GA Vật Lý 9 Trọn bộ

2 274 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:26

. Nguyễn Hữu Phước Trường THCS Nguyễn Du Lớp dạy 9A, 9B, 9C Tiết 15 . Ngày soạn 23/10/2007. Ngày dạy 25/10/2007 Thực hành: XÁC ĐỊNH. Mắc mạch điện như sơ đồ. b. Đóng công tắc. Điều chỉnh biến trở để Giáo án vật lí 9 Nguyễn Hữu Phước Trường THCS Nguyễn Du cách tiến hành TN xác định công
- Xem thêm -

Xem thêm: GA Vật Lý 9 Trọn bộ, GA Vật Lý 9 Trọn bộ, GA Vật Lý 9 Trọn bộ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn