đề cương môn học luật dân sự (module 1)

53 37 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ BỘ MÔN LUẬT DÂN SỰ ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LUẬT DÂN SỰ Module HÀ NỘI – 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BLDS CAND CTQG ĐHQG GDDS GV GVC KTĐG MT LVN Nxb TC VĐ Bộ luật dân Công an nhân dân Chính trị quốc gia Đại học quốc gia Giao dịch dân Giảng viên Giảng viên Kiểm tra đánh giá Mục tiêu Làm việc nhóm Nhà xuất Tín Vấn đề TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ BỘ MÔN LUẬT DÂN SỰ Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân luật học Luật dân (module 1) 03 Bắt buộc THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN 1.1 Giảng viên Bộ môn Luật dân TS Vũ Thị Hồng Yến – Phụ trách Bộ môn Điện thoại: 0973586499 Email: vuthihongyenhlu@gmail.com TS Vương Thanh Thúy – Phó trưởng Bộ môn Điện thoại: 0932373366 Email: thuyvuong28@gmail.com PGS.TS Phùng Trung Tập Điện thoại: 0912345620 Email: phungtrungtap2008@yahoo.com PGS.TS Trần Thị Huệ Điện thoại: 04.37736637 E-mail: tranthiminhhue2004@yahoo.com TS Nguyễn Minh Tuấn - GVC Điện thoại: 04.37736637 E-mail: tuanhanh93@gmail.com PGS.TS Phạm Văn Tuyết - GVC Điện thoại: 04.37736637 E-mail: tuyetpv2010@yahoo.com.vn TS Nguyễn Minh Oanh - GV Điện thoại: 04.37736637 E-mail: nguyenminhoanh76@yahoo.com ThS Kiều Thị Thuỳ Linh - GV Điện thoại: 04.37736637 E-mail: kieulinh.hlu@gmail.com ThS Nguyễn Văn Hợi - GV Điện thoại: 04.37736637 E-mail: hoi8383@gmail.com 10 ThS Chu Thị Lam Giang - GV Điện thoại: 04.37736637 E-mail: lamgiang62@yahoo.com 11 ThS Hoàng Thị Loan - GV Điện thoại: 04.37736637 E-mail: loanhoang.nt@gmail.com 12 ThS Lê Thị Giang - GV Điện thoại: 04.37736637 Email: lethigiang.lds@gmail.com 13 ThS Nguyễn Thị Long - GV Điện thoại: 04.37736637 Email: yenthanglake@gmail.com 14 ThS Lê Thị Hải Yến - GV Điện thoại: 04.37736637 Email: lehaiyen.hlu@gmail.com 15 ThS Trần Ngọc Hiệp Điện thoại: 04.37736637 Email: hiep.cbks@gmail.com 16 ThS Nguyễn Hoàng Long Điện thoại: 04.37736637 Email: dulong1803@gmail.com 1.2 GIẢNG VIÊN NGOÀI BỘ MÔN PGS.TS Bùi Đăng Hiếu, Giám đốc Trung tâm đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội Điện thoại: 0913540934 E-mail: buidanghieu@yahoo.com TS Lê Đình Nghị, Trưởng phòng Đào tạo, trường Đại học Luật Hà Nội Điện thoại: 0908163888 Email: nghi.ld@gmail.com ThS Hoàng Ngọc Hưng - GV, Phòng Hành - Tổng hợp Email: hoang.hung3188@gmail.com Lưu ý: Sinh viên xin GV tư vấn thông qua e-mail Văn phòng Bộ môn luật dân Phòng 305, nhà A, Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.37736637 Giờ làm việc: Sáng 8h00 - 11h00, chiều 13h30’ - 17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày nghỉ lễ) TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC - Luật dân phận quan trọng hệ thống pháp luật Việt Nam Luật dân quy định địa vị pháp lí, chuẩn mực pháp lí cho cách ứng xử cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền nghĩa vụ chủ thể nhân thân tài sản quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau gọi chung quan hệ dân sự) - Môn học luật dân môn học bắt buộc tất sở đào tạo luật giới Việt Nam Tại Trường Đại học Luật Hà Nội, môn luật dân cấu gồm 06 tín chỉ, chia làm 02 module, module gồm 03 tín - Module giới thiệu cho sinh viên vấn đề chung luật dân gồm hệ thống khái niệm đối tượng phương pháp điều chỉnh luật dân sự, đặc điểm, nguyên tắc quan hệ pháp luật dân sự; chủ thể, khách thể, phát sinh, nội dung quan hệ tài sản nhân thân; thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật dân cụ thể thuộc đối tượng điều chỉnh luật dân Nghiên cứu chế định tài sản, giao dịch dân sự, thời hạn, thời hiệu, đại diện; chế định quyền sở hữu quyền khác tài sản, chế định thừa kế NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Module có tín chỉ, bao gồm 13 vấn đề sau: Vấn đề 1: Khái niệm chung luật dân Việt Nam Vấn đề 2: Cá nhân Vấn đề 3: Pháp nhân Vấn đề 4: Giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn thời hiệu Vấn đề 5: Tài sản Vấn đề 6: Nguyên tắc xác lập, thực hiện, bảo vệ quyền sở hữu quyền khác tài sản Vấn đề 7: Chiếm hữu nội dung quyền sở hữu Vấn đề 8: Hình thức sở hữu Vấn đề 9: Xác lập, chấm dứt quyền sở hữu Vấn đề 10 Quyền khác tài sản Vấn đề 11: Những quy định chung thừa kế Vấn đề 12: Thừa kế theo di chúc Vấn đề 13: Thừa kế theo pháp luật, toán phân chia di sản thừa kế MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC  Về kiến thức - Hiểu quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh luật dân sự, xác định tính đặc thù phương pháp điều chỉnh luật dân sự; hiểu xác định văn coi nguồn luật dân - Hiểu yếu tố quan hệ pháp luật dân sự, phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật dân sự; xác định chủ thể quan hệ pháp luật dân sự; - Hiểu khái niệm, điều kiện có hiệu lực giao dịch dân sự, giao dịch dân vô hiệu hậu pháp lí giao dịch dân vô hiệu; hiểu xác định thời hạn, thời hiệu; hiểu vấn đề pháp lí liên quan đến đại diện; - Hiểu khái niệm, phân loại tài sản; nội dung quyền sở hữu; hình thức sở hữu; xác lập, chấm dứt quyền sở hữu quyền khác tài sản; bảo vệ quyền sở hữu quyền khác tài sản - Hiểu quy định chung thừa kế, thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, toán phân chia di sản  Về kĩ - Vận dụng quy định pháp luật để giải tình phát sinh thực tế liên quan đến giao dịch dân sự, sở hữu, thừa kế - Phân tích, bình luận, đánh giá quy định pháp luật liên quan đến chủ thể quan hệ pháp luật dân sự, giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn thời hiệu, tài sản, sở hữu, thừa kế  Về thái độ Tôn trọng pháp luật, tôn trọng tính bình đẳng tự ý chí chủ thể quan hệ pháp luật dân  Các mục tiêu khác - Góp phần phát triển kĩ LVN kĩ cộng tác; - Góp phần phát triển kĩ độc lập nghiên cứu, kĩ tư sáng tạo, khám phá tìm tòi; - Góp phần trau dồi lực đánh giá tự đánh giá; - Có ý thức tuyên truyền pháp luật, phổ biến kiến thức pháp luật dân cho cộng đồng MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT MT VĐ Khái niệm chung luật dân Việt Nam Bậc Bậc Bậc 1A1 Trình bày khái niệm đặc điểm quan hệ nhân thân quan hệ tài sản thuộc đối tượng điều chỉnh luật dân 1A2 Nêu đặc điểm phương pháp điều chỉnh luật dân 1A3 Khái quát phát triển luật dân Việt Nam 1A4 Nhận biết khái niệm nguồn luật dân 1A5 Nêu khái niệm, 1B1 Xác định quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân mà luật dân điều chỉnh (cho ví dụ minh hoạ) 1B2 Xác định khách thể (5 loại khách thể) nội dung quan hệ pháp luật dân 1B3 Xác định kiện pháp lý làm phát sinh, chấm dứt, thay đổi quan hệ pháp luật dân 1B4 Nêu ví dụ cho đặc điểm phương 1C1 Phân biệt quan hệ nhân thân, quan hệ tài sản thuộc đối tượng điều chỉnh luật dân với ngành luật khác 1C2 So sánh phương pháp điều chỉnh luật dân với phương pháp điều chỉnh ngành luật khác (luật hình sự, luật hành chính…) 1C3 Xác định BLDS pháp điển hoá từ văn pháp luật Cá nhân nguyên nhân, điều kiện, hậu áp dụng luật, áp dụng tương tự luật dân sự, áp dụng, tập quán, áp dụng án lệ, lẽ công 1A6 Nêu nguyên tắc luật dân (Điều BLDS 2015) 1A7 Nêu khái niệm, đặc điểm, phân loại, yếu tố cấu thành, phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật dân pháp điều chỉnh 1B5 Xác định tính hiệu lực văn pháp luật dân (thời gian, không gian, mức độ cao thấp hiệu lực văn bản) 1B6 Phân tích đượccác nguồn (văn pháp luật; tập quán, nguyên tắc, án lệ lẽ công bằng) luật dân Nêu vai trò loại nguồn cụ thể? 1B7 Lấy ví dụ minh hoạ áp dụng luật dân sự, áp dụng tập quán, áp dụng tương tự; - Phân tích điều kiện áp dụng luật dân sự, áp dụng tập quán, áp dụng tương tự luật dân - Lấy ví dụ loại quan hệ pháp luật dân theo tiêu chí phân loại; - Phân tích nội dung quan hệ pháp luật dân - Lấy ví dụ loại kiện pháp lý 1C4 Nhận xét mối liên quan BLDS với văn pháp luật nguồn luật dân 1C5 So sánh áp dụng tương tự pháp luật áp dụng án lệ 1C6 Giải thích lại áp dụng tương tự pháp luật, áp dụng tập quán,áp dụng án lệ, lẽ công trình tự áp dụng 1C7 Bình luận vai trò nguyên tắc luật dân 2A1 Nêu yếu tố để cá biệt hoá cá nhân (họ tên, nơi cư trú, ngày tháng năm sinh yếu tố khác) 2A2 Nêu khái niệm, nhóm nội dung lực pháp luật cá nhân (tài sản, nhân thân, tham gia quan hệ) đặc điểm (ghi nhận, bình đẳng, không hạn 2B1 Xác định nơi cư trú cá nhân trường hợp cụ thể 2B2 Xác định thời hạn tuyên bố cá nhân tích, tuyên bố cá nhân chết; xác định hậu pháp lí việc tuyên bố cá nhân tích, tuyên bố cá nhân chết; xác định 2C1 Phân tích khác yếu tố độ tuổi luật dân sự, luật lao động, luật hôn nhân gia đình, luật hình sự, luật hiến pháp 2C2 Xác định vai trò vị trí cá nhân quan hệ pháp luật dân chế, thời điểm phát sinh chấm dứt) lực pháp luật dân cá nhân 2A3 Nêu điều kiện (thời hạn, thủ tục thông báo tìm kiếm, đơn yêu cầu) hậu pháp lí (về lực chủ thể, tài sản, nhân thân quan hệ hôn nhân) việc tuyên bố tích tuyên bố chết 2A4 Nêu khái niệm lực hành vi dân cá nhân, mức độ mức độ lực hành vi dân (; nêu khái niệm, đặc điểm giám hộ (người giám hộ, người giám hộ) nêu đặc điểm loại giám hộ (đương nhiên, cử) 2A5 Nêu nơi cư trú cá nhân (khái niệm nơi cư trú, nơi cư trú cá nhân trường hợp: người chưa thành niên, người giám hộ, vợ chồng, quân nhân, người làm nghề lưu động) cách giải nhân thân tài sản sau cá nhân bị tuyên bố chết lại trở 2B3 Xác định mức độ tham gia giao dịch cá nhân tương ứng với mức độ lực hành vi dân 2B4 Xác định điều kiện người giám hộ vụ việc cụ thể 2C3 Nêu phân tích ý nghĩa hộ tịch nơi cư trú cá nhân Bình luận quy định pháp luật nơi cư trú cá nhân 2C4 Bình luận cách phân biệt mức độ lực hành vi dân cá nhân 2C5 So sánh BLDS năm 2005 BLDS năm 2015 lực hành vi dân cá nhân 2C6 Phân biệt người lực hành vi dân người có khó khăn nhân thức, làm chủ hành vi 2C7 Phân tích khác tuyên bố tích tuyên bố chết 2C8 Phân biệt vai trò người đại diện cho người lực hành vi dân sự, người lực hành vi dân với người đại diện người có lực hành vi dân phần, người bị hạn chế lực hành vi dân 2C9 Phân tích khác biệt giám hộ đương nhiên giám hộ cử 2C10 Những điểm giám hộ BLDS năm 2015 3A1 Nêu phương Pháp nhân thức tham gia quan hệ pháp luật dân pháp nhân, Nhà nước, hộ gia đình, tổ hợp tác tổ chức khác tư cách pháp nhân 3A2 Nêu khái niệm điều kiện pháp nhân (thành lập hợp pháp, cấu tổ chức, tài sản, nhân danh mình) 3A3 Phân loại pháp nhân (pháp nhân thương mại pháp nhân phi thương mại) 3A4 Nêu đặc điểm lực chủ thể pháp nhân (năng lực chuyên biệt, kết hợp lực pháp luật dân lực hành vi dân sự) 3A5 Nêu yếu tố cá biệt hoá pháp nhân (tên gọi, điều lệ, quan đại diện, quan điều hành, trụ sở) 3A6 Nêu trình tự thành lập (mệnh lệnh, cho phép, công nhận), phương thức cải tổ pháp nhân (hợp nhất, sáp nhập, chia, tách) trường hợp chấm dứt pháp nhân ( giải thể, phá sản) 3A7 Nhà nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam, quan Nhà nước (nguyên tắc tham gia quan hệ (Điều 97), đại diện tham gia quan hệ, trách nhiệm, ) 3B1 Xác định cách thức thành lập pháp nhân (thủ tục, quan có trách nhiệm) theo trình tự thành lập 3B2 Xác định thẩm quyền đại diện chế điều hành loại pháp nhân 3B3 Tìm ví dụ thực tế hợp nhất, sáp nhập, chia, tách pháp nhân 3B4 Xác định trình tự cụ thể trường hợp chấm dứt pháp nhân 3B5 Xác định quan Nhà nước trung ương, địa phương tham gia vào quan hệ pháp luật dân 3B6 Trách nhiệm nghĩa vụ Nhà nước, quan Nhà nước quan hệ dân với bên Nhà nước, pháp nhân, cá nhân nước Cho ví dụ minh họa 3B7 Xác định chủ thể quan hệ dân có tham gia hộ gia đình, tổ hợp tác Lấy ví dụ minh họa 3B8 Xác định trách nhiệm thành viên hộ gia đình trường hợp thực tiễn 3B9 Xác định trường hợp xác lập giao dịch cho hộ gia đình 3B10 Xác định 3C1 Phân tích khác biệt lực chủ thể pháp nhân cá nhân 3C2 Phân tích mối liên hệ điều kiện pháp nhân 3C3 Phân tích khác biệt trình tự thành lập pháp nhân 3C4 Tìm phương thức phân loại pháp nhân mục đích pháp lí cách phân loại 3C5 Phân biệt pháp nhân thương mại pháp nhân phi thương mại Cho ví dụ minh họa cụ thể 3C6 Phân tích khác tư cách tham gia quan hệ pháp luật dân pháp nhân hộ gia đình, tổ hợp tác 3C7 Phân tích khác quyền nghĩa vụ thành viên thành niên thành viên chưa thành niên hộ gia đình 3C8 Phân tích khác biệt tổ hợp tác với hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã 3C9 Phân tích khác biệt tổ hợp tác với hộ gia đình 3C10 Phân tích khác biệt tổ hợp tác với pháp nhân 3A8 Hộ gia đình, tổ hợp tác tổ chức khác tư cách pháp nhân quan hệ dân (xác định chủ thể tham gia quan hệ (Điều 101), tài sản, trách nhiệm, hậu pháp lý giao dịch thành viên quyền đại diện vượt phạm vi đại diện xác lập, thực hiện) chế phân chia lợi nhuận theo đóng góp vốn đóng góp công sức tổ viên tổ hợp tác 4A1 Nêu khái niệm Giao dịch GDDS, đặc điểm dân sự, GDDS đại diện, 4A2 Nêu tiêu chí thời hạn phân loại GDDS thời 4A3 Nêu khái niệm, đặc điểm pháp lí hiệu GDDS có điều kiện Nêu yêu cầu kiện GDDS có điều kiện 4A4 Trình bày điều kiện có hiệu lực GDDS (3 điều kiện bắt buộc, điều kiện áp dụng cho nhóm giao dịch định) 4A5 Nêu khái niệm GDDS vô hiệu hậu pháp lí GDDS vô hiệu 4A6 Trình bày tiêu chí phân loại kể tên GDDS vô hiệu cụ thể 4A7 Nêu trường hợp phải giải thích giao 4B1 Phân biệt khái niệm GDDS với khái niệm giao lưu dân sự, quan hệ pháp luật dân 4B2 Phân biệt GDDS hành vi pháp lí đơn phương với GDDS hợp đồng dân 4B3 Lấy ví dụ minh hoạ cho loại GDDS 4B4 Vận dụng pháp luật để giải hậu giao dịch vô hiệu tình cụ thể 4B5 Phân biệt GDDS vô hiệu tuyệt GDDS vô hiệu tương đối; GDDS vô hiệu toàn với GDDS vô hiệu phần 4B6 Lấy ví dụ cho loại GDDS vô hiệu cụ thể 4B7 Xác định người 3B11 Xác định chế phân chia trách nhiệm thành viên trường hợp tài sản chung tổ hợp tác không đủ 3B12 Lấy ví dụ minh họa trường hợp thành viên hộ gia đình tổ hợp tác xác lập, thực giao dịch vượt phạm vi đại diện 3C11 Phân tích khác biệt thành viên tổ hợp tác với người làm công cho tổ hợp tác Cho ví dụ minh họa? 3C12 Phân tích đánh giá điểm quy định hộ gia đình, tổ hợp tác BLDS năm 2015 4C1 Đánh giá đưa quan điểm riêng khái niệm GDDS 4C2 Xác định ý nghĩa việc phân loại GDDS 4C3 Phân tích đánh giá tính phù hợp điều kiện lí luận thực tiễn 4C4 Bình luận, đánh giá khái niệm GDDS vô hiệu 4C5 Phân tích ý nghĩa việc phân loại GDDS vô hiệu 4C6 Giải thích khác hậu pháp lí GDDS vô hiệu 4C7 Bình luận đưa quan điểm cá nhân việc phân loại DGDS BLDS Tuần 7: Vấn đề Hình Số thức tổ chức TC dạy-học Lí thuyết Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Khái niệm chiếm hữu, quyền * Đọc: sở hữu; nội dung quyền sở - Giáo trình luật dân Việt Nam, Trường Đại học Luật TC hữu Hà Nội, 2014 Seminar Nhóm làm việc vấn đề - Giáo trình luật dân Việt Nam, tập 1, Lê Đình Nghị (chủ biên), Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2009 sau: TC - Phân biệt quan hệ sở hữu - BLDS năm 2015 - Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 quyền sở hữu - Nội dung quyền chiếm hữu; - Luật đất đai năm 2013 - Luật hôn nhân gia đình năm 2014 sử dụng định đoạt - Phân biệt chiếm hữu - Luật doanh nghiệp năm 2014 quyền chiếm hữu chiếm giữ - Nghị định Chính phủ số 43/2013/NĐ-CP quy định - Phân biệt sử dụng hưởng chi tiết hướng dẫn thi hành Luật đất đai - Nghị định Chính phủ số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/01/2011 dụng Hướng dẫn sinh viên thảo quy định việc phát hành trái phiếu phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh trái phiếu luận nhóm quyền địa phương - Nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 12 số 19/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 03/6/2008 việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước mua sở hữu nhà Việt Nam văn hướng dẫn - Luật trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008 - “Cần xây dựng lại khái niệm “quyền tài sản” luật dân Việt Nam”, Nguyễn Ngọc Điện, Tạp chí nhà nước pháp luật, số 4/2005, tr 16 - 21 - “Tiền - loại tài sản quan hệ pháp luật dân sự”, Bùi Đăng Hiếu, Tạp chí luật học, số 1/2005 - “Vật coi tài sản?”, Phùng Trung Tập, Tạp chí dân chủ pháp luật, số 01/2007 - “Quy chế pháp lí ranh giới bất động sản liền kề”, Phạm Công Lạc, Tạp chí nhà nước pháp luật, số 11/2001, tr 16 - 23 - Bình luận khoa học tài sản luật dân Việt Nam, Nguyễn Ngọc Điện, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2001 - “Mấy vấn đề chế độ sở hữu thành phần kinh tế nước ta”, Nguyễn Văn Đặng, Tạp chí cộng sản, số 97/2005 - “Phải xác định pháp lí kiện đòi tài sản”, Đỗ Ngọc Đại, Đỗ Văn Hữu, nguồn: http://vietnamese-lawconsultancy com - Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên), Bình luận khoa học Bộ Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn Tư vấn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật dân Tuần Vấn đề Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lí thuyết Nội dung - Giới thiệu quan niệm chế độ sở hữu hình thức sở TC hữu - Sơ lược lịch sử phát triển hình thức sở hữu Việt Nam - Giới thiệu nội dung hình thức sở hữu - Hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cho nhóm Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình luật dân Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2014 - Giáo trình luật dân Việt Nam, tập 1, Lê Đình Nghị (chủ biên), Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2009 - Bộ luật dân năm 2015 - Luật hợp tác xã năm 2012 - Luật doanh nghiệp năm 2014 - Thông tư Bộ tài nguyên môi trường số 09/2006/TT-BTNMT ngày 25/09/2006 hướng dẫn việc chuyển hợp đồng thuê đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển công ti nhà nước thành công ti cổ phần - “Sở hữu chung theo phần hay sở hữu chung hợp nhất”, Tưởng Bằng Lượng, Tạp chí án nhân dân, số 4/1999, tr 20 - “Về sở hữu hỗn hợp BLDS năm 1995”, Phùng Trung Tập, Tạp chí án nhân dân, số 01/2004, tr 11 - “Sở hữu tư nhân hình thức biểu nó”, Phùng Trung Tập, Tạp chí luật học, số chuyên đề BLDS, 1996 - “Một số vấn đề đổi quan hệ sở hữu đất đai”, Trần Quốc Toản, Nxb Thông tin lí luận, Hà Nội 1993 - “Mấy vấn đề chế độ sở hữu thành phần kinh tế nước ta”, Nguyễn Văn Đặng, Tạp chí cộng sản, số 97/2005 - “Phải xác định pháp lí kiện đòi tài sản”, Đỗ Ngọc Đại, Đỗ Văn Hữu, nguồn:http://vietnamese-lawconsultancy.com - Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên), Bình luận khoa học Bộ luật dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2014 - TS Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên), “Bình luận khoa học Bộ luật Dân nước CHXHCN Việt Nam năm 2015”, NXB Tư pháp, 2016 Seminar - Thảo luận vấn đề giảng viên đưa lí thuyết - Bình luận hình thức sở hữu TC Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật dân Tuần 9: Vấn đề Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lí thuyết Nội dung - Các làm phát sinh, chấm dứt quyền sở hữu TC - Hướng dẫn sinh viên làm câu hỏi tình liên quan đến nội dung lí thuyết * KTĐG: Nhận BT nhóm Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình luật dân Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2014 - BLDS năm 2015 - Giáo trình luật dân Việt Nam, Tập 1, Lê Đình Nghị (chủ biên), Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2009 - Luật nhà năm 2014 - Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi năm 2009 - Luật hôn nhân gia đình năm 2014 - Luật doanh nghiệp năm 2014 - Nghị định Chính phủ số 18/2006/NĐ-CP ngày 10/02/2006 quy định xử lí tài sản chìm đắm biển - Nghị định Chính phủ số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 quy định bán đấu giá tài sản - Nghị định Chính phủ số 43/2013/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật đất đai - Nghị định Chính phủ số 96/2009/NĐ-CP xử lí tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm phát tìm thấy thuộc đất liền, hải đảo vùng biển Việt Nam - Thông tư Bộ tài số 88/2010/TT-BTC hướng dẫn thực số nội dung Nghị định Chính phủ số 96/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 xử lí tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm phát tìm thấy thuộc đất liền, hải đảo vùng biển Việt Nam Bộ tài ban hành - “Thời kì hôn nhân - xác lập tài sản chung vợ chồng”, Nguyễn Văn Cừ, Tạp chí án nhân dân, số 23/2006, tr - 13 TS Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên), “Bình luận khoa học Bộ luật Dân nước CHXHCN Việt Nam năm 2015”, NXB Tư pháp, 2016 Seminar Thảo luận vấn đề liên quan đến phát sinh, chấm TC dứt quyền sở hữu - LVN Trao đổi nội dung sau: TC - Căn theo GDDS - Căn theo quy định pháp luật - Các riêng biệt khác - Các nhóm thảo luận xong kết luận vấn đề trước lớp - Tư vấn - Nhóm lập dàn ý vấn đề thảo luận, tài liệu hỗ trợ Đọc tài liệu Đọc văn pháp luật dân sự: BLDS, nghị định Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên), Bình luận khoa học Bộ luật dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2014 - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật dân KTĐG Nhận tập nhóm lý thuyết cổng thông tin Trường Tuần 10: Vấn đề 10 Hình Số thức tổ chức TC Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị dạy-học Lí thuyết - Quyền nghĩa vụ liên quan TC đến bất động sản liền kề - Quyền hưởng dụng chế độ pháp lý quyền hưởng dụng - Quyền bề mặt chế độ pháp lý quyền bề mặt LVN TC - * Đọc: - Giáo trình luật dân Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2014 - Giáo trình luật dân Việt Nam, Tập 1, Lê Đình Nghị (chủ biên), Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2009 - BLDS năm 2015 - Nghị định Chính phủ số 43/2013/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật đất đai - - Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên), Bình luận khoa học Bộ luật dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2014 - TS Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên), “Bình luận khoa học Bộ luật Dân nước CHXHCN Việt Nam năm 2015”, NXB Tư pháp, 2016 Nhóm lập dàn ý vấn đề thảo luận, tài liệu hỗ trợ (văn bản, băng, đĩa hình, bảng biểu ) Nhóm tập điều hành seminar theo chủ đề đăng kí Xây dựng đề cương giải tranh chấp Phân công công việc cho thành viên Thu thập tài liệu liên quan đến vụ việc Tập hợp phần công việc phân công, hoàn thiện báo cáo chung nhóm Hoàn thiện biên LVN phân loại kết công việc thành viên nhóm Seminar TC Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật dân Tuần 11: Vấn đề 11 Hình Số thức tổ chức TC dạy-học Lí thuyết Nội dung - Giới thiệu khái niệm thừa kế theo hệ thống pháp luật TC Việt Nam - Hướng dẫn người học phân Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình luật dân Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2014 - Giáo trình luật dân Việt Nam, Tập 1, Lê Đình Nghị biệt quan hệ thừa kế GDDS để xác định thẩm quyền người lập di chúc - Quyền người thừa kế - Nêu quan điểm di sản, xu phát triển khái niệm di sản - Quan điểm thừa kế vị, hướng dẫn người học phân tích đánh giá quan điểm di sản, vị - Phân tích thời điểm mở thừa kế, thời điểm phát sinh quyền người thừa kế, quyền sở hữu di sản - Giới thiệu tương đồng loại thời hiệu khác với thời hiệu thừa kế Seminar - Giải số tình thừa kế TC - Trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giải tranh chấp thừa kế theo di chúc - Trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giải tranh chấp thừa kế theo pháp luật - Giải tình tranh chấp thừa kế * KTĐG: Làm BT cá nhân số (chủ biên), Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2009 - Bộ luật dân năm 2015 - Luật công chứng năm 2014 - Luật cư trú năm 2006 - Luật đất đai năm 2013 - Luật hôn nhân gia đình năm 2014 - Luật doanh nghiệp năm 2014 - Luật nuôi nuôi năm 2010 - Nghị định Chính phủ số 43/2013/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật đất đai - “Những quy định thừa kế BLDS năm 2005”, Trần Kim Chi, Tạp chí kiểm sát, số 02/2006, tr 48 - 50 - “Di sản người thừa kế từ chối nhận di sản - vấn đề cần có hướng dẫn”, Đỗ Văn Chỉnh, Tạp chí án nhân dân, số 20/2006, tr 35 - 37 - “Quyền tài sản quyền thừa kế người chưa thành niên”, Vân Hà, Tạp chí án nhân dân, số 4/1999, tr 12 - 14 - “Nên công chứng việc thừa kế nào”, Nguyễn Phương Hoa, Tạp chí dân chủ pháp luật, số 10/1999, tr - - “Di sản thừa kế pháp luật dân số nước giới”, Trần Thị Huệ, Tạp chí nhà nước pháp luật, số 10/2006, tr 78 - 83 - Di sản thừa kế, Trần Thị Huệ, Luận án tiến sĩ luật học, chương I, II - “Giải mối quan hệ pháp luật thừa kế có yếu tố nước ngoài”, Thái Công Khanh, Tạp chí án nhân dân, số 2/1999, tr 12 - 15 - “Bàn khái niệm thừa kế”, Phạm Văn Tuyết, Tạp chí luật học, số 6/2002, tr 45 - 47 - “Một số ý kiến chương thừa kế quyền sử dụng đất”, Tưởng Bằng Lượng, Tạp chí án nhân dân, số 12/1999, tr - - “Tiến trình phát triển pháp luật thừa kế Việt Nam 60 năm qua”, Phùng Trung Tập, Tạp chí nhà nước pháp luật, số 2/2006, tr 33 - 38 - “Bàn điều kiện người thừa kế”, Phạm Văn Tuyết, Tạp chí dân chủ pháp luật, số 1/2003 - “Hoàn thiện quy định thừa kế BLDS”, Phạm Văn Tuyết, Tạp chí luật học, số đặc san sửa đổi, bổ sung BLDS, tháng 11/2003, tr 76 - 82 - Thừa kế - Quy định pháp luật thực tiễn áp dụng, Phạm Văn Tuyết, Nxb CTQG, Hà Nội, 2007 - “Một số vấn đề xác định di sản thừa kế”, Trần Thị Huệ, Tạp chí án nhân dân, số 16/2006, tr - - Thủ tục công chứng văn thỏa thuận phân chia di sản theo quy định Luật công chứng, Phan Thuỷ, nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ tư pháp (http://www.moj.gov.vn) - “Vấn đề lí luận thực tiễn xử lí tài sản hết thời hiệu thừa kế thời hiệu thị hành án”, Tưởng Duy Lượng, Tạp chí án nhân dân, số 9, tháng 5/2010, tr 18 - 28 Tư vấn Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật dân KTĐG Làm BT cá nhân số lớp thảo luận Tuần 12: Vấn đề 12 Hình Số thức tổ Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị chức TC dạy-học Lí thuyết - Khái niệm thừa kế theo di chúc TC - Các phương thức dịch chuyển di sản từ người chết sang người sống khác - Các quan niệm di chúc - Điều kiện di chúc hợp pháp - Hiệu lực di chúc - Hiệu lực di chúc chung vợ chồng lập - Các quyền người lập di chúc - Các loại di chúc - Người hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc - Hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cho nhóm * Đọc: - Giáo trình luật dân Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2014 - Giáo trình luật dân Việt Nam, Tập 1, Lê Đình Nghị (chủ biên), Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2009 - BLDS năm 2015 - Luật công chứng năm 2014 - Luật cư trú năm 2006 - Thừa kế - quy định pháp luật thực tiễn áp dụng, Phạm Văn Tuyết, Nxb CTQG, Hà Nội 2007, Phần I II - “Bàn việc xác định hai phần ba suất người thừa kế theo pháp luật”, Trần Thị Huệ, Tạp chí luật học, số 2/1998, tr 21 - 24 - “Về giải thích nội dung di chúc”, Thái Công Khanh, Tạp chí án nhân dân, số 21/2005, tr 17 - 19 - “Di chúc miệng theo quy định BLDS”, Nguyễn Hồng Nam, Tạp chí án nhân dân, số 22/2005, tr 30 - 33 - “Hiệu lực di chúc văn có viết tắt viết kí hiệu”, Nguyễn Hồng Nam,Tạp chí án nhân dân, số 01/2006, tr 23 - 24 - “Di sản dùng vào việc thờ cúng mối liên hệ với di sản thừa kế”, Phùng Trung Tập, Tạp chí luật học, số 1/2001 - “Di tặng mối liên hệ với di sản thừa kế”, Phùng Trung Tập, Tạp chí án nhân dân, số 6/2003 - “Một số ý kiến di tặng theo quy định BLDS”, Kiều Thị Thanh, Tạp chí án nhân dân, số 4/2004, tr 11 - 14 - “Di chúc vấn đề hiệu lực di chúc”, Phạm Văn Tuyết, Tạp chí luật học, số 3/1995 - “Xác định thời điểm có hiệu lực di chúc”, Phạm Văn Tuyết, Tạp chí luật học số 3/1997 - “Xung quanh việc xác định 2/3 suất thừa kế theo pháp luật”, Phạm Văn Tuyết, Tạp chí luật học số 2/1996 - “Quy định người lập di chúc”, Phùng Trung Tập, Tạp chí án nhân dân, số 03/2005, tr - - Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên), Bình luận khoa học Bộ luật dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2014 - TS Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên), “Bình luận khoa học Bộ luật Dân nước CHXHCN Việt Nam năm 2015”, NXB Tư pháp, 2016 Seminar - Thảo luận mục tiêu đặt TC - Bình luận hình thức di chúc theo BLDS - Trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giải tranh chấp hiệu lực di chúc - Đọc giáo trình, tài liệu có liên quan - Các nhóm lựa chọn đề tài thảo luận Nhóm lập dàn ý vấn đề thảo luận, tài liệu hỗ trợ Nhóm tập điều hành seminar theo chủ đề Giải số tình cụ thể đặt - Tư vấn Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật dân Tuần 13: Vấn đề 13 Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lí thuyết TC Nội dung - - - Khái niệm thừa kế theo pháp luật Diện hàng thừa kế Các trường hợp thừa kế theo pháp luật Thừa kế vị Xác định người phân chia di sản thừa kế Xác định thứ tự ưu tiên toán; sở việc quy định thứ tư ưu tiên toán Chỉ khác biệt phân chia di sản theo di chúc phân chia di sản theo pháp luật Phân chia di sản thừa kế trường hợp có người thừa kế Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình luật dân Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2014 - Giáo trình luật dân Việt Nam, Tập 1, Lê Đình Nghị (chủ biên), Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2009 - Các văn pháp luật có liên quan - Phần I II Thừa kế theo pháp luật công dân Việt Nam từ năm 1945 đến nay, Phùng Trung Tập, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2004 - Phần I II Thừa kế - quy định pháp luật thực tiễn áp dụng, Phạm Văn Tuyết, Nxb CTQG, Hà Nội, 2007 - “Bàn thêm thừa kế vị”, Chế Mỹ Phương Đài, Tạp chí khoa học pháp lí, số 2/2000, tr 40 - “Những khó khăn, vướng mắc việc thực Điều 679 BLDS quan hệ thừa kế riêng bố dượng, mẹ kế”, Thái Công Khanh, Tạp chí án nhân dân, số 16/2006, tr 17 - 19 - “Về việc cháu, chắt nội, ngoại thừa kế vị hưởng di sản thừa kế theo hàng ông, bà nội ngoại, cụ nội, ngoại”, Phùng Trung Tập, Tạp chí án nhân dân, số 24/2005, tr 13 - 16 - “Về quy định thừa kế theo pháp luật”, Phùng Trung Tập, Tạp chí nhà nước pháp luật, số 6/2003 - “Cần xác định nội dung cụm từ “những người có quyền thừa kế di sản nhau” Điều 644 BLDS”, Phạm Văn Tuyết, Tạp chí luật học, số 02/2005, tr 42 - 45 - “Thừa kế vị”, Nguyễn Thị Như Hương, Tạp chí án nhân dân, số 1/2000, tr 20 - Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên), Bình luận khoa học Bộ luật dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2014 - TS Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên), “Bình luận khoa học Bộ luật Dân nước CHXHCN Việt Nam năm 2015”, NXB Tư pháp, 2016 Seminar TC - Trao đổi mục tiêu đặt Bình luận hình thức di chúc theo BLDS Trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giải tranh chấp hiệu lực - Các nhóm lựa chọn đề tài thảo luận Nhóm lập dàn ý vấn đề thảo luận, tài liệu hỗ trợ Nhóm tập điều hành - - di chúc Chủ thể quan hệ thừa kế theo pháp luật Những trường hợp thừa kế theo pháp luật Quyền nghĩa vụ chủ thể Cơ sở để xác định diện, hàng thừa kế Mối quan hệ thừa kế theo pháp luật thừa kế theo di chúc Những trường hợp cần lưu ý thừa kế theo pháp luật So sánh quyền nghĩa vụ người thừa kế theo hàng thừa kế thừa kế vị Giải tình thừa kế - - seminar theo chủ đề Giải số tình cụ thể đặt Phân tích hình thành phát triển quy định pháp luật thừa kế theo luật Thực bình đẳng giới giải thừa kế thực tế Tư vấn Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật dân KTĐG Nộp BT nhóm lớp thảo luận Tuần 14: Seminar Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Seminar Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Sinh viên thảo luận - Đọc tài liệu liên quan đến nội dung thảo luận hướng dẫn giáo viên - Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên), Bình luận khoa học Bộ TC vấn đề thuộc module luật dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2014 TS Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên), “Bình luận khoa học Bộ luật Dân nước CHXHCN Việt Nam năm 2015”, NXB Tư pháp, 2016 Tư vấn Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật dân Tuần 15: Thuyết trình BT nhóm Hình Số thức tổ chức TC dạy-học Nội dung Seminar Thuyết trình BT nhóm TC Yêu cầu sinh viên - chuẩn bị Các nhóm phân công thành viên chuẩn bị nội dung thuyết trình kết BT nhóm Xác định mức độ tham gia tích cực thành viên LVN Đại diện nhóm báo cáo trình LVN kết LVN Các thành viên nhóm hỗ trợ thành viên đại diện thuyết trình Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ năm - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật dân KTĐG Nộp BT lớn lớp thảo luận CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC Theo quy định chung 10 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 10.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện - Minh chứng tham gia seminar, LVN, trắc nghiệm, BT 10.2 Đánh giá định kì Hình thức Tỉ lệ BT cá nhân 10% BT nhóm 10% BT lớn 10% Thi kết thúc học phần 70% 10.3 Tiêu chí đánh giá  Yêu cầu chung BT - BT trình bày khổ giấy A4; cỡ chữ 14; font: Times New Roman Vn.Time; kích thước lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2.5 cm, 2.5 cm, 3.5 cm, cm; dãn dòng 1.5 lines - Sinh viên phải ghi đầy đủ thông tin liên quan đến cá nhân (mã sinh viên, nhóm, lớp ) trang bìa loại BT  BT cá nhân - Hình thức: Làm tập KTĐG lớp thảo luận - Nội dung: Kiểm tra thái độ tự học, tự nghiên cứu mục tiêu cụ thể nội dung tuần - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề cần phân tích, bình luận, nghiên cứu; + Bài viết đảm bảo tính trung thực, có liên hệ thực tiễn; + Ngôn ngữ sáng, chuẩn theo tiếng Việt; + Tài liệu tham khảo hợp lệ * Lưu ý: BT chép phần toàn nội dung chép từ tài liệu khác trích dẫn bị xử lí theo quy định;  BT nhóm - Hình thức: Nhóm trình bày báo cáo dạng tiểu luận, viết tối đa 15 trang đánh máy (nếu viết tay số trang tối đa 18 trang A4) Số trang không bao gồm phụ lục kèm theo (nếu có) - Nội dung: Giải BT nhóm (trong BT); thái độ thành viên nhóm khả phối hợp LVN giải BT giao - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề cần phân tích, bình luận, nghiên cứu; + Bài viết đảm bảo tính trung thực, có liên hệ thực tiễn; + Ngôn ngữ sáng, chuẩn theo tiếng Việt; + Tài liệu tham khảo hợp lệ + Báo cáo kết LVN * Lưu ý: BT chép phần toàn nội dung nhau, chép từ tài liệu khác trích dẫn bị xử lí theo quy định; BT có số trang vượt yêu cầu bị trừ 25% điểm (không phụ thuộc số trang vượt); BT nộp không hạn (xem lịch trình chi tiết) bị tính điểm  BT lớn - Hình thức: Bài luận tối đa 15 trang đánh máy (nếu viết tay số trang tối đa 20 trang A4), đóng thành Số trang không bao gồm phụ lục kèm theo (nếu có) - Nội dung: Giải BT lớn (trong BT sinh viên tự chọn) - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí, khả thi; + Phân tích lập luận logic sâu sắc, có liên hệ thực tiễn nhằm giải vấn đề mà thực tế đặt ra; + Ngôn ngữ sáng, chuẩn theo tiếng Việt; + Tài liệu tham khảo hợp lệ * Lưu ý: BT chép phần toàn nội dung nhau, chép từ tài liệu khác trích dẫn bị xử lí theo quy định; BT có số trang vượt yêu cầu bị trừ 25% điểm (không phụ thuộc số trang vượt); BT nộp không hạn (xem lịch trình chi tiết) bị tính điểm  Thi kết thúc học phần - Hình thức: Thi vấn đáp thi viết - Nội dung: 13 vấn đề nghiên cứu vấn đề tự nghiên cứu, gồm tất mục tiêu nhận thức thể mục Đề cương MỤC LỤC Trang ... PHÁP LUẬT DÂN SỰ BỘ MÔN LUẬT DÂN SỰ Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân luật học Luật dân (module 1) 03 Bắt buộc THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN 1.1 Giảng viên Bộ môn Luật. .. chuẩn bị Lí thuyết tiết - Giới thiệu đề cương môn học - Đọc đề cương môn học luật Giới thiệu tổng quan môn học dân (module 1) Thành tựu đạt Vấn đề tồn tại, vấn đề tiếp tục nghiên cứu Chia nhóm sinh... chỉnh luật dân sự; hiểu xác định văn coi nguồn luật dân - Hiểu yếu tố quan hệ pháp luật dân sự, phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật dân sự; xác định chủ thể quan hệ pháp luật dân sự;
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn học luật dân sự (module 1) , đề cương môn học luật dân sự (module 1) , đề cương môn học luật dân sự (module 1)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay