Nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường tại trường THPT

7 39 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 15:27

NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ LAI QUẬN TP HCM NĂM 2009 Lê Thị Hồng Thắm*, Tô Gia Kiên* TÓM TẮT Bối cảnh: Bạo lực vấn đề y tế công cộng toàn cầu Tại thành phố Hồ Chí Minh, bạo lực học đường tăng lên 13 lần so với năm trước Trường Trung học sở Lê Lai, Quận 8, Tp.HCM có tình hình bạo lực diễn biến phức tạp nghiêm trọng Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường học sinh trường Trung học sở Lê Lai quận 8, Tp.HCM năm 2009 Phương pháp: Nghiên cứu định tính thăm dò tiến hành học sinh có hành vi bạo lực, thầy cô phụ huynh học sinh Thông tin thu thập qua bảng hướng dẫn thảo luận nhóm, vấn sâu bảng câu hỏi tự điền Các thảo luận nhóm vấn sâu ghi chú, ghi âm sau giải băng Kết quả: Các em có hành vi bạo lực muốn chứng tỏ Ba mẹ em thường la rầy, đánh đập em sai phạm ba mẹ có thái độ xúi giục em thực hành vi bạo lực bị người khác xúc phạm, anh chị không quan tâm cách đến em Nhà trường chưa tổ chức chương trình phòng chống bạo lực học đường không đồng cách xử lý hành vi sai phạm em, nhà trường dùng hành vi bạo lực em Khi gặp thầy cô, em không chào số nguyên nhân Kết luận: Các em thực hành vi bạo lực muốn chứng tỏ Anh chị quan tâm đến em không cách, phụ huynh nhà trường dùng bạo lực em, bên cạnh phụ huynh xúi giục em thực hành vi bạo lực có người xúc phạm Từ khóa: Bạo lực, bạo lực học đường, nguyên nhân bạo lực học đường ABSTRACT CAUSES OF SCHOOL VIOLENCE IN LE LAI JUNIOR HIGH SCHOOL IN DISTRICT HO CHI MINH CITY IN 2009 Le Thi Hong Tham, To Gia Kien * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol.14 - Supplement of No 1-2010: 196-203 Background: Violence is a public health priority worldwide In Ho Chi Minh city, school violence was thirteen times higher than that in the previous year The school violence in Le Lai junior high school in district 8, Ho Chi Minh city was going more complicatedly and seriously Objective: The aim of this study is to understand causes of school violence in Le Lai junior high school in district Ho Chi Minh city in 2009 Methods: An exploratory qualitative study was conducted on pupils who performed violence, their teachers and parents Information was collected using topic guides It was taken notes and recorded during focus-group discussions and in-depth interviews All records were then transcribed words for words Results: Pupils who performed violence always wanted to show themselves Their parents cursed and hit them frequently whenever they made mistakes Their parents incited them performed violence as they were insulted, and their brothers and sisters did not look after them in the right ways The school had not yet launched a program on violence prevention and not established official disciplines to treat violent pupils Sometimes the school performed violent actions on their pupils When pupils met their teachers, they did not say hello now and then due to certain reasons Conclusions: Pupils who performed violence wanted to prove themselves Their sisters and brothers did not care them in the right way and their parents incited them to perform violence now and then Keywords: Violence, school violence, causes of school violence ĐẶT VẤN ĐỀ Năm 1996, Hội nghị lần thứ 49, tổ chức Y tế giới (WHO) kết luận: “Bạo lực vấn đề y tế công cộng toàn cầu” Bộ lao động thương binh xã hội Tp.HCM cho biết số vụ việc xâm hại từ 2005 - 2007, bạo lực gia đình tăng gấp lần, bạo lực cộng đồng tăng lần bạo lực học đường tăng lên 13 lần so với năm trước đó.(2) Điều cho thấy số trường hợp bạo lực học đường gia tăng đột biến cao hẳn trường hợp bạo lực khác Trường Trung học sở (THCS) Lê Lai nằm quận Tp.HCM có tình hình bạo lực diễn thời gian dài mười năm Theo thầy Ngô Đức Bình, đại diện cho trường THCS Lê Lai thì“chuyện đánh học sinh trường với nhau, học sinh trường bị niên bên đánh trước cổng trường có từ năm 1996”.(5) Nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo lực học đường học sinh trường THCS Lê Lai câu hỏi mà nhiều người quan tâm Để trả lời cho câu hỏi đó, nghiên cứu tiến hành với mục tiêu tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường học sinh trường THCS Lê Lai quận Tp.HCM năm 2009 Kết nghiên cứu giúp địa phương đề số biện pháp nhằm làm giảm tình hình bạo lực học đường xảy PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu định tính thăm dò tiến hành từ tháng 04-05/2009 trường THCS Lê Lai quận 8, Tp.HCM Dân số mục tiêu tất học sinh học trường Dân số nghiên cứu em học sinh có hành vi bạo lực khối 6, 7, 8, trường THCS Lê Lai Quận Tp.HCM bên liên quan gồm thầy phó hiệu truởng, cô giám thị, thầy cô chủ nhiệm phụ huynh học sinh có hành vi bạo lực Để thông tin thu thập xác áp dụng phương pháp chọn mẫu đa dạng đồng với mục đích kiểm tra chéo thông tin đối tượng cung cấp với thảo luận nhóm 10 vấn sâu Sáu thảo luận nhóm gồm: nhóm học sinh nữ thực hành vi bạo lực đại diện khối 7, 8; nhóm học sinh nữ thực hành vi bạo lực đại diện khối 9; nhóm học sinh nam thực hành vi đại diện cho khối Mười vấn sâu cho đối tượng liên quan: thầy phó hiệu trưởng, cô giám thị, thầy cô chủ nhiệm, phụ huynh học sinh có thực hành vi bạo lực Để việc thu thập thông tin thuận lợi có liên hệ với thầy phó hiệu trưởng trường THCS Lê Lai giúp đỡ thầy phó hiệu trưởng thầy cô trường tiến hành thu thập thông tin phòng thí nghiệm vật lý trường Kỹ thuật thu thập thông tin đa dạng như: vấn sâu, thảo luận nhóm sử dụng bảng từ điền, kỹ thuật áp dụng phù hợp với đối tượng Thu thập thông tin dựa topic guides (bảng hướng dẫn thảo luận nhóm bảng hướng dẫn vấn sâu), topic guides thiết kế theo đối tượng mục tiêu nghiên cứu, sử dụng câu hỏi mở với từ ngữ đơn giản dễ hiểu, phù hợp với tiếng địa phương đối tượng nghiên cứu Trước buổi vấn sâu hay thảo luận nhóm, công cụ cần thiết cho việc ghi chép ghi âm chuẩn bị tốt Các buổi vấn sâu thảo luận nhóm ghi chép ghi âm lại Ngay sau buổi vấn sâu thảo luận nhóm, nhóm nghiên cứu tiến hành giải băng xác từ Ngoài ra, phương pháp thông tin cần thu thập nghiên cứu viên thống KẾT QUẢ Những quan niệm bạo lực học đường Khái niệm bạo lực học đường Các đối tượng nghiên cứu cho hành vi bạo lực học đường hành vi kết băng nhóm hăm he bạn bè, ăn hiếp người nhỏ yếu thế, hành vi trấn lột đồ - tiền bạn khác chí ghét lâu ngày nên dẫn đến xô xát đánh đánh có sử dụng khí Đa số đối tượng cho hành vi chửi hành vi hiếp dâm bạo lực học đường Ảnh hưởng hành vi bạo lực học đường Đa số đối tượng nghiên cứu cho bạo lực học đường ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần xã hội nạn nhân Ảnh hưởng thể chất bao gồm gãy tay, gãy chân…; ảnh hưởng mặt tinh thần em luôn lo lắng, sợ sệt, tư tưởng không ổn định khiến em tập trung vào vỡ, ảnh hưởng mặt xã hội chỗ em bị người xung quanh đánh giá không tốt nhân phẩm, nhân cách “Có chứ, ảnh hưởng nói ảnh hưởng kêu đánh giá…một người học sinh…coi kêu làm nhân phẩm… nhân cách học sinh.” Phỏng vấn sâu phụ huynh Đặc tính cá nhân, xã hội thái độ thấy hành vi bạo lực Đặc tính cá nhân, xã hội Các em thực hành vi bạo lực có kết học tập trung bình yếu Nhưng đa số em thực hành vi bạo lực cho vấn đề học tập không khó Một số thầy cô cho em học yếu em tư mà em không chịu chăm học hành tùy thuộc vào thầy cô, thầy cô lĩnh em quản lý em em học tốt môn học ngược lại “…những em gây gỗ đánh không hẳn nói em dốt,… môn học không đều, tức môn nào… thầy cô dạy mà quậy không học hành cả…, mà lớp mà giáo viên cứng nó, lĩnh nó, mà thân đầu ngu dốt học tức trình độ học không đồng đều, thi lại, lại mà đứa mà đem mà nói học dỡ không hẳn xác lắm, mà giáo viên có lĩnh khắc phục tụi nó.” Phỏng vấn sâu thầy cô Các em thích chơi với bạn theo nhóm hay nghe lời rủ rê bạn trốn chơi, đánh Khi có người xúc phạm đến mình, em đôi co dẫn đến đánh Các em không sợ nhóm trường, mà cho người ta thích đánh với chìu theo ý người ta Có em cho đàn anh đàn chị trường nên không sợ “Người ta thích đánh lộn với mình, người ta thích chìu thôi, người ta không Cái chuyện chuyện bình thường em thấy vậy.” Thảo luận nhóm Thái độ em thực hành vi bạo lực thấy hành vi bạo lực Đa số em thực hành vi bạo lực cho em thấy có người khác đánh bạn em bênh vực bạn, thấy bạn bạo lực người khác đa số em ngăn cản Mối quan hệ xã hội em thực hành vi bạo lực Đa số đối tượng nghiên cứu cho khu vực sống có nhiều người dân lao động nghèo nghề nghiệp ổn định Có nhiều tệ nạn xã hội, đặc biệt tình trạng mua bán sử dụng ma túy, tình hình an ninh xung quanh không an toàn có nhiều ăn cắp ăn trộm “Nói chung… mà xóm 10 nhà có nhà bán hàng trắng rồi.” Thảo luận nhóm Đa số đối tượng nghiên cứu cho người hàng xóm tinh thần quan tâm giúp đỡ lẫn Những người bạn hàng xóm em số không học, mà hút thuốc, đánh thích chơi game Hoàn cảnh gia đình em thực hành vi bạo lực Tình trạng gia đình Đa số đối tượng nghiên cứu cho biết ba mẹ em thực hành vi bạo lực người dân nghề nghiệp ổn định, phải bỏ nhiều công sức để kiếm tiền nuôi nghề lao động chân tay Khi ba mẹ em gặp chuyện không vui có cải cọ dẫn đến đánh Đa số anh chị em nghỉ học sớm làm thuê, làm mướn, có người bị tù vị tội đánh người gây thương tích, em có va chạm, đánh người anh chị bênh vực “Đánh lộn tiệm nét đó, anh anh binh, đánh thằng kia, xong cầm dao dí, hai anh em đánh thằng đó…đánh thằng nhập viện luôn.” Thảo luận nhóm 3 Sự quan tâm phụ huynh em Đa số phụ huynh cho mà thích, phụ huynh lại không quản lí giấc con, kể ngày học Phụ huynh không nắm rõ kết học tập, chơi với thích chơi trò chơi Nhưng biết làm sai vấn đề phụ huynh dùng bạo lực la rầy, đánh đập, xích lại không cho chơi Điều số thầy cô khẳng định 80% em thực hành vi bạo lực bị roi đòn từ cha mẹ “Đánh vô bụng, đánh vô đầu… ba nắm đầu em đánh… đập vô cạnh sắt luôn, có lấy móc sắt chập 2-3 đánh em, người em thẹo không nè, thẹo đánh.” Thảo luận nhóm Đa số phụ huynh dùng bạo lực có hành vi bạo lực Nhưng phụ huynh biết bị bạo lực đó, số phụ huynh xúi giục em đánh trả lại, số phụ huynh có thái độ tiêu cực cách kêu giang hồ giải giùm “Tới nhà méc, mà méc không kêu giang hồ quất nó, họ xử không kêu giang hồ quất” Phỏng vấn sâu phụ huynh Nhà trường Nhà trường tổ chức nhiều chương trình để làm tăng tinh thần đoàn kết học sinh, chưa tổ chức chương trình phòng chống bạo lực học đường Khi có học sinh đánh trường thầy cô can thiệp đánh trước cổng trường có lúc nhà trường không can thiệp cho dù em nhờ giúp đỡ từ nhà trường “Có lần trường vừa Thì bị thằng bên phường 14 qua đánh lầu bạn với em nhìn thấy á, kêu mở cửa cho thằng nhỏ chạy vô mà không mở hết, mà có thằng nhỏ mà, mười hai chục thằng đánh mà không mở cửa cứu.” Phỏng vấn sâu phụ huynh Nhà trường có nhiều cách xử lý hành vi sai phạm em, thầy cô khác có cách xử lý khác nhau, có thầy dạy dỗ, có thầy đánh em liền Đa số em cho thầy cô xử lý hành vi sai phạm không công Điều cho thấy em có nhiều bất đồng với thầy cô, vấn đề không giải làm cho mối quan hệ thầy trò ngày xa cách “… theo em nghĩ công Tại em nhớ lần lớp tám, lỗi hai đứa luôn, phạt [phạt đình học tập] em tới mười ngày, phạt đứa có ba ngày.” Thảo luận nhóm Các em học sinh trường chơi với theo nhóm, nhóm em chơi với thân nhóm có xung đột Đa số em học sinh trường có người che chở, bảo kê em không sợ nhóm trường Đa số em thực hành vi bạo lực có thái độ khác thầy cô dạy mình, có thầy cô em chào, có người em không chào hỏi thầy cô có nhiều thái độ hành vi làm cho em không thích nói chuyện mày tao với học sinh, xử ép em vấn đề Nhà trường kiểm tra em đem khí đến trường, nhà trường nhận thông tin có học sinh mang khí đến trường, kiểm tra Thầy cô thấy vấn đề học sinh đem khí đến trường không thấy nguy hiểm gì, em thực hành vi bạo lực lại cho học sinh đem khí đến trường nhiều Điều cho thấy thầy cô mức độ trầm trọng việc học sinh đem khí đến trường, nên có tổ chức kiểm tra, giám sát em hành vi Điều yếu tố thúc đẩy học sinh mang khí đến trường nhiều “…một phần lớn cỡ 60-70% bạn nam có đem vũ khí lên trường hết.” Thảo luận nhóm Mức độ bạo lực học đường trường THCS Lê Lai Mức độ bạo lực học đường trường THCS Lê Lai xảy ngày, đặc biệt khối bảy khối tám Khi đánh chuẩn bị trước em đánh taykhông, có xích mích hay trả thù mà có chuẩn bị trước dùng khí BÀN LUẬN Những quan niệm bạo lực học đường Các đối tượng nghiên cứu cho hành vi bạo lực học đường hành vi đánh đánh có sử dụng khí, điều giống khái niệm bạo lực CDC (Center for disease control - Trung tâm kiểm soát phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ).[5] Tuy nhiên đối tượng lại cho hành vi chửi hiếp dâm hành vi bạo lực học đường Các đối tượng xem hiếp dâm hành vi bạo lực học đường điều đáng lo ngại hậu gây cho nạn nhân chấn thương thể chất, quan trọng chấn thương tinh thần khoảng thời gian dài Đa số đối tượng nghiên cứu cho bạo lực học đường ảnh hưởng thể chất, tinh thần xã hội; nghĩa ảnh hưởng lớn đến sức khỏe nạn nhân, theo định nghĩa sức khỏe WHO Đặc tính cá nhân, xã hội thái độ thấy hành vi bạo lực Các em thực hành vi bạo lực học có kết học tập trung bình yếu Không phải em tư mà phần em mê chơi nên chưa quan tâm đến vấn đề học tập tương lai sau Hơn nữa, thầy cô quản lý lớp học nên em trốn tiết chơi dẫn đến kết học tập bị Các em không sợ nhóm bạn trường em có đàn anh đàn chị bảo kê, thân em đàn anh đàn chị trường nên em chìu theo ý đối phương đối phương muốn đánh Nếu không giải kịp thời vấn đề này, bạo lực học đường trường THCS nói chung trường THCS Lê Lai nói riêng ngày gia tăng Khi thấy bạn bị bạo lực đa số em bênh vực bạn, thấy bạn bạo lực người khác đa số em ngăn cản Điều cho thấy em bênh vực bạn em biết nên bênh vực bạn Mối quan hệ xã hội em thực hành vi bạo lực Những người xung quanh nơi em thực hành vi bạo lực sinh sống, đa số người dân nghề nghiệp ổn định Có thể mức thu nhập bình quân họ không ổn định làm cho họ làm chuyện trái pháp luật, điều giải thích nơi đay có nhiều tình trạng tệ nạn xã hội, an ninh không bảo đảm Hàng xóm xung quanh em quan tâm lẫn Những người bạn hàng xóm em số không học, mà hút thuốc, đánh thích chơi game Điều cho thấy em em sống khu vực phức tạp tệ nạn xã hội có mối quan hệ xã hội không tốt nên ảnh hưởng nhiều đến cách suy nghĩ, hành vi bạo lực em.(3) Hoàn cảnh gia đình em thực hành vi bạo lực Đa số ba mẹ em thực hành vi bạo lực người lao động chân tay, ba mẹ em gặp chuyện không vui có cải cọ dẫn đến đánh Đa số anh chị em nghỉ học sớm làm thuê, có người bị tù, anh chị bênh vực em nên lần em có va chạm, đánh người anh chị bênh vực đánh gây thương tích cho người xúc phạm em Điều cho thấy gia đình tảng để em xây dựng hình thành nhân cách Khi cha mẹ em không gương mẫu cách cư xử với sinh hoạt ngày(1) quan tâm không cách anh chị em làm cho em cảm thấy ỷ lại tăng hành vi bạo lực em nhiều Sự quan tâm phụ huynh em Phụ huynh quan tâm đến em không cách thể chổ phụ huynh cho em em thích, lại không nắm rõ kết học tập em chơi với ai, biết em sai phạm, đa số phụ huynh dùng bạo lực để dạy dỗ em Điều cho thấy em thường xuyên bị bạo lực từ gia đình, vấn đề kéo dài ảnh hưởng nhiều đến tâm lý em, không mà ảnh hưởng nhiều đến hành vi em, đặc biệt hành vi bạo lực Theo nghiên cứu công an có 49% em vị thành niên bị phạm tội phàn nàn cách đối xử đối bố mẹ điều tra khác cho thấy gia đình có hành vi bạo lực với họ họ có xu hướng bạo lực cao người sống gia đình bình thường.(1) Khi phụ huynh biết em bị bạo lực, phụ huynh có thái độ xúi giục em đánh trả lại, có người nhờ xã hội đen giải dùm, điều cho thấy từ vấn đề bạo lực em học sinh mà không kịp thời giải quyết, dẫn đến bạo lực có liên quan đến người lớn Nhà trường Nhà trường chưa tổ chức chương trình phòng chống bạo lực học đường nhà trường khả thực hiện, để tổ chức chương trình phòng chống bạo lực nghĩa cần phải có đủ điều kiện nhân lực tài lực Nhà trường thiếu can thiệp đến việc học sinh đánh trước cổng trường, vấn đề cần phải cải thiện không yếu tố thúc đẩy việc học sinh đón đường đánh trước cổng trường, tan trường nhiều Việc nhà trường không đồng với xử lý hành vi sai phạm em, làm cho em cảm thấy bị xử lý không công Điều làm cho em có nhiều bất đồng với thầy cô hơn, vấn đề không giải làm cho mối quan hệ thầy trò ngày xa cách Theo thầy cô việc học sinh đem khí đến trường thực tế em lại cho việc học sinh đem khí đến trường nhiều Điều cho thấy thầy cô mức độ trầm trọng việc học sinh đem khí đến trường, nên có tổ chức kiểm tra, giám sát em hành vi mang khí đến trường, điều yếu tố thúc đẩy việc học sinh mang khí đến trường nhiều Mức độ bạo lực học đường trường THCS Lê Lai Việc đánh em thực hành vi bạo lực học đường xảy mỗi, lạ em muốn chứng tỏ mình, em đồng ý có người rủ em đánh KẾT LUẬN Bạo lực học đường hành vi đánh nhau, đánh có sử dụng khí, hành vi chửi hiếp dâm Hành vi bạo lực học đường ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nạn nhân người xung quanh Các em thực hành vi bạo lực em tư duy, mà em mê chơi, nghe lời bạn trốn học chơi, đánh Các em không sợ nhóm trường Nhưng em biết nên bênh vực bạn không.Khu vực nơi em sinh sống phức tạp đặc biệt tình trạng tệ nạn buôn bán sử dụng ma túy, mối quan hệ em với người xung quanh không tốt Ba mẹ em nghề nghiệp ổn định gặp chuyên không vui hay cải cọ đánh Anh chị em quan tâm không cách đến em Phụ huynh quan tâm nhiều vấn đề học tập, vấn đề vui chơi giải trí vấn đề giao lưu kết bạn em Phụ huynh thường dùng bạo lực em biết em làm sai vấn đề phụ huynh có thái độ xúi giục em đánh trả lại người xúc phạm đến em Mối quan hệ thầy cô em không tốt Nhà trường chưa quan tâm nhiều đến vấn đề bạo lực chưa có hình phạt cụ thể mức độ sai phạm em mang tính bạo lực ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ Địa phường cần tổ chức nhiều buổi truyền thông đại chúng phương pháp giáo dục cho bậc cha mẹ phải nhấn mạnh bậc cha mẹ phải yêu thương dạy bảo không nên dùng hình phạt mang tính bạo lực để răn đe, đặc biệt cha mẹ không nên xúi giục đánh trả lại người có hành vi bạo lực với Bên cạnh đó, địa phương nên tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề vấn đề bạo lực học đường cho nhà trường, để nhà trường biết rõ hành vi bạo lực học đường gì, đặc biệt phải nhấn mạnh đến hành vi bạo lực học đường bao gồm hành vi hiếp dâm chửi nhau.Sau đó, nhà trường nên tuyên truyền lại cho em học sinh biết vấn đề Nhà trường nên đề số hình phạt cụ thể mức độ sai phạm em công khai thông báo hình phạt Nhà trường nên can thiệp giải tất trận bạo lực em xảy trước cổng trường, dạy cho em biết làm bị bạo lực Nhà trường cần tổ chức chương trình tâm lý học sinh, để thầy cô biết cách quản lý ứng xử trước hành vi sai phạm em, đặc biệt em cá biệt Nhà trường cần phải kết hợp với đội ngũ công an địa phương để xây dựng đội chuyên nghiệp nhằm quan sát, kiểm tra hành vi nguy dẫn đến bạo lực đặc biệt hành vi mang khí đến trường; đồng thời đội ngũ chuyên nghiệp nên đứng canh trước cổng trường học sinh TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo điện tử trung ương hội khuyến học Việt Nam.Trẻ vị niên phạm tội ảnh hưởng cha mẹ http://dantri.com.vn Báo Giáo Dục Thành Phố Hồ Chí Minh Tình hình bạo lực việt nam http://www.giaoduc.edu.vn Etienne Krug Handbook for the documentation of interpersonal violence prevention programmes Chapter 2: Conceptual framework and grogramme documentation criteria (11-15) World health organization Trung tâm kiểm soát phòng ngừa bệnh tật Định nghĩa bạo lực học đường http://www.cdc.gov Trung tâm báo chí hợp tác truyền thông quốc tế Học sinh trường THCS Lê Lai bị đánh từ 10 năm http://vietbao.vn ... từ vấn đề bạo lực em học sinh mà không kịp thời giải quyết, dẫn đến bạo lực có liên quan đến người lớn Nhà trường Nhà trường chưa tổ chức chương trình phòng chống bạo lực học đường nhà trường khả... nên dẫn đến xô xát đánh đánh có sử dụng khí Đa số đối tượng cho hành vi chửi hành vi hiếp dâm bạo lực học đường Ảnh hưởng hành vi bạo lực học đường Đa số đối tượng nghiên cứu cho bạo lực học đường. .. em hành vi mang khí đến trường, điều yếu tố thúc đẩy việc học sinh mang khí đến trường nhiều Mức độ bạo lực học đường trường THCS Lê Lai Việc đánh em thực hành vi bạo lực học đường xảy mỗi, lạ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường tại trường THPT , Nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường tại trường THPT , Nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường tại trường THPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay