de kiem tra hoc ky 2 nam hoc 2015 2016 mon lich su 12

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2017, 00:08

SBD ……………… Phòng: KIỂM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2015- 2016 Môn: Sử lớp 12 THPT- LHP Thí sinh:……………………… Nhận xét & chữ kí Giám khảo Điểm Ngày… tháng 5Thời gian: 45 phút GT ghi STT ĐỀ CHÍNH THỨC Câu ( điểm) : Phong trào “Đồng khởi” nổ hoàn cảnh lịch sử ? Nêu diễn biến lí giải phong trào “Đồng khởi” đánh dấu bước phát triển cách mạng miền Nam Câu ( điểm) : Công đổi nước ta từ năm 1986- 1990, đạt thành tựu ? Phân tích tiến khó khăn giai đoạn Câu 3(3 điểm)- Học sinh ghi trực tiếp vào ô trống để trả lời lịch sử Việt Nam bảng mẫu sau: Câu hỏi Trả lời Việt Nam kết nạp vào Tổ chức thương mại giới (WTO ) vào năm ? Năm 1975, tỉnh ta đất liền giải phóng cuối ? Ai để hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa Trung Quốc vào năm 1974 ? Việt Nam- Mĩ, bình thường hoá quan hệ vào thời gian ? Chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận”, nước phát minh Huyện Krông Pắc(ĐăkLăk) giải phóng vào thời gian nào? BÀI LÀM ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… GT ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………… Đáp án đề CHÍNH THỨC- Sử lớp 12 THPT- LHP- kiểm tra HỌC KÌ II: NH 2015- 2016 ND Câu Câu ( điểm) : Phong trào “Đồng khởi” nổ hoàn cảnh lịch sử ? Nêu diễn biến lí giải phong trào “Đồng khởi” đánh dấu bước phát triển cách mạng miềnNam - Hoàn cảnh lịch sử + Từ năm 1957- 1959, Mĩ – Diệm tăng cường khủng bố phong trào đấu tranh quần chúng; Đề Luật 10/59, đặt cộng sản vòng pháp luật… đòi hỏi phải có biện pháp đấu tranh liệt để đưa cách mạng vượt qua khó khăn + Ngị 15(1-1959) Đảng ta, định để nhân dân miền Nam sở dụng bạo lực cách mạng đánh đổ quyền Mỹ- Diệm - Diễn biến + Năm 1959, phong trào nổ lẻ tẻ địa phương Vĩnh Thạnh (Bình Định), Bác Ái (Ninh Thuận)….đã làm thành cao trào cách mạng tiêu biểu Bến Tre + Ngày 17-1-1960, “Đồng khởi ” nổ huyện Mỏ Cày (Bến Tre), sau lan rộng khắp tỉnh Bến Tre, phá vỡ mảng lớn quyền địch Điểm 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 + “Đồng khởi ” nhanh chóng lan khắp Nam Bộ, Tây Nguyên…Đến năm 1960, ta làm chủ nhiều thôn , xã Nam Bộ, ven biển Trung Bộ, 0,5 Tây Nguyên + Thắng lợi “Đồng khởi ” dẫn đến đời Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ( 20- 12-1960) + Đánh dấu bước phát triển cách mạng miền Nam Đã giáng đòn nặng nề vào sách Mĩ, làm lung lay tận gốc chế độ Ngô Đình Diệm Đánh dấu bước phát triển cách mạng miền Nam, chuyển từ giữ gìn sang tiến công Câu 2(3 điểm)- Công đổi nước ta từ năm 1986- 1990, đạt thành tựu ? Phân tích tiến khó khăn giai đoạn - Những thành tựu + Về lương thực – thực phẩm, từ chỗ thiếu ăn đến năm 1990 đáp ứng 0,5 nhu cầu nước, có dự trữ xuất + Hàng hóa thị trường dồi dào, đa dạng lưu thông tương đối thuận 0,5 lợi, tiến mẫu mã chất lượng Phần bao cấp nhà nước giảm đáng kể 0,25 + Kinh tế đối ngoại mở rộng trước, hàng xuất tăng gấp lần Nhập giảm đáng kể 0,25 +Kiềm chế bước đà lạm phát: giá tăng hàng tháng 20% ( 1986), xuống 4,4%/ tháng ( 1990 ) 0,5 + Bước đầu hình thành kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cư chế thị trường có quản lí Nhà nước - Phân tích 0,5 + Những tiến bộ: ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo lương thực, dân ta tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, chứng tỏ đường lối 0,5 Đảng ta phù hợp + Hạn chế: kinh tế cân đối, lạm phát cao, lao động thiếu việc làm, tình trạng tiêu cực , dân chủ … chưa cải thiện Câu 3(3 điểm)- Học sinh ghi trực tiếp vào ô trống để trả lời lịch sử Việt Nam bảng mẫu sau: Câu hỏi Trả lời Việt Nam kết nạp vào Tổ chức thương mại giới (WTO )vào năm ? Năm 2006 Năm 1975, tỉnh ta đất liền giải phóng cuối ? Châu Đốc Chính quyền Sài Gòn Ai để hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa Trung Quốc vào năm 1974 ? (Việt Nam cộng hoà) Việt Nam- Mĩ, bình thường hoá quan hệ vào thời gian ? Năm 1995 Chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận”, nước phát minh Mỹ 173- 1975 Huyện Krông Pắc(ĐăkLăk) giải phóng vào thời gian nào? Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ... ……………………………………………………………………… ………………………………………………… Đáp án đề CHÍNH THỨC- Sử lớp 12 THPT- LHP- kiểm tra HỌC KÌ II: NH 20 15- 20 16 ND Câu Câu ( điểm) : Phong trào “Đồng khởi” nổ hoàn cảnh lịch sử ? Nêu... khắp Nam Bộ, Tây Nguyên…Đến năm 1960, ta làm chủ nhiều thôn , xã Nam Bộ, ven biển Trung Bộ, 0,5 Tây Nguyên + Thắng lợi “Đồng khởi ” dẫn đến đời Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ( 20 -... Nam ( 20 - 12- 1960) + Đánh dấu bước phát triển cách mạng miền Nam Đã giáng đòn nặng nề vào sách Mĩ, làm lung lay tận gốc chế độ Ngô Đình Diệm Đánh dấu bước phát triển cách mạng miền Nam, chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra hoc ky 2 nam hoc 2015 2016 mon lich su 12 , de kiem tra hoc ky 2 nam hoc 2015 2016 mon lich su 12 , de kiem tra hoc ky 2 nam hoc 2015 2016 mon lich su 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay