đề cương môn học kỹ năng tư vấn pháp luật thuế

19 117 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ BỘ MÔN LUẬT TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ HÀ NỘI - 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT GTGT LT LVN MT NC DN TC TNDN VĐ Bài tập Giá trị gia tăng Lí thuyết Làm việc nhóm Mục tiêu Nghiên cứu Doanh nghiệp Tín Thu nhập doanh nghiệp Vấn đề TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ BỘ MÔN LUẬT TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân Luật kinh tế Kỹ tư vấn pháp luật thuế 02 Tự chọn THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN PGS.TS Phạm Thị Giang Thu - GVC, Trưởng Bộ môn Email: giangthu@hlu.edu.vn TS Nguyễn Minh Hằng - GV, Phó Bộ môn Email: nguyenminhhang246@gmail.com TS Trần Vũ Hải - GV Email: tranvuhai@hlu.edu.vn ThS Nguyễn Đức Ngọc - GV Email: ngoc_hlu@yahoo.com ThS Nguyễn Thanh Tú - GV Email: thanhtu2525@gmail.com ThS Hoàng Minh Thái - GV Email: thaihoangtcnh@gmail.com ThS Nguyễn Thị Ngọc Yến - GV Email: ngocyen.hlu@gmail.com ThS Đào Thị Ánh Tuyết - GV Email: anhtuyet.hlu@gmail.com Nguyễn Mai Anh - GV Email: maianhnguyendhl35@gmail.com Văn phòng Bộ môn luật tài chính-ngân hàng Phòng 306 nhà K4 - Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04 - 773 8316 Email: luattaichinhnganhang@yahoo.com.vn Giờ làm việc: 7h00 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày lễ) Giờ tư vấn: Sáng (8h30 đến 11h00) chiều (14h00 đến 16h30) Lịch cụ thể Bộ môn thông báo bắt đầu môn học MÔN HỌC TIÊN QUYẾT - Luật thương mại (phần 1); - Luật tài TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Kỹ tư vấn pháp luật thuế cung cấp cho người học kiến thức chung hoạt động tư vấn pháp luật thuế hướng dẫn kỹ hoạt động tư vấn pháp luật thuế cho DN Các kỹ thực hành sở tuân thủ qui định pháp luật tối ưu khoản tiết kiệm thuế Kỹ tư vấn pháp luật tài DN môn học cung cấp cho người học kiến thức để nhận thức vận dụng kỹ tư vấn pháp luật quan hệ tài DN, tập trung vào nội dung tạo lập sử dụng vốn, quản lí tài sản, doanh thu, chi phí, phân phối lợi nhuận DN Nội dung môn học gồm vấn đề chính: Tư vấn pháp luật thuế cho DN Tư vấn pháp luật thủ tục hành tố tụng lĩnh vực thuế Tư vấn pháp luật vốn DN; Tư vấn pháp luật doanh thu, chi phí phân phối lợi nhuận DN; NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề 1: Tư vấn pháp luật thuế cho DN 1.1 Các loại thuế liên quan đến DN 1.2 Những vướng mắc DN thường gặp phải trình thực nghĩa vụ người nộp thuế Vấn đề 2: Tư vấn pháp luật thủ tục hành tố tụng lĩnh vực thuế liên quan đến DN 2.1 Hướng dẫn thủ tục hành lĩnh vực thuế 2.2 Tư vấn pháp luật thuế kiểm tra, tra thuế tranh chấp thuế Vấn đề Tư vấn pháp luật vốn DN 3.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại vốn DN 3.2 Tư vấn pháp luật tạo lập, huy động vốn DN 3.3 Tư vấn pháp luật sử dụng vốn DN Vấn đề Tư vấn pháp luật doanh thu, chi phí phân phối lợi nhuận DN 4.1 Tư vấn pháp luật doanh thu, chi phí giá thành DN 4.2 Tư vấn pháp luật lợi nhuận phân phối lợi nhuận DN MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 5.1 Mục tiêu nhận thức 5.1.1 Về kiến thức - Hiểu nắm số khái niệm pháp luật tài DN - Nhận diện nội dung vận dụng số kỹ tư vấn pháp luật hoạt động tài chủ yếu DN - Hiểu nắm số khái niệm hoạt động tư vấn pháp luật thuế, đặc biệt liên quan đến DN - Nhận diện nội dung kỹ thuật tương ứng hoạt động tư vấn pháp luật thuế 5.1.2 Kĩ - Thành thạo kĩ tìm kiếm sử dụng quy định pháp luật để giải tình pháp luật bản, điển hình lĩnh vực tài DN - Phát triển kĩ xác định giải vấn đề pháp luật tài DN hoạt động DN - Phát triển kĩ xác định giải vấn đề pháp luật thuế hoạt động DN 5.1.3 Thái độ - Đảm bảo cho sinh viên tự tin trước vấn đề pháp lí phát sinh hoạt động tài DN lĩnh vực thuế - Bước đầu mong muốn tiếp tục theo đuổi nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức pháp lí sâu tài DN 5.2 Các mục tiêu khác - Phát triển kĩ cộng tác, LVN - Phát triển kĩ tư sáng tạo, độc lập nghiên cứu - Trau dồi, phát triển lực đánh giá tự đánh giá - Rèn kĩ lập kế hoạch, tổ chức, quản lí, điều khiển, theo dõi kiểm tra hoạt động, LVN, lập mục tiêu, phân tích chương trình MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT M T Bậc Bậc VĐ 1A1 Nêu 1B1 Liên hệ loại thuế với việc tư vấn liên quan giải vướng mắc thuế DN đến DN Tư với kỹ tư 1A2 Mô tả vấn vấn thuế chung pháp thủ tục đăng 1B2 Đánh giá luật ký thuế, kê khai, ưu điểm, thuế thu nộp nhược điểm cho toán thuế phương thức DN 1A3 Nắm lập kế hoạch thuế vướng mắc chủ yếu mà DN gặp phải thực nghĩa vụ người nộp thuế Bậc 1C1 Sử dụng mối liên hệ loại hình DN, cấu trúc giao dịch kinh doanh với thuế để xây dựng kế hoạch tiết kiệm thuế 1C2 Vận dụng kỹ tư vấn để giải tình thực tiễn thuế DN 2 2B1 Chỉ cách xác định thời hạn thời hiệu thủ tục thuế 2B2 Xác định hình thức giải trình với quan thuế 2B3 Xác định biện pháp để giải tranh chấp thuế 2C1 Ứng dụng quy trình tư vấn pháp luật thuế vào việc thực thủ tục thuế giải tranh chấp thuế 3B1 Phân biệt tính chất kinh tế tính chất pháp lí loại vốn DN 3B2 Phân tích ưu điểm hạn chế phương thức huy động vốn DN 3B3 Phân tích quy trình, thủ tục huy động vốn DN 4A1 Nắm 4B1 Vận dụng 3C1 Vận dụng quy định pháp luật huy động vốn phù hợp với loại hình DN 3C2 Bình luận mối quan hệ quyền sở hữu vốn chủ DN với quyền quản trị DN 2A1 Nêu Tư thẩm quyền kiểm vấn tra, tra thuế pháp 2A2 Nêu luật dạng tranh thủ chấp thuế phổ tục biến hành 2A3 Nêu trình tự, thủ tục tố giải tụng tranh chấp thuế lĩnh vực thuế 3A1 Nêu Tư khái niệm vốn vấn DN phân Pháp loại vốn DN luật 3A2 Nêu vốn phương thức huy động vốn sở DN hữu chủ vốn vay DN 3A3 Nêu nguyên tắc sử dụng vốn DN 4C1 Vận dụng ý Tư vấn Pháp luật doanh thu chi phí phân phối lợi nhuận DN khái niệm doanh thu chi phí 4A2 Nắm khái niệm lợi nhuận phân phối lợi nhuận DN 4A3 Trình bày loại quỹ hình thành từ lợi nhuận DN kỹ để xác định doanh thu điều kiện chi phí theo qui định pháp luật 4B2 Vận dụng kỹ tư vấn điều kiện để phân phối lợi nhuận DN nghĩa doanh thu, chi phí theo luật kế toán luật thuế 4C2 Phân tích áp dụng hình thức chi trả lợi nhuận cho chủ sở hữu TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC Mục tiêu Vấn đề Bậc Bậc Bậc Tổng Vấn đề 2 Vấn đề 3 Vấn đề 3 Vấn đề 2 Tổng 12 10 29 HỌC LIỆU A GIÁO TRÌNH Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật chứng khoán, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2008 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật ngân hàng (Phần cho vay cho thuê tài chính), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2014 Trường đại học kinh tế quốc dân, Khoa tài chính-ngân hàng, TS Lưu Thị Hương (chủ biên), Giáo trình tài DN, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2002 B VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT *Vấn đề Luật thuế giá trị gia tăng văn hướng dẫn Luật thuế TNDN văn hướng dẫn Luật thuế TNCN văn hướng dẫn Luật quản lý thuế văn hướng dẫn * Vấn đề Luật DN năm 2014 Luật chứng khoán năm 2006 Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung năm 2010 Nghị định Chính phủ số 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật DN Nghị định Chính phủ số 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán Luật chứng khoán sửa đổi Nghị định Chính phủ số 90/2011/NĐ-CP phát hành trái phiếu DN Nghị định Chính phủ số 90/2011/NĐ-CP ngày14/10/2011 phát hành trái phiếu DN * Vấn đề I Pháp luật doanh thu Luật thuế TNDN năm 2008 Nghị định Chính phủ số 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế TNDN Thông tư Bộ tài số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN năm 2008 Nghị định Chính phủ số 218/2013/NĐ-CP thi hành số điều Luật thuế TNDN II Pháp luật chi phí Luật thuế TNCN III Luật thuế TNDN Pháp luật phân phối lợi nhuận Luật DN năm 2005 Nghị định Chính phủ số 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật DN Thông tư Bộ tài số 155/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận công ti nhà nước theo Nghị định Chính phủ số 09/2009/NĐ-CP Thông tư Bộ tài số 138/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận công ti trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu C TÀI LIỆU THAM KHẢO LỰA CHỌN * Sách, báo, tạp chí Quy định pháp luật sử dụng vốn DN, Hà Nội, Nxb Chính trị quốc gia, 2003 Nguyễn Thị Ánh Vân, “Pháp luật tài DN chương trình đào tạo cử nhân luật Việt Nam”, Tạp chí luật học, số 4/2008, tr 65 - 74 Từ Nình, “Quản trị tài DN điều kiện kinh tế thị trường”, Tạp chí dân chủ pháp luật, Bộ tư pháp, Số 3/2010, tr 31 - 35 “Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 04 - Tài sản cố định vô hình”, Tạp chí án nhân dân, số 2/2008, tr 36 - 43 Nguyễn Thị Lan Hương, Những vấn đề pháp lí tài DN, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014 * Các website www.luatvietnam.com.vn www Gdt.gov.vn www.vneconomy.com.vn w.w.w.daihocluathn.edu.vn (phần tin pháp luật) HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 9.1 Lịch trình chung 10 Hình thức tổ chức dạy học Tự LT Seminar LVN KTĐG NC Đăng kí BT lớn, 1 nhận BT nhóm 2 3 4 Thuyết trình BT 4 nhóm Nộp BT lớn 10 20 10 15 tiết tiết tiết tiết 10 10 5 Tổng giờ giờ TC TC TC TC 9.2 Lịch trình chi tiết Tuần V Đ Tổng số 53 tiết 30 TC Tuần 1: Vấn đề Hình Nội dung thức tổ Số chức dạy-học TC Lí thuyết - Giới thiệu loại thuế liên quan đến DN - Giới thiệu vướng mắc TC DN thường yêu cầu tư vấn thực nghĩa vụ thuế Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình luật thuế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2008 - - Luật thuế giá trị gia - - Giới thiệu khái niệm, vai trò, phương thức lập kế tăng, Luật thuế TNDN 11 hoạch thuế áp dụng văn hướng dẫn thi hành DN Seminar Seminar LVN TNC Tư vấn Các giai đoạn tư vấn thuế kỹ liên quan TC Phương pháp cách thức chung để soạn thảo văn TC tư vấn thuế Sưu tầm vụ, việc tranh chấp thuế giai đoạn TC 2010- 2014 * Đọc: Các công văn Tổng cục thuế trả lời câu hỏi thuế năm 2014 ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương Vai trò công văn ban hành Tổng cục thuế TC sách thuế pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu ‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm ‐ Địa điểm: Văn phòng môn Luật TC-NH 12 Tuần 2: Vấn đề (tiếp) H/thức tổ Số chức dạygiờ học TC Lí thuyết Seminar TC Tự NC Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Kỹ tư vấn luật thuế chủ yếu liên quan đến DN: TC - Thuế giá trị gia tăng - Thuế TNDN Seminar 1 TC LVN Nội dung TC * Đọc: - Giáo trình luật thuế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2008 - Luật thuế GTGT, TNDN văn hướng dẫn thi Thực hành giải hành vướng mắc thuế GTGT cho DN theo tình dẫn Thực hành giải vướng mắc thuế TNDN cho DN theo tình dẫn Chuẩn bị tình vướng mắc DN gặp phải thực nghĩa vụ thuế Thuế áp dụng loại hình DN TC Tuần 3: Vấn đề 13 Hình thức tổ chức dạy học Nội dung Số TC Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Giới thiệu thủ tục hành tư pháp lĩnh vực thuế - Các kỹ tư vấn giải vụ tranh chấp thuế - Chuẩn bị tình tranh chấp lĩnh vực thuế - Chuẩn bị thuyết trình BT nhóm Thực hành tư vấn giải tranh chấp lĩnh vực thuế * Đọc: - Giáo trình luật thuế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2008 - Luật quản lý thuế văn hướng Những kỹ mềm cần lưu ý dẫn thi hành làm việc với quan quản lý nhà nước lĩnh vực thuế Thực hành giai đoạn tư vấn thuế từ nhận hồ sơ vụ việc đến soạn thảo văn tư vấn Lý thuyết TC LVN TC Seminar 1 TC TNC TC Seminar TC Tư vấn - Nội dung: giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập, dẫn khái thcác nguồn tài liệu - Thời gian - Địa điểm: Văn phòng môn Luật TC-NH Tuần 4: Vấn đề 14 Hình Nội dung thức tổ Số chức dạyTC học Lí thuyết - Giới thiệu nội dung tài DN TC - Giới thiệu phạm vi điều chỉnh nội dung pháp luật tài DN - Giới thiệu số kỹ thông dụng tư vấn pháp luật tài DN Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Luật thương mại (các quy định liên quan đến tài chính) - Các tài liệu tài DN Semianar Giới thiệu kỹ tư vấn pháp luật vấn đề huy TC động vốn sở hữu chủ vốn vay DN Seminar TC LVN TC Tự NC * Đọc: - Luật thương mại - Luật DN - Luật tổ chức tín dụng - Mối quan hệ chủ sở Chuẩn bị tình hữu DN với hoạt động dẫn tài DN hệ mặt pháp luật quan hệ - Sự khác biệt trình sử dụng vốn DN có vốn nhà nước DN vốn nhà nước - Quyền huy động vốn DN - Các nguyên tắc sử dụng vốn DN - Tìm hiểu lí thuyết 15 có ảnh hưởng tới TC điều chỉnh pháp luật tài DN - Các loại vốn DN - Ưu điểm nhược điểm hình thức huy động vốn Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu ‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm ‐ Địa điểm: Văn phòng môn Luật TC-NH Tuần 5: Vấn đề Hình Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn thức tổ Số bị chức dạy- TC học Lí - Giới thiệu doanh * Đọc: thuyết thu , chi phí, phân chia - Giáo tài DN, TC lợi nhuận DN Trường đại học kinh tế - Giới thiệu kỹ quốc dân, Nxb Công an tư vấn pháp luật thường nhân dân, Hà Nội, 2002 áp dụng giải - Các văn quy phạm vấn đề pháp pháp luật liên quan đến lý liên quan đến doanh doanh thu, chi phí, lợi thu, chi phí phần nhuận DN phối lợi nhuận Seminar 1 TC Seminar TC 16 Thuyết trình tập nhóm Thuyết trình tập nhóm Tự NC LVN Tư vấn KTĐG - Tìm hiểu khái niệm doanh thu chi phí TC hoạt động DN - Các thủ tục pháp lí để tiến hành chi trả lợi nhuận - Tìm hiểu quy định pháp luật doanh thu, TC chi phí, đối chiếu với Chuẩn mực kế toán hành ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu ‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm ‐ Địa điểm: Văn phòng môn Luật TC-NH Nộp BT lớn 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC - Theo quy chế đào tạo hành 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện; - Minh chứng tham gia seminar, LVN (biên làm việc, hợp đồng học tập ); - Trắc nghiệm, BT 11.2 Đánh giá định kì Đối với Hệ văn Chính quy: Thi viết Đối với Hệ văn Chính quy: Thi vấn đáp Hình thức BT nhóm Tỉ lệ 15% 17 BT lớn Thi kết thúc học phần 15% 70% 11.3 Tiêu chí đánh giá tập  Hình thức BT nhóm: Đánh máy 10 - 12 trang A4, dãn dòng đơn, cỡ chữ 14 BT lớn: Đánh máy, 12 - 15 trang A4, dãn dòng đơn, cỡ chữ 14  Nội dung: BT chọn danh mục BT môn công bố sở đề xuất sinh viên giảng viên đồng ý Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí điểm + Phân tích logic, thẳng vào vấn đề điểm + Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn điểm + Ngôn ngữ sáng, trình bày đẹp điểm Tổng: 10 điểm 18 MỤC LỤC Trang THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN MÔN HỌC TIÊN QUYẾT TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC 4 NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC .5 MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC .8 HỌC LIỆU HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 10 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC .17 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 17 19 ... phối lợi nhuận DN Nội dung môn học gồm vấn đề chính: Tư vấn pháp luật thuế cho DN Tư vấn pháp luật thủ tục hành tố tụng lĩnh vực thuế Tư vấn pháp luật vốn DN; Tư vấn pháp luật doanh thu, chi phí... tư vấn pháp luật thuế cung cấp cho người học kiến thức chung hoạt động tư vấn pháp luật thuế hướng dẫn kỹ hoạt động tư vấn pháp luật thuế cho DN Các kỹ thực hành sở tuân thủ qui định pháp luật. .. nghiệp Vấn đề TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ BỘ MÔN LUẬT TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân Luật kinh tế Kỹ tư vấn pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn học kỹ năng tư vấn pháp luật thuế , đề cương môn học kỹ năng tư vấn pháp luật thuế , đề cương môn học kỹ năng tư vấn pháp luật thuế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay