Bài tập cá nhân hành vi tổ chức organizational behavior (1)

9 98 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 14:54

... hợp với quan, tổ chức có liên quan Kiểm tra, tra vi c chấp hành pháp luật tài kế toán; Giúp UBND huyện giải tranh chấp, khiếu nại tố cáo lĩnh vực tài theo quy định pháp luật - Tổng hợp lập quy... V quỏ trỡnh lm vic, c luõn phiờn, o to lm vic ti cỏc b phn khỏc khụng ngng nõng cao kin thc tng hp + Phong cỏch lm vic: Thực công tác cải cách hành góp phần cải tiến thủ tục hành chống biểu... b cụng nhõn vi n lm vic v nõng cao hiu qu cụng vic + C hi thng tin ngh nghip thun li cng l mt ng lc mi mt cỏn b cụng nhõn vi n c gng nhiu hn, gn bú lõu di vi ngh v cú ng lc tt lm vic.Hin nay,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập cá nhân hành vi tổ chức organizational behavior (1) , Bài tập cá nhân hành vi tổ chức organizational behavior (1) , Bài tập cá nhân hành vi tổ chức organizational behavior (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn