Giáo án tin 7 học kì 2 2017

75 31 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 16:17

Phòng GD&ĐT Văn Bàn Trường THCS Khánh Yên Hạ TIẾT 37 - BÀI Định dạng trang tính (tiết 1) I - Mục tiêu: Kiến thức: Trình bày định dạng trang tính: Thay đổi phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, màu chữ lề ô tính Kĩ năng: Định dạng trang tính theo nội dung Thái độ: Yêu thích môn tin học thấy tầm quan trọng tin học đời sống II - Phương pháp: - Hoạt động theo bàn, trao đổi theo cặp, hỏi - đáp, quan sát trực quan II - Chuẩn bị: Giáo viên: Hình ảnh, máy chiếu, máy tính Học sinh: Nội dung kiến thức III - Tiến trình dạy: Ổn định lớp (1'): - Lớp 7A: - Lớp 7B: - Lớp 7C: Kiểm tra cũ (): Không kiểm tra Cách tiến hành: Các hoạt động chủ yếu Hoạt động GV HS Ghi bảng *Hoạt động (16'): Tìm hiểu cách định dạng phông chữ, cỡ chữ, màu chữ kiểu chữ - Mục tiêu: Nhận biết thực cách định dạng phông chữ, cỡ chữ, màu chữ kiểu chữ - Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính - Cách tiến hành - GV: Chiếu mẫu có định dạng, kết hợp với quan sát SGK – HS quan sát (?): Cho nhận xét định dạng mẫu với định dạng Word? - HS: Việc định dạng phông chữ, cỡ chữ, màu chữ bảng tính Word - GV: Y/c HS trao đổi theo cặp (2') (?): Cho biết chức định dạng văn Word? - HS: Đại diện cặp trình bày – lớp nhận xét, góp ý bổ sung - GV: Định dạng không làm thay đổi nội dung * Chú ý: (Sgk/T49) liệu có tác động làm thay đổi phông, cỡ, màu chữ - GV: Chiếu hình 52 cho HS quan sát chức Định dạng phông chữ, cỡ chữ nút lệnh? kiểu chữ: - HS: Quan sát, trả lời - GV: Y/c HS quan sát hình 53 SGK trang 50 kết a) Thay đổi phông chữ: hợp với GV thao tác máy (?): Hãy nêu cách thay đổi phông chữ? - B1: Chọn ô (hoặc ô) cần định Giáo án Tin Học Mai Giáo viên: Bùi ThÞ Phương Phòng GD&ĐT Văn Bàn - HS trả lời - GV: Lưu ý HS cách chọn bảng mã cho phù hợp - GV: Gọi hai HS thao tác - HS thao tác - GV: Khi lập bảng tính thay đổi phông chữ mà ta làm thay đổi cỡ chữ, kiểu chữ tùy ý - GV: Y/c HS quan sát hình 54 SGK trang 50 kết hợp với GV thao tác máy (?): Nêu bước thay đổi cỡ chữ? - GV: Gọi hai HS thao tác - HS thao tác Trường THCS Khánh Yên Hạ dạng - B2: Nháy mũi tên ô Font b) Thay đổi cỡ chữ: - B1: Chọn ô (hoặc ô) cần định dạng - B2: Nháy mũi tên ô Font Size - B3:Chọn cỡ chữ thích hợp - GV: Chiếu bảng liệu có định dạng kiểu c) Thay đổi kiểu chữ: chữ đậm, nghiêng, gạch chân (?): Hãy nhận xét bảng liệu có kiểu chữ nào? - HS: Chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân - B1: Chọn ô (hoặc ô) cần định - GV: Đây cách làm thay đổi kiểu chữ dạng (?): Hãy nêu cách làm thay đổi kiểu chữ cách - B2: Nháy vào nút Bold (B) chọn sử dụng nút lệnh Word? chữ đậm, Nút Italic (I) chọn chữ - HS: Sử dụng nút lệnh B, I, U nghiêng, Underline (U) chọn chữ - GV: Gọi hai HS thao tác gạch chân - HS thao tác *Hoạt động (7'): Tìm hiểu cách chọn màu chữ - Mục tiêu: Nhận biết thực cách định dạng màu chữ - Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính, hình ảnh chiếu - Cách tiến hành (?): Hãy cho biết nút lệnh dùng để định dạng màu Định dạng màu chữ: cho chữ? - HS: Nút lệnh Font color -GV: Gọi hai em thao tác - B1: Chọn ô (hoặc ô) cần định - HS: thao tác dạng (?): Nêu cách chọn màu phông chữ - B2: Nháy vào mũi tên bên cạnh nút - HS: trả lời Font color *Hoạt động (13;): Tìm hiểu cách lề ô tính - Mục tiêu: Nhận biết thực cách lề ô tính - Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính, hình ảnh chiếu - Cách tiến hành - GV: Chiếu bảng tính có lề trái (cột A), phải (cột B), cho ô tính (cột C) Căn lề ô tính: (?): Hãy nhận xét cách bố trí liệu trang tính? - HS: Quan sát, nhận xét - GV: Giới thiệu nút lệnh dùng để lề - GV: Y/c HS quan sát H58 thao tác GV - B1: Chọn ô (hoặc ô) cần định nêu cac cách lề cho ô tính? dạng Giáo án Tin Học Mai Giáo viên: Bùi ThÞ Phương Phòng GD&ĐT Văn Bàn - HS: Quan sát, trả lời Trường THCS Khánh Yên Hạ - B2: Nháy chọn nút lệnh + (Left): Căn lề trái + (Right): Căn lề phải + (Center): Căn - GV: Y/c HS quan sát H59, 60, 61 tìm hiểu cách * Trộn ô liệu vào trộn ô liệu vào - GV: Thao tác mẫu nút lệnh trộngô - B1: Chọn ô cần liệu vào liệu vào ô tính - HS: quan sát - B2: Nháy vào nút (Merge and - GV: Gọi hai em thao tác lại center) - HS: thao tác – Củng cố (7'): - GV: Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi 1, (SGK/T56) Câu 1: Lợi ích việc định dạng liệu trang tính: Giúp trình bày trang tính hấp dẫn hơn, cách hiển thị nội dung rõ ràng Câu 5: - Giả sử ô A1 có màu vàng, chữ màu đỏ, ô A3 có màu trắng chữ màu đen ?Nếu chép ô A1 vào ô A3 ô A3 nhận kiểu định dạng ô A1 có màu vàng, chữ màu đỏ Vì chép ô nhận kiểu định dạng liệu ô chép đến - GV: Hệ thống nội dung học - Cần nắm vững cách chọn bảng mã, chọn phông chữ tiếng việt tương ứng - Định dạng phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, màu chữ, kiểu lề ô tính - GV: Gọi học sinh lên thao tác lại – Hướng dẫn nhà (1'): - Về làm tập lại SGK - Xem tiếp phần để tiết sau học - Ngày soạn: 01/01/2013 - Ngày giảng: 07/01/2013 Lớp 7C - Tên giảng: 08/01/2013 Lớp 7A, B TIẾT 38 - BÀI Định dạng trang tính (tt) I - Mục tiêu: Kiến thức: Chỉ tầm quan trọng tính toán trang tính Tác dụng việc trang trí phù hợp cho trang tính Kĩ năng: Thao tác tác việc tăng giảm chữ số thập phân, tô màu kẻ đường biên ô tính Thái độ: Yêu thích môn tin học thấy tầm quan trọng tin học đời sống II - Phương pháp: - Hoạt động theo bàn, thuyết trình tìm hướng giải vấn đề, hỏi - đáp, quan sát trực quan II - Chuẩn bị: Giáo viên: Hình ảnh, máy chiếu, máy tính Giáo án Tin Học Mai Giáo viên: Bùi ThÞ Phương Phòng GD&ĐT Văn Bàn Trường THCS Khánh Yên Hạ Học sinh: Nội dung kiến thức III - Tiến trình dạy: Ổn định lớp (1'): - Lớp 7A: - Lớp 7B: - Lớp 7C: Kiểm tra cũ (5'): ?.1: Chọn phông tiếng việt cho trang tính ?.2: Thay đổi cỡ chữ, kiểu chữ ?.3: Tô màu cho vùng liệu, lề cho ô tính Mở (3'): - GV: Chiếu tệp bảng tính cột C định dạng phần thập phân có chữ số thập phân, cột D phần thập phân có chữ số, sử dụng công thức =A1/B1 vào hai ô C1 D1 - HS quan sát (?): Hãy nhận xét kết hai ô C1 D1? - HS: Kết ô C1 có phần thập phân chữ số, ô D1 có chữ số thập phân (?):Vì lại có tượng này? - GV: Để hiểu rõ cách thực làm tăng giảm chữ số thập phân ta tìm hiểu mục Cách tiến hành: Các hoạt động chủ yếu Hoạt động GV HS Ghi bảng *Hoạt động (12'): Tìm hiểu cách làm tăng giảm chữ số thập phân liệu số - Mục tiêu: Nhận biết thực cách làm tăng giảm chữ số thập phân liệu số - Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính - Cách tiến hành - GV: Trong thực hành trước em thực tính toán có nhóm dãy số thập Tăng giảm chữ số phần phân dài, tuỳ thuộc vào độ xác ta có thập phân liệu số: thể quy định phần thập phân số ô tính - GV: Giới thiệu cho HS quan sát nút tăng giảm phần thập phân - GV thao tác mẫu - HS: quan sát (?): Nêu cách làm tăng giảm chữ số phần thập - B1; Chọn ô (hoặc ô) cần tăng phân? giảm chữ số phần thập phân - HS: trả lời - B2: Nháy chuột vào nút lệnh + (Increase Decimals): Tăng chữ số thập phân + (Decrease Decimals): Giảm - GV: Gọi hai em thao tác chữ số thập phân - HS thao tác *Hoạt động (16'): Tìm hiểu cách tô màu kẻ đường biên cho ô tính - Mục tiêu: Nhận biết thực cách tô màu kẻ đường biên cho ô tính - Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính Giáo án Tin Học Mai Giáo viên: Bùi ThÞ Phương Phòng GD&ĐT Văn Bàn - Cách tiến hành - GV: Chiếu bảng liệu có tạo khung tô màu cho vùng liệu - HS quan sát (?): Hãy nhận xét cách tô màu cho vùng liệu? - HS: Vùng dữ liệu tô màu màu khung (?): Việc tô màu có tác dụng gì? - HS: Việc tô màu giúp dễ dàng nhận vùng liệu khác nhau, nhìn bố cục đẹp, dễ hiểu, dễ quan sát,… - GV: Y/c HS hoạt động theo bàn Tìm hiểu cách tô màu kẻ đường biên cho ô tính? - HS: Đại diện bàn trình bày → lớp nhận xét, góp ý bổ sung - GV: Lưu ý (SGK/T55) để HS nhận biết màu sử dụng - Gọi hai em thao tác → HS thao tác (?): Nêu bước kẻ đường biên cho ô tính? - HS trả lời - Gọi hai HS thao tác – HS thao tác Trường THCS Khánh Yên Hạ Tô màu kẻ đường biên ô tính: a) Tạo màu nền: - B1: Chọn ô (hoặc ô) cần tô màu - B2: C1) Nháy vào mũi tên bên phải nút Fill Color để chọn màu b) Kẻ đường biên: - B1: Chọn ô khối ô cần kẻ đường biên - B2: Nháy mũi tên bên phải nút Borders để chọn kiểu kẻ đường biên – Củng cố (7'): - GV: Hệ thống kiến thức học: cách làm tròn chữ số phần thập phân, kẻ đường biên tô màu cho ô tính - GV: Giới thiệu cách tạo màu kẻ đường biên cách sử dụng bảng chọn Format - HS: Lên thực lại thao tác học - GV: Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi: Câu SGK trang 56: B1: Chọn khối ô từ B3 đến B10 B2: Format → Cells → chọn mục Number B3: Chọn phần thập phân = → OK Câu SGK trang 56: Kết = ô làm tròn đến phần nguyên (Số nguyên) – Hướng dẫn nhà (1'): Về nhà tập thao tác thực hành trước với thực hành để tiết sau học thực hành Giáo án Tin Học Mai Giáo viên: Bùi ThÞ Phương Phòng GD&ĐT Văn Bàn Trường THCS Khánh Yên Hạ - Ngày soạn: 04/01/2013 - Ngày giảng:10/01/2013 Lớp 7A, B, C - Tên giảng: TIẾT 39 - BÀI THỰC HÀNH Trình bày bảng điểm lớp em (tiết 1) I - Mục tiêu: Kiến thức: Nhận biết tác dụng việc trang trí cho trang tính Kĩ năng: Thực thao tác chỉnh liệu định dạng trang tính Thái độ: Nghiêm túc, thực hành hiệu II - Phương pháp: - Trực quan, thực hành máy theo nhóm II - Chuẩn bị: Giáo viên: Hình ảnh, máy chiếu, máy tính Học sinh: Nội dung kiến thức III - Tiến trình dạy: Ổn định lớp (1'): - Lớp 7A: - Lớp 7B: - Lớp 7C: Kiểm tra cũ (5'): ?.1: Làm tròn chữ số thập phân 15,35967 + Làm tròn đến chữ số thập phân, ba chữ số thập phân, làm tròn thành số nguyên ?.2: Tô màu cho khối ô từ A1 đến A10 màu xanh, Khối B1 đến B10 màu vàng, C1 đến C10 màu đỏ Cách tiến hành: Các hoạt động chủ yếu Hoạt động GV HS Ghi bảng *Hoạt động (10'): Giới thiệu yêu cầu tập - Mục tiêu: Nhận biết yêu cầu thực hành - Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính - Cách tiến hành BÀI TẬP 1: Thực hành định dạng - GV: Nêu yêu cầu thực hành văn số, chỉnh liệu, tô - HS: Lắng nghe màu văn bản, kẻ đường biên tô màu (?): Nêu cách mở bảng tính có máy Mở bảng tính Bảng điểm lớp em - HS: Nháy chọn nút lệnh (Open) → Chọn đường lưu Bài thực hành dẫn chứa tệp tin → chọn tệp → Open (?): Thực thao tác để có trang Thực định dạng để tính hình 66 SGK trang 57 trang tính hình 66 SGK/T57 - HS: Định dạng phông chữ, kiểu chữ, màu chữ, cỡ chữ, lề Gộp hàng từ A1 đến G1 (?): Sử dụng nút lệnh để lưu trang tính? - HS: Nút Save Lưu bảng tính *Hoạt động (24'): Thực hành - Mục tiêu: Thực thao tác định dạng theo yêu cầu tập Giáo án Tin Học Mai Giáo viên: Bùi ThÞ Phương Phòng GD&ĐT Văn Bàn Trường THCS Khánh Yên Hạ - Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính - Cách tiến hành (?): Quan sát cách trình bày trang tính, chưa định dạng, định dạng cho nhận xét - HS: Trang tính định dạng có ưu điểm như: Cân đối, dễ nhận biết, dễ quan sát,… - GV: Hướng dẫn HS thực hành, thao tác – sửa sai (nếu có) - HS: Thực hành theo nhóm đôi - GV: Nhận xét ưu khuyết trình thực hành HS – Củng cố (4'): - Hệ thống lại thao tác định dạng trang tính – Hướng dẫn nhà (1'): - Về nhà tập định dạng phông, màu, cỡ, kiểu chữ cho ô tính có điều kiện - Làm tập SGK trang 57, 58 để tiết sau thực hành - Ngày soạn: 06/01/2013 - Ngày giảng:14/01/2013 Lớp 7C 15/01/2013 Lớp 7A, B - Tên giảng: TIẾT 40 - BÀI THỰC HÀNH Trình bày bảng điểm lớp em (tt) I - Mục tiêu: Kiến thức: Nhận biết tác dụng việc trang trí cho trang tính Kĩ năng: Thực thao tác chỉnh liệu định dạng trang tính Thái độ: Nghiêm túc, thực hành hiệu II - Phương pháp: - Trực quan, vấn đáp - Thực hành máy theo nhóm II - Chuẩn bị: Giáo viên: Hình ảnh, máy chiếu, máy tính Học sinh: Nội dung kiến thức III - Tiến trình dạy: Ổn định lớp (1'): - Lớp 7A: - Lớp 7B: - Lớp 7C: Kiểm tra cũ (5): ?.1: Khởi động bảng tính? ?.2: Chọn phông tiếng việt gõ vào ô A1 với nội dung “Hôm lớp học môn tin” sau cho liệu, tô màu chữ xanh đậm cho nội dung ô A1 Cách tiến hành: Các hoạt động chủ yếu Hoạt động GV HS Ghi bảng *Hoạt động (10'): Giới thiệu yêu cầu tập - Mục tiêu: Nhận biết yêu cầu thực hành - Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính Giáo án Tin Học Mai Giáo viên: Bùi ThÞ Phương Phòng GD&ĐT Văn Bàn Trường THCS Khánh Yên Hạ - Cách tiến hành - GV: Nêu yêu cầu thực hành - HS: Lắng nghe BÀI TẬP 2: Thực hành lập trang tính, sử dụng công thức, định dạng, chỉnh liệu tô màu a) Lập trang tính với liệu hình 67 SGK trang 58 (?): Hãy nêu cách lập công thức tính mật độ b) Lập công thức tính mật độ dân số dân số (người / Km )? (người / Km2) Bru-nây ô E6 - HS: Đổi triệu người người nghìn Km2 Sao chép công thức vào ô tương ứng Km ⇒ E6: =D6/C6*1000 để tính mật độ dân số nước (?): Sao chép công thức công thức tính cho lại nước lại? - HS: Nháy chuột vào ô F6 → đưa chuột vào ô vuông màu đên nằm góc bên phải ô cho chuột có dấu + màu đen → nháy đúp chuột để chép công thức (?): Nêu thao tác định dạng để có trang c) Chèn thêm hàng trống, điều chỉnh tính H68? hàng, cột thực thao tác định - HS: Chèn thêm hàng Insert → Rows dạng để có hình 68 SGK/T58 Điều chỉnh độ rộng cột Định dạng cho vùng liệu Tô màu nền: Trộn ô cho hàng “CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á” Cột STT Tăng phần thập phân cho cột: diện tích, dân số cột tỉ lệ dân số (lấy chữ số thập phân) Căn cho tiêu đề cột bảng Kẻ đường biên cho vùng liệu (?): Nêu bướ lưu bảng tính? d) Lưu bảng tính với tên “CAC NUOC - HS: Nháy chọn nút lệnh Save → mở ổ DONG NAM A” đĩa D → mở thư mục “LOP7” Gõ tên tệp vào khung File name, chọn Save *Hoạt động (24'): Thực hành - Mục tiêu: Thực thao tác định dạng theo yêu cầu tập - Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính - Cách tiến hành - GV: Y/c HS thực hành theo nhóm đôi - GV: Hướng dẫn học sinh thực hành → sửa sai (nếu có) - HS: Thực hành theo nhóm máy - GV: Nhận xét ưu khuyết trình thực hành học sinh – Củng cố (4'): - GV: Hệ thống lại thao tác định dạng trang tính qua chình lai H67 để có trang tính hình 68 SGK/T58 Giáo án Tin Học Mai Giáo viên: Bùi ThÞ Phương Phòng GD&ĐT Văn Bàn Trường THCS Khánh Yên Hạ - HS: Quan sát – Hướng dẫn nhà (1'): - Về tập nhập liệu định dạng cho trang tính theo ý em cho trang tính có bố cục đẹp, dễ nhìn, dễ hiểu,…nếu có điều kiện - Xem trước Mục SGK trang 59, 60 để tiết sau học - Ngày soạn: 10/01/2013 - Ngày giảng:17/01/2013 Lớp 7A, B, C - Tên giảng: TIẾT 41 - BÀI Trình bày in trang tính (tiết 1) I - Mục tiêu: Kiến thức: Nhận biết lệnh xem trước in trang tính, cách điều chỉnh ngắt trang Kĩ năng: Thực lệnh xem trước in điều chỉnh ngắt trang Thái độ: Có ý thức học nhận thấy lợi ích chương trình bảng tính II - Phương pháp: - Trực quan, vấn đáp - Thảo luận nhóm II - Chuẩn bị: Giáo viên: Hình ảnh, máy chiếu Học sinh: Nội dung kiến thức III - Tiến trình dạy: Ổn định lớp (1'): - Lớp 7A: - Lớp 7B: - Lớp 7C: Kiểm tra cũ (): Kiểm tra 15' Đề bài: Câu 1: Khởi động Excel, nhập dòng chữ "Hôm lớp học tin học" vào ô B3 tô màu chữ chuyển sang màu tím? Câu 2: Kẻ đường biên cho khối ô từ A1 đến D10 Câu 3: Tô màu nền: - Màu xanh cho khối ô A1 đến A10 - Màu vàng cho khối ô B1 đến B10 - Màu xám cho khối ô C1 đến D10 Đáp án: Câu (5 điểm): - Nháy đúp vào biểu tượng Excel hình (1 điểm) - Nhập dòng chữ "Hôm lớp học tin học" (2 điểm) - Tô màu chữ: chọn ô B3, chọn Font color, chọn màu tím (2 điểm) Câu (2 điểm): - Chọn khối A1 đến D10, chọn nút Borrders Câu (3 điểm): Tô màu nền: - Chọn khối A1 đến A10, chọn Fill color, chọn màu xanh (1 điểm) - Chọn khối B1 đến B10, chọn Fill color, chọn màu vàng (1 điểm) - Chọn khối C1 đến D10.chọn Fill color, chọn màu xám (1 điểm) Cách tiến hành: Các hoạt động chủ yếu Hoạt động GV HS Ghi bảng Giáo án Tin Học Mai Giáo viên: Bùi ThÞ Phương Phòng GD&ĐT Văn Bàn Trường THCS Khánh Yên Hạ *Hoạt động (11'): Tìm hiểu lệnh xem trước in - Mục tiêu: Nhận biết mục đích việc xem trước in thao tác lệnh - Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính - Cách tiến hành: - GV: Chiếu bảng liệu chuẩn bị sẵn Sheet 1: Dữ liệu chưa chỉnh sửa, Sheet liệu chỉnh sửa - HS: Quan sát, so sánh rút nhận xét cách trình bày hai bảng liệu - GV: Cho HS quan sát hình 69 SGK trang 59 - HS: quan sát (?): Hãy nhận xét trang tính hình 69 in nào? - HS: Dữ liệu không ngắt trang hợp lí liệu in có bố cục không đẹp, cách trình bày không khoa học, cột phải sang trang riêng, - GV: Để tránh lãng phí, tốn thời gian in ta cần phải Xem trước in: xem văn trước in Đây thao tác cần thiết, hình thức kiểm tra xem in liệu nào, in ra, in có đạt yêu cầu không?, … (?): Tương tự với Word cho biết nút lệnh dùng - B1: Nháy chọn nút lệnh (Print để xem trước in? Preview) - HS: lên máy nút lệnh (Print Preview) - B2: Xem văn - GV: Gọi thao tác - Next: Xem trang - HS: thao tác - Zoom: Phóng to, thu nhỏ khung - GV: Y/c HS hoạt động nhóm (3') Tìm hiểu chức nhìn nút lệnh cửa sổ Print Preview - Print: In văn - HS: Đại diện nhóm trình bày → lớp nhận xét → - Setup: Định dạng lại trang in góp ý bổ sung - Previous: Xem trang trước - GV: Chốt lại - Close: Đóng xem trước in - GV: Xem văn trước in để kịp thời chỉnh sửa sai sót Ví dụ: Dữ liệu chưa đưa gọn vào trang giấy, sang trang có hai hàng, … - GV: Nếu liệu chưa đạt yêu cầu trang giấy ta cần sử dụng phương pháp ngắt trang để đưa liệu vào trang giấy hợp lí *Hoạt động (13'): Tìm hiểu lệnh điều chỉnh ngắt trang - Mục tiêu: Nhận biết thực lệnh điều chỉnh ngắt trang - Đồ dùng: Máy chiếu - Cách tiến hành: - GV: Y/c HS tìm hiểu nội dung SGK (?): Cho biết lệnh điều chỉnh ngắt trang? Điều chỉnh ngắt trang: - HS: trả lời (?): Vì cần phải sử dụng phương pháp ngắt 10 Giáo án Tin Học Mai Giáo viên: Bùi ThÞ Phương Phòng GD&ĐT Văn Bàn (?): Nhắc lại thao tác chép chỉnh sửa liệu ô tính - HS: + Chọn ô cần chép + Nháy nút lệnh Copy + Trỏ tới vị trí + Nháy nút lệnh Paste (?): Để tạo màu cho ô tính ta làm ntn? - HS: + Chọn ô ô cần tạo màu + Nháy nút Fill Colors (?): Để tạo màu chữ cho ô tính ta làm ntn? - HS: + Chọn ô ô cần tạo màu chữ + Nháy nút Font Color - GV: Yêu cầu HS mở bảng tính Bài tập lưu (?): Để tính cột tổng cộng ta làm ntn? - HS: Dùng hàm công thức Trường THCS Khánh Yên Hạ c) Thực thao tác chép chỉnh sửa liệu, định dạng để có trang tính nh hình 121 d) Lập công thức để tính tổng số vật quyên góp ủng hộ bạn vùng bảo lụt vào cột số liệu bảng tổng cộng: - Dùng công thức: =D5+D14 - Dùng hàm: =SUM(D5,D14) (?): Để thực lệnh xem trước in ta sử e) Sử dụng nút lệnh Print Preview dụng lệnh nào? để xem trước in - HS: Print Preview - GV: Hướng dẫn HS thực hành → sửa sai h) Lưu tên bảng tính với tên "Thuc (nếu có) hanh tong hop bai tap 1" - HS: Thực hành theo nhóm máy hướng dẫn giáo viên – Củng cố (4'): - GV: Nhận xét ưu khuyết trình thực hành HS Chốt lại kiến thức trọng tâm – Hướng dẫn nhà (1'): - Về nhà tập thực hành máy tính “bài tập 2” thực hành 10 SGK trang 93, 94 để tiết sau thực hành tiếp - Ngày soạn: 08/04/2013 - Ngày giảng: 11/04/2013 Lớp 7C 12/04/2013 Lớp 7A, B - Tên giảng: TIẾT 63 - BÀI THỰC HÀNH 10 Thực hành tổng hợp (tt) I - Mục tiêu: 61 Giáo án Tin Học Mai Giáo viên: Bùi ThÞ Phương Phòng GD&ĐT Văn Bàn Trường THCS Khánh Yên Hạ Kiến thức: Ôn lại kiến thức, kĩ học chương trình bảng tính Excel để thực hành máy tính sử dụng công thức hàm để tính toán, chỉnh sửa, định dạng Kĩ năng: Thực thành thạo thao tác trang tính Thái độ: Hình thành thái độ học tập nghiêm túc, hăng say học hỏi Bảo vệ công, yêu thích môn học II - Phương pháp: - Thuyết trình thực hành trực quan máy tính II - Chuẩn bị: Giáo viên: Bài tập, máy chiếu, máy tính Học sinh: Tất kiến thức học Excel III - Tiến trình dạy: Ổn định lớp (1'): - Lớp 7A: - Lớp 7B: - Lớp 7C: Kiểm tra cũ (): Kiểm tra đan xen Cách tiến hành: Các hoạt động chủ yếu Hoạt động GV HS Ghi bảng *Hoạt động (40'): Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức hàm để thực tính toán - Mục tiêu: Củng cố kiến thức thực lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức hàm để thực tính toán - Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính - Cách tiến hành: Bài tập 2: Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức hàm để thực tính toán * Yêu cầu: - GV: Yêu cầu HS nhập liệu vào trang - HS Lập trang tính hình 122 tính SGK trang 94 - HS: Thực theo yêu cầu GV - Sử dụng công thức hàm thích hợp để trả lời câu hỏi tính toán: tổng cộng, trung bình chung ngành, vùng… thực chép công thức để tính Tính tổng cộng (?): Để tính cột tổng cộng ta làm ntn? - C1: Sử dụng công thức ô G4 gõ - HS: Sử dụng hàm công thức =C5+D5+E5+F5 chép công thức cho ô lại cách đưa chuột vào góc bên phải ô G4 cho chuột có dấu (+) màu đen, di chuyển chuột để chép - C2: Sử dụng hàm để tính toán: =Sum(C4:F4) (?): Để tính thu nhập trung bình theo Tính trung bình chung cho ngành ngành ta làm ntn? - HS: Sử dụng hàm Average Tại ô C12: =Average(C4:C11), chép công thức cho ô D12, E12, F12, G12 Tính trung bình chung cho vùng: 62 Giáo án Tin Học Mai Giáo viên: Bùi ThÞ Phương Phòng GD&ĐT Văn Bàn Trường THCS Khánh Yên Hạ =Average(C4:F11) (?) Để có trang tính hình 123 ta làm Chỉnh sửa trang tính để hình ntn? 123 - HS: Chèn thêm hàng, trộn ô, kẻ đường biên, tô màu nền, màu chữ - GV: Yêu cầu HS trình bày giống mẫu hình 123 Hướng dẫn HS thực hành → sửa sai (nếu có) - HS: Thực hành theo nhóm máy – Củng cố (4'): - GV: Nhận xét ưu khuyết trình thực hành HS Chốt lại kiến thức trọng tâm – Hướng dẫn nhà (1'): - Về nhà làm tiếp câu d, e tập SGK trang 95 làm tập để tiết sau thực hành tiếp - Ngày soạn: 10/04/2013 - Ngày giảng: 17/04/2013 Lớp 7B - Tên giảng: TIẾT 64 - BÀI THỰC HÀNH 10 18/04/2013 Lớp 7A, C Thực hành tổng hợp (tt) I - Mục tiêu: Kiến thức: Ôn lại kiến thức, kĩ học chương trình bảng tính Excel để thực hành máy tính xếp lọc liệu, tạo biểu đồ Kĩ năng: Thực thành thạo thao tác trang tính Thái độ: Hình thành thái độ học tập nghiêm túc, hăng say học hỏi II - Phương pháp: - Thuyết trình thực hành trực quan máy tính II - Chuẩn bị: Giáo viên: Bài tập, máy chiếu, máy tính Học sinh: Tất kiến thức học Excel III - Tiến trình dạy: Ổn định lớp (1'): - Lớp 7A: - Lớp 7B: - Lớp 7C: Kiểm tra cũ (): Kiểm tra đan xen Cách tiến hành: Các hoạt động chủ yếu Hoạt động GV HS Ghi bảng *Hoạt động (20'): Thực xếp lọc liệu - Mục tiêu: Củng cố kiến thức xếp lọc liệu - Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính - Cách tiến hành: Bài tập 2: Sắp xếp lọc liệu Sắp xếp liệu: 63 Giáo án Tin Học Mai Giáo viên: Bùi ThÞ Phương Phòng GD&ĐT Văn Bàn Trường THCS Khánh Yên Hạ (?): Để xếp tên xã theo thứ tự bảng chữ * Tên xã theo bảng chữ cái ta làm ntn? - B1: Chọn ô cột tên xã - HS: Chọn cột tên xã -> Data->Sort - B2: Data → Srot → tên xã - B3: Chọn lệnh Ascending -> OK (?): Để xếp thu nhập bình quân nông * Sắp xếp thu nhập bình quân nông nghiệp với thứ tự giảm dần ta làm ntn? nghiệp, công nghiệp, tổng thu nhập với - HS: Chọn ô cột C -> thứ tự giảm dần - Nháy chuột vào ô cột C, D, G → nháy chọn nút lệnh Descending (?): Để lọc liệu trang tính ta làm Lọc xã: ntn? * Lọc ba số liệu thu nhập bình quân - HS: Sử dụng lệnh Filter nông nghiệp cao (?): Em thực thao tác lọc liệu lấy - B1: Tạo chế độ lọc Data → Filter → xã thu nhập bình quân nông nghiệp, AutoFilter công nghiệp, thương mại cao nhất? - B2: Nháy chọn nút tiêu đề cột nông - HS: Thực theo nhóm máy, nghiệp → chọn Top 10 → chọn Top → - GV: Sau thao tác lọc em chọn → OK chép sang Sheet khác để tiếp tục lọc, nháy * Lọc ba số liệu thu nhập bình quân chọn All công nghiệp, thương mại cao (?): Thực thao tác lọc với ba số liệu thu * Lọc ba số liệu thu nhập bình quân nhập bình quân thương mại thấp nhất? thương mại thấp - HS: Thực theo nhóm máy - Nháy chọn nút tiêu đề cột thương (?): Nêu cách thoát khỏi chế độ lọc? mại → chọn Top 10 → chọn Bottop → - HS: Data -> Filter -> AutoFilter chọn → OK * Thoát khỏi chế độ lọc - GV: Lưu bai tập vào máy tính với tên Data → Filter → huỷ dấu tích trước "Thuc hanh tong hop bai tap " AutoFilter *Hoạt động (20'): Tạo biểu đồ - Mục tiêu: Củng cố thực bước tạo biểu đồ - Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính - Cách tiến hành: Bài tập 3: Tạo biểu đồ (?): Để vẽ biểu đồ ta sử dụng nút lệnh ? a) Tạo biểu đồ hình 124 - HS: Chart Wizard - B1: Chọn hai khối liệu (B4:B11) - GV: Yêu cầu HS tạo biểu đồ H124 (G4:G11) - HS: Thực theo nhóm máy - B2: Nháy chọn nút lệnh Chart Wizard - GV: Hướng dẫn HS thực hành → sửa sai → chọn kiểu biểu đồ → Next → thêm (nếu có) thông tin cho biểu đồ → chọn Finish – Củng cố (3'): - GV: Nhận xét ưu khuyết trình thực hành HS Chốt lại kiến thức trọng tâm – Hướng dẫn nhà (1'): - Về nhà tập thực hành máy mục b, c tập SGK trang 96 để tiết sau thực hành tiếp - Ngày soạn: 17/04/2013 - Ngày giảng:22/04/2013 Lớp 7C 23/04/2013 Lớp 7A, B - Tên giảng: 64 Giáo án Tin Học Mai Giáo viên: Bùi ThÞ Phương Phòng GD&ĐT Văn Bàn Trường THCS Khánh Yên Hạ TIẾT 65 - BÀI THỰC HÀNH 10 Thực hành tổng hợp (tt) I - Mục tiêu: Kiến thức: Ôn lại kiến thức, kĩ học chương trình bảng tính Excel để thực hành máy tính tạo biểu đồ, chỉnh sửa biểu đồ Kĩ năng: Thực thành thạo thao tác trang tính Thái độ: Hình thành thái độ học tập nghiêm túc, hăng say học hỏi Bảo vệ công, yêu thích môn học II - Phương pháp: - Thuyết trình thực hành trực quan máy tính II - Chuẩn bị: Giáo viên: Bài tập, máy chiếu, máy tính Học sinh: Tất kiến thức học Excel III - Tiến trình dạy: Ổn định lớp (1'): - Lớp 7A: - Lớp 7B: - Lớp 7C: Kiểm tra cũ (): Kiểm tra đan xen Cách tiến hành: Các hoạt động chủ yếu Hoạt động GV HS Ghi bảng *Hoạt động (30'): Tạo biểu đồ trình bày trang in - Mục tiêu: Củng cố kến thức tạo biểu đồ thực thành thạo thao tác tạo biểu đồ - Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính - Cách tiến hành: Bài tập 3: Tạo biểu đồ trình bày trang in - GV: Yêu cầu HS mở Baitap2 lưu b) Tạo biểu đồ hình 125/T96 máy - B1: Chọn hàng hàng 13 - GV: yêu cầu HS vẽ biểu đồ mẫu hình - B2: Nháy chọn nút lệnh Chart Wizard 125 → chọn kiểu biểu đồ hình tròn → Next → - HS: Thực hành vẽ biểu đồ máy thêm thông tin cho biểu đồ → chọn Finish Sao chép hàng hàng 12 sang vùng khác trang tính tạo biểu đồ hình tròn (?): Để di chuyển biểu đồ ta làm ntn? c) Di chuyển biểu đồ để có - HS: Chọn biểu đồ cần di chuyển, nhấn hình 126 giữ chặt chuột trái kéo xuống vị trí - Nháy chuột vào biểu đồ di chuyển thả chuột chuột kéo đến vị trí cần thả chuột - GV : Yêu cầu HS di chuyển biểu đồ - HS: Thực hành máy (?): Hãy lưu trang tính vừa chỉnh sửa? * Lưu liệu vừa chỉnh sửa - HS: Thực lưu lệnh Save - GV: Hướng dẫn HS thực hành → sửa sai (nếu có) - HS: Thực hành theo nhóm máy 65 Giáo án Tin Học Mai Giáo viên: Bùi ThÞ Phương Phòng GD&ĐT Văn Bàn Trường THCS Khánh Yên Hạ hướng dẫn giáo viên *Hoạt động (10'): Xem trang tính trước in - Mục tiêu: Củng cố thực xem trang tính trước in - Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính - Cách tiến hành: (?): Để xem trang tính trước in ta dùng * Xem trang tính trước in: Nháy chọn lệnh nào? nút lệnh Pint Preview - HS: Print Preview (?): Để in trang tính sử dụng lệnh nào? * In trang tính: - HS: Print - C1) In toàn trang tính: nháy chọn nút - GV: Hướng dẫn HS thực hành → sửa sai lệnh Print (nếu có) - C2) File → Print → chọn All (Nếu in - HS: Thực hành theo nhóm máy toàn bộ) Pages (In trang tuỳ ý) hướng dẫn giáo viên – Củng cố (3'): - GV: Hệ thống nhấn mạnh kiến thức trọng tâm – Hướng dẫn nhà (1'): - Về nhà ôn lại kiến thức học từ đến để tiết sau kiểm tra tiết thực hành máy - Ngày soạn: 18/04/2013 66 Giáo án Tin Học Mai Giáo viên: Bùi ThÞ Phương Phòng GD&ĐT Văn Bàn Trường THCS Khánh Yên Hạ - Ngày giảng:24/04/2013 Lớp 7B 25/04/2013 Lớp 7A, C - Tên giảng: TIẾT 66 - KIỂM TRA THỰC HÀNH I - Mục tiêu: Kiến thức: Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức thực hành học sinh trình bày, định dạng, sử dụng công thức tính toán, vẽ biểu dồ, xếp lọc liệu Kĩ năng: Có kĩ tư duy, vận dụng kiến thức vào thực hành Thái độ: Hình thành thái độ học tập nghiêm túc, trung thực làm II - Phương pháp: - Thực hành, hoạt động cá nhân II - Chuẩn bị: Giáo viên: Đề kiểm tra, máy tính Học sinh: Các kiến thức học III - Tiến trình dạy: Ổn định lớp (1'): - Lớp 7A: - Lớp 7B: - Lớp 7C: Nêu yêu cầu kiểm tra: - GV: Chiếu đề kiểm tra lên máy chiếu, yêu cầu học sinh thực - HS: Thực theo yêu cầu Đề bài: Khởi động bảng tính Excel lập bảng mẫu sau : (3đ) A B C D E F G STT Họ Tên Toán Lí Tin Văn Điểm TB Đinh Hoàng Anh 7 ? Lê Thái Bình 8 ? Phạm Thanh Cường ? Vũ Xuân Cường 7 ? Nguyễn Văn Linh 8 ? Sử dụng hàm tính điểm trung bình cột điểm TB (2đ) Sắp xếp điểm trung bình theo thứ tự tăng dần (1đ) Lọc bạn có điểm TB cao (1đ) Tạo biểu đồ hình cột với bảng liệu trên, đặt tên biểu đồ “Bảng điểm lớp em” (3đ) Đáp án + Thang điểm: Tạo bảng tính theo mẫu ( điểm) Sử dụng hàm tính điểm trung bình: =Average(C2:F2) (2 điểm) Sắp xếp điểm trung bình theo thứ tự tăng dần (1 điểm) Lọc bạn có điểm TB cao (1 điểm) Tạo biểu đồ, đặt tên cho biểu đồ ( điểm) Tổng kết: - GV: Chấm máy, nhận xét ý thức kết làm học sinh - HS: Tắt máy theo quy trình Dặn dò: - Về nhà ôn lại toàn kiến thức học học kì II + Bảng tính điện tử từ đến + Phần mềm học tập 67 Giáo án Tin Học Mai Giáo viên: Bùi ThÞ Phương Phòng GD&ĐT Văn Bàn Trường THCS Khánh Yên Hạ - Ngày soạn: 20/04/2013 - Ngày giảng: / /2013 Lớp - Tên giảng: /05/2013 Lớp TIẾT 67 - ÔN TẬP (T1) I - Mục tiêu: Kiến thức: Củng cố kiến thức chương trình bảng tính Kĩ năng: Thực thao tác chương trình bảng tính Thái độ: Nghiêm túc thực yêu thích môn học II - Phương pháp: - Vấn đáp, thảo luận nhóm III - Chuẩn bị: Giáo viên: Máy chiếu, máy tính, hệ thống câu hỏi Học sinh: Kiến thức học chương trình bảng tính IV - Tiến trình dạy: Ổn định lớp (1'): - Lớp 7A: - Lớp 7B: - Lớp 7C: Kiểm tra cũ (): Không kiểm tra Cách tiến hành: Các hoạt động chủ yếu Hoạt động GV HS Ghi bảng *Hoạt động (35'): Ôn tập kiến thức chương trình bảng tính - Mục tiêu: Củng cố thao tác kiến thức chương trình bảng tính - Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính - Cách tiến hành: - GV: Nêu chiều hệ thống câu hỏi ôn tập Y/c HS nghiên cứu theo nhóm đôi trả lời - HS: Thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi Câu 1: Định dạng trang tính Câu 1: * Chọn phông chữ tiếng việt * Chọn phông tiếng việt - B1: Chọn ô khối ô cần định dạng - B2: Nháy chọn nút lệnh Font → Chọn phông tương ứng với bảng mã * Chọn cỡ, kiểu, màu chữ * Thay đổi cỡ chữ, kiểu, màu chữ - B1: Chọn ô khối ô cần định dạng - B2: - Nháy chọn nút lệnh + Font size → chọn cỡ chữ + B: Kiểu chữ đậm + I: Kiểu chữ nghiêng + U: Kiểu chữ gạch chân + Font color → Chọn màu chữ Câu 2: Nêu cách lề ô tính Câu 2: - B1: Chọn ô khối ô cần định dạng - B2: Sử dụng nút lệnh + Left: Căn thẳng lề trái 68 Giáo án Tin Học Mai Giáo viên: Bùi ThÞ Phương Phòng GD&ĐT Văn Bàn Trường THCS Khánh Yên Hạ + Right: Căn thẳng lề phải + Center: Căn + (Merge and center): Trộn ô liệu vào Câu 3: Nêu cách tăng giảm chữ số Câu 3: phần thập phân - B1: Chọn ô khối ô cần định dạng - B2: Sử dụng nút lệnh + : Tăng chữ số phần thập phân + : Giảm chữ số phần thập phân Câu 4: Câu 4: Nêu bước tô màu kẻ * Tô màu đường biên - B1: Chọn ô khối ô cần tô màu - B2: Nháy chọn nút lệnh Fill color → Chọn màu * Kẻ đường biên - B1: Chọn ô khối ô cần kẻ đường biên - B2: Nháy chọn nút lệnh Border → Chọn All Border Câu 5: Giả sử ô A1=1,52; B1=2,61 Câu 5: * Định dạng ô C1 số nguyên Nếu ô C1 - Kết 1,52+2,61= 4,13 ⇒ Kết hiển có công thức =A1+B1 kết hiển thị thị ô C1= ô C1 định dang nào? số nguyên Câu 6: Nêu cách trình bày in trang tính? Câu 7: Nêu cách đặt lề hướng trang in? - GV: Theo dõi, uốn nắn chốt kiến thức sau câu hỏi Câu 6: - Xem trang tính trước in: Nháy chọn nút lệnh Print Preview → xem - Điều chỉnh ngắt trang: Nháy phải chuột vị trí cần ngắt trang → Insert page Break - Huỷ ngắt trang Nháy phải chuột vùng liệu → chọn Reset All page Break - In: C1) Nháy chọn nút lệnh Print C2: File → Print → OK Câu 7: - B1: File → Page Setup - B2: Thiết đặt + Page: Hướng trang + Margins: Đặt lề trang - B3: OK – Củng cố (8'): - GV: Hệ thống kiến thức trọng tâm Y/c HS khởi động máy tính thực lại thao tác ôn tập - HS: Lắng nghe thực – Hướng dẫn nhà (1'): - Về ôn tập kiến thức học 8, phần mềm học tập để tiết sau ôn tập tiếp 69 Giáo án Tin Học Mai Giáo viên: Bùi ThÞ Phương Phòng GD&ĐT Văn Bàn Trường THCS Khánh Yên Hạ - Ngày soạn: 02/5/2013 - Ngày giảng: 06/5/2013 Lớp 7C - Tên giảng: 07/5/2013 Lớp 7A TIẾT 68 - ÔN TẬP (TT) I - Mục tiêu: Kiến thức: Củng cố kiến thức xếp, lọc liệu, tạo biểu đồ phần mềm học tập Kĩ năng: Thực thao tác chương trình bảng tính phần mềm học tập Thái độ: Nghiêm túc thực yêu thích môn học II - Phương pháp: - Vấn đáp, thảo luận nhóm III - Chuẩn bị: Giáo viên: Máy chiếu, máy tính, hệ thống câu hỏi Học sinh: Kiến thức học chương trình bảng tính IV - Tiến trình dạy: Ổn định lớp (1'): - Lớp 7A: - Lớp 7B: - Lớp 7C: Kiểm tra cũ (): Không kiểm tra Cách tiến hành: Các hoạt động chủ yếu Hoạt động GV HS Ghi bảng *Hoạt động (20'): Ôn tập kiến thức xếp, lọc liệu tạo biểu đồ chương trình bảng tính - Mục tiêu: Củng cố thao tác kiến thức xếp, lọc liệu tạo biểu đồ chương trình bảng tính - Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính - Cách tiến hành: - GV: Nêu chiều hệ thống câu hỏi ôn tập Y/c HS nghiên cứu theo nhóm đôi trả lời - HS: Thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi Câu 8: Nêu cách xếp liệu Câu 8: - B1: Nháy chuột vào ô cột cần xếp liệu - B2: Nháy chọn nút lệnh - Sort Ascending: Tăng dần Sort Descending: Giảm dần Câu 9: Nêu cách tạo chế độ lọc, huỷ Câu 9: chế độ lọc, lại bảng nguồn * Tạo chế độ lọc - B1: Nháy chuột vào ô vùng liệu - B2: Data → Filter → Auto Filter 70 Giáo án Tin Học Mai Giáo viên: Bùi ThÞ Phương Phòng GD&ĐT Văn Bàn Trường THCS Khánh Yên Hạ * Huỷ chế độ lọc - Data → Filter → huỷ dấu tích trước Auto Filter * Hiện lại bảng nguồn Data → Filter → chọn Show All Câu 10: Nêu bước lọc hàng Câu 10: có giá trị lớn nhất, nhỏ - B1: Tạo chế độ lọc - B2: Nháy chọn nút tiêu đề cột cần lọc → chọn Top 10 - B3: Chọn chọn Top (giá trị lớn nhất), Bottop (giá trị nhỏ nhất) → OK Câu 11: Trình bày liệu biểu Câu 11: đồ có ý nghĩa gì? Nêu bước tạo * Ý nghĩa: Biểu đồ cách minh họa liệu trực biểu đồ? quan, giúp ta dễ so sánh số liệu, dự đoán xu tăng hay giảm số liệu * Tạo biểu đồ: - B1: Nháy chuột vào ô vùng liệu - B2: Nháy chọn nút lệnh Chart wizard → chọn kiểu biểu đồ - B3: Chọn Next → thêm thông tin thích cho biểu đồ → chọn Next → chọn Finish Câu 12: Để thay đổi dạng biểu đồ Câu 12: xoá biểu đồ ta thực ntn? * Thay đổi dạng biểu đồ: Nháy chuột chọn biểu đồ cần thay đồi → Chart Type công cụ Chart → chọn lại dạng biểu đồ - GV: Theo dõi, uốn nắn chốt kiến * Xoá biểu đồ: Nháy chọn biểu đồ cần xoá → gõ thức sau câu hỏi phms Delete *Hoạt động (10'): Ôn tập kiến thức phần mềm Tooolkit Math Geogebra - Mục tiêu: Củng cố thực kiến thức thao tác phần mềm Tooolkit Math Geogebra - Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính - Cách tiến hành: Câu 13: Làm việc với phần mềm học Câu 13: tập * Toolkit Math * Toolkit Math - Tính toán biểu thức Simplify Biểu thức → gõ Enter - Vẽ đồ thị Plot hàm số → gõ Enter - Tính toán với đa thức Expand đa thức → gõ Enter - Giải phương trình đại số Solve phươngtrình tên biến Ví dụ: Solve 3*x +1 = x - Làm cửa sổ vẽ đồ thị gõ dòng lệnh Clear → gõ Enter - Đặt nét vẽ Penwirh độ dày (ví dụ: 4) - Đặt màu cho nét vẽ Pendcolor màu * Học vẽ hình học động với Geogebra * Học vẽ hình học động với Geogebra 71 Giáo án Tin Học Mai Giáo viên: Bùi ThÞ Phương Phòng GD&ĐT Văn Bàn Trường THCS Khánh Yên Hạ Công cụ di chuyển; công cụ tạo điểm; công cụ liên quan đến đoạn, đường thẳng; công cụ tạo mối quan hệ hình học; – Củng cố (13'): - GV: Hệ thống kiến thức trọng tâm Y/c HS khởi động máy tính thực lại thao tác ôn tập - HS: Lắng nghe thực – Hướng dẫn nhà (1'): Về nhà ôn lại toàn kiến học học kì II để tiết sau kiểm tra hết học kì (1 tiết lí thuyết tiết thực hành máy) - Ngày soạn: 01/05/2013 - Ngày giảng: 09/05/2013 Lớp 7A, B, C - Tên giảng: Tiết 69: Kiểm tra học kì ĐỀ LÍ THUYẾT I - Mục tiêu: Kiến thức: - Củng cố kiến thức chương trình bảng tính phần mềm học tập - Hiểu vận dụng số hàm học để làm tập Kĩ năng: Lập công thức theo yêu cầu Thái độ: Học sinh có thái độ học tập nghiêm túc, trung thực kiểm tra II Chuẩn bị: Giáo viên: Đề kiểm tra học kì 2 Học sinh: Kiến thức ôn tập IV - Tiến trình dạy: Ổn định lớp (1'): - Lớp 7A: - Lớp 7B: - Lớp 7C: Nêu yêu cầu kiểm tra: Xây dựng khung ma trận: Các chủ đề/nội dung Nhận biết TNKQ TL Định dạng trang tính TNKQ TL Vận dung TNKQ TL Câu (1 đ) Câu 1.4 Câu (0.5 đ) (1.5 đ) Sắp xếp lọc liệu Trình bày liệu biểu đồ Sử dụng hàm để Các mức độ tư Thông hiểu Câu 1.2 (0.5 đ) Tổng số điểm Câu (2.5 đ) Câu 72 Giáo án Tin Học Mai Giáo viên: Bùi ThÞ Phương Phòng GD&ĐT Văn Bàn tính toán Học toán với Tooolkit Math Vẽ hình học động với Geogebra Tổng số điểm Tổng % điểm Trường THCS Khánh Yên Hạ (3 đ) Câu 1.1 (0.5 đ) Câu 1.3 (0.5 đ) 3.5 điểm 35 % 0.5 0.5 3.5 điểm 35 % điểm 30% 10 đ 100% Đề I Trắc nghiệm: Câu 1: Khoanh tròn vào câu trả lời với chữ đầu câu: Lệnh Simplify dùng để: A Định nghĩa đa thức B Vẽ đồ thị hàm số C Tính toán với biểu thức đại số D Giải phương trình đại số Nút lệnh có nghĩa là: A Vẽ biểu đồ B Định dạng liệu C Chèn ảnh D Vẽ hình AutoShapes Trong Geogebra, công cụ dùng để làm gì? A Tạo điểm B Tạo đoạn thẳng C Tạo giao điểm D Tạo trung điểm Để thoát khỏi chế độ lọc liệu, ta chọn thao tác thao tác sau: A Chọn Data/ Filter/ Show all B Data/ Form C Chọn Data/ Filter/ Acvanced filter D Chọn Data/ Filter/ Autofilter II Tự luận Câu 2: Giả Sử ô A1 có màu xanh chữ màu đỏ Ô A3 có màu trắng chữ màu đen, em nêu cách chép nội dung ô A1 vào ô A3 thử dự đoán xem sau chép ô A3 có phông chữ màu ? Câu 3: Hãy cho biết mục đích việc sử dụng biểu đồ? Nêu bước cần thực để tạo biểu đồ từ bảng liệu? Câu 4: Cho bảng liệu sau: A B C D E Danh sách học sinh tiêu biểu Họ tên Toán Lí Tin Tổng cộng môn Trần Thế Anh 9.2 8.8 8.2 Đinh Văn Bình 8.5 8.2 8.3 Hà Ngọc Nam 8.7 8.6 8.4 Trần Thế Tùng 8.8 9.0 8.5 Nguyễn Ngọc Thiện 8.6 8.9 8.9 Trung bình môn Sử dụng hàm thích hợp lập công thức tính cho cột tổng cộng Sử dụng hàm thích hợp tìm bạn có tổng điểm lớn vào ô E8 Lập công thức tính điểm trung bình môn Câu 5: Nêu bước lọc hàng có giá trị lớn nhỏ nhất? ĐÁP ÁN + THANG ĐIỂM 73 Giáo án Tin Học Mai Giáo viên: Bùi ThÞ Phương Phòng GD&ĐT Văn Bàn Trường THCS Khánh Yên Hạ I Trắc nghiệm (2 điểm): Câu (2 điểm): Mỗi ý 0,5 điểm 1.C; 2.A; 3.D; 4.D; II Tự luận (8 điểm): Câu (1 điểm): Mỗi ý 0,5 điểm - Cách chép ô A1 vào ô A3: Chọn ô A1-> Nháy nút Copy -> Di chuyển đến ô A3 -> Nháy nút Paste (0.5 đ) - Ô A3 có màu xanh chữ màu đỏ (0.5 đ) Câu (2,5 điểm): - Biểu đồ cách minh họa liệu trực quan, giúp em dễ so sánh liệu hơn, dễ dự đoán xu tăng hay giảm số liệu (1 đ) * Các tạo biểu đồ: - Bước 1: Chọn ô vùng liệu cần vẽ biểu đồ (0.5đ) - Bước 2: Nháy nút Chart Wizard công cụ (0.5đ) - Bước 3: Nháy liên tiếp nút Next hộp thoại nháy nút Finish hộp thoại cuối (0.5đ) Câu (3 điểm): Mỗi ý điểm E3=Sum(B3:D3) Sao chép công thức vào ô lại (1 đ) E8=Max(E3:E7) ( đ) B8=Average(B3:B7); C8=Average(C3:C7); D8=Average(D3:D7); (1 đ) Câu (1.5 điểm): Mỗi ý 0.5 điểm - B1: Tạo chế độ lọc (0.5 đ) - B2: Nháy chọn nút tiêu đề cột cần lọc → chọn Top 10(0.5 đ) - B3: Chọn Top (giá trị lớn nhất), Bottop (giá trị nhỏ nhất) → OK (0.5 đ) Nhận xét, dặn dò: - Thu kiểm tra - Nhận xét ý thức chuẩn bị làm học sinh Hướng dẫn nhà: Chuẩn bị sau kiểm tra thực hành - Ngày soạn: 01/05/2013 - Ngày giảng:13/05/2013 Lớp 7C - Tên giảng: 14/05/2013 Lớp 7A, B Tiết 70: Kiểm tra học kì ĐỀ THỰC HÀNH I - Mục tiêu: Kiến thức: - Củng cố kiến thức chương trình bảng tính - Hiểu vận dụng số hàm học để làm tập 74 Giáo án Tin Học Mai Giáo viên: Bùi ThÞ Phương Phòng GD&ĐT Văn Bàn Trường THCS Khánh Yên Hạ Kĩ năng: Viêt công thức sử dụng số hàm có sẵn Thái độ: Học sinh có thái độ học tập nghiêm túc, trung thực kiểm tra II Chuẩn bị: Giáo viên: Đề kiểm tra học kì 2, máy tính, máy chiếu Học sinh: Kiến thức ôn tập IV - Tiến trình dạy: Ổn định lớp (1'): - Lớp 7A: - Lớp 7B: - Lớp 7C: Nêu yêu cầu kiểm tra: Đề Khởi động bảng tính Excel lập bảng tính mẫu sau: A B C D E Năm Công nghiệp Nông nghiệp Dịch vụ Tổng 2001 1125 2146 2222 ? 2002 1235 2345 2354 ? 2003 1254 2346 2166 ? 2004 1255.5 2347 2167 ? Sử dụng hàm để tính tổng ngành năm? Sắp xếp tổng sản lượng theo thứ tự giảm dần Lọc năm có tổng nhiều chép sang Sheet Tạo biểu đồ hình tròn biểu diễn tổng sản lượng qua năm với bảng liệu trên, đặt tên biểu đồ “tên em” Sao chép biểu đồ vào văn Word ĐÁP ÁN + THANG ĐIỂM Câu Nội dung Điểm Lập trang tính 2.0 Tính tổng 2.0 Sắp xếp thứ tự giảm dần 1.0 Lọc liệu chép 2.0 Tạo biểu đồ hình tròn 2.0 Sao chép biểu đồ sang Word 1.0 Nhận xét: - Nhận xét ý thức tinh thần làm học sinh - Nghiệm thu kết cho điểm Hướng dẫn nhà: Ôn lại toàn nội dung chương trình môn học thời gian nghỉ hè, vận dụng kiến thức áp dụng vào thực tế sống 75 Giáo án Tin Học Mai Giáo viên: Bùi ThÞ Phương ... hành 21 Giáo án Tin Học Mai Giáo viên: Bùi ThÞ Phương Phòng GD&ĐT Văn Bàn Trường THCS Khánh Yên Hạ - Ngày soạn: 14/ 02/ 2013 - Ngày giảng:18/ 02/ 2013 Lớp 7C - Tên giảng: 19/ 02/ 2013 Lớp 7A, B TIẾT 47. .. tính toán phép toán học từ phần mềm - Tập vẽ số đồ thị đơn giản - Đem theo sách đại số để thực hành - Ngày soạn: 22 / 02/ 2013 - Ngày giảng: 27 / 02/ 2013 Lớp 7B - Tên giảng: 28 / 02/ 2013 Lớp 7A, C TIẾT... toán với ToolKit Math” phần 1, 2, 3, để tiết sau học - Ngày soạn: 20 / 02/ 2013 - Ngày giảng: 25 / 02/ 2013 Lớp 7C 26 / 02/ 2013 Lớp 7A, B - Tên giảng: TIẾT 49 - HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH (TIẾT 1) I -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tin 7 học kì 2 2017 , Giáo án tin 7 học kì 2 2017 , Giáo án tin 7 học kì 2 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay