đề cương môn học kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng trong thương mại

31 53 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT GV GVC KTĐG LVN MT NC TC VĐ HĐTM Bài tập Giảng viên Giảng viên Kiểm tra đánh giá Làm việc nhóm Mục tiêu Nghiên cứu Tín Vấn đề Hợp đồng thương mại TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI Hệ đào tạo: Chính quy - Cử nhân ngành Luật kinh tế Tên môn học: Kỹ ĐP, ST HĐ HĐTM Số tín chỉ: Loại môn học: 02 Tự chọn THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN TS Nguyễn Quý Trọng – GVC, Trưởng Bộ môn E-mail: trongltm@gmail.com TS Nguyễn Thị Dung - GVC, PCN Khoa, E-mail: dunglkt69@yahoo.com TS Vũ Phương Đông - GV, Phó trưởng Bộ môn E-mail: vuphuongdonghlu@gmail.com TS Trần Bảo Ánh - GV E-mail: baoanhltm@yahoo.com PGS.TS Nguyễn Viết Tý - GVC E-mail: nguyenvietty2003@yahoo.com TS Nguyễn Thị Yến - GV E-mail: ntyen.law@gmail.com PGS.TS Trần Ngọc Dũng – GVC E-mail: tndung12854@yahoo.com ThS Nguyễn Như Chính - GV E-mail: chinh_nguyennhu1756@yahoo.com ThS Nguyễn Ngọc Anh - GV E-mail: ngocanh.ltm@gmail.com 10 ThS Lê Hương Giang - GV E-mail: lehuonggiang29@gmail.com 11 ThS Vũ Thị Hoà Như - GV E-mail: vuhoanhuhlu@gmail.com 12 Ths Lê Ngọc Anh - GV E-mail: lengocanhhlu@gmail.com 13 Ths Cao Thanh Huyền Email: caothanhhuyen0507@gmail.com 14 ThS Nguyễn Thị Huyền Trang - GV Email: huyen_trang_1210@yahoo.com 15 ThS Phạm Thị Huyền - GV Email: huyen.phuong2412@gmail.com 16 ThS Cao Thanh Huyền Email: caothanhhuyen0507@gmail.com 17 Ths Nguyễn Quang Huy Email: huycleve91@gmail.com 18 Ths Trần Trọng Đại Email: trantrongdai.hlu@gmail.com Văn phòng Bộ môn luật thương mại Phòng 1512, nhà A - Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 043.7731469 E-mail: vanphongbomonltm@yahoo.com Giờ làm việc 8h00 - 16h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày lễ) MÔN HỌC TIÊN QUYẾT - Luật thương mại Việt Nam (module - CNBB-12) - Luật thương mại Việt Nam (module - CNBB-13) TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Kỹ đàm phán, soạn thảo Hợp đồng thương mại môn học pháp lý chuyên ngành, cung cấp khía cạnh pháp lý kỹ bản, chuyên sâu đàm phán, soạn thảo Hợp đồng thương mại Môn học thiết kế gồm vấn đề NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Tổng quan kỹ đàm phán, soạn thảo hợp đồng hoạt động thương mại 1.1 Khái niệm đàm phán, soạn thảo HĐ hoạt động TM 1.1.1 Khái niệm đàm phán HĐ hoạt động TM 1.1.2 Khái niệm soạn thảo HĐ hoạt động TM 1.2 Khái niệm kỹ đàm phán, soạn thảo HĐ hoạt động TM 1.3 Một số kỹ đàm phán, soạn thảo HĐ hoạt động TM 1.4 Vai trò kỹ đàm phán, soạn thảo HĐ HĐTM 1.5 Mối quan hệ đàm phán soạn thảo HĐ HĐTM Vấn đề Nguyên tắc, kiểu, hình thức giai đoạn đàm phán HĐ HĐTM 2.1 Nguyên tắc đàm phán hợp đồng HĐTM 2.1.1 Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết thỏa thuận xác lập quyền nghĩa vụ dân sự, tự giao kết hợp đồng 2.1.2 Nguyên tắc không ràng buộc trách nhiệm dân đàm phán đàm phán thất bại 2.2 Các kiểu đàm phán hợp đồng HĐTM 2.2.1 Thắng – thua 2.2.2 Thua – thua 2.2.3 Thắng – thắng 2.3 Các hình thức đàm phán hợp đồng HĐTM 2.3.1 Đàm phán cách gặp gỡ trực tiếp 2.3.2 Đàm phán gián tiếp: điện báo, telex, fax, đàm phán qua thư tín; đàm phán qua điện thoại 2.4 Các kỹ đàm phán hợp đồng HĐTM 2.4.1 Kỹ tìm hiểu, nắm bắt thông tin đối tác (tư cách, mục đích, khả năng, ) 2.4.2 Kỹ chuẩn bị đàm phán thu xếp đàm phán hợp đồng 2.4.3 Kỹ tự chủ, chủ động xác định nội dung hợp đồng 2.4.4 Kỹ giao tiếp, thuyết phục khuất phục đối tác trình đàm phán 2.4 Các giai đoạn đàm phán hợp đồng HĐTM 2.4.1 Chuẩn bị đàm phán 2.4.2 Quá trình đàm phán 2.4.3 Kết thúc đàm phán 2.5 Phòng tránh rủi ro đàm phán hợp đồng HĐTM 2.5.1 Nhận diện rủi ro đàm phán hợp đồng HĐTM 2.5.2 Các giải pháp phòng tránh rủi ro đàm phán hợp đồng HĐTM Vấn đề Khái quát văn hợp đồng thuơng mại yêu cầu soạn thảo HĐTM 3.1 Hình thức cấu trúc văn HĐTM 3.1.1 Hình thức văn HĐTM 3.1.2 Cấu trúc văn HĐTM 3.2 Yêu cầu soạn thảo hợp đồng TM 3.2.1 Yêu cầu nội dung 3.2.2 Yêu cầu hình thức 3.3 Các bước soạn thảo hợp đồng TM 3.4 Một số kỹ soạn thảo hợp đồng TM - Kỹ xác định tư cách chủ thể bên tham gia hợp đồng - Kỹ xác định đối tượng hợp đồng pháp luật điều chỉnh - Kỹ soạn thảo số điều khoản hợp đồng Vấn đề Cách thức soạn thảo HĐ HĐTM phòng tránh rủi ro soạn thảo HĐ HĐTM 4.1 Cách thức soạn thảo HĐ HĐTM 4.1.1 Yêu cầu cho việc soạn thảo HĐ HĐTM 4.1.2 Soạn thảo HĐ HĐTM 4.2 Cách thức ký kết HĐ HĐTM 4.2.1 Hình thức ký kết (Văn bản/tương đương văn bản; lời nói,hành vi cụ thể) 4.2.2 Người ký hợp đồng 4.2.3 Thủ tục ký hợp đồng 4.2.4 Thủ tục ký hợp đồng phải công chứng, đăng ký 4.3 Phòng tránh rủi ro soạn thảo HĐ HĐTM 4.3.1 Yêu cầu chung lực pháp lý đối tác 4.3.2 Nội dung hợp đồng không trái quy định cấm pháp luật đạo đức pháp luật 4.3.3 Thỏa mãn yêu cầu hình thức hợp đồng Vấn đề Kỹ đàm phán, soạn thảo số hợp đồng phổ biến hoạt động thuơng mại 5.1 Hợp đồng Mua bán hàng hóa số hợp đồng khác lĩnh vực hàng hóa 5.1.1 Tìm hiểu nhu cầu khách hàng, quy định pháp luật có liên quan tới hợp đồng mua bán hàng hóa 5.1.2 Soạn thảo nội dung quan trọng hợp đồng mua bán hàng hóa 5.1.3 Những rủi ro phát sinh hợp đồng mua bán hàng hóa cách thức giải 5.2 Hợp đồng Đại lý thuơng mại số hợp đồng khác lĩnh vực dịch vụ 5.2.1 Tìm hiểu nhu cầu khách hàng, quy định pháp luật có liên quan tới hợp đồng Đại lý thương mại 5.2.2 Soạn thảo nội dung quan trọng hợp đồng mua bán hàng hóa 5.2.3 Những rủi ro phát sinh hợp đồng Đại lý thương mại cách thức giải 5.3 Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số hợp đồng khác lĩnh vực Đầu tư 5.3.1 Tìm hiểu nhu cầu khách hàng, quy định pháp luật có liên quan tới hợp đồng Hợp tác kinh doanh 5.3.2 Soạn thảo nội dung quan trọng Hợp đồng Hợp tác kinh doanh 5.3.3 Những rủi ro phát sinh hợp đồng Hợp tác kinh doanh cách thức giải MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 5.1 Mục tiêu nhận thức  Về kiến thức Có hiểu biết tổng quát kỹ đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương mại Nắm nguyên tắc, yêu cầu, giai đoạn kỹ cần thiết đàm phán, soạn thảo HĐTM Hạn chế rủi ro đàm phán, soạn thảo HĐTM nói chung số HĐTM cụ thể  Về kĩ Hình thành kĩ đàm phán, soạn thảo HĐTM phương diện lý luận Vận dụng kiến thức pháp luật, kiến thức thực tế hoạt động thương mại để đàm phán, soạn thảo HĐTM hiệu  Về thái độ Nhận thức đắn quyền tự hợp đồng tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại Nhận thức đắn vị trí, vai trò đàm phán, soạn thảo HĐTM góp phần nâng cao hiệu ký kết thực HĐTM 5.2 Các mục tiêu khác Phát triển kĩ cộng tác, LVN; Phát triển kĩ tư sáng tạo, độc lập nghiên cứu; Trao dồi, phát triển lực đánh giá tự đánh giá; Rèn kĩ lập kế hoạch, tổ chức, quản lí, điều khiển, theo dõi kiểm tra hoạt động, LVN, lập mục tiêu, phân tích chương trình MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT MT Bậc Bậc 1A1 Nêu khái niệm kỹ Tổng quan đàm phán, kỹ soạn thảo HĐ đàm HĐTM phán, 1A2 Nêu soạn số kỹ thảo hợp đồng đàm phán, soạn thảo HĐ hoạt HĐTM động 1A3 Nêu thương vai trò kỹ mại đàm phán, soạn thảo Hợp đồng hoạt động thương mại 1A4 Nêu mối quan hệ đàm phán soạn thảo HĐ HĐTM 1B1 Phân tích hình thức đàm phán, soạn thảo HĐ HĐTM 1B2 Phân tích mối quan hệ kỹ đàm phán kỹ soạn thảo HĐ HĐTM 1C1 Đánh giá ưu điểm hình thức kỹ đàm phán, soạn thảo HĐ HĐTM 1C2 Đánh giá hạn chế hình thức kỹ đàm phán, soạn thảo HĐ HĐTM 1C3 Đề xuất giải pháp nẩng cao hiệu kỹ dàm phán, soạn thảo HĐ HĐTM 2B1 Nắm vững nguyên tắc đàm phán hợp đồng hoạt động thương mại VĐ Bậc 1 Nguyên tắc đàm phán HĐ HĐTM, kiểu, 2A1 Nêu nguyên tắc đàm phán hợp đồng HĐTM 2A2 Nêu 2C1 Nhận xét ưu điểm, hạn chế kiểu đàm phán hợp đồng 2B2 So sánh hoạt động thương 10 Negotiations: “Nghệ thuật đàm phán” (Dương Cẩm dịch), Nxb Lao động- xã hội, Hà Nội 2014 Lê Kim Giang, “Đặc điểm hợp đồng hợp tác kinh doanh viễn thông Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 14, tháng 7/2009 Nguyễn Ngọc Điện, Bình luận hợp đồng thông dụng luật dân Việt Nam, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2001 Tạp chí luật học số 6/2007 Tạp chí luật học số 6/2008 Tạp chí luật học số 11/2008 Tạp chí luật học số 7/2009 Tài liệu S/CSC/W/32, Negotiating Proposal: Legal Services Classification Supplement, WTO 10 Tài liệu S/CSC/W/46, Joint Statement on Legal Services, WTO * Đề tài khoa học, luận văn, luận án Trường Đại học Luật Hà Nội Đại học Vân Nam (Trung Quốc), Đổi pháp luật thương mại đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường yêu cầu hội nhập, chuyên đề Hội thảo khoa học, Hà Nội, 2010 Vũ Thị Hòa Như, Rủi ro pháp lý đàm phán, soạn thảo ký kết hợp đồng thương mại, Luận văn thạc sĩ luật học, Hà Nội, 2013 Nguyễn Khắc Định, Hoàn thiện pháp luật đầu tư trực tiếp nước xu thể hoá pháp luật đầu tư Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2003 HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 9.1 Lịch trình chung Hình thức tổ chức dạy-học Tuần Buổi Vấn Lí Semina LVN Tự KTĐG đề thuyết r NC Nhận BT 1 Website 2 17 5 2 3 10 11 12 13 4 14 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 tiết Tổng 10 TC 2 Thu Bài tập lớn Kiểm tra tập cá nhân 20 Tiết 10 TC 10 10 TC TC 9.2 Lịch trình chi tiết Tuần - Vấn đề Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lí Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Giới thiệu Khái Đọc: 18 thuyết niệm kỹ đàm phán, soạn thảo HĐ TC HĐTM - Giới thiệu số kỹ đàm phán, soạn thảo HĐ HĐTM - Giới thiệu vai trò kỹ đàm phán, soạn thảo HĐTM - Giới thiệu mối quan hệ đàm phán soạn thảo HĐ HĐTM - Chương Giáo trình số hợp đồng đặc thù hoạt động thương mại kĩ đàm phán soạn thảo, Nxb Công an nhân dân, 2012 - Luật thương mại năm 2005 - Bộ luật dân năm 2005 - Mục Pháp luật hợp đồng thương mại đầu tư - Những vấn đề pháp lí bản, Nxb Chính trị quốc gia, 2008 * Đọc: - Chương 2,3 Giáo trình số hợp đồng đặc thù Nhận BT Website hoạt động thương http://hlu.edu.vn (mục mại kĩ đàm phán sinh viên) soạn thảo, Nxb Công an nhân dân, 2012 TNC Các nội dungđược giới * Đọc: thiệu vấn đề Giáo trình số hợp TC đồng đặc thù hoạt động thương mại kĩ đàm phán soạn thảo, Nxb Công an nhân dân, 2012 - Luật thương mại năm 2005 - Bộ luật dân năm 2005 19 Seminar Seminar - Những yếu tố ảnh hưởng tới hiệu kỹ TC ĐP, ST HĐ HĐTM * Đọc: - Giáo trình số hợp đồng đặc thù tronghoạt động thương mại kĩ - Các phương pháp đàm phán soạn thảo, Đp, ST HĐ Nxb Công an nhân dân, 2012 HĐTM - Huy Tuấn (biên dịch), Phương pháp đàm phán đến thành công, NXB Lao động – Xã hội; 2006 - Negotiations: “Nghệ thuật đàm phán” (Dương Cẩm dịch), Nxb Lao độngxã hội, Hà Nội 2014 * Đọc: Phần Giáo trình Một số hợp đồng đặc thù hoạt động thương mại kỹ đàm phán, soạn - Mối quan hệ thảo, NXB Công an nhân đàm phán - soạn thảo dân, Hà Nội, 2012 – ký kết – thực HĐ HĐTM - Thực hành kỹ đàm TC phán, soạn thảo HĐ HĐTM LVN - Trao đổi nội -Chương Giáo trình dung học số hợp đồng đặc thù TC - Ý kiến đề xuất hoạt động thương mại kĩ đàm phán soạn thảo, 20 Nxb Công an nhân dân, 2012 - Luật thương mại năm 2005 - Bộ luật dân năm 2005 Tuần - Vấn đề Hình thức Số Nội dung tổ chức dạy-học TC Lý thuyết 2giờ - Giới thiệu nguyên TC tắc, kiểu hình thức đàm phán hợp đồng hoạt động thương mại - Giới thiệu giai đoạn đàm phán hợp đồng hoạt động thương mại - Giới thiệu rủi ro gặp phải 21 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Chương IX Giáo trình luật thương mại (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 2006, tr – 62 - Huy Tuấn (biên dịch), Phương pháp đàm phán đến thành công, NXB Lao động – Xã hội; 2006 - Negotiations: “Nghệ thuật đàm phán” (Dương Cẩm dịch), Nxb Lao động- xã hội, Hà Nội 2014 đàm phán hợp đồng HĐTM Semina - Giới thiệu giải pháp phòng tránh rủi ro đàm phán hợp đồng hoạt động thương mại Nhận diện nguyên tắc, kiểu TC hình thức đàm phán hợp đồng HĐTM - Tình thực tiễn liên quan đến kiểu đàm phán, hình thức đàm phán - Chương IX Giáo trình luật thương mại (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 2006, tr – 62 Tự NC Tự tìm hiểu - Phân công công việc ,nghiên cứu để thành viên nhóm TC đáp ứng mục tiêu nhận thức vấn đề Semina - Tình giai đoạn đàm TC phán hợp đồng hoạt động thương mại 22 * Đọc: - Sách chuyên khảo: Kiến thức pháp lý kỹ đàm phán, soạn thảo ký kết hợp đồng lĩnh vực thương mại, Nxb Chính trị- - Tình hành chính, Hà Nội rủi ro giải pháp xử lý rủi ro đàm phán hợp đồng HĐTM LVN - Tổng hợp biên - Kết hoạt động tập phần chuẩn bị thành viên thành viên TC Tuần - Vấn đề Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lý thuyết Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Giới thiệu Hình * Đọc: thức cấu trúc - Giáo trình số hợp đồng TC văn HĐ TM đặc thù hoạt động thương - Giới yêu cầu mại kĩ đàm phán soạn soạn thảo HĐ thảo, Nxb Công an nhân dân, TM (Yêu cầu 2012 nội dung; yêu - Bộ luật dân năm 2005 cầu hình thức) - Sách: Luật sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, Nghiệp - Giới thiệu vụ Luật sư Tư vấn Pháp bước soạn luật, Tư vấn Hợp đồng, Nxb Thống kê 2008 thảo HĐTM - Giới thiệu số kỹ 23 soạn thảo HĐTM TNC - Hệ thống hoá thông tin thu TC thập giai đoạn đàm phán giải pháp phòng tránh rủi ro đàm phán HĐ HĐTM -Giáo trình luật thương mại (tập 1), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an, Hà Nội, 2006 -Chương Giáo trình số hợp đồng đặc thù hoạt động thương mại kĩ đàm phán soạn thảo, Nxb Công an nhân dân, 2012 Seminar - Các loại văn * Đọc: hợp đồng - Luật sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình:” Nghiệp vụ HĐTM Luật sư Tư vấn Pháp luật, - Các yêu cầu Tư vấn Hợp đồng”, Nxb soạn thảo HĐTM Thống kê 2008 - Trường Đào tạo chức danh tư pháp, Giáo trình kĩ tư vấn pháp luật, Nxb Tư pháp; Hà Nội, 2006 Seminar - Soạn thảo * Đọc: số hợp đồng - Trường Đào tạo chức danh tư pháp, Giáo trình kĩ HĐTM tư vấn pháp luật, Nxb - Nhận xét, đánh Tư pháp; Hà Nội, 2006 giá kỹ - Luật sư, Tiến sĩ Nguyễn soạn thảo hợp Thanh Bình:” Nghiệp vụ đồng Luật sư Tư vấn Pháp luật, 24 Tư vấn Hợp đồng”, Nxb Thống kê 2008 HĐTM - Đảm bảo đáp - Rút kinh nghiệm kết ứng yêu cầu nội LVN dung mục đề - Phân công công việc cho thành viên LVN Tuần - Vấn đề Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lí thuyết Nội dung - Giới thiệu hướng dẫn nghiên cứu: TC + Yêu cầu chung nội dung cụ thể kỹ soạn thảo Hợp đồng hoạt động thương mại + Nội dung cụ thể kỹ ký kết Hợp đồng HĐ thương mại Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Trường Đào tạo chức danh tư pháp, Giáo trình kĩ tư vấn pháp luật, Nxb Tư pháp; Hà Nội, 2006 - Luật sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình:” Nghiệp vụ Luật sư Tư vấn Pháp luật, Tư vấn Hợp đồng”, Nxb Thống kê 2008 + Nội dung cụ thể kỹ phòng tránh rủi ro Hợp đồng HĐ thương - Tìm hiểu loại mại hợp đồng mấu thương mại TNC - Sưu tập nghiên cứu rủi ro phát TC sinh áp dụng y nguyên Hợp đồng thương 25 mại mẫu chia sẻ mạng Internet Seminar 1 TC - Thực hành kỹ soạn - “Từng bước xây thảo Hợp đồng dựng quan niệm HĐTM điều dịch vụ pháp lí khoản cụ thể: hành nghề luật sư + Điều khoản Định nghĩa số vấn đề lí luận dùng riêng cho Hợp đồng ; tiễn”, Phan Điều khoản đối tượng Hợp thực đồng; Điều khoản Trung Hoài, Tạp chí toán; Điều khoản điều nhà nước pháp kiện sửa đổi Hợp đồng; luật, số 2/2007 Điều khoản giữ bí mật - Luật luật sư năm thông tin; Điều khoản kiện bất khả kháng; 2006./2012 Điều khoản điều kiện hủy bỏ hay chấm dứt hợp đồng;luật áp dụng cho Hợp đồng; Điều khoản lựa chọn phương thức giải tranh chấp; Điều khoản sửa đổi, bổ sung giá trị hiệu lực Hợp đồng - Nhận xét, đánh giá kết kỹ soạn thảo điều khoản hợp đồng LVN -Các tình huống, kiện - Tổng hợp tình giáo viên đưa thuộc vấn đề TC -Đề xuất câu hỏi cần giáo lớp - Rà soát lại cách thức viên giúp đỡ giải 26 triển khai soạn thảo hợp đồng thực tế - Ghi chép câu hỏi cho buổi học Seminar - Thực hành ký kết - Thực hành phân tích dự thảo Hợp đồng nhằm TC phòng tránh rủi ro * Đọc: - Luật sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình:” Nghiệp vụ Luật sư Tư vấn Pháp luật, Tư vấn Hợp đồng”, Nxb Thống kê 2008 - Tìm hiểu loại hợp đồng mấu thương mại Tuần 5- Vấn đề (Kiểm tra + thu tập lớn) Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Nội dung Lý thuyết 1giờ - Giới thiệu kỹ TC ĐP, ST số hợp đồng thương mại phổ biến hoạt động thương mại: Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Sách chuyên khảo: Kiến thức pháp lý kỹ đàm phán, soạn thảo ký kết hợp đồng + Hợp đồng mua lĩnh vực thương mại, Nxb bán hàng hóa Chính trị- hành chính, Hà + Hợp đồng Đại lý Nội - Sách Luật sư, Tiến sĩ Thương mại Nguyễn Thanh Bình, Nghiệp + Hợp đồng Hợp vụ Luật sư Tư vấn 27 Pháp luật, Tư vấn Hợp đồng, Nxb Thống kê 2008 + Một số hợp đồng - Phân nhóm để thực hành, lĩnh vực đầu lựa chọn, phân vai thành viên Đoàn đàm phán tư tác Kinh doanh Tự NC Tìm hiểu quy định pháp luật Mua TC bán hàng hóa, Đại lý Hợp tác Kinh doanh *Đọc: - Trường Đại học HàNội, Giáo trình thương mại Tập 1; Luật Luật - Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật thương mại Tập 2; - Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Đầu tư; Seminar - Thực hành soạn thảo Hợp đồng đối với: TC + Hợp đồng mua bán hàng hóa - Đọc hợp đồng mẫu chia sẻ mạng - Vận dụng lý thuyết để soạn thảo Hợp đồng cụ thể + Hợp đồng Đại lý Thương mại - Thu Bài tập lớn LVN Rút kinh nghiệm kỹ - Phân công cho thành viên làm việc nhóm Seminar - Thực hành soạn - Đọc hợp đồng mẫu chia sẻ mạng thảo: - Vận dụng lý thuyết để soạn + Hợp đồng Hợp thảo Hợp đồng TC tác Kinh doanh cụ thể - Thực hành ký kết - Chia nhóm, phân thành viên Hợp đồng đóng vai đoàn 28 lĩnh vực đầu tư ký kết hợp đồng - Kiểm tra lớp Kiểm tra đánh giá Thu tập lớn Kiểm tra lớp 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC - Theo quy chế đào tạo hành - Các BT giống phần toàn (trừ trường hợp rõ nguồn trích dẫn) bị trừ điểm theo quy chế * Chính sách Bộ môn: Tình thực hành Bài 10 coi BT nhóm bổ sung Giảng viên lựa chọn nhóm (tự nguyện) báo cáo kết đàm phán Nếu kết tốt, thay điểm BT nhóm thức giao (hoặc cộng - điểm vào BT nhóm thức giao) 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện - Minh chứng tham gia seminar, LVN (biên LVN ) - Trắc nghiệm, BT 11.2 Đánh giá định kì Hình thức Tỉ lệ BT cá nhân 15% BT lớn 15% Thi kết thúc học phần 70% 11.3 Tiêu chí đánh giá  Hình thức 29 - BT cá nhân: viết tối đa trang (theo quy định Bộ môn) - BT lớn: Đánh máy tối đa trang A4, dãn dòng 1,5 line, cỡ chữ 14  Nội dung - BT chọn danh mục BT môn công bố sở đề xuất sinh viên Trưởng môn đồng ý - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí điểm + Phân tích logic, thẳng vào vấn đề điểm + Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn điểm + Ngôn ngữ sáng, trình bày đẹp điểm Tổng:  - Thi kết thúc học phần Hình thức: Thi viết, sử dụng văn pháp luật Nội dung: 05 vấn đề đề cương môn học Tiêu chí đánh giá: Theo đáp án chi tiết Bộ môn 30 10 điểm MỤC LỤC Trang 10 11 Thông tin giảng viên Môn học tiên Tóm tắt nội dung môn học Nội dung chi tiết môn học Mục tiêu chung môn học Mục tiêu nhận thức chi tiết Tổng hợp mục tiêu nhận thức Học liệu Hình thức tổ chức dạy-học Chính sách môn học Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá 31 4 11 12 14 14 17 28 28 ... khái niệm kỹ Tổng quan đàm phán, kỹ soạn thảo HĐ đàm HĐTM phán, 1A2 Nêu soạn số kỹ thảo hợp đồng đàm phán, soạn thảo HĐ hoạt HĐTM động 1A3 Nêu thương vai trò kỹ mại đàm phán, soạn thảo Hợp đồng hoạt... pháp lý kỹ bản, chuyên sâu đàm phán, soạn thảo Hợp đồng thương mại Môn học thiết kế gồm vấn đề NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Tổng quan kỹ đàm phán, soạn thảo hợp đồng hoạt động thương mại. .. phán hợp phán hợp đồng đồng thương mại thương mại 2B5 Phân tích công việc giai đoạn đàm phán hợp đồng thương mại 2C4 Bình luận rủi ro giải pháp phòng tránh rủi ro đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn học kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng trong thương mại , đề cương môn học kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng trong thương mại , đề cương môn học kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng trong thương mại

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay