hoang hac lau tong MHN chi Quang lang

13 245 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:27

hoang hac lau tong manh hao nhien chi Qu¶ng L¨ng A- tim hieu chung I/ VÒ th¬ §­êng 1/ Giíi thiÖu chung - Thời Đường( 618-970) là thời kỳ mà thơ ca rát phát triển. Chủ yếu là thơ luật còn gọi là thơ Đường luật 2/Néi dung th¬ §­êng - Ca tụng triều đại phong kiến - -ca ngoi phong cảnh thiên nhiên và thể hiện chí hướng của người quân tử. - -Phản ánh hiện thực đen tối của xã hội thời Đường 3/H×nh thøc th¬ §­êng */VÒ thÓ lo¹i : + Cæ thÓ: thể thơ tự do về số chữ và số câu không tuân theo niêm luật. + CËn thÓ:là thơ cách luật ra đời từ đời Đường chia làm 2 loại luật thi và tuyệt cú tuân theo niêm luật một cách chặt chẽ */VÒ ng«n ng÷:Hµm sóc ? II- Tac gia - Lý Bạch( 701- 762)- tự là Thái Bạch hiệu Thanh Liên cư sĩ, ngườ Miến Châu tỉnh Tứ Xuyên - Là nhà thơ lãng mạn vĩ đại nhất của Trung Quốc ở Đời Đường- -Ông để lai hơn 1000 bài thơ - Thơ ông hào phóng bay bổng, nhưng rất tự nhiên ,tinh tế và giản dị, phong phú về đề tài và chủ đề B- Văn bản I- Thể thơ: thất ngôn tứ tuyệt II- chủ đề : Ca ngợi tình bạn trong sáng của lý Bạch với Mạnh Hạo Nhiên III- Đọc hiểu : + Hoàng Hạc lâu ? địa điểm đưa tiễn nỗi buồn nhân lên Chỉ Lý Bạch ? + L©u  ®é cao  KÐo dµi thêi gian dâi theo b¹n  Më réng kh«ng gian chia li  Nçi buån thªm mªnh mang ? 1/ Hai câu đu : Cuộc tiễn đưa c nhõn Tõy t Hong Hc lõu Yờn ba tam nguyt hỏ Dng Chõu _ Địa điểm đưa tin: là lầu Hoàng Hạc-> n ni thoỏt tc tin bn tri õm v ni trn tc _ Thời gian : một ngày tháng ba mùa hoa nở- Yờn hoa-> khúi trờn sụng to thnh hoa khúi-> cnh p dim l ca mựa xuõn-> cõu th nhum mu h o-> hinh anh ti sỏng _ Hướng đi tới: là Dương Châu_ phn hoa ụ hi _ Đối tượng đưa tiễn : Cố nhân _ Bạn cũ - c : xa, c -> Gi s nh nhung lu luyn -> Ni bõng khuõng, xa cỏh - ( Bn dch khụng cú sc thỏi biu cm ny) Hai cõu th u ó th hin tõm trng nh nhung, bõng khuõng v chnh bun ca Lý Bch khi tin bn v ni phn hoa cú nhiu cm by C« phµm viÔm ¶nh bÝch kh«ng tËn ? II- hai cau cuoi : Noi Long nguoi dua tien */ Nhận xét bản dịch ? _ Câu 3 : + Cô phàm Bóng buồm cô đơn dịch: bóng buồmcảnh + Bích không tận Khoảng không xanh vô tận dịch: Bầu không Mất màu xanh Tả cảnh _ Cô phàm : một bóng buồm lẻ loi Sự cô độc trong tâm cảnh Nỗi buồn lên đến đ/ điểm Sự dịch chuyển sinh động của con thuyền Một tâm hồn đa cảm, một tình bạn thắm thiết ? . hoang hac lau tong manh hao nhien chi Qu¶ng L¨ng A- tim hieu chung I/ VÒ th¬ §­êng 1/ Giíi thiÖu. câu không tuân theo niêm luật. + CËn thÓ:là thơ cách luật ra đời từ đời Đường chia làm 2 loại luật thi và tuyệt cú tuân theo niêm luật một cách chặt chẽ */VÒ
- Xem thêm -

Xem thêm: hoang hac lau tong MHN chi Quang lang, hoang hac lau tong MHN chi Quang lang, hoang hac lau tong MHN chi Quang lang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay