đề cương môn học luật hình sự quốc tế

22 51 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LUẬT HÌNH SỰ QUỐC TẾ HÀ NỘI - 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT CTQG ĐĐ GV GVC KTĐG LVN MT NC Nxb TC TG VĐ Bài tập Chính trị quốc gia Địa điểm Giảng viên Giảng viên Kiểm tra đánh giá Làm việc nhóm Mục tiêu Nghiên cứu Nhà xuất Tín Thời gian Vấn đề TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân luật Luật hình quốc tế 02 Tự chọn THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN Lãnh đạo môn TS Lê Đăng Doanh – GVC, Phụ trách Bộ môn Điện thoại: 0989192998 E-mail: ledoanhhs@gmail.com TS Nguyễn Văn Hương - GVC, Phó trưởng Bộ môn Điện thoại: DĐ: 0913302673; NR: (04)38544405 E-mail: nguyenhuongdhl@yahoo.com Các giảng viên PGS TS Cao Thị Oanh - GVC Điện thoại: DĐ: 0904218863; NR: (04)37565221 TS Hoàng Văn Hùng - GVC Điện thoại: 0916393455 ThS Phạm Văn Báu - GVC Điện thoại: DĐ: 0989344900; NR: (04)38338337 TS Nguyễn Tuyết Mai - GVC Điện thoại: DĐ: 0912029055; ThS Lưu Hải Yến - GV Điện thoại: DĐ: 0989082300; NR: (04)38699863 E-mail: luuhaiyenhlu@yahoo.com ThS Vũ Hải Anh - GV Điện thoại: 0979504389 NCS Phạm Tài Tuệ - GV E-mail: phamtuehlu.hs@gmail.com ThS Đào Phương Thanh- GV Điện thoại: 0917942888 E-mail: thanhgaga@gmail.com 10 ThS Mai Thanh Nhung – GV Điện thoại: 0914923129 E-mail: maithanhnhung.cl.hlu@gmail.com 11 Nguyễn Thành Long – GV Điện thoại: 01689994526 Các giảng viên thỉnh giảng PGS.TS Dương Tuyết Miên - GVC Điện thoại: DĐ: 0915191867; (04) 36450097 E-mail: dtmien@yahoo.com TS Đào Lệ Thu - GV Điện thoại: DĐ: 0913570282; NR: (04)35622636 E-mail: daolethuhs2004@yahoo.com Văn phòng Bộ môn luật hình Phòng A 309, Nhà A, Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04-38352356 Trực tư vấn: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư MÔN HỌC TIÊN QUYẾT Luật hình (module + 2) TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Luật hình quốc tế học phần cung cấp cách khái quát khía cạnh lý luận luật hình quốc tế, thiết chế tòa án hình quốc tế tội phạm quốc tế Học phần kết hợp tảng lý luận với vài khía cạnh chuyên sâu kinh nghiệm thực tiễn việc áp dụng luật hình quốc tế Trong mối quan hệ với học phần Luật hình Việt Nam Luật tố tụng hình Việt Nam, học phần bổ sung cần thiết cho việc hiểu vấn đề pháp lý hình từ hai góc độ luật quốc gia luật quốc tế, làm sở cho đánh giá tính tương thích luật hình quốc gia so với chuẩn mực pháp lý hình quốc tế Kiến thức môn học thực cần thiết cho sinh viên làm việc môi trường hội nhập quốc tế NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Một số vấn đề chung Luật hình quốc tế 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Luật hình quốc tế 1.2 Khái niệm nguyên tắc Luật hình quốc tê 1.3 Một số thiết chế đảm bảo thực thi Luật hình quốc tế 1.4 Một số vấn đề lí luận tội phạm quốc tế tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia Vấn đề Tội phạm quốc tế theo quy chế Rôm 2.1 Những nguyên tắc luật hình ghi nhận Quy chế Rôm 2.2 Tội phạm quốc tế theo Quy chế Rôm 2.3 Đánh giá tính tương thích pháp luật hình Việt Nam với Quy chế Rôm Vấn đề Tội phạm ma tuý có tính chất quốc tế 3.1 Đặc điểm tính chất quốc tế tội phạm ma túy 3.2 Pháp luật quốc tế tội phạm ma túy 3.3 Đánh giá tính tương thích pháp luật Việt Nam với pháp luật quốc tế tội phạm ma tuý Vấn đề Tội phạm buôn bán người có tính chất quốc tế 4.1 Đặc điểm tính chất quốc tế tội phạm buôn bán người 4.2 Pháp luật quốc tế tội phạm buôn bán người 4.3 Đánh giá tính tương thích pháp luật Việt Nam với pháp luật quốc tế tội phạm buôn bán người Vấn đề Tội phạm rửa tiền có tính chất quốc tế 5.1 Đặc điểm tính chất quốc tế tội phạm rửa tiền 5.2 Pháp luật quốc tế tội phạm rửa tiền 5.3 Đánh giá tính tương thích pháp luật Việt Nam với pháp luật quốc tế tội phạm rửa tiền MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 5.1 Về kiến thức - Hiểu kiến thức cấu trúc hệ thống tư pháp hình quốc tế, gồm tác động qua lại thiết chế quốc tế Hội đồng bảo an Liên Hiệp quốc, Tòa án hình quốc tế tòa án quốc tế khác; - Hiểu kiến thức sở trách nhiệm hình luật hình quốc tế việc thực quyền tài phán hình Tòa án hình quốc tế; - Hiểu kiến thức khái niệm nguyên tắc luật hình quốc tế; - Hiểu kiến thức tội phạm quốc tế, bao gồm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia 5.2 Về kĩ - Nhận diện xác lập vấn đề pháp lý có liên quan đến luật hình quốc tế; - Tìm kiếm, xử lý phân tích nguồn luật, tài liệu khác bao gồm tài liệu thực tiễn áp dụng luật; - Giải vụ án có liên quan đến luật hình quốc tế khoảng thời gian giới hạn trình bày kết hình thức thuyết trình viết luận; - Làm việc cá nhân làm việc nhóm; - Đánh giá có tính phê phán bình luận cách tích cực luận điểm luận thuyết lĩnh vực luật hình quốc tế 5.3 Về thái độ - Tích cực nâng cao trình độ nhận thức luật hình quốc tế tội phạm quốc tế; - Chủ động vận dụng kiến thức học để xác định đánh giá tính chất nguy hiểm tội phạm quốc tế; - Nhận thức rõ trách nhiệm quốc gia việc chung tay cộng đồng quốc tế chống tội phạm quốc tế 5.4 Các mục tiêu khác - Góp phần phát triển kĩ cộng tác, LVN; - Góp phần phát triển kĩ tư sáng tạo, khám phá tìm tòi; - Góp phần trau dồi, phát triển lực đánh giá; - Góp phần rèn kĩ lập kế hoạch, tổ chức, quản lí, theo dõi kiểm tra việc thực chương trình học tập MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT MT VĐ Bậc Bậc Bậc Đánh giá Nêu hai Phân tích vai trò Những góc độ tiếp cận đặc điểm luật hình quốc tế vấn đề luật hình quốc tế luật hình bối cảnh Nêu quốc tế chung phạm vi điều chỉnh Phân tích giới Bình luận luật luật hình mối quan hệ luật hình mối quan hệ hình quốc tế Nêu quốc tế luật hình Tòa án hình sự quốc tế tòa án trình hình thành quốc gia quốc phát triển luật Phân tích quốc gia việc tế hình quốc tế đặc điểm xét xử tội phạm Nêu Tòa án hình quốc tế Bình luận loại nguồn luật quốc tế quốc tế hình quốc tế Phân tích tính nguy hiểm tội phạm Nêu nguyên tắc quốc tế tội phạm đời vai trò thẩm quyền bổ xuyên quốc gia Tòa án hình quốc sung Tòa án tế hình quốc tế Nêu định So sánh nghĩa tội phạm quốc khái niệm tội phạm tế quốc tế tội phạm xuyên quốc gia Tội phạm quốc tế theo quy chế Rôm 2A1 Chỉ nguyên tắc luật hình ghi nhận Quy chế Rôm 2A2 Nêu tên tội quy định tội phạm quốc tế theo Quy chế Rôm 2A3 Nêu điểm tương thích pháp luật hình Việt Nam với Quy chế Rôm 2B1 Hiểu nội dung nguyên tắc luật hình ghi nhận Quy chế Rôm 2B2 Hiểu dấu hiệu đặc trưng tội phạm quốc tế theo Quy chế Rôm 2B3 Nêu nội dung cụ việc Tòa án hình quốc tế giải tiến trình xử lý 2B4 Nêu điểm chưa tương thích luật hình Việt Nam với Quy chế Rôm 2C1 Nhận xét quy định Quy chế Rôm nguyên tắc luật hình 2C2 Nêu quan điểm cá nhân cách quy định tội phạm quốc tế Quy chế Rôm 2C3 Nêu đề xuất cá nhân nhằm sửa đổi BLHS năm 1999 để đảm bảo tương thích quy định BLHS Việt nam với Quy chế Rôm 3 Tội phạm ma tuý có tính chất quốc tế 3A1 Nêu tên công ước Liên hợp quốc kiểm soát ma túy 3A2 Nắm hoàn cảnh đời nội dung công ước Liên hợp quốc kiểm soát ma túy 3A3 Nêu số quy định pháp luật số nước khu vực liên quan đến tội phạm ma túy 3A4 Nêu số điểm BLHS Việt Nam năm 1999 tội phạm ma túy 3A5 Nêu khái quát tình tình tội phạm ma túy giới Việt Nam năm gần 3A6 Nhận xét cần thiết 3B1 Phân tích tính chất quốc tế tội ma túy 3B2 Phân tích số quy định tội phạm ma túy công ước Liên hợp quốc kiểm soát ma túy 3B3 Phân tích số quy định hình phạt tội phạm ma túy công ước Liên hợp quốc kiểm soát ma túy 3B4 Phân tích số quy định tình tiết tăng nặng TNHS tội phạm ma túy quy định công ước Liên hợp quốc kiểm soát ma túy 3B5 Phân tích quy định 3C1 Đối chiếu nhận xét nội dung tương thích chưa tương thích quy định tội phạm ma túy theo công ước Liên hợp quốc kiểm soát ma túy pháp luật Việt Nam tội phạm ma túy 3C2 Đối chiếu nhận xét nội dung tương thích chưa tương thích quy định hình phạt tội phạm ma túy theo công ước Liên hợp quốc kiểm soát ma túy pháp luật Việt Nam tội phạm ma túy 3C3 Đối chiếu nhận xét nội dung tương thích chưa tương thích Tội phạm mua bán người có tính chất quốc tế 10 hợp tác phòng, chống tội phạm ma túy cộng đồng quốc tế, nước khu vực Việt Nam BLHS Việt Nam tội phạm ma túy 3B6 Phân tích số đặc điểm tình hình tội phạm ma túy giới Việt Nam năm gần quy định tăng nặng TNHS tội phạm ma túy theo công ước Liên hợp quốc kiểm soát ma túy pháp luật Việt Nam tội phạm ma túy 4A1 Nêu khái niệm tội mua bán người pháp luật quốc tế (Nghị định thư Liên hợp quốc) pháp luật Việt Nam 4A2 Nêu số đặc điểm tội mua bán người pháp luật quốc tế (Nghị định thư Liên hợp quốc) pháp luật Việt Nam 4A3 Nêu số ý nghĩa việc nghiên cứu tội mua bán người 4A4 Nêu 4B1 Phân tích khái niệm tội mua bán người pháp luật quốc tế (Nghị định thư Liên hợp quốc) pháp luật Việt Nam 4B2 Phân tích số đặc điểm tội mua bán người pháp luật quốc tế (Nghị định thư Liên hợp quốc) pháp luật Việt Nam 4B3 Phân tích số ý nghĩa việc nghiên cứu tội 4C1 So sánh, nhận xét khác biệt khái niệm tội mua bán người pháp luật quốc tế (Nghị định thư Liên hợp quốc) pháp luật Việt Nam 4C2 So sánh, nhận xét khác biệt quy định tội mua bán người pháp luật quốc tế BLHS Việt Nam 4C3 Nhận xét cần thiết phòng, chống tội mua bán số quy định Liên hợp quốc liên quan đến tội mua bán người 4A5 Nêu số quy định pháp luật số nước liên quan đến tội mua bán người 4A6 Nêu số quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến tội mua bán người 4A7 Nêu khái quát tình tình tội mua bán người giới Việt Nam năm gần 4A8 Nêu số sáng kiến quốc gia khu vực phòng, chống mua bán người 4A9 Nêu số sáng kiến, thành tích Việt Nam phòng, chống mua bán 11 mua bán người 4B4 Phân tích số quy định pháp luật quốc tế (Liên hợp quốc số nước) tội mua bán người 4B5 Phân tích quy định BLHS Việt Nam tội mua bán người 4B6 Phân tích số đặc điểm tình hình tội mua bán người giới Việt Nam năm gần 4B7 Phân tích nội dung số sáng kiến nước Việt Nam phòng, chống mua bán người người cộng đồng quốc tế, nước khu vực Việt Nam người Tội phạm rửa tiền có tính chất quốc tế 5A1 Nêu số quan điểm tội phạm rửa tiền 5A2 Biết số văn quốc tế có liên quan đến tội phạm rửa tiền 5A3 Hiểu cần thiết phải nghiên cứu tội phạm rửa tiền hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm rửa tiền 5A4 Khái quát tình hình tội phạm rửa tiền quốc tế số kết đấu tranh chống tội phạm rửa tiền giới Việt Nam 5B1 Phân tích tính chất quốc tế đặc điểm tội phạm rửa tiền 5B2 Phân tích dấu hiệu pháp lí đặc trưng tội phạm rửa tiền 5B3 Phân tích nội dung quy định pháp luật quốc tế tội phạm rửa tiền 5C1 Nhận xét số nguyên nhân yếu tố làm phát sinh tội phạm rửa tiền 5C2 Đề xuất giải pháp phòng ngừa tội phạm rửa tiền quốc tế TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC 12 Mục tiêu Vấn đề Bậc Bậc Bậc Tổng Vấn đề 14 Vấn đề 10 Vấn đề 6 15 Vấn đề 19 Vấn đề Tổng 28 25 14 67 HỌC LIỆU A Văn quy phạm pháp luật Quy chế Rôm Toà hình quốc tế Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước Palermo năm 2000) Công ước thống chất ma tuý năm 1961 (Nghị định thư năm 1972 bổ sung) Công ước Liên hợp quốc chất hướng thần năm 1971 Công ước Liên hợp quốc chống buôn bán bất hợp pháp chất ma tuý chất hướng thần năm 1988 Công ước Liên hợp quốc loại trừ hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ năm 1979 (Việt Nam tham gia ngày 17/2/1982) Công ước Liên hợp quốc quyền trẻ em với Nghị định thư việc sử dụng trẻ em xung đột vũ trang; Nghị định thư buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em văn hoá phẩm khiêu dâm trẻ em (Việt Nam tham gia ngày 9/9/2001) Nghị định thư phòng ngừa, trấn áp trừng trị buôn bán người, đặc biệt phụ nữ trẻ em (bổ sung Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia) Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 15/11/2000, có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2003 Công ước chống tham nhũng Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua, có hiệu lực ngày 14/12/2005 10 Luật phòng chống tham nhũng Việt Nam, số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005 11 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật phòng chống tham nhũng ngày 23/11/2012 13 12 Luật phòng, chống ma túy nước CHXHCN Việt Nam 13 Luật phòng, chống mua bán người nước CHXHCN Việt Nam 14 Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ số 766/1997/CT-TTg ngày 17/9/1997 phân công trách nhiệm thực biện pháp ngăn chặn việc đưa trái phép phụ nữ trẻ em nước 15 Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 130/2004/QĐ-TTg ngày 14/7/2004 phê duyệt chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 đến năm 2010 16 Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 312/2005/QĐ-TTg ngày 30/11/2005 phê duyệt đề án thuộc chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2005 đến 2010 17 Hiệp định hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phòng chống tội buôn bán phụ nữ, trẻ em Việt Nam nước Trung Quốc, Lào, Campuchia 18 Nghị định Chính phủ số 74/2005/NĐ-CP ngày 7/6/2005 phòng chống rửa tiền 19 Nghị định Chính phủ số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 minh bạch tài sản, thu nhập xây dựng luật phòng chống rửa tiền 20 Báo cáo Văn phòng INTERPOL Việt Nam tình hình kết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia qua kênh hợp tác INTERPOL B Sách tạp chí 21 Compilation of core documents of the International Criminal Court (A publication of the Coalition for the International Criminal Court)- Printed in Quezon City, Philippines, December 2003: - Rom Statute of the International Criminal Court - Elements of Crime - Final Act (Resolution E) 14 21 Robert Cryer et al An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Cambridge University Press, Cambridge 2007 22 Antonio Cassese et al The Rome Statute of the International Criminal Court – A Commentary, volumes, Oxford University Press, Oxford 2002 23 Nguyễn Ngọc Chí (chủ biên), Giáo trình Toà án hình quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010.Dương Tuyết Miên (chủ biên), Toà án hình quốc tế, Nxb CAND, 2010 24 Dương Tuyết Miên (chủ biên), Quy chế Rome Toà án hình quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011 25 Nguyễn Xuân Yêm, Hiểm họa ma túy chiến mới, Nxb CAND, 2002 26 Nguyễn Thị Thuận, Luật hình quốc tế, Nxb CAND, 2007 27 Lê Văn Cảm, Những vấn đề khoa học luật hình (Phần chung), Nxb ĐHQG, Hà Nội, 2005 28 Vũ Duy Cương, “Rửa tiền - Một tội phạm quốc tế điển hình”, Tạp chí khoa học pháp lí, Trường đại học luật TP Hồ Chí Minh, tháng 5/2002 29 Dương Tuyết Miên, “Tổ chức hoạt động Toà án hình quốc tế”, Tạp chí án nhân dân, số 5/2005 30 Dương Tuyết Miên, “Một số vấn đề pháp lí hình quy định Quy chế Rome Toà án hình quốc tế”, Tạp chí án nhân dân, số 9/2005 31 Dương Tuyết Miên, “Vấn đề xét xử Toà án hình quốc tế”, Tạp chí án nhân dân, số 3/2006 32 Nguyễn Tuyết Mai, “Hiểu thêm Quy chế Rome Toà án hình quốc tế”, Tạp chí án nhân dân, số 17/2006 33 Đào Lệ Thu, “Những nguyên tắc luật hình ghi nhận Quy chế Rome Toà án hình quốc tế”, Tạp chí án nhân dân, số 7/2007 34 Khoa pháp luật hình Trường Đại học Luật Hà Nội, Quy chế Rome Toà án hình quốc tế, Hội thảo khoa học cấp khoa 15 35 Khoa pháp luật quốc tế Trường Đại học Luật Hà Nội, Vấn đề chủ quyền quốc gia xu toàn cầu hoá, Kỉ yếu hội thảo khoa học cấp trường C Website http://www.un.org/icc http://www.unodc.org http://www.interpol.int HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 9.1 Lịch trình chung Hình thức tổ chức dạy-học Lí LVN Seminar Tự NC thuyết Tuầ n V Đ 1 2 2 2 Nhận BT học kỳ 3 2 Làm BT cá nhân 4 2 5 2 10 tiết 10 tiết 20 tiết Tổng cộng KTĐG Nộp BT học kỳ 15 tiết = 10 = = 10 = TC TC TC TC 9.2 Lịch trình chi tiết Tuần 1: Vấn đề Hình thức TG, tổ chức ĐĐ dạy-học 16 Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lí thuyết - Lịch sử hình thành phát triển giờcủa Luật hình quốc tế TC - Khái niệm nguyên tắc Luật hình quốc tê - Một số thiết chế đảm bảo thực thi Luật hình quốc tế - Một số vấn đề lí luận tội phạm quốc tế tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia Seminar - Thảo luận nội dung vấn đề liên quan học; TC - Tranh luận nhóm có hướng dẫn giáo viên Seminar LVN Tự NC Tư vấn * Nghiên cứu đề cương môn học Luật hình quốc tế * Đọc tài liệu tham khảo: 1, 2, 9, 19, 20, 21, 22, 27, 33, 35 * Đọc tài liệu tham khảo: 1, 2, 9, 19, 20, 21, 22, 27, 33, 35 Thảo luận nội dung vấn * Đọc tài liệu tham khảo: đề liên quan học; TC - Tranh luận nhóm có 1, 2, 9, 19, 20, hướng dẫn giáo viên 21, 22, 27, 33, 35 Thảo luận vấn đề theo nhóm TC Các nội dung thuộc vấn đề TC - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu Tuần 2: Vấn đề Hình thức TG, tổ chức ĐĐ dạy-học 17 Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lí thuyết - Những nguyên tắc luật * Đọc tài liệu hình ghi nhận tham khảo: 1, 20, TC Quy chế Rôm 22, 23, 24, 25, 30, - Tội phạm quốc tế theo Quy 31, 32, 33, 34, 35 chế Rôm - Đánh giá tính tương thích pháp luật hình Việt Nam với Quy chế Rôm Seminar - Thảo luận nội dung vấn * Đọc tài liệu TC đề liên quan học; tham khảo: 1, 20, - Tranh luận nhóm có 22, 23, 24, 25, 30, hướng dẫn giáo viên 31, 32, 33, 34, 35 Thảo luận nội dung vấn Seminar * Đọc tài liệu đề liên quan học; TC tham khảo: 1, 20, - Tranh luận nhóm có 22, 23, 24, 25, 30, hướng dẫn giáo viên 31, 32, 33, 34, 35 Thảo luận vấn đề theo nhóm TC Tự NC Các nội dung thuộc vấn đề TC - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương Tư vấn pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu KTĐG Nhận BT học kỳ LVN Tuần 3: Vấn đề Hình thức Yêu cầu TG, Nội dung tổ chức sinh viên dạy-học ĐĐ chuẩn bị Lí thuyết - Đặc điểm tính chất quốc tế * Đọc TC tội phạm ma túy tài liệu - Pháp luật quốc tế tội phạm ma tham khảo: 18 túy - Đánh giá tính tương thích pháp luật Việt Nam với pháp luật quốc tế tội phạm ma tuý Seminar - Thảo luận nội dung vấn đề liên TC quan học; - Tranh luận nhóm có hướng dẫn giáo viên 2, 3, 4, 5, 11, 19, 26 * Đọc tài liệu tham khảo: 2, 3, 4, 5, 11, 19, 26 Thảo luận nội dung vấn đề liên * Đọc Seminar tài liệu TC quan học; - Tranh luận nhóm có tham khảo: 2, 3, 4, 5, hướng dẫn giáo viên 11, 19, 26 LVN Thảo luận vấn đề theo nhóm TC Tự NC Các nội dung thuộc vấn đề TC - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương Tư vấn pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu KTĐG Làm BT cá nhân Tuần 4: Vấn đề Hình thức TG, Nội dung tổ chức ĐĐ dạy-học Lí - Đặc điểm tính chất quốc tế thuyết tội phạm buôn bán người TC - Pháp luật quốc tế tội phạm buôn bán người - Đánh giá tính tương thích pháp luật Việt Nam với pháp luật quốc tế 19 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc tài liệu tham khảo: 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 tội phạm buôn bán người Semina - Thảo luận nội dung vấn đề liên r1 quan học; TC - Tranh luận nhóm có hướng dẫn giáo viên * Đọc tài liệu tham khảo: 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 Thảo luận nội dung vấn đề liên * Đọc tài Semina liệu tham r2 TC quan học; - Tranh luận nhóm có khảo: 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14, hướng dẫn giáo viên 15, 16 LVN TC Thảo luận vấn đề theo nhóm - Các nội dung thuộc vấn đề TC - Hoàn thành BT Học kỳ - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương Tư vấn pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu Tự NC Tuần 5: Vấn đề Hình thức TG, tổ chức ĐĐ dạy-học Nội dung Lí - Đặc điểm tính chất quốc tế thuyết TC tội phạm rửa tiền - Pháp luật quốc tế tội phạm rửa tiền Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc tài liệu tham khảo: 2, 5, 9, 10, 17, 18, - Đánh giá tính tương thích 29 pháp luật Việt Nam với pháp luật quốc tế tội phạm rửa tiền Semina - Thảo luận nội dung vấn đề * Đọc tài r1 liên quan học; liệu tham 20 TC - Tranh luận nhóm có khảo: 2, 5, 9, hướng dẫn giáo viên 10, 17, 18, 29 Semina - Thảo luận nội dung vấn đề * Đọc tài r2 liên quan học; liệu tham TC - Tranh luận nhóm có khảo: 2, 5, 9, hướng dẫn giáo viên 10, 17, 18, - Nộp BT học kỳ 29 LVN 1giờ TC Thảo luận vấn đề theo nhóm Các nội dung thuộc vấn đề Tự NC Hoàn thiện BT học kỳ TC - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương Tư vấn pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu KTĐG Nộp BT học kỳ (theo nhóm, lớp) 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC - Theo quy định chung Trường; - BT nộp thời hạn theo quy định 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KTĐG 11.1 Đánh giá thường xuyên - Điểm danh học, thảo luận - Minh chứng tham gia seminar, LVN 11.2 Đánh giá định kì Hình thức 21 Tỉ lệ BT cá nhân 15% BT học kỳ 15% Thi kết thúc học phần 70% Yêu cầu chung BT cá nhân BT học kỳ - BT cá nhân - Hình thức: Bài luận lớp thảo luận - Nội dung: Sinh viên trả lời câu hỏi giải tập tình - Tiêu chí đánh giá: + Xác định nội dung vấn đề cần nghiên điểm cứu giải quyết, thể kĩ phân tích, tổng hợp, lập luận logic, có + Có chứng sử dụng tài liệu GV hướng dẫn điểm có sáng tạo + Trình bày đẹp điểm Tổng 10 điểm - BT học kỳ - Hình thức: Bài luận - trang A4 - Nội dung: Sinh viên lựa chọn BT đề tài Bộ môn cung cấp - Tiêu chí đánh giá: + Trình bày đầy đủ, hợp lí, sát với yêu cầu đặt điểm BT đề tài; có chứng tỏ sử dụng tài liệu tham khảo có tính phê phán, nhận xét thể quan điểm cá nhân + Giải vấn đề có tính sáng tạo 1,5 điểm + Trình bày đẹp thuyết trình mạch lạc, logic 1,5 điểm Tổng 10 điểm - Thi kết thúc học phần: - Hình thức thi: viết - Tổng điểm: 22 10 điểm ... QUYẾT Luật hình (module + 2) TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Luật hình quốc tế học phần cung cấp cách khái quát khía cạnh lý luận luật hình quốc tế, thiết chế tòa án hình quốc tế tội phạm quốc tế Học. .. quốc tế chung phạm vi điều chỉnh Phân tích giới Bình luận luật luật hình mối quan hệ luật hình mối quan hệ hình quốc tế Nêu quốc tế luật hình Tòa án hình sự quốc tế tòa án trình hình thành quốc. .. thành quốc gia quốc phát triển luật Phân tích quốc gia việc tế hình quốc tế đặc điểm xét xử tội phạm Nêu Tòa án hình quốc tế Bình luận loại nguồn luật quốc tế quốc tế hình quốc tế Phân tích tính
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn học luật hình sự quốc tế , đề cương môn học luật hình sự quốc tế , đề cương môn học luật hình sự quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay