TÌNH HUỐNG CHUYÊN VIÊN xử lý kỉ LUẬT cán bộ, CÔNG CHỨC TRONG TRƯỜNG hợp VI PHẠM tệ nạn xã hội

17 2,988 20
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 10:14

PHẦN MỞ ĐẦU Cán bộ, công chức luôn giữ vị trí quan trọng giai đoạn công xây dựng đất nước Sự đắn đường lối, sách việc tổ chức lãnh đạo thực thành công đường lối, sách Đảng Nhà nước phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “cán gốc công việc”, “công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém” Thực tiễn cách mạng nước ta cho thấy, thời kỳ cách mạng, thời điểm có tính chất chuyển giai đoạn, cán bộ, công chức yếu tốt có ý nghĩa định Dưới lãnh đạo Đảng, năm qua công tác tuyển dụng, đào tạo quản lý cán bộ, công chức ngày quan tâm, trọng Chất lượng đôi ngũ cán bộ, công chức nhìn chung nâng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ lý luận trị cung lực thực nhiệm vụ Đại đa số cán bộ, công chức giữ vững lĩnh trị, phẩm chất, đạo đức lối sống, trung thành với nghiệp cách mạng Đảng, thích ứng nhanh với chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập kinh tế quốc tế Tuy nhiên, phần cán bộ, công chức thiếu ý thức trách nhiệm việc chấp hành phát luật cung nội quy, quy chế quan, việc áp dụng hình thức kỷ luật biện pháp để đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần đẩy mạng cải cách hành Nhà nước Trong giai đoạn cách mạng nay, nghiệp đổi Đảng ta khởi xướng lãnh đạo nhiều thuận lợi hội, mà phải đương đầu với không khó khăn, thách thức nguy cơ, tác động phức tạp đến đội ngũ cán bộ, công chức Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày phát triển, mối qua hệ đối ngoại chuyển động mạnh mẽ tiến trình chủ động hội nhập ngày sâu, rộng nhiều lĩnh vực Trong trình thực quán, lâu dài sách phát triển kinh tế nhiều thành phần đẩy nhanh việc hình thành đồng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mặt trái chế thị trường tác động không nhỏ đến tâm tư, tình cảm cán bộ, công chức Trong đời sống khó khăn, thân cán bộ, công chức lĩnh trị vững vàng, không ổn định tư tưởng, lại không kiểm tra, giám sát chặt chẽ dễ vi phạm kỷ luật, dẫn đến tha hóa, biến chất, bại hoại giá trị đạo đức Chế độ kỷ luật cán bộ, công chức chế độ trách nhiệm pháp lý cán bộ, công chức thực hành vi, vi phạm công cụ hay vi phạm nội dung quan trọng mang tính tất yếu quy chế cán bộ, công chức Cải cách hành cải cách máy hành chính, cải cách thể chế hành chính, đổi tổ chức hoạt động đội ngũ cán bộ, công chức nên tất yếu cung phải trọng đến chế độ kỷ luật cán bộ, công chức Với kiến thức học qua trình nghiên cứu thực tiễn, phạm vi tiểu luận cuối khóa lựa chọn tình “Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức quan Nhà nước vi phạm tệ nạn xã hội” Bài tiểu luật sở phân tích tình huống, nguyên nhân xác định hướng giải quyết; quy trình tổ chức xử lý kỷ luật cán bộ, công chức; rút học kinh nghiệm kiến nghị Do thời gian nghiên cứu hạn chế, tiểu luận chẵn không tránh khỏi thiếu sót, mong dẫn góp ý Thầy, Cô giáo để tiểu luận hoàn chỉnh giúp bổ sung thêm kiến thức vào thực tế công tác PHẦN NỘI DUNG I MỒ TẢ TÌNH HUỐNG Cơ quan A đơn vị hành trực thuộc UBND huyện B Vào tháng 04 năm 2013, quan A có dư luận nói đồng chí Trần Văn K chuyên viên công tác phận C thuộc quan A Trần Văn K tốt nghiệp Trường Đại học luật năm 2007, vào công tác phận C năm 2010, cán bộ, công chức trẻ, ham học hỏi, nhiệt tình, động tham gia hoạt động đoàn thể đầy đủ Trần Văn K đồng chí nguyên cán nhiều năm công tác đóng góp xây dựng cho ngành quản lí đất đai Từ dư luận trên, quan A tổ chức họp quan với có mặt Trần Văn K Trong họp quan có nêu vần đề: Theo dự luận cho đồng chí Trần Văn K có biểu nghiện hút ma túy Lúc đồng chí Trần Văn K có ý kiện bảo vệ quyền lợi danh dự mình, Trần Văn K nói: “Thưa đồng chí hôm họp tối đồng chí nói có dư luận cho sử dụng ma túy Là cán bộ, công chức xác định không vi phạm tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy Qua họp hôm nay, xin khẳng định dư luật trền không làm ảnh hưởng đề uy tín danh thân Tôi mong đồng chí xem xét lại sớm tìm thật để minh oan cho tôi” Sau nghe trình bày cá nhân K, quan dừng họp để tiếp tục xem xét kỹ trường hợp K độ xác dư luận Tuy nhiên, thời gian sau có dư luận Trần Văn K nghiện hút tiếp tục tiếp diễn qua nhiều lần, phòng tổ chức họp cử cán bộ, công chức tham gia giúp đỡ, khuyên ngăn nhằm giúp đồng chí K nhận thiếu sót để kịp thời sửa chữa Nhưng đồng chí K mực phủ nhận việc minh mắc vào tệ nạn xã hôi nghiện hút ma túy Là quan quản lý Nhà nước địa phương, Phòng nhận thấy vấn đề xúc, làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín hình ảnh người cán bộ, công chức quan A Lãnh đạo quan A họp, đưa giải pháp đề nghị gia đình, quan công an tổ dân phố Trạm y tế nơi đồng chí K cư trú phối hợp để kiểm tra, xác minh Qua thời gian theo dõi, giúp đỡ nhiệt tình Gia đình, công an, tổ dân phố, trạm y tế nơi đồng chí K cư trú phát bắt tang Trần Văn K sử dụng ma túy nhà người bạn nghiện Trước chứng chối cãi được, Trần Văn K phải ký biên thú nhận có sử dụng ma túy Trước tình hình cán bộ, công chức mắc tệ nạn ma túy, phận C nơi Trần Văn K công tác đề nghị quan A quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật theo quy định Qua tình tiết việc Lãnh đạo quan A vào Luật cán bộ, công chức, quy định xử lý kỷ luật nội quy, quy chế quan buộc phải xét ký luật Trần Văn K cho đồng chí viết đơn xin cai nghiện Trong thời giam nghỉ tự túc để cai nghiện, Trần Văn K không hưởng chế độ Nhà nước theo quy định cán bộ, công chức ma phải tự túc chi phí từ lại, ăn ở, điều trị cai nghiện II PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG Xác định mục tiêu xử lý tình Vấn đề xử lý kỷ luật Trần Văn K phải đảm bảo tính khách quan, công bằng, nghiêm minh Đồng thời việc xử lý kỷ luật phải đảm bảo thời hiệu quy định Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 Chính Phủ quy định xử lý kỷ luật công chức Việc xem xét áp dụng hình thức kỷ luật Trần Văn K phải hình thức kỷ luật công chức quy định Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 có hiệu lực hành văn hướng dẫn thực Việc xử lý kỷ luật phải đảm bảo quy trình quy định, không thực hời hợt, không quy trình, làm giảm hiệu lực quan quản lý hành Nhà nước Quyết định kỷ luật Trần Văn K, sở pháp lý cao tránh nguyên nhân gây khiếu kiện sau Trong điều kiện cụ thể quan A, vấn đề xử lý kỷ luật cán bộ, công chức việc phải đảm bảo quy định Pháp luật hành, phải xem xét đến trình đóng góp cá nhân Trần Văn K quan, tránh gây dư luận không tốt nội bộ, dẫn đến hậu xấu sau Quyết đinh xử lý kỷ luật cán bộ, công chức Việc xử lý kỷ luật Trần Văn K gương để cán bộ, công chức khác noi theo đồng thời để người lao động quan làm gương mà rèn luyện minh, phấn đầu tu dưỡng phẩm chất đạo đức, rèn luyện lối sống, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật nói chung Phòng nói riêng Phân tích tình huống, nguyên nhân hậu a Phân tích tình Vấn đề đặt xem xét trình vị phạm kỷ luật cán bộ, công chức, trách nhiệm người công chức Nhà nước với quan bước tiến hành xử lý thời gian ma cán bộ, công chức vi phạm khuyết điểm dẫn tới bị kỷ luật Xét trình công tác Trần Văn K vốn người có phẩm chất đạo đức tốt, làm việc có tình thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, anh em, đồng nghiệp quý mến Trong công tác Trần Văn K có ý chí phấn đấu, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Trần Văn K đạt nhiều thành tích công tác, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua sở, tặng Bằng khen, giấy khen hoạt động phong trào, đoàn thể, quan đánh giá công chức trẻ có nhiều triển vọng phát triển b Nguyên nhân * Nguyên nhân chủ quan: - Do thân Trần Văn K không ý thức hậu việc làm vi phạm pháp luật, lảm ảnh hưởng đến uy tín ngành hình ảnh người cán bộ, công chức - Do cá nhân tinh thần tự chủ, thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức - Chưa chấp hành, thực nghiêm quy định trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức - Chưa chấp hành, thực nghiêm quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, việc cán bộ, công chức không làm quy định Luật Cán bộ, công chức (nghĩa vụ cán bộ, công chức từ Điều đến Điều 10) * Nguyên nhân khách quan: - Môi trường xã hội nguyên nhân làm Trần Văn K mắc nghiện lúc K có nhiều bạn đối tượng nghiện hút ma túy, không làm chủ thân, đua đòi không lường trước hậu nên Trần Văn K thử nghiện ma túy - Công tác tuyên truyền, giáo dục trị tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, công chức nói chung chưa thường xuyên, chưa đạt hiệu cao Việc quản lý, giám sát, theo dõi nắm bắt tình hình diến biến tư tưởng cán bộ, công chức chưa sát sao, chặt chẽ dẫn đến biểu lệch lạc, vi phạm kỷ luật công chức chưa kịp thời ngăn chặn - Công tác xử lý tệ nạn xã hội quan chức có nơi, có lúc chưa kiên quyết, triệt để, chưa có tình răn đe cao, đó, số đối tượng ngang nhiên thực bất chấp dư luận xã hội lên án - Công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình công an khu vực buông lỏng, thiếu sâu sát, chưa kịp thời vhur động phối hợp với quan, đoàn thể vận động, tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hôi c Hậu Hậu người nghiện chất ma túy gây lường trước, dễ làm nảy sinh tiêu cực xã hội khác trộm căn, giết người cướp thiếu tiền, gia đình tan vỡ,… làm ảnh hưởng đế tình hình an ninh trị, trật tự an toàn xã hội Ngoài không đảm bảo điều kiện công tác, không chấp hành kỷ luật, kỷ cương quan, tác phong luộm nhộm, xử không mực,… Nếu không xử lý kịp thời kiên dễ làm cho lực thù địch lợi dụng để tuyên truyền, chống phá quyền, làm giảm uy tín người cán bộ, công chức nhân dân, thực âm mưu diễn biến hòa bình, chia rẽ khối đại đoàn kết III XÂY DỰNG, LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG Cán phương án giải tình Việc xử lý kỷ luật cá nhân Trần Văn K cần thiết, mắc nghiện ma vi phạm quy chế quan, vi phậm phát luật Đối với cán bộ, công chức mắc vào tệ nạn xã hội thi cần phải nghiêm trị để không gây dư luận xấu quan, học cho người ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương Nhà nước, nêu cao tinh thần đoàn kết giúp đỡ tương trợ công tác Giải pháp cho trường hợp Trần Văn K phải nguyên tắc, quy định phải mềm dẻo linh hoạt Đảm bảo yêu cầu công tác cách giải Trần Văn K phải hợp tình, hợp lý, người đồng tình ủng hộ chấp hành kỷ luật, tránh tình trạng xảy Trần Văn K Từ tình tiết theo tình trên, với cá nhân tôi, xin đề xuất giải theo phương án a Phương án Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật Khoản 3, Điều 11 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP hạ bậc lượng cho nghỉ tháng cai nghiện tự túc, có hỗ trợ phần Công đoàn Nếu không cai nghiện thi tiếp tục xem xét hình thức kỷ luật buộc việc Trần Văn K * Ưu điểm: Phương án thể quan tâm lãnh đạo Công đoàn, đồng thời động viên tình thần công tác cán bộ, công chức khác quan * Nhược điểm: Xử lý nhẹ so với quy định b Phương án Thành lập Hội đồng Kỷ luật định buộc việc Trần Văn K * Ưu điểm: Thực theo quy định Luật Cán bộ, công chức năm 2008 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP (Khoản 3, Điều 14, Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định áp dụng hình thức kỷ luật buộc việc trường hợp cán bộ, công chức nghiện ma túy có xác nhận quan y tế có thẩm quyền) Là học cho cán bộ, công chức khách giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành Tính nghiêm minh hình thức kỷ luật làm cho Trần Văn K thấy sai phạm quy định người cán bộ, công chức, loại bỏ người không đủ tư cách làm việc quan Nhà nước, đồng thời có tính răn đe, phòng ngừa chung toàn đội ngũ cán bộ, công chức * Nhược điểm: chưa thực mềm dẻo công tác quản lý Các phương án xét kỷ luật a Chọn phương án Qua phương án nêu cho thấy: Phương án đúng, không sai chưa thực mềm dẻo quản lý Phương án thích hợp phương án có nhiều điểm tích cực, nghiệm khắc xử lý sai phạm, có tính chất răn đe lại mang tính giáo dục, thể khoan hồng, tạo có hội tốt cho công chức vi phạm khuyết điểm có hội sử chữa lỗi lầm, phát huy tính tích cực đội ngũ cán bộ, công chức Bản thân cá nhân mắc khuyết điểm có hình thức kỷ luật có nhân thân tốt, có nhiều cống hiến cho ngành có ăn năn, hối hận, nhận sai phạm có ý thức tu dưỡng rèn luyện vươn lên để sửa chữa lỗi lầm Mục đích kỷ luật giáo dục ý thức, đạo đức người, chọn phương án thứ 1, phương án có tình, có lý Việc khen thưởng, kỷ luật tiến hành hàng năm thời kỳ có nề nếp động lực quan trọng toản thể cán bộ, công chức Đây thể quan tâm lãnh đạo quan, tổ chức đoàn thể tập thể đơn vị, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước công việc giao, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ trị cấp giao cho quan, đơn vị Kỷ luật công chức mang ý nghĩa quản lý hành chính, kỷ luật công chức gắn liền với hình thức kỷ luật mang tình giáo dục, hướng người đến cán chân, thiện, mỹ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành b Căn áp dụng để xử lý kỷ luật công chức Căn vào Luật Cán bộ, công chức, quy định từ Điều 78 đến Điều 83 Cụ thể công chức, vi phạm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc việc Đây hình thức kỷ luật nhằm đảm bảo nguyên tắc, xác theo điều, khoản quy định Luật, áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp với vi phạm mà cá nhân mắc phải Nghị định 34/2011/NĐ-CP nêu c Một số quy định thời gian xử lý kỷ luật công chức có liên quan * Thẩm quyền xử lý kỷ luật: Theo Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định xử lý kỷ luật công chức, cụ thể trường hợp Trần Văn K công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý người đứng đầu quan quản lý người đứng đầu quan phân cấp quản lý công chức tiến hành xử lý kỷ luật định hình thức kỷ luật * Thành phần Hội đồng Kỷ luật: Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi pham pháp luật, Hội đồng kỷ luật có 05 thành viên gồm: + Chủ tịch Hội đồng người đứng đầu cấp phó người đứng đầu quan quản lý công chức quan phân cấp quản lý công chức + Ủy viên Hồi đồng đại diện Ban Chấp hành Công đoàn quan quản lý công chức quan phân cấp quản lý công chức; + Ủy viên Hồi đồng đại diện đơn vị công tác có công chức bị xem xét xử lý kỷ luật, ủy viên Hội đồng người đứng đầu đơn vị công tác lựa chọn cử ra; + Ủy viên Hồi đồng người trực tiếp quản lý hành chuyên môn, nghiệp vụ công chức bị xem xét xử lý kỷ luật; + Ủy viên kiêm thư ký Hồi đồng người phụ trách phận tham mưu công tác tổ chức, cán quan, tổ chức, đơn vị có công chức bị xem xét xử lý kỷ luật Không cử người có quan hệ gia đình cha, mẹ, pháp luật thừa nhận; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; chị, em dâu; anh, em rể người có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật công chức bị xem xét xử lý kỷ luật tham gia thành viên Hội đồng kỷ luật * Trình tự tiến hành họp Hội đồng Kỷ luật: - Bước 1: Chuẩn bị họp: + Chậm 07 ngày làm việc trước họp Hội đồng Kỷ luật, giấy triệu tập họp phải gửi tới công chức có hành vi vi phạm pháp luật Công chức có hành vi vi phạm pháp luật vắng mặt phải có lý đáng Trường hợp công chức có hành vi vi phạm pháp luật vắng mặt sau 02 lần gửi giấy triệu tập lần thứ sau gửi triệu tập, công chức vắng mặt thi Hội đồng Kỷ luật họp xem xét kiến nghị hình thức kỷ luật + Hội đồng Kỷ luật mời thêm đại diện tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội nơi công chức có hành vi, vi phạm pháp luật công tác dự họp Người mời dự họp có quyên phát biểu ý kiến đề xuất hình thức kỷ luật không bỏ phiếu hình thức kỷ luật + Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng Kỷ luật gồm có tự kiểm điểm, trích ngang sơ yếu lý lịch củ công chức có hành vi vi phạm pháp luật, biên họp kiểm điểm quan sử dụng công chức tài liệu khác có liên quan - Bước 2: Nội dung chương trình họp: + Chủ tịch Hội đồng tuyên bố lý do, giới thiệu thành viên tham dự + Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng đọc trích ngang sơ yếu lý lịch công chức có hành vi, vi phạm pháp luật tài liệu khác có liên quan + Công chức có hành vi vi phạm pháp luật đọc tự kiểm điểm, công chức có hành vi, vi phạm pháp luật vắng mặt thư ký Hội đồng đọc thay + Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng đọc biên họp kiểm điểm + Các thành viên Hội đồng người tham dự họp phát biểu ý kiến 10 + Công chức có hành vi, vi phạm pháp luật phát biểu ý kiến; công chức có hành vi vi phạm pháp luật không phát biểu ý kiện vắng mặt Hội đồng kỷ luật tiến hành trình tự lại họp kiểm điểm + Các thành viên Hội đồng người tham dự họp phát biểu ý kiến + Công chức có hành vi vi phạm pháp luật phát biểu ý kiến; công chức có hành vi, vi phạm pháp luật không phát biểu ý kiến vắng mặt Hôi đồng kỷ luật tiến hành trình tự lại họp theo quy định + Hội đồng Kỷ luật bỏ phiếu kín kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật + Chủ tịch Hội đồng công bố kết bỏ phiếu kín thông qua biên họp Chủ tịch Hội đồng Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng ký vào biên họp - Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc họp, Hội đồng Kỷ Luật phải có kiến nghị việc xử lý kỷ luật văn (kèm theo biên họp Hội đồng kỷ luật hồ sơ xử lý kỷ luật) gửi người có thẩm quyền xử lý kỷ luật - Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn kiến nghị Hội đồng kỷ luật người có thẩm quyền xử lý kỷ luật định kỷ luật * Thời hạn, thời hiệu xử lý kỷ luật: - Thời hiệu xử lý kỷ luật 24 tháng, kể từ thời điểm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền thông báo văn việc xem xét kỷ luật - Thời hạn xử lý kỷ luật tối đa 02 tháng, kể từ ngày phát công chức có hành vi, vi phạm pháp luật ngày quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền định xử lý kỷ luật Trường hợp vụ việc có thẩm quyền xử lý kỷ luật định kéo dài thời hạn xử lý kỷ luật IV XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN Với kết lựa chọn trên, cần phải xây dựng kế hoạch tổ chức thực Đây giai đoạn quan trọng, lý luận mà đòi hỏi có kinh nghiệm thực tiễn cao Phương án lựa chọn dù có tối ưu đến đâu phải phụ thuộc vào kế hoạch thực Chính thế, kế hoạch tổ chức thực 11 biện pháp, phương pháp cụ thể đưa hoạt động vào thực tiễn Cơ quan A cần thực công việc sau: Yêu cầu ông Trần Văn K viết kiểm điểm Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ trực tiếp quản lý ông Trần Văn K họp kiểm điểm đề nghị hình thức kỷ luật Trần Văn K, trình lãnh đạo quan A xem xét, định Họp Hội đồng Kỷ luật để đưa hình thức kỷ luật Trần Văn K Ý kiến Hội đồng biểu hình thức bỏ phiếu kín giơ tay Hội đồng thông báo với đương biết rõ vi phạm điều Luật Cán bộ, công chức nội quy, quy chế quan Những lý Hội đồng giảm nhẹ trước đưa định kỷ luật để tạo hội sửa chữa khuyết điểm cuối Hội đồng kỷ luật tập hợp kiểm điểm cá nhân, biên tài liệu có liên quan trình Chủ tịch UBND huyện định kỷ luật công chức theo hình thức ma Hội đồng Kỷ luật đề nghị Hình thức kỷ luật đề nghị hạ bậc lương, ghi lý lịch công chức Quyết định gửi đến cá nhân phòng, ban liên quan để thi hành Các đoàn thể có biện pháp, hình thức sử lý khuyết điểm Trần Văn K cụ thể quy định V KIẾN NGHỊ Vụ việc vi phạm nêu giải không trái với nguyên tắc, trái với pháp luật, định có tác dụng ngăn chặn sai phạm khác xảy ra, học, làm gương cho cán bộ, công chức khác Mặc khác, tạo hội cho người vi phạm kỷ luật nhìn nhận thấu đáo khuyết điểm để có hướng phấn đấu, sửa chữa lỗi lầm để trở thành công chức tốt máy quản lý nhà nước Với nhận xét, phân tích, đánh giá tình xin đưa số kiến nghị sau: *Thứ nhất: Đối với quan quản lý nhà nước: 12 - Cần thường xuyên quan tâm, chăm lo tới công tác giáo dục trị tư tưởng, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cho công chức, viên chức nhằm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ công tác giao thực thi công vụ; - Phải trì tổ chức thực nghiêm túc quy chế làm việc quan; tăng cường kiểm tra, giám sát công chức, viên chức quyền qúa trình thực thi công vụ; kịp thời điều chỉnh, uốn nắn sai lệch công chức, viên chức, không để sai phạm lớn xảy ra; - Phát huy vai trò tổ chức đoàn thể ( Công đoàn, Đoàn niên,…) việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức; thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống cán bộ, công chức quan - Cần tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, làm tốt công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cãn bộ, thường xuyên nắm bắt thông tin, xây dựng kế hoạch kiểm tra nhằm phát sai lệch cán bộ, công chức để kịp thời uốn nắn, điều chỉnh Thiết lập trật tự kỳ cương, coi yếu tố quan trọng nhằm tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, đảm bảo hiệu lực hiệu quản lý nhà nước - Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị có cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, vi phạm ý thức tổ chức kỷ luật mắc tệ nạn xã hội - Thực tốt công tác thi đua khen thưởng kỷ luật, tạo dân chủ, công bằng, động lực để động viên cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ giao * Thứ hai: Đối với quan, ban ngành quyền địa phương: - Chính quyền địa phương cấp, ngành cần có biện pháp hữu hiệu nhằm đẩy lùi tệ nạn xâm nhập vào xã hội, đặc biệt tệ nạn ma túy mối hiểm họa, đe dọa đến tình mạng người, làm bại hoại đạo đức để tạo môi trường lành mạnh, 13 - Thực rà soát, mở đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp, phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội cộng đồng dân cư - Xử lý nghiêm tụ điểm đối tượng vi phạm pháp luật công tác phòng chống tệ nạn xã hội - Phối, kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biên giáo dục pháp luật nhân dân * Thứ ba: Đối với công chức, viên chức: Phải thường xuyên học tập, rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, tinh thần, ý thức trách nhiệm thực thi công vụ; Phải nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước; VI KẾT LUẬN Việc thi hành kỷ luật công chức, viên chức việc làm hệ trọng, hình phạt không ảnh hưởng trước mắt mà ảnh hưởng tới tương lai lâu dài họ Nếu kỷ luật không người, tội áp dụng hình phạt nặng so với sai lầm, khuyết điểm họ, không mang lại kết tích cực mà làm nảy sinh hành vi tiêu cực khác, làm giảm uy tín người điều hành công sở Mặt khác, kỷ luật mục đích điều hành công sở, mà phương tiện để trì kỷ cương, kỷ luật hành giáo dục công chức, viên chức thực thi công vụ Do vậy, xử lý kỷ luật công chức, viên chức, người điều hành công sở cần phải có ý thức bảo vệ tương lai cho họ, tạo cho họ hội để họ sửa chữa sai lầm, khuyết điểm mà họ mắc phải; phải đánh giá, phân tích rõ chất việc, hoàn cảnh gây lỗi lầm đặc điểm riêng người mắc sai lầm, khuyết điểm để định hình thức xử lý kỷ luật họ cách hợp tình, hợp lý, pháp luật, có việc kỷ luật mang lại hiệu mong muốn 14 Từ tình nêu đặt cho nhiều suy nghĩ học công tác tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức Việc thực nhiệm vụ quan, đơn vị, tổ chức có tốt hay không, không phụ thuộc vào lực mà phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống cán bộ, công chức có vai trò thiết yếu Việc giải kịp thời vụ việc nêu góp phần nâng cao hiệu lực hoạt đọng quản lý Nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật tổ chức công dân, tạo niệm tin cho cán bộ, công chức tin tưởng chấp hành đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, đoàn kết lòng, phấn đấu đưa nước ta thực thắng lợi mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề Qua thời gian học tập, nghiên cứu lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, trang bị thêm kiến thức mang tính lý luận lĩnh vực quản lý Nhà nước, đồng thời hội để học hỏi thêm nhiều kinh nghiêm thực tế thầy, cô giáo truyền thụ Trong khuôn khổ tiểu luận tình cụ thể, sở phân tích, đánh giá, vận dụng kiến thức thầy, cô giáo có tâm huyết, nhiệt tình, tận tâm dậy để có tập tình phương pháp xử lý tình huống, kiến nghị giải số vấn đề phạm vi định Qua đây, mong nhận đóng góp ý kiến thầy, cô giáo để tiểu luận hoàn chỉnh hơn, có ý nghĩa thiết thực công tác quản lý hành Nhà nước./ Tôi xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 15 Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng năm 2011 Chính phủ quy định xử lý kỷ luật công chức Luật Thi đua, khen thưởng 26/ tháng 11 năm 2003 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng năm 2005 Nội quy, quy chế quan Hồ sơ vụ việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức MỤC LỤC 16 17 ... họp Hội đồng Kỷ luật, giấy triệu tập họp phải gửi tới công chức có hành vi vi phạm pháp luật Công chức có hành vi vi phạm pháp luật vắng mặt phải có lý đáng Trường hợp công chức có hành vi vi phạm. .. hành Công đoàn quan quản lý công chức quan phân cấp quản lý công chức; + Ủy vi n Hồi đồng đại diện đơn vị công tác có công chức bị xem xét xử lý kỷ luật, ủy vi n Hội đồng người đứng đầu đơn vị công. .. dễ vi phạm kỷ luật, dẫn đến tha hóa, biến chất, bại hoại giá trị đạo đức Chế độ kỷ luật cán bộ, công chức chế độ trách nhiệm pháp lý cán bộ, công chức thực hành vi, vi phạm công cụ hay vi phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HUỐNG CHUYÊN VIÊN xử lý kỉ LUẬT cán bộ, CÔNG CHỨC TRONG TRƯỜNG hợp VI PHẠM tệ nạn xã hội, TÌNH HUỐNG CHUYÊN VIÊN xử lý kỉ LUẬT cán bộ, CÔNG CHỨC TRONG TRƯỜNG hợp VI PHẠM tệ nạn xã hội, TÌNH HUỐNG CHUYÊN VIÊN xử lý kỉ LUẬT cán bộ, CÔNG CHỨC TRONG TRƯỜNG hợp VI PHẠM tệ nạn xã hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay