Đề cương môn học công pháp quốc tế

29 59 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT QUỐC TẾ BỘ MÔN CÔNG PHÁP QUỐC TẾ HÀ NỘI - 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT CAND CTQG ĐHQG GV Bài tập Công an nhân dân Chính trị quốc gia Đại học quốc gia Giảng viên GVC KTĐG LVN MT TNC Nxb TC Giảng viên Kiểm tra đánh giá Làm việc nhóm Mục tiêu Tự nghiên cứu Nhà xuất Tín TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT QUỐC TẾ BỘ MÔN CÔNG PHÁP QUỐC TẾ Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân Luật thương mại quốc tế Công pháp quốc tế 02 Bắt buộc THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN TS Chu Mạnh Hùng - GV, Phó Hiệu trưởng Email: chumanhhung2007@yahoo.com TS Nguyễn Thị Kim Ngân - GVC, Phó Chủ nhiệm khoa Email: nguyenkimngan_luat@yahoo.com TS Hoàng Ly Anh - GV, Phó Trưởng phòng quản lý khoa học Email: lyanhqt@gmail.com TS Nguyễn Toàn Thắng - GV-Phó Viện trưởng Viện Luật So sánh Email: ngthang@hlu.edu.vn PGS.TS Nguyễn Thị Thuận - GVC Email: thuan602005@yahoo.com ThS Nguyễn Thị Hồng Yến - GV, Phó Phụ trách môn Email: hongyennguyen.hlu@gmail.com ThS Lê Thị Anh Đào - GV Email: anhdao782003@yahoo.com ThS Mạc Thị Hoài Thương - GV Email: hoaithuong@hlu.edu.vn ThS Phạm Hồng Hạnh - GV Email: hanh170286@gmail.com 10 ThS Hà Thanh Hoà - GV Email: thanhhoa30486@gmail.com 11 ThS Đỗ Quí Hoàng - GV Email: doquihoanghlu@gmail.com 12 ThS Trần Thị Thu Thủy - GV Email: thuthuytran65.hlu@gmail.com 13 ThS Phạm Thị Bắc Hà - GV Email: phambacha0205@gmail.com 14 ThS Lã Minh Trang- GV Email: laminhtrang@gmail.com Văn phòng Bộ môn công pháp quốc tế Phòng 310 nhà A tầng 3, Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, Đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.38352631 E-mail: congphapquocte.hlu@gmail.com Giờ làm việc: 8h00 - 16h30 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày lễ) TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Công pháp quốc tế (luật quốc tế) môn khoa học pháp lí chuyên ngành, cung cấp kiến thức lí luận hệ thống pháp luật quốc tế Bên cạnh đó, môn học mang đến cho sinh viên kiến thức ngành, chế định vấn đề pháp lí cụ thể hệ thống pháp luật quốc tế luật điều ước quốc tế, giải tranh chấp quốc tế NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Khái niệm, lịch sử hình thành phát triển luật quốc tế 1.1 Khái niệm luật quốc tế 1.1.1 Định nghĩa luật quốc tế 1.1.2 Đặc điểm luật quốc tế 1.2 Lịch sử hình thành phát triển luật quốc tế 1.2.1 Luật quốc tế cổ đại 1.2.2 Luật quốc tế trung đại 1.2.3 Luật quốc tế cận đại 1.2.4 Luật quốc tế đại 1.3 Mối quan hệ luật quốc tế luật quốc gia 1.3.1 Cơ sở mối quan hệ 1.3.2 Tính chất nội dung mối quan hệ Vấn đề Nguồn luật quốc tế 2.1 Khái niệm nguồn luật quốc tế 2.1.1 Định nghĩa 2.1.2 Cơ sở xác định 2.1.3 Phân loại 2.2 Điều ước quốc tế 2.2.1 Định nghĩa điều ước quốc tế 2.2.2 Đặc điểm điều ước quốc tế 2.2.3 Phân loại điều ước quốc tế 2.3 Tập quán quốc tế 2.3.1 Khái niệm tập quán quốc tế 2.3.2 Cách thức hình thành tập quán quốc tế 2.4 Các nguồn bổ trợ luật quốc tế 2.4.1 Nguyên tắc pháp luật chung 2.4.2 Phán quan tài phán quốc tế 2.4.3 Nghị tổ chức quốc tế liên phủ 2.4.4 Học thuyết luật gia tiếng 2.4.5 Hành vi pháp lí đơn phương 2.5 Mối quan hệ loại nguồn luật quốc tế 2.5.1 Mối quan hệ điều ước quốc tế tập quán quốc tế 2.5.2 Mối quan hệ điều ước quốc tế, tập quán quốc tế nguồn bổ trợ Vấn đề Các nguyên tắc luật quốc tế 3.1 Khái niệm nguyên tắc 3.1.1 Định nghĩa 3.1.2 Đặc điểm 3.2 Các nguyên tắc truyền thống 3.2.1 Nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia 3.2.2 Nguyên tắc Pacta-sunt-servanda 3.3 Các nguyên tắc hình thành giai đoạn luật quốc tế đại 3.3.1 Nguyên tắc cấm dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực 3.3.2 Nguyên tắc giải hoà bình tranh chấp quốc tế 3.3.3 Nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội quốc gia 3.3.4 Nguyên tắc dân tộc tự 3.3.5 Nguyên tắc quốc gia có nghĩa vụ hợp tác Vấn đề Kí kết thực điều ước quốc tế 4.1 Kí kết điều ước quốc tế 4.1.1 Thẩm quyền kí kết điều ước quốc tế 4.1.2 Trình tự kí kết điều ước quốc tế 4.2 Hiệu lực điều ước quốc tế 4.2.1 Điều kiện có hiệu lực điều ước quốc tế 4.2.2 Hiệu lực điều ước quốc tế theo không gian thời gian 4.2.3 Hiệu lực điều ước quốc tế bên thứ ba 4.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu lực điều ước quốc tế 4.3 Thực điều ước quốc tế 4.3.1 Trật tự áp dụng điều ước quốc tế 4.3.2 Thực điều ước quốc tế lãnh thổ quốc gia Vấn đề Giải tranh chấp quốc tế 5.1 Khái niệm tranh chấp quốc tế 5.1.1 Định nghĩa 5.1.2 Đặc điểm 5.1.3 Phân loại 5.2 Các biện pháp hoà bình giải tranh chấp quốc tế 5.2.1 Đàm phán trực tiếp 5.2.2 Thông qua bên thứ ba 5.2.3 Thông qua tổ chức quốc tế 5.2.4 Thông qua quan tài phán quốc tế MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 4.1 Mục tiêu nhận thức  Về kiến thức - Nắm khái niệm, đặc điểm, lịch sử phát triển luật quốc tế; - Nắm sở, tính chất nội dung mối quan hệ luật quốc tế luật quốc gia; - Nắm định nghĩa, sở xác định mối quan hệ loại nguồn luật quốc tế; - Trình bày nội dung thực tiễn thực nguyên tắc luật quốc tế; - Nắm thẩm quyền, trình tự kí kết, hiệu lực vấn đề thực điều ước quốc tế; - Trình bày khái niệm, nguyên tắc, biện pháp giải hòa bình tranh chấp quốc tế vận dụng vào số tình pháp lí cụ thể; - Hiểu thực tiễn hoạt động số quan tài phán quốc tế như: Toà án công lí quốc tế, Toà án luật biển  Về kĩ - Hình thành phát triển kĩ tổng hợp, so sánh, phân tích, đánh giá xây dựng lập luận để giải tình cụ thể luật quốc tế; - Thành thạo lực thu thập, xử lí thông tin, sử dụng phương tiện truy cập thông tin tư liệu điện tử quốc tế  Về thái độ - Hình thành chủ động bổ sung, củng cố nâng cao trình độ nhận thức vấn đề quốc tế bối cảnh hội nhập; - Chủ động vận dụng kiến thức học phân tích giải - vấn đề hội nhập Việt Nam; Hình thành tính tự tin, lĩnh cho sinh viên 4.2 Các mục tiêu khác - Phát triển kĩ cộng tác, LVN; - Phát triển kĩ tư sáng tạo, khám phá tìm tòi; - Trau dồi, phát triển lực đánh giá tự đánh giá; - Phát triển kĩ bình luận, diễn đạt, thuyết trình trước công chúng; - Phát triển kĩ lập kế hoạch, tổ chức, quản lí, điều khiển, theo dõi, kiểm tra hoạt động, LVN, lập mục tiêu, phân tích chương trình MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT MT VĐ Khái niệm, lịch sử hình thành phát triển luật quốc tế Bậc Bậc Bậc 1A1 Nêu định nghĩa đặc điểm luật quốc tế 1A2 Nêu yếu tố cấu thành thuộc tính trị pháp lí quốc gia - chủ thể luật quốc tế 1A3 Nêu lịch sử hình thành giai đoạn phát triển luật quốc tế 1A4 Trình bày học thuyết 1B1 Phân tích đặc điểm luật quốc tế 1B2 Phân tích vấn đề chủ quyền quốc gia yếu tố dân cư lãnh thổ 1B3 Phân tích quyền chủ thể luật quốc tế quốc gia so sánh với quyền chủ 1C1 Bình luận khác biệt luật quốc tế luật quốc gia 1C2 Đánh giá vai trò quốc gia hệ thống pháp luật quốc tế 1C3 Căn vào mức độ gia tăng số lượng tính chất quan hệ quốc tế, mối quan hệ luật quốc tế luật quốc gia 1A5 Nêu sở, tính chất nội dung mối quan hệ luật quốc tế luật quốc gia thể khác luật quốc tế 1B4 Phân tích để thấy phát triển vượt bậc luật quốc tế đại so với luật quốc tế giai đoạn trước 1B5 Phân tích sở, tính chất nội dung mối quan hệ luật quốc tế luật quốc gia đưa dự báo xu hướng phát triển tương lai luật quốc tế 1C4 Đánh giá tác động luật quốc tế trình hoàn thiện phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam Nguồn luật quốc tế 10 2A1 Nêu định nghĩa, sở xác định phân loại nguồn luật quốc tế 2A2 Nêu định nghĩa, đặc điểm phân loại điều ước quốc tế 2A3 Nêu định nghĩa, yếu tố cấu thành tập quán quốc tế 2A4 Nêu nội dung mối quan hệ điều ước quốc tế tập quán quốc tế 2A5 Nêu phương tiện bổ trợ nguồn luật quốc tế 2A6 Nêu nội dung mối quan hệ nguồn phương tiện bổ trợ luật quốc tế 2B1 Phân tích sở thực tiễn pháp lí xác định nguồn luật quốc tế 2B2.So sánh hệ thống nguồn luật quốc tế luật quốc gia 2B3 Phân tích đặc điểm điều ước quốc tế phân biệt điều ước quốc tế hình thức thoả thuận quốc tế khác (các thoả thuận quốc tế điều chỉnh Pháp lệnh kí kết thực thoả thuận quốc tế số 33 ngày 20/4/2007, tuyên bố trị hợp đồng có yếu tố nước ngoài) 2B4 Phân tích cách 2C1 Bình luận vai trò điều ước quốc tế trình điều chỉnh quan hệ quốc tế 2C2 Đưa quan điểm cá nhân vai trò tập quán quốc tế trình điều chỉnh quan hệ quốc tế 2C3 Đánh giá xu hướng phát triển điều ước quốc tế tập quán quốc tế 2C4 Đánh giá vai trò phương tiện bổ trợ nguồn xu hội nhập phân loại trọng tài 5B4 So sánh luật quốc tế quốc tế điểm giống khác mô hình Toà án công lí quốc tế Toà án luật biển 5B5 Phân tích điểm khác biệt chế giải tranh chấp án quốc tế trọng tài quốc tế TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC Bậc Bậc Bậc Bậc Tổng Vấn đề 5 14 Vấn đề 6 16 Vấn đề 3 3 Vấn đề 7 20 Vấn đề 5 13 Tổng 26 26 20 72 Vấn đề HỌC LIỆU A GIÁO TRÌNH Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật quốc tế, Nxb CAND, Hà Nội, 2015 TS Nguyễn Thị Kim Ngân, TS Chu 15 Mạnh Hùng (đồng chủ biên), Giáo trình Luật quốc tế (dùng trường đại học chuyên ngành luật ngoại giao), Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2012 B TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUỘC * Sách Bộ ngoại giao, Các tổ chức quốc tế Việt Nam, Nxb CTQG, Hà Nội, 2005 Các văn công pháp quốc tế văn pháp luật Việt Nam có liên quan, Nxb CTQG, Hà Nội, 2006 Lê Mai Anh & Trần Văn Thắng, Luật quốc tế - Lí luận thực tiễn, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2001 Lê Mai Anh, Luật biển quốc tế đại, Nxb Lao động, Hà Nội, 2005 Nguyễn Thao, Toà án công lí quốc tế, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000 * Bài tạp chí Hồng Đặc san “Kỉ niệm 60 năm thành lập Liên hợp quốc”, Tạp chí luật học, 2005 Chuyên đề “Kỉ niệm 40 năm thành lập Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á - ASEAN, Tạp chí luật học, số 9/2007 Chuyên đề “Hiến chương ASEAN”, Tạp chí luật học, số 9/2008 Đặc san “Luật biển”, Tạp chí luật học, số 11/2013 * Đề tài khoa học, kỉ yếu hội thảo Các vấn đề pháp lí Công ước Viên năm 1969 luật điều ước quốc tế kí kết quốc gia việc thực Công ước Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, Hà Nội, 2003 Hội đồng bảo an Liên hợp quốc Việt Nam với tư cách ủy viên không thường trực nhiệm kì 2008 - 2009, Kỉ yếu hội thảo khoa 16 học, Hà Nội, 2008 Những vấn đề pháp lý thực tiễn hoạt động bảo hộ công dân luật quốc tế, Kỉ yếu hội thảo khoa học, Hà Nội, 2016 Những vấn đề pháp lý thực tiễn Vùng nhận diện phòng không luật quốc tế, Kỉ yếu hội thảo khoa học, Hà Nội, 2017 Vấn đề phân định biển luật quốc tế thực tiễn phân định biển Việt Nam với nước khu vực, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, Hà Nội, 2012 Trường Đại học Luật Hà Nội, Chức bảo vệ Luật quốc tếNhững vấn đề pháp lý thực tiễn, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, Hà Nội, 2016 * Điều ước quốc tế văn quy phạm pháp luật Công ước Liên hợp quốc năm 1982 luật biển Công ước Viên năm 1969 luật điều ước quốc tế ký kết quốc gia Hiến chương Liên hợp quốc Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 Luật điều ước quốc tế năm 2016 Luật biên giới năm 2003 Pháp lệnh kí kết thực thoả thuận quốc tế năm 2007 Tuyên bố Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 1970 nguyên tắc điều chỉnh quan hệ hợp tác quốc gia B TÀI LIỆU THAM KHẢO TỰ CHỌN * Sách, đề tài khoa học, kỉ yếu hội thảo Bộ ngoại giao, Tổ chức thương mại giới, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000 Các vấn đề pháp lí tổ chức hoạt động WTO vấn đề gia nhập Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, Hà Nội, 2001 Chuyên đề “Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008”, Tạp chí luật học, số 6/2009 Đinh Quý Độ, Vấn đề cải tổ Liên hợp quốc bối cảnh quốc tế 17 nay, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2007 Học viện quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Hà Nội, 2007 Nguyễn Thị Thuận, Luật hình quốc tế, Nxb CAND, Hà Nội, 2007 Tự hoá thương mại ASEAN, APEC, WTO thực tiễn hội nhập Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, Hà Nội, 2009 Trung tâm luật biển hàng hải quốc tế - Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Toà hình quốc tế việc gia nhập Việt Nam, Kỉ yếu hội thảo khoa học, 2007 Ủy ban quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế, Tìm hiểu Tổ chức thương mại giới, Hà Nội, 2006 10 Malcolm D Evans, International Law, Oxford University Press, New York, 2006 11 Akehurst’s, Modern Introduction to International Law, Peter Malanczuk, Routledge, 1997 12 Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford University Press, New York, 1998 13 I.A Shearer, Starke’s International Law, Butterworths, 1994 14 Malcolm N.Shaw, International Law, A Grotius Publication, Cambridge University Press, 1997 15 Oxford University, A Dictionary of Law, Oxford University Press, New York, 1994 16 Dominique Carreau, Droit international public, Paris, Pedone, 2004 17 Dominique Carreau & Patrick Juillard, Droit international économique, Paris, Dalloz, 2005 18 Jean Combacau, Droit international public, Paris, Montchrestien, 2001 19 Nguyen Quoc Dinh, Droit international public, Paris, LGDJ, 2002 20 Jean Salmon, Manuel de droit diplomatique, Bruxelles, Bruylant, 1996 * 18 Website http://www.un.org http://www.wto.org http://www.aseansec.org http://www.icj-cij.org http://www.interpol.int http://www.icc-cpi.int http://www.pca-cpa.org http://www.itlos.org/ http://www.un.org/Depts/los/index.htm 10 http://www.un.org/law/riaa/ 11 http://www.mofa.gov.vn 12 http://www.mot.gov.vn 13 http://www.moj.gov.vn 14 http://www.nciec.gov.vn HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 8.1 Lịch trình chung Tuần VĐ Hình thức tổ chức dạy-học Lí thuyết Seminar LVN Tự NC KTĐG Nhận BT nhóm BT lớn 1 2 2 2 3 2 4 2 Nộp BT nhóm 5 2 Thuyết trình BT nhóm nộp BT lớn 10 tiết 20 tiết 10 tiết 10 tiết 10 TC 10 TC TC Tổng cộng TC 30 TC 8.2 Lịch trình chi tiết Tuần 1: Vấn đề Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 19 Lí thuyết - Định nghĩa luật quốc TC tế - Đặc điểm đối tượng điều chỉnh - Đặc điểm chủ thể luật quốc tế: + Quốc gia: Các yếu tố cấu thành, thuộc tính trị pháp lí quyền chủ thể luật quốc tế quốc gia + Các chủ thể khác : Tổ chức quốc tế liên phủ, dân tộc đấu tranh giành quyền tự quyết, chủ thể đặc biệt - Đặc điểm hình thành nguyên tắc, quy phạm luật quốc tế - Đặc điểm chế cưỡng chế - Mối quan hệ luật quốc tế luật quốc gia * Đọc: - Giáo trình luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2015, tr - 20; tr 34 - 38; tr 57 - 82 - Chương Luật quốc tế - Lí luận thực tiễn, Lê Mai Anh & Trần Văn Thắng, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2001 - Giáo trình luật quốc tế, Nguyễn Thị Kim Ngân & Chu Mạnh Hùng, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2010 Serminar - Thảo luận nội dung TC thuộc vấn đề Sinh viên nghiên cứu tài Serminar - Thảo luận nội dung liệu chuẩn bị nội TC thuộc vấn đề dung thảo luận * Nhận BT nhóm BT lớn học kỳ 20 TNC LVN Tư vấn Các nhóm tự tìm hiểu thảo luận về: TC - Lịch sử hình thành phát triển luật quốc tế; - Các tổ chức quốc tế: WTO, UN TC Sinh viên làm việc nhóm phân công nhiệm vụ thực nội dung BT nhóm số - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn công pháp quốc tế (Nhà A, tầng 3, phòng 310) KTĐG Mức độ tham gia làm việc nhóm tự nghiên cứu Tuần 2: Vấn đề Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lí thuyết Nội dung - Định nghĩa, sở xác TC định nguồn luật quốc tế - Định nghĩa, đặc điểm phân loại điều ước quốc tế - Định nghĩa, cách thức hình thành tập quán quốc tế - Mối quan hệ điều ước quốc tế tập quán quốc tế - Các loại nguồn bổ trợ Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2015, tr 25 - 32; tr 87-90 - Chương Luật quốc tế - Lí luận thực tiễn, Lê Mai Anh & Trần Văn Thắng, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2001 - Giáo trình luật quốc tế, Nguyễn Thị Kim Ngân 21 mối quan hệ điều & Chu Mạnh Hùng, Nxb ước quốc tế, tập quán Giáo dục, Hà Nội, 2010 quốc tế với nguồn bổ trợ - Quy chế Toà án công lí quốc tế Liên hợp quốc Seminar TC Seminar TC - Thảo luận nội dung thuộc vấn đề Sinh viên nghiên cứu tài - Thảo luận nội dung liệu chuẩn bị nội thuộc vấn đề dung thảo luận TNC - Sinh viên nghiên cứu Chương II Giáo trình TC - Đọc tài liệu tham khảo LVN Sinh viên làm việc nhóm phân công nhiệm vụ thực TC nội dung BT nhóm số Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn công pháp quốc tế (Nhà A, tầng 3, phòng 310) KTĐG Mức độ tham gia seminar Tuần 3: Vấn đề Hình thức tổ chức dạy-học Lí thuyết 22 Số TC Nội dung - Định nghĩa đặc điểm TC nguyên tắc luật quốc tế - Nội dung nguyên tắc luật quốc tế Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Chương II Giáo trình luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2015, tr 39 - 56 - Chương Luật quốc tế - Lí luận thực tiễn, Lê Mai Anh & Trần Văn Thắng, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2001 - Giáo trình luật quốc tế, Nguyễn Thị Kim Ngân & Chu Mạnh Hùng, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2010 - Hiến chương Liên hợp quốc Tuyên bố năm 1970 nguyên tắc điều chỉnh quan hệ hợp tác quốc gia Seminar 1 - Thảo luận nội dung TC thuộc vấn đề Seminar - Thảo luận nội dung TC thuộc vấn đề Đọc tài liệu giới thiệu lí thuyết TNC Thực thi tuân thủ TC nguyên tắc thực tiễn quan hệ quốc tế Đọc tài liệu giới thiệu lí thuyết Đọc tài liệu giới thiệu lí thuyết Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn công pháp quốc tế (Nhà A, tầng 3, phòng 310) KTĐG Mức độ tham gia làm việc nhóm thuyết trình 23 Tuần 4: Vấn đề Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lí thuyết Nội dung - Kí kết điều ước quốc tế TC - Hiệu lực điều ước quốc tế - Thực điều ước quốc tế Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2015, tr 25 - 28; tr 90 - 108 - Chương 2, Luật quốc tế - Lí luận thực tiễn, Lê Mai Anh & Trần Văn Thắng, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2001 - Giáo trình luật quốc tế, Nguyễn Thị Kim Ngân & Chu Mạnh Hùng, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2010 - Công ước Viên năm 1969 luật điều ước quốc tế kí kết quốc gia (Phần II, tiết Phần III Phần V) - Luật điều ước quốc tế năm 2016 Việt Nam Seminar - Thảo luận nội dung TC thuộc vấn đề Sinh viên nghiên cứu tài Seminar - Thảo luận nội dung liệu chuẩn bị nội dung TC thuộc vấn đề thảo luận 24 - Nộp BT nhóm TNC - Viện dẫn, áp dụng Đọc tài liệu giới TC điều ước quốc tế thiệu lí thuyết Việt Nam - Vị trí điều ước quốc tế hệ thống pháp luật Việt Nam LVN Thảo luận nội dung liên quan đến BT nhóm số TC nội dung tự nghiên cứu Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn công pháp quốc tế (Nhà A, tầng 3, phòng 310) KTĐG Mức độ tham gia seminar Tuần 5: Vấn đề Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Nội dung Lí - Định nghĩa, đặc điểm thuyết TC phân loại tranh chấp quốc tế - Các biện pháp giải tranh chấp quốc tế: đàm phán, thông qua bên thứ ba thông qua tổ chức quốc tế - Định nghĩa, đặc điểm phân loại quan tài phán quốc tế Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2015, tr 393 - 438 - Giáo trình luật quốc tế, Nguyễn Thị Kim Ngân & Chu Mạnh Hùng, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2010 - Hiến chương Liên hợp quốc (trong Các 25 văn công pháp quốc tế văn pháp luật Việt Nam có liên quan, Nxb CTQG, Hà Nội, 2006) LVN Thảo luận vấn đề theo nhóm chuẩn bị cho buổi TC thuyết trình Seminar Thuyết trình BT nhóm TC Thảo luận nội dung chương trình học Seminar - Thuyết trình BT nhóm TC - Thảo luận nội dung chương trình học - Nộp BT lớn TNC - So sánh Toà án công lí - Đọc tài liệu giới quốc tế Toà án luật thiệu lí thuyết TC biển - So sánh án quốc tế trọng tài quốc tế Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn công pháp quốc tế (Nhà A, tầng 3, phòng 310) KTĐG Mức độ tham gia làm việc nhóm thuyết trình CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC - Theo quy chế đào tạo hành; - BT có số trang vượt yêu cầu bị trừ 30% số điểm - BT giống đến 50% trừ 1/2 số điểm; - BT giống 50% bị điểm không; - Những sinh viên không nhận BT, không nộp nộp chậm 26 quy định bị điểm 10 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 10.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện - Minh chứng tham gia seminar, LVN - Trắc nghiệm, BT 10.2 Đánh giá định kì Hình thức 10.3 Tỉ lệ BT nhóm 15% BT lớn 15% Thi kết thúc học phần 70% Tiêu chí đánh giá  Yêu cầu chung BT BT trình bày khổ giấy A4; cỡ chữ: 14; font: Times New Roman VnTime; kích thước lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2.5cm, 2.5cm, 3.5cm, 2cm; dãn dòng 1.5 lines  - BT nhóm Hình thức: Bài luận từ - trang A4 Nội dung: Bộ BT cụ thể Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí, khả thi + Phân tích logic, thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế + Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn + Ngôn ngữ sáng, trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ Tổng: điểm điểm điểm điểm 10 điểm  BT lớn - Hình thức: Bài luận BT tình - trang A4 - Nội dung: Bộ BT cụ thể 27 -  - 28 Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí + Phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực tế + Sử dụng tài liệu tham khảo phong phú + Ngôn ngữ sáng, trích dẫn quy định + Sáng tạo cách trình bày Tổng: điểm điểm điểm điểm điểm 10 điểm Thi kết thúc học phần Hình thức: Thi viết Nội dung: Các vấn đề nghiên cứu Đề thi bao gồm loại câu tự luận loại câu bán trắc nghiệm (có giải thích đúng, sai) thời gian 90 phút Tiêu chí đánh giá: + Trả lời rõ ràng sâu sắc câu hỏi tự luận: điểm + Trả lời rõ ràng xác câu hỏi trắc nghiệm: điểm Tổng: 10 điểm MỤC LỤC 10 Thông tin giảng viên Tóm tắt nội dung môn học Nội dung chi tiết môn học Mục tiêu chung môn học Mục tiêu nhận thức chi tiết Tổng hợp mục tiêu nhận thức Học liệu Hình thức tổ chức dạy-học Chính sách môn học Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá Trang 4 14 15 18 25 26 29 ... HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT QUỐC TẾ BỘ MÔN CÔNG PHÁP QUỐC TẾ Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân Luật thương mại quốc tế Công pháp quốc tế 02 Bắt buộc THÔNG... ngày lễ) TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Công pháp quốc tế (luật quốc tế) môn khoa học pháp lí chuyên ngành, cung cấp kiến thức lí luận hệ thống pháp luật quốc tế Bên cạnh đó, môn học mang đến cho sinh... định vấn đề pháp lí cụ thể hệ thống pháp luật quốc tế luật điều ước quốc tế, giải tranh chấp quốc tế NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Khái niệm, lịch sử hình thành phát triển luật quốc tế 1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương môn học công pháp quốc tế , Đề cương môn học công pháp quốc tế , Đề cương môn học công pháp quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay