de thi hoc ky 2 mon dia li lop 11 nam hoc 2014 2015

8 23 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2017, 00:58

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG KIỂM TRA HỌC KÌ II (2014 - 2015) TỔ: ĐỊA LÍ MÔN: ĐỊA LÍ 11 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề thức Câu (2,5 đ) Điều kiện tự nhiên khu vực Đông Nam Á có thuận lợi khó khăn phát triển kinh tế khu vực? Câu (3,0 đ) Trình bày phương hướng phát triển thành tựu đạt công nghiệp Đông Nam Á Hãy kể tên số hãng tiếng nước liên doanh với Việt Nam ngành công nghiệp Câu (1,5 đ) Tại mục tiêu ASEAN lại nhấn mạnh đến ổn định? Câu (3,0 đ) Cho bảng số liệu sau: Số khách du lịch quốc tế đến chi tiêu khách du lịch số khu vực châu Á – năm 2003 Khu vực Số khách du lịch đến Chi tiêu khách du lịch (nghìn lượt người) (triệu USD) Đông Á 67230 70594 Đông Nam Á 38468 18356 Tây Nam Á 41394 18419 (Nguồn: sách giáo khoa Địa lí 11) a Hãy tính bình quân lượt khách du lịch chi tiêu hết USD khu vực b Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể số USD bình quân mà lượt khách du lịch chi tiêu hết khu vực cho nhận xét ………………………………Hết………………………………………… (Giám thị coi thi không giải thích thêm) TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG KIỂM TRA HỌC KÌ II (2014 - 2015) TỔ: ĐỊA LÍ MÔN: ĐỊA LÍ 11 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề dự bị Câu (2,0 đ) Trình bày đặc điểm ngành trồng lúa nước trồng công nghiệp Đông Nam Á Câu (2,0 đ) Hãy nêu thuận lợi khó khăn vị trí địa lí điều kiện tự nhiên Đông Nam Á Câu (3,0 đ) Nêu mục tiêu ASEAN Câu (3,0 đ) Cho bảng số liệu sau: Sản lượng cà phê Đông Nam Á giới (Đơn vị: triệu tấn) Năm 1995 2005 Đông Nam Á 0,9 1,8 Thế giới 5,5 7,8 Tính tỉ trọng cà phê Đông Nam Á so với giới năm 1995 năm 2005 Vẽ biểu đồ hình tròn thể tỉ trọng sản lượng cà phê Đông Nam Á so với giới năm 1995 năm 2005 Nhận xét ………………………………Hết………………………………………… (Giám thị coi thi không giải thích thêm) ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC NỘI DUNG ĐÁP ÁN Câu Điều kiện tự nhiên khu vực Đông Nam Á có thuận lợi khó khăn phát triển kinh tế khu vực a) Thuận lợi + Khí hậu nóng ẩm, hệ đất trồng phong phú, mạng lưới sông ngòi dày đặc, thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp nhiệt đới + Có lợi biển, hầu giáp biển, thuận lợi cho phát triển kinh tế biển, thương mại, hàng hải + Nhiều loại khoáng sản, tạo nguyên, nhiên liệu cho phát triển công nghiệp + Rừng nhiệt đới giàu lâm sản, đa dạng sinh học b) Khó khăn - Tài nguyên rừng có nguy bị thu hẹp khai thác không hợp lí cháy rừng - Nằm khu vực chịu tác động nhiều thiên tai động đất, núi lửa, bão, áp thấp nhiệt đới, sóng thần … ĐIỂM 2,5 Câu Trình bày phương hướng phát triển thành tựu đạt công nghiệp Đông Nam Á Hãy kể tên số hãng tiếng nước liên doanh với Việt Nam ngành công nghiệp a Phương hướng phát triển công nghiệp Đông Nam Á: - Tăng cường liên doanh, liên kết với nước - Hiện đại hóa trang thiết bị - Chuyển giao công nghệ đào tạo kĩ thuật cho người lao động - Chú trọng phát triển sản xuất mặt hàng phục vụ xuất b Thành tựu đạt được: - Những năm gần đây, sản phẩm ngành công nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, thiết bị điện tự có sức cạnh tranh trở thành mạnh nhều nước khu vực - Ngoài Đông Nam Á phát triển ngành: khai thác dầu khí, khai thác than khoáng sản kim loại, dệt may, giày da… nhằm phục vụ xuất - Sản lượng điện toàn khu vưc đạt 439 tỉ kWh c Một số hãng tiếng nước liên doanh với Việt Nam lĩnh vực công nghiệp: Yamaha, Sony, Mitsubishi, Honda, Toyota, … (Học sinh ghi hãng thi cho 0,1 điểm, tối đa cho phần 0,5 điểm) 3,0 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu Tại mục tiêu ASEAN lại nhấn mạnh đến ổn định? Vì: - Mỗi nước khu vực lịch sử chịu ảnh hưởng ổn định nên nhận thức đầy đủ, thống cao cần thiết phải ổn định để phát triển - Giữa nước Đông Nam Á nhiều tranh chấp phức tạp vấn đề: Biên giới, biển đảo, vùng đặc quyền kinh tế đòi hỏi cần phải ổn định để đối thoại, đàm phán cách hòa bình - Tại thời điểm nay, ổn định khu vực không tạo cớ để lực bên can thiệp vào công việc nội khu vực Câu Tính bình quân chi tiêu khách du lịch 1,5 0,5 0,5 0,5 3,0 0,5 Khu vực Ðông Á ÐNÁ TNÁ BQCT 1050 480 440 (USD/ngýời) Vẽ biểu ðồ hình cột (cột ðõn), có ðầy ðủ yếu tố: Thông tin ðầu trục tung, trục hoành, số liệu ðầu cột, tên biểu ðồ Nếu thiếu 2,0 yếu tố trừ 0,5 ðiểm/1 yếu tố Nhận xét Bình quân chi tiêu khách du lịch không ðồng ðều khu vực 0,5 châu Á - Khu vực Ðông Á khu vực có số chi tiêu/lýợt khách cao số ba khu vực châu Á (ðạt 1050 USD/lýợt ngýời) - Ở khu vực Ðông Nam Á bình quân chi tiêu khách du lịch thấp hõn Khu vực Ðông Á nhýng cao hõn khu vực Tây Nam Á ĐÁP ÁN ĐỀ DỰ BỊ NỘI DUNG ĐÁP ÁN ĐIỂM 3,0 1,5 Câu a) Đặc điểmngành trồng lúa nước Đông Nam Á: - Thành tựu: + Sản lượng lúa nước khu vực không ngừng tăng, từ 103 triệu (năm 1985) lên 161 triệu (năm 2004) +Thái Lan Việt Nam trở thành nước đứng đầu giới xuất gạo + Các nước Đông Nam Á giải vấn đề lương thực - Phân bố: Thái Lan, Việt Nam, In-đô-nê-xi-a… b) Ngành trồng công nghiệp: 1,5 - Thành tựu: + Đông Nam Á chiếm 23,1 % sản lượng cà phê chiếm đến 71,1 % sản lượng cao su toàn giới (năm 2005) - Là nơi cung cấp cho giới sản phẩm từ nhiều loại lấy dầu, lấy sợi Các sản phẩm từ công nghiệp chủ yếu để xuất thu ngoại tệ - Phân bố: su trồng nhiều Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xia, Việt Nam Cà phê trồng nhiều Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Thái lan Câu 2,5 a) Thuận lợi: 2,0 - Vị trí địa lí: giáp Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, cầu nối lục địa Á – Âu lục địa Ô-xtray-li-a, tạo thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế - Điều kiện tự nhiên: + Khí hậu nóng ẩm, đất trồng phong phú, sông ngòi dày đặc, thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp nhiệt đới + Có lợi biển, hầu giáp biển, thuân lợi cho phát triển kinh tế biển, thương mại, hàng hải + Nhiều khoáng sản, tạo nguyên, nhiên liệu cho phát triển kinh tế b) Khó khăn 0,5 Nằm khu vực chịu tác động nhiều thiên tai động đất, núi lửa, bão, áp thấp nhiệt đới, … Câu 1,5 Các mục tiêu ASEAN - Thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục tiến xã hội nước thành viên - Xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định, có kinh tế, xã hội phát triển - Giải mâu thuẫn nội liên quan đến mối quan hệ ASEAN với nước, khối nước tổ chức quốc tế khác - Mục tiêu tổng quát: Đoàn kết, hợp tác ASEAN hòa bình, ổn định, phát triển 3,0 Câu a Tính tỉ trọng Năm 1995 Tỉ trọng cà phê 16,4 Đông Nam Á (%) 0,5 2005 23,1 b Vẽ biểu đồ hình tròn, yêu cầu vẽ xác, có số liệu, thích, 1,5 tên biểu đồ đầy đủ Nếu thiếu sai yếu tố trên, trừ 0,25 đ/1 yếu tố c Nhận xét 1,0 - Giá trị sản lượng cà phê Đông Nam Á giới ngày tăng - Tỉ trọng cà phê Đông Nam Á có xu hướng ngày tăng chiếm tỉ ttrong cao (Sau nhận xét, hs phải có số liệu làm dẫn chứng, dẫn chứng nửa số điểm) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ CHÍNH THỨC Chủ đề(nội dung)/mức độ nhận thức Đông Nam Á Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cấp độ thấp Vận dụng cấp độ cao Biết phương hướng phát triển thành tựu đạt công nghiệp Đông Nam Á Biết cách xử lí Liên hệ số liệu vẽ với thực tiễn biểu đồ hình đất nước cột Nhận xét biểu đồ Tỉ lệ 100% Số điểm 10,0 điểm Tỉ lệ 25% Số điểm 2,5 điểm Phân tích thuận lợi khó khăn điều kiện tự nhiên đến phát triển kinh tế khu vực Lí giải mục tiêu ASEAN Tỉ lệ 40% Số điểm 4,0 điểm Tỉ lệ 30% Số điểm 3,0 điểm Tỉ lệ 5% Số điểm 0,5 điểm Chủ đề(nội dung)/mức độ nhận thức Đông Nam Á Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cấp độ thấp Vận dụng cấp độ cao - Biết mục tiêu ASEAN - Những thành tựu đạt nông nghiệp Đông Nam Á Biết cách xử lí số liệu vẽ biểu đồ hình tròn Nhận xét biểu đồ Tổng số 100% = 10 điểm Số điểm 3,0 30% - Đánh giá thuận lợi khó khăn vị trí địa lí tự nhiên Đông Nam Á - Xác định phạm vi phân bố số sản phẩm nông nghiệp Đông Nam Á Số điểm 4,0 40 % ĐỀ DỰ BỊ Số điểm 3,0 30% ... II (20 14 - 20 15) TỔ: ĐỊA LÍ MÔN: ĐỊA LÍ 11 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề dự bị Câu (2, 0 đ) Trình bày đặc điểm ngành trồng lúa nước trồng công nghiệp Đông Nam Á Câu (2, 0 đ)... nước li n doanh với Việt Nam lĩnh vực công nghiệp: Yamaha, Sony, Mitsubishi, Honda, Toyota, … (Học sinh ghi hãng thi cho 0,1 điểm, tối đa cho phần 0,5 điểm) 3,0 2, 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 ,25 0 ,25 ... Tỉ trọng cà phê 16,4 Đông Nam Á (%) 0,5 20 05 23 ,1 b Vẽ biểu đồ hình tròn, yêu cầu vẽ xác, có số li u, thích, 1,5 tên biểu đồ đầy đủ Nếu thi u sai yếu tố trên, trừ 0 ,25 đ/1 yếu tố c Nhận xét 1,0
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc ky 2 mon dia li lop 11 nam hoc 2014 2015 , de thi hoc ky 2 mon dia li lop 11 nam hoc 2014 2015 , de thi hoc ky 2 mon dia li lop 11 nam hoc 2014 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay