Quản trị DN Tài chính kinh doanh CHUONG 1 KHAI QUAT VE QUAN TRI VAN PHONG

91 106 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2017, 23:41

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb MÔN HỌC bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb (MANAGEMENT OF OFFICE) bbbbbb August 30, 2017 GV: TS Nguyễn Nam Hà 0909812330 namhadhcn@yahoo.com.vn TS Nguyễn Nam Hà XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU HỌC TẬP August 30, 2017 TS Nguyễn Nam Hà DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ◘ VB: Văn ◘ VBHC: Văn hành ◘ VBTP: Văn tư pháp ◘ VBQPPL: Văn quy phạm pháp luật ◘ DN: Doanh nghiệp ◘ VP: Văn phòng ◘ VPĐD: Văn phòng đại diện ◘ QTVP: Quản trị văn phòng ◘ CQ TC: Cơ quan, tổ chức August 30, 2017 TS Nguyễn Nam Hà OVERVIEW OF COURSE ◘ Total units of study: units of study (30 information theory + homework) ◘ Course Program: Chapter ◘ Essay: A group of to 10 students (classroom presentations) ◘ Exam form: tests / implementation of self-review ◘ Absent from class more than six periods: Ban the end of the semester August 30, 2017 TS Nguyễn Nam Hà TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC ◘ Số tín chỉ: (30 tiết lý thuyết) ◘ Chương trình: Phần Chương ◘ Tiểu luận: Nhóm - SV (nộp TL thuyết trình lớp) ◘ Hình thức thi: Trắc nghiệm ● Giữa kỳ: Trắc nghiệm (50 câu/60p) ● Cuối kỳ: Trắc nghiệm (50 câu/60p) ◘ Nghỉ học ≥ tiết: Cấm thi cuối kỳ August 30, 2017 TS Nguyễn Nam Hà COURSE PROGRAM (1) PART OVERVIEW OF OFFICEMANAGEMENT Chapter 1: Overview of the Office Administration Chapter 2: Information Management & Profile Chapter 3: Organizing the reception Chapter 4: Meeting & Management program development plans August 30, 2017 TS Nguyễn Nam Hà COURSE PROGRAM (2) PART TECHNICAL DRAFTING, TEXT LAYOUT Chapter 5: Overview of documents Chapter 6: Procedures & techniques presented documents Chapter 7: Style the administrative language in the documents Chapter 8: The process of drafting & issuing documents Chapter 9: Technical drafting, presents some common administrative documents August 30, 2017 TS Nguyễn Nam Hà CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC (1) PHẦN TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG Chương Chương Chương Chương August 30, 2017 Khái quát QTVP Quản trị thông tin & hồ sơ Tổ chức công tác lễ tân Quản trị hội họp & xây dựng chương trình, kế hoạch TS Nguyễn Nam Hà CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC (2) PHẦN KỸ THUẬT SOẠN THẢO, TRÌNH BÀY VB Khái quát VB Chương Chương Thể thức, kỹ thuật trình bày VB Phong cách ngôn ngữ VB Chương hành - công vụ Quy trình soạn thảo ban hành Chương VB Kỹ thuật soạn thảo, trình bày Chương VB hành thông dụng August 30, 2017 TS Nguyễn Nam Hà COURSE OBJECTIVES Knowledge Knowledge: ● Understand the functions, tasks, organizational structure, organizational form office ● Understand the system of legal, judicial documents, administrative documents  Skills: ● Know how to organize, Skills manage office ● Drafting and presentation of common administrative documents: Decision, notify, report, reports, documents August 30, 2017 TS Nguyễn Nam Hà 10 MÔ HÌNH VĂN PHÒNG MỞ August 30, 2017 TS Nguyễn Nam Hà 77 MÔ HÌNH VĂN PHÒNG MỞ August 30, 2017 TS Nguyễn Nam Hà 78 4.3 OFFICE EQUIPMENT ■ Equipment: Telephone, fax, photocopy machine, computers ■ Furniture: Tables, chairs, filing cabinets, racks document ■ Modernization of the office: Computerization & telecommunication ■ Paperless office, electronic documents ■ Electronic office August 30, 2017 TS Nguyễn Nam Hà 79 4.3 TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG ■ Thiết bị: Điện thoại, máy fax, máy photo-copy, máy vi tính … ■ Đồ dùng: Bàn, ghế, tủ hồ sơ, giá để tài liệu … ■ Hiện đại hóa công tác VP: Tin học hóa, viễn thông hóa ■ VP không giấy, văn thư điện tử ■ Văn phòng điện tử August 30, 2017 TS Nguyễn Nam Hà 80 MÔ HÌNH VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ August 30, 2017 TS Nguyễn Nam Hà 81 HỆ THỐNG VĂN THƯ ĐIỆN TỬ IUH August 30, 2017 TS Nguyễn Nam Hà 82 FORMS OF OFFICE OPERATIONS tradition ■ Office tradition: The actual activity in the office VirtualOffice Office: No actual work at the ■Virtual office ● Office for rent 0m ²: Registered address founded company, branches, representative offices, set the table name company, receive & send faxes, letters, mailers & other utilities rent on demand: seats, meeting rooms ● Virtual office is only suitable representative offices, small businesses August 30, 2017 TS Nguyễn Nam Hà 83 HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA VP VP truyền truyền thống: thốngHoạt động thực tế VP VP VP VPảo ảo: Không hoạt động thực tế VP ● VP cho thuê 0m²: Địa đăng ký thành lập Cty, Chi nhánh, VPĐD, đặt bảng tên Cty, nhận & gởi fax, thư từ bưu phẩm ● Các tiện ích khác thuê theo nhu cầu: chỗ ngồi, phòng họp, photocopy, máy in… ● VP ảo thích hợp VPĐD, DN nhỏ August 30, 2017 TS Nguyễn Nam Hà 84 August 30, 2017 TS Nguyễn Nam Hà 85 Saigon Trade Center (37 Tôn Đức Thắng) Saigon Tower (29 Lê Duẩn) DỊCH VỤ CHO THUÊ VĂN PHÒNG ẢO G-Office August 30, 2017 Regus TS Nguyễn Nam Hà 86 Gói cước HD Tower Basic Class 780.000 VNĐ/tháng Economy Class 1.180.000 VNĐ/tháng Business Class 1.680.000 VNĐ/tháng First Class 2.500.000 VNĐ/tháng Cty CP Đầu tư Hữu Liên Lầu 5, HD Tower, 25bis Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Q 1, TP.HCM August 30, 2017 TS Nguyễn Nam Hà 87 August 30, 2017 TS Nguyễn Nam Hà 88 August 30, 2017 TS Nguyễn Nam Hà 89 QUESTIONS Office? The basic functions of the office? Organizational structure of the office? The forms of the office? Analysis of the role of the office for agencies & organizations? Office management methods, advantages & disadvantages? August 30, 2017 TS Nguyễn Nam Hà 90 CÂU HỎI ÔN TẬP Văn phòng gì? Các chức văn phòng? Cơ cấu tổ chức văn phòng? Các hình thức tổ chức văn phòng? Phân tích vai trò văn phòng quan, tổ chức? Nêu phương pháp quản lý văn phòng, ưu nhược điểm? August 30, 2017 TS Nguyễn Nam Hà 91 ... pháp 19 92 ◘ Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật 3/6/2008 ( 01/ 01/ 2009) ◘ Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật HĐND, UBND 3 /12 /2004 (1/ 4/2005) ◘ Luật Lưu trữ 01/ 01/ 2 011 ( 01/ 7/2 012 ) August 30, 2 017 ... Thông tư 01_ 19 /1/ 2 011 _Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành ◘ Thông tư 9/2 011 /Bộ Nội vụ_Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu CQ, TC August 30, 2 017 TS Nguyễn Nam Hà 17 ĐỊA CHỈ... văn… August 30, 2 017 TS Nguyễn Nam Hà 11 TÀI LIỆU MÔN HỌC Giáo trình ◘ Giáo trình Quản trị văn phòng, Khoa QTKD, Trường ĐHCN TPHCM, 2 011 Tham khảo GS.TS Đồng Thị Thanh Phương, Quản trị hành VP, NXB
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị DN Tài chính kinh doanh CHUONG 1 KHAI QUAT VE QUAN TRI VAN PHONG , Quản trị DN Tài chính kinh doanh CHUONG 1 KHAI QUAT VE QUAN TRI VAN PHONG , Quản trị DN Tài chính kinh doanh CHUONG 1 KHAI QUAT VE QUAN TRI VAN PHONG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay