đề cương môn học kỹ năng giải quyết các tranh chấp thương mại

31 23 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT GV GVC KTĐG LVN NC TC Bài tập Giảng viên Giảng viên Kiểm tra đánh giá Làm việc nhóm Nghiên cứu Tín TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI Hệ đào tạo Tên môn học Số tín Loại môn học : Chính quy - Cử nhân Luật kinh tế : Kĩ giải tranh chấp thương mại : 02 : Chuyên đề tự chọn (Mã số CNTC26KT) THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN TS Nguyễn Thị Dung - GVC, Phó trưởng khoa PL Kinh tế Trưởng Bộ môn E-mail: nguyenthidunghlu@gmail.com TS Nguyễn Quý Trọng – GVC, Phó trưởng Bộ môn E-mail: trongltm@gmail.com ThS Vũ Phương Đông - GV, Phó trưởng Bộ môn E-mail: vuphuongdonghlu@gmail.com PGS.TS Nguyễn Viết Tý E-mail: nguyenvietty2003@yahoo.com PGS.TS Trần Ngọc Dũng E-mail: tndung12854@yahoo.com TS Nguyễn Thị Yến - GV E-mail: ntyen.law@gmail.com TS Trần Thị Bảo Ánh - GV E-mail: baoanhltm@yahoo.com ThS Lê Thị Lợi - GV E-mail: leloi_dhl@yahoo.de ThS Nguyễn Như Chính - GV E-mail: chinh_nguyennhu1756@yahoo.com 10 ThS Nguyễn Ngọc Anh - GV E-mail: ngocanh.ltm@gmail.com 11 ThS Lê Hương Giang - GV E-mail: lehuonggiang.hlu@gmail.com * Văn phòng Bộ môn luật thương mại Phòng 206, nhà K4, Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 043.7731469 E-mail: vanphongbomonltm@yahoo.com Giờ làm việc: 8h00 - 16h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày nghỉ lễ) Giờ tư vấn: 8h00 – 11h00 sáng thứ sáu hàng tuần TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Kĩ giải tranh chấp thương mại môn học chuyên ngành, cung cấp những kiến thức kĩ chủ thể tham gia vào hoạt động giải tranh chấp thương mại Môn học tập trung bổ sung những kĩ cho người học trình tham gia giải tranh chấp thương mại nhiều tư cách chủ thể khác hình thức giải tranh chấp:thương lượng, hoà giải, trọng tài thương mại án Môn học thiết kế giảng dạy theo chuyên đề, gồm 05 vấn đề NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Khái quát kĩ giải tranh chấp thương mại 1.1 Khái quát giải tranh chấp thương mại vai trò giải tranh chấp thương mại 1.1.1 Khái niệm giải tranh chấp thương mại 1.1.2 Đặc điểm giải tranh chấp thương mại 1.1.3 Vai trò giải tranh chấp thương mại 1.2 Các chủ thể tham gia vào giải tranh chấp thương mại 1.2.1 Thẩm phán Hội thẩm 1.2.2 Trọng tài viên 1.2.3 Hoà giải viên 1.2.4 Luât sư 1.2.5 Một số chủ thể khác 1.3 Các kĩ giải tranh chấp thương mại 1.3.1 Một số kĩ chung giải tranh chấp thương mại 1.3.2 Một số kĩ với loại chủ thể giải tranh chấp Vấn đề Kĩ giải tranh chấp thương mại hình thức thương lượng 2.1 Nguyên tắc giải tranh chấp hình thức thương lượng 2.2 Các kĩ giải tranh chấp thương lượng 2.2.1 Kĩ giai đoạn chuẩn bị thương lượng 2.2.2 Kĩ trình đàm phán thương lượng giải tranh chấp 2.2.3 Kĩ lập biên thương lượng 2.2.4 Tư vấn thực biên thương lượng Vấn đề Kĩ giải tranh chấp thương mại hình thức hoà giải 3.1 Nguyên tắc giải tranh chấp hoà giải 3.2 Kĩ chuẩn bị hoà giải 3.2.1 Lựa chọn hoà giải viên 3.2.2 Chuẩn bị hồ sơ 3.2.3 Lựa chọn trình tự thủ tục hoà giải 3.3 Kĩ hoà giải viên trình giải tranh chấp 3.3.1 Kĩ phân tích vụ việc 3.3.2 Kĩ tìm kiếm sở pháp lý 3.3.3 Kĩ tổ chức xây dựng quy trình hoà giải 3.3.4 Kĩ xây dựng phương án hoà giải 3.4 Kĩ sau kết thúc hoà giải 3.4.1 Kĩ lập biên hoà giải 3.4.2 Kĩ tư vấn thực biên hoà giải Vấn đề Kĩ giải tranh chấp trọng tài thương mại 4.1 Nguyên tắc giải tranh chấp trọng tài thương mại 4.2 Kĩ chuẩn bị giải tranh chấp trọng tài thương mại 4.2.1 Kĩ soạn thảo kiểm tra hiệu lực thỏa thuận trọng tài 4.2.2 Kĩ tư vấn lựa chọn trọng tài viên, thời gian, địa điểm, luật áp dụng giải tranh chấp 4.3 Kĩ tham gia giải tranh chấp trọng tài thương mại 4.3.1 Kĩ soạn thảo đơn kiện, tự bảo vệ, đọc phân tích hồ sơ vụ việc 4.3.2 Kĩ tham gia phiên họp giải tranh chấp Hội đồng trọng trọng tài 4.4 Kĩ sau phiên họp giải tranh chấp Hội đồng trọng tài 4.4.1 Tư vấn yêu cầu hủy phán trọng tài 4.4.2 Kĩ tư vấn thi hành phán trọng tài Vấn đề Kĩ giải tranh chấp thương mại án 5.1 Nguyên tắc giải tranh chấp thương mại án 5.2 Kĩ chuẩn bị giải tranh chấp án 5.2.1 Kĩ xác định thẩm quyền án giải tranh chấp thương mại 5.2.2 Kĩ soạn thảo đơn khởi kiện 5.2.3 Kĩ soạn thảo hồ sơ 5.3 Kĩ tư vấn, trợ giúp bên tranh chấp tham gia hoà giải theo thủ tục án 5.4 Kĩ tranh tụng phiên toàn 5.4.1 Một số kĩ thẩm phán hội thẩm nhân dân 5.4.2 Một số kĩ luật sư 5.5 Kĩ đánh giá hiệu lực tính có án MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 4.1 Mục tiêu nhận thức  Về kiến thức - Có những hiểu biết toàn diện hoạt động giải tranh chấp thương mại; - Hiểu rõ cách thức thực quy trình, thủ tục tiến hành việc giải tranh chấp thương mại; - Hiểu rõ quy định nguyên tắc, kĩ quy trình giải tranh chấp hình thức thương lượng; - Hiểu rõ quy định nguyên tắc, kĩ tranh chấp hình thức hoà giải thương mại; Hiểu rõ quy định quy trình giải tranh chấp hình thương mại; Hiểu rõ quy định quy trình giải tranh chấp án;  Về kĩ quy trình giải nguyên tắc, kĩ thức trọng tài nguyên tắc, kĩ - Hình thành phát triển lực thu thập thông tin, kĩ tổng hợp, hệ thống hoá vấn đề mối quan hệ tổng thể; kĩ so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá vấn đề; Thành thạo số kĩ tìm, tra cứu sử dụng quy định pháp luật để giải tình nảy sinh thực tiễn giải tranh chấp thương mại; Vận dụng kiến thức, rèn luyện kĩ lựa chọn hình thức giải tranh chấp phù hợp; Vận dụng kiến thức học để tư vấn quy trình, thủ tục, giải tranh chấp thương mại; Có kĩ bình luận, đánh giá quy định pháp luật thực định nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu áp dụng  Về thái độ - Hình thành nhận thức đắn việc nâng cao kĩ trình tham gia giải tranh chấp thương mại; Hình thành thái độ khách quan lợi ích cần bảo vệ chủ thể có liên quan đến hoạt động giải tranh chấp thương mại 4.2 Các mục tiêu khác - Phát triển kĩ cộng tác, LVN; - Phát triển kĩ tư sáng tạo, độc lập nghiên cứu; - Trau dồi, phát triển lực đánh giá tự đánh giá; - Rèn kĩ lập kế hoạch, tổ chức, quản lí, điều khiển, theo dõi kiểm tra hoạt động, LVN, lập mục tiêu, phân tích chương trình MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT Mục tiêu Vấn đề Khái quát kĩ giải tranh chấp thương mại Bậc Bậc Bậc 1A1 Nêu khái niệm giải tranh chấp thương mại 1A2 Nêu đặc điểm vai trò việc giải tranh chấp thương mại 1A3 Nêu 04 hình thức giải tranh chấp thương mại 1A4 Nêu chủ thể tham gia vào giải tranh chấp thương mại 1A5 Nêu số kĩ việc giải tranh chấp thương mại 1B1 Phân tích chất việc giải tranh chấp thương mại so sánh với việc giải tranh chấp dân 1B2 Phân tích ưu, nhược điểm hình thức giải tranh chấp thương mại 1B3 Phân tích khác biệt trình tham gia giải tranh chấp thương mại chủ thể: thẩm phán, trọng tài viên, hoà giải 1C1 Bình luận vai trò chủ thể tham gia giải tranh chấp thương mại 1C2 Bình luận mối quan hệ giữa hình thức giải tranh chấp thương mại Kĩ giải tranh chấp thương lượng 2A1 Nêu nguyên tắc giải tranh chấp hình thức thương lượng 2A2 Nêu kĩ giai đoạn chuẩn bị thương lượng 2A3 Nêu kĩ trình đàm phán thương lượng giải tranh chấp 2A4 Nêu kĩ lập biên thương lượng 2A5 Nêu kĩ tư vấn thực biên thương lượng viên, luật sư 1B4 Phân tích ý nghĩa loại kĩ giải tranh chấp thương mại 2B1 Phân tích điểm khác biệt hình thức giải tranh thương lượng hình thức giải tranh chấp khác 2B2 Phân tích vai trò kĩ giai đoạn chuẩn bị thương lượng 2B3 Phân tích ưu nhược điểm phương thức đàm phán kĩ để thực phương án đàm phán “thắng- thắng” 2B4 Trình bày những điểm cần lưu ý trình soạn thảo biên thương lượng 2B5 Phân tích kĩ tư 2C1 Bình luận chất hình thức giải tranh chấp thương lượng vai trò kĩ việc giải tranh chấp thương lượng 2C2 Vận dụng kĩ để thực việc giải tranh chấp thương mại thương lượng tình cụ thể Kĩ giải tranh chấp thương mại hình thức hoà giải 3A1 Nêu nguyên tắc giải tranh chấp hoà giải 3A2 Nêu kĩ chuẩn bị hoà giải 3A3 Nêu kĩ hoà giải viên trình giải tranh chấp 3A4 Nêu kĩ sau kết thúc hoà giải Kĩ giải 4A1 Nêu nguyên tắc giải tranh chấp trọng tài thương mại 10 vấn thực biên thương lượng thành 3B1 Phân tích điểm khác biệt giữa nguyên tắc giải tranh chấp hoà giải giải tranh chấp thương lượng 3B2 Phân tích những kĩ cho bên tranh chấp trình phân tích vụ việc lựa chọn trọng tài viên 3B3 Phân tích kĩ chủ yếu hoà giải viên tiếp nhận việc giải tranh chấp thương mại 3B4 Phân tích những điểm cần lưu ý thực biên hoà giải bên tranh chấp 4B1 Phân tích những đặc trưng phương thức giải tranh chấp 3C1 Bình luận những nội dung chứng hành nghề hoà giải viên 3C2 Vận dụng kĩ hoà giải viên để thực việc giải tranh chấp thương mại 4C1 Bình luận những kĩ giải tranh Tổng 10 TC 10 TC giờ TC TC 8.2 Lịch trình chi tiết Tuần 1: Vấn đề 1, vấn đề Hình thức tổ chức dạy-học Lí thuyết Số TC Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị TC * Đọc: - Giáo trình kĩ tư vấn pháp luật, Học viện tư pháp, Phan Chí Hiếu Nguyễn Thị Hằng Nga (chủ biên), Nxb CAND, 2012 - Giáo trình luật tố tụng dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2011 - Giáo trình luật thương mại, tập 2, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2006 LVN TC Vấn đề Giới thiệu: - Khái niệm giải tranh chấp thương mại - Đặc điểm vai trò giải tranh chấp thương mại bối cảnh - Các chủ thể tham gia vào giải tranh chấp thương mại - Một số kĩ chủ thể tham gia giải tranh chấp thương mại - Trao đổi vấn đề liên quan đến hình thức giải tranh chấp thương - Giáo trình kĩ tư vấn pháp luật, Học viện tư pháp, Phan Chí Hiếu Nguyễn Thị Hằng Nga 17 Seminar 1 TC Tự NC TC 18 mại: thương lượng, (chủ biên), Nxb CAND, hoà giải, trọng tài 2012 thương mại, án - Các nhóm chia làm những nhóm nhỏ để trình bày hình thức giải tranh chấp Vấn đề * Đọc: - Thảo luận kĩ - Bộ luật tố tụng dân 2004 (sửa đổi năm 2011) giải tranh chấp - Luật trọng tài thương chủ thể: mại (2010) + Thẩm phán - Luật thương mại (2005) + Trọng tài viên - Giáo trình kĩ tư vấn + Hoà giải viên pháp luật, Học viện tư + Luật sư pháp, Phan Chí Hiếu - Khả áp dụng Nguyễn Thị Hằng Nga kĩ thực (chủ biên), Nxb CAND, tiễn 2012 - Thực hành số kĩ - Giáo trình luật tố tụng dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2011 - Ưu nhược điểm hình thức giải tranh chấp thương mại * Đọc: - Giáo trình luật thương mại (tập tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2006 - Luật thương mại giải tranh chấp thương mại, Nguyễn Thị Khế (chủ biên), Nxb Tài chính, Hà Nội, 2007 Vấn đề 2: * Đọc: - Thảo luận giai - Giáo trình kĩ tư vấn đoạn việc giải pháp luật, Học viện tư tranh chấp pháp, Phan Chí Hiếu thương lượng Nguyễn Thị Hằng Nga - Thảo luận kĩ (chủ biên), Nxb CAND, giai 2012 đoạn giải tranh chấp thương lượng Tư vấn- Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn P 104 - K Seminar TC Tuần - Vấn đề 2, vấn đề Hình thức tổ chức dạy-học Seminar Số TC Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị TC * Đọc: - Giáo trình kĩ tư vấn pháp luật, Học viện tư pháp, Phan Chí Hiếu Nguyễn Thị Hằng Nga (chủ biên), Nxb CAND, 2012 LVN Vấn đề 2: - Tình thực tiễn liên quan đến việc giải tranh chấp thương mại thương lượng - Thực hành kĩ giải tranh chấp thương mại thương lượng - Trao đổi kĩ tư vấn thực - Mỗi nhóm chia làm 02 nhóm nhỏ Nhóm 01 chuẩn 19 TC Lý thuyết TC Tự NC TC Seminar TC 20 thỏa thuận bị nội dung tư vấn thực biên trường hợp có thương lượng biên thương lượng thành Nhóm 02 chuẩn bị nội dung tư vấn thực trường hợp có biên thương lượng không thành Vấn đề 3: * Đọc: - Giới thiệu nguyên - Bộ luật tố tụng dân tắc giải tranh 2004 (sửa đổi năm 2011) chấp hoà giải - Luật Trọng tài thương mại - Giới thiệu kĩ (2010) chuẩn bị hoà giải - Luật thương mại (2005) - Giới thiệu kĩ - Giáo trình kĩ tư vấn hoà giải viên pháp luật, Học viện tư pháp, trình giải Phan Chí Hiếu Nguyễn tranh chấp Thị Hằng Nga (chủ biên), - Giới thiệu kĩ Nxb CAND, 2012 sau kết thúc hoà - Giáo trình luật tố tụng dân giải sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2011 Tự tìm hiểu - Tìm kiếm dự thảo nghiên cứu dự website Bộ tư pháp thảo Nghị định hoà (http://moj.gov.vn) giải thương mại trình soạn thảo Vấn đề * Đọc: - Thảo luận kĩ - Bộ luật tố tụng dân giải 2004 (sửa đổi năm 2011) tranh chấp hoà - Luật Trọng tài thương mại giải, làm rõ vai trò (2010) nhiệm vụ - Luật thương mại (2005) việc thực - Giáo trình kĩ tư vấn kĩ chủ pháp luật, Học viện tư pháp, thể tham gia hoà Phan Chí Hiếu Nguyễn giải: Thị Hằng Nga (chủ biên), + Hoà giải viên Nxb CAND, 2012 + Các bên tranh - Giáo trình luật tố tụng dân chấp sự, Trường Đại học Luật Hà + Tư vấn Nội, Nxb CAND, Hà Nội, bên tranh chấp 2011 Tư vấn- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Luật Thương mại Tuần - Vấn đề 3, vấn đề Hình thức tổ chức dạy-học Seminar Số TC Nội dung Vấn đề - Tình thực TC tiễn liên quan đến việc giải tranh chấp thương mại hoà giải - Thực hành kĩ hoà giải viên việc giải tranh chấp thương Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Bộ luật tố tụng dân 2004 (sửa đổi năm 2011) - Luật trọng tài thương mại (2010) - Luật thương mại (2005) - Giáo trình kĩ tư vấn pháp luật, Học viện tư pháp, Phan Chí Hiếu Nguyễn Thị Hằng Nga (chủ biên), 21 mại LVN Lý thuyết 22 Trao đổi việc hành nghề hoà giải TC viên thực kĩ lập biên bản, tư vấn thực biên hoà giải Vấn đề 4: Giới thiệu: TC - Các nguyên tắc giải tranh chấp trọng tài thương mại - Thủ tục giải tranh chấp trọng tài thương mại - Giới thiệu kĩ giai đoạn chuẩn bị giải tranh chấp trọng tài thương mại Nxb CAND, 2012 - Giáo trình luật tố tụng dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2011 - Nhóm chia làm 03 nhóm nhỏ để trình bày nội dung: hành nghề hoà giải viên; kĩ lập biên hoà giải; kĩ tư vấn thực biên hoà giải * Đọc: - Luật trọng tài thương mại (2010) - Nghị định Chính phủ số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật trọng tài thương mại - Luật thương mại (2005) - Giáo trình luật thương mại, tập 2, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2006 - Pháp luật trọng tài thương mại, Đỗ Văn Đại, Nxb Chính trị-Quốc gia, 2011 Tự NC - Nghiên cứu lại nguyên tắc giải TC tranh chấp trọng tài thương mại - So sánh việc giải tranh chấp trọng tài thương mại với hình giải tranh chấp thương mại thương lượng hoà giải Lý thuyết 2 Vấn đề 4: Giới thiệu: TC - Các kĩ tham gia giải tranh trọng tài thương mại + Kĩ soạn thảo đơn kiên, tự bảo vệ, đọc phân tích hồ sơ vụ việc luật sư bên tranh chấp + Kĩ tham gia Hội đồng trọng tài: Trọng tài viên, luật * Đọc: - Giáo trình luật thương mại, tập 2, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2006 - Luật thương mại giải tranh chấp thương mại, Nguyễn Thị Khế (chủ biên), Nxb Tài chính, Hà Nội, 2007 - Pháp luật trọng tài thương mại, Đỗ Văn Đại, Nxb Chính trị-Quốc gia, 2011 * Đọc: - Luật trọng tài thương mại (2010) - Nghị định Chính phủ số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật trọng tài thương mại - Luật thương mại (2005) - Giáo trình luật thương mại, tập 2, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2006 - Công nhận thi hành 23 sư, bên tranh định trọng tài chấp thương mại Việt Nam, - Kĩ sau phiên Nguyễn Trung Tín, Nxb Tư họp giải tranh pháp, 2005 chấp Hội đồng trọng tài Tư vấn- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn P 104 - K Tuần - Vấn đề Hình thức tổ chức dạy-học Seminar 24 Số TC Nội dung Vấn đề 4: - Thảo luận kĩ TC chủ thể tham gia giải tranh chấp thương mại trọng tài + Trọng tài viên + Luật sư + Các bên tranh chấp Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Luật trọng tài thương mại (2010) - Nghị định Chính phủ số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật trọng tài thương mại - Luật thương mại (2005) - Giáo trình luật thương mại, tập 2, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2006 - , Pháp luật trọng tài LVN Seminar Tự NC - Trao đổi thủ tục thành lập hội đồng trọng tài vụ việc, hội đồng trọng tài quy chế Vấn đề 4: - Tình thực TC tiễn liên quan đến việc giải tranh chấp thương mại trọng tài - Thực hành kĩ soạn thảo kiểm tra hiệu lực thỏa thuận trọng tài - Tìm hiểu vụ thương mại, Đỗ Văn Đại, Nxb Chính trị-Quốc gia, 2011 - Nhóm chia thành 02 nhóm nhỏ đó: nhóm thứ chuẩn bị thủ tục thành lập hội đồng trọng tài vụ việc, nhóm thứ hai chuẩn bị thủ tục thành lập hội đồng trọng tài quy chế Đọc: - Luật trọng tài thương mại (2010) - Nghị định Chính phủ số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật trọng tài thương mại - Luật thương mại (2005) - Giáo trình luật thương mại, tập 2, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2006 - Công nhận thi hành định trọng tài thương mại Việt Nam, Nguyễn Trung Tín, Nxb Tư pháp, 2005 Đọc: 25 việc thực tiễn giải TC tranh chấp thương mại trọng tài - Chuẩn bị kĩ để tham gia vào phiên giải tranh chấp Hội đồng trọng tài giả định Seminar Vấn đề 4: - Thực hành phiên TC họp giải tranh chấp Hội đồng trọng tài giả định - Các nhóm chia giữ vị trí: trọng tài viên, luật sư để tham gia phiên họp giải tranh chấp - Rút kinh nghiệm kĩ tham gia Tư vấn- Nội dung: Giải đáp, tư vấn - Luật trọng tài thương mại (2010) - Nghị định Chính phủ số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật trọng tài thương mại Đọc: - Pháp luật trọng tài thương mại, Đỗ Văn Đại, Nxb Chính trị-Quốc gia, 2011 - Công nhận thi hành định trọng tài thương mại Việt Nam, Nguyễn Trung Tín, Nxb Tư pháp, 2005 - Các nhóm chuẩn bị người tham gia về nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật thương mại Tuần - Vấn đề Hình thức tổ 26 Số Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị chức dạyhọc Lí thuyết Tự NC TC - Giới thiệu nguyên tắc giải tranh TC chấp thương mại án - Giới thiệu nội dung kĩ chuẩn bị giải tranh chấp án - Giới thiệu nội dung kĩ tư vấn, trợ giúp bên tranh chấp tham gia hoà giải theo thủ tục án - Giới thiệu nội dung kĩ tranh tụng phiên - Giới thiệu nội dung kĩ đánh giá hiệu lực tính có án * KTĐG: Nộp BT lớn Tìm hiểu quy định pháp luật tố tụng dân - Giáo trình kĩ tư vấn pháp luật, Học viện tư pháp, Phan Chí Hiếu Nguyễn Thị Hằng Nga (chủ biên), Nxb CAND, 2012 - Giáo trình kĩ giải vụ việc dân sự, Học viện tư pháp, Nxb Tư pháp, 2011 - Tài liệu tập huấn giải tranh chấp thương mại, Toà án nhân dân tối cao, Nxb Chính trị-Quốc gia - Bộ luật tố tụng dân văn hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân năm 2004 Bộ luật tố tụng dân sửa đổi, bổ sung năm 2011 27 Semina r1 LVN Semina r2 28 TC - Vận dụng quy định pháp luật nội dung kĩ giới thiệu để xác định thẩm quyền án, soạn thảo đơn khởi kiện, soạn thảo hồ sơ tình cụ thể - Giáo trình kĩ tư vấn pháp luật, Học viện tư pháp, Phan Chí Hiếu Nguyễn Thị Hằng Nga (chủ biên), Nxb CAND, 2012 - Giáo trình kĩ giải vụ việc dân sự, Học viện tư pháp, Nxb Tư pháp, 2011 - Tài liệu tập huấn giải tranh chấp thương mại, Toà án nhân dân tối cao, Nxb Chính trị- Quốc gia; - Bộ luật tố tụng dân văn hướng dẫn thi hành - Các tình huống, - Tổng hợp tình giáo kiện thuộc vấn đề viên đưa lớp TC - Đề xuất câu hỏi - Rà soát lại cách thức triển cần giáo viên giúp khai hoạt động tư vấn đỡ giải - Ghi chép câu hỏi cho buổi học - Thực hành kĩ tư vấn, trợ giúp TC bên tranh chấp tham gia hoà giải theo thủ tục án - Thực hành kĩ tranh tụng phiên - Thực hành kĩ đánh giá hiệu lực - Giáo trình kĩ tư vấn pháp luật, Học viện tư pháp, Phan Chí Hiếu Nguyễn Thị Hằng Nga (chủ biên), Nxb CAND, 2012 - Học viện tư pháp, Giáo trình kĩ giải vụ việc dân sự, Nxb Tư pháp, 2011 - Tài liệu tập huấn giải tính có án - Làm BT cá nhân lớp Tư vấn KTĐG tranh chấp thương mại, Toà án nhân dân tối cao, Nxb Chính trị-Quốc gia; - Bộ luật tố tụng dân văn hướng dẫn thi hành Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ sáu Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật thương mại - Nộp BT lớn buổi học 13 - Làm BT kiểm tra lớn buổi học 15 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC - Theo quy chế đào tạo hành - Các BT giống phần toàn (trừ trường hợp rõ nguồn trích dẫn) bị trừ điểm theo quy chế 10 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 10.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện - Minh chứng tham gia seminar, LVN (biên LVN ) - Trắc nghiệm, BT 10.2 Đánh giá định kì Hình thức Tỉ lệ BT cá nhân 15% BT lớn 15% Thi kết thúc học phần 70% 10.3 Tiêu chí đánh giá  Hình thức - BT cá nhân : Làm lớp, nội dung hình thức theo yêu cầu Bộ môn 29 - BT lớn: Đánh máy tối đa trang A4, dãn dòng 1,5 line, cỡ chữ 14  Nội dung - BT chọn danh mục BT Bộ môn công bố sở đề xuất sinh viên Trưởng môn đồng ý - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí điểm + Phân tích logic, thẳng vào vấn đề điểm + Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn điểm + Ngôn ngữ sáng, trình bày đẹp điểm Tổng: 10 điểm  Thi kết thúc học phần - Hình thức: Thi viết - Nội dung: 05 vấn đề đề cương môn học - Yêu cầu: Đạt 59 mục tiêu nhận thức thể mục Đề cương - Tiêu chí đánh giá: Theo đáp án chi tiết Bộ môn 30 MỤC LỤC Trang THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC 4 MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC .6 MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC 12 HỌC LIỆU 13 HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 16 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC .29 10 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 29 31 ... vấn đề NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Khái quát kĩ giải tranh chấp thương mại 1.1 Khái quát giải tranh chấp thương mại vai trò giải tranh chấp thương mại 1.1.1 Khái niệm giải tranh chấp thương. .. Vấn đề Khái quát kĩ giải tranh chấp thương mại Bậc Bậc Bậc 1A1 Nêu khái niệm giải tranh chấp thương mại 1A2 Nêu đặc điểm vai trò việc giải tranh chấp thương mại 1A3 Nêu 04 hình thức giải tranh chấp. .. chấp thương mại 1A4 Nêu chủ thể tham gia vào giải tranh chấp thương mại 1A5 Nêu số kĩ việc giải tranh chấp thương mại 1B1 Phân tích chất việc giải tranh chấp thương mại so sánh với việc giải tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn học kỹ năng giải quyết các tranh chấp thương mại , đề cương môn học kỹ năng giải quyết các tranh chấp thương mại , đề cương môn học kỹ năng giải quyết các tranh chấp thương mại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay