DAI HOI LIEN DOI NAM 2015 2016

66 92 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2017, 17:30

n đội Trường THCS Vĩnh Lợi LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS VĨNH LỢI -   Năm học : 2016 – 2017 n đội Trường THCS Vĩnh Lợi Vĩnh Lợi, ngày 22 tháng 10 năm 2016 n đội Trường THCS Vĩnh Lợi Bạn Nguyễn Thảo Ngân Bạn Tạ Thành Lợi Bạn Đỗ Thị Thanh Tuyền Bạn Nguyễn Phước Lộc Bạn Nguyễn Yến Linh Bạn Nguyễn Út Mơ Bạn Hồ Thị Ngọc Dự 10 11 12 13 Thông qua dự thảo báo cáo nhiệm kì 2015 - 2016 , phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì 2016-2017 Thảo luận biểu dự thảo báo cáo nhiệm kì 2015 2016 phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì 2016 - 2017 Ban huy nhiệm kì 2015 - 2016 tuyên bố hết nhiệm kì Thông qua danh sách ứng cử viên nhiệm kì 2016-2017 Bầu ban kiểm phiếu Tiến hành bầu cử Giải lao Công bố kết bầu cử BCH liên đội nhiệm kì 2016 - 2017 họp phiên họp BCH – Tập thể chi đội phụ trách mắt Phát biểu HĐĐ xã ; chi đội trưởng chi đội phụ trách Tiếp thu ý kiến đại biểu Ban thư ký thông qua Biểu thông qua nghị Bế mạc ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS VĨNH LỢI - -  CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC: 2016 - 2017   **************************************** MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM HỌC: 2015- 2016 - Ủy viên BCH Liên đội năm 2015- 2016 - năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi - năm liền đạt danh hiệu Cháu Ngoan Bác Hồ cấp trường - Luôn động giúp đỡ bạn bè - Thành viên nghi thức mẫu nhà trường - năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi - năm liền đạt danh hiệu Cháu Ngoan Bác Hồ cấp trường - Luôn động giúp đỡ bạn bè - Thành viên nghi thức mẫu nhà trường - năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi - năm liền đạt danh hiệu Cháu Ngoan Bác Hồ cấp trường - Luôn động giúp đỡ bạn bè - Thành viên nghi thức mẫu nhà trường - năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi - năm liền đạt danh hiệu Cháu Ngoan Bác Hồ cấp trường - Luôn động giúp đỡ bạn bè -Thành viên nghi thức mẫu nhà trường - năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi - năm liền đạt danh hiệu “ Cháu Ngoan Bác Hồ “ cấp trường - Luôn động giúp đỡ bạn bè - Sở trường bạn diễn hài, kịch - năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi - năm liền đạt danh hiệu “ Cháu Ngoan Bác Hồ “ cấp trường - Luôn động giúp đỡ bạn bè - Là học sinh giỏi huyện máy tính casio - Ủy viên BCH Liên đội năm 2015- 2016 - năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi - năm liền đạt danh hiệu “ Cháu Ngoan Bác Hồ “ cấp trường - Luôn động giúp đỡ bạn bè -Thành viên nghi thức mẫu nhà trường - Là học sinh giỏi huyện máy tính casio - năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi - năm liền đạt danh hiệu “ Cháu Ngoan Bác Hồ “ cấp trường - Luôn động giúp đỡ bạn bè - Là học sinh giỏi huyện máy tính casio Bạn: Trần Thị Chúc Linh Trưởng ban Bạn: Nguyễn Thanh Tân Phó ban Bạn: Nguyễn Ngô Khánh Đăng Thành viên Bạn: Nguyễn Thị Ngân Thành viên Thay mặt đại hội xin chân thành cảm ơn ý kiến chỉ đạo Thầy, … chúng em ,chúng em hứa tâm thực tốt đưa liên đội hoạt động ngày có hiệu xin chân thành cảm ơn Thay mặt Ban chỉ huy xin tiếp thu ý kiến thầy, … Liên đội sẽ vận dụng vào thực tiển đáp ứng phát triển thời đại chúng em chân thành cảm ơn LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS VĨNH LỢI -   Năm học : 2016 – 2017 Vĩnh Lợi, ngày 22 tháng 10 năm 2016 ... nhiệm kì 2015 - 2016 , phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì 2016- 2017 Thảo luận biểu dự thảo báo cáo nhiệm kì 2015 2016 phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì 2016 - 2017 Ban huy nhiệm kì 2015 - 2016 tuyên... HỌC: 2015- 2016 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM HỌC: 2015- 2016 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM HỌC: 2015- 2016 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM HỌC: 2015- ... 2015- 2016 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM HỌC: 2015- 2016 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM HỌC: 2015- 2016 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM HỌC: 2015- 2016
- Xem thêm -

Xem thêm: DAI HOI LIEN DOI NAM 2015 2016, DAI HOI LIEN DOI NAM 2015 2016, DAI HOI LIEN DOI NAM 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay