Đề thi Đề kiểm tra Da sinh HSG2011 ngay2

7 12 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2017, 00:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: SINH HỌC Ngày thi thứ hai: 12/01/2011 (Gồm 07 trang) Câu (1,0 điểm) a) Cho khối u xuất phát từ tế bào bị đột biến nhiều lần dẫn đến khả điều hoà phân bào, giải thích tần số người bị bệnh ung thư người già cao so với người trẻ Đột biến gen thường phát sinh sai sót trình nhân đôi ADN Do vậy, tế bào nhân đôi nhiều tích luỹ nhiều đột biến Ở người già số lần phân bào nhiều so với người trẻ nên nhân đôi ADN nhiều hơn, dẫn đến xảy nhiều đột biến so với người trẻ tuổi Người già tiếp xúc nhiều với tác nhân đột biến, hệ miễn dịch suy yếu không đủ khả phát tiêu diệt tế bào ung thư khiến khối u dễ phát triển b) Thực nghiệm cho thấy, nuôi cấy tế bào bình thường người môi trường nhân tạo đĩa petri (hộp lồng) tế bào tiếp tục phân bào tạo nên lớp đơn bào phủ kín toàn bề mặt đĩa petri Tuy nhiên, lấy tế bào bị ung thư loại mô nuôi cấy điều kiện tương tự tế bào ung thư sau phân bào phủ kín bề mặt đĩa petri tiếp tục phân chia tạo thành nhiều lớp tế bào chồng lên Từ kết này, cho biết đột biến làm hỏng chế tế bào khiến chúng tiếp tục phân chia không ngừng Giải thích Các tế bào ung thư bị hỏng chế tiếp xúc nên số lượng tế bào đông đúc không ức chế phân bào Khi tế bào phân chia tạo thành nhiều lớp chồng lên tế bào bình thường phân chia chúng chiếm hết diện tích bề mặt dừng lại tiếp xúc trực tiếp với tế bào bên cạnh Câu (1,0 điểm) a) Loại ARN đa dạng nhất? Loại ARN có số lượng nhiều tế bào nhân thực? Giải thích ARN thông tin đa dạng tế bào có nhiều gen mã hóa protein, gen lại cho loại mARN Trong tế bào nhân thực, gen riboxom thường lặp lại nhiều lần, số lượng riboxom lại lớn riboxom dùng để tổng hợp nên tất loại protein tế bào nên rARN có số lượng nhiều b) Có đột biến xảy gen quy định chuỗi polipeptit chuyển ba 5’-UGG-3’ mã hoá cho axit amin triptophan thành ba 5’-UGA-3’ vùng mã hoá phân tử mARN Tuy vậy, tế bào lại có đột biến thứ hai thay nucleotit gen mã hoá tARN tạo tARN “sửa sai” đột biến thứ Nghĩa đột biến thứ hai “át chế” biểu đột biến thứ nhất, nhờ tARN lúc đọc 5’-UGA-3’ ba mã hoá cho triptophan Nếu phân tử tARN bị đột biến tham gia vào trình dịch mã gen bình thường khác quy định chuỗi polipeptit dẫn đến hậu gì? Codon mã hoá cho triptophan bình thường 5’UGG3’ vậy, Trp- tARN thường có ba đối mã 5’XXA3’ Nếu tARN mang đột biến mà ba đối mã chuyển thành 5’UXA3’ nhận mã 5’UGA3’ ba mã hoá cho Trp thay ba mã kết thúc Nếu tARN đột biến dùng để dịch mã gen bình thường nhiều gen, mã UGA vốn hiểu mã kết thúc tiếp tục dịch mã thành Trp vào đầu COOH chuỗi polipeptit dịch mã tiếp tục kéo dài riboxom bắt gặp ba kết thúc khác (UAA UAG) Vì vậy, chuỗi polipeptit tạo có chiều dài, dài bình thường Câu (1,0 điểm) Nêu hai khác biệt gen cấu trúc điển hình sinh vật nhân sơ (vi khuẩn) với gen điển hình sinh vật nhân thực Cấu trúc loại gen có ý nghĩa cho sinh vật nhân sơ nhân thực? Gen sinh vât nhân sơ gen không phân mảnh, có vùng mã hoá bao gồm toàn trình tự nucleotit mã hoá cho axit amin Gen sinh vật nhân thực phân mảnh, vùng mã hoá bao gồm exon intron (vùng không mã hoá cho axit amin) Gen sinh vật nhân thực thường dài nhiều so với gen sinh vật nhân sơ Gen sinh vật nhân sơ trình tự nucleotit "thừa" (intron), tiết kiệm vật chất di truyền lượng cần cho nhân đôi ADN trình phiên mã -dịch mã Do có đan xen trình tự không mã hóa (intron) với trình tự mã hóa (exon) nên thông qua cắt bỏ intron nối exon sau phiên mã, từ gen sinh vật nhân thực tạo mARN trưởng thành khác nhau, từ dịch mã loại chuỗi polipeptit khác mô khác thể Điều có ý nghĩa với sinh vật đa bào chúng tiết kiệm thông tin di truyền tạo nhiều loại protein thể Intron cung cấp vị trí để tái tổ hợp exon (trao đổi exon) tạo gen khác từ exon để tạo nên gen khác trình biệt hoá tế bào trình tiến hoá tạo nên gen Câu (1,0 điểm) a) Lai thuận-nghịch có ý nghĩa nghiên cứu di truyền học? Giải thích Giúp xác định tính trạng nghiên cứu gen nằm nhiễm sắc thể thường hay nhiễm sắc thể giới tính gen tế bào chất quy định Nếu kết phép lai thuận nghịch tính trạng mà giống di truyền gen nhiễm sắc thể thường, khác theo kiểu tỉ lệ phân li kiểu hình hai giới đực khác gen nằm nhiễm sắc thể giới tính, kiểu hình hoàn toàn phụ thuộc vào kiểu hình mẹ gen tế bào chất b) Trong chọn giống, nhiều người ta thực phép lai trở lại: Ví dụ, lai dòng chủng A với dòng chủng B sau cho lai lai trở lại với dòng A Đời sinh sau lại tiếp tục cho lai trở lại với dòng A ban đầu trình lai trở lại lặp lặp lại nhiều lần Hãy cho biết cách lai trở lại nhằm mục đích gì? Giải thích Trong trường hợp trên, nhà chọn giống muốn tạo giống có nhiều gen dòng A tốt lại bổ sung gen có lợi định từ dòng B Để làm vậy, sau lần lai người ta cần tiến hành chọn lọc lai có nhiều đặc điểm kiểu hình dòng A lại có thêm đặc điểm mong muốn dòng B cho lai lai trở lại với dòng A Công việc tiến hành lặp lại qua nhiều hệ đạt hiệu mong muốn Câu (1,0 điểm) Ở loài thực vật, có ba kiểu hình cánh hoa khác nhau: Cánh hoa trắng chấm đỏ (TĐ), cánh hoa đỏ sẫm (ĐS) cánh hoa đỏ nhạt (ĐN) Có hai dòng TĐ khác (kí hiệu TĐ1 TĐ2) tiến hành đem lai với hai dòng ĐS ĐN thu kết sau: Số thứ tự phép laiCặp bố, mẹ đem lai (P)Kiểu hình F1Kiểu hình F2Số thứ tự phép laiCặp bố, mẹ đem lai (P)Kiểu hình F1TĐĐNĐS1TĐ1 × ĐN100% TĐ480401192TĐ1 × ĐS100% TĐ990323ĐS × ĐN100% ĐS0431324TĐ2 × ĐN100% TĐ1936405TĐ2 × ĐS100% TĐ2862474 Quy luật di truyền chi phối kiểu hình cánh hoa loài thực vật gì? Hãy cho biết kiểu gen bốn bố, mẹ (P) đem lai phép lai * Kết phép lai cho thấy F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình 12: 3: 1, tính trạng hai gen quy định theo kiểu tương tác át chế trội Quy ước: A alen át chế (B, b) cho kiểu hình màu trắng chấm đỏ; alen a không át chế; B alen quy định màu đỏ sẫm, alen b quy định màu đỏ nhạt * Vì bốn dòng dòng nên sơ đồ phép lai tóm tắt sau: Phép lai 1: (P) AABB (TĐ1) × aabb(ĐN)→ F1 AaBb(TĐ) → F2: 9A-B- (TĐ):3A-bb (TĐ): aaB- (ĐS):1 aabb (ĐN) Phép lai 2: (P) AABB(TĐ1) × aaBB(ĐS) → F1 AaBB (TĐ) → F2: 3A-BB(TĐ):1aaBB (ĐS) Phép lai 3: (P) aaBB(ĐS) × aabb(ĐN) → F1 aaBb(ĐS) → F2: aaB-(ĐS):1aabb(ĐN) Phép lai 4: (P) AAbb(TĐ2) × aabb (ĐN) → F1 Aabb (TĐ) → F2: A-bb (TĐ):1aabb (ĐN) Phép lai 5: (P) AAbb(TĐ2) × aaBB(ĐS) → F1 AaBb (TĐ) → F2: A-B- (TĐ):3 A-bb (TĐ):3 aaB-(ĐS):1 aabb (ĐN) Câu (2,0 điểm) a) Các nhà khoa học nhận thấy đột biến dị bội thừa nhiễm sắc thể khác người thường gây chết giai đoạn khác trình phát triển cá thể bị đột biến Giải thích lại có khác Đột biến dị bội thừa nhiễm sắc thể thường hay gây chết chết sớm so với đột biến ba nhiễm nhiễm sắc thể giới tính Thừa nhiễm sắc thể thường dẫn đến cân gen gây chết thừa nhiễm sắc thể giới tính, chẳng hạn nhiễm sắc thể X nhiễm sắc thể X dư thừa bị bất hoạt nên gây chết Nếu thừa nhiễm sắc thể Y ảnh hưởng nhiễm sắc thể Y gen quy định nam tính chứa gen Hiệu gây chết đột biến ba nhiễm nhiễm sắc thể thường phụ thuộc vào kích thước nhiễm sắc thể loại gen chúng Nhìn chung, nhiễm sắc thể lớn chứa nhiều gen nên dư thừa chúng dễ làm cân gen dẫn đến dễ gây chết b) Các thể đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể có đặc điểm khác biệt với loại thể đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể khác? Nêu ý nghĩa đột biến chọn giống tiến hóa Thay đổi nhóm gen liên kết (chuyển gen từ nhóm gen liên kết sang nhóm gen liên kết khác) Thay đổi số lượng nhiễm sắc thể chuyển đoạn Robertson Trong giảm phân, cá thể chuyển đoạn dị hợp tử, nhiễm sắc thể tham gia vào chuyển đoạn có tiếp hợp thành hình chữ thập) Đột biến chuyển đoạn tạo nên đa dạng di truyền góp phần hình thành loài Trong chọn giống, chuyển đoạn tạo nhóm gen liên kết có tổ hợp gen phù hợp với mục đích nhà chọn giống Câu (1,0 điểm) Dựa sở khoa học mà người ta tiến hành lai phân tử? Nêu giải thích ứng dụng thực tiễn lai phân tử Dựa vào khả biến tính hồi tính axit nuclêic nguyên tắc bắt cặp bổ sung bazơ nitơ phân tử axit nuclêic (ADN - ADN; ADN - ARN; ARN - ARN) Xác định mức độ quan hệ họ hàng hai cá thể khác loài Cách làm sau: Tách ADN loài cần nghiên cứu sau làm biến tính ADN lấy hai mạch đơn hai loài cho chúng bắt cặp (lai) với theo cặp loài Phân tử lai sau cho biến tính xác định nhiệt độ làm biến tính chúng So sánh nhiệt độ biến tính phân tử lai ta biết mức độ họ hàng loài Vì nhiệt độ biến tính phân tử lai cao thành phần nucleotit hai phân tử giống nhiều Xác định xác vị trí gen nhiễm sắc thể Làm tiêu nhiễm sắc thể sau xử lí cho ADN nằm NST bị tách thành mạch Tiếp đến, nhỏ lên tiêu dung dịch chứa đoạn ADN ARN mạch cần lai đánh dấu phóng xạ, chất phát quang chúng bắt đôi với Rửa tiêu để loại bỏ phân tử đánh dấu không bắt đôi nhiễm sắc thể Quan sát tiêu kính hiển vi xác định đoạn nhiễm sắc thể có đánh dấu phóng xạ phát sáng xác định vị trí xác gen nhiễm sắc thể Xác định gen có exon intron Cho đoạn ADN chứa gen biến tính thành hai mạch sau trộn phân tử mARN trưởng thành không intron đánh dấu phóng xạ cho chúng lai với ADN Quan sát kính hiển vi xác định đoạn bắt đôi bổ sung đoạn không bắt đôi (các đoạn vòng) xác định số exon đoạn bắt đôi, số intron số lượng đoạn vòng Câu (2,0 điểm) Trong quần thể người, có tới 84% dân số có khả nhận biết mùi vị chất hóa học phenyltiocarbamide, số lại không Khả nhận biết mùi vị chất alen trội A nằm nhiễm sắc thể thường quy định; khả alen a quy định a) Quần thể phải có điều kiện tính tần số alen A a? Giải thích Đột biến xảy với gen không đáng kể tần số đột biến xuôi ngược Người nhận biết mùi vị không nhận biết mùi vị có sức sống khả sinh sản Kích thước quần thể đủ lớn để yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen cách không đáng kể Khi lấy vợ lấy chồng người ta không để ý đến tính trạng (giao phối ngẫu nhiên) Quần thể người phải cách li với quần thể khác b) Trong quần thể nêu trên, người đàn ông có khả nhận biết mùi vị chất phenyltiocarbamide lấy người vợ quan hệ họ hàng với có khả nhận biết chất hóa học Hãy tính xác suất cặp vợ chồng sinh trai đầu lòng khả nhận biết chất phenyltiocarbamide, quần thể cân di truyền Tần số kiểu gen aa = 1- 0,84 = 0,16 => qa = 0,4; pA = 0,6 Xác suất người có khả nhận biết mùi vị chất hóa học có kiểu gen dị hợp tử 2pq 0,48 = = 0,571 0,36+0,48 p +2pq Xác suất hai người có kiểu gen dị hợp kết hôn với sinh trai khả nhận biết mùi vị chất hóa học là: 0,571 0,571 0,25 0,5 = 0.04 c) Giả sử số nhiều cặp vợ chồng mà vợ chồng dị hợp tử cặp alen nói (Aa) có con, tỉ lệ phần trăm số cặp vợ chồng có ba người có khả nhận biết mùi vị chất hóa học phenyltiocarbamide người khả bao nhiêu? Hai vợ chồng dị hợp tử mà sinh người có số gia đình sinh người có khả nhận biết mùi vị chất hóa học phenyltiocarbamide người khả Tỷ lệ số gia đình tính xác xuất để cặp vợ chồng có có tỉ lệ 3:1 tính công thức sau công thức tương tự: n! c (p) (q)k n (số gia đình) = c (số có khả nhận biết mùi vị) + k (số c!k! khả nhận biết mùi vị) p xác suất sinh có khả nhận biết mùi vị q xác suất sinh khả nhận biết mùi vị Áp dụng trường hợp ta có n = 4, c = k = p =3/4 q = 1/4 Thay vào công thức ta tính đáp án 42,2% Câu (2,0 điểm) a) Trong điều kiện đa dạng di truyền quần thể sinh vật sinh sản hữu tính bị suy giảm? Giải thích Khi kích thước quần thể bị giảm mức yếu tố ngẫu nhiên dễ dàng loại bỏ số alen khỏi quần thể cho dù alen có lợi hay trung tính dẫn đến làm giảm đa dạng di truyền quần thể Khi kích thước quần thể nhỏ cá thể dễ dàng giao phối gần dẫn đến làm giảm tần số kiểu gen dị hợp tử, tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử →giảm đa dạng di truyền quần thể Trong điều kiện môi trường liên tục biến đổi theo hướng xác định, chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen theo hướng xác định nên đa dạng quần thể di truyền giảm, ngoại trừ trường hợp chọn lọc tự nhiên trì cá thể có kiểu gen dị hợp tử đào thải cá thể có kiểu gen đồng hợp b) Hiệu chọn lọc tự nhiên phụ thuộc vào yếu tố nào? Giải thích Phụ thuộc vào alen chọn lọc trội hay lặn Chọn lọc chống lại alen trội nhanh chóng làm thay đổi tần số alen quần thể, alen trội biểu kiểu hình trạng thái dị hợp Còn chọn lọc đào thải alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm alen lặn bị đào thải trạng thái đồng hợp tử Áp lực chọn lọc: Nếu áp lực chọn lọc lớn tốc độ thay đổi tần số alen cao ngươc lại Loài sinh sản vô tính hay hữu tính: Loài sinh sản hữu tính tạo nhiều biến dị tổ hợp nên dễ thích nghi điều kiện môi trường thay đổi Còn loài sinh sản vô tính đa dạng di truyền nên môi trường có biến động dễ bị chọn lọc tự nhiên đào thải hàng loạt Tốc độ sinh sản loài: Nếu loài sinh sản nhanh, vòng đời ngắn hiệu chọn lọc nhanh ngược lại Ngoài hiệu chọn lọc phụ thuộc vào loài đơn bội hay lưỡng bội Nếu loài đơn bội tất gen biểu kiểu hình nên hiệu chọn lọc nhanh ngược lại Câu 10 (1,0 điểm) Nêu điểm khác trình hình thành loài cách li sinh thái trình hình thành loài đa bội hóa Khác biệtCách li sinh tháiĐa bội hóaCơ chế dẫn đến cách li sinh sảnDo sống ổ sinh thái khác nên tác động yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên quần thể (thường cá thể ổ sinh thái giao phối với mà không giao phối với cá thể sống ổ sinh thái khác), nhân tố tiến hoá khác làm phân hoá vốn gen quần thể bị cách li, lâu dần dẫn cách li sinh sản làm xuất loài mới.Cơ chế dẫn đến cách li sinh sản đột biến đa bội lai xa kèm theo đa bội hóa.Hình thành đặc điểm Câu 11 (1,0 điểm) Các vùng khác gen sinh vật nhân thực tiến hóa với tốc độ khác Hãy giải thích Gen tiến hoá nhanh hay chậm có nghĩa đơn vị thời gian tiến hoá bị thay đổi nhiều hay Thực tế cho thấy, gen tiến hoá với tốc độ khác mà vùng khác gen có tốc độ thay đổi khác Tuy nhiên, vùng gen thay đổi chậm không hoàn toàn đồng nghĩa với việc vùng xảy đột biến mà chủ yếu chỗ vùng có tầm quan trọng chức protein Nếu vùng gen có chức quan trọng chức protein, đột biến xảy dễ làm chức protein Những thể đột biến gen nhanh chóng bị chọn lọc tự nhiên đào thải Do vậy, nhận thấy vùng tiến hoá chậm Ngược lại, vùng gen tiến hoá nhanh không vùng dễ xảy đột biến, mà vùng bị thay đổi làm ảnh hưởng đến chức gen nên thể đột biến không bị chọn lọc tự nhiên đào thải, đột biến tích luỹ theo thời gian Bằng chứng thực nghiệm cho thấy vùng exon gen quan trọng thay đổi vùng intron chúng lại thay đổi nhiều trình tiến hóa Người ta nhận thấy, có vùng gen gọi "điểm nóng" dễ xảy đột biến Câu 12 (2,0 điểm) a) Phân biệt mối quan hệ vật ăn thịt-con mồi với mối quan hệ vật kí sinh-vật chủ Cho ví dụ ứng dụng mối quan hệ vật ăn thịt-con mồi phòng trừ côn trùng gây hại biện pháp sinh học Đặc điểmVật ăn thịt-con mồiKí sinh-vật chủKích thước thểVật ăn thịt thường lớn mồi.Vật kí sinh thường nhỏ vật chủ.Mức quan hệVật ăn thị giết chết mồi.Vật kí sinh thường không giết chết vật chủ.Số lượng cá thểSố lượng vật ăn thịt thường số lượng mồi.Số lượng vật kí sinh thường Ví dụ: Ong mắt đỏ diệt sâu hại b) Vì rùa tai đỏ ốc bươu vàng nhập vào Việt Nam lại gây nên tác hại to lớn nông nghiệp? Giải thích Rùa tai đỏ, ốc bươu vàng loài có tốc độ sinh sản cao, giới hạn sinh thái rộng (ăn nhiều loài khác) loài địa nên chúng trở thành loài ưu Vì vậy, chúng cạnh tranh thành công loại trừ nhiều loài địa có ổ sinh thái trùng với chúng chúng tiêu diệt loài thức ăn loài địa Khi rùa tai đỏ, ốc bươu vàng xâm nhập vào Việt Nam chúng thiên địch (loài ăn thịt chúng) không gặp phải cạnh tranh loài khác Đồng thời số lượng chúng ít, nguồn sống môi trường dồi nên chúng có tốc độ tăng trưởng nhanh Câu 13 (1,0 điểm) a) Giải thích trình diễn sinh thái tự nhiên lại thường diễn theo trình tự xác định dẫn đến hình thành quần xã tương đối ổn định Diễn sinh thái tự nhiên diễn theo trình tự định sinh vật đến trước làm biến đổi môi trường loài có điều kiện sống phù hợp với môi trường di cư đến tồn phát triển Cứ vậy, loài đến sau lại làm biến đổi môi trường môi trường bị thay đổi thuận lợi cho số loài khác đến sinh sống Môi trường bị biến đổi làm hạn chế tiêu diệt loài đến trước Quá trình tiếp diễn môi trường biến đổi đa dạng giúp cho loài có mối quan hệ qua lại gắn bó mật thiết với (những loài không thích hợp bị loại bỏ dần trước đó) tồn phát triển, dẫn đến tạo nên quần xã ổn định, phát triển lâu dài gọi quần xã đỉnh cực b) Một số dân tộc miền núi thường đốt rẫy để lấy đất trồng lương thực, canh tác vài năm lại phải chuyển nơi khác Hãy cho biết bà nông dân phải làm để trồng lương thực lâu dài mà chuyển nơi khác? Giải thích Diễn phục hồi sau nương rẫy bị đốt phá kiểu diễn thứ sinh trước rẫy có rừng tồn Tuy nhiên, trồng số loại định nên sau hấp thu cạn kiệt chất dinh dưỡng, đất bị xói mòn môi trường không phù hợp với chúng nên suất lương thực bị suy giảm mạnh Để canh tác lâu dài cần bón thêm loại phân nhằm bổ sung nguồn dinh dưỡng cho đất, trồng loài luân canh, xen canh giúp loài trồng khai thác bổ sung nguồn dinh dưỡng cho đất cách hợp lí, đảm bảo cung cấp nguồn nước Câu 14 (2,0 điểm) a) Nêu giải thích tác động người khiến loài động vật có nguy bị diệt vong Nếu loài có nguy bị diệt vong cần phải có biện pháp để trì phát triển loài này? * Những tác động người: Làm phân mảnh nơi sống (chia cắt nơi sống loài thành nhiều mảng nhỏ cô lập với nhau) làm thu hẹp nơi sống khiến nguồn tài nguyên không đủ cho số lượng tối thiểu cá thể loài tồn Hoạt động săn bắt có chủ ý cách mức hoạt động gián tiếp tác động lên nguồn sống khiến cho số lượng cá thể loài bị giảm xuống kích thước tối thiểu quần thể dẫn đến giảm khả chống chịu (hiệu nhóm), giảm khả tìm kiếm bạn tình, giao phối cận huyết dẫn đến giảm sức sống, giảm khả sinh sản Số lượng cá thể giảm mức khiến yếu tố ngẫu nhiên làm giảm đa dạng di truyền quần thể, tăng nguy cận huyết làm cho quần thể tiếp tục suy giảm rơi vào vòng xoáy tuyệt chủng * Biện pháp: Bảo vệ nơi ở, khoanh vùng nuôi bảo vệ làm tăng nhanh số lượng cá thể nhiều tốt Bổ sung nguồn gen cách trao đổi cá thể nhập thêm cá thể từ quần thể khác có b) Hình bên ghi lại biến động số lượng quần thể trùng đế giày nuôi phòng thí nghiệm Số lượng cá thể (các chấm đen hình) phù hợp với dạng đồ thị hình chữ S Điều kiện thí nghiệm phải có kiểu tăng trưởng quần thể vậy? Vào ngày thứ thời gian thí nghiệm quần thể có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất? Giải thích.) Các điều kiện môi trường vô sinh thí nghiệm phải trì ổn định suốt thời gian thí nghiệm Trong môi trường nuôi trùng đế giày phải loài ăn thịt loài cạnh tranh với trùng đế giày Trong điều kiện quần thể đạt tới sức chịu đựng môi trường phát triển Vào ngày thứ 5-6 (điểm uốn đồ thị) thời gian thí nghiệm quần thể có tốc độ tăng trưởng nhanh Trước ngày thí nghiệm thứ số lượng cá thể quần thể nên số lượng cá thể sinh sản ít, tốc độ tăng trưởng chậm Ngược lại, từ ngày thứ trở đi, số lượng cá thể ngày đông nguồn dinh dưỡng khan hơn, môi trường ô nhiễm hơn, mức độ cạnh tranh cao, khiến tốc độ sinh sản giảm Câu 15 (1,0 điểm) Hình bên mô tả đảo đại dương xuất gần thời điểm, kí hiệu A, B, C, D E Hãy cho biết đảo có độ đa dạng thành phần loài cao đảo có độ đa dạng thành phần loài thấp nhất, thời gian tiến hoá loài sinh vật đảo nhau? Giải thích Số lượng loài đảo phụ thuộc vào: (1) số lượng loài hình thành đảo, (2) số lượng loài bị tuyệt chủng, (3) số lượng loài di cư tới đảo Số lượng loài đảo A, lớn đảo gần lục địa lớn nên có nhiều hội đón nhận cá thể loài khác di cư tới Ngoài ra, kích thước đảo lớn nên có nguồn sống phong phú nhất, hình thành nhiều ổ sinh thái, có loài bị tuyệt chủng có nhiều loài hình thành đảo nhỏ Đảo có độ đa dạng thành phần loài đảo C, đảo nhỏ xa nên có hội nhận cá loài khác di cư tới; số lượng loài tuyệt chủng cao số lượng loài hình thành nguồn sống không phong phú, ổ sinh thái không đa dạng -Hết ... khác trình hình thành loài cách li sinh thái trình hình thành loài đa bội hóa Khác biệtCách li sinh tháiĐa bội hóaCơ chế dẫn đến cách li sinh sảnDo sống ổ sinh thái khác nên tác động yếu tố ngẫu... loài có tốc độ sinh sản cao, giới hạn sinh thái rộng (ăn nhiều loài khác) loài địa nên chúng trở thành loài ưu Vì vậy, chúng cạnh tranh thành công loại trừ nhiều loài địa có ổ sinh thái trùng... hoá bao gồm exon intron (vùng không mã hoá cho axit amin) Gen sinh vật nhân thực thường dài nhiều so với gen sinh vật nhân sơ Gen sinh vật nhân sơ trình tự nucleotit "thừa" (intron), tiết kiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Đề kiểm tra Da sinh HSG2011 ngay2 , Đề thi Đề kiểm tra Da sinh HSG2011 ngay2 , Đề thi Đề kiểm tra Da sinh HSG2011 ngay2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay