giáo ản cả năm

65 384 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:27

. động nhóm - Giáo dục cho HS có ý thức nghiên cứu khoa học B. Chuẩn bị: Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Trang14 Giáo án sinh học GV: Tranh 9.1-3 SGK, bảng phụ. nhóm thảo luận hoàn thành bảng 10 GV gọi HS lên bảng điền vào bảng, bổ sung GV chốt lại kiến thức. Nội dung I. Những diển biến cơ bản của nhiẽm sắc thể trong
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo ản cả năm, giáo ản cả năm, giáo ản cả năm, Men Đen -Ng ời đặn nền móng cho di Một số thuật ngũ và kí hiệu cơ bản của di truyền học., Biến dị tổ hợp., ý nghĩa của quy luật phân li độc lập., Gieo hai đồng tiền kim loại., Cấu trúc nhiễm sắc thể. Cấu trúc điển hình của NST đợc biểu hiện Chức năng của nhiễm sắc thể., Nguyên phân:, ý nghĩa của giảm phân., Thụ tinh. ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh., Báo cáo thu hoạch. Học sinh quan sát tranh, đối chiếu với hình, Cấu trúc không gian của phân tử AND, Bản chất của gen . Chức năng của ADN. Gồm 2 chức năng:, Chức năng của prôtêin. 1. Chức năng cấu trúc:, Mối quan hệ giữa ARN và prôtêin. Lắp ráp mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN., Đột biến gen là gì ? Vai trò của đột biến gen., Đột biến cấu trúc NST là gì? Hiện tợng dị bội thể. Sự phát sinh thể dị bội., Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trờng. Mối quan hệ kiểu gen, môi trờng và kiểu hình. Mức phản ứng., Phân biệt thờng biến và đột biến Nhận biết ảnh hởng của môi trờng đối với tính trạng số lợng và tính trạng, Nghiên cứu phả hệ., Mét vµi bƯnh di trun ë ngêi. Mét sè tËt di trun ë ngêi., Di truyền học t vấn. Di truyền học với hôn nhân và kế hoạch hoá gia đình. Hậu quả di truyền do ô nhiễm môi trờng, Nhân giống VT trong ống nghiệm ở cây trồng. ứng dụng nuôi cấy TB và mô trong chọn Nhân bản vô tính ở động vật., Khái niệm công nghệ tế bào Khái niệm công nghệ gen. - Khái niệm công nghệ sinh học: Là ngành Hệ thống hoá kiến thức., Câu hỏi ôn tập. - Câu 1: Sơ đồ thể hiện mối liên hệ giữa gen và

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn