đề cương môn học kĩ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động

30 19 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ BỘ MÔN LUẬT LAO ĐỘNG ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KĨ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG HÀ NỘI - 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT BLLĐ CAND GV GVC HĐLĐ HĐTPTANDTC KTĐG LVN NC NLĐ TVPL Bài tập Bộ luật lao động Công an nhân dân Giảng viên Giảng viên Hợp đồng lao động Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Kiểm tra đánh giá Làm việc nhóm Nghiên cứu Người lao động Tư vấn pháp luật TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ BỘ MÔN LUẬT LAO ĐỘNG Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân luật Kĩ TVPL lĩnh vực lao động 03 Tự chọn THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN TS Trần Thị Thuý Lâm - GVC, Trưởng Bộ môn Điện thoại: 0912.483.459 E-mail: tranthithuylam@gmail.com PGS.TS Nguyễn Hữu Chí - GVC, Chủ nhiệm Khoa Điện thoại: 0903.232.227 E-mail: huuchi1960@yahoo.com TS Nguyễn Hiền Phương - GV, Phó Bộ môn Điện thoại: 0945.914.536 E-mail: hienphuong1975@yahoo.com.vn TS Đỗ Ngân Bình - GVC, Phó giám đốc Trung tâm TVPL Trường Đại học Luật Hà Nội Điện thoại: 0913.520.601 E-mail: nganbinhdhl@yahoo.com Văn phòng Bộ môn luật lao động Phòng 204, nhà K4, Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04 37738318 Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày nghỉ lễ) CÁC MÔN HỌC TIÊN QUYẾT - Luật lao động Việt Nam (CNBB-14) TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Kĩ TVPL lao động môn học pháp lí ứng dụng Môn học cung cấp kiến thức kĩ hoạt động TVPL lao động như: Tư vấn loại hợp đồng lĩnh vực lao động (HĐLĐ, hợp đồng đào tạo nghề, hợp đồng lĩnh vực đưa NLĐ Việt Nam làm việc có thời hạn nước ngoài, hợp đồng cho thuê lại lao động); kĩ nghiên cứu hồ sơ vụ án lao động kĩ tham gia giải tranh chấp lao động án Môn học thiết kế đào tạo tín theo chuyên đề NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Khái quát TVPL lĩnh vực lao động Khái niệm tầm quan trọng TVPL lao động Các yêu cầu TVPL lao động Các bước TVPL lao động Kĩ soạn thảo văn TVPL lao động Vấn đề Tư vấn HĐLĐ Khái quát tư vấn HĐLĐ Yêu cầu tư vấn HĐLĐ Các kĩ tư vấn HĐLĐ Một số loại việc tư vấn HĐLĐ thông dụng Vấn đề Tư vấn hợp đồng đào tạo nghề Khái quát chung tư vấn hợp đồng đào tạo nghề Tư vấn hợp đồng đào tạo nghề Vấn đề Tư vấn hợp đồng lĩnh vực đưa NLĐ Việt Nam làm việc có thời hạn nước theo hợp đồng Nguồn pháp luật điều chỉnh hoạt động đưa NLĐ Việt Nam làm việc có thời hạn nước theo hợp đồng Các loại khách hàng chủ yếu lĩnh vực Những thuận lợi khó khăn hoạt động tư vấn đưa NLĐ Việt Nam làm việc có thời hạn nước Những yêu cầu người tham gia tư vấn Kĩ tư vấn số loại việc hoạt động đưa NLĐ Việt Nam làm việc có thời hạn nước theo hợp đồng Vấn đề Tư vấn hợp đồng lĩnh vực cho thuê lại lao động Khái niệm ý nghĩa, vai trò tư vấn hợp đồng lĩnh vực cho thuê lại lao động Xác định khách hàng tư vấn hợp đồng lĩnh vực cho thuê lại lao động Nội dung tư vấn hợp đồng lĩnh vực cho thuê lại lao động Hợp đồng tư vấn, hình thức tư vấn, phí tư vấn hợp đồng lĩnh vực cho thuê lại lao động Vấn đề Kĩ khởi kiện vụ án lao động Những vấn đề chung khởi kiện vụ án lao động Kĩ rà soát sơ hồ sơ khởi kiện vụ án lao động Xem xét điều kiện thụ lí vụ án lao động Kĩ soạn thảo số văn trình khởi kiện vụ án lao động Vấn đề Kĩ nghiên cứu hồ sơ vụ án lao động Kĩ thu thập chứng cứ, xây dựng hồ sơ vụ án lao động Kĩ nghiên cứu hồ sơ vụ án lao động Vấn đề Kĩ tham gia tranh tụng phiên lao động Những vấn đề chung phiên lao động sơ thẩm Kĩ tham gia hỏi phiên lao động Kĩ viết luận tranh tụng phiên lao động MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 5.1 Về kiến thức - Có hiểu biết nắm bắt kiến thức TVPL lao động - Có kiến thức kĩ tham gia giải tranh chấp lao động án 5.2 Về kĩ - Tư vấn cho đối tượng người sử dụng lao động, NLĐ, cá nhân, tổ chức khác pháp luật lao động - Soạn thảo văn thông dụng loại hợp đồng lĩnh vực lao động - Kĩ nghiên cứu hồ sơ tranh tụng phiên lao động - Soạn thảo văn thông dụng hoạt động giải tranh chấp lao động - Giải vụ việc cụ thể (các tình huống) thông thường lao động 5.3 Về thái độ - Hình thành nhận thức đắn hoạt động tư vấn lĩnh vực lao động - Hình thành thái độ khách quan lợi ích khách hàng cần bảo vệ mối tương quan với lợi ích phía bên kia, Nhà nước cộng đồng - Hình thành nhận thức đắn hoạt động giải tranh chấp lao động 5.4 Các mục tiêu khác - Góp phần phát triển kĩ cộng tác, LVN - Góp phần phát triển kĩ tư sáng tạo, khám phá tìm tòi - Góp phần trau dồi, phát triển lực đánh giá - Góp phần rèn kĩ lập kế hoạch, tổ chức, quản lí, theo dõi kiểm tra việc thực chương trình học tập MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT MT VĐ Bậc Bậc Bậc 1A1 Nêu khái 1B1 Phân Khái niệm TVPL lao động tích 1C1 Vận dụng khái niệm kĩ quát 1A2 Nêu đặc đặc điểm tư vấn để tư vấn chung điểm TVPL lao động TVPL lao động tư 1A3 Nêu cách 1B2 Phân tích trường hợp cụ thể vấn phân loại TVPL lao yêu cầu 1C2 Soạn thảo hợp động TVPL lao thư tư vấn đồng 1A4 Nêu tầm động trả lời khách hàng quan trọng TVPL 1B3 Phân lĩnh lao động tích bước vực 1A5 Nêu yêu TVPL lao động lao cầu TVPL động lao động 1A6 Nêu bước TVPL lao động 1A7 Nêu kĩ soạn thảo văn TVPL lao động 2A1 Nêu khái 2B1 Phân Tư niệm tư vấn HĐLĐ tích 2C1 Vận khái niệm dụng kiến vấn 2A2 Nêu đặc đặc điểm tư thức, kĩ tư HĐL điểm Đ tư HĐLĐ 2A3 Nêu vấn vấn HĐLĐ 2B2 Phân vấn để tư vấn tích HĐLĐ yêu cầu tình cách phân loại tư vấn tư vấn cụ thể HĐLĐ HĐLĐ 2C2 Soạn thảo 2A4 Nêu tầm 2B3 Phân tích văn quan trọng tư vấn kĩ - tư vấn HĐLĐ quy trình tư vấn HĐLĐ 2A5 Nêu yêu HĐLĐ cầu tư vấn HĐLĐ 2B4 Phân tích 2A6 Nêu kĩ loại việc tư - quy trình tư vấn vấn HĐLĐ thông HĐLĐ dụng 2A7 Nắm loại việc tư vấn HĐLĐ thông dụng 3A1 Nêu định 3B1 Phân tích 3C1 Vận dụng Tư vấn nghĩa tư vấn hợp đồng định nghĩa tư kĩ hợp đào tạo nghề vấn hợp đồng đào tư vấn để tư vấn đồng 3A2 Nêu đặc tạo nghề đào tạo điểm tư vấn hợp 3B2 Phân nghề đồng đào tạo nghề việc giao kết tích hợp đồng đào tạo đặc điểm nghề 3A3 Nêu bước tư vấn hợp 3C2 Vận dụng tư vấn hợp đồng đào tạo đồng đào tạo kĩ nghề nghề tư vấn để tư vấn 3A4 Nêu sở 3B3 Phân tích việc thực pháp lí kĩ tư bước tư hợp đồng đào vấn hợp đồng đào tạo vấn hợp đồng đào tạo nghề nghề 3A5 Nêu tạo nghề mối nội liên hệ hợp đồng đào tạo nghề 3B4 Phân tích dung tư vấn giao kết chúng 3A6 Nêu nội sở pháp lí 3C3 Vận dụng kĩ tư vấn để tư vấn việc chấm dung tư vấn thực kĩ tư vấn dứt hợp đồng đào hợp đồng đào tạo nghề hợp đồng đào tạo tạo nghề 3A7 Nêu nội nghề dung tư vấn chấm dứt 3B5 Phân tích hợp đồng đào tạo nghề nội dung tư vấn giao kết hợp đồng đào tạo nghề 3B6 Phân 3C4 Vận dụng kĩ tư vấn để tư vấn hợp đồng đào tạo nghề tích nội dung tư vấn thực hợp đồng đào tạo nghề 3B7 Phân tích nội dung tư vấn chấm dứt hợp đồng đào tạo nghề 4A1 Nêu nguồn 4B1 Phân tích 4C1 Vận dụng Tư vấn luật điều chỉnh hoạt thuận kiến thức tư hợp động đưa NLĐ Việt lợi, khó khăn vấn hợp đồng đồng Nam làm việc có hoạt động đưa lĩnh vực đưa thời hạn nước NLĐ làm việc NLĐ Việt Nam lĩnh theo hợp đồng vực 4A2 Nêu có thời hạn nước làm việc có thời hạn nước đưa khách hàng chủ yếu 4B2 Phân tích để giải mốt NLĐ hoạt động đưa kĩ tư số tình thực NLĐ Việt Nam làm tế Việt việc có thời hạn nước vấn số loại 4C2 Soạn thảo Nam việc hoạt văn 4A3 Nêu làm động đưa NLĐ lĩnh vực tư thuận lợi, khó khăn việc có Việt Nam làm vấn đưa NLĐ Việt thời hoạt động đưa NLĐ việc có thời hạn Nam làm việc hạn Việt Nam làm việc nước có thời hạn nước nước có thời hạn nước ngoài 4A4 Nêu yêu cầu người tham gia tư vấn 4A5 Nêu kĩ tư vấn số loại việc lĩnh vực đưa NLĐ Việt Nam làm việc có thời hạn nước 5A1 Nêu khái 5B1 Phân tích 5C1 Tư vấn Tư vấn niệm, ý nghĩa, vai trò khái niệm, ý yêu cầu hợp việc tư vấn hợp nghĩa, vai trò của khách đồng đồng lĩnh vực việc tư vấn hợp hàng hợp đồng cho thuê lại lao động đồng lĩnh lĩnh vực cho lĩnh 5A2 Nêu nội vực cho thuê lại thuê lại lao động vực dung tư vấn lao động cho hợp đồng lĩnh 5B2 Phân tích thuê vực cho thuê lại lao nội dung lại lao động tư vấn hợp động 5A3 Nêu hợp đồng lĩnh 10 03/12/2012 hướng dẫn thi hành số quy định “Chứng minh chứng cứ” Bộ luật tố tụng dân năm 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011 24 Nghị HĐTPTANDTC số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 hướng dẫn thi hành quy định phần thứ hai “Thủ tục giải vụ án án cấp sơ thẩm” Bộ luật tố tụng dân năm 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011 25 Nghị HĐTPTANDTC số 06/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 hướng dẫn thi hành quy định phần thứ hai “Thủ tục giải vụ án án cấp phúc thẩm” Bộ luật tố tụng dân năm 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011 * Tài liệu tổng kết Hội nghị công tác ngành án năm 2011, 2012, 2013, 2014 * Website: http://www.sotaythamphan.gov.vn C TÀI LIỆU THAM KHẢO TỰ CHỌN * Bài viết đăng tạp chí Trần Thị Thuý Lâm, “Khái niệm, chất hình thức cho thuê lại lao động”, Tạp chí luật học, số 01/2012 Phạm Công Bảy, “Vấn đề đơn phương chấm dứt HĐLĐ lí luận thực tiễn áp dụng pháp luật”, Tạp chí án nhân dân, số 03/2007 HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 9.1 Lịch trình chung Tuần Buổi Lí thuyết Lí thuyết LVN 16 VĐ Số Số tiết TC 2 2 KTĐG Nhận BT lớn, BT nhóm Seminar Seminar Seminar Tự NC 2 2 1 1 Lí thuyết 2 Lí thuyết 2 LVN Seminar Seminar Seminar Tự NC Lí thuyết Lí thuyết LVN Seminar Seminar 2 2 2 2 1 1 2 1 Thuyết trình tập nhóm Thuyết trình tập nhóm Seminar Thuyết trình tập nhóm Tự NC Lí thuyết LVN Seminar 10 Seminar 11 Seminar 12 Tự NC Lí thuyết Seminar 13 2 2 2 1 2 Seminar 14 Nộp BT nhóm 17 Seminar 15 TNC Nộp tập lớn 9.2 Tổng số phân bổ tuần Tuần VĐ Lí thuyết Seminar LVN Tự NC 1, 2 3, 4 2 5, 6 2 4 4 Tổng số thực tế 16 30 14 14 Tổng số tín 16 15 7 9.3 Lịch trình chi tiết Tuần 1: Vấn đề 1, Hình thức Số Nội dung tổ chức TC dạy-học Lí - Giới thiệu khái thuyết niệm, đặc điểm, TC phân loại TVPL lao động - Giới thiệu tầm quan trọng TVPL lao động - Giới thiệu 18 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc : - Chương Giáo trình kĩ TVPL, Học viện tư pháp, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2013 - Chương VIII Giáo trình luật lao động, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2013 yêu cầu - Nghiệp vụ luật sư TVPL TVPL lao tư vấn hợp đồng, Nguyễn động Thanh Bình (chủ biên), Nxb - Giới thiệu Thống kê, 2008, tr - 25, 420 bước 453 TVPL lao động - Kĩ hành nghề luật sư, - Giới thiệu kĩ Phan Hữu Thư (chủ biên), Nxb soạn thảo CAND, 2002, tr 175 - 203 văn TVPL lao động * KTĐG: Nhận BT nhóm BT lớn Lí - Giới thiệu khái * Đọc: thuyết niệm, đặc điểm, - Cẩm nang nghiệp vụ TVPL TC phân loại tầm công đoàn, Tổng liên đoàn quan trọng tư lao động Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội, 2008, tr 25 - 50 vấn HĐLĐ - Giới thiệu - Luật luật sư năm 2006 (sửa yêu cầu đổi, bổ sung năm 2012) tư vấn - Nghị định Chính phủ số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 HĐLĐ - Giới thiệu kĩ TVPL tư vấn - Nghị định Chính phủ số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/2/2007 HĐLĐ quy định chi tiết hướng dẫn - Giới thiệu thi hành số điều Luật số loại việc tư luật sư vấn HĐLĐ thông 19 dụng LVN - BLLĐ năm 2012 - Nghị định Chính phủ số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 quy định chi tiết thi hành số điều BLLĐ HĐLĐ - Nghị định Chính phủ số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số nội dung BLLĐ TC Seminar Thảo luận chung theo nhóm vấn đề TC bước, quy trình TVPL lao động Seminar Thảo luận chung theo nhóm vấn đề TC bước, quy trình TVPL lao động Seminar Thảo luận chung theo nhóm vấn đề tư TC vấn HĐLĐ Vận dụng quy định pháp luật HĐLĐ để tư vấn cho đối tượng cần tư vấn việc giao kết, thực hay chấm dứt hợp đồng qua tình thực tiễn Tự NC TC Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 08h00’ đến 11h00’ thứ tư học buổi chiều; từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư học buổi sáng - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật lao động 20 * Đọc: Các vấn đề liên quan đến tư vấn, soạn thảo HĐLĐ Tuần 2: Vấn đề 3, Hình thức Số tổ chức TC dạy-học Lí thuyết TC Nội dung - Giới thiệu định nghĩa tư vấn hợp đồng đào tạo nghề - Giới thiệu đặc điểm tư vấn hợp đồng đào tạo nghề - Giới thiệu bước tư vấn hợp đồng đào tạo nghề - Giới thiệu sở pháp lí kĩ tư vấn hợp đồng đào tạo nghề - Giới thiệu nội dung tư vấn giao kết hợp đồng đào tạo nghề - Giới thiệu nội dung tư vấn thực hợp đồng đào tạo nghề - Giới thiệu nội dung tư vấn chấm dứt hợp đồng đào tạo nghề Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Nghiệp vụ luật sư TVPL tư vấn hợp đồng, Nguyễn Thanh Bình (chủ biên), Nxb Thống kê, Hà Nội, 2008, tr - 25, tr 420 - 453 - Kĩ hành nghề luật sư, Phan Hữu Thư (chủ biên), Nxb CAND, Hà Nội, 2002, tr 175 - 203 - Cẩm nang nghiệp vụ TVPL công đoàn, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội, 2008, tr 25 - 50 - Pháp luật dạy nghề điều kiện phát triển hội nhập Việt Nam nay, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nguyễn Thị Kim Phụng (chủ nhiệm), Đề tài khoa học cấp trường, 2008 - BLLĐ năm 2012 - Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014 21 Lí - Giới thiệu nguồn luật thuyết điều chỉnh hoạt động TC đưa NLĐ Việt Nam làm việc nước - Giới thiệu loại khách hàng chủ yếu lĩnh vực đưa NLĐ Việt Nam làm việc có thời hạn nước - Giới thiệu khó khăn thuận lợi hoạt động đưa NLĐ Việt Nam làm việc có thời hạn nước theo hợp đồng - Giới thiệu số kĩ tư vấn số loại việc hoạt động đưa NLĐ Việt Nam làm việc có thời hạn nước * Đọc: - Chương Giáo trình luật lao động, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2013 - Luật NLĐ Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng năm 2006 - Nghị định Chính phủ số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật NLĐ Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng * KTĐG: Nhận BT nhóm LVN TC Triển khai làm tập nhóm Seminar Thảo luận chung theo nhóm vấn đề hợp đồng đào tạo nghề TC Seminar Thảo luận chung theo nhóm vấn đề: Vận TC dụng quy định pháp luật hợp đồng đào tạo nghề để giải số tình cụ thể 22 Seminar Thảo luận chung theo nhóm vấn đề: Thực TC hành kĩ tư vấn hợp đồng đào tạo nghề, hợp đồng giới thiệu việc làm hợp đồng đưa NLĐ Việt Nam làm việc có thời hạn nước Tự NC - Tự tìm hiểu vấn đề, tính nhằm thực mục tiêu vấn đề 3, TC Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 08h00’ đến 11h00’ thứ tư học buổi chiều; từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư học buổi sáng - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật lao động Tuần 3: Vấn đề 5, Hình thức Số Nội dung tổ chức TC dạy-học Lí - Giới thiệu ý thuyết nghĩa, vai trò TC việc tư vấn hợp đồng lĩnh vực cho thuê lại lao động - Giới thiệu nội dung tư vấn hợp đồng lĩnh vực cho thuê lại lao động - Giới thiệu hợp đồng tư vấn - Giới thiệu hình thức tư vấn Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Tài liệu nghiên cứu cho thuê lại lao động, Nxb Lao động-xã hội, Hà Nội, 2011 - BLLĐ năm 2012 - Nghị định Chính phủ số 55/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành khoản Điều 54 BLLĐ việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc kí quỹ danh mục công việc thực cho thuê lại lao động - Nghị định Chính phủ số 73/2014/NĐ-CP ngày 23/7/2014 23 Lí thuyết TC phí tư vấn hợp đồng lĩnh vực cho thuê lại lao động * KTĐG: Nộp BT nhóm sửa đổi, bổ sung Điều 29 Nghị định Chính phủ số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 quy định chi tiết thi hành khoản Điều 54 BLLĐ việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc kí quỹ Danh mục công việc thực cho thuê lại lao động - Thông tư Bộ lao động, thương binh xã hội số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 hướng dẫn Nghị định Chính phủ số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 - Thông tư Ngân hàng Nhà nước số 40/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn việc kí quỹ quản lí tiền kí quỹ doanh nghiệp cho thuê lại lao động - Giới thiệu khái niệm, vai trò việc khởi kiện vụ án lao động Đọc: - Giới thiệu kĩ rà soát hồ sơ khởi kiện - Chương Giáo trình kĩ giải vụ việc dân sự, Học viện tư pháp, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2013 - Chương Giáo trình luật tố tụng dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012 - Giới thiệu điều kiện thụ lí - Bộ luật tố tụng dân năm 24 vụ án lao động - Giới thiệu kĩ soạn thảo số tài liệu phục vụ cho trình khởi kiện LVN TC 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011) - Nghị HĐTPTANDTC số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 hướng dẫn thi hành số quy định “Chứng minh chứng cứ” Bộ luật tố tụng dân năm 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011 Chuẩn bị tập nhóm Seminar TC - Seminar TC Thảo luận chung Kiểm tra hồ sơ khởi kiện vụ án lao động ; Điều kiện thụ lí vụ án lao động; Các tình xảy trình thụ lí - Tình khởi kiện vụ án lao động Hồ sơ số 01 Seminar TC Thảo luận chung Thuyết trình tập nhóm Tự NC TC - Tự tìm hiểu vấn đề tình nhằm thực mục tiêu vấn đề 5, Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 08h00’ đến 11h00’ thứ tư học buổi chiều; từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư học buổi sáng - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật lao động Tuần 4: Vấn đề 25 Hình thức Số Nội dung tổ chức TC dạy-học Lí - Giới thiệu kĩ thuyết thu thập TC chứng xây dựng hồ sơ vụ án lao động - Giới thiệu kĩ nghiên cứu hồ sơ vụ án lao động mặt tố tụng - Giới thiệu kĩ nghiên cứu hồ sơ vụ án lao động mặt nội dung LVN TC Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Chương 2, Giáo trình kĩ giải vụ việc dân sự, Học viện tư pháp, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2013 - Chương Thủ tục giải vụ án dân án cấp sơ thẩm, Giáo trình luật tố tụng dân Việt Nam, Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012 - Bộ luật tố tụng dân năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011) Nghị HĐTPTANDTC số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 hướng dẫn thi hành số quy định phần thứ “Những quy định chung” Bộ luật tố tụng dân năm 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011 Nghiên cứu hồ sơ vụ án lao động Seminar 10 TC Tình nghiên cứu hồ sơ vụ án lao động Hồ sơ số 02 Seminar 11 TC Tình nghiên cứu hồ sơ vụ án lao động Hồ sơ số 02 26 Seminar 12 TC Thảo luận chung Tự NC TC * Đọc: Các vấn đề liên quan đến phiên lao động sơ thẩm Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 08h00’ đến 11h00’ thứ tư học buổi chiều; từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư học buổi sáng - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật lao động Tuần 5: Vấn đề Hình thức Số tổ chức TC dạy-học Nội dung Lí - Giới thiệu thuyết TC vấn đề chung phiên lao động sơ thẩm - Giới thiệu kĩ tham gia hỏi phiên lao động Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Chương 5, 6, Giáo trình kĩ giải vụ việc dân sự, Học viện tư pháp, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2013 - Chương 7, Giáo trình luật tố tụng dân Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012 - Bộ luật tố tụng dân năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011) - Giới thiệu kĩ viết luận kĩ tranh tụng - Nghị HĐTPTANDTC phiên lao số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 27 động 03/12/2012 hướng dẫn thi hành quy định phần thứ hai “Thủ tục giải vụ án án cấp sơ thẩm” Bộ luật tố tụng dân năm 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011 Thảo luận chung theo nhóm vấn đề phiên Seminar lao động sơ thẩm 13 TC Seminar Thảo luận chung theo nhóm vấn đề phiên lao động sơ thẩm 14 TC Seminar 15 TC Diễn án lao động Hồ sơ số 03 Tự NC TC * Đọc: Các vấn đề liên quan đến kĩ viết luận cứ, thủ tục hỏi, thủ tục tranh tụng phiên lao động Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 08h00’ đến 11h00’ thứ tư học buổi chiều; từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư học buổi sáng - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật lao động 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC - Theo quy định chung Trường; - BT nộp thời hạn theo quy định 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11.1 Đánh giá thường xuyên 28 - Kiểm diện; - Minh chứng tham gia LVN 11.2 Đánh giá định kì: 100 % điểm môn học Hình thức Tỉ lệ BT nhóm 15% BT lớn 15% Thi kết thúc học phần 70%  Yêu cầu chung BT - BT soạn thảo in khổ giấy A4 Độ dài tuỳ thuộc vào yêu cầu loại BT - Định dạng: Lề trên: 2.5 cm; lề dưới: 2.5cm; lề trái: 3.5cm; lề phải: 2.0cm; kiểu chữ: Times New Roman; cỡ chữ: 14; chế độ dãn dòng: 1,5 lines - Các BT không vượt độ dài quy định Phần vượt không chấm tính điểm  BT nhóm - Hình thức: Viết (không 10 trang A4) - Nội dung: Các nhóm lựa chọn theo danh mục tài liệu Bộ môn cung cấp sở yêu cầu GV - Tiêu chí đánh giá phần viết: + Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí điểm + Phân tích logic, thẳng vào vấn đề điểm + Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn điểm + Ngôn ngữ sáng, trình bày đẹp điểm Tổng: 10 điểm - Kết LVN kết trung bình tất BT LVN toàn môn học  BT lớn Hình thức: Bài luận (không 10 trang A4) - Tiêu chí đánh giá phần viết: + Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí điểm 29 + Phân tích logic, thẳng vào vấn đề + Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn + Ngôn ngữ sáng, trình bày đẹp Tổng: điểm điểm điểm 10 điểm Thi kết thúc học phần - Hình thức: Thi viết - Nội dung: vấn đề đề cương môn học - Tiêu chí đánh giá: theo đáp án chi tiết Bộ môn Tổng: 10 điểm MỤC LỤC Trang THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN CÁC MÔN HỌC TIÊN QUYẾT 3 TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC 12 HỌC LIỆU 13 HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 16 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC .28 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ .28 30 ... Nội dung tư vấn hợp đồng lĩnh vực cho thuê lại lao động Hợp đồng tư vấn, hình thức tư vấn, phí tư vấn hợp đồng lĩnh vực cho thuê lại lao động Vấn đề Kĩ khởi kiện vụ án lao động Những vấn đề chung... lao phiên lao động động động TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC Mục tiêu Bậc Bậc Bậc Tổng Vấn đề 12 Vấn đề 13 Vấn đề 7 18 Vấn đề 12 Vấn đề 2 Vấn đề 3 Vấn đề Vấn đề 3 Vấn đề Tổng 39 27 13 79 HỌC LIỆU... bước TVPL lao động Kĩ soạn thảo văn TVPL lao động Vấn đề Tư vấn HĐLĐ Khái quát tư vấn HĐLĐ Yêu cầu tư vấn HĐLĐ Các kĩ tư vấn HĐLĐ Một số loại việc tư vấn HĐLĐ thông dụng Vấn đề Tư vấn hợp đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn học kĩ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động , đề cương môn học kĩ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động , đề cương môn học kĩ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay