GD 8t3

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2017, 22:39

Ngày soạn: 15 / / 202 Ngày dạy: 31/ / 2012 Tiết 2: LIÊM KHIẾT Mục tiêu: a Kiến thức: - Học sinh hiểu liêm khiết : Phân biệt hành vi liêm khiết với không liêm khiết sống ngày - Vì phải sống liêm khiết - Muốn sống liêm khiết cần phải làm gì? b Kỹ năng: - Học sinh có thói quen biết tự kiểm tra hành vi để rèn luyện thân có lối sống liêm khiết c Thái độ: - Có thái độ đồng tình ủng hộ học tập gương người liêm khiết , đồng thời phê phán hành vi thiếu liêm khiết sống Chuẩn bị giáo viên học sinh: a Giáo viên: - SGK, SGV GDCD 8, nghiên cứu tài liệu soạn - Một số câu chuyện , đoạn thơ, ca dao tục ngữ nãi liêm khiết - Giấy khổ lớn, bút b Học sinh: - Học cũ, làm tập nhà - Nghiên cứu theo câu hỏi SGK Tiến trình dạy: a Kiểm tra cũ : (5') - Câu hỏi: Lẽ phải gì? Tôn trọng lẽ phải gì? Hãy kể ví dụ tôn trọng lẽ phải không tôn trọng lẽ phải mà em biết ? - Đáp án - Biểu điểm: Lẽ phải điều coi đắn, phù hợp với đạo lý lợi ích chung xã hội (3đ) - Tôn trọng lẽ phải công nhận, ủng hộ, tuân theo bảo vệ điều đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi theo hướng tích cực; không chấp nhận không làm việc sai trái (4đ) Kể ví dụ (3đ) * Giới thiệu bài: (2') - Tình 1: Em Hà thành phố Hải Phòng nhặt ví tiền nhờ công an trả lại người - Tình 2: Chú Minh cảnh sát giao thông không nhận tiền hối lộ người lái xe họ vi phạm pháp luật Những hành vi thể đức tính gì? ( Học sinh trả lời: đức tính liêm khiết ) Để hiểu đức tính liêm khiết học ngày hôm b Dạy nội dung mới: GV Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phần I Đặt vấn đề: (15') đặt vấn đề ?TB Mari Quyri người ? Mari Quyri - Sáng lập học thuyết phóng xạ - Phát tìm phương pháp chiết nguyên tố hóa học - Vui lòng sống túng thiếu sẵn sàng giữ qui trình chiết tách cho cần tới , từ chối khoản trợ cấp phủ Pháp ?TB Em có suy nghĩ cách sử xự -> Bà sống cao không vụ lợi, bà Mari Quyri ? không hám danh làm việc cách vô tư có trách nhiệm không đòi hỏi điều kiện vật chất ?TB Em có nhận xét cách sử xự Dương Chấn: Dương Chấn Bác Hồ ? - Tiến người làm việc tốt không cần đến quà biếu -> Ông sống cao, vô tư không hám lợi Cụ Hồ: - Sống người Việt Nam bình thường, khước từ nhà cửa, quân phục, nước - Cụ người Việt Nam liêm khiết ?TB Theo em cách sử xự Mari, Dương Chấn, Bác Hồ có điểm chung ? Bộc lộ phẩm chất -> Liêm khiết ?KG ? - Đều liêm khiết Em thử đoán xem bà Mari từ chối giúp đỡ Pháp Sự từ chối đút lót Dương Chấn cách sống Bác Hồ họ cảm ?TB thấy ? - Lương tâm thản Mọi người có thái độ họ ? GV - Mọi người quý trọng, tin cậy N1 * Thảo luận nhóm : Chia lớp làm nhóm thảo luân: Nêu biểu lối sống liêm khiết ? - Làm giàu tài năng, sức lực - Kiên trì phấn đấu vươn lên đạt kết cao học tập, công việc - Phấn đấu thành đạt để làm giàu cho đất nước - Tạo công ăn việc làm cho người dân N2 - Sẵn sàng giúp đỡ người khác người gặp khó khăn Nêu biểu trỏi với lối sống liêm khiết ? - Lợi dụng chức quyền để nhận hối lộ - Làm việc nhằm đạt mục đích - Trốn thuế HS - ăn cắp, tham ô tài sản nhà nước GV ? Cử đại diện lên trình bày – học KG sinh nhận xét Nhận xét chốt ý Vậy theo em hiểu liêm khiết? ? KG II Néi dung bµi häc: ( 12') Liêm khiết phẩm chất đạo đức người thể lối sống sạch, không hám danh, không hám lợi không bận tâm toan tính nhỏ nhen ích kỷ Sống liêm khiết có ý nghĩa Sống liêm khiết làm cho người thản nhận ? quý trọng tin cậy người , ?KG góp phần làm cho xã hội , tốt đẹp Việc học tập đức tính liêm khiết có phù hợp, cần thiết ý nghĩa không ? Vì sao? - Việc học tập làm cho ?TB sống tốt đẹp nên cần thiết có ý nghĩa Muốn trở thành người liêm khiết cần HS rèn luyện nào? - Học sinh cần: Sống giản dị, GV phấn đấu học tập, trung thực không gian lận… Nói tới đức tính liêm khiết nói tới đức tính trong đạo đức dù người dân người có chức quyền Từ xưa đến nay, coi trọng người HS liêm khiết GV Đọc nội dung tập 1, SGK HS lên bảng III Bài tập: ( 7') Bài tập 1: Tr Hành vi thể không liêm khiết: b, d , e Bài tập 2: Tr Không đồng ý kiến: a, c Đống ý với ý kiến: b, d Nhận xét, đánh giá kết c Củng cố, luyện tập: (2') - Học sinh đọc lại nội dung học - Đọc số câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói liªm khiÕt - GV kể câu chuyện tính liêm khiết cho học sinh nghe d Hướng dẫn học sinh tự học nhà :( 1') - Học cỏc phần nội dung học, làm tập 3, 4, SGK - Tr - Sưu tầm ca dao, tục ngữ, danh ngụn núi liờm khiết - Chuẩn bị cho tiết sau: Tôn trọng người khác -
- Xem thêm -

Xem thêm: GD 8t3 , GD 8t3 , GD 8t3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay