Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố thuộc chế độ hàn đến chất lượng mối hàn nồi hơi sử dụng trong sấy gỗ

160 125 0
  • Loading ...
1/160 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 14:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP DƯƠNG VIẾT CHÍNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ THUỘC CHẾ ĐỘ HÀN ĐẾN CHẤT LƯỢNG MỐI HÀN NỒI HƠI SỬ DỤNG TRONG SẤY GỖ LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT Hà Nội, 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP DƯƠNG VIẾT CHÍNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ THUỘC CHẾ ĐỘ HÀN ĐẾN CHẤT LƯỢNG MỐI HÀN NỒI HƠI SỬ DỤNG TRONG SẤY GỖ Chuyên ngành: Kỹ thuật máy thiết bị giới hóa nông lâm nghiệp Mã số: 60 52 14 LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ VĂN THÁI Hà Nội, 2012 i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn nhận quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện tổ chức, cá nhân; xin gửi lời cám ơn chân thành tới: - TS Lê Văn Thái - Chủ nhiệm môn Kỹ thuật khí - Trường đại học lâm nghiệp người hướng dẫn trực tiếp, dành nhiều thời gian, bảo tận tình cung cấp tài liệu khoa học - Tập thể cán bộ, thầy cô giáo khoa sau đại học, khoa điện công trình trường Đại học lâm nghiệp góp ý tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài - Ban lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đánh giá kỹ nghề hàn Quốc gia tạo điều kiện sở vật chất, cử người có chức kết hợp giúp thực thí nghiệm - Viện hàn, tổng công ty lắp máy Việt Nam cung cấp tài liệu - Công ty TNHH nồi công nghiệp cung cấp tài liệu tạo điều kiện cho thăm quan, vấn Tôi xin gửi lời cám ơn tới Ban lãnh đạo nhà trường, cán khoa hàn, bạn đồng nghiệp trường Cao đẳng LILAMA tạo điều kiện giúp đỡ trình thực đề tài Tôi xin cam đoan luận văn tốt nghiệp tự làm, số liệu thu thập, kết tính toán trung thực trích dẫn rõ ràng Tác giả Dương Viết Chính ii MỤC LỤC Lời cảm ơn Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình Đặt vấn đề Chương 1- TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU 1.1- Nồi dây chuyền sấy gỗ 1.2- Các phương pháp gia công nồi hơi, hàn nồi 1.2.1- Các phương pháp gia công nồi 1.2.2- Hàn nồi 1.2.2.1- Hàn thân ba lông 1.2.2.2- Hàn lỗ chui ống nước với nồi 1.3 - Tình hình nghiên cứu chế độ hàn gia công nồi 1.4 - Kết luận chung Chương - MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1- Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.2- Đối tượng, phạm vi giới hạn nghiên cứu 2.3- Nội dung nghiên cứu 2.4- Phương pháp nghiên cứu 2.4.1- Các phương pháp nghiên cứu chung 2.4.2- Nội dung phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 2.4.2.1- Thí nghiệm thăm 2.4.2.2- Thực nghiệm đơn yếu tố 2.4.2.3- Quy hoạch hóa thực nghiệm đa yếu tố 2.4.2.4- Phương pháp giải toán tối ưu đa mục tiêu 2.4.2.5- Chất lượng mối hàn nồi phương pháp kiểm tra Chương - CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3.1 - Khái quát chung nồi sấy gỗ 3.1.1- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động nồi Trang i ii vi vii viii 3 5 8 12 15 16 16 16 16 16 16 19 19 21 24 31 34 37 37 37 iii 3.1.1.1 - Cấu tạo 3.1.1.2 - Nguyên lý hoạt động 3.1.2- Đặc tính kỹ thuật nồi nghiên cứu 3.1.3 - Xác định số kích thước nồi 3.1.3.1 - Chọn vật liệu chế tạo ba lông ống nước xạ nhiệt 3.1.3.2 - Xác định kích thước thông số ba lông 3.1.3.3- Xác định kích thước ba lông 3.1.3.4- Xác định kích thước ống xạ nhiệt van an toàn 3.2 - Tính toán chế độ hàn 3.2.1- Lựa chọn loại mối hàn 3.2.2- Lựa chọn vật liệu hàn 3.2.3- Chế độ hàn 3.2.3.1- Kích thước gá lắp 3.2.3.2- Tính tiết diện kim loại đắp số lớp hàn 3.2.3.3- Tính toán thông số chế độ hàn 3.3 - Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng mối hàn nồi 3.3.1 - Ảnh hưởng yếu tố công nghệ 3.3.1.1- Công nghệ hàn 3.3.1.2- Ảnh hưởng yếu tố công nghệ 3.3.2 - Ảnh hưởng vật liệu 3.3.2.1- Ảnh hưởng vật liệu phụ 3.3.2.2- Ảnh hưởng kim lại 3.3.3 - Ảnh hưởng chế độ hàn 3.3.3.1- Ảnh hưởng chung chế độ hàn đến tính mối hàn 3.3.3.2- Ảnh hưởng thông số chế độ hàn đến tính mối hàn 3.4- Kết luận chương Chương - NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 4.1 - Mục tiêu thực nghiệm 4.2 - Chuẩn bị thí nghiệm 4.2.1- Chuẩn bị mô hình thí nghiệm 4.2.1.1- Mẫu hàn 4.2.1.2- Máy hàn 37 38 38 39 39 39 43 43 47 47 47 48 48 48 49 56 56 56 56 58 58 58 60 60 62 69 70 70 70 70 70 71 iv 4.2.2 - Thiết bị kiểm tra (đo) phương pháp kiểm tra (đo) 4.2.2.1 - Kiểm tra độ bền kéo mối hàn 4.2.2.2 - Kiểm tra góc uốn mối hàn 4.2.2.3 - Kiểm tra độ dai va đập mối hàn 4.3- Lựa chọn yếu tố ảnh hưởng khoảng giới hạn chúng 72 72 73 73 4.3.1- Lựa chọn yếu tố ảnh hưởng 4.3.2- Giới hạn yếu tố ảnh hưởng 4.3.2.1- Dòng điện hàn 4.3.2.2- Điện hàn 4.3.2.3- Tốc độ hàn 4.4 Kết thí nghiệm thăm 4.4.1 Trường hợp hàm mục tiêu độ kéo 4.4.2 Trường hợp hàm mục tiêu góc uốn 4.4.3 Trường hợp hàm mục tiêu độ dai va đập 4.5 - Kết nghiên cứu thực nghiệm đơn yếu tố 74 74 75 75 76 76 76 76 78 79 81 4.5.1 - Xác định quy luật mức độ ảnh hưởng độc lập dòng điện hàn đến tính mối hàn 81 4.5.1.1- Quy luật mức độ ảnh hưởng độc lập dòng điện hàn đến độ bền kéo mối hàn 81 4.5.1.2- Quy luật mức độ ảnh hưởng độc lập dòng điện hàn đến góc uốn mối hàn 83 4.5.1.3- Quy luật mức độ ảnh hưởng độc lập dòng điện hàn đến độ dai va đập mối hàn 84 4.5.2 - Xác định quy luật mức độ ảnh hưởng độc lập điện hàn đến tính mối hàn 86 4.5.2.1 - Xác định quy luật mức độ ảnh hưởng độc lập điện hàn đến độ bền kéo 86 4.5.2.2 - Xác định quy luật mức độ ảnh hưởng độc lập điện hàn đến góc uốn 87 4.5.2.3 - Xác định quy luật mức độ ảnh hưởng độc lập điện hàn đến độ dai va đập mối hàn 89 4.5.3 - Xác định quy luật mức độ ảnh hưởng độc lập tốc độ hàn đến tính mối hàn 90 v 4.5.3.1 - Xác định quy luật mức độ ảnh hưởng độc lập tốc độ hàn đến độ bền kéo mối hàn 90 4.5.3.2 - Xác định quy luật mức độ ảnh hưởng độc lập tốc độ hàn đến góc uốn mối hàn 92 4.5.3.3 - Xác định quy luật mức độ ảnh hưởng độc lập tốc độ hàn đến độ dai va đập mối hàn Kết luận phần thực nghiệm đơn yếu tố 4.6 - Kết nghiên cứu thực nghiệm đa yếu tố 4.6.1-Chọn vùng nghiên cứu giá trị biến thiên yếu tố 4.6.2 - Xây dựng ma trận kế hoạch hóa thực nghiệm 4.6.3 - Quy luật mức độ ảnh hưởng đồng thời yếu tố đến độ bền kéo 4.6.3.1- Kết xử lý số liệu 4.6.3.2- Chuyển phương trình hồi quy dạng thực 4.6.4- Quy luật mức độ ảnh hưởng đồng thời yếu tố đến góc uốn 4.6.4.1- Kết xử lý số liệu thí nghiệm 4.6.4.2- Chuyển phương trình hồi quy dạng thực 4.6.5- Quy luật mức độ ảnh hưởng đồng thời yếu tố đến độ dai va đập 4.6.5.1- Kết xử lý số liệu thí nghiệm 4.6.5.2- Chuyển phương trình hồi quy dạng thực 4.7- Xác định chế độ hàn nồi tối ưu Kết luận kiến nghị - Kết luận - Kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục 93 95 95 95 96 97 97 99 100 100 103 103 103 106 106 110 110 111 112 114 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Ý nghĩa 1G Hàn giáp mối tư 2G Hàn giáp mối tư ngang ASME American Society Of Mechanical Engineers - Bộ tiêu chuẩn hiệp hội khí Hoa Kỳ ASTM American Society for Testing and Materials - Hiệp hội vật liệu thử nghiệm Hoa Kỳ CN Công nghệ CO Certificate of Origin - giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CQ Certificate of Quality - chứng nhận chất lượng hàng hóa DIN Deutsches Institut für Normung -Tiêu chuẩn quốc gia Đức DT Destructive Testing - Kiểm tra mối hàn thử phá hủy EMC Độ ẩm cân trung bình EPC Engineering -Procurement-Construction-Nhà thầu trọn gói FCAW Flux cored arc welding - Hàn dây lõi thuốc FSB Độ ẩm bão hòa thớ gỗ JIS Japanese Industrial Standards - Tiêu chuẩn quốc gia Nhật KH Khoa học MAG MC Metal active gas - phương pháp hàn điện cực nóng chảy môi trường khí bảo vệ CO2 Độ ẩm gỗ NNPTNT Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn PEC Pressure Equipment Directive - Tiêu chuẩn thiết bị chịu áp lực Liên minh châu Âu QA Đảm bảo chất lượng sản phẩm QC Kiểm tra chất lượng sản phẩm SAW Submerged Arc Welding - Hàn lớp thuốc bảo vệ TCVN Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam TMC Độ ẩm cần thiết vii DANH MỤC CÁC BẢNG TT Tên bảng Trang 1.1 Các phận lò nguồn gốc chi tiết 3.1 Thành phần hóa học thép ASTM A515 39 3.2 Số liệu kỹ thuật phận nồi 46 3.3 Thành phần hoá học dây ER70S- 47 3.4 Thông số chế độ hàn lớp lót 56 3.5 Kích thước vùng ảnh hưởng nhiệt số phương pháp hàn 57 3.6 Hàm lượng carbon tương đương tính hàn kim loại 59 4.1 Tổng hợp kết phân bố thực nghiệm b 77 4.2 Các đặc trưng phân bố thực nghiệm 77 4.3 Tổng hợp kết phân bố thực nghiệm  78 4.4 Các đặc trưng phân bố thực nghiệm 79 4.5 Tổng hợp kết phân bố thực nghiệm ak 80 4.6 Các đặc trưng phân bố thực nghiệm 80 4.7 Dạng mã hóa giá trị yếu tố đầu vào 96 4.8 Ma trận kế hoạch hóa thực nghiệm 96 viii DANH MỤC CÁC HÌNH TT Tên hình Trang 1.1 Cấu tạo nồi 1.2 Cấu tạo ba lông nồi 1.3 Chế tạo thân ba lông máy lốc trục 1.4 Chế tạo đáy ba lông máy vê chỏm cầu 1.5 Hàn ống nước phương pháp TIG + SMAW 1.6 Phương pháp hàn MAG 10 1.7 Thiết bị hàn MAG 10 1.8 Máy hàn tự động hàn đường sinh bình 10 1.9 Máy hàn tự động hàn chu vi bình 11 1.10 Các tư hàn 11 2.1 đồ nguyên tắc quy hoạch thực nghiệm 25 2.2 Máy thử kéo mẫu thử 35 2.3 Máy thử uốn, mẫu thử uốn 36 2.4 Máy thử va đập mẫu thử 36 3.1 Vị trí nồisấy gỗ 37 3.2 Cấu tạo chung nồi 37 3.3 Mối hàn giáp giáp mối hàn ba lông 47 3.4 Kích thước lắp ghép mối hàn 48 3.5 Tiết diện kim loại đắp mối hàn 48 3.6 Tổ chức kim loại vùng ảnh hưởng nhiệt mối hàn 61 3.7 Hình dạng mối hàn ảnh hưởng dòng điện hàn 63 135 Y2 = 175.455 - 10.333X1 - 2.047X1X1 - 2.800X2 + 2.417X2X1 + + 3.620X2X2+ 21.967X3 + 9.333X3X1 + 1.583X3X2 - 17.880X3X3 + hệ số b 0,0 = 175.4554 b 1,0 = -10.3333 b 1,1 = -2.0469 b 2,0 = -2.8000 b 2,1 = 2.4167 b 2,2 = 3.6197 b 3,0 = 21.9667 b 3,1 = 9.3333 b 3,2 = 1.5833 b 3,3 = -17.8803 Tiêu chuẩn T student cho hệ số là: T 0,0 = 153.4824 T 1,0 = -12.2314 T 1,1 = -1.2541 T 2,0 = -3.3143 T 2,1 = 2.5586 T 2,2 = 2.2178 T 3,0 = 26.0015 T 3,1 = 9.8813 T 3,2 = 1.6763 T 3,3 = -10.9551 Phương sai đo lường (lap) Sb = 7.13725 Số bậc tự kb = 34 Phương sai tương thích Sa = 275.19370 Số bậc tự ka = Tiêu chuẩn Fisher F = 38.5574 STT Y1 Y2 Y3 Ytb Y Yost 177 179 180 178.667 182.748 4.081 122 123 120 121.667 119.481 -2.185 155 153 150 152.667 150.048 -2.619 180 175 178 177.667 176.315 -1.352 160 165 170 165.000 163.648 -1.352 136 STT Y1 Y2 Y3 Ytb Y Yost 173 178 180 177.000 176.915 -0.085 173 180 178 177.000 176.481 -0.519 122 125 120 122.333 115.548 -6.785 178 180 177 178.333 178.742 0.408 10 155 153 150 152.667 163.075 10.408 11 180 177 175 177.333 176.875 -0.458 12 165 167 163 165.000 176.275 11.275 13 125 123 120 122.667 135.608 12.942 14 180 179 177 178.667 176.542 -2.125 15 180 178 178 177.667 170.455 -7.211 16 178 180 175 177.667 170.455 -7.211 17 180 175 178 177.667 170.455 -7.211 Tâm mặt quy hoạch X = (-1.414 ; 0.797 ; 0.281) ; Ytâm = Các hệ số tắc: -19.1621 -1.1674 4.0220 Véc riêng: U ( A=UWUt) -0.2617 0.9292 -0.2608 -0.0197 -0.2753 -0.9612 0.9649 0.2464 -0.0903 c-Chuyển phương trình hồi quy dạng thực a 0,0 = 6.51405577333644E+0002 = 651.406 a 1,0 = - 1.81833600000027E+0000 = -1.818 a 1,1 = - 3.27504000000189E-0003 = -0.003 a 2,0 = - 3.85856693333481E+0001 = -38.586 a 2,1 = 3.86672000000203E-0002 = 0.039 184.72521 137 a 2,2 = 5.79152000000249E-0001 = 0.579 a 3,0 = 5.52040666667162E+0001 = 55.204 a 3,1 = 2.48887999999852E-0001 = 0.249 a 3,2 = 4.22213333333275E-0001 = 0.422 a 3,3 = - 7.94679999999789E+0000 = -7.947  = 651.406 -1.818I -0.003I2-38.586U + 0.039UI + 0.579U2 + 55.204v + 0.249vI + 0.422vU-7.947v2 + hệ số 3- Quy luật mức độ ảnh hưởng đồng thời yếu tố đến độ dai va đập a-Kết thực nghiệm Độ dai va đập  (J/cm ) X1 I (A) X2 U(V) X3 v(cm/min) Lần Lần Lần 120 23 55.0 52.0 53.0 170 23 74.0 73.0 74.0 120 28 74.0 73.0 73.5 170 28 70.0 71.0 70.0 120 23 68.0 68.0 69.0 170 23 56.0 56.0 55.5 120 28 55.0 55.0 56.0 170 28 74.0 73.0 75.0 120 25.5 5.5 55.0 56.0 54.0 10 170 25.5 5.5 74.0 74.0 72.0 11 145 23 5.5 59.0 58.0 59.0 12 145 28 5.5 75.0 73.0 74.0 13 145 25.5 74.0 75.0 73.0 14 145 25.5 55.0 56.0 54.5 STT 138 STT Y1 Y2 Y3 Ytb Y Yost 15 145 25.5 5.5 66.0 65.0 65.5 16 145 25.5 5.5 66.0 65.5 66.0 17 145 25.5 5.5 66.0 65.0 65.0 b-Kết xử lý số liệu thí nghiệm - Đánh giá đồng phương sai STT Y1 Y2 Y3 Sj 55.0 52.0 53.0 2.333 74.0 73.0 74.0 0.333 74.0 73.0 73.5 0.250 70.0 71.0 70.0 0.333 68.0 68.0 69.0 0.333 56.0 56.0 55.5 0.083 55.0 55.0 56.0 0.333 74.0 73.0 75.0 1.000 55.0 56.0 54.0 1.000 10 74.0 74.0 72.0 1.333 11 59.0 58.0 59.0 0.333 12 75.0 73.0 74.0 1.000 13 74.0 75.0 73.0 1.000 14 55.0 56.0 54.5 0.583 15 66.0 65.0 65.5 0.250 16 66.0 65.5 66.0 0.083 17 66.0 65.0 65.0 0.333 139 Tiêu chuẩn Kohren G = 0.2137 Hệ số tự m = 17 Hệ số tự n-1 = Tiêu chuẩn tra bảng K (5%) G 0.3760 = - Mô hình toán học: Y3 = 65.202 + 4.167X1 - 0.770X1X1 + 3.733X2 + 0.958X2X1 + 1.397X2X2 - 7.350X3 + 1.458X3X1 + 1.375X3X2 - 0.353X3X3 + he so b0,0 = 65.2019 b1,0 = 4.1667 b1,1 = -0.7700 b2,0 = 3.7333 b2,1 = 0.9583 b2,2 = 1.3967 b3,0 = -7.3500 b3,1 = 1.4583 b3,2 = 1.3750 b3,3 = -0.3533 Tiêu chuẩn T student cho hệ số là: T0,0 = 190.1503 T1,0 = 16.4425 T1,1 = -1.5727 T2,0 = 14.7325 T2,1 = 3.3825 T2,2 = 2.8529 T3,0 = -29.0046 T3,1 = 5.1473 T3,2 = 4.8532 T3,3 = -0.7216 Phương sai đo lường (lap) Sb = 0.64216 Số bậc tự kb = 34 Phương sai tương thích Sa = 64.44572 Số bậc tự ka = Tiêu chuẩn Fisher F = 100.3582 140 STT Y1 Y2 Y3 Ytb Y Yost 55.0 52.0 53.0 53.333 48.350 -4.983 74.0 73.0 74.0 73.667 72.217 -1.450 74.0 73.0 73.5 73.500 71.517 -1.983 70.0 71.0 70.0 70.333 69.817 -0.516 68.0 68.0 69.0 68.333 68.717 0.384 56.0 56.0 55.5 55.833 57.684 1.850 55.0 55.0 56.0 55.333 56.650 1.317 74.0 73.0 75.0 74.000 78.850 4.850 55.0 56.0 54.0 55.000 60.265 5.265 10 74.0 74.0 72.0 73.333 68.599 -4.735 11 59.0 58.0 59.0 58.667 62.865 4.199 12 75.0 73.0 74.0 74.000 70.332 -3.668 13 74.0 75.0 73.0 74.000 72.199 -1.801 14 55.0 56.0 54.5 55.167 57.499 2.332 15 66.0 65.0 65.5 65.500 65.202 -0.298 16 66.0 65.5 66.0 65.833 65.202 -0.631 17 66.0 65.0 65.0 65.333 65.202 -0.131 Tâm mặt quy hoạch: X = ( -3.147 , 4.117 , -8.886 ) ; Ytâm = 98.98661 Các hệ số tắc: -0.2333 -1.3204 1.8271 Véc riêng: U ( A=UWUt) -0.5462 -0.7936 -0.2680 0.4567 -0.0140 -0.8895 -0.7022 0.6083 -0.3701 141 c-Chuyển phương trình hồi quy dạng thực Kết qur xử lý chuyển phương trình hồi quy dạng thực a 0,0 = 2.84221820443869E+0002 = 284.222 a 1,0 = - 8.45450666668057E-0002 = -0.085 a 1,1 = - 1.23199999999990E-0003 = -0.001 a 2,0 = - 1.41436746666586E+0001 = -14.144 a 2,1 = 1.53328000000101E-0002 = 0.015 a 2,2 = 2.23471999999902E-0001 = 0.223 a 3,0 = - 1.82570222222130E+0001 a 3,1 = 3.95466666666948E-0002 = 0.040 a 3,2 = 3.66666666666788E-0001 = 0.367 a 3,3 = - 1.57022222222395E-0001 = -0.157 = -18.257 ak = 284.222 -0.085I -0.001I2 -14.144U + 0.015UI + 0.223U2 -18.257v + 0.040vI + 0.367vU-0.157v2 + hệ số 142 4- Giải hệ phương trình phần mềm Matlab %Use Matlab, Optimization Toolbox, Gauss-Newton method to solve system of nonlinear equation Here, for readability, we create files, one for function f, one to solve % m-file for input function Note that lambda2 = x(4); lambda3 =x(5) function f = trial(x) f = [-0.526 - 0.004*x(1) - 0.003*x(2) + 0.15*x(3)-1.818*x(4)- 0.006*x(1)*x(4)+0.039*x(2)*x(4) + 0.249*x(3)*x(4) - 0.085*x(5) 0.002*x(1)*x(5) + 0.015*x(2)*x(5) + 0.040*x(3)*x(5); -10.398 - 0.003*x(1) + 0.384*x(2) - 0.056*x(3)-38.586*x(4) + 0.039*x(1)*x(4) + 1.158*x(2)*x(4) + 0.422*x(3)*x(4)-14.144*x(5)+ 0.015*x(1)*x(5) + 0.446*x(2)*x(5) + 0.367*x(3)*x(5); 19.548 + 0.15*x(1) - 0.056*x(2) - 5.226*x(3) + 55.204*x(4) + 0.249*x(1)*x(4) + 0.422*x(2)*x(4)-15.894*x(3)*x(4) - 18.257*x(5) + 0.04*x(1)*x(5) + 0.367*x(2)*x(5) - 0.314*x(3)*x(5); 651.406 - 1.818*x(1) - 0.003*x(1)*x(1) - 38.586*x(2) + 0.039*x(2)*x(1) + 0.579*x(2)*x(2) + 55.204*x(3) + 0.249*x(3)*x(1) + 0.422*x(3)*x(2) - 7.947*x(3)*x(3)- 180; 284.222 - 0.085*x(1)- 0.001*x(1)*x(1) - 14.144*x(2) + 0.015*x(2)*x(1) + 0.223*x(2)*x(2) - 18.257*x(3) + 0.040*x(3)*x(1) + 0.367*x(3)*x(2) - 0.157*x(3)*x(3)- 80 ]; % m-flie to solve the problem, i.e., find x such that f(x) = Here we use the algorithm trust-region-dogleg See Matlab, Optimization Toolbox x0 = [120; 23; 4; 0; 0]; % Make a starting guess at the solution options=optimset('Algorithm','trust-region-dogleg','Display','iter'); % Option to display output [x,fval, flag, output] = fsolve(@trial,x0,options) % Call optimizer % Results Norm of First-order Trust-region 143 Iteration Func-count f(x) step optimality radius 451.936 492 12 129.137 68.6 18 113.466 2.5 19.6 2.5 24 74.9303 6.25 31.5 6.25 30 41.4105 15.625 19.6 15.6 36 12.4368 15.625 9.85 15.6 42 0.131844 21.0482 48 6.89897e-006 54 9.92808e-015 0.000450795 2.73e-006 60 5.2e-013 0.36669 7.2767e-027 1.72728e-008 9.16 0.0737 39.1 52.6 52.6 52.6 Optimization terminated: first-order optimality is less than options.TolFun x =% computed solution x1= 129.9686 x2= 24.005 x3=5.698 Lambda2 = x4=-0.5650 Lambda2 = x5=0.4040 fval = % function value at the computed solution 1.0e-013 * 0.0017 * -0.0255 * 0.0011* 0.8527 flag = output = iterations: funcCount: 60 algorithm: 'trust-region dogleg' firstorderopt: 5.1987e-013 message: [1x76 char] 144 Phụ biểu 07: Bản vẽ chi tiết nồi 145 Phụ biểu 08: Một số hình ảnh tiến hành khảo nghiệm hàn kiểm tra tính mối hàn Hình 8.1- Bộ thước đo kiểm tra ngoại dạng mối hàn tiêu chuẩn AWS Hình 8.2- Thước cặp đo để đo kích thước phôi hàn Hình 8.3-Toàn cảnh phòng LAB Trung tâm đánh giá kỹ nghề Hàn quốc gia trường Cao đẳng nghề LILAMA 1- Tp Ninh Bình 146 Hình 8.4 – Phay mẫu thử nghiệm Hình 8.5 – Mài mẫu thử nghiệm 147 Hình 8.6 – Thực kiểm tra độ bền kéo 148 Hình 8.7– Thực kiểm tra góc uốn 149 Hình 8.8 – Thực kiểm tra độ dai va đập ... động Vì vậy, việc nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố thuộc chế độ hàn đến chất lượng mối hàn nồi hơi, sử dụng sấy gỗ nhằm nâng cao chất lượng mối hàn, nâng cao chất lượng nồi hơi, nâng cao suất chế. .. mức độ ảnh hưởng số yếu tố thuộc chế độ hàn đến chất lượng mối hàn nồi sử dụng sấy gỗ làm sở cho việc xác định trị số tối ưu chế độ hàn, nhằm nâng cao chất lượng mối hàn, tăng suất, giảm giá thành... thiết bị sấy gỗ nói riêng đảm bảo tính sử dụng quy định an toàn Với ý nghĩa đó, việc nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố thuộc chế độ hàn đến chất lượng mối hàn nồi sử dụng sấy gỗ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố thuộc chế độ hàn đến chất lượng mối hàn nồi hơi sử dụng trong sấy gỗ , Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố thuộc chế độ hàn đến chất lượng mối hàn nồi hơi sử dụng trong sấy gỗ , Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố thuộc chế độ hàn đến chất lượng mối hàn nồi hơi sử dụng trong sấy gỗ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn