêu Nghiên cứu Người tiêu dùng Tín Thời gian Vấn đề TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ TRUNG TÂM PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân luật Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng 02 Tự chọn THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN ThS Hoàng Minh Chiến - GVC, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Điện thoại: 0989554686 E-mail: chienhoangdhl@gmail.com ThS Nguyễn Ngọc Quyên - GV Điện thoại: 0904656530 E-mail: ngocquyen.hlu@gmail.com ThS Phạm Phương Thảo - GV Điện thoại: 0979980117 E-mail: phuongthaopham56@gmail.com TS Nguyễn Thị Vân Anh - GVC, Phó chủ nhiệm Khoa sau ĐH Điện thoại: 0904038112 E-mail: ngvananhdhl@yahoo.com Trần Thị Phương Liên - GV Điện thoại: 0977243435 E-mail: phuonglientran.hlu@gmail.com Tống Đức Duy - GV Điện thoại: 0975553345 E-mail: tongkhuongduy@gmail.com Văn phòng Trung tâm pháp luật cạnh tranh bảo vệ quyền lợi NTD Phòng 205, nhà K4, Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.37738319 Giờ làm việc: 7h30 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày nghỉ lễ) MÔN HỌC TIÊN QUYẾT Luật dân Việt Nam 1, Luật thương mại Việt Nam 1, TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Luật bảo vệ NTD môn học cung cấp kiến thức pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD Môn học Luật bảo vệ NTD nghiên cứu nội dung sau: (1) Những vấn đề lí luận bảo vệ NTD pháp luật bảo vệ NTD; (2) Các thiết chế bảo vệ quyền lợi NTD; (3) Trách nhiệm tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hoá dịch vụ NTD; (4) Chế tài xử lí hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ NTD; (5) Phương thức giải tranh chấp NTD với thương nhân Môn học thiết kế dành riêng cho sinh viên mã ngành luật kinh tế, sau sinh viên hoàn thành môn học tiên NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Những vấn đề lí luận bảo vệ NTD pháp luật bảo vệ NTD 1.1 Tổng quan bảo vệ NTD sách Nhà nước bảo vệ NTD 1.1.1 Khái niệm NTD 1.1.2 Sự cần thiết phải bảo vệ NTD 1.1.3 Chính sách nhà nước bảo vệ NTD 1.2 Lí luận pháp luật bảo vệ NTD 1.2.1 Sự đời phát triển pháp luật bảo vệ NTD 1.2.2 Đặc trưng pháp luật bảo vệ NTD 1.2.3 Nội dung pháp luật bảo vệ NTD 1.2.4 Nguồn pháp luật bảo vệ NTD Vấn đề Các thiết chế thực thi pháp luật bảo vệ NTD Việt Nam 2.1 Khái niệm thiết chế bảo vệ NTD 2.2 Cơ quan quản lí nhà nước bảo vệ quyền lợi NTD 2.2.1 Bộ công thương 2.2.2 Bộ khoa học công nghệ 2.2.3 Bộ y tế 2.2.4 Uỷ ban nhân dân cấp 2.3 Hệ thống quan tài phán bảo vệ NTD 2.4 Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ NTD Vấn đề Trách nhiệm tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ NTD 3.1 Khái quát trách nhiệm pháp lí tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ NTD 3.1.1 Khái niệm, đặc điểm chế định trách nhiệm tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ NTD 3.2 Pháp luật trách nhiệm tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ NTD 3.2.1 Trách nhiệm tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ NTD pháp luật số nước giới 3.2.2 Trách nhiệm tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ NTD theo quy định Luật bảo vệ quyền lợi NTD Việt Nam Vấn đề Chế tài xử lí hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ NTD 4.1 Khái niệm, đặc điểm chế tài xử lí hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ NTD 4.1.1 Khái niệm chế tài xử lí hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ NTD 4.1.2 Đặc điểm chế tài xử lí hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ NTD 4.2 Các loại chế tài 4.2.1 Chế tài hành 4.2.2 Chế tài hình 4.2.3 Chế tài dân Vấn đề Phương thức giải tranh chấp NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh 5.1 Khái niệm, đặc điểm tranh chấp NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh phương thức giải tranh chấp NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh 5.1.1 Khái niệm, đặc điểm tranh chấp NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh 5.1.2 Phương thức giải tranh chấp NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh 5.2 Giải tranh chấp NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh thương lượng 5.2.1 Khái niệm giải tranh chấp thương lượng 5.2.2 Giải tranh chấp thương lượng Việt Nam 5.3 Giải tranh chấp NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh hoà giải 5.3.1 Khái niệm giải tranh chấp hoà giải 5.3.2 Giải tranh chấp NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh hoà giải (ngoài tố tụng) Việt Nam 5.4 Giải tranh chấp NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh án 5.4.1 Khái niệm giải tranh chấp án 5.4.2 Giải tranh chấp NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh án Việt Nam 5.5 Giải tranh chấp NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh trọng tài 5.5.1 Khái niệm giải tranh chấp trọng tài 5.5.2 Giải tranh chấp NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh trọng tài Việt Nam 5.6 Giải tranh chấp NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh biện pháp hành MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 5.1 Về kiến thức - Hiểu khái niệm, đặc điểm nội dung pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD; - Hiểu thiết chế thực thi pháp luật bảo vệ NTD, trách nhiệm tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá dịch vụ NTD; - Hiểu chế tài xử lí hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ NTD phương thức giải tranh chấp NTD thương nhân 5.2 Về kĩ - Hình thành phát triển lực thu thập thông tin, kĩ tìm kiếm, kĩ tổng hợp quy định pháp luật bảo vệ NTD để giải tình bản, điển hình thực tế; - Hình thành phát triển kĩ so sánh, bình luận đánh giá đề pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD; - Có khả vận dụng quy định pháp luật bảo vệ NTD để đưa phương hướng giải tranh chấp cách thức bảo vệ quyền lợi ích NTD; - Có kĩ bình luận, đánh giá quy định pháp luật thực định nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu áp dụng 5.3 Về thái độ - Tích cực nâng cao trình độ nhận thức việc hiểu biết nhằm đảm bảo quyền lợi ích cho NTD; - Đảm bảo cho học viên tự tin trước vấn đề pháp lí phát sinh liên quan đến việc bảo vệ người tiêu dùng; - Khách quan lợi ích cần bảo vệ chủ thể kinh doanh thị trường, trách nhiệm thương nhân NTD 5.4 Các mục tiêu khác - Góp phần phát triển kĩ cộng tác, LVN; - Góp phần phát triển kĩ tư sáng tạo, khám phá tìm tòi; - Góp phần trau dồi, phát triển lực đánh giá; - Góp phần rèn kĩ lập kế hoạch, tổ chức, quản lí, theo dõi kiểm tra việc thực chương trình học tập MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT MT VĐ Bậc Bậc Bậc 1A1 Nêu quan 1B1 Phân tích 1C1 Bình luận Những niệm NTD điều kiện để xác khái niệm vấn đề pháp luật số định chủ thể NTD quy định lí luận nước giới NTD theo pháp luật khoản Điều bảo 1A2 Nêu khái số nước LBVQLNTD vệ niệm NTD theo 1B2 Phân tích 1C2 Bình luận NTD LBVQLNTD điều kiện việc pháp 1A3 Nêu lí xác định chủ nhà nước phải bảo luật cần thiết phải bảo thể NTD theo vệ NTD bảo vệ vệ NTD LBVQLNTD sách NTD 1A4 Trình bày 1B3 Phân tích quan niệm cần thiết 1C3 Bình luận sách bảo vệ phải bảo vệ NTD nội dung NTD 1B4 Phân tích pháp 1A5 Trình bày được nội dung luật bảo vệ NTD trình phát triển sách bảo vệ pháp luật bảo vệ NTD NTD giới 1B5 Phân tích Việt Nam 1A6 Nêu đặc điểm pháp luật bảo vệ NTD Việt Nam 1A7 Nêu nội dung pháp luật bảo vệ NTD 1A8 Nêu nguồn pháp luật bảo vệ NTD Việt Nam đặc điểm pháp luật bảo vệ NTD 1B6 Phân tích nội dung pháp luật bảo vệ NTD Việt Nam 1B7 Phân tích nguồn pháp luật bảo vệ NTD Việt Nam 2A1 Nêu 2B1 Phân tích Các quan niệm thiết vai trò hệ thống thiết chế bảo vệ NTD thiết chế chế bảo vệ chế 2A2 Nêu NTD việc bảo thực thi loại thiết chế bảo vệ vệ NTD pháp NTD quan trọng 2B2 Phân biệt luật Việt Nam vai trò bảo vệ 2A3 Nêu loại thiết chế NTD quan quản lí nhà việc thực thi pháp Việt nước chủ chốt bảo luật bảo vệ NTD Nam vệ quyền lợi NTD 2B3 Phân tích Việt Nam quyền, nghĩa vụ 2A4 Nêu quan quản lí quyền, nghĩa vụ nhà nước chủ chốt quan quản lí việc thực thi nhà nước chủ chốt pháp luật bảo vệ việc thực thi NTD pháp luật bảo vệ 2B4 Phân tích NTD quyền, nghĩa vụ 2C1 Bình luận khái niệm thiết chế bảo vệ NTD 2C2 Bình luận vai trò quan quản lí nhà nước bảo vệ NTD, án, trọng tài tổ chức xã hội việc bảo vệ NTD Việt Nam 2A5 Nêu án trọng tài quan tài phán bảo việc bảo vệ vệ NTD Việt Nam NTD 2A6 Nêu 2B5 Phân tích quyền, nghĩa vụ quyền, nghĩa vụ án trọng tài vai trò tổ việc bảo vệ chức xã hội NTD việc bảo vệ NTD 2A7 Nêu tổ chức xã hội tham gia công tác bảo vệ NTD Việt Nam 2A8 Nêu quyền, nghĩa vụ tổ chức xã hội việc bảo vệ NTD 3A1 Trình bày 3B1 Phân tích Trách khái niệm, đặc đặc điểm nhiệm điểm chế định chế định trách trách nhiệm tổ nhiệm tổ chức, tổ chức, cá nhân kinh cá nhân kinh doanh chức, doanh hàng hoá, dịch hàng hoá, dịch vụ cá nhân vụ NTD theo NTD kinh quy định 3B2 Phân tích doanh LBVQLNTD điểm giống hàng 3A2 Nêu nội khác pháp hoá, dung chủ yếu luật trách nhiệm dịch vụ pháp luật trách tổ chức, cá nhân nhiệm tổ chức, kinh doanh hàng NTD cá nhân kinh doanh hoá, dịch vụ 10 3C1 Bình luận chế định trách nhiệm tổ chức, cá nhân kinh doanh với NTD theo quy định pháp luật Việt Nam hành 3C2 Bình luận ý nghĩa loại trách nhiệm tổ chức, cá nhân Viện nghiên cứu khoa học pháp lí, Bộ tư pháp, Nghiên cứu hoàn thiện chế pháp lí nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng kinh tế thị trường Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Lê Hồng Hạnh (chủ nhiệm), Hà Nội, 2008 Viện nghiên cứu khoa học pháp lí, Bộ tư pháp, Trách nhiệm sản phẩm doanh nghiệp - công cụ pháp lí bảo vệ người tiêu dùng, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Lê Hồng Hạnh (chủ nhiệm), Hà Nội, 2010 * Bài tạp chí Nguyễn Thị Vân Anh, “Luật bảo vệ người tiêu dùng Malaysia”, Tạp chí luật học, số 12/2009, tr 37 - 42 Nguyễn Thị Vân Anh, “Thực trạng pháp luật Việt Nam bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, Tạp chí luật học, số 11/2010, tr - 11 Nguyễn Văn Cương, “Tính cắt khúc việc xây dựng thực thi luật Việt Nam: Từ thực tiễn soạn thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010”, Tạp chí nhà nước pháp luật, số 5/2012, tr 32 - 38 Nguyễn Như Phát, “Một số vấn đề lí luận xung quanh Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, Tạp chí nhà nước pháp luật, số 2/2010 Nguyễn Đức Minh, “Trách nhiệm nhà nước bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, Tạp chí luật học, số 12/2008, tr 36 - 41, 64 Lương Văn Tuấn, “Bảo vệ người tiêu dùng từ góc nhìn luật sư”, Tạp chí dân chủ pháp luật, số 3/2010, tr - Đinh Thế Hưng, “Bảo vệ người tiêu dùng pháp luật hình sự”, Tạp chí kiểm sát, số 9/2010, tr 27 - 30 * Văn quy phạm pháp luật Bộ luật dân năm 2005 16 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 C TÀI LIỆU THAM KHẢO LỰA CHỌN * Luận án, luận văn Nguyễn Ngọc Quyên, Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng giao dịch điện tử Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2012 Đặng Đình Ngọc, Chế tài xử lí tổ chức, cá nhân kinh doanh có hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2013 Nguyễn Hoàng Mỹ Linh, Thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hệ thống quan nhà nước Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2014 Nguyễn Thị Tâm, Vai trò Hội tiêu chuẩn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Vĩnh Phúc việc bảo vệ người tiêu dùng, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2013 * Tài liệu hội thảo Nhà pháp luật Việt-Pháp, Cục quản lí cạnh tranh, Tài liệu hội thảo: “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Từ hai góc nhìn Á - Âu”, Hà Nội, ngày 27 - 28/9/2010 Trung tâm pháp luật cạnh tranh, Khoa pháp luật kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Tài liệu hội thảo: “Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam - Thực trạng giải pháp”, ngày 10/9/2010 * Văn quy phạm pháp luật Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2007 Luật an toàn thực phẩm năm 2010 Luật tiêu chuẩn quy chuẩn kĩ thuật 2006 17 Luật quảng cáo năm 2012 Nghị định Chính phủ số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nghị định Chính phủ số 19/2012/NĐ-CP ngày 16/3/2012 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nghị định Chính phủ số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành họat động thuơng mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 02/2012/ QĐ-TTg ngày 13/01/2012 việc ban hành danh mục hàng hoá, dịch vụ thiết yếu phải đăng kí hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung Thông tư Bộ tài số 10/2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 ban hành mẫu đơn đăng kí hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung * Website http://bvntd.vca.gov.vn/cplaw/decree.aspx http://vinastas.org/ http://www.moit.gov.vn http://www.vibonline.com.vn http://www.consumersinternational.org HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 9.1 Lịch trình chung Hình thức tổ chức dạy-học Tuần Buổi Vấn Lí Semina LVN Tự KTĐG đề thuyết r NC 18 1 2 1 2 0 0 2 2 3 0 2 10 2 11 12 13 14 15 10 tiết 20 tiết 10 TC Tổng 10 TC Nhận BT lớn, BT nhóm 2 2 Nộp BT nhóm 2 Thuyết trình BT nhóm Thuyết trình BT nhóm Nộp BT lớn 10 10 TC TC 19 9.2 Lịch trình chi tiết Tuần 1: Vấn đề + Thảo luận Hình thức Số tổ chức TC dạy-học Lí thuyết TC Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Giới thiệu về: * Đọc: - Tổng quan bảo vệ - Chương I Giáo trình Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu NTD dùng, Trường Đại học Luật - Khái niệm, đặc điểm Hà Nội, Nxb CAND, Hà NTD Nội, 2012 - Khái niệm, đặc điểm - Luật bảo vệ quyền lợi NTD năm 2010 văn PL bảo vệ NTD pháp luật có liên quan - Khái quát pháp luật bảo vệ NTD Việt Nam KTĐG: - Nhận BT nhóm - Nhận BT lớn Tự NC - Chính sách bảo vệ * Đọc: NTD - Giáo trình luật bảo vệ - Quá trình phát triển quyền lợi người tiêu dùng, pháp luật bảo vệ Trường Đại học Luật Hà NTD giới Nội, Nxb CAND, Hà Nội, Việt Nam 2012 - Nguồn pháp luật - Luật bảo vệ quyền lợi bảo vệ NTD Việt NTD năm 2010 văn 20 Nam LVN pháp luật có liên quan Thảo luận vấn đề theo nhóm TC Seminar TC Thảo luận nội dung thuộc vấn đề Seminar TC Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư Địa điểm: Văn phòng Trung tâm pháp luật cạnh tranh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng KTĐG Mức độ tham gia seminar Tuần 2: Vấn đề + Thảo luận Hình thức Số tổ chức TC dạy-học Nội dung Lí - Khái niệm, đặc điểm, thuyết TC trách nhiệm tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ NTD - Nội dung trách nhiệm tổ chức, cá nhân kinh doanh NTD theo quy định pháp luật Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Chương III Giáo trình Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012 - Luật bảo vệ quyền lợi NTD năm 2010 văn pháp luật có liên quan 21 Tự NC LVN TC - Trách nhiệm cụ thể tổ chức, cá nhân kinh doanh NTD - Pháp luật trách nhiệm tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ NTD số nước giới Việt Nam * Đọc: - Giáo trình luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012 - Luật bảo vệ quyền lợi NTD năm 2010 văn pháp luật có liên quan Thảo luận vấn đề theo nhóm TC Seminar TC Thảo luận nội dung thuộc vấn đề Seminar TC Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Trung tâm pháp luật cạnh tranh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng KTĐG Nộp BT nhóm vào buổi seminar Tuần 3: Vấn đề + Thảo luận 22 Hình thức Số tổ chức TC dạy-học Lí thuyết Tự NC Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Khái quát thiết chế bảo vệ NTD TC - Các thiết chế bảo vệ NTD Việt Nam, quyền nghĩa vụ thiết chế bảo vệ NTD * Đọc: TC * Đọc: - Luật bảo vệ quyền lợi NTD năm 2010 văn có liên quan - Chương II Giáo trình luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012 - Luật bảo vệ quyền lợi NTD năm 2010 văn pháp luật có liên quan * Đọc: - “Vai trò Hội bảo vệ người tiêu dùng việc bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nguyễn Thị Vân Anh, Hà Nội, 2011 - Các văn pháp luật có liên quan LVN TC Thảo luận vấn đề theo nhóm 23 Seminar TC Seminar TC Thảo luận nội dung thuộc vấn đề * KTĐG: Nộp BT nhóm Tư vấn Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư Địa điểm: Văn phòng Trung tâm pháp luật cạnh tranh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tuần 4: Vấn đề + Thảo luận Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lí thuyết 24 Nội dung - Khái niệm, đặc điểm chế tài xử lí TC hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ NTD Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Chương IV Giáo trình luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Trường - Các loại chế tài xử lí Đại học Luật Hà Nội, hành vi vi pháp Nxb CAND, Hà Nội, luật bảo vệ NTD 2012 - Luật bảo vệ người tiêu dùng 2010 văn hướng dẫn thi hành - Luật xử lí vi phạm hành năm 2012 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tự NC LVN - Khả áp dụng * Đọc: chế tài xử lí Các văn pháp luật có TC hành vi vi phạm pháp liên quan luật bảo vệ NTD - Tìm hiểu hệ thống văn pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ NTD TC Thảo luận vấn đề theo nhóm Seminar TC Seminar TC Thuyết trình BT nhóm Tư vấn Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư Địa điểm: Văn phòng Trung tâm pháp luật cạnh tranh bảo vệ người tiêu dùng KTĐG - Mức độ tham gia seminar - Thuyết trình BT nhóm vào buổi seminar Tuần 5: Vấn đề + Thảo luận 25 Hình thức Số tổ chức TC dạy-học Lí thuyết TC Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Khái niệm, đặc điểm tranh chấp NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh Các hình thức giải tranh chấp NTD tổ chức, cá nhân kinh doanh * Đọc: - Chương V, Giáo trình luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012 - Luật bảo vệ quyền lợi NTD năm 2010 văn pháp luật có liên quan - Luật trọng tài thương mại năm 2010 - Bộ luật tố tụng dân 2004 sửa đổi bổ sung 2011 văn pháp luật có liên quan Tự NC 26 TC - Phân tích vai trò tổ chức bảo vệ NTD việc khởi kiện án tranh chấp NTD thương nhân - Tìm hiểu chế giải tranh chấp * Đọc: - Luật bảo vệ quyền lợi NTD năm 2010 văn có liên quan - Luật thi hành án dân 2008 - Kỉ yếu hội thảo “Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng Kinh nghiệm quốc tế, thực trọng tài LVN TC Seminar TC Seminar TC trạng triển vọng Việt Nam” Viện nhà nước pháp luật viện KAS, Cộng hoà Liên bang Đức tổ chức ngày 12, 13/11/2009 Hà Nội Thảo luận vấn đề theo nhóm Thảo luận nội dung thuộc vấn đề 4,5 * KTĐG: Nộp BT học kì Tư vấn Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư Địa điểm: Văn phòng Trung tâm pháp luật cạnh tranh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC Theo quy định chung Trường; BT nộp thời hạn theo quy định 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện; - Minh chứng tham gia LVN 11.2 Đánh giá định kì 27 Hình thức Tỉ lệ BT nhóm 15% BT lớn 15% Thi kết thúc học phần 70% Yêu cầu chung BT - BT soạn thảo in khổ giấy A4 Độ dài tuỳ thuộc vào yêu cầu loại BT - Định dạng: Lề trên: 3.0cm; lề dưới: 3.0cm; lề trái: 3.0cm; lề phải: 2.0cm; kiểu chữ: Times New Roman; cỡ chữ: 14; chế độ dãn dòng: 1,5 lines - Các BT không vượt độ dài quy định Phần vượt không chấm tính điểm BT nhóm - Hình thức: Viết ( không 20 trang A4) - Nội dung: Các nhóm lựa chọn theo danh mục BT nhóm Trung tâm cung cấp sở yêu cầu giảng viên - Tiêu chí đánh giá phần viết: + Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí điểm + Phân tích logic, thẳng vào vấn đề điểm + Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng điểm + Ngôn ngữ sáng, trình bày đẹp điểm + Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ điểm Tổng: 10 điểm * Bài tập lớn - Hình thức: Bài luận (không 15 trang A4) - Nội dung: BT chọn danh mục BT Trung tâm công bố sở đề xuất sinh viên giảng viên đồng ý 28 - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí + Phân tích logic, thẳng vào vấn đề + Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng + Ngôn ngữ sáng, trình bày đẹp + Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ Tổng: điểm điểm điểm điểm điểm 10 điểm Thi kết thúc học phần Hình thức: Thi viết Tổng: 10 điểm 29 MỤC LỤC Trang 30 ... nước bảo vệ NTD 1.2 Lí luận pháp luật bảo vệ NTD 1.2.1 Sự đời phát triển pháp luật bảo vệ NTD 1.2.2 Đặc trưng pháp luật bảo vệ NTD 1.2.3 Nội dung pháp luật bảo vệ NTD 1.2.4 Nguồn pháp luật bảo vệ. .. lễ) MÔN HỌC TIÊN QUYẾT Luật dân Việt Nam 1, Luật thương mại Việt Nam 1, TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Luật bảo vệ NTD môn học cung cấp kiến thức pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD Môn học Luật bảo vệ NTD... * Đề tài nghiên cứu khoa học Trường Đại học Luật Hà Nội, Vai trò Hội bảo vệ người tiêu dùng việc bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, 2011 Trường Đại học Luật
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn học pháp luật bảo vệ người tiêu dùng 2TC , đề cương môn học pháp luật bảo vệ người tiêu dùng 2TC , đề cương môn học pháp luật bảo vệ người tiêu dùng 2TC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay