NHÓM HÀNG HÓA Macro

59 15 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 01:16

GIỚI THIỆU MƠN HỌC MƠN HỌC  KINH TẾ VĨ MƠ   (Macroeconomics)  Kinh tế vı ̃ mơ - 60 tiết Số tiết lý thuyết: 45 tiết Số tiết tập thuyết trình: 15 tiết Giảng viên: GVC-ThS.Phạm Thị Ngọc Hương Khoa QTKD QUY ĐỊNH MƠN HỌC       Tham dự lớp học >80% sớ tiết Tiểu luận Kiểm tra thường xun Kiểm tra học kỳ Thi kết thúc mơn Sau kết thúc tiết học cuối cùng, sinh viên kiểm tra lại điểm (tiểu luận và điểm kiểm tra) khiếu nại sau khơng giải TÀI LIỆU HỌC TẬP     Kinh tế vĩ mơ, PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, ThS.Trần Nguyễn Minh Ái, Khoa quản trị kinh doanh – Trường Đại học Cơng Nghiệp Tp.HCM Kinh tế vı ̃ mơ – Tập thể tá c giả bợ mơn kinh tế học - Trường Đại học Kinh tế TpHCM David Begg, et als.(2008) Economics – McGrawHill, Berkshire N.G.Mankiw (2002) Macroeconomics.New York, USA NỘI DUNG Khái qt kinh tế vĩ mơ Hoạch tốn sản lượng quốc gia Tổng cung tổng cầu cân sản lượng Chính sách tài (tài khóa) Ngân hàng - Chính sách tiền tệ Tổng cung - Tổng cầu Lạm phát - Thất nghiệp Thương mại quốc tế Biên soạn: GVC.ThS Phạm Thị Ngọc Hương QUY ĐỊNH TIỂU LUẬN    Lớp phải chia nhóm - 10 sinh viên/nhóm, đến buổi thứ nhóm nộp danh sách và nộp tên đề tài Căn vào đăng ký nhóm, GV lên lịch trình bày cụ thể cho nhóm Phải nộp tiểu luận cho GV trước tuần, đạt photo đề tài gửi nhóm trưởng nhóm khác trước ngày để SV khác tham khảo CÁCH TRÌNH BÀY TIỂU LUẬN QUY ĐỊNH TIỂU LUẬN       Các thành viên nhóm trình bày phải có mặt đầy đủ Nếu thành viên vắng mặt nhận điểm (khơng), trừ trường hợp đặc biệt GV cho phép vắng mặt Thời gian trình bày: Trình bày tóm tắt đề tài (7 10 phút), sau trả lời câu hỏi lớp (15 phút) Các nhóm lựa chọn cách thức trình bày (thuyết trình, diễn giải, đóng kịch, vấn…) Thang điểm 10 giảng viên đại diện nhóm chấm điểm (GV 50% nhóm 50%) MỤC ĐÍCH            Bài làm đánh máy vi tính, khổ A4, đóng thành tập Trang bìa chính: tên bộ, tên trường, tên đề tài, tên GV hướng dẫn, tên lớp nhóm Trang bìa phụ: ngồi thơng tin giống bìa chính, cần thêm tên thành viên nhóm & đánh giá tỷ lệ % tham gia SV Trang nhận xét GV Mục lục Lời mở đầu Giới thiệu tổng quan đề tài chọn (tùy đề tài) Cơ sở lý luận liên quan trực tiếp đến đề tài (phần viết lồng phần Nội dung chính) Nội dung đề tài Phần kết luận Tài liệu tham khảo Phần phụ lục (nếu có) Phần Tài liệu tham khảo phải ghi rõ chi tiết nguồn sử dụng CHƯƠNG - Cung cấp cho sinh viên kiến thức về:  Tổng cung tổng cầu  Lạm phát  Thất nghiệp  Thương mại quốc tế  Các sách tiền tệ  Chính sách tài quốc  Các tiêu kinh tế vĩ mơ mà phủ quốc gia phấn đấu đạt Sinh viên đưa sách, giải pháp tầm vĩ mơ  Nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế  Hay khắc phục khủng hoảng kinh tế  Và thương mại quốc tế… KHÁI QT KINH TẾ VĨ MƠ 10 NỘI DUNG       Khái qt kinh tế học Các tiêu kinh tế vĩ mơ Đường giới hạn khả sản xuất Mục tiêu và cơng cụ quản lý vı ̃ mơ Các đối tượng nghiên cứu vĩ mơ Mơ hình tổng cung tổng cầu theo giá Khái qt kinh tế học 11 Biên soạn: GVC.ThS Phạm Thị Ngọc Hương 12 Hữu hạn Vơ hạn Nguồn lực: - Lao động - Vốn - KH-CN - TNTN Nhu cầu tồn & phát triển xã hội Kinh tế học CUNG Kinh tế học vi mơ KHÁI NIỆM KINH TẾ HỌC Kinh tế học Là mơn khoa học nghiên cứu việc chọn lựa cách sử dụng hợp lý nguồn lực khan để sản xuất hàng hóa, dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu cao người CẦU Kinh tế học vĩ mơ 13 14 KINH TẾ HỌC 02 ngành kinh tế ho ̣c Kinh tế ho ̣c vi mơ Kinh tế ho ̣c vĩ mơ (Microeconomics) nghiên cứu hành vi nhà sản xuất và người tiêu dùng thị trường đó (Macroeconomics) Nghiên cứu ứng xử củ a phủ kinh tế và cá c tiêu kinh tế củ a quốc gia Các tiêu kinh tế vĩ mơ 15 KINH TẾ VĨ MƠ NGHIÊN CỨU: Giá trò tổng sản lượng Tỷ lệ lạm phát Tỷ lệ thất nghiệp 1.Tăng trưởng phát triển kinh tế  Tăng trưởng kinh tế  Cán cân ngân sách Cán cân ngoại thương Biên soạn: GVC.ThS Phạm Thị Ngọc Hương Các vấn đề kinh tế vĩ mơ Tăng trưởng kinh tế tăng thêm quy mơ sản lượng hàng hóa dịch vụ thời kỳ định (thường năm) Lãi suất Cán cân toán… 16 17 Phát triển kinh tế Phát triển kinh tế q trình tăng tiến kinh tế mặt, bao gồm tăng thêm quy mơ sản lượng, tiến cấu kinh tế - xã hội 18 Lạm phát giảm phát  Thất nghiệp Lạm phát (inflation): Là tình trạng mức giá chung kinh tế tăng lên thời gian định  Giảm phát (deflation): Là tình trạng mức giá chung kinh tế giảm xuống thời gian định  Tỷ lệ lạm phát: Thất nghiệp bao gồm người độ tuổi lao động, có khả lao động, tích cực tìm kiếm việc làm  Tỷ lệ thất nghiệp Phản ánh tỷ lệ % số người thất nghiệp so với lực lượng lao động  Phản ánh tỷ lệ thay đổi tăng thêm hay giảm bớt giá thời điểm so với thời điểm trước 19 20 Dân số Số người độ tuổi lao động Có khả lao động Sản lượng tiềm Số người ngồi độ tuổi lao động Khơng có khả lao động  Sản lượng tiềm (Yp) mức sản lượng đạt kinh tế tồn mức thất nghiệp với “thất nghiệp tự nhiên”  Thất nghiệp tự nhiên (Un) tỷ lệ thất nghiệp ln ln tồn kinh tế thị trường Nguồn nhân lực Lực lượng LĐ Thất nghiệp Có khả chưa tham gia Ngồi Lực lượng LĐ Mức nhân dụng - Lính nghĩa vụ qn - Sinh viên - Bộ đội phục viên - Nội trợ 21 22 GDP thực CÁCH XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG TIỀM NĂNG (tỷ đồng) Tập hợp GDP thực theo thời gian, sau dùng phương pháp hồi quy tuyến tính để tính mức trung bình, từ hình thành đường GDP thực theo xu hướng, vào xác đònh sản lượng tiềm 23 Biên soạn: GVC.ThS Phạm Thị Ngọc Hương … … GDP thực theo xu hướng x x … x Năm … … Đồ thị biểu GDP thực qua năm Năm 24 Chú ý: Đồ thò Yp theo mức giá: Sản lượng tiềm không phụ thuộc vào giá bán sản phẩm mà phụ thuộc vào nguồn lực kinh tế  P Yp sản lượng tối ưu mà kinh tế đạt điều kiện yếu tố sản xuất sử dụng hết khơng gây lạm phát cao  Ở sản lượng tiềm thất nghiệp Đó tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên  Sản lượng tiềm có xu hướng tăng từ từ theo thời gian yếu tố nguồn lực kinh tế thay đổi Yp Y 25 26 5.Định luật Okun Chu kỳ kinh doanh Chu kỳ kinh doanh tượng sản lượng thực tế giao động lên xuống theo thời gian, xoay quanh sản lượng tiềm Cách thứ P.A.Samuelson: Khi sản lượng thực tế thấp sản lượng tiềm 2% thất nghiệp tăng thêm 1%  Ut  Un   Yp Yt Yp Sản lượng *50% Yt Một chu kỳ Yp Đỉnh Cách thứ hai S.Fisher: Khi tốc độ tăng sản lượng thực tế cao tốc độ tăng sản lượng tiềm 2,5% thất nghiệp giảm bớt 1% Đáy Mở rộng SX U t  U t 1  0,4( y  p )% Thu hẹp SX 27 Năm 28 ĐƯỜNG GIỚI HẠN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT PPF (Production Possibility Frontier) Đường giới hạn khả sản xuất     29 Biên soạn: GVC.ThS Phạm Thị Ngọc Hương Các nguồn lực quốc gia gồm: Nguồn nhân lực (Labor) Nguồn vốn (Capital) Máy móc, thiết bị, Khoa học, cơng nghệ (Technology and machinery) Nguồn tài ngun thiên nhiên (Resources) PPF mơ tả mức sản xuất tối đa mà kinh tế đạt sử dụng tồn nguồn lực sẵn có 30 Lúa Ví dụ: Các phương án sản xuất khác quốc gia Phương án sản xuất Vải (1000 mét) 300 B 280 C 240 D 12 180 E 14 100 F 15 B PPF 280 C 240 Lúa (1000 tấn) A A 300 N Đường giới hạn khả sản xuất D 180 M E 100 F 31 12 14 15 Vải 32 Ý nghĩa:   PPF mơ tả mức sản xuất tối đa mà kinh tế đạt sử dụng tồn lực sẵn có Sự dịch chuyển PPF Mục tiêu và cơng cụ quản lý vı ̃ mơ 33 34 Thất bại thị trường HỆ THỐNG TỔ CHỨC SẢN XUẤT Kinh tế hợ gia đình – KT truyền thống(Traditional Economy) Kinh tế chı̉ huy (Command Economy) Kinh tế thị trường tự (Market Economy)    Kinh tế hỗn hợp (Mixed Economy)  35 Biên soạn: GVC.ThS Phạm Thị Ngọc Hương Thất bại thị trường khiếm khuyết kinh tế thị trường ngăn cản hiệu kinh tế tối ưu Khơng tạo hàng hóa dịch vụ cơng Tạo ngoại ứng Sức mạnh thị trường tạo độc quyền Khơng tạo cân xã hội 36 VAI TRỊ KINH TẾ CỦA CHÍNH PHỦ    Điều hành hoạt động kinh tế Các sách kinh tế: sách tiền tệ, sách tài khóa, sách tỷ̉ giá… Hệ thống luật pháp Các biện pháp hành 37 Mục tiêu cơng cụ quản lý phủ VAI TRỊ KINH TẾ CỦA CHÍNH PHỦ Chi tiêu phủ    Chi đầu tư phát triển: Chi cho xây dựng sở hạ tầng, chi vào góp vốn cổ phần, góp vốn vào liên doanh, chi cho quỹ hỗ trợ phát triển, chi dự trữ nhà nước Chi thường xun: chi cho quản lý xã hội nhà nước, chi cho nghiệp, chi quản lý nhà nước, chi cho quốc phòng an ninh trật tự xã hội… Chi trả nợ gốc phủ vay 38 Mục tiêu cơng cụ quản lý phủ Mục tiêu  Ổn định kinh tế: sản lượng đạt đến sản lượng tiềm kinh tế thường bị suy thối  Mục tiêu tăng trưởng tức mức tăng tổng sản lượng quốc gia  Tăng giá trị quốc gia Cơng cụ quản lý vı ̃ mơ  Chính sách tài khóa  Chính sách tiền tệ  Chính sách ngoại hối  Chính sách thu nhập 39 Các đối tượng nghiên cứu vĩ mơ 41 Biên soạn: GVC.ThS Phạm Thị Ngọc Hương 40 Các Thị trường kinh tế  Thị trường hàng hóa – dịch vụ  Thị trường yếu tố sản xuất  Thị trường chứng khốn  Thị trường tiền tệ  Thị trường ngoại hối Các tác nhân kinh tế  Hộ gia đình cá nhân  Nhà sản xuất /doanh nghiệp  Chính phủ  Sự liên quan giới 42 TỔNG CUNG, TỔNG CẦU MƠ HÌNH AD – AS Thuế 43 Tổng Cầu (Aggregate Demand) Khái niệm Là tồn lượng hàng hố dịch vụ mà tác nhân kinh tế có khả sẵn sàng mua mức giá khác thời kỳ định AD = C + I + G + X- M Trong đó: C: tiêu dùng hộ gia đình I : đầu tư doanh nghiệp G: chi tiêu mua hàng hóa dịch vụ phủ X: xuất M: nhập 44 Các nhân tố ảnh hưởng đến tổng cầu  Mức giá trung bình hàng hố dịch vụ (P)  Thu nhập chủ thể kinh tế (NI)  Chính sách thuế chi tiêu phủ (Tax)  Lượng cung tiền (SM), lãi suất (r) Hàm số tổng cầu: AD = f (P,NI,Tax,SM ,r,…) AD tổng số tiền chi tiêu kinh tế 45 46 Các yếu tố làm thay đổi đường tổng cầu: Sự di chuyển dọc theo đường tổng cầu  Sự dịch chuyển đường tổng cầu P  P1 P P0 A AD AD1 Y1 Y0 Y B O AD0 AD2 Y 47 Biên soạn: GVC.ThS Phạm Thị Ngọc Hương Sự di chuyển, dịch chuyển tổng cầu 48 Thảo luận Tổng Cung (Aggregate Supply) • Các nhân tố nhân tố làm dịch chuyển đường AD, nhân tố khơng làm dịch chuyển đường AD? • Khi nhân tố làm tăng giảm AD? Cho vài ví dụ? Là tổng khối lượng hàng hố, dịch vụ mà khu vực doanh nghiệp có khả sẵn sàng cung ứng thị trường thời kỳ định Tổng cung tổng sản lượng tiền quốc gia 49 50 Đường Tổng cung dài hạn (LAS Tổng cung ngắn hạn SAS) Các nhân tố ảnh hưởng đến tổng cung Các nguồn lực (R)  Năng lực sản xuất quốc gia (Pos)  Mức giá chung (P)  Chi phí sản xuất (C)  Các yếu tố ngồi kinh tế  Đường tổng cung dài hạn (LAS) Theo nhà kinh tế Cổ điển:  Giá YTSX linh hoạt  Sản lượng khơng phụ thuộc vào tổng cầu, phụ thuộc vào nguồn lực  Nền kinh tế ln cân mức tồn dụng nguồn lực  (LAS) (Yp) Hàm số tổng cung AS = f(P,R,C,…) 51 52 Đường tổng cung dài hạn (LAS) P Theo J.M.Keynes:  Giá tiền lương cứng nhắc ngắn hạn  Sản lượng khơng phụ thuộc vào giá, phụ thuộc vào mức tổng cầu  Đường tổng cung theo lý thuyết Keynes đường tổng cung ngắn hạn (SAS) LAS P Yp SAS Y 53 Biên soạn: GVC.ThS Phạm Thị Ngọc Hương Yp Y 54 Cân tổng cung & Tổng cầu P AS Mơ Hình AS – AD   E P0 AD  Cân kinh tế vĩ mơ trạng thái kinh tế đạt cân tổng cầu tổng cung (AS=AD) Tại điểm cân bằng: Tổng khối lượng hàng hóa dịch vụ u cầu khối lượng hàng hóa dịch vụ cung ứng Trên đồ thị: điểm cân giao điểm (AS) (AD) Y Y0 Yp 55 56 Sự thay đổi cân Sự thay đổi cân P P AS1 AS AS0 Lạm phát E1 P1 AD1 Lạm phát E0 P0 AD E1 P1 E0 P0 AD Y Y0 YpY1 Mở rộng SX Yp P Ba trường hợp cân kinh tế vĩ mơ Thu hẹp SX Yp P AS AD P AS Y P2 AS P0 P1 P0 58 Mục tiêu ổn định TTKT AS Y0 P 57 E P0 P0 E E2 E1 E0 AD1 AD Y1 Yp Y2 Y AD2 E AD Y0 Yp Y Y1 Y0 Yp Yp Y0 Biên soạn: GVC.ThS Phạm Thị Ngọc Hương 59 Y AD0 Y 60 CHƯƠNG Ví dụ DM = 650 - 100r S = -100 + 0,25Yd I = 170 + 0,05Y - 80r T = 40 + 0,2Y Tìm lãi suất cân SM = 500 Yp = 1040 G = 300 ; X = 150 M = 70 + 0,15Y THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Tìm SLCB Để đưa sản lượng mức tiềm phủ thực sách tiền tệ nào? Tính lãi 265 suất đó? 266 ĐỘNG CƠ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ  CÁC LÝ THUYẾT VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ  Sản xuất khơng có thương mại quốc tế: Khơng có xuất nhập nước khơng thể tiêu thụ thứ hàng hóa mà sản xuất có chi phí cao khơng có hội tiêu dùng sản phẩm mà khơng thể sản xuất Chứng tỏ khơng có thương mại quốc tế việc sử dụng sản phẩm Sản xuất có thương mại quốc tế: Khi có xuất nhập nước tiêu thụ thứ hàng hóa mà sản xuất chi phí thấp có hội tiêu dùng sản phẩm mà khơng thể sản xuất Chứng tỏ có thương mại quốc tế việc sử dụng sản phẩm nhiều khả sản xuất quốc gia 267   268 Lợi tuyệt đối Lợi tuyệt đối Adam Smith (thế kỷ 18) Adam Smith (thế kỷ 18) Theo Adam Smith quốc gia so sánh với quốc gia khác có lợi loại sản phẩm loại sản phẩm khác Vậy lợi tuyệt đối quốc gia thể chỗ nước có khả sản xuất loại hàng hóa với chi phí thấp so với nước khác từ giá hàng hóa rẻ 269 Biên soạn: GVC.ThS Phạm Thị Ngọc Hương    Ví dụ: Việt Nam có lợi tuyệt đối sản phẩm vải tạo sản phẩm Ấn Độ Ấn Độ có lợi tuyệt đối sản phẩm phần mềm 30 tạo sản phẩm Việt Nam 100 270 Lợi tương đối David Ricardo (thế kỷ 19)   Ơng cho nước khơng có lợi tuyệt đối so với nước khác lợi thương mại quốc tế nước có lợi tương đối Một nước có lợi tương đối so với nước khác sản xuất với mức giá rẻ so sánh qua loại hàng hóa khác Lợi tương đối David Ricardo (thế kỷ 19)      Nhìn vào bảng Việt Nam khơng có lợi tuyệt đối loại sản phẩm Nhưng Việt Nam người ta dùng 100/4=25 sản phẩm phầm mềm đổi mét vải Ấn Độ phải dùng 50/1=50 sản phẩm phần mềm đổi lấy mét vải chứng tỏ Việt Nam vải rẻ vải Ấn Độ Việt Nam có lợi so sánh vải Như Việt Nam giảm bớt việc sản xuất phầm mềm mà chuyển sang sản xuất vải Còn Ấn Độ phải giảm dần việc sản xuất vải mà chun mơn sản xuất phần mềm Thương mai quốc tế diễn Việt Nam xuất vài sang Ấn độ nhập phần mềm từ Ấn Độ 271 272 BẢO HỘ MẬU DỊCH CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ      Lợi ích sách bảo hộ Tăng giá hàng hóa hạn chế tiêu dùng Bảo hộ ngành sản xuất non trẻ mà phủ muốn khuyến khích phát triển Doanh nghiệp chịu tác động cạnh tranh Là nguồn thu phủ thu thuế nhập bán đấu giá quota Chính sách trợ giá giúp hàng hóa nước chiếm lĩnh thị trường nước 273 274 BẢO HỘ MẬU DỊCH    CƠNG CỤ BẢO HỘ MẬU DỊCH Thiệt hại sách bảo hộ Giá hàng hóa cao dẫn đến tổn thất vơ ích Làm cho doanh nghiệp khơng tích cực đổi cải tiến nâng cao chất lượng Mọi quốc gia thực hàng rào thuế quan khơng thương mại quốc tế     275 Biên soạn: GVC.ThS Phạm Thị Ngọc Hương Cơng cụ bảo hộ mậu dịch: Hàng rào thuế quan (Tariff Barries), Hàng rào phi quan (Non Tariff Barries), người ta liệt kê khoản 800 hàng rào xem số hàng rào chủ yếu Thuế quan (Tariff): đánh vào hàng hóa nhập với tỷ lệ cao hay thấp tùy lại sản phẩm Quota hay hạn ngạch: giới hạn tối đa sản lượng phép xuất nhập loại hàng hóa Trợ giá xuất khẩu: cách trợ giá tiền, cho vay vốn với lãi suất thấp, miễn giảm thuế Các rào cản khác: biện pháp hành cấm nhập khẩu, quy định thủ tục khó khăn hơn, quy định phí hải quan, ấn định cơng ty nhập khẩu… 276 NHỮNG THỎA HIỆP CHUNG TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ  THỎA HIỆP CHUNG TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Khu vực mậu dịch tự (Free Trade Area) Liên minh thuế quan (Custums Union) Thị trường chung (Common Market)  Liên minh kinh tế (Economic Union)  Liên minh tiền tệ (Monetary Union)   277 278 NHỮNG TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ WTO (World Trade Orgernization)  EU (European Union)  APEC (Asian – Pacific Economic Cooperation)  NAFTA (North America Free Trade Area)  ASEAN (Association of South-East Asian nations)  THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Foreign Exchange Market (FOREX) 279 280 S e Thò trường ngoại hối Cung ngoại hối chủ yếu phát sinh từ giá trò hàng hóa tài sản nước mà người nước muốn mua  Cầu ngoại hối chủ yếu phát sinh từ giá trò hàng hóa tài sản nước mà người nước muốn mua  e↑ Cung↑: đồng biến  Cầu↓: nghòch biến  281 Biên soạn: GVC.ThS Phạm Thị Ngọc Hương e0 D N0 Lượng ngoại hối 282 QUY ƯỚC TÊN ĐƠN VỊ TIỀN TỆ TỶ GIÁ HỐI ĐỐI  TGHĐ mức đồng tiền nước biểu qua đồng tiền nước khác  Lấy nội tệ làm chuẩn: đơn vò nội tệ ≡ x đơn vò ngoại tệ  Lấy ngoại tệ làm chuẩn: đơn vò ngoại tệ ≡ y đơn vò nội tệ X X Tên quốc gia X Tên đơn vò tiền tệ quốc gia TD: USD, VND, CAD, CNY, TWD, SGD, THB, GBP, KRW… 283 HỆ THỐNG CHẾ ĐỘ 284 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỔNG ĐẾN TỶ GIÁ HỐI ĐỐI TỶ GIÁ HỐI ĐỐI Tỷ giá cố định (Fixed Exchange Rate) Chế độ bảng vị vàng (Gold Exchange Rate) Chế độ tỷ giá Bretton Woods (Bretton Woods Exchange Rate) Chế độ tỷ giá thả hồn tồn (Floating Exchange Rate) Chế độ tỷ giá thả có quản lý (Control of Foreign Exchange Rate or Fixible Exchange Rate) Cán cân tóan quốc tế Lạm phát Lãi suất Chính sách kinh tế vĩ mơ Yếu tố tâm lý 285 TỶ GIÁ THỰC (er) VÀ SỨC CẠNH TRANH  er mức giá tương đối hàng hóa tính theo giá nước so với giá nước quy loại tiền chung e  r  P * e P Biên soạn: GVC.ThS Phạm Thị Ngọc Hương 286 TD1: P=16.000VND, e=16.000VND/USD, P*=1USD e r1  16.000VND/ USD 1USD 1USD   16.000VND 1USD 16.000VND  1 16.000VND Sức cạ cạnh nh tranh củ hà hà ng nướ c ngang bằ ng cá cá c nư ớc khá c TD2: P=16.000VND, e=17.000VND/USD, P*= 1USD er2  17.000VND/USD 1USD 1USD   1,06 0,94USD 16.000VND 17.000VND   1,06 16.000VND Sức cạ cạnh nh tranh củ hà hà ng nướ c cao nướ c khác TD3: P=20.000VND, e=17.000VND/USD, P*= 1USD er3  17.000VND/USD 287 1USD 20.000VND 1USD  0,85 1,17USD 17.000VND   0,85 20.000VND  Sức cạ cạnh nh tranh củ hà hà ng nướ c thấ thấp nướ c khác 288 er  e Nhận xét  + Nếu er↑ Sức cạnh tranh↑ + Dùng er đánh giá sức cạnh tranh quốc gia thò trường giới cách điều chỉnh theo lạm phát e r  e CPI * CPI CPI * CPI ↑ e :↓ giá giá nộ nội tệ tệ  P↑ : LP ↑ er↑ ↓ CPI : ↑ sả sản xuấ xuất nước, ↑ NSLĐ NSLĐ để↓ P 289 290 TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH NGOẠI HỐI Tỷ giá hối đối ảnh hưởng đến thương mại Quốc tế:  Tác động đến xuất nhập  Tỷ giá hối đối tác động đến lạm phát  Uy tín giá trị quốc gia  Tăng trưởng kinh tế CHÍNH SÁCH NGOẠI HỐI 291 292 Quan hệ tỷ giá hối đoái xuất nhập CHÍNH SÁCH TĂNG TỶ GIÁ Khi phủ nâng tỷ giá e  dẫn đến đồng nội tệ giá dẫn đến:  Giá hàng hóa nước rẽ với người tiêu dùng nước ngồi  Kích thích tăng xuất  Hạn chế nhập 293 Biên soạn: GVC.ThS Phạm Thị Ngọc Hương  e↑ (nếu yếu tố khác không đổi) Hàng hóa tài sản nước trở nên rẻ người nước  Xuất ↑ TD: DNXKHH A P= 16.000 VND e= 16.000 VND/USD P*= 1USD e = 17.000 VND/USD P*= 0, 94 USD 294 CHÍNH SÁCH TĂNG GIẢM GIÁ Quan hệ tỷ giá hối đoái xuất nhập - e↑ (nếu yếu tố khác không đổi) Hàng hóa tài sản nước trở nên mắc người nước  Nhập ↓ TD: DNNKHH B P* = 1USD e = 16.000VND/USD P = 16.000 VND e = 17.000VND/USD Khi phủ nâng tỷ giá e ↓ dẫn đến đồng nội tệ tăng giá dẫn đến:  Giá hàng hóa nước cao với người tiêu dùng nước ngồi  Kích thích tăng nhập  Hạn chế xuất P = 17.000 VND 295 296 Chính sách gia tăng xuất CHÍNH SÁCH CH NGOẠI THƯƠNG 297 298 Biện pháp Đối với sản lượng Miễn giảm thuế xuất  Điều chỉnh tỷ giá hối đối  Thưởng doanh nghiệp có kim ngạch xuất cao  Trợ giá hàng hóa xuất … Xuất thành phần AD nên gia tăng xuất X làm gia tăng tổng cầu tương ứng: AD = X  Chính sách làm gia tăng sản lượng Y = K.AD = K.X,  Khi sách thực hiện, sản lượng tăng, tạo nhiều việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp   299 Biên soạn: GVC.ThS Phạm Thị Ngọc Hương 300  Đối với cán cân ngoại thương Khi xuất tăng X, làm sản lượng tăng Y, sản lượng tăng làm cho nhập tăng theo M, với: M = Mm Y = Mm.K.X (1) Vậy xuất tăng có thực cải thiện cán cân ngoại thương? Từ (1) suy ra: M X  M m K   Nếu Mm.K < M < X, lượng nhập tăng thêm lượng gia tăng xuất khẩu, nên cán cân ngoại thương có khuynh hướng nghiêng phía thặng dư Nếu Mm.K > M > X, lượng nhập tăng thêm lớn lượng gia tăng xuất khẩu, nên cán cân ngoại thương có khuynh hướng nghiêng phía thâm hụt Nếu Mm.K = M = X, lượng nhập tăng thêm lượng gia tăng xuất khẩu, nên cán cân ngoại thương khơng thay đổi 301 Ví dụ 302 Ví dụ C = 100 + 0,75Yd I = 50 + 0,05Y G = 300 T = 40 + 0,02Y M = 70 + 0,15Y X = 150 Tìm sản lượng cân bằng, nhận xét tình trạng cán cân ngoại thương Nền kinh tế có hàm số sau: C = 50 +0,9Yd I = 40 + 0,24Y G = 200 T = 100 + 0,1Y M = 30 + 0,3Y X = 330 Tìm sản lượng cân bằng, nhận xét tình trạng ngân sách cán cân ngoại thương? Chính thủ thực hiệc sách nâng tỷ giá lượng xuất tăng thêm 60, cán cân ngoại thương thay đổi nào? Giả sử gia tăng xuất thêm 100 Cán cân ngoại thương có cải thiện hay khơng? so với ban đầu? 303 304 Mục tiêu biện pháp Chính sách hạn chế nhập 305 Biên soạn: GVC.ThS Phạm Thị Ngọc Hương Mục tiêu:  Tăng SLCB  Tạo nhiều việc làm  Cải thiện cán cân ngoại thương Biện pháp:  Đánh thuế cao vào hàng nhập  Sử dụng hạn ngạch (Quota)  Biện pháp phi thuế quan Trong điều kiện khó thực 306 Tác động sách hạn chế nhập sản lượng: Tác động sách hạn chế nhập cán cân ngoại thương Sản lượng tăng làm nhập tăng thêm: M* = Mm Y Hay: M* = Mm.K.(-M ) Trong ngắn hạn làm giảm nhập tự định, tăng tổng cầu:  AD = -M  Suy ra: Tăng sản lượng cân bằng: Y = K.AD =K.(-M) Chính sách tăng sản lượng, tăng cơng ăn việc làm giảm tỷ lệ thất nghiệp 307 Tác động lâu dài (giảm nhập biên) Khi sách chưa thực hiện: M = M0 + Mm.Y M = Mm.Y (1) Khi sách thực hiện: M = M0 + M’m.Y M’ = M’m.Y (2) Với M’m< Mm M Mm Từ (1) (2) suy ra:  1 M ' M 'm Hay: M >M’ Lượng hàng hóa nhập thay hàng hóa nước CCNT phụ thuộc vào Mm.K Điều nước ngồi trì mức nhập họ hàng hóa nước ta 309 M *  M m K  M Cán cân ngoại thương có cải thiện hay khơng phụ thuộc vào tích số Mm.K Khi: Mm.K < cán cân ngoại thương cải thiện, lúc lượng nhập tăng thêm M* lượng nhập cắt giảm (-M) 308 Thí dụ C = 0,9Yd; I = 300 + 0,3Y; G = 200; X = 50; M = 0,4 Y; T = 0,2Y 1/ Tìm giá trò xuất ròng sản lượng cân ban đầu Y1?  2/ Nếu CP tăng xuất thêm 30 tỷ, CCTM thay đổi nào?  3/ CP phải làm để cải thiện CCTM?  310 Cán cân toán (Balance of Payment: B.O.P) CÁN CÂN THANH TỐN 311 Biên soạn: GVC.ThS Phạm Thị Ngọc Hương Khái niệm: 1.BOP bảng liệt kê ghi lại dòng giao dòch tiền quốc gia với nước khác - Dòng tiền vào : + - Dòng tiền : 312 CÁC KHOẢN TRONG CÁN CÂN THANH TỐN CÁN CÂN THANH TỐN Là bảng cân đối kế tốn ghi chép tồn giao dịch giá trị quốc gia với quốc gia khác khu vực năm  Cán cân tốn song phương  Cán cân tốn đa phương  Cán cân tốn khu vực CÁN CÂN NGOẠI THƯƠNG  Giá trị hàng xuất  Giá trị hàng nhập CÁN CÂN DỊCH VỤ  Dịch vụ du lịch  Vận tải  Tài ngân hàng  Viễn thơng  Giáo dục y tế  Chuyển giao cơng nghệ 313 CÁC KHOẢN TRONG 314 BOP CÁN CÂN THANH TỐN CÁN CÂN NGUỒN VỐN  Vốn trực tiếp FDI  Vốn gián tiếp PI  Vốn ngắn hạn  Vốn dài hạn CÁN CÂN CHUYỂN TIỀN KHƠNG HỒN TRẢ  Viện trợ khơng hồn lại ODA  Chuyển tiền kiều hối  Q biếu  Các khoản chuyển lợi nhuận thu nhập 315 a.Cán cân vãng lai (Current Account: CA) Xuất ròng (NX) = X – M Thu nhập ròng (NIA) =TNYTSXXK–TNYTSXNK Chuyển nhượng ròng (viện trợ, kiều hối, quà biếu ) b Cán cân vốn (Capital Account: KA) Đầu tư ròng (tài sản hữu hình, tài sản tài chính) Giao dòch tài ròng (tiền gửi NH, vay mượn ) c Hạn mục cân đối (Balancing Item: BI) Khoản điều chỉnh sai, sót TK thức BOP = CA + KA +BI d Tài trợ thức (Change in Reserver: CR) Phần NHTW dùng dự trữ ngoại tệ để cân BOP CA + KA +BI + CR = 316 KẾT HP CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA TIỀN TỆ ĐƯỜNG IS MÔ HÌNH IS – LM 317 Biên soạn: GVC.ThS Phạm Thị Ngọc Hương 318 CáAD ch dựng Khái niệm П/4 AD2 AD1 TTHH i Ycb TTHH thay đổi nào? Y Y1 i i1 Y2 i1 AD1 Y1 A(Y1,,i1) A i2 AD2 Y2 B(Y2,i2) i2 IS B IS Y1 319 320 Y2 Y Y = AD = Co – CmTo + Cm(1-Tm)Y + Io + ImY + Iimi + Go + Xo - Mo - MmY Phương trình IS Y = f (i) Y = AD I = f (i-, Y+) Y =>Y = K(AD0 + Iim.i) Co  CmTo  Io  Go  Xo  Mo  I mi i  Cm(1  Tm)  Im Mm => Y = K(AD0 + Iim.i) m.i) 321 322 П/4 Độ dốc IS AD2 AD AD2 AD1 Đường IS có độ dốc ngược (dốc xuống bên phải), phản ảnh: - Mối quan hệ nghòch biến Y i - Độ dốc IS cao hay thấp phụ thuộc độ nhạy cảm I i Nếu I nhạy cảm i IS có độ dốc thấp 323 Biên soạn: GVC.ThS Phạm Thị Ngọc Hương TTHH Y Y1 i i1 Y2 i1 AD1 Y1 A(Y1,,i1) A i2 AD2 Y2 B(Y2,i2) i2 B IS Y1 Y2 IS’ 324 Y Ý nghóa Sự dòch chuyển - IS tập hợp mức sản lượng lãi suất cho thò trường hàng hóa cân - Nếu kinh tế có mức sản lượng lãi suất nằm IS thò trường hàng hóa không cân + Bên phải IS: Cung > Cầu hàng hóa (thừa hàng) + ……… IS dòch chuyển có yếu tố làm AD dòch chuyển (trừ i) Nguyên tắc dòch chuyển: - Nếu làm tăng AD IS dòch chuyển sang phải - … 325 326 Khái niệm ĐƯỜNG LM Y icb TTTT thay đổi nào? 327 Y1  DM1 i1  A(Y1,i1) Cách dựng Phương trình Y2  DM2 i2  B(Y2,i2) SM i i LM B i2 328 DM2 i = f (Y) SM = DM DM = f (i-,Y+) A i1 DM1 M TTTT Y1 Y2 Y LM 329 Biên soạn: GVC.ThS Phạm Thị Ngọc Hương D mY Mo  Do i  Y Dm Dm 330 Độ dốc LM SM = DM Mo = Do +Dmi + DYmY Đường LM có độ dốc thuận (dốc lên bên phải), phản ảnh: - Mối quan hệ đồng biến Y i - Độ dốc LM cao hay thấp phụ thuộc độ nhạy cảm DM Y Nếu DM nhạy cảm Y LM có độ dốc cao Mo  Do D mY i  Y Dm Dm 331 332 Y1  DM1 i1  A(Y1,i1) Ý nghóa LM Y2  DM2 i2  B(Y2,i2) SM i - LM tập hợp mức sản lượng lãi suất cho thò trường tiền tệ cân - Nếu kinh tế có mức sản lượng lãi suất nằm LM thò trường tiền tệ không cân + Bên phải LM: Cung < Cầu tiền (thiếu tiền) + …… LM’ i LM B i2 DM2 A i1 DM1 M Y1 TTTT Y2 Y LM 333 334 SỰ CÂN BẰNG TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA VÀ TIỀN TỆ Sự dòch chuyển LM dòch chuyển SM dòch chuyển Nguyên tắc dòch chuyển: - Nếu SM dòch chuyển sang phải  LM dòch chuyển xuống i B A i1 io A € IS, bên trái LM TTHH CB,TTTT thừa tiền i↓ I↑ AD Y↑: AE B € LM, bên phải IS TTTTCB,TTHH thừa hàng E - …… IS Y1 335 Biên soạn: GVC.ThS Phạm Thị Ngọc Hương LM Yo M Y↓ DM ↓, S không đổi  Thừa tiền i↓: BE Y2 Y 336 KẾT HP CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA TIỀN TỆ Hạn chế CSTK mở rộng MR: IS phải :Y,i↑ Chính sách tài khóa↑GAD,Y↑ :ΔY=K Δ G LM i1 i0  DM↑  i↑ I↓Y↓ IS IS Y0 Y1 Tác động lấn át hay hất (Crowding out) Khi CP ↑G  ↑i  ↓I (Chi tiêu CP lấn át đầu tư tư nhân) Tác động lấn át lớn khi: -LM có độ dốc lớn: DM nhạy với Y -IS có độ dốc nhỏ: I nhạy với i Nếu có hạn chế, CSTK hiệu 337 338 MR: LM : i ↓, Y↑ Chính h ntiề tệI↑ Y↑ DM↑  i↑ ↑M thừsá a ctiề ni↓ G↑ AD,Y↑ DM↑ i↑ I ↓  Y ↓ LM i i0 i1 G ↑  AD,Y ↑  DM ↑  i ↑  I ↓  Y ↓ LM1 IS Y Y1 Y 339 340 Hạn chế CSTT mở rộng: - Bẫy tiền (Liquidity Trap): Xả Xảy NHTW ↑M i không↓ g↓  I không ↑ lượng ng tiề tiền ↑ lạ lại gây lạ lạm phá phát DM có độ dốc thấp (DM nhạy với i) - IS có độ dốc lớn: I ké nhạ nhạy vớ với i Nếu có hạn chế  CSTT hiệu 341 Biên soạn: GVC.ThS Phạm Thị Ngọc Hương ↑M Thừa tiền  i↓ I↑ Y↑ Lạm phát ↑ M  Thừa tiền  i ↓  I ↑  Y ↑ 342 + Lạm phát: THTK + TT Kết hợp CSTK CSTT a/ Ngắn hạn: chống suy thoái lạm phát nhanh + Suy thoái: TK + TTMR Y↑nhanh, i↑↓tùy i KHCS LM1 LM2 LM1 i1 LM2 IS2 i0 IS1 Điều kiện Yp IS2 IS1 Y0 Yp Y Y1 Y 343 Dài hạn: Làm tăng nguồn lực quốc gia 344 Cho số liệu quốc gia sau: i LM2 LM3 -Không↑thuế i2 -Tránh bẫy tiền i3 IS3 IS2 Y Yp Sau đạt Yp, dùng CS: THTK + MRTT : i↓,YT =Yp  I↑ 345 1.Tính GDP danh nghĩa, GDP thực năm tốc độ tăng trưởng GDP năm 2008,2009 2.Tính CPI năm lạm phát năm 2008, 2009 Cho nhận xét kinh tế quốc gia 346 BÀI KIỂM TRA BỔ SUNG Nêu 01 ngun nhân gây suy thối kinh tế Việt Nam vừa qua? Chính phủ sử dụng giải pháp để khắc phục? Hãy dùng đồ thị tổng cung tổng cầu cho biết kết giải pháp trên? 347 Biên soạn: GVC.ThS Phạm Thị Ngọc Hương 348 BÀI KIỂM TRA BỔ SUNG BÀI KIỂM TRA BỔ SUNG Hãy sử dụng bảng sau cho câu hỏi (Số liệu tính triệu người)  Dân số :195,4  Tổng số người lớn :139,7  Số người thất nghiệp :5,7  Số người có việc làm :92,3 u cầu Lực lượng lao động Tỷ lệ thất nghiệp Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động Nêu 01 ngun nhân gây suy thối kinh tế Việt Nam vừa qua? Chính phủ sử dụng giải pháp để khắc phục? Hãy dùng đồ thị tổng cung tổng cầu cho biết kết giải pháp trên? 349 Biên soạn: GVC.ThS Phạm Thị Ngọc Hương 350 ... hàng hóa dịch vụ để tiêu dùng Chi tiêu phủ - G (Government spending): khoản chi tiêu phủ, việc mua hàng hóa dịch vụ phần chi ngân sách Xuất - X (Exports): Là khoản tiền thu từ việc bán hàng hóa. .. = Bước 1: Cố định giỏ hàng: Lương thực, quần áo, chất đốt, lại, viễn thơng Bước 2: Xác định giá cả: Tìm giá hàng hóa dịch vụ giỏ hàng thời điểm Bước 3: Tính chi phí giỏ hàng: sử dụng số liệu... NNP (Net National Product) Là tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ (cuối cùng) cơng dân quốc gia sản xuất sản xuất ngồi nước GNP=GDP+NIA Là tổng giá trị hàng hóa dịch vụ cơng dân quốc gia sản xuất khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: NHÓM HÀNG HÓA Macro , NHÓM HÀNG HÓA Macro , NHÓM HÀNG HÓA Macro

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay