de kiem tra lich su 12 hoc ky 2 nam hoc 2015 2016

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2017, 00:57

SBD ……………… Phòng: KIỂM TRA TIẾT- HỌC KÌ II, NH 2015- 2016 Môn: Sử lớp 12 THPT- LHP Thí sinh:……………………… Nhận xét & chữ kí Giám khảo Điểm Ngày… tháng 3- 2016 Thời gian: 45 phút GT ghi STT GT kí tên ĐỀ CHÍNH THỨC Câu ( điểm) : Phong trào “Đồng khởi” nổ hoàn cảnh lịch sử ? Nêu diễn biến lí giải phong trào “Đồng khởi” đánh dấu bước phát triển cách mạng miền Nam Câu 2(3 điểm)-Vì ta chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu với trận then chốt mở màng Buôn Ma Thuột ? Trình bày diễn biến, kết ý nghĩa chiến dịch Tây Nguyên Câu 3(3 điểm)- Học sinh ghi trực tiếp vào ô trống để trả lời lịch sử Việt Nam bảng mẫu sau: Câu hỏi Trả lời Vĩ tuyến 17độ vĩ Bắc, thuộc tỉnh ? Năm 1975, địa phương ta chưa giải phóng ngày nay? Năm bắt đầu- năm kết thúc chiến lược “Việt Nam hoá chiế tranh” Mĩ Việt Nam- Mĩ, bình thường hoá quan hệ vào thời gian ? Trận đánh ta thắng quân Mĩ “chiến tranh cục bộ” Huyện Krông Pắc(ĐăkLăk) giải phóng vào thời gian nào? BÀI LÀM Đáp án đề CHÍNH THỨC- Sử lớp 12 THPT- LHP- kiểm tra 1t- HK II: NH 2015- 2016 ND Câu Câu ( điểm) : Phong trào “Đồng khởi” nổ hoàn cảnh lịch sử ? Nêu diễn biến Điểm lí giải phong trào “Đồng khởi” đánh dấu bước phát triển cách mạng miềnNam - Hoàn cảnh lịch sử (1,50) + Từ năm 1957- 1959, Mĩ – Diệm tăng cường khủng bố phong trào đấu tranh quần chúng; 0,75 Đề Luật 10/59, đặt cộng sản vòng pháp luật… đòi hỏi phải có biện pháp đấu tranh liệt để đưa cách mạng vượt qua khó khăn + Ngị 15(1-1959) Đảng ta, định để nhân dân miền Nam sở dụng bạo lực cách 0,75 mạng đánh đổ quyền Mỹ- Diệm - Diễn biến (2,50) + Năm 1959, phong trào nổ lẻ tẻ địa phương Vĩnh Thạnh (Bình Định), Bác Ái 0,50 (Ninh Thuận)….đã làm thành cao trào cách mạng tiêu biểu Bến Tre + Ngày 17-1-1960, “Đồng khởi ” nổ huyện Mỏ Cày (Bến Tre), sau lan rộng khắp tỉnh 0,5 Bến Tre, phá vỡ mảng lớn quyền địch + “Đồng khởi ” nhanh chóng lan khắp Nam Bộ, Tây Nguyên…Đến năm 1960, ta làm chủ 0,5 nhiều thôn , xã Nam Bộ, ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên + Thắng lợi “Đồng khởi ” dẫn đến đời Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam 0,5 Việt Nam ( 20- 12-1960) + Đánh dấu bước phát triển cách mạng miền Nam 0,5 Đã giáng đòn nặng nề vào sách Mĩ, làm lung lay tận gốc chế độ Ngô Đình Diệm Đánh dấu bước phát triển cách mạng miền Nam, chuyển từ giữ gìn sang tiến công Câu (3 điểm): Vì ta chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu với trận then chốt mở màng Buôn Ma Thuột ? Trình bày diễn biến, kết ý nghĩa chiến dịch Tây Nguyên Vì : Tây Nguyên địa bàn chiến lược quang trọng Nhưng địch nhận định sai hướng tiến 1,0 công quân ta nên bố trí lực lượng mỏng - Chiến dịch Tây Nguyên (04/3 – 24/3/1975) + Ngày 10/3, ta tiến công Buôn Ma Thuột mở màng chiến dịch Ngày 12- địch phản 0,5 công để chiếm lại Buôn Mê Thuột thất bại + Ngày 14-3-1975, địch lệnh rút khỏi Tây Nguyên.Trên đường rút địch bị ta truy kích 0,5 tiêu diệt Ngày 24-3- 1975, Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng * Ý nghĩa : Chiến thắng Tây Nguyên mở trình sụp đổ hòa toàn ngụy quân, ngụy 1,0 quyền, cứu vãn Chuyển kháng chiến chống Mĩ cứu nước sang giai đoạn từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược Câu 3(3 điểm)- Học sinh ghi trực tiếp vào ô trống để trả lời lịch sử Việt Nam bảng mẫu sau: Câu hỏi Trả lời Vĩ tuyến 17độ vĩ Bắc, thuộc tỉnh ? Quảng Trị Năm 1975, địa phương ta chưa giải phóng ngày nay? Huyện đảo Hoàng Sa Năm bắt đầu- năm kết thúc chiến lược “Việt Nam hoá chiế tranh” Mĩ Năm 1969- 1975 Việt Nam- Mĩ, bình thường hoá quan hệ vào thời gian ? Năm 1995 Trận đánh ta thắng quân Mĩ “chiến tranh cục bộ” Núi Thành (Quảng Nam) Ngày 17- 3- 1975 Huyện Krông Pắc(ĐăkLăk) giải phóng vào thời gian nào? Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ... chiến lược “Việt Nam hoá chiế tranh” Mĩ Năm 1969- 1975 Việt Nam- Mĩ, bình thường hoá quan hệ vào thời gian ? Năm 1995 Trận đánh ta thắng quân Mĩ “chiến tranh cục bộ” Núi Thành (Quảng Nam) Ngày 17-... tiến công chiến lược Câu 3(3 điểm)- Học sinh ghi trực tiếp vào ô trống để trả lời lịch sử Việt Nam bảng mẫu sau: Câu hỏi Trả lời Vĩ tuyến 17độ vĩ Bắc, thuộc tỉnh ? Quảng Trị Năm 1975, địa phương
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra lich su 12 hoc ky 2 nam hoc 2015 2016 , de kiem tra lich su 12 hoc ky 2 nam hoc 2015 2016 , de kiem tra lich su 12 hoc ky 2 nam hoc 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay