SKKN anh văn sử dụng hình ảnh minh họa sinh động để giới thiệu vấn đề ngữ pháp USED TO + INFINITIVE

19 162 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2017, 16:39

Sáng kiến kinh nghiệm : Sử dụng tình hình ảnh để dạy cấu trúc ngữ pháp: “Used to + infinitive” ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Sáng kiến xếp loại:……… ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TỈNH ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Sáng kiến xếp loại:……… Created by Ngun ThÞ CÈm Hµ Phu High School The English teacher of Tran Sáng kiến kinh nghiệm : Sử dụng tình hình ảnh để dạy cấu trúc ngữ pháp: “Used to + infinitive” Created by Ngun ThÞ CÈm Hµ Phu High School The English teacher of Tran Sáng kiến kinh nghiệm : Sử dụng tình hình ảnh để dạy cấu trúc ngữ pháp: “Used to + infinitive” I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong xu hội nhập tồn cầu hố kinh tế quốc tế, mơn Ngoại Ngữ nói chung mơn Tiếng Anh nói riêng khơng cơng cụ hữu hiệu mà phương tiện đắc lực để hội nhập phát triển Cùng với phát triển kinh tế giao lưu nay, vai trò Tiếng Anh ngày mở rộng Qủa thực, Tiếng Anh ngày sử dụng hầu hết lĩnh vực, từ kinh tế, trị, giáo dục giao lưu văn hố , kết bạn …Việc nắm vững Tiếng Anh coi mơn học khó Giáo viên Tiếng Anh nhận điều quan trọng học sinh học ngữ pháp Tiếng Anh để nắm vững ngơn ngữ, biến thành phương tiện giao tiếp thấy rõ việc học việc dạy ngữ pháp thường gây buồn chán, khơ khan, khó tiếp thu học lại qn Vấn đề giảng dạy ngữ pháp từ trước tới ln giáo viên Việt Nam coi trọng, đặc biệt phương pháp giảng dạy Tiếng Anh truyền thống Mặc dù dần chuyển sang áp dụng phương pháp giảng dạy Communicative Language Teaching ngữ pháp mảng đề tài quan trọng Tất nhiên, nhận thấy rõ ràng cách thức giảng dạy ngữ pháp bối cảnh hồn tồn khác so với cách học trước Là giáo viên Tiếng Anh, thân tơi ln mong muốn tìm thuận lợi cách thức giảng dạy ngữ pháp hiệu Và tơi thử áp dụng phương pháp truyền đạt ngữ pháp Sử dụng hình ảnh minh họa sinh động để giới thiệu vấn đề ngữ pháp USED TO + INFINITIVE (English 10 – Unit 4: part E- Language Focus) Phương pháp giúp đưa cấu trúc cách sinh động, trực tiếp rõ ràng Như giáo viên giới thiệu học cách hạn chế tối đa diện lớp, học sinh tham gia cách tự nhiên vào học phát biểu ý kiến Điều quan trọng cách dạy với tiêu chí lấy học sinh làm trung tâm q trình dạy học Thật vậy, việc sử dụng ngân hàng hình ảnh vào dạy học ngữ pháp mang lại hiệu cao, thay đổi khơng khí lớp học Vai trò hình ảnh Created by Ngun ThÞ CÈm Hµ Phu High School The English teacher of Tran Sáng kiến kinh nghiệm : Sử dụng tình hình ảnh để dạy cấu trúc ngữ pháp: “Used to + infinitive” khai thác tối đa giúp học sinh rút cấu trúc câu, dễ hiểu dễ ghi nhớ Hơn học sinh vận dụng kiến thức vừa học vào tập ứng dụng Có thể nhận thấy khơng khí lớp học sống động hơn, học sinh hào hứng tham gia vào học, trả lời câu hỏi liên quan đến việc hiểu Các em khơng cảm thấy ngữ pháp buồn chán, khó học mà lại thú vị đằng khác Học sinh tự tin tham gia hoạt động Phương pháp trực quan sinh động gây dấu ấn tâm não học sinh cách cung cấp ngữ cảnh phong phú Phương pháp phát huy tính tích cực sáng tạo học sinh Những qui luật ngữ pháp trừu tượng trở thành sống động cụ thể Nhờ phần giảng thầy khắc sâu lưu giữ lâu dài đầu óc học sinh giúp học sinh phát triển tốt kỹ Nghe Nói Tơi đọc sách, dự đồng nghiệp thầy giáo có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, dự tiết giảng mẫu thầy giáo trường bạn, tham gia vào hội thảo phương pháp trường đại học , cao đẳng tỉnh nhà, chí dự sinh viên thực tập để có nhiều tiết ngữ pháp hay giảng cho học sinh Và tơi tạo hứng thú cho học sinh tơi qua tiết dạy ngữ pháp dùng tình hình ảnh cụ thể Học sinh học tốt có nhiều tiến Tơi mạnh dạn viết tình dạy ngữ pháp hình ảnh minh họa sinh động mà tơi tâm đắc, áp dụng cho việc dạy cấu trúc ngữ pháp “Used to + infinitive” lớp 10 Rất mong nhận nhiều ý kiến đóng góp thầy giáo đồng nghiệp để tơi có phương pháp giảng dạy hiệu hơn./ Created by Ngun ThÞ CÈm Hµ Phu High School The English teacher of Tran Sáng kiến kinh nghiệm : Sử dụng tình hình ảnh để dạy cấu trúc ngữ pháp: “Used to + infinitive” II ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: - Học sinh lớp 10 trường THPT Trần Phú - Phần ngữ pháp “Used to + infinitive” (English 10 – Unit 4: part ELanguage Focus) Trong chương trình Tiếng Anh THPT hệ năm III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Phương pháp quan sát: Người thực đề tài tự tìm tòi nghiên cứu, tiến hành dự thăm lớp đồng nghiệp Phương pháp trao đổi, thảo luận: Sau dự đồng nghiệp, đồng nghiệp dự người thực đề tài, đồng nghiệp người thực đề tài tiến hành trao đổi, thảo luận để từ rút kinh nghiệm cho tiết dạy Phương pháp thực nghiệm: Giáo viên tiến hành dạy thực nghiệm theo mục đích u cầu cụ thể số tiết dạy áp dụng hình thức hoạt động theo nhóm, cặp Phương pháp điều tra: Giáo viên tham khảo sách giáo khoa, sách giáo viên đặt câu hỏi để kiểm tra đánh giá việc nắm nội dung học học sinh Created by Ngun ThÞ CÈm Hµ Phu High School The English teacher of Tran Sáng kiến kinh nghiệm : Sử dụng tình hình ảnh để dạy cấu trúc ngữ pháp: “Used to + infinitive” Created by Ngun ThÞ CÈm Hµ Phu High School The English teacher of Tran Sáng kiến kinh nghiệm : Sử dụng tình hình ảnh để dạy cấu trúc ngữ pháp: “Used to + infinitive” I CÁC BƯỚC VÀ NỘI DUNG TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU: Chuẩn bị: - Soạn Power point - Các tranh ảnh Đồ dùng phương tiện dạy học: - Máy chiếu đa (để trình chiếu Power point) - Bảng phụ Q trình dạy diễn sau: Bước 1: • GV giới thiệu hình ảnh học sinh cách năm Now years ago • GV đặt câu hỏi – học sinh trả lời T : How pupils go to school , now? St: They go to school by bus T : How did pupils go to school years ago? St: They went to school by bicycle T : I can say: Pupils used to go to school by bicycle but now they go to school by bus Created by Ngun ThÞ CÈm Hµ Phu High School The English teacher of Tran Sáng kiến kinh nghiệm : Sử dụng tình hình ảnh để dạy cấu trúc ngữ pháp: “Used to + infinitive” • GV Viết lại câu tổng qt cho học sinh nhận xét nghĩa cấu trúc “Used to” Ex: They used to go to school by bicycle but now they go to school by bus used to + infinitive Bước 2: • GV cho học sinh xem hình ảnh người đàn ơng chơi nhạc cụ trẻ When he was young Now • GV đặt câu hỏi – học sinh trả lời T : Did he play the piano when he was young? St: No, he didn’t He played the guitar when he was young T : I can say: He didn’t use to play the piano when he was young • GV Viết lại câu tổng qt cho học sinh nhận xét nghĩa cấu trúc “Used to” Ex: He didn’t use to play the piano when he was young Bước 3: Didn’t use to + infinitive • GV giới thiệu cho học sinh xem hình ảnh David Beckham Created by Ngun ThÞ CÈm Hµ Phu High School The English teacher of Tran Sáng kiến kinh nghiệm : Sử dụng tình hình ảnh để dạy cấu trúc ngữ pháp: “Used to + infinitive” • GV đặt câu hỏi – học sinh trả lời T : Who’s this ? St: It’s David Beckham T : Did he use to play football for Manchester United? St: Yes, he did • GV Viết lại câu tổng qt cho học sinh nhận xét cấu trúc “Used to” Ex: Did he use to play football for Manchester United?  Bước 4: Did + S + use to + infinitive • GV giới thiệu lại câu ví dụ , u cầu HS đọc lại câu ví dụ đưa cấu trúc ngữ pháp • GV nhấn mạnh lại cấu trúc ngữ pháp GRAMMAR:  Structure: “ USED TO” (+) S + used to + infinitive (-) S + didn’t use to + infinitive (?) Did + S + use to + infinitive?  Usage: Used to + infinitive (đã / thường ) dùng để diễn tả thói quen hay việc xảy q khứ chấm dứt  Examples: They used to go to school by bicycle but now they go to school by bus  S + used to + infinitive Created by Ngun ThÞ CÈm Hµ Phu High School The English teacher of Tran Sáng kiến kinh nghiệm : Sử dụng tình hình ảnh để dạy cấu trúc ngữ pháp: “Used to + infinitive” He didn’t use to play the piano when he was young  S + didn’t use to + infinitive Did he use to play football for Manchester United?  Did + S + use to + infinitive ? Bước 5: • GV u cầu HS chia làm nhóm Tất nhóm quan sát tranh viết vào bảng phụ câu hồn chỉnh sử dụng cấu trúc “Used to” • GV quanh lớp để quan sát nhóm làm việc giúp đỡ cần thiết • GV đưa nhận xét chung Before Now -> Bill Clinton used to be the President of The United States Created by Ngun ThÞ CÈm Hµ Phu High School 10 The English teacher of Tran Sáng kiến kinh nghiệm : Sử dụng tình hình ảnh để dạy cấu trúc ngữ pháp: “Used to + infinitive” years ago Now -> She used to have the long hair but now she has the short hair -> She didn’t use to have the short hair years ago Now -> He used to smoke a packet of cigarettes a day but now he doesn’t Created by Ngun ThÞ CÈm Hµ Phu High School 11 The English teacher of Tran Sáng kiến kinh nghiệm : Sử dụng tình hình ảnh để dạy cấu trúc ngữ pháp: “Used to + infinitive” -> Huynh Duc used to play for the national football team II KẾT QUẢ THU ĐƯỢC: Qua trình bày phương pháp mà tơi áp dụng tiết dạy học ngữ pháp sử dụng hình ảnh minh họa sinh động, tơi thấy HS hứng thú học tập, khơng khí học tập lớp sơi nổi, hầu hết em làm việc hăng say Học sinh có hội để khẳng định mình, khơng lúng túng, lo ngại buồn chán bước vào học ngữ pháp Đặc biệt số học sinh yếu có phần hiểu sử dụng cấu trúc mang lại hiệu học tập cao Tơi sử dụng phương tiện dạy học đại vào tương đối nhiều tiết dạy tất kỹ năng, từ tơi rút điều việc sử dụng đồ dùng phương tiện dạy học cho phù hợp với kiểu bài, kỹ năng, đối tượng HS khơng dễ dàng Tuy nhiên khơng mà khơng dám sử dụng chúng, mà điều quan trọng sau lần sử dụng chúng Created by Ngun ThÞ CÈm Hµ Phu High School 12 The English teacher of Tran Sáng kiến kinh nghiệm : Sử dụng tình hình ảnh để dạy cấu trúc ngữ pháp: “Used to + infinitive” ta rút điều cho lần sử dụng tiếp theo, đồng thời cần phối hợp đồ dùng phương tiện cách nhuần nhuyễn, hợp lý Sau nhiều năm học áp dụng vào thực tiễn giảng dạy, tơi thu kết đáng khích lệ Đa số HS dần nâng cao chất lượng học tập mình, đồng thời em lấp dần thiếu hụt kiến thức, từ phát triển thêm kỹ năng, kỹ xảo việc sử dụng ngơn ngữ nói chung Tiếng Anh nói riêng Ngồi dạy học, tơi ln gây hứng thú học tập cho em câu chuyện ngắn dí dỏm, câu đố vui, trò chơi vui nhộn phù hợp với kiểu bài, mang tính giáo dục cao em lấy lại tự tin, nâng cao tư sáng tạo học tập III BÀI HỌC RÚT RA SAU KHI TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU: Trong q trình sử dụng hình ảnh minh họa sinh động vào dạy học ngữ pháp, tơi thấy có ưu điểm khuyết điểm sau: Ưu điểm: - Đổi phương pháp dạy học phù hợp với thực tế - Những thao tác khởi động cho học nhanh, rút ngắn thời gian vào - HS có nhiều thời gian để thảo luận tiếp thu cấu trúc ngữ pháp lớp nhớ lâu - Nâng cao khả làm việc theo nhóm em (sự phấn đấu thành viên nhóm, nhóm nhóm kia), tạo cho khơng khí lớp học sơi nổi, thoải mái sinh động - Gây hứng thú, tập trung ý học sinh vào học phát huy tích cực học sinh Khuyết điểm: - Mất nhiều thời gian để chuẩn bị hình ảnh Created by Ngun ThÞ CÈm Hµ Phu High School 13 The English teacher of Tran Sáng kiến kinh nghiệm : Sử dụng tình hình ảnh để dạy cấu trúc ngữ pháp: “Used to + infinitive” - Đưa số tình hay ngữ cảnh chưa rõ ràng học sinh khó đốn nghĩa câu - Đối với học sinh yếu, sử dụng phương pháp hạn chế IV ĐỀ XUẤT: Xuất phát từ sở lý luận, thực tiển, mục đích dạy học thành cơng hạn chế thực đề tài, để góp phần cho việc dạy tiếng Anh nói chung, dạy ngữ pháp nói riêng đạt chất lựơng ngày cải thiện, thân tơi có kiến nghị sau: Đối với giáo viên: - Giáo viên cần phải có đầu tư, phân tích tìm tòi dạy để tìm hay, phương pháp giảng dạy, giúp học sinh nắm nhiệm vụ hoạt động từ ban đầu - Giáo viên phải nắm thủ thuật, phương pháp tổ chức nhóm, cặp - Giáo viên phải ln tạo mơi trường ngoại ngữ học phải sử dụng tiếng Anh ngơn ngữ đễ giao tiếp Tùy theo khối lớp đối tượng học sinh, giáo viên sử dụng câu tiếng Anh ngắn gọn, đơn giản, dể hiểu, dể nhớ, dể thuộc - Giáo viên phải ln biết khích lệ học sinh sử dụng kiến thức học để sử dụng giao tiếp - Giáo viên khơng nên q ý đến lỗi học sinh nói Hãy để em nghe nói tự nhiên Đừng buộc học sinh phải dừng nói học sinh cố gắng diễn tả ý nghĩa tiếng Anh, làm khiến em cảm thấy sợ mắc lỗi nghe nói - Giáo viên nên lồng ghép hoạt động nghe nói tiếng Anh với hình thức " học mà chơi – chơi mà học" Created by Ngun ThÞ CÈm Hµ Phu High School 14 The English teacher of Tran Sáng kiến kinh nghiệm : Sử dụng tình hình ảnh để dạy cấu trúc ngữ pháp: “Used to + infinitive” - Giáo viên cần phải chọn, sử dụng phối hợp linh hoạt phương pháp, kỹ thuật tiến trình dạy Ngồi tập sách giáo khoa, giáo viên cần đưa tập phù hợp, có tính giao tiếp thực tế cao - Nên tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học- Ngữ cảnh cần phải giới thiệu rõ ràng Đối với học sinh: - Để học đạt kết cao, em nên xem học tới Tăng cường động viên, giúp đỡ học tập Thường xun nghe băng đài để học cách phát âm, nói ngữ điệu Tiếng Anh - Tự giác thực hành tình giáo viên u cầu Phát huy đồng bốn kĩ nghe- nói- đọc- viết Tích cực thực hành nói Tiếng Anh từ câu đơn giản đến phức tạp khơng nên nơn nóng hay nản chí sợ sai - Đưa hết khả để tiếp cận kiến thức, tạo thành cho thói quen thực hành nhóm, cặp để tiết sau giáo viên hiệu tay nói câu lệnh (work in pairs/ work in groups ) em tự quay người, lắp ghép linh hoạt thực cách có kỷ xảo vào việc - Xây dựng phong cách ngoại ngữ cho Tạo khơng khí ngoại ngữ lớp học để thấy mơn học ngoại ngữ có đặc thù riêng - Thực hành theo mẫu câu để sau vận dụng làm tập sách tập , nâng cao - Cần cố gắng nổ lực, có tinh thần tự giác học tập, luyện nghe băng đĩa, sách báo Tiếng Anh để nâng cao trình độ Đối với lãnh đạo cấp trên: - Cần đạo chun viên giáo viên cốt cán mơn lập kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên có hội giao lưu học hỏi rút kinh nghiệm qua hội thảo chun đề Created by Ngun ThÞ CÈm Hµ Phu High School 15 The English teacher of Tran Sáng kiến kinh nghiệm : Sử dụng tình hình ảnh để dạy cấu trúc ngữ pháp: “Used to + infinitive” - Là mơi trường ngoại ngữ kỹ phải luyện tập theo đặc trưng phương pháp dạy học, cần phải có phòng học mơn có đầy đủ trang thiết bị nghe – nhìn - đàm thoại - Giới thiệu tài liệu có liên quan để giáo viên tham khảo, học hỏi, vận dụng - Nhà trường nên mời giáo viên xứ đến trực tiếp giao lưu gặp gỡ với giáo viên học sinh năm lần để giáo viên học sinh có hội giao lưu học hỏi để nâng cao trình độ Tiếng Anh - Nhà trường cần tạo điều kiện cho giáo viên mơn tham gia lớp bồi dưỡng trung tâm ngoại ngữ như: Trung Tâm Ngoại Ngữ Đà Nẵng; ĐHQG Hà Nội; ĐHQGTPHCM… - Nhà trường cần trang bị khoảng 50 máy đọc Tiếng Anh giáo trình THPT ( E-TEACHER) máy EASY-TALK ( Có thể sử dụng tiết học phòng đọc thư viện) cung cấp loại đĩa VCD hình để em có điều kiện mở mang nhằm phục vụ tốt cho việc giảng dạy - Bộ giáo dục nên biên soạn thêm sách hỗ trợ cho giáo viên tư liệu chủ đề SGK Tiếng Anh 10, 11, 12 để thầy, giáo có thêm thơng tin số liệu cung cấp cho HS q trình giảng dạy Created by Ngun ThÞ CÈm Hµ Phu High School 16 The English teacher of Tran Sáng kiến kinh nghiệm : Sử dụng tình hình ảnh để dạy cấu trúc ngữ pháp: “Used to + infinitive” Dạy ngoại ngữ nói chung dạy tiếng Anh nói riêng theo tinh thần đổi phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh , giúp em vận dụng sáng tạo kiến thức ngoại ngữ học vào thực tế Trước hết phải thực triệt để phương pháp đặc trưng mơn để học tiếng Anh thật sinh động , thoải mái lại giúp học sinh nắm tốt phương pháp kỹ nội dung cần học Trong viết nhỏ này, tơi trình bày phương pháp giới thiệu cấu trúc ngữ pháp qua hình ảnh Bằng phương pháp này, tơi cảm thấy giúp học sinh dễ tiếp thu, dễ nhớ, khơng khí lớp học thoải mái sinh động phát huy tính tích cực học sinh đồng thời áp dụng ngơn ngữ cách có hiệu vào sống hàng ngày tình xã hội Mỗi giáo viên có sáng tạo riêng cách truyền đạt với tơi “ sử dụng phương pháp hình ảnh sinh động để dạy cấu trúc ngữ pháp” nêu xuất phát từ ý tưởng cá nhân, cách trình bày đề tài hẳn khơng tránh nhiều thiếu sót lý luận hiệu thực tiễn mong góp ý Ban Giám Hiệu nhà trường, đồng nghiệp bạn Xin chân thành cảm ơn Bn Ma Thuột, ngày 25 tháng 02 năm 2011 Người viết Ngun ThÞ CÈm Hµ Created by Ngun ThÞ CÈm Hµ Phu High School 17 The English teacher of Tran Sáng kiến kinh nghiệm : Sử dụng tình hình ảnh để dạy cấu trúc ngữ pháp: “Used to + infinitive” 1- Hướng dẫn cán quản lý trường học giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm Tác giả : Tiến só Bùi Văn Sơn 2- Sách giáo khoa Anh văn 12 – Tác giả Hoàng Văn Vân 3- Teach English : “A training course for teacher” Tác giả Adrian Doff 4- English Language Teacher Training Project – Tác giả Dwaft Version 5- Practical English Usage – Tác giả Michael Swan 6- Oxford Advanced Learner’s Dictionary Of Current English – Tác giả Jonathan Crowther 7- Patterns of English – Tác giả Hà Văn Bửu 8- Sổ tay người dạy tiếng anh – Tác giả Thái Hoàng Nguyên 9- Phương pháp dạy tiếng anh trường phổ thôngTác giả Nguyễn Hạnh Dung 10- Học tiếng anh hình ảnh- Tác giả Thục Anh Created by Ngun ThÞ CÈm Hµ Phu High School 18 The English teacher of Tran Sáng kiến kinh nghiệm : Sử dụng tình hình ảnh để dạy cấu trúc ngữ pháp: “Used to + infinitive” Đánh giá hội đồng khoa học trang Những vấn đề chung Lý chọn đề tài 3 Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 5 Nội dung đề tài 6 Các bước nội dung tiến hành nghiên cứu 7 Kết thu 12 Bài học rút sau tiến hành nghiên cứu 12 Đề xuất 13 10 Kết luận chung 16 11 Tài liệu tham khảo 17 Created by Ngun ThÞ CÈm Hµ Phu High School 19 The English teacher of Tran ... thuận lợi cách thức giảng dạy ngữ pháp hiệu Và tơi thử áp dụng phương pháp truyền đạt ngữ pháp Sử dụng hình ảnh minh họa sinh động để giới thiệu vấn đề ngữ pháp USED TO + INFINITIVE (English 10 –... trúc ngữ pháp • GV nhấn mạnh lại cấu trúc ngữ pháp GRAMMAR:  Structure: “ USED TO (+) S + used to + infinitive (-) S + didn’t use to + infinitive (?) Did + S + use to + infinitive?  Usage: Used. .. nghiệm : Sử dụng tình hình ảnh để dạy cấu trúc ngữ pháp: Used to + infinitive - Đưa số tình hay ngữ cảnh chưa rõ ràng học sinh khó đốn nghĩa câu - Đối với học sinh yếu, sử dụng phương pháp hạn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN anh văn sử dụng hình ảnh minh họa sinh động để giới thiệu vấn đề ngữ pháp USED TO + INFINITIVE , SKKN anh văn sử dụng hình ảnh minh họa sinh động để giới thiệu vấn đề ngữ pháp USED TO + INFINITIVE , SKKN anh văn sử dụng hình ảnh minh họa sinh động để giới thiệu vấn đề ngữ pháp USED TO + INFINITIVE

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn