Phân tích thực trạng về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty NIFERCO tổng công ty hóa chất việt nam

4 150 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2017, 17:22

... thiết thực 2.4 Đánh giá hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Qua hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty, so sánh với mức chuẩn ngành thấy việc đào tạo phát triển nguồn. .. thành trung thực với công việc công ty 2.Quá trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty 2.1 Xác định nhu cầu đào tạo : Đặc điểm ngành nghề Công ty hoạt động lĩnh vực hoá chất phân bón, chế...1 Nhận thức vai trò hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm đến hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực, có vị trí đặc biệt quan trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty NIFERCO tổng công ty hóa chất việt nam , Phân tích thực trạng về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty NIFERCO tổng công ty hóa chất việt nam , Phân tích thực trạng về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty NIFERCO tổng công ty hóa chất việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn