Bài tập phát triển khả năng lãnh đạo (5)

11 70 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 15:30

Ph¹m ViÖt Trung GaMBA M0709 Phát triển khả lãnh đạo BÀI TẬP CÁ NHÂN Môn: Phát triển khả lãnh đạo Học viên: Phạm Việt Trung Ngày sinh: 04/02/1969 Lớp: GaMBA M0709 *§Ò bµi số 9: Nếu bạn có ý định xây dựng chương trình đào tạo phát triển lãnh đạo cho tổ chức bạn, bạn xem xét loại yếu tố nào? *Phần trả lời: I Mở đầu: Trong kinh tế Việt Nam nay, hầu hết doanh nghiệp nước vấn đề nguồn nhân lực trở nên cấp thiết hết Nhiều doanh nghiệp nước phải tìm hướng giải vấn đề lao động phát triển nguồn nhân lực, phản ánh tầm quan trọng to lớn tới trình phát triển doanh nghiệp đồng thời quan tâm toàn xã hội để hướng tới việc đào tạo, phát triển người cách toàn diện, nâng cao chất lượng làm việc thu hút đầu tư cách hiệu Để phát triển doanh nghiệp việc đào tạo nhân viên đội ngũ lãnh đạo kế cận nhiệm vụ quan trọng, có số ý từ đầu cho công tác chuẩn bị đội ngũ mà người quản lý cần nắm Lập kế hoạch đào tạo nhân tài thông thường kế hoạch đào tạo hệ kế cận có điểm đáng ý sau: - Định nhu cầu cụ thể hệ lãnh đạo cần nắm kế hoạch phát triển doanh nghiệp để từ biết trình phát triển tới doanh nghiệp cần quản lý mạnh gì, lực sao, cần số lượng bao nhiêu, đào tạo theo cách nào, phân rõ tầng thứ lãnh đạo công ty, định hướng phát triển nhân lực chung, nêu bật tố chất nhà lãnh đạo tương lai nhiệm vụ quan trọng nhất, vừa có lực vừa có trách nhiệm điều cần thiết, song cách nói đơn thuần, phẩm chất biểu qua đặc điểm sau: + Có khả chứng tỏ thân tốt + Có khả giao tiếp tốt, thích nghi cao + Có khả học tập tốt, có ý chí vươn lên + Có khả quan sát tập hợp tốt + Có khả định tốt + Có tầm quan sát, phán đoán tình tổng hợp tốt + Có tính trung thực, thẳng thắn, nghiêm túc Ph¹m ViÖt Trung GaMBA M0709 Phát triển khả lãnh đạo + Có lĩnh, đủ dũng cảm đương đầu thử thách, đối mặt khó khăn - Ngoài ra, có điểm ý việc lựa chọn nòng cốt cho đào tạo lãnh đạo tương lai: người phải làm công ty thời gian tương đối dài, nắm rõ tình hình công ty, có mạnh thực bật, mẫu người rộng mở hướng ngoại * Công khai thông báo: Hãy thông báo rộng rãi thông tin kế hoạch phát động, tiêu chuẩn, nội dung đào tạo cho toàn công ty để nhân vật gia nhập cộng đồng xác định cho hướng phát triển hợp lý đồng thời có điều kiện tiến cử nhân vật họ cho xứng đáng, chọn nhanh chóng tiến hành thông báo rộng rãi danh sách này, tập hợp sớm tổ chức đào tạo họp mặt Trong trình đào tạo, chương trình học công bố để học viên sẵn sàng trước học người khác công ty tham gia đóng góp * Đào tạo toàn diện: Chương trình đào tạo quản lý kế cận tận dụng nguồn tài nguyên phong phú lãnh đạo cao cấp công ty họ nhân vật vừa nắm tình hình doanh nghiệp, vừa có nhiều kinh nghiệm Tuy nhiên thiếu tham gia chuyên gia ngành công tác giảng dạy học họ định hướng phát triển chuyên môn phù hợp với xu hướng chung, người quản lý chương trình cần nhận cá nhân xuất sắc bổ nhiệm họ nắm giữ vai trò tiên phong lớp học, đừng khiến cho đánh giá ban đầu ảnh hưởng đến trình phấn đấu ứng viên tiềm năng, điều có nghĩa đảm bảo có thay đổi xếp vị trí với thay đổi việc biểu lực nhà lãnh đạo tương lại Quá trình đào tạo kèm với loạt biện pháp thử thách để người học có hội thực hành điều học được, yếu tố thực hành phần quan trọng đào tạo lãnh đạo nên công ty cần quy định rõ quyền hạn tối đa lãnh đạo tiềm xem họ làm quyền hạn * Thiết lập cấu, chế độ cho lãnh đạo kế cận: Đây phần quan trọng quyền lợi định trách nhiệm động lực phấn đấu cho tất ứng viên, đề kế hoạch tuyển người vào vị trí ứng viên cho chức lãnh đạo tương lai, nhà lãnh đạo phải có kế hoạch chi tiết chế độ đãi ngộ đặc biệt dành cho người này, kèm theo trách nhiệm họ phải làm gì, chế độ học tập, hội làm việc mới, người cộng , lớp học cần tổ chức đặn để người chọn có ý thức tập trung nâng cao kỹ năng, hoàn thành tập II Mục đích yêu cầu: Ph¹m ViÖt Trung GaMBA M0709 Phát triển khả lãnh đạo Tố chất lãnh đạo: * Mỗi cá nhân, gia đình, tổ chức, cộng đồng, dân tộc thời điểm có tiềm định cho phát triển mình, tiềm đặc trưng định tố thể chất, trí tuệ, văn hóa, trải nghiệm, nguồn lực vật chất, quan hệ xã hội may hay vận hội Tố chất lãnh đạo khả phẩm chất giúp người nỗ lực tạo nên giá trị cho xã hội, thông qua khai thác phát triển tiềm thân tổ chức mà họ lãnh đạo Tố chất lãnh đạo giúp cá nhân có tác động tích cực đến cá nhân khác thông qua quan hệ tương tác Thiếu tố chất lãnh đạo làm cho cá nhân không không phát huy hết tiềm thân tổ chức mà lãnh đạo mà làm thui chột theo thời gian, người, gia đình, tổ chức, hay quốc gia, qua thời gian có tiến lên xuống, đối tượng lên hay xuống; lên lên bao xa, xuống, xuống đến mức nào, tất điều tùy thuộc phần định vào tố chất lãnh đạo cá nhân, gia đình, tổ chức, xã hội Tố chất lãnh đạo coi tổng hòa ba yếu tố tảng Lòng khát khao học hỏi, Tư Tầm vóc + Lòng khát khao học hỏi hàm chứa khả tính cầu thị học hỏi tri thức khoa học, tinh hoa nhân loại Phẩm chất thể khả nỗ lực vươn lên cá nhân + Tư bao hàm khả nhận thức thấu đáo hội, thách thức, qui luật phát triển; ý thức học hỏi kiểm nghiệm chân lý từ thực tiễn sống; khả nhận hay, tốt đẹp đồng đội đối tác + Tầm vóc thể khả học hỏi lớn lên từ thất bại hay thách thức mà gặp phải Người ta lớn lên thấy nhiều khiếm khuyết trăn trở sinh đời mà chưa đóng góp cho cộng đồng Bởi lẽ trên, khơi dậy phát triển yếu tố lãnh đạo cần coi định hướng chiến lược, nội dung trọng tâm khâu đột phá cho toàn nỗ lực xã hội * Tư nhà lãnh đạo: Hãy biết vận dụng trí não để giải vấn đề xung quanh, có ỷ lại người khác hay để người khác áp đặt, không khác lãnh đạo giải vấn đề mình, tư có phương pháp, người lãnh đạo gỡ dần phức tạp sang đơn giản * Hành vi thái độ nhà lãnh đạo: Phải xây dựng thái độ tích cực, trì thái độ tích cực lựa chọn hữu hiệu, nhân tố người kiện sống người lãnh đạo ảnh hướng tới cảm giác họ, Ph¹m ViÖt Trung GaMBA M0709 Phát triển khả lãnh đạo quan trọng họ phải định cách suy nghĩ thân tương tác với người khác, suy nghĩ lạc quan tác động tích cực tới phát triển cá nhân người lãnh đạo giúp hình thành lên môi trường tương hỗ đối cho nỗ lực kinh doanh họ * Phong cách lãnh đạo: Mỗi phong cách lãnh đạo có điểm tích cực hạn chế định, song chúng khác số điểm như: cách truyền đạt mệnh lệnh; cách thiết lập mục tiêu; định; trình kiểm soát ghi nhận kết quả: + Phong cách lãnh đạo trực tiếp: Phong cách thích hợp có mệnh lệnh từ cấp mô tả cần phải làm phải làm nào, đó, nhà quản lý người huy thực nhiệm vụ, làm yêu cầu, phong cách quản lý thích hợp trường hợp nhân viên hạn chế kinh nghiệm thiếu kỹ cần thiết để hoàn thành công việc, nhà quản lý theo phong cách đưa bước hành động, kiểm soát khâu quan trọng để nhân viên dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ + Phong cách lãnh đạo dựa trao đổi, thảo luận: Phong cách lãnh đạo dựa trao đổi thảo luận đặc biệt thích hợp cần câu trả lời cho vấn đề như: “Mục tiêu gì?”; “Tiêu chuẩn chất lượng cần gì?”; “Tiến trình thực công việc nên tiến hành nào?”; “Ai nên làm công việc này?”; “Dạng kiểm soát thông tin phản hồi cần thiết?” Phong cách thảo luận thường có hiệu nhân viên người có kiến riêng tự tin nói kiến mình, nhà quản lý xác định cần phải làm làm để tăng ràng buộc nhân viên với xảy + Phong cách lãnh đạo ủy thác, giao phó: Phong cách lãnh đạo thích hợp nhân viên người hiểu biết, có kỹ động lực để hoàn thành công việc, vì, nhân viên có kinh nghiệm không cần nhà quản lý nói họ phải làm gì, họ muốn tự lựa chọn cách thức thực công việc, phong cách lãnh đạo tạo cho nhà quản lý có nhiều thời gian để dành cho việc thực nhiệm vụ khác xây dựng tiêu chuẩn, suy nghĩ chiến lược lên kế hoạch Kỹ lãnh đạo, trình độ quản lý: * Kỹ nhận thức: Bao gồm khả phân tích, tổng hợp vấn đề, suy nghĩ logic toàn diện, nhà lãnh đạo cần có kỹ để nhận thức xu phát triển, hội thách thức tương lai, dự đoán thay đổi, từ hình thành nên tầm nhìn cho tổ chức * Kỹ quan hệ xã hội: Bao gồm khả nhận thức hành vi người trình tạo lập mối quan hệ người với người, cụ Ph¹m ViÖt Trung GaMBA M0709 Phát triển khả lãnh đạo thể hiểu biết cảm xúc, thái độ, động người thông qua lời nói hành động họ, kỹ “hiểu người” giúp nhà lãnh đạo có cách truyền cảm hứng tạo động lực cho cấp cách hiệu * Kỹ công việc: Là kiến thức phương pháp, tiến trình, kỹ thuật… lĩnh vực chuyên biệt đó, người lãnh đạo cần phải người sở hữu tri thức phải chuyên gia lĩnh vực họ làm, nhà lãnh đạo tốt phải nhà quản lý giỏi, nhà lãnh đạo phải có kỹ quản lý, lập kế hoạch…của nhà quản lý Các kỹ công việc đào tạo thông qua môn học quản trị doanh nghiệp, quản trị marketing, quản trị tài chính, quản trị nhân lực … Ngoài người lãnh đạo phải có kiến thức đa dạng toàn diện III Nội dung: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo: Việc xây dựng phát triển chương trình đào tạo thường bao gồm bước: Phân tích nhu cầu đào tạo; Phân tích đặc điểm học viên; Xây dựng môi trường đào tạo; Xác định mục đích, mục tiêu đào tạo; Xác định nội dung chương trình trình tự xếp nội dung; Việc lựa chọn phương pháp giảng dạy tài liệu học tập Bước 1: Phân tích nhu cầu đào tạo Bước thực nhằm trả lời câu hỏi: Có tồn nhu cầu đào tạo không, để trả lời câu hỏi cần xác định khác biệt công việc mà cán quản lý tiến hành yêu cầu đảm bảo thực công việc cách tốt nhất, trọng tâm việc đào tạo phải thu hẹp khoảng cách thực thi công việc mong muốn thực thi công việc Khi chương trình đào tạo xây dựng không sở phân tích nhu cầu đào tạo dẫn đến xây dựng chương trình không thích hợp Việc phân tích nhu cầu đào tạo việc phân tích nhiệm vụ, chức công việc mà nhà quản lý giáo dục đảm nhiệm lực quản lý họ, cán quản lý giáo dục nhà trường phổ thông quan quản lý giáo dục thông thường đề bạt có lực phẩm chất đặc biệt giảng dạy, họ có kinh nghiệm quản lý thường chưa đào tạo có hệ thống lý luận nghiệp vụ quản lý Việc xây dựng chương trình đào tạo cán quản lý cần cung cấp hệ thống tri thức lý luận kỹ quản lý, phải tính đến kinh nghiệm có họ xây dựng nội dung lựa chọn phương pháp giảng dạy, cần xác định rõ mô hình tri thức kỹ cần có cán quản lý, khoảng cách lực thực lực cần có theo mô hình, từ xây dựng chương trình đào tạo thích hợp, phương pháp nghiên Ph¹m ViÖt Trung GaMBA M0709 Phát triển khả lãnh đạo cứu nhu cầu đào tạo thường là: Quan sát, điều tra phiếu hỏi, đàm thoại, vấn, test Bước 2: Phân tích đặc điểm học viên Việc phân tích đặc điểm học viên giúp hướng dẫn định vấn đề: Xây dựng nội dung đào tạo, lựa chọn phương pháp giảng dạy, lượng thời gian cho thực hành phản hồi, xác định loại nguồn lực học tập việc sử dụng nguồn lực Trong xây dựng chương trình đào tạo cần thu thập thông tin + Đặc điểm thể lực + Các đặc điểm giáo dục gồm: Trình độ văn hoá, trình độ đào tạo chuyên ngành, trình độ đào tạo quản lý + Các đồng văn hoá, tâm lý: dân tộc, tôn giáo, thái độ, giá trị, tiêu chuẩn hành vi, động thúc đẩy + Các đặc điểm kinh tế - xã hội: Địa vị xã hội, nghề nghiệp, thâm niên công tác, mức sống Những đặc điểm sau học viên quản lý cần đặc biệt quan tâm xây dựng chương trình đào tạo * Nhu cầu học viên: Học viên quản lý cán đương nhiệm, động học tập học lợi ích từ việc học, chương trình đào tạo thích hợp chương trình đem lại giải thích rõ lợi ích từ việc học (giúp họ đạt vị trí xã hội mong muốn tương lai, giúp họ giải tình huống, vấn đề gặp công việc, giúp họ tự khẳng định ) Do thiết kế chương trình nên giành phần lớn lượng thời gian thực hành, xây dựng chương trình sau phần lý thuyết phải tập tình huống, phương pháp giảng dạy dạy học nêu giải vấn đề, động não, thực địa tăng cường * Sự tự nhận thức học viên Quản lý: Học viên Quản lý học viên người lớn, họ thường nhận thức trách nhiệm định thường khó chịu bị người khác áp đặt ý kiến, chương trình đào tạo cần: + Tạo điều kiện cho họ sử dụng kinh nghiệm học tập, giúp họ chuyển từ học viên phụ thuộc sang học viên tự định hướng + Xây dựng môi trường học tập nhằm hỗ trợ tự nhận thức, học viên thấy thoải mái, dễ chịu tôn trọng, mối quan hệ học viên giảng viên mối quan hệ hợp tác quan hệ có tính đẳng cấp + Chú trọng tham gia học viên vào trình tự chuẩn đoán nhu cầu học tập thân Ph¹m ViÖt Trung GaMBA M0709 Phát triển khả lãnh đạo + Lôi học viên, xây dựng kế hoạch, sử dụng kiến thức họ + Khuyến khích trình dạy học thành trình mà giáo viên học viên có trách nhiệm, vai trò giáo viên dần trở thành người hỗ trợ nguồn lực người yêu cầu + Giúp học viên quản lý học tập thân tự đánh giá * Kinh nghiệm cá nhân: Các đối tượng chương trình đào tạo thường cán quản lý có thâm niên công tác, số anh chị làm công tác đến 20 năm, kinh nghiệm công tác giúp họ tổ chức tốt giá trị, thái độ, kiến thức khả cá nhân Mặt khác, kinh nghiệm vật cản cho việc hình thành tri thức, kỹ giá trị, xây dựng chương trình, cần quan tâm đến phương pháp giúp học viên: + Liên hệ tình mới, tài liệu mới, phương pháp giảng dạy kinh nghiệm học viên + Minh họa khái niệm khái quát chúng từ kinh nghiệm sống thân học viên + Thừa nhận kinh nghiệm thành tố tích cực học tập tôn trọng nguồn lực tiềm đào tạo + Tăng cường áp dụng phương pháp đào tạo có sử dụng kinh nghiệm học viên + Sử dụng phương pháp giúp học viên tự xem xét cách khách quan giúp họ thoát khỏi quan niệm trước * Sự sẵn sàng để học: Học viên quản lý tốt nội dung mà họ nhận thấy cần thiết họ, cho phép họ tiếp tục chuyển sang giai đoạn sau phát triển, tâm sẵn sàng học thiếu niên chủ yếu kết trưởng thành tâm sinh lý, học viên quản lý, tâm sẵn sàng học thành phát triển vai trò xã hội mà họ đảm nhiệm, cần: + Đảm bảo nội dung chương trình thích hợp đáp ứng nhu cầu nhận thức học viên, để thực điều này, xây dựng chương trình cần có thảo luận học viên + Sắp xếp nội dung theo thứ tự, theo nhiệm vụ phát triển cho học viên * Định hướng học tập: Các cán quản lý thường trọng vào vấn đề tại, họ muốn nội dung học tập giúp họ giải xung đột vấn đề cách nhanh chóng có tiến độ sống, họ thường miễn cưỡng tham gia Ph¹m ViÖt Trung GaMBA M0709 Phát triển khả lãnh đạo vào hoạt động nội dung học tập chứng tỏ khả áp dụng vào thực tế sống họ, đó: + Chương trình đào tạo cần tăng cường nội dung giải pháp giúp cán quản lý đương đầu với vấn đề thường nhật + Tạo điều kiện cho họ thực hành kỹ + Thứ tự tổ chức tài liệu học tập dựa việc giải vấn đề vấn đề môn học + Giới thiệu chương trình học tập, học vấn đề, mối quan tâm thời cán quản lý, thay lời giới thiệu: "Toàn khoá học, học bao gồm nội dung gì?" "Học viên thu nhận từ khóa học, học?" * Động học tập cán quản lý: Trong quan sát bề ngoài, người lớn thường phản ứng với nhiều yếu tố thúc đẩy bên thực tế, động mạnh mẽ áp lực bên (mong muốn hài lòng với công việc, nâng cao lòng tự trọng, chất lượng công việc ) thúc đẩy họ học tập, vậy: + Cần đảm bảo chương trình hỗ trợ thêm lòng tự trọng thúc đẩy hài lòng công việc + Đảm bảo có đầy đủ nguồn lực hội để sử dụng nguồn lực đào tạo Tóm lại: Khi xây dựng chương trình đào tạo thích hợp, đặc biệt chương trình đào tạo cho học viên Quản lý cần có đầy đủ thông tin học viên mà bạn muốn tiến hành đào tạo, thông thường, người ta thường sử dụng tờ khai "Thông tin cá nhân" (bảo mật) để có thông tin Bước 3: Xây dựng môi trường đào tạo Người làm chương trình cần có kế hoạch xây dựng môi trường học tập để thực chương trình, môi trường học tập chia làm loại: + Môi trường trí tuệ: Ở quan tâm đến phương pháp học tập học viên có kế hoạch xây dựng phương pháp học tập tích cực + Xây dựng môi trường vật chất: Phòng học thoáng gió, không ồn, ánh sáng đủ, kích cỡ phòng phù hợp, bàn ghế phương tiện khác đẩy đủ phù hợp + Xây dựng môi trường tâm lý tích cực, bình đẳng, công bằng, nghiêm túc có tình hữu + Xây dựng môi trường xã hội: Trong chương trình cần có kế hoạch xây dựng quan hệ giao tiếp giảng viên học viên, học viên, tạo quan hệ hợp tác thực chương trình đào tạo Ph¹m ViÖt Trung GaMBA M0709 Phát triển khả lãnh đạo Bước 4: xác định mục đích mục tiêu chương trình (các kết học tập cần đạt) Mục đích chương trình xây dựng từ yêu cầu nghề nghiệp lực có học viên, mục đích xây dựng thuật ngữ khái quát, định tính kiến thức, kỹ thái độ mà học viên cần đạt khóa học, mục đích chương trình phản ánh vấn đề mà chương trình đào tạo giải quyết, mục tiêu lời tuyên bố xác cụ thể thời gian thực hiện, số xác định kiến thức, kỹ thái độ mà học viên cần đạt khoá học, mục tiêu cần đạt phải nêu cách rõ ràng về: + Việc thực thi: Cái mà học viên làm nhờ vào học + Các tiêu chuẩn: Trình độ thực tối thiểu chấp nhận mà học viên phải chứng minh để xem thành thạo lực này, điều kiện để thực việc học tập kiểm tra, đánh giá học viên, mục tiêu sử dụng công cụ để đánh giá kết học tập đánh giá chương trình đào tạo bạn Bước 5: Xây dựng nội dung chương trình trình tự xếp * Nội dung chương trình cần xác định: + Nội dung học viên cần biết để đạt mục đích, mục tiêu đào tạo + Nội dung học viên nên biết: Là nội dung quan trọng song không thiết phải biết + Nội dung biết: Bao gồm thông tin có liên quan để thực mục tiêu song không thiết yếu * Trình tự xếp nội dung học tập cần tuân theo nguyên tắc: + Từ đơn giản đến phức tạp + Từ biết đến chưa biết + Từ cụ thể đến trừu tượng, từ nguyên tắc chung đến ứng dụng cụ thể + Từ quan sát đến lập luận + Từ tổng thể đến phận, từ phận đến tổng thể Bước 6: Lựa chọn phương pháp giảng dạy tài liệu học tập Các tiêu chuẩn lựa chọn đánh giá phương pháp giảng dạy bạn là: + Phù hợp với nội dung dạy học + Phù hợp với thiết bị nguồn lực + Đạt mục tiêu + Giúp học viên vượt qua trở ngại học tập + Tạo điều kiện hoạt động tối đa cho học viên Ph¹m ViÖt Trung GaMBA M0709 Phát triển khả lãnh đạo + Tạo hội cho họ liên hệ với công việc đảm nhiệm quan + Tạo hội tương tác thông tin, phản hồi, củng cố điều chỉnh + Cân nhắc thời gian: Thời gian phải dành đủ cho: thực hành, phản hồi, củng cố, điều chỉnh, học tập tự quản Tổ chức thực hiện: Chương trình đào tạo phát triển lãnh đạo bao gồm hình thức đào tạo cụ thể sau: + Đào tạo phát triển trực tiếp: Công ty trực tiếp cử cán diện quy hoạch nguồn tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng, khảo sát, nghiên cứu, học tập thực tập Trường Đào tạo Cán nước nước + Đào tạo phát triển gián tiếp: Thông qua nhiều hình thức đạo tạo qua kênh truyền hình trực tiếp, thông qua mạng Internet V Kết luận: Để không ngừng phát triển nâng cao chất lượng công việc doanh nghiệp vấn đề đào tạo phát triển lãnh đạo, phát triển nguồn nhân lực đóng góp vai trò to lớn định đến thành công doanh nghiệp, tổ chức Đào tạo phát triển nguồn nhân lực công việc vô quan trọng, hàng năm doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch đào tạo cho riêng mình, với tầm nhìn chiến lược lâu dài qua kinh nghiệm thực tế hàng ngày, doanh nghiệp nhận thức để thành công họ phải không ngừng phát triển nguồn nhân lực mình, đặc biệt nhà lãnh đạo họ Các nhà lãnh đạo không xuất cách tự nhiên mà phải trải qua trình tuyển chọn đào tạo lâu dài có được, nhà lãnh đạo giỏi tổ chức không đồng nghĩa với việc nhà lãnh đạo giỏi tổ chức khác Do đó, xây dựng chương trình đào tạo phát triển lãnh đạo phù hợp với đặc điểm tổ chức điều kiện tiên để có nhà lãnh đạo tài giỏi cho tương lai, góp phần vào việc xây dựng phát triển doanh nghiệp, tổ chức không ngừng lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển không ngừng kinh tế đất nước Ngày 25/12/2010 Học viên Phạm Việt Trung • Tài liệu tham khảo : - Giáo trình Phát triển khả lãnh đạo – Chương trình đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh Quốc tế - Đại học Griggs - Hoa Kỳ 10 Ph¹m ViÖt Trung GaMBA M0709 Phát triển khả lãnh đạo 11 ... chức đặn để người chọn có ý thức tập trung nâng cao kỹ năng, hoàn thành tập II Mục đích yêu cầu: Ph¹m ViÖt Trung GaMBA M0709 Phát triển khả lãnh đạo Tố chất lãnh đạo: * Mỗi cá nhân, gia đình, tổ... phát triển nâng cao chất lượng công việc doanh nghiệp vấn đề đào tạo phát triển lãnh đạo, phát triển nguồn nhân lực đóng góp vai trò to lớn định đến thành công doanh nghiệp, tổ chức Đào tạo phát. .. - Giáo trình Phát triển khả lãnh đạo – Chương trình đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh Quốc tế - Đại học Griggs - Hoa Kỳ 10 Ph¹m ViÖt Trung GaMBA M0709 Phát triển khả lãnh đạo 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập phát triển khả năng lãnh đạo (5), Bài tập phát triển khả năng lãnh đạo (5), Bài tập phát triển khả năng lãnh đạo (5)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay