0 GIOI THIEU MON HOC

3 18 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 00:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH GIỚI THIỆU MÔN HỌC Tên học phần: ĐẠO ĐỨC KINH DOANH Mã học phần : 1218071037 Số tín : (2,0,4) Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ Phân bổ thời gian : - Lên lớp 30 tiết - Thực tập phòng thí nghiệm: tiết - Thực hành : tiết - Tự học : 60 tiết Điều kiện tiên : không Môn học ĐẠO ĐỨC KINH DOANH (MORALITY IN BUSINESS) Giảng viên: Th.s Nguyễn Văn Bình Email: binhnguyen2110@yahoo.com GIỚI THIỆU MÔN HỌC GIỚI THIỆU MÔN HỌC Mục tiêu học phần: Sau hoàn tất học phần sinh viên có khả làm việc với kiến thức đạo đức kinh doanh, nhận biết vị quan trọng đạo đức doanh nghiệp thị trường cạnh tranh phát triển trình kinh doanh Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Học phần trang bị cho sinh kiến thức quan điểm hành vi doanh nghiệp đạo đức kinh doanh Nội dung học phần bao gồm vấn đề lịch sử quan hệ đạo đức doanh nghiệp, quan điểm đạo đức kinh doanh theo trường phái, đạo đức việc quản lý doanh nghiệp phương thức thực hành để doanh nghiệp hành động có đạo đức GIỚI THIỆU MÔN HỌC Nhiệm vụ sinh viên Tham dự học, thảo luận, kiểm tra theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 Bộ Giáo dục Đào tạo, định số 235/QĐĐHCN-ĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 trường ĐHCN TP.HCM, quy chế học vụ hành GIỚI THIỆU MÔN HỌC 10 Tài liệu học tập: § Sách, giáo trình [1] Bài giảng môn học: Đạo đức kinh doanh – Khoa QTKD, trường ĐHCN TP.HCM biên soạn § Tài liệu tham khảo [1] Phạm Quốc Toản, Đạo đức kinh doanh & văn hóa doanh nghiệp, NXB lao động – xã hội, 2007 nhà trường 13 Nội dung chi tiết học phần: GIỚI THIỆU MÔN HỌC Phân bố thời gian TT Nội dung Số tiết Lý thuyết 11 Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: - Dự lớp: 75% - Thảo luận theo nhóm - Tiểu luận: Thực theo nhóm (tối đa 10 SV) - Kiểm tra thường xuyên - Thi học phần - Thi kết thúc học phần - Khác: theo yêu cầu giảng viên 12 Thang điểm: Theo qui chế tín Thực hành Tự học Chương 1: Đại cương đạo đức kinh doanh Chương 2: Các chuẩn mực đạo đức kinh doanh ngày Chương 3: Các chương trình đạo đức kinh doanh doanh nghiệp Chương 4: Đạo đức lãnh đạo kinh doanh Chương 5: Đạo đức người lao động doanh nghiệp Chương 6: Xây dựng môi trường văn hoá doanh nghiệp Chương 7: Trách nhiệm xã hội 3 4 5 10 3 3 4 4 Chương 8: Đánh giá chương trình đạo đức 4 30 30 60 doanh nghiệp Tổng Ghi 14 Hướng dẫn viết tiểu luận môn học ... qui chế 43/ 200 7/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 200 7 Bộ Giáo dục Đào tạo, định số 235/QĐĐHCN-ĐT ngày 30 tháng 08 năm 200 7 trường ĐHCN TP.HCM, quy chế học vụ hành GIỚI THIỆU MÔN HỌC 10 Tài liệu... môi trường văn hoá doanh nghiệp Chương 7: Trách nhiệm xã hội 3 4 5 10 3 3 4 4 Chương 8: Đánh giá chương trình đạo đức 4 30 30 60 doanh nghiệp Tổng Ghi 14 Hướng dẫn viết tiểu luận môn học ... tham khảo [1] Phạm Quốc Toản, Đạo đức kinh doanh & văn hóa doanh nghiệp, NXB lao động – xã hội, 200 7 nhà trường 13 Nội dung chi tiết học phần: GIỚI THIỆU MÔN HỌC Phân bố thời gian TT Nội dung Số
- Xem thêm -

Xem thêm: 0 GIOI THIEU MON HOC , 0 GIOI THIEU MON HOC , 0 GIOI THIEU MON HOC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay