de thi hoc ky i nam hoc 2015 2016 mon lich su 12

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2017, 01:04

SBD ……………… ….Phòng: THI HỌC KÌ MỘT, NĂM HỌC 2015- 2016 Môn: Sử lớp 12 THPT- LHP Thí sinh:………………………… Nhận xét & chữ kí Giám khảo Điểm Ngày… tháng 12- 2015 Thời gian: 45 phút GT ghi STT GT kí tên ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1(3 điểm)- Thời gian địa điểm đời ASEAN ? Nêu mục tiêu nguyên tắc hoạt động ASEAN ? Cộng đồng ASEAN đời vào thời gian ? Câu 2(4 điểm)- Sự kiện lịch sử đánh dấu chấm dứt chế độ phong kiến Việt Nam? Trình bày ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi cáh mạng tháng Tám- năm 1945 Việt Nam Câu 3(3 điểm)- Học sinh ghi trực tiếp vào ô trống lịch sử giới Việt Nam bảng mẫu sau: Câu hỏi Trả lời Cuộc Chiến tranh lạnh, năm ? Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), gồm nước? Ai nhà du hành vũ trụ giới ? Từ ngày 16- đến 22- 10- 1950, Việt Nam xảy kiện ? Hiệp định Giơnevơ Đông Dương, kí nước ? Từ thành lập đến Đảng ta có lần đại hội ? BÀI LÀM …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Đáp án đề CHÍNH THỨC- Sử lớp 12 THPT- LHP- kiểm tra HK1: NH 2015- 2016 Câu 1(3 điểm)- Thời gian địa điểm đời ASEAN ? Nêu mục tiêu nguyên tắc hoạt động ASEAN ? Cộng đồng ASEAN đời vào thời gian ? - Thời gian đời: 08- 08- 1967 - Địa điểm đời: Băng Cốc (Thái Lan) - Mục tiêu ASEAN: tiến hành hợp tác nước thành viên nhằm phát triển kinh tế văn hóa tinh thần trì hòa bình ổn định khu vực - Tháng 2- 1976, kí Hiệp ước Bali với nguyên tắc sau: + Tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ + Không can thiệp vào công việc nội lẫn + Không sử dụng vũ lực đe doạ vũ lực + Giải tranh chấp biện pháp hoà bình + Hợp tác phát triển có hiệu lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội - Cộng đồng ASEAN đời vào ngày 31- 12- 2015 Câu (4 điểm) – Sự kiện lịch sử đánh dấu chấm dứt chế độ phong kiến Việt Nam? Trình bày ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi cáh mạng tháng Tám- 1945 Việt Nam - Sự kiện lịch sử: ngày 30- 8- 1945, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị - Ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng Tám + Tạo bước ngoặt lớn lịch sử dân tộc, phá tan xiềng xích nô lệ Pháp gần kỉ Nhật gần năm , lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa + Mở kỉ nguyên mới: độc lập, tự dân nắm quyền, làm chủ đất nước + Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành Đảng cầm quyền, chuẩn bị điều kiện cho thắng lợi + Góp phần vào thắng lợi chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít; cổ vũ dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng - Nguyên nhân thành công + Dân tộc ta giàu truyền thống yêu nước đấu tranh chống giặc ngoại xâm + Sự lãnh đạo đắn sáng tạo Đảng đứng đầu Hồ Chí Minh + Trong ngày khởi nghĩa, toàn Đảng, toàn dân tâm cao Các cấp Đảng đạo linh hoạt, sáng tạo , chớp thời + Phe Đồng mimh đánh bại phát xít, kẻ thù ta gục ngã Đó hội để nhân dân ta vùng lên giành quyền Điểm 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 025 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0, 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 Câu 3(3 điểm)- Học sinh ghi trực tiếp vào ô trống lịch sử giới Việt Nam bảng mẫu sau: Câu hỏi Cuộc Chiến tranh lạnh, năm ? Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), gồm nước? Ai nhà du hành vũ trụ giới ? Từ ngày 16- đến 22- 10- 1950, Việt Nam xảy kiện ? Hiệp định Giơnevơ, kí nước ? Từ thành lập đến Đảng ta có lần đại hội ? Trả lời Năm 1947 12 nước I.Gagarin Chiến dịch Biên giới Thuỵ Sĩ 11 lần Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ... trụ gi i ? Từ ngày 16- đến 22- 10- 1950, Việt Nam xảy kiện ? Hiệp định Giơnevơ, kí nước ? Từ thành lập đến Đảng ta có lần đ i h i ? Trả l i Năm 1947 12 nước I. Gagarin Chiến dịch Biên gi i Thuỵ... Sử lớp 12 THPT- LHP- kiểm tra HK1: NH 2015- 2016 Câu 1(3 i m)- Th i gian địa i m đ i ASEAN ? Nêu mục tiêu nguyên tắc hoạt động ASEAN ? Cộng đồng ASEAN đ i vào th i gian ? - Th i gian đ i: 08-... Câu 3(3 i m)- Học sinh ghi trực tiếp vào ô trống lịch sử gi i Việt Nam bảng mẫu sau: Câu h i Cuộc Chiến tranh lạnh, năm ? Hiệp định Đ i tác Xuyên Th i Bình Dương (TPP), gồm nước? Ai nhà du hành
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc ky i nam hoc 2015 2016 mon lich su 12 , de thi hoc ky i nam hoc 2015 2016 mon lich su 12 , de thi hoc ky i nam hoc 2015 2016 mon lich su 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay